joi, 20 decembrie 2018

Decembrie 2018


De învăţat înveţi multe şi de la toţi. Dar profesor nu e decât cel care te învaţă să înveţi. (Constantin Noica)

Perioada sărbătorilor de iarnă este un bun prilej pentru a evoca întâmplări frumoase din anul ce stă să se termine și, în același timp, pentru a gândi viitorul. În acest context, se cuvine să felicităm și să mulțumim întregului personal din învățământul bistrițean, colaboratorilor și partenerilor Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud și ai Casei Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud pentru munca și energia investite în 2018 în activitatea educațională, pentru disponibilitatea de a gestiona cu eleganță profesională bucuriile și situațiile dificile întâlnite pe parcurs.
De asemenea, dorim ca anul 2019 să vină cu speranțe și realizări, cu provocări și soluții creative atât în plan profesional, cât și personal. Sărbători binecuvântate, cu sănătate, liniște și fericire, alături de cei dragi!

La  mulţi  ani !

prof. Camelia TABĂRĂ, Inspector Școlar General al Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud
prof. Ioan IOJA, Director al Casei Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud

Program pentru managementul stresului la cadrele didactice

În data de 14.12.2018, la Liceul Tehnic Grigore Moisil, d-na profesor consilier școlar Bianca Maria Florea a prezentat rezultatele lucrării de cercetare „Program pentru managementul stresului la cadrelor didactice”, realizată sub îndrumarea doamnei profesor universitar doctor Anca Dobrean, în vederea obținerii gradului didactic I în învățământ.
Alegerea temei este motivată de faptul că profesorii reprezintă o categorie profesională cu un nivel înalt de stres. „Cadrele didactice trăiesc zi de zi interacțiuni intense, pline de emoții și se confruntă cu un număr mare de situații cu impact emoțional ridicat în comparație cu majoritatea altor profesioniști (Brotheridge & Grandey, 2002). de stres ocupațional în SUA (locul 4) (Bernard, 2016). Un studiu realizat de Uniunea Națională a Profesorilor din Regatul Unit a găsit un procent de 81% dintre profesori ca având simptome de depresie, anxietate sau stres la locul de muncă (Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă, 2009). Cerințele emoționale și stresul asociate cu profesia didactică pot duce la epuizare emoțională și fizică, atitudine cinică cu privire la predare, sentimente reduse de realizare personală, încredere în sine scăzută și stimă de sine scăzută, satisfacție profesională redusă și, din păcate, chiar și sinucidere (de exemplu, Vandenberghe & Huberman, 1999).”, după cum arată doamna profesor consilier în argumentul lucrării sale.
Cercetarea se bazează pe un program de management al stresului inclus în oferta CCD BN și susținut de doamna profesor Florea Bianca, în calitate de formator. Programul, denumit GESTIONAREA STRESULUI DE CĂTRE PROFESORI, s-a desfășurat pe parcursul a 24 de ore de formare, în perioada martie-mai 2018. La acest program au avut acces un număr de 42 de cadre didactice, cu preponderență consilieri școlari și educatoare. Programul este format din 5 module, cu tematică specifică: M1. Stresul – modelul stresului, tipuri de evenimente stresante, determinarea cauzelor stresului, conștientizarea reacțiilor la stres;
M2. Dezvoltarea unor abilități și comportamente de management al stresului: dezvoltarea unui stil de gândire rezilient;
M3. Abilități și comportamente de management al stresului: tehnici de mindfulness și metode de relaxare;
M4. Abilități și comportamente de management al stresului: managementul clasei, învățarea socio-emoțională, dezvoltarea asertivității, stabilirea și menținerea unui suport social adecvat;
M5. Învățarea auto-acceptării și dezvoltarea stil de viață sănătos.
Studiul derulat are ca obiectiv principal testarea eficienței unui program de intervenție axat pe gestionarea stresului de către cadrele didactice. Obiectivul secundar al acestui studiu este de a testa rolul de mediere al credințelor iraționale ale cadrelor didactice în relația dintre nivelul de stres și nivelul de stare de bine a acestora.
Compararea rezultatelor la bateria de teste

S-a putut constata că nivelul de stres și anxietate, respectiv nivelul cognițiilor iraționale, scade la profesorii din grupul de intervenție în urma programului de management al stresului.
Concluziile studiului arată că:
- programul influențează nivelul de stres, anxietate și depresie în sensul scăderii acestora;
- programul îi ajută pe profesori să aibă o stare de bine socio-emoțională mai ridicată;
- efectele programului sunt puse în evidență în cazul grupului de intervenție.

Ca direcții viitoare, doamna psiholog propune:
- Realizarea de studii viitoare privind examinarea efectelor de mediere și moderare ale reglării emoționale pentru a obține o înțelegere mai cuprinzătoare a rolului jucat de strategiile de reglare emoțională;
- Investigarea naturii cauzale a relației dintre stres și stare de bine, pe termen mai îndelungat, a posibilelor variabile mediatoare și moderatoare a relației, pentru a putea adresa mai specific relația dintre tipuri de cogniții, respectiv dimensiuni ale stresului (de ex. model de mediere moderată).
- Realizarea de cercetări pentru a determina creșterea interesului consilierilor școlari și profesorilor în ceea ce privește concluziile acestui studiu (interviurile și focus-grupurile pot servi ca metode pentru a explora semnificația practică a acestor constatări).
Prezentarea lucrării se încheie cu o dedicație adresată cadrelor didactice, actuale și viitoare, pe care o reiterăm și aici: „Vă doresc să aveți curaj să vă provocați permanent, în clasă și în viață; să vă amintiți că schimbarea este deseori dificilă, dar benefică; susțineți-vă unii pe ceilalți, misiunea voastră este complementară; observați lumina din ochii elevilor cu care lucrați. Ei sunt viitorul...oferiți-le resursele pentru succes. Fiți cea mai bună variantă a voastră și ei vor fi la fel”.
După prezentarea lucrării, au luat pe rând cuvântul membrii comisiei.
Activitățile didactice asistate au fost caracterizate de doamna profesor metodist Ureche Ana Maria, ca fiind foarte reușite. Aceasta remarcă acuratețea conținuturilor și a metodelor didactice folosite, precum și alegerea temelor adaptate vârstei și nivelului de pregătire al elevilor.
Doamna Anca Dobrean, coordonatoarea lucrării, a apreciat importanța, modalitatea de construire a studiului, rezultatele obținute, ce susțin implicațiile teoretice și practice ale lucrării, precum și calitatea de cercetător a doamnei profesor consilier. De asemenea, și-a exprimat admirația față de traseul educațional și profesional parcurs de doamna Florea, punctând reușitele constante ale acesteia: absolvirea liceului, facultății și a două masterate, ca șefă de promoție.
În calitate de președinte al comisiei de examinare, doamna lector universitar Păsărelu Costina s-a declarat impresionată de CV-ul d-nei Bianca Florea, remarcând diversitatea activităților în care este implicată, a cursurilor de formare urmate, dar și implicarea acesteia în acțiuni de voluntariat.
Doamna director CJRAE BN, Sidor Luciana amintește despre calitățile ce o caracterizează pe candidată: responsabilitatea, profesionalismul, perseverența cu care urmărește realizarea obiectivelor. Totodată, s-a dovedit un partener deosebit de implicat în toate programele și proiectele instituției.
Și colegii din CJRAE BN prezenți la susținerea lucrării au avut doar cuvinte frumoase de spus despre candidată, aceasta fiind considerată „persoana resursă” din Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică, Bistrița-Năsăud, mereu informată, dispusă să își sprijine colegii în demersurile lor profesionale.
Doamna profesor consilier Carmen Kertesz, colegă în CJAP BN, o caracterizează drept „o personalitate minunată, un reper în ceea ce privește realizarea activităților de consiliere psihopedagogică, un model de urmat în cazul în care obiectivul final este un nivel înalt de profesionalism”.
La finalul activității, comisia, coordonată de doamna Păsărelu Costina-Ruxandra, i-a acordat nota 10, cu felicitări.

prof. consilier școlar Cristina HARAP,
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bistrița-Năsăud
director prof. Ioan IOJA,
Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud

Săptămâna Educației Globale 2018

Programul național „Săptămâna Educației Globale” s-a desfășurat anul acesta în perioada 19-23 noiembrie, având ca temă „Lumea se schimbă, noi?” („THE WORLD IS CHANGING, WHAT ABOUT US?”). Scopul educației globale este de a încuraja elevii și cadrele didactice, dar și diverse grupuri de tineri să exploreze activități educaționale pentru cetățenie globală. La Liceul Tehnologic Agricol din Beclean, „Săptămâna Educației Globale” a reunit activități la care au participat deopotrivă cadre didactice și elevi.
„Săptămâna Educației Globale” a devenit tradiție în țara noastră începând cu anul 1999. În fiecare an, în școli se organizează activități în spiritul obiectivelor și scopului stabilit, se propune familiarizarea elevilor, părinților și cadrelor didactice cu principiile și valorile educației globale și crearea unui cadru pentru înțelegerea drepturilor și responsabilităților cetățeniei europene.
Educația globală (care cuprinde educația pentru dezvoltare, educația privind drepturile omului, educația interculturală, educația pentru pace și soluționarea conflictelor), se fundamentează pe înțelegerea problemelor fundamentale ale cetățeniei globale:
- conștientizarea trăirii într-o lume globalizată și a rolului nostru ca cetățeni ai acestei lumi;
- atitudini de respect pentru diversitate și abilități de comunicare interculturală;
- înțelegerea cauzelor și a efectelor problemelor majore care afectează lumea;
- oportunități de a concepe și a lua măsuri pentru a face lumea un loc mai echitabil și durabil.

Problemele de baza ale cetățeniei globale:
- respect pentru diversitate și abilități de comunicare interculturală;
- capacitatea de a întreprinde acțiuni care să facă lumea echitabilă și durabilă;
- responsabilitate pentru acțiunile proprii.
Prin urmare, activitățile propuse urmăresc punerea elevilor în situații de viață concrete și diferite, pentru a înțelege cât mai bine tot ceea ce presupune ideea de schimbare în scopul identificării resurselor necesare pentru a susține și acoperi nevoile fiecăruia.
Tema din acest an se concentrează asupra stilului de viață durabil și se referă direct la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă a Națiunilor Unite (SDG), care vizează eliminarea sărăciei, reducerea inegalităților și combaterea amenințării cu schimbările climatice până în 2030.
Această săptămână este un apel pentru a ne regândi obiceiurile și mijloacele de trai, cheltuim și consumăm, dar găsim și noi modalități de educație și socializare. Prin prelucrarea deșeurilor, reducerea poluării și emisiilor precum și a utilizării resurselor naturale, stilul de viață durabil este esențial pentru protejarea mediului.
Tema acestui an cere să se reflecteze la activitățile noastre zilnice, aspirațiile viitoare și impactul pe care îl putem avea asupra influențării schimbării.
În Săptămâna Educației Globale, Liceul Tehnologic Agricol Beclean a desfășurat următoarele activități extrașcolare:
- Copiii de ieri, de astăzi și de mâine – prof. Kobliscka Alina Maria
- Noi suntem viitorul – prof. Sângeorzan Gabriela
- Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume! – prof. Legendi Ioana Daciana
- Natura înseamnă viața! – prof. Obreja Diana Valentina
- Cum se schimbă viitorul? – prof. Chițac Adina Monica
- Planeta Pământ – prof. Obreja Diana Valentina
Temele propuse au fost realizate sub formă de: dezbatere, diseminare, jurnal de lectură, studii de caz, expoziții de desene, vizionare de documentare.
La activitate au participat elevii, profesorii de la unitatea noastră școlară.
Toată echipa de proiect, cadrele didactice din școală, elevii, părinții acestora merită felicitări și mulțumiri pentru implicarea în derularea activităților propuse.

prof. Diana Valentina OBREJA,
prof. Gabriela SÂNGEORZAN,
Liceul Tehnologic Agricol Beclean

„Călătorie culinară – China”

Cultura reprezintă modul de existență specific ființelor umane, modul comun de adaptare la lume și, mai ales, de construcție/reconstrucție a lumii și a propriei persoane. Conștiința apartenenței la o cultură și sentimentul identificării cu respectiva cultură alcătuiesc domeniul identității culturale, un domeniul deschis și dinamic, în permanentă reconfigurare. Întâlnirea cu o altă cultură poate produce schimbări la nivelul percepției propriei culturi, dar si o schimbare asupra înțelegerii lumii înconjurătoare, cu precădere atunci când vorbim de modelarea caracterului si de transmiterea de cunoștințe pentru crearea unui ansamblu complex de formare a abilităților, aptitudinilor si comportamentelor necesare tinerilor elevi.
Competențele interculturale implică „capacitatea de a comunica cu persoane care își au originea în culturi diferite, capacitatea de a mobiliza cunoștințe, metode de acțiune, dar și trăiri afective, atitudini pozitive în rezolvarea unor situații de interacțiune interculturală. Esența competenței interculturale constă în capacitatea de adaptare a persoanei, capacitatea de reorganizare într-un mod deschis, flexibil, creativ, și nu închis, rigid, intolerant și monoton”. Conceptul de competență interculturală este definit în studiile de specialitate ca ansamblu de cunoștințe, abilități, aptitudini și comportamente care utilizate armonios și complementar îi permit individului rezolvarea unor situații de interacțiune interculturală. Având în vedere importanța dezvoltării comunicării interculturale, Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud și Institutul Confucius Cluj au organizat si desfășurat în luna noiembrie 2018, la Școala Profesională Specială „Sfânta Maria” din Bistrița, un workshop cu tema „Călătorie culinară – China”.
Profesoarele Xiaolu Xu și Zhengji Guo au introdus asistența în cultura culinară chinezească, dezvăluind mici secrete ale acesteia. Bucătăria chinezească include stiluri provenind din diverse regiuni ale Chinei, dar și stiluri adaptate de chinezi în alte părți ale lumii. Istoria culinară a preparatelor din bucătăria chineză datează de acum câteva mii de ani și s-a schimbat de la o perioadă la alta în fiecare regiune, în funcție de climă, preferințele imperiale sau locale.
În timp ce Xiaolu Xu a prezentat caracteristicile culinare ale diferitelor zone geografice din China, Zhengji Guo a pregătit în bucătăria școlii câteva preparate pline de savoare, culoare și prospețime. Mâncarea chinezească gătită necesită mult timp și efort, preparatele culinare și pregătirea lor s-au dezvoltat atât de mult încât a ajuns la statutul de artă. Profesionalismul , amabilitatea și dorința invitatelor de a împărtăși câteva din secretele bucătăriei chinezești, au trezit interesul și curiozitatea cadrelor didactice și elevilor prezenți, pe tot parcursul întâlnirii.
Prin întrebările adresate și răspunsurile primate s-au identificat principiile de bază ale acestei arte culinare care promovează trei aspecte: simplitate, prospețime și păstrarea unicității ingredientelor folosite. Mai mult decât atât, participanții au degustat preparatele chinezești, folosind bețișoarele din bambus. Diversitatea atât de mare de gusturi, arome, texturi și combinații, au transformat o demonstrație culinară într-o întâlnire prietenoasă.
Arta și cultura culinară chinezească va reprezenta întotdeauna o sursă de inspirație chiar și pentru cei mai pretențioși dintre gurmanzi ,a fost concluzia asistenței, formată din cadre didactice și elevi ai Școlii Profesionale Speciale „Sfânta Maria” din Bistrița.
Impactul acestui workshop a demonstrat ca experiențele interculturale ne îmbogățesc spiritual, ne deschid noi orizonturi de înțelegere a lumii și ne obligă la o evaluare comparativă implicită, care ne ajută să ne cunoaștem mai bine propria identitate.
Dinamica socială a ultimelor decenii a adus în fața lumii contemporane o serie de provocări față de care domeniul învățământului nu poate rămâne indiferent. Așadar, educația interculturală vizează o abordare a diferențelor culturale, strategie prin care se iau în considerare interacțiunile spirituale, beneficiile schimburilor dintre culturi, într-un proces de legitimizare a unei identități culturale deschise.
Participanții, elevi si profesori, au înțeles că interculturalitatea se impune în învățământul modern ca o necesitate spre a răspunde cerințelor de educație ale societății contemporane, prin dezvoltarea interesului elevilor față de aspectele interculturale, prin dezvoltarea atitudinii de empatie culturală și interculturală.

prof. Silvia GALBEN,
prof. Cătălin-Răzvan GÎMBUȚĂ,
Școala Profesională Specială „Sfânta Maria” Bistrița

Școala democratică

În perioada 23-25 noiembrie 2018, Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud a organizat cursul de formare „Școala Democratică” la care au luat parte 27 de profesori, atât din mediul urban, cât și din cel rural. Cursul a fost adresat cu precădere responsabililor cu perfecționarea și responsabililor CEAC, dar și altor cadre didactice din județ, colaboratori activi ai CCD BN, activitățile de formare fiind coordonate de inspectorul general, Camelia Tabără și directorul Școlii Gimnaziale nr. 4, Daniela Danea.
Cursul este o activitate de follow-up a proiectul „Diversitate, Incluziune & Democrație – reconfigurarea culturii și vieții școlare”, acronim DID, cod 2018-EY-PMIP-R1-0007, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021, subprogramul 3, Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor (www.eea4edu.ro), proiect ce a vizat printre altele, schimbul de experiență cu profesori și formatori norvegieni, vizitarea unor instituții educaționale importante din Oslo și participarea la evenimente de învățare și formare. De aici și ideea unui astfel de curs, despre propășirea ideilor democratice în sistemul educațional, idei despre care se vorbește foarte mult, însă la nivelul acțiunilor concrete se acționează destul de puțin.
În cele trei zile de curs au avut loc foarte multe discuții, de multe ori aprinse, fiind aduse în prim-plan probleme de care cadrele didactice se lovesc în mod frecvent, însă care pot fi rezolvate de cele mai multe ori simplu, aplicând și respectând legea, regulamentul de ordine interioară sau alte proceduri educaționale. Întrebările adresate formatorilor au fost numeroase, au fost pertinente, rezultând că se produc lucruri frumoase în școli, dar și că sunt situații ce pot fi îmbunătățite.
S-a muncit pe grupe, au fost împărtășite idei și convingeri, au fost editate proiecte educaționale sau activități extra curriculare, expuse cu multă convingere, s-a discutat mult despre drepturi și instrumente pentru măsurarea dezvoltării școlii democratice, ce trebuie să aibă în vedere introducerea educației pentru cetățenie democratică, democratizarea climatului în școală sau parteneriate cu comunitatea locală.
Un subiect sensibil, ce aștepta foarte multe lămuriri a fost acela al copiilor cu cerințe educaționale speciale, deoarece foarte multă lume nu știe cum să procedeze în cazul muncii la clasă la un nivel diferențiat, sau în ceea ce privește modul de evaluare. Fiecare profesor ar trebui să-și cunoască foarte bine elevii, în special pe cei cu cerințe educaționale speciale, să le acorde o atenție deosebită, să le urmărească progresul și să se asigure că acesta are loc.
Nu putea să lipsească nici partea de evaluare, însă merită apreciat faptul că aceasta nu a fost una stresantă, nu a pus presiune pe cursanți, s-a realizat cu plăcere, fiind o evaluare continuă, concretizată în toate cele trei zile de curs, nu doar în ultima, cerințele fiind rezolvate individual sau în echipă. A fost o activitatea deosebită, la care am participat cu plăcere, iar noutățile și modul în care trebuie abordate problemele în anumite situații trebuie diseminat și în școlile din care venim.

prof. Marius-Nicolae POP
Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Bistrița

Niciun comentariu: