joi, 21 decembrie 2017

Decembrie 2017

„Impresiile căpătate în zorii vieţii lasă urme adânci în inimă.” (Honoré de Balzac)

Activitățile din timpul liber ale elevilor din mediul rural

Activitățile ce țin de timpul liber al elevilor din mediul rural, unul bazat pe economia de subzistență, sunt specifice mediului geografic în care aceștia trăiesc. În mediul rural din România, întâlnim un anumit tip de timp liber, ce caracterizează viața populației din satele noastre.
Aproape 90% din teritoriul României este controlat administrativ de către așezări rurale. România are 13099 de sate, organizate administrativ în 2688 comune. Peste 53% din satele României sunt mai mici, cu o populație sub 500 de locuitori.
Cu privire la posibilitățile tineretului școlar din mediul rural de a petrece optim timpul liber se observă trei aspecte distincte:
- nivelul general de dezvoltare economică a țării, care pune în lumină gradul de mecanizare a muncii din mediul rural;
- specificul activităților economice din cadrul spațiului rural;
- cadrul fizic al vetrelor.
Specificul activităților diferă în raport cu marile unități de relief. Astfel, în arealele montane, economia rurală, orientată dominant spre creșterea animalelor reclamă eforturi fizice deosebite pentru cositul, recoltatul și transportatul fânului; aceste lucrări se realizează exclusiv cu forța omului și a animalelor.
Predilecția de practicare a fotbalului de către băieți este de necontestat. Pasiunile populației masculine pentru fotbal se asociază cu cele legate de practicarea schiului.
Influențele exercitate de mediul geografic rural asupra activităților tinerilor, ca expresie a unor necesități, facilități și posibilități de petrecere a timpului liber, prin caracteristicile sale, mediul geografic poate determina petrecerea timpului liber, în mod specific mediului rural ca expresie a nivelului economic, social și cultural a populației din acest spațiu.
Factorii climatici sunt optimi pentru desfășurarea unor activități diverse; prin acțiunea lor asupra organismului se realizează o bună adaptare la orice condiții de mediu, precum și călirea organismului.
Condițiile economice caracteristice mediului rural au o amprentă deosebită asupra fenomenului de timp liber, în mod diferențiat, de la o zonă la alta.
Orientările generale sunt pentru activitățile „extra sportive”. Tendințele cele mai pronunțate sunt pentru activități pasive și mai puțin pentru cele active. Majoritatea activităților se desfășoară în localitatea de reședință. Excepție o reprezintă participarea la activitățile școlare când școala este situată într-o altă localitate. La această vârstă, activitățile de divertisment și refacere a capacității de muncă (somn) sunt pe primul loc, în detrimentul celor ce contribuie la formarea personalității. Activitățile sportive, efectuate în timpul liber nu reprezintă o caracteristică a tineretului din mediul rural. Pentru cei mai mulți dintre elevi, sigurele momente în care aceștia se „apropie” de fenomenul sportiv sunt cele în care urmăresc emisiunile și transmisiile TV.
Elevii dispun de cele mai puține mijloace proprii mecanizate de transport (bicicletă, motoretă, scuter sau mașină) deplasarea la școală se efectuează, în cele mai multe din cazuri, pe jos. Acest lucru este benefic pentru sănătate prin faptul că se evită boli ce derivă din sedentarism, iar posibilitatea ca elevii să participe, în mod activ, la activitățile sportive este mult mai mare:
- fiind o zonă caracteristică ruralului profund, modul de viață specific își pune amprenta asupra dezvoltării fizice și psihice a tinerilor; tinerii sunt nevoiți să ajute familia la munca de zi cu zi, specifică unei gospodării autarhice; cele mai multe operațiuni sunt făcute cu instrumente rudimentare, care implică multă muncă fizică și care, efectuată încă din copilărie, favorizează dezvoltarea unui trup armonios, cu parametri somatici superiori, capabili de efort susținut și de lungă durată;
- muncile cotidiene desfășurate în aer liber, determină efecte deosebite ale climei, ce are un rol bine determinat în modelarea organismului tinerilor, clima temperat continentală excesivă din această zonă, cu diferențe mari de temperatură de la un anotimp la altul, cu vânturile și viscolele puternice, călește trupurile, le fortifică, le face mai rezistente la eforturi;
- amprenta nivelului dezvoltării economice este un factor la fel de important ca și cele mai sus menționate; nivelul de trai, scăzut, este un factor motivator hotărâtor în a-i face pe tineri să aleagă practicarea sporturilor grele gen canotaj, caiac, atletism, care sunt mai puțin agreate de tinerii mai slab dezvoltați fizic, dar care trăiesc în zone mai dezvoltate economic și au o situație familială mai bună;
- condițiile economice caracteristice mediului rural au o amprentă deosebită asupra fenomenului ce are în vedere timpul liber al tinerilor, în mod diferențiat, de la o zonă ala alta: astfel, unde predomină agricultura de subzistență, populația tânără este mai predispusă la efort fizic decât în alte zone, în consecință, numărul persoanelor angrenate în activități motrice este mai mare;
- pe fondul unei dezvoltări umane aflate sub nivelul mediu, caracteristic, din păcate, perioadei postdecembriste, motivația tinerilor pentru sport în general, pentru sportul de performanță în special, este mult mai mică, mulți dintre ei sunt pe cale să termine liceul dorind să emigreze.
Copiii, tinerii, obișnuiți cu muncile grele, cu munca rudimentară din sectorul agrar, prezintă o compoziție corporală adecvată tipurilor de efort impuse de sporturile avute în vedere, iar constituția corporală este robustă; datorită aptitudinii și capacității de a rezista la munca de lungă durată, grea, în condiții climatice deosebite, ce are drept urmare o călire atât fizică cât și psihică, tinerii din această zonă pot face față cu succes cerințelor impuse de sportul de performanță.

prof. Mihael-Simion FORAI
prof. Petru-Bogdan MĂIEREAN
Liceul Tehnologic Tîrlișua

Parteneriat pentru orientare profesională

În contextul unei societăți care se schimbă, operând modificări de formă și fond la nivelul tuturor subsistemelor sale, învățământul românesc trebuie să își asume o nouă perspectivă asupra funcționării și evoluției sale. În cadrul acestei perspective, parteneriatul educațional trebuie să devină o prioritate a strategiilor orientate către dezvoltarea educației românești. Procesul de educație și formare profesională desfășurat în școală constituie puntea necesară trecerii spre lumea muncii și viața socială adultă. Prin orientarea profesională se încearcă stabilirea unui echilibru adecvat între profesiunea aleasă, și personalitatea individului.
În acest context, începând cu anul școlar 2017-2018, a fost semnat un Acord de Parteneriat, între reprezentanții instituțiilor: Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud, parteneriat care a condus la includerea în Oferta de programe de formare continuă, proiecte și activități a proiectului „Zilele Carierei”.
Astfel, în perioada octombrie-noiembrie 2017, au avut loc primele activități organizate în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2017-0122 cu titlul: „Echitate socială și consiliere pentru accesul la studii universitare și dezvoltarea carierei”, activități care s-au desfășurat la Extensia Bistrița a Universității Tehnice din Cluj-Napoca. (https://www.utcluj.ro/birou-admitere/)
Obiectivele proiectului „Zilele Carierei”:
1. Facilitarea tranziției de la liceu la universitate, în special pentru elevii din mediile defavorizate.
2. Îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor de consiliere și orientare pentru carieră oferite studenților în cadrul UTCN.
3. Reducerea abandonului universitar.
În data de 25 octombrie 2017 a avut loc „Ziua porților deschise”, activitate asociată obiectivului nr. 1 și care s-a adresat elevilor de liceu. Activitatea a fost susținută de reprezentanți ai Biroului de Admitere și de un consilier de carieră din partea Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră al UTCN.
„Zilele Carierei” este o activitate dedicată studenților și absolvenților UTCN, și care are drept scop o cât mai bună cunoaștere a pieței muncii și cerințelor angajatorilor, pentru o cât mai bună integrare în muncă și obținerea succesului și satisfacției în carieră.

prof. metodist Doina-Marilena BOGDAN
Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud

Săptămâna Educației Globale la Liceul Tehnologic Agricol Beclean

Lumea mea depinde de noi

Săptămâna Educației Globale de anul acesta s-a desfășurat în perioada 13-17 noiembrie 2017 având ca temă generală „Lumea mea depinde de noi”. Profesorii din unitatea noastră școlară și-au ales activități care conțin cuvântul „lumea”, astfel, temele propuse și realizate au fost următoarele:
1. My Village/Town Leaflet Exhibition (Pliantul satului sau orașului meu) – responsabil prof. Udrea Ligia-Ioana
2. Lumea mea, lumea ta, lumea noastră – prof. Sângeorzan Gabriela
3. Mon pays (Lumea mea) – prof. Horoba Daniela
4. Eu sunt lumea și lumea sunt eu – prof. Chițac Adina-Monica
5. Lumea în care trăim – prof. Popa Georgeta Elisabeta
6. Noi putem schimba lumea! – prof. Koblicska Alina-Maria
7. O lume minunată! – prof. Handra Diana-Valentina, Fetti Aniela, Romanese Stela-Anuța – consilier școlar
8. Și lumea lor depinde de lumea de noi! – prof. Baniai Felicia Silvia
9. Generația trecută prinde viață – prof. Mintiuan Elena, Pop Luminița
10. Spune NU violenței – prof. Țigurean Tania-Alina
Subiectele dezbătute au făcut referire la educația intercultural și gastronomică, prevenirea conflictelor și educația pentru pace și pentru mediu. Aceste activități s-au concretizat în activități care au urmărit formarea unei atitudini pozitive față de mediu, astfel încât acestea să aibă un impact favorabil asupra calității vieții.
Activitățile desfășurate au avut următoarele obiective:
- însușirea unor comportamente sociale adecvate;
- participarea elevilor la diferite activități cu caracter educativ;
- dezvoltarea imaginii despre lume în general;
- caracterizarea lumii în care elevul trăiește;
- dezvoltarea atitudinii responsabile față de sine și față de alții;
- cultivarea sentimentelor de apartenență locală, socială, dar și de respect și prețuire a mediului înconjurător.
Scopul activităților a fost antrenarea elevilor în activități extrașcolare plăcute, care să le stimuleze simțul practic, comunicarea și aptitudinile, stimularea consumului de alimente sănătoase și proaspete precum și a unei atitudini pozitive față de mediul înconjurător. De asemenea, activitățile realizate au urmărit și dezvoltarea unui comportament corect referitor la consumul de produse și alimente sănătoase, în special al legumelor și fructelor.
La activitățile dedicate prezentării produselor alimentare tradiționale și sănătoase elevii și-au prezentat produsele, după care acestea au fost degustate de elevi, profesori, invitați. La finalul activității s-au tras concluzii referitoare la desfășurarea activității prestate de elevi, iar elevii au fost răsplătiți cu diploma de participare, laude și aprecieri binemeritate. Felicitări merită toți cei implicați în buna desfășurare a activităților din cadrul Săptămânii Educației Globale elevi, profesori, d-na Horga Sivia – bibliotecarul școlii noastre, dl. Fodor Raul-Ștefan – informaticianul și fotograful nostru.
Popularizarea activităților din Săptămâna Educației Globale s-a făcut prin realizarea unui film/colaj foto și promovarea activităților pe facebook-ul școlii. De asemenea, se va publica și un articol despre aceste activități în numărul 8 al revistei școlare „Gotika” – revista elevilor de la Liceul Tehnologic Agricol Beclean.
Fotografiile din activitățile noastre sunt relevante la cele descrise mai sus.
Cuvântul de încheiere a activității a aparținut d-lui director, prof. Madgea Mircea Florin, care apreciază efortul fiecăruia depus în buna desfășurare a activităților din Săptămâna Educației Globale.

prof. Gabriela SÂNGEORZAN – consilier educativ
prof. Diana-Valentina OBREJA
Liceul Tehnologic Agricol Beclean

Grație și mișcare prin Tai Chi Chuan

Tai Chi este o tehnică de mișcare foarte veche, cu rădăcini adânci în cultura populară chineză unde întâlnim mai multe legende care vorbesc de apariția sa. Una dintre ele spune că Chang Sang Feng a urmărit o luptă între un cocor și un șarpe, creând astfel un sistem de exerciții care reprezentau chiar mișcările celor doi „luptători”, o alta ne spune că acesta ar fi inventat arta marțială Tai Chi în urma unor vise avute. Într-o altă legendă găsim originea Tai Chi-ului în timpul dinastiei Tang, ca un sistem de exerciții pentru pregătirea soldaților imperiali, sistem creat de generalul Ming.
Indiferent de origine, astăzi, Tai Chi reprezintă un mod de viață pentru un număr tot mai mare de oameni la nivel mondial, aceștia găsind într-o astfel artă marțială un mod plăcut de a-și cultiva forța, echilibrul energetic, flexibilitatea, de a își întări tendoanele și articulațiile.
Principalele stiluri care au fost transmise din generație în generație sunt:
- Tai Chi Chen – este un stil care combină tehnicile lente cu pozițiile joase ale corpului;
- Tai Chi Yang – este cea mai populară formă, cu un număr mare de participanți, deoarece promovează mișcările lente și grațioase, tehnici de relaxare și antrenament mental în fața stresului cotidian;
- Tai Chi Wudang – derivă din primele două forme, bazat pe mișcare continuă, rigidă și moale, fără expunere.

Având in vedere faptul că în orașul Bistrița, la inițiativa Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud și a Institutului Confucius Cluj, este deja înființată o „Clasă Confucius”, în ideea promovării culturii chineze și în județul Bistrița-Năsăud, Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud a organizat în data de 11.12.2017, în incinta sălii de sport a Școlii Profesional Speciale „Sfânta Maria” din Bistrița, un workshop cu tema „Grație și mișcare prin arta Tai Chi Chuan”. Această activitate a fost dedicată cu precădere profesorilor de educație fizică, antrenorilor sportivi, kinetoterapeuților din școlile din județ, dar și altor cadre didactice sau elevi interesați de demonstrațiile practice ale mișcărilor și tehnicilor de relaxare specifice artei Tai Chi, demonstrații realizate de profesorul chinez Zhang Dong de la Institutul Confucius Cluj.
Demonstrațiile profesorului chinez au fost însoțite și de explicații teoretice, sintetizate într-o prezentare Power Point foarte interesantă și atractivă coloristic, în stilul specific unui mediu cultural bogat, participanților fiindu-le accesibile detalii despre această artă marțială, modul de expunere fiind simplu și cu efecte imediate asupra auditoriului.
Mișcările de bază din Tai Chi au fost prezentate în ordinea complexității lor, combinate în exerciții mai ample și în cele din urmă, executate în mod repetat de toți cei care au avut îndrăzneala să le încerce, creând o emulație și o stare de spirit plăcută.
În urma participării la acest workshop am înțeles că astfel de tehnici pot fi utilizare cu succes și pentru elevii noștri, că ar fi bine venite activități extrașcolare prin care aceștia să se familiarizeze cu expresiile unei alte culturi, să devină mai toleranți față de diversitate, mai flexibili, mai echilibrați și mai sănătoși prin petrecerea activă a timpului liber. De asemenea, tehnicile de bază Tai Chi, prin repetare și interiorizare pot fi aplicate cu succes și în cazul elevilor sau adulților cu tulburări comportamentale, celor cu tendințe impulsiv-agresive ce nu își pot controla propriile emoții negative și care de cele mai multe ori sunt percepuți în cadrul colectivității ca factori perturbatori, deranjanți.
Mulțumim pe această cale tuturor instituțiilor și persoanelor care au făcut posibilă întâlnirea noastră cu profesorul chinez Zhang Dong, pentru implicare și organizare, pentru că ne-au creat oportunitatea de a ne îmbogăți bagajul de cunoștințe cu date despre o fascinantă și străveche artă a Chinei, Tai Chi Chuan!

Prof. Cătălin-Răzvan GÎMBUȚĂ,
Prof. Silvia GALBEN,
Școala Profesională Specială „Sfânta Maria”, Bistrița

Bibliotecarii, în acțiune!

Datorită sferei largi de activități, proiecte, animații ce pot fi desfășurate în cadrul unei biblioteci școlare sau a unui Centru de Documentare și Informare (CDI), pe teme cât mai diversificate și prin intermediul cărora să poată fi dezvoltate abilități, aptitudini, gustul pentru lectură, maniera de comunicare-relaționare cu ceilalți, dezvoltarea intelectului și a personalității elevilor, susținerea acestor structuri în școli oferă nenumărate posibilități de adaptare a metodelor de predare, în funcție de necesitățile elevilor, în primul rând, de obiectivele stabilite de fiecare unitate de învățământ, dar și în funcție de schimbările în cadrul societății și de noutățile apărute în diverse domenii.
Punând accentul pe rolul bibliotecilor școlare și a CDI-urilor respectiv pe rolul personalului didactic care își desfășoară activitatea în aceste structuri, Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud, a organizat în semestrul I al anului școlar 2017-2018 două activități metodice ale bibliotecarilor școlari.
Activitatea intitulată „Luna octombrie-luna internațională a bibliotecilor școlare” a fost organizată în luna octombrie în Centrul de Documentare și Informare de la Colegiului Tehnic „Grigore Moisil” Bistrița. Cu această ocazie s-a prezentat calendarul activităților metodice a bibliotecarilor școlari pentru anul 2017-2018 și a fost dezbătut planul de măsuri privind eficientizarea activității bibliotecilor școlare și a celor 34 de Centre de Documentare și Informare din județ, respectiv a Casei Corpului Didactic în calitate de coordonator metodologic a activității acestora.

Medalion George Vasile Rațiu 

Un moment emoționant al activității metodice din luna octombrie a fost dedicat aducerii în prim –plan a memoriei celui care a fost domnul George Vasile Rațiu, primul director al Casei Corpului Didactic Bistrița-Năsăud, la 7 ani de la trecerea în neființă a domniei sale.
Despre activitatea fructuoasă a domnului profesor au vorbit: domnul Ioan Ioja directorul CCD Bistrița-Năsăud, domnul prof. univ. dr. Mircea Gelu Buta- Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca, domnul Olimpiu Nușfelean, fost profesor metodist la CCD Bistrița-Năsăud și directorul Revistei Mișcarea Literară, scriitorul Menuț Maximinian, directorul Cotidianului Răsunetul, domnul ec. dr. Gheorghe Șanta, fost primar al Bistriței, doamna Floarea Pleș, colegă de liceu a domnului Rațiu și doamna Ana Rațiu, soția domnului Rațiu.
Ca dascăl, domnul George Vasile Rațiu și-a desfășurat activitatea la Școala Tehnică Horticolă, Liceul „Liviu Rebreanu”, Liceul de Construcții, Școala de Arte și Meserii „Sfânta Maria” din Bistrița, ocupând de-a lungul carierei și funcțiile de director al Bibliotecii Județene Bistrița-Năsăud (1966-1969), inspector șef la Comitetul de Cultură și Artă al județului Bistrița-Năsăud (1969-1971), director fondator al Casei Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud (1971-1986; 1990-1992 – perioadă în care a înființat revista Didactica Nova, al cărei redactor șef a fost mai mulți ani) și director al Casei de Copii din Bistrița (1988-1990).
De-a lungul timpului, s-a făcut remarcat prin diverse preocupări cultural-științifice: a contribuit la înființarea Universităților populare la Bistrița și Năsăud, la renovarea Bibliotecii Județene și prelucrarea Fondului Documentar al acesteia. De asemenea, a depus eforturi remarcabile pentru menținerea Casei memoriale „Andrei Mureșanu” din Bistrița; a inițiat și a reușit să organizeze dezvelirea unei plăci memoriale pe clădirea în care a locuit, în Bistrița, Matei Eminescu, fratele poetului, clădire care este și astăzi locația Casei Corpului Didactic Bistrița-Năsăud. Timp de două decenii a fost membru al Consiliului Național al Societății de Științe Filologice din România și secretar al Filialei Bistrița, coordonând activitatea societăților științifice ale cadrelor didactice. A reînființat „Asociația Mariana a Cadrelor Didactice din județul Bistrița-Năsăud”, ocupând și funcția de președinte, numărându-se, totodată, printre fondatorii Muzeul Școlar Județean. Întemeiază Colecția Muzeală Scriitori din Bistrița-Năsăud (de la Tetraevangheliarul din 1511 de la Rusu Bârgăului la scriitorii contemporani), formată din documente, manuscrise, cărți – ediții princeps –, cataloage alfabetice și sistematice.
A fost președinte al Casei de Ajutor Reciproc a Cadrelor Didactice și președinte al Uniunii Județene a Caselor de Ajutor Reciproc din jud. Bistrița-Năsăud.
A avut numeroase colaborări la cotidiane și periodice: Tribuna învățământului, Ecoul, Steaua, Răsunetul, Mesagerul, Cosânzeana, Mișcarea literară, Gazeta de Bârgău ș.a., debutând în 1958 în Avântul cu un reportaj din viața tineretului, remarcându-se în 1968, în Ecoul, cu recenzia despre cartea Un om în halat vișiniu de Teodor Tanco.
Debutează editorial în 1996 cu volumul George Coșbuc și Valea Bârgăului, continuând apoi cu o serie de cărți care tratează teme istorice și literare: Matei Eminescu la Bistrița, Elena Coșbuc – oaspete al Văii Bârgăului, Izvorul devenirii, Soarele stă la Bârgău, Însemnări despre scriitori. La masa lui Coșbuc, Încercare de acțiune militară revoluționară la Prundu-Bârgăului ș.a.
De asemenea, s-a remarcat și printr-o serie de colaborări la volume colective: Cenaclul literar „George Coșbuc” 30, o antologie publicată la Editura Aletheia în 2001, Poem pentru orașul natal, Bistrița - antologie îngrijită de D. Munteanu și Alexandru Cristian Miloș publicată de Editura „George Coșbuc” în anul 2002, Cupolă de veac – antologie de versuri dedicate Poetului Național Mihai Eminescu, realizată de Mihail S. Vlad, la Târgoviște, Editura Macarie în anul 2003 și In aeternum. Nicolae Bălan. Arhiepiscop și Mitropolit – antologie de texte, ediție îngrijită de pr. Ioan Pintea, pr. Constantin Mileșan, publicată la Editura Aletheia în anul 2001.
Dacă ne gândim la scrisul său, ca și la activitatea de dascăl, ar trebui să ne amintim cu câtă căldură și sensibilitate evoca imagini ale copilăriei sale – descinsă parcă dintr-un tărâm fabulos –, descoperirea cărților confiscate aduse să fie topite la fabrica de hârtie, universul școlii pe care îl imagina ca un „tărâm al Cosânzenei”, prietenii literari, pentru care avea un adevărat cult – să-l pomenim acum pe Ion Th. Ilea –, pierderea tragică a tatălui său. Punea foarte mult sârg în încercarea de a da cât mai multe semnificații literare un spațiu care îi era atât de drag – Valea Bârgăului, fiind în același timp ca acasă în multe dintre localitățile județului. Fraza lui era limpede, concisă, îndelung șlefuită cu multă considerație pentru cuvânt.
Ca o încununare a activității culturale, la Concursul Național Liviu Rebreanu de la Bistrița din anul 2002 i-a fost decernat Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru critică și istorie literară, la care se adaugă o serie de alte distincții: Ordinul Meritul Cultural clasa a III-a; Membru de Onoare al Societății Limba noastră cea Română – Chișinău; Membru al Asociației Oamenilor de Știință, Cetățean de Onoare al Comunei Prundu-Bârgăului.
Activitatea organizată de Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud și-a dorit să păstreze viu și treaz spiritul domnului Rațiu, să sublinieze coerența profundă a activității sale, și să-i aducă un omagiu de recunoștință celui care a fost un semănător de lumină, de gândire și simțire românească.

Structurile infodocumentare – imagine și promovare 

Era digitală, globalizarea, cultura imaginii și a simbolurilor vizuale, sunt noile dimensiuni ale existenței și identității noastre pe care trebuie să le acceptăm și să le utilizăm în beneficiul dezvoltării personale și sociale.
Plecând de la această convingere, la sfârșitul lunii noiembrie bibliotecarii din județ s-au reunit în activitatea metodică „Structurile infodocumentare – imagine și promovare”, activitate organizată la Colegiul Național George Coșbuc Năsăud. Desfășurată sub semnul eficientizării imaginii și promovării structurilor infodocumentare, activitatea a valorificat experiența colegei noastre Alina Mihaela Creț, bibliotecar la Colegiul Național „Liviu Rebreanu” Bistrița prin participarea la un seminar al Institutului Goethe. La acest seminar reprezentanta fundației „Stiftung Lesen” din Germania, fundație ce se ocupă cu programe de inovații privind lectura și care realizează campanii privind îmbunătățirea imaginii bibliotecii și sensibilizarea opiniei publice vis-a-vis de lectură, a prezentat situația existentă în țara sa, potrivit căreia 7,5 milioane de adulți din Germania sunt analfabeți funcționali: unul din patru copii în vârstă de cinci ani e diagnosticat cu deficiențe de vorbire (sursa: Raportul Educației 2014); 31% dintre părinții cu copii de 3-8 ani nu le citesc deloc cu voce tare copiilor sau le citesc foarte rar (Sursa: Studiu al Fundației „Stiftung Lesen”); 17,5% dintre persoanele cu vârste de la 16 la 65 de ani pot citi și înțelege doar texte scurte, cu un vocabular simplu (Sursa: Studiu PIAAC 2013); 16,2% dintre adolescenții de 15 ani întâmpină dificultăți la citit și la scris (Sursa: Studiu PISA 2015).
Fundația „Stiftung Lesen” oferă acces la lectură, punând astfel bazele capacității de educare, ale dezvoltării personale, ale succesului în viața profesională și ale participării la viața socială. Pentru fiecare membru al societății există programe adecvate și accesibile de stimulare a lecturii–indiferent de resursele sale materiale și culturale sau de proveniența socială. Toate grupurile sociale și exponenții lor din Germania considerând competența de lectură drept cea mai importantă condiție pentru accesul la educație, dezvoltare personală, egalitate de șanse și participare la viața culturală, iau măsurile stimulatoare necesare. Strategia fundației este construită pe faptul că „Prevenția e cea mai bună metodă de stimulare a lecturii”. În demersul lor folosesc celebrități ca ambasadori ai lecturii (Peter Kloeppel, Frauke Ludowig, Eckart von Hirschhausen, Nina Moghaddam, Philipp Lahm, Jan Delay). Dintre proiectele și programele fundației putem enumera: Start în lectură; Cluburi de lectură; Cercetașii cărților; Tăticul meu ne citește; Rețeaua cititorilor cu voce tare.
Considerând că este potrivit și că noi, bibliotecarii școlari și responsabilii Centrelor de Documentare și Informare avem de învățat lucruri pe care să le aplicăm în instituțiile noastre pentru atragerea spre lectură și creșterea vizibilității bibliotecii în sfera educațională și în rândul tinerilor, în cadrul acestei activități am făcut cunoștință cu problemele și tendințele de dezvoltare ale domeniului bibliotecar, cu experiențe avansate de nivel internațional în domeniu.

Colind..., colind..., biblioteca 

Ca o încununare a activității realizate la Colegiul Național „George Coșbuc” Năsăud, Grupul folk „Armadia” a delectat audiența cu un scurt recital de muzică folk și colinde. Doar pasiunea veritabilă are dreptul de a scoate la iveală note și game, acorduri și solfegii a căror calitate dau vederi mai sigure și desăvârșite despre ceea ce semnifică muzica. În ritmul trepidant al solicitărilor zilnice, Dorina Buia-profesor, Alexandra Grumezea – profesor, Gavril Vaida – inginer, Lucian Bichigean – profesor, Daniel Pavelea – inspector școlar și Sorin Găzdac, bibliotecar la Colegiul Silvic „Transilvania” Năsăud, componenții grupului „Armadia” sunt o adevărată terapie, o evadare din cotidian.
Mulțumiri pentru acele momente sublime pe care le-am trăit alături de colegii mei și de gazdele noastre primitoare.

Bibliotecar Margareta POP
Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud

Prima Reuniune Transnațională a Proiectului Erasmus+ de la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3 Bistrița

În perioada 6 – 10 noiembrie 2017 a avut loc prima reuniune transnațională din cadrul proiectului Erasmus+ „Small Scientists Across Europe” (2017 – 2019) la Ecole Maternelle Octave Tordo în localitatea Tourette Levens, situată în apropiere de orașul Nisa, Franța, grădinița coordonatoare a proiectului, reprezentată de doamna Elisabeth Gustovic. Copiii împreună cu domnul director, Herve Andrio și celelalte cadre didactice din instituție ne-au primit cu multă căldură, cu stegulețe confecționate de micuți pentru fiecare țară parteneră, cu cântecele și dansuri specifice zonei.
La reuniune au participat coordonatorii și directorii instituțiilor partenere din Portugalia, Lituania, Turcia, Estonia, România – Scornicești. Reprezentanți ai Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 3 au fost d-na inspector pentru educație timpurie Clapou Crina Luminița, d-na director Muscari-Salvan Carmen și coordonatoarea proiectului d-na Lazea Ionela Camelia.
Întâlnirea dintre coordonatori a vizat în mod special prezentarea țărilor partenerilor, a localităților, precum și instituțiilor de învățământ pe care aceștia le-au reprezentat. De asemenea s-a realizat un schimb de informații privind sistemele de învățământ din fiecare țară parteneră, distribuirea rolurilor și atribuțiilor fiecărui partener și discutarea activităților care vor realizate până la următoarea întâlnire.
Programul a cuprins și vizitarea Muzeului de Istorie Naturală din localitatea Tourette Levens, dar și vizitarea Orașului Vechi din Nisa și a faimosului Monte Carlo – Monaco.
La Primăria din Tourette Levens partenerii au fost primiți cu multă căldură de către primarul localității Tourette Levens, dl. Alain Frere și de reprezentanți ai Departamentului de Inspecție Școlară precum d-na Frédérique Klein, inspector al districtului Nisa 3 și d-na Villeneuve-Bayard delegată a departamentului pentru limbi străine. Organizația DAREIC (Délégation Académique aux Relations Européennes et Internationales) a fost reprezentată de d-na Maria Cristina Avrand, iar d-l De Thy Christian a reprezentat eTwinning Franța în calitate de Department project manager.
Această întâlnire dintre coordonatorii proiectului a avut o însemnătatea deosebită, deoarece, după doi ani de cooperare și colaborare în realizarea unor proiecte eTwinning, în spațiul virtual, aceștia au avut ocazia de a se întâlni față în față, comunica liber, lega prietenii și împărtăși experiențe din activitatea proprie.
După întoarcerea în țară, mobilitatea a fost diseminată în rândul cadrelor didactice de la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3 Bistrița având un impact semnificativ asupra acestora din perspectiva prezentării grădiniței gazdă și a activităților educative cu copiii.

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Toate informațiile pe care le furnizăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conținutul acestor informații.

prof. învățământ preșcolar Crina CLAPOU,
prof. înv. preșcolar Carmen MUSCARI-SALVAN,
prof. învățământ preșcolar Ionela LAZEA
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3 Bistrița

Kim Leine: Profeții din Fiordul Veșniciei

Profeții. Fiord. Veșnicie. De oricare dintre cuvinte e greu să te legi.
Te plictisești în Norvegia și te duci în Danemarca. Citești Darwin care spune că Omul s-a născut liber și trăiește în lanțuri. Ideea te marchează pe viață și rupi lanțurile unei soarte tihnite. Aspiri la provocare, așa accepți repartiția ca preot în Groen­landa. Vrei să salvezi suflete, să creștinezi sălbaticii Nordului. Măcar pe unii dintre ei. Și ești convins, fiind condus de gânduri curate, dar și de balastul trecutului (ți-ai părăsit logodnica pentru Nordul necunoscut, împingând-o, fără să știi dinainte, spre o stare de nebunie).
Te conduc sentimente atât de controversate. Pe de o parte nonconformismul tinereții dar și o refulare la o frustrare mai veche, când doreai să devii medic, dar aspirațiile fiind anulate prin voința tatălui, îți alegi un loc de preoție cu totul ieșit din comun.
O viață întreagă cauți să porți dialogul cu tine însuți, care de multe ori nu te mai sprijină, de multe ori renunți la luptă – atât în dialog, cât și în viață. Unde or fi instinctul de autoconservare? se întreabă cititorii tăi. Și tot ei răspund. Încerci să trăiești prin impulsurile personajelor tale, prin dramele, tragediile și scenele lor comice. Iar prin acest amestec de caractere, plângi, când trebuie să râzi, și râzi în momentele tăcerii profunde.
Totul ți se pare atât de nedrept! Dar urmărești acțiunea pas cu pas să zărești secunda, când realitatea se transformă în nedreptate, când legea ți se pare una absolut neîndreptățită, când consecințele sapă cratere uriașe în sufletul omului... când îl lezează, când îl omoară...
Atunci când un viol săvârșit de fierar o macină pe Madam și vrea cu orice chip să scape de această sarcină, cerându-i ajutorul preotului și acceptând cunoștințele lacunare ale acestuia în domeniul medical, prieten în simțire și gând, de altfel, dar care îi plasează un mic explozibil în uter soldat cu orbirea lui la un ochi și la eliminarea definitivă a uterului.
Atunci când prima ta experiență sexuală ca polițist, înarmat cu o pușcă și un decret regal de arestare a unor fanatici, se leagă de un drum lung și anevoios până la Fiordurile Veșniciei din nordul Groenlandei și se termină cu satisfacția și bucuria unirii pe moment a două ființe, ca în ziua următoare să-ți dai seama că nu a fost decât o uneltire pe altarul sălbaticilor, împotriva ta, ca om creștin, și al tuturor creștinilor pătrunși pe domeniul lor. Unii scapă chiar cu viața din această întâmplare, dar alții nu!
Suferind la stâlpul infamiei, fără vină, dar în plină ploaie și bătaie de bici, îți pierzi simțirile rând pe rând până ajungi într-o stare de nesimțire fără întoarcere.
Culmea absurdului fiind slăbiciunea care te trage înapoi în iad, după ce abia ai scăpat cu viață din el, mușcând din rai, din pământul și sufletul îmbelșugat de lângă tine, tot nu-ți găsești locul, poate nu-ți găsești chemarea, doar între fiordurile nordului care-ți promit veșnicia.
Este o carte cu o putere psihologică fantastică, recomandată deopotrivă oricărui cititor bărbat sau cititoare femeie, care dă naștere unor personaje maturizate în și de vicisitudinile climaterice deosebite dar și de o determinare individuală specială.

Psiholog Suzana DEAC

miercuri, 15 noiembrie 2017

Noiembrie 2017

„Învaţă repede din greşelile altora, că nu ai timp să le faci tu singur pe toate.” Sigmund Freud

9 OCTOMBRIE – Ziua Națională de comemorare a victimelor Holocaustului

„Nu toate victimele au fost evrei, dar toți evreii au fost victime. Evreii au fost exterminați pentru că se născuseră evrei. Ei nu au fost condamnați pentru că făcuseră ceva împotriva legii, ci pentru ca erau fii și fiice ale unor părinți evrei.”
Elie Wiesel, supraviețuitor al Holocaustului

Holocaust are etimologie greacă: din „holo” (întreg) și „kaustos” (ars). În Antichitate termenul de „holocaust” desemna un ritual religios în cadrul căruia un animal sacrificat era ars în întregime ca și jertfă adusă zeilor. În zilele noastre termenul desemnează uciderea (prin ardere) a unui foarte mare număr de oameni. Cuvântul este folosit mai ales în legătură cu exterminarea aproape în totalitate a evreilor din Europa de către Germania nazistă. Holocaustul a fost unul dintre cele mai groaznice genociduri din istorie.
Dacă la nivel internațional Ziua Holocaustului este data de 27 ianuarie, în România Holocaustul este comemorat în data de 9 octombrie.
Prin Hotărârea de Guvern nr. 672/5 mai 2004, la propunerea Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România, condusă de laureatul premiului Nobel pentru Pace, Elie Wiesel, data de 9 Octombrie a fost aleasă ca Ziua Națională a Holocaustului, data marcând începutului deportărilor evreilor în Transnistria, în anul 1941, pentru comemorarea oficială, în plan național, a Zilei Holocaustului. Cu prilejul Zilei Holocaustului, „vor fi organizate acțiuni culturale, simpozioane, mese rotunde și alte acțiuni cu tematică specifică”, autoritățile administrației publice urmând să acorde sprijin de specialitate pentru organizarea și desfășurarea acestor manifestări.
Profesorii de istorie din județul Bistrița-Năsăud au participat la o activitate de tip Workshop: Ziua Holocaustului – exemple de bună practică. Activitatea s-a desfășurat la Liceul Radu Petrescu, Prundu Bârgăului, sala CDI iar responsabilă de activitate a fost doamna profesor Batîș Mihaela.
Scopul activității a fost comemorarea Holocaustului prin activități școlare și extrașcolare de către cadre didactice și elevi de gimnaziu și liceu, în parteneriat – model de bună practică. Principalele obiective au fost: stimularea interesului elevilor pentru autoeducație, analizarea unor documente referitoare la tema proiectului, dezvoltarea capacității elevilor de a-și expune ideile în public în mod clar, coerent și argumentat, promovarea, la nivelul grupului țintă, a ideilor de toleranță, înțelegere reciprocă și dialog, dezvoltarea unei conștiințe civice, bazată pe cunoașterea și asumarea valorilor democratice, capacitarea cadrelor didactice și a elevilor în a realiza contacte cu colegi din alte instituții de învățământ, dezvoltarea atitudinilor pro-active în viața socială, cunoașterea, de către elevi, a unor elemente de cultură, civilizație și religie, specifice unui anumit grup etnic – evreii.
Elevii claselor a VIII-a au prezentat o mică scenetă, intitulată „Am vrut să zbor ca un fluture.” – Amintirile unui copil despre Holocaust. Elevii au dat dovadă de multă empatie, s-au implicat emoțional în povestea Hannei, reușind să transmită reacții afective puternice celor prezenți. Activitatea elevilor a fost coordonată de doamna profesor Batîș Mihaela.
La sfârșitul scenetei activitatea a continuat prin discuțiile cadrelor didactice despre exemple de bună practică în predarea Holocaustului. S-au prezentat câteva metode activ-participative în predarea istoriei, metode folosite de cadrele didactice pentru a dezvolta învățarea activă, interogativă: folosirea unor lecturi captivante pentru elevi, discutarea cu elevii a unor fotografii, stampe ce ilustrează aspecte ale vieții oamenilor din timpul celui de-al doilea război mondial, din ghetouri și din lagărele de concentrare și exterminare, prezentarea și discutarea cu elevii a surselor orale (interviuri, mărturii), a unor obiecte, produse, dosare tematice, a reprezentărilor vizuale, a vizitelor etc.
S-a menționat că în multe școlii elevii, atât cei de gimnaziu cât și cei de liceu, nu au știut despre existența unei zile naționale de comemorare a victimelor Holocaustului. S-a consemnat faptul că Liceul Radu Petrescu din Prundu Bârgăului are în oferta educațională a școlii un curs opțional pentru liceu, intitulat „Istoria evreilor. Holocaustul”.
Rezultate așteptate: creșterea gradului de informare a elevilor de gimnaziu și liceu privitor la problematica Holocaustului; accentuarea sentimentelor elevilor, de condamnare a Holocaustului, dorința de a oferi noi cunoștințe despre această tragedie umană din secolul XX, o reflectare în presă a diverselor activități care au avut loc pentru marcarea acestei zile.

„Și astăzi mă încearcă durere pentru cele întâmplate cu poporul evreu, a căror amintire trebuie să ne ajute ca astfel de orori să nu se mai întâmple”
Papa Benedict al XVI-lea

prof. Iulia Cristina ANI,
Liceul de Muzică „Tudor Jarda” Bistrița

Toamnă aurie….

„A fost frumos!”, căci așa susțin elevii claselor a V-a C și a VI-a C de la Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița… într-o zi de vineri, 27 octombrie 2017, la ora de opțional, în cadrul căreia am organizat un atelier EcoArt pentru a surprinde în produse inedite bucuriile cromatice și rodul naturii, toamna. Ne-au fost alături elevi de la Liceul Teoretic Sanitar Bistrița într-o veche dar mereu nouă și fructuoasă colaborare, coordonați de dra profesoară Claudia Simona Ladar.

Ne-am propus să utilizăm materiale biologice pe care le oferă toamna: fructe, semințe, flori , etc pentru a realiza produse inedite, aranjamente florale, care să ne încânte cromatic și să ne provoace bucuria conectării cu natura….
EcoArt este un curent nou apărut in Statele Unite si Europa de Vest pentru a inspira respect față de natură. S-a născut din pasiunea pentru natura și din dorința de a valorifica într-un mod creativ elementele decorative formate din vegetale, ca produse efemere ale naturii, a pietrei naturale, a lemnului, a ceramicii cât și a apei, protejând mediul și educând tânăra generație în spiritul acesta. Curentul răspunde dorinței oamenilor de a cunoaște mai bine natura și de a trai în armonie cu ea. Conștientizând ca trăind într-un mediu natural, cu respect față de acesta, că putem avea o viață mult mai sănătoasă armonizând cu natura, cu experiențe personale inedite, șansele de a ne manifesta corect și responsabil față de aceasta sunt reale.
Arta ecologică sau „EcoArt” este o formă contemporană de artă creată de artiști care sunt preocupați de situațiile de mediu locale și globale. "Conservarea prin creație”, este un exemplu perfect de artă ecologică. Arta este folosita pentru a conștientiza impactul nefavorabil al omului asupra mediului, în contextul problemelor actuale de mediu dar și opțiunea reală de induce un impact pozitiv asupra acestuia.
Astfel a apărut ideea opționalului integrat EcoArt…

Prof. Dana Elena MORARU,
Prof. Emilia Ioana LEUCA,
Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița
Prof. Claudia Simona LADAR,
Liceul Teoretic Sanitar Bistrița

De ce Erasmus+ ?

Într-o lume în care posibilitățile de dezvoltare personală sunt multiple, de ce să alegem proiectele Erasmus+? Participarea la un asemenea proiect te determină să fii mai riguros cu tine însuți, să fii interesat de modul în care relaționezi cu ceilalți, să îți trezești în propria ființă ideea apartenenței la comunitatea europeană, la cerințele acesteia, la nevoile unei societăți care e depășită de fluxul de informații ce o asaltează în fiecare moment.
Participarea Liceului cu Program Sportiv la proiectul Erasmus+ „Terra Community and Ethics of the Future” este o șansă de descoperire a valorilor europene în ceea ce privește Viul. Mobilitățile în țările partenere au avut un impact pozitiv atât asupra beneficiarilor direcți (elevii și profesorii – Iuliana Pașca și Carmen Berințan), cât și indirecți (părinții).
În perioada 16-20 octombrie 2017, a avut loc în Croația, în localitatea Šibenik, sesiunea scurtă de învățare la care au participat elevi și profesori din Slovenia, Polonia, România și țara gazdă, Croația. Activitățile la care au participat elevii au fost extreme de diverse și interesante. În prima zi, elevii au participat la deschiderea oficială a sesiunii, dar și la un workshop ce a avut ca temă „Toleranța culturală și socială”. Elevii au relaționat unii cu ceilalți, realizând faptul că au foarte multe lucruri în comun indiferent de naționalitate, religie și etnie. În a doua parte a zilei, elevii și profesorii au vizitat orașul Šibenik, descoperind bogata moștenire culturală a acestuia. Astfel, au descoperit faptul că orașul are două părți: una modernă și una arhaică. Partea veche a Šibenikului te încântă cu străduțele vechi, în stil italian, fiecare având o poveste specială. De exemplu, Strada Alunecoasă care își are numele de la grăsimea pe care proprietarii de localuri în care se servea mâncarea, aruncau resturile de grăsime direct în stradă. Catedrala „Saint James” este un monument în care își face apariția subtil umanismul. De asemenea, aceasta aparține moștenirii culturale UNESCO.
În următoarea zi, au avut loc două workshop-uri: Hagioterapia și Reciclarea. O alta activitate interesantă ce a avut loc în aceeași zi a fost vizitarea Parcului Național Krka. Acesta se remarcă prin numeroasele cascade, dar și printr-o faună și floră bogată. Pentru un acces mai ușor, a fost creat un traseu educațional care te ghidează în această aventură.
În a treia zi, a fost organizat un workshop în afara școlii la „Urban Incubator” unde elevii au avut șansa să creeze pe calculator propriile case din figuri geometrice, pe care, mai apoi, le-au printat 3D. Un alt workshop a avut ca temă crearea costumului național din materiale reciclabile, o activitate ce s-a finalizat cu un concurs în care elevii au defilat pentru a-și prezenta produsele finale.
Pe parcursul zilei de joi, copiii au învățat cum să evite corupția și plagiatul în două workshop-uri dedicate acestei teme. Elevii au descoperit prin metoda socratică indicii legate de corupție.
În ultima zi, primul workshop a avut ca temă „Antreprenoriatul în societatea incluzivă”, iar al doilea a constat într-o sesiune distractivă de pictură. Elevii și profesorii au pictat un perete al școlii din Šibenik.
De ce Erasmus+? Pentru că înveți să coexiști cu persoane din alte zone ale Europei, cu alte concepții de viață, cu o altă viziune asupra sistemului de învățământ. Fiindcă te face să conștientizezi importanța cunoașterii unei limbi străine și cât e de prețios sa previi distrugerea Viului. Dar mai presus de toate e dezvoltarea relațiilor interumane, e construirea de noi prietenii, de empatizare într-o lume dominată de egoism.

prof. Alexandra MIHĂILĂ, ofițer de diseminare
prof. Carmen BERINȚAN, coordonatorul proiectului
Liceul cu Program Sportiv Bistrița

Tabără de vară în China – 16-31 iulie 2017

La sfârșitul anului 2014, ca urmare a solicitărilor Asociației Române de Prietenie cu R. P. Chineză, Filiala Județeană Bistrița-Năsăud, adresate Institutului Confucius, din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, s-a demarat un program de promovare a limbii, culturii și civilizației chineze la Bistrița, în baza unui acord cvadripartit între: Institutul Confucius Cluj-Napoca, Primăria Municipiului Bistrița, Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud și Asociația Română de Prietenie cu R. P. Chineză, Filiala Județeană Bistrița-Năsăud.
Una din activitățile majore ale programului o constituie cursurile de învățare a limbii chineze pentru elevii din liceele din județ (Bistrița, Beclean, Năsăud).
De asemenea, au fost organizate și cursuri pentru adulți, care au funcționat încă din anul școlar 2012-2013.
Interesul major al bistrițenilor pentru limba, cultura și civilizația chineză la Bistrița a determinat Fundația Hanban din China, care păstorește cele cca. 500 de Institute Confucius din întreaga lume, să-și dea acordul pentru înființarea la Colegiul Național A. Mureșanu, Bistrița, a unei „Clase Confucius”, ceea ce înseamnă alocarea unui spațiu amenajat pentru expunerea diverselor materiale promoționale, dar și donarea unui volum consistent de materiale didactice (acesta având loc în vara acestui an, cu ocazia vizitei Ambasadorului Chinei la Bistrița).
Pe fondul acestor evenimente, și profitând de faptul că cei care ne înscriam la cursurile de limbă și civilizație chineză (2013-2017), aveam un nivel de limbă engleză peste medie, ne-am apucat de învățat! Din nou? Da!
Cursurile de limbă chineză pentru adulți au fost (și mai sunt pentru majoritatea dintre noi) o provocare lingvistică și culturală de necontestat.
Mentorii noștri, domnul Shi Jiaowang și d-na Hu Qin, iar acum, d-ra Xu Xiiaolu și dl. Zhang Dong, ne-au făcut să ne depășim anumite limite, (limba chineză fiind considerată de foarte mulți europeni, „grea”), nesperând că, într-o zi, vom ajunge și în China!
Școala de vară, din perioada 16-31 iulie 2017, organizata de Institutul Confucius din Cluj-Napoca, a fost precedata de o testare HSK 1, pe care majoritatea dintre noi a reușit să o promoveze.
La această școală au participat 37 de cursanți din Cluj-Napoca, Arad, Baia-Mare, Deva și Bistrița-Năsăud (6 cursanți, patru elevi de la Col. Naț. L. Rebreanu și două cadre didactice, Danela Suia din Năsăud și Cecilia Zsejki din Bistrița). Voi menționa, pe scurt, câteva momente mai importante din acest tur al nostru cu ocazia participării noastre la tabăra de studii din această țară: între 17 și 20 iulie, cazare și vizită în Beijing, capitala Chinei, cu mult-așteptatele tururi ale Orașului Interzis și Piața Tianmen. Piatra de încercare, la propriu vorbind, a fost Marele Zid chinezesc. În seara zilei de 20 iulie, am părăsit capitala, iar după o călătorie de 14 ore cu trenul, am ajuns în cele din urmă, la Hangzhou, provincia Zhejiang, frumosul oraș universitar, de 9 milioane de locuitori, unde am locuit și studiat limba chineză, preț de 8 zile, „ca la carte”! Între 21 și 28 iulie, programul nostru a constat din vizite la cel mai mare muzeu al mătăsii din lume, la Muzeul ceaiului din China, construit în jurul unei mari plantații de ceai, la West Lake (Lacul de Vest) evocat și de unul din cei mai mari poeți romantici ai Chinei, Su Shi.
Am fost cazați în condiții foarte bune în campusul universității Zhejiang. Printre lecții de limba chineză, am fost inițiați de profesorii noștri în arta picturii tradiționale chinezești, realizând mici „opere de artă” folosind apă, cerneală și acuarelă. La final, am avut încă o încercare, Testul HSK 1, 2 și 3. Seara, la finalul programului taberei din Hangzhou, am participat la Ceremonia Absolvirii și la cina de rămas-bun.
În 28 iulie, am pornit spre Shanghai! Aici am vizitat celebrele destinații turistice: Templul Chenghuang și frumoasele Grădini Yuyuan din vremea dinastiei Ming. În 29 iulie, vizitam Turnul Televiziunii din Shanghai, considerat „perla Orientului”, al doilea din Asia, și al patrulea ca înălțime, din lume, după noul Turn TV din Guangzhou, China, Turnul din Toronto, Canada și cel din Moscova, Rusia.
Programul școlii de vară din China, din aceasta vară este la a VIII a ediție! Tot ce s-a stabilit de către institutul Confucius, sediul fundației Hanban din China, a fost respectat de toți participanții și urmărit cu punctualitate.
Gazdele noastre au fost mai mult decât primitoare: când pe cererea de aplicație la această ediție a taberei de vară din China, 2017 s-a scris „așteptăm cu nerăbdare să vă urăm bun-venit în China!”, cei de acolo s-au ținut de cuvânt!

prof. Cecilia ZSEJKI
Școala Gimnazială nr. 1 Bistrița
prof. Daniela SUIA
Școala Gimnazială Dumitra

Educația mecatronică

Motto: „O autentică educație nu poate favoriza abstractizarea în dauna altor forme de cunoaștere. Educația trebuie să pună accentul pe contextualizare, concretizare și globalizare. Educația transdisciplinară se bazează pe reevaluarea rolului intuiției, imaginației, sensibilității și corpului în transmiterea cunoștințelor”. (B. Nicolescu – Cartea transdisciplinarității)

Apariția mecatronicii este rezultatul firesc al evoluției în dezvoltarea tehnologică. Sistemele mecatronice sunt caracterizate de faptul că stochează, procesează și analizează semnalele obținute și execută sarcini adecvate. Apărută ca o îmbinare sinergică între mai multe domenii, mecatronica nu se rezumă astăzi doar la definiția de știință sau tehnologie.

Conceptul de mecatronică
Mecatronica reprezintă o filosofie de viață, reprezintă cea mai completă educație care se poate grefa pe societatea cunoașterii. Născută în mediul industrial, mecatronica a parcurs în dezvoltarea sa următoarele etape: tehnologie, filosofie, știința mașinilor inteligente, mediu educațional pentru dezvoltarea gândirii integratoare.
Mecatronica este prezentă în toate domeniile de activitate: agricultură, construcții, construcții de mașini, aparatură de toate categoriile. În categoria produselor mecatronice intră roboți industriali, mașinile unelte cu comandă numerică, tehnica de calcul, aparatura de cercetare, de birotică, biomedicală, electro-casnică și de telecomunicație, automobile moderne etc.
Se consideră că primul utilaj complet din punct de vedere al conceptului mecatronic a fost mașina-unealtă comandată numeric (CNC) pentru producția elicelor de elicopter, construită la Massachusetts Institute of Technology din SUA, în 1952.

Educația modernă determină o altă abordare a educației prin curriculum care presupune conectarea subiectelor de viața reală, tratarea conținuturilor în variante interdisciplinare, transdisciplinare, modulare. Educația mecatronică, prin caracterul transdisciplinar, este cea mai în măsură să asigure o educație completă specifică specialistului din societatea cunoașterii.
Dezvoltarea unei gândiri integratoare, sistematice ca și fundament pentru creație și inovare sunt cerințe ale unui învățământ ce aparține societății bazate pe cunoaștere. Devine deosebit de importantă inter-relația dintre cei patru stâlpi ai educației: cum să învățăm?, să facem învățând, să cunoaștem și cum să învățăm să fim învățând să trăim împreună? Pentru atingerea acestor obiective, educația transdisciplinară este esențială.
Ținând cont de influența majoră a mecatronicii în educație și anume dezvoltarea gândirii sistemice a elevilor și studenților, în 2001 Craig afirmă faptul că „toți inginerii mecanici trebuie să devină ingineri mecatroniști... Profesorii de inginerie mecanică trebuie să propună o abordare integrată a proiectării – mecanică, electronică, teoria controlului, informatică – deci trebuie să devină profesioniști în aceste domenii”.

Educația mecatronică în România
- 1991 – Se înființează specializări de mecatronică în inginerie la: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași, Universitatea „Transilvania” din Brașov, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
- Din 1999 Universitățile din Cluj, Brașov, Timișoara susțin cursuri postuniversitare de Educație Tehnologică pentru profesorii din învățământul preuniversitar, unde sunt incluse module de mecatronică;
- La Timișoara s-a înființat Departamentul de Mecatronică;
- La Universitatea Politehnică București s-au pus bazele unui Centru de Cercetare-Dezvoltare în Mecatronică;
- În 2002 s-a organizat miniolimpiada la nivel preuniversitar de mecatronică;
- În 2002 s-a validat constituirea filialelor regionale de mecatronică, în centrele din Brașov, Iași, București, Cluj și Timișoara;
- 2003 – A fost acreditat Centrul de Cercetare în Mecatronică la Cluj, unde a fost constituită o Linie Tehnologică pentru Cercetare și Educație Mecatronică;
- În prezent, la București, Iași, Cluj-Napoca și Brașov există catedre de specialitate.

În ultimii ani, mecatronica este definită simplu: știința mașinilor inteligente... știința viitorului!

Bibliografie:
- https://www.moodle.ro/edutd/images/stories/lucrari/ LILIANA_DACHE.pdf
- http://stiintasiinginerie.ro/wp-content/uploads/2016/07/29-23 -STUDIUL-DIN-PUNCT-DE-VEDERE-DIDACTIC-AL- MECATRONICII.pdf
- https://www.scribd.com/document/210295085/ MECATRONICA
- http://www.mecatronica.ro/ce_este_mecatronica.html
- https://mecatronicastiintaviitorului.wordpress.com/ sisteme-mecatronice/
- http://www.mecatronica.ro/generatii_mecatronica.html
- Bogdan Doina-Marilena – prezentare curs FLEXFORM-UTCN

prof. ing. Doina-Marilena BOGDAN,
Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud
Colegiul Tehnic INFOEL Bistrița

John Fowles, Colecționarul

Se spune că dacă dezrădăcinezi o floare și o pui în alt loc ferit de lumină, se supără, se ofilește, apoi moare. Dar ce ai mai putea spune despre o tânără studentă la arte, care urmează să fie îngropată, la figurat, în existența repetitivă și bolnăvicioasă a unui autist obsedat, iar la propriu, într-o criptă din subsolul casei cumpărate de el?!
O fi vreun roman polițist? Nu, deloc. Un roman psihologic în toată regula. Psihologia normalității care rămâne mult timp de neînvins de efemer, fals și patologic... psihologia normalității care-și ține pieptul cu desăvârșire în fața cupolei subterane... care încet-încet se insinuează, prăbușindu-se peste existența ei, culorile ei și identitățile abia recunoscute.
Cartea este scrisă de ambele personaje, și de el, și de ea... Când îl citești pe el, ai impresia că l-ai putea înțelege, dar! Doar până la un punct. E și normal. Nu ai vrea să devii prietenul unui autist obsedat care comite, până la urmă, o crimă din neglijență, frică, egoism, dar și datorită unui univers distorsionat.
Când o citești pe ea, te dor toate încheieturile, după ce a reușit să te înalțe până la cerul descoperit abia în subsol, unde nu intră niciun firicel de lumină, te doare sufletul din cauza iubirii pentru ea, o ființă în creștere spre emancipare și identificare, spre înflorire și împlinire. Reușește să fugă sau nu, este întrebarea existențială. Oare noi ne mulțumim cu o fugă la figurat sau dorim dinadins și una la propriu?
Vă invit să citiți mărturiile pregnante și impresionante ale personajelor din această carte.

Psiholog Suzana DEAC

miercuri, 18 octombrie 2017

Octombrie 2017

Cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viaţă. (Aristotel)

10 întrebări/ 10 răspunsuri despre Educație

– Doamna inspector general Camelia Tabără, care credeți că este cel mai important aspect al educației?
– Cel mai important lucru este ca mesajele educaționale pe care le primesc/ percep copiii să fie unitare din perspectiva celor trei forme specifice educației: formală, nonformală și informală.
– Ce rol considerați că au profesorii în dezvoltarea personală a elevilor?
– Fiecare profesor, dincolo de faptul că își predă material în egală măsură, „se predă pe sine”, transmite, prin propriul exemplu, un set de valori și comportamente care poate influența pozitiv, sau, din păcate, nu, dezvoltarea elevilor. Fiecare provocare a unei lecții abordată ca o activitate de învățare va conduce la dezvoltarea personală a celor pe care îi numim beneficiarii direcți ai educației.
– Ce părere aveți despre felul în care școala românească formează elevii, atât profesional cât și social?
– Nu numai școala românească se confruntă cu noile provocări ale educației, ci toate sistemele din lume. Explozia informaticii trebuie să genereze mutații profunde în abordarea didactică, cu accent pe formare și nu pe informare. Pentru noi, școala românească, tranziția postrevoluționară a generat un lung șir de reforme, adaptări la noile cerințe. Dintre prioritățile momentului se pot enumera:
- școala trebuie să-i învețe pe copii să colaboreze, nu doar să fie obsesivi competitivi;
- copiii de azi trebuie să devină adulții de mâine, adaptabili la ceea ce ne înconjoară;
- școala trebuie să-i învețe pe elevi să știe să gândească singuri, să aibă încredere în capacitatea lor de apreciere;
- toleranța și acceptarea diversității, dezideratele unei Europe unite, sunt atitudini ce trebuie „internalizate” încă de pe băncile școlii.
– Ce activități extracurriculare credeți că sunt foarte importante pentru un tânăr?
– Orice activitate făcută cu plăcere, pasiune și consecvență. Activitățile din zona extracurriculară sunt cele care dezvoltă valorile și atitudinile elevilor.
– Ce părere aveți despre educația non-formală?
– În ultimii ani, constatăm cu bucurie că oferta de activități din zona educației non-formale se diversifică și crește constant, calitativ și cantitativ. Tot mai mulți elevi se antrenează într-o activitate non-formală fie la Palatul Copiilor sau cluburile școlare, fie în activitățile propuse de diversele ONG-uri constituite cu acest scop. Educația non-formală este frumosul educației.
– Dacă ați putea schimba ceva la sistemul de învățământ, ce ați schimba și de ce?
– Mediul economic, angajatorii reproșează școlii românești faptul că absolvenții au o pregătire preponderent teoretică și nu practică. Aș propune așadar un sistem de învățământ în care componenta practic-aplicativă să fie de minim 50% din bugetul total al timpului din școală, la toate disciplinele, la toate clasele.
– Cum vedeți dumneavoastră elevul ideal? Dar profesorul ideal?
– Elevul ideal – cel care pune mereu întrebări și profesorul ideal: cel care creează un context al lecției în care dezbaterea e un firesc al fiecărei ore.
– Care credeți că este cea mai mare satisfacție, în calitate de profesor?
– Întâlnirea cu foștii elevi. Practic e momentul în care simți cum munca depusă a fost validată de societate, de viață, mereu altfel.
– Ce moment din cariera dumneavoastră v-a marcat?
– Fiecare etapă am perceput-o ca pe o altă provocare, fiecare nouă generație de elevi cere altceva și are altceva de oferit. Munca în inspectoratul școlar îți oferă o cu totul altă perspectivă asupra întregului sistem educațional.
– Ce v-a motivat să deveniți profesor?
– Contextul familiei a fostul unul decisiv, cred, pentru că părinții mei au fost cadre didactice. Am ales școala și munca cu elevii și, dacă ar fi să putem da timpul înapoi, nu aș ezita să fac aceeași alegere.
– Vă mulțumim mult pentru răspunsuri!

Interviu realizat de Ioana Ilinca Moldovan, clasa a XI-a

10 +1 proiecte de 10!

Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud, în colaborare cu Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Biblioteca Județeană „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud și Asociația „Argument”, a organizat joi, 5 octombrie 2017, de la ora 10.00, la Centrul Cultural Dacia, Gala Educației, o adevărată Zi Mondială a Educației.
În competiția Galei bistrițene au fost înscrise, pe diverse secțiuni, 61 de proiecte. Dintre acestea, juriul, format din inspector Aurelia Dan, regizoarea Camelia Toma, reprezen­tanta Asociației „Argument”, jurnalista și prozatoarea Ioana Bradea, Adriana Zăgrean de la Biblioteca Județeană George Coșbuc și Florina Pânzariu, Colegiul Național George Coșbuc, Năsăud, președinta Consiliului Județean al Elevilor, a ales 10 + 1 proiecte de 10!
Am formulat câteva întrebări pentru măcar unul dintre reprezentanții instituțiilor câștigătoare, fără restricții legate de număr de caractere, rânduri:
1. Ce v-a determinat să vă implicați în acest proiect?
2. Ce beneficii v-a adus experiența?
3. Cum v-ați simțit pe scenă?
Considerăm că răspunsurile acordate ilustrează FB motivația, atuurile și starea celor implicați.

Secțiunea „Unități de învățământ preșcolar – grădinițe”, tema „Dezvoltarea socio-emoțională a copiilor prin activități ludice”, proiectul „Ne jucăm și învățăm să trăim împreună”, Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța cu Povești”, Bistrița:
1. A fost dorința unanimă a colegelor de la Grădinița cu Program Prelungit Căsuța cu povești Bistrița, având în vedere că noi aveam deja o experiență pozitivă legată de educația socio-emoțională a copiilor preșcolari.
2. A fost o recunoaștere a muncii de echipă și o confirmare a faptului că facem lucrurile bine.
3. M-aș fi simțit mai confortabil dacă era întreaga echipă. Meritul e al colegelor. Le mulțumesc pentru efort și dăruire.
Profesor Rodica Brănișteanu, director Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța cu Povești”, Bistrița

Secțiunea „Unități de învățământ special”, tema „Identitate națională” – proiectul „Călătorie în timp și spațiu etnocultural”, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 Bistrița:
1. Prin participarea în cadrul proiectului „Ziua Educației – 2017” ne-am dorit să valorificăm oportunitatea de a dezvolta la elevii cu CES sentimentul apartenenței la locurile și poporul din care fac parte, iar, la elevii din învățământul tradițional – bucuria de a accepta diversitatea în mediul lor socio-cultural.
2. Activitățile la care am participat au contribuit la creșterea interesului elevilor cu dezvoltare atipică pentru a participa la activități școlare și extrașcolare.
3. Pe scenă am avut bucuria de a fi alături de oameni care prețuiesc calitatea actului educațional și care doresc să împărtășească celor din jur din bucuria și mulțumirea lor.
Echipa de proiect:
Profesor Doris Imola Vass, director CSEI Nr. 1, Bistrița
Profesor Georgeta Mariana Moldovan, director adjunct
Profesor Simona Viorica Archiudean, consilier educativ
Profesor Veronica Ancuța Semerean

Secțiunea „Școli gimnaziale mici”, tema „Cultura organizațională”  – proiectul „Comunitatea educațională”, Școala Gimnazială Sânmihaiu de Câmpie:
1. Ne- am implicat în acest proiect din următoarele motive: dorința de a experimenta și învăța ceva nou; diseminarea activităților desfășurate la nivelul unității de învățământ într-un alt mod; concretizarea efortului de echipă într-un material care să fie furnizat tuturor factorilor implicați în procesul de învățare (elevi-părinți-consiliul profesoral).
2. La nivel de echipă, am simțit satisfacție, perseverență, dorință de implicare mai mare atât a profesorilor cât și a părinților. Consider că, mai repede sau mai târziu, efortul omului trebuie apreciat și dincolo de porțile școlii, astfel încât acesta să prindă mai mult curaj, încredere în forțele proprii.
3. În momentul nominalizării și apoi al premierii eram între imposibil dar adevărat, confirmându-mi încă o dată principiul în care cred: „dacă vrei cu adevărat să faci ceva, tot Universul te sprijină”.
Profesor Ana Moldovan, director Școala Gimnazială Sânmihaiu de Câmpie

Secțiunea „Școli gimnaziale medii”, tema „Orientarea școlară și profesională a elevilor” – proiectul „Acces spre succes”, Școala Gimnazială Nr. 1 Rebra:
1. Primul aspect al implicării în proiect a fost utilitatea proiectului. Am găsit foarte util a face un proiect de orientare profesională pentru elevii școlii noastre; dincolo de orice dorință de a câștiga, m-am gândit la utilitatea proiectului pentru elevii noștri. Al doilea aspect care m-a motivat: ideea de a concura la un nivel înalt cu celelalte școli și de a aduce prestigiu școlii în care lucrez, iar ideea de a participa la o „Gală a Educației” suna foarte bine. Nu în ultimul rând, mi-a plăcut faptul că nu a trebuit să scriem romane de obiective și exprimări bombastice, ci a trebuit doar să prezentăm ingenios acțiunile concrete. (Personal, nu agreez hârțogăria inutilă. Felicitări celui care a propus acest format!)
2. Satisfacția răsplătirii unei munci benevole. După cum se știe, activitatea consilierilor educativi nu este remunerată, iar acest premiu a venit ca o răsplată pentru o muncă asiduă, voluntară și susținută, de multe ori până la ore târzii. Satisfacția a putea contribui la renumele școlii.
3. Emoționată, nu mă așteptam ca proiectul coordonat de mine să câștige. A fost o surpriză foarte plăcută. Cred că toți dascălii ar merita măcar o dată în viață să fie aplaudați la scenă deschisă, pentru munca asiduă pe care o depun. De multe ori cei din jurul nostru nu apreciază și nu înțeleg munca noastră, din spatele cortinei, cu pași foarte mici și eforturi mari. Lucrăm cu cea mai prețioasă resursă: ființa umană, și sculptăm în sufletul copiilor. E o responsabilitate imensă și implică mult consum energetic. Practic, le oferi sufletul tău.
Învățător Nastasia-Mariana Georgiță, Școala Gimnazială Nr. 1 Rebra

Secțiunea „Școli gimnaziale mari”, tema „Comunicare în limba română” – proiectul „Lectura – minunata lume a cuvintelor”, Școala Gimnazială Nr. 4, Bistrița:
1. Dorința de a promova activitatea educativă din școală, de a disemina informația cu privire la implicarea de care dau dovadă cadrele didactice din școală, de a arăta tuturor ce copii extraordinari învață aici, cu noi.
2. Recunoașterea publică a importanței activităților educative desfășurate cu suflet, alături de partenerii noștri principali – părinții. Iată că se poate! – cu implicare, devotament și dăruire!
3. Orice participare la un concurs presupune pregătire atât pentru succes, cât și pentru eșec. Succesul te motivează să continui, să te menții sus, să tinzi mai sus. Eșecul te motivează să insiști, să accepți noi provocări, să tinzi spre mai bine. A fost ok.
Profesor Daniela Danea, director Școala Gimnazială Nr. 4, Bistrița

Secțiunea Colegii/ licee, tema „Motivație pentru educație”, proiectul „Școala cu oameni mari”, Colegiul Național „Liviu Rebreanu” și proiectul „Școala – poartă deschisă spre viitoarea mea meserie”, Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru:
1. La Colegiul Național „Liviu Rebreanu” au fost derulate în anul școlar 2017-2018 foarte multe proiecte interesante, cu obiective diverse, dar care au convers spre același scop comun – educația. Prin „Școala cu oameni mari” am dorit, în principal, să diseminăm activitățile desfășurate și să valorizăm munca elevilor, profesorilor și a tuturor persoanelor implicate.
2. Am reușit să cristalizăm activitățile într-un nou proiect care poate să devină o carte de vizită a Colegiului Național” Liviu Rebreanu” pe componenta activităților educative.
3. Am avut emoții… Am fost fericită că munca echipei a fost recunoscută și că merită să continuăm în același ritm, cu dăruire și cu implicarea a cât mai mulți elevi și profesori.
Profesor Suzana Gălățan, director al Colegiului Național „Liviu Rebreanu”, Bistrița

1. Tema secțiunii la care ne-am înscris – „Motivație pentru educație” – a fost primul motiv pentru care am participat la acest proiect. Trebuie să recunoaștem că este foarte important să motivăm elevii să participe activ, să se implice afectiv și emoțional în activitățile educative. Educația non-formală se realizează în școală sau în afara școlii, prin proiecte, excursii, vizite, activități voluntare sau acțiuni civice. Spre deosebire de educația formală, educația non-formală nu presupune un curriculum oficial sau o evaluare recunoscută prin diplome de stat. E foarte important să le dezvoltăm elevilor deprinderi de conduită și perspectivă, în ideea educației tehnice și profesionale a bunului cetățean, a omului de mâine, care trebuie să știe să fie întreprinzător, să găsească idei inovatoare, să le pună în practică, să caute soluții, să împărtășească din experiența proprie, să fie deschis la nou, să tolereze, să înțeleagă, să ajute, să dăruiască din suflet. Promovarea comportamentelor de lucru și comunicare în echipă, respectând opiniile colegilor, ajută la responsabilizarea elevilor cu o atitudine pozitivă față de muncă, față de împărtășirea unor schimburi de idei, opinii, interese comune cu elevii de aceeași vârstă.
2. Beneficiile derulării activităților cuprinse în proiectul „ȘCOALA – poartă deschisă spre viitoarea mea meserie” au fost multiple și foarte importante pentru elevii din școala noastră, o școală actuală, care trebuie să ofere o educație de calitate, corespunzătoare nevoilor de schimbare ale societății și beneficiarilor ei, capabili să răspundă cerințelor pieței forței de muncă, dar și cerințelor unei societăți sănătoase fizic și psihic, bazată pe norme civice morale.
3. Am fost onorată de acest premiu, se pare că juriul a apreciat obiectiv activitățile frumoase pe care le-au desfășurat elevii liceului nostru. Mi-aș fi dorit ca în momentul acela să fie pe scenă elevii, care s-au implicat foarte mult în aceste activități, care au învățat enorm de mult din aceste vizite și excursii tematice, au trăit experiențe minunate alături de elevii din alte școli, din alte județe, cu care au lucrat în echipe, au colaborat, au împărtășit experiențe și emoții comune, au descoperit foarte multe lucruri noi, care le-au îmbogățit cunoștințele, dar și experiența proprie în rezolvarea cazurilor și sarcinilor concrete, practico-aplicative pe care le-au primit. Pot spune că derularea acestui proiect a fost o provocare atât pentru elevii participanți, dar și pentru profesorii care i-au coordonat, tuturor le mulțumesc pe această cale și le transmit mesajul „Orice activitate în care te implici cu adevărat va fi o reușită!”.
Profesor Victoria Ureche, consilier educativ al Liceului Tehnologic „Liviu Rebreanu”, Maieru

Secțiunea „Palat și Cluburi”, tema „Parteneriate de succes” – proiectul „Portal muzical pentru toți”, Clubul Copiilor Năsăud:
1. Acest proiect ne-a dat posibilitatea de a arăta tuturor colegilor din județ că un parteneriat de succes poate schimba nu numai o sală de cerc, ci și destinele unor copii și nu numai, care sunt pasionați de muzică. Toți au acum posibilitatea de a exersa în cele mai performante condiții.
2. O recunoaștere pe plan județean a activității muzicale derulate pe aproape tot anul școlar 2016-2017. O colaborare între oameni de suflet care au avut un scop comun: crearea unui spațiu educativ competitiv pentru copiii talentați muzical.
3. Pe scenă, când ești nominalizat, dar și premiat, emoția te învăluie, iar sentimentul de învingător este cel mai plăcut. Prin aplauzele și primirea distincțiilor îți spui că munca, efortul și dificultățile întâmpinate până la finalizarea proiectului au fost răsplătite. Te simți împlinit și dornic să revii pe scena laureaților.
Profesor Dorina Buia, director al Clubului Copiilor Năsăud

Secțiunea de afișe Inspectori școlari”, acordat prin votul publicului, i-a revenit Lucianei Sidor, de la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bistrița-Năsăud, pentru proiectul „Puterea unui zâmbet”:
1. Mi-a plăcut foarte tare ideea de a realiza un poster prin care să fac reclamă unui produs educațional. După ce am gândit o serie de produse sofisticate, precum: perso­nalitatea copilului, inteli­gența, adultul de mâine, am renunțat pentru că am con­știentizat că noi, educatorii, TREBUIE să producem zilnic la școală starea de bine pentru ca elevii noștri să se dezvolte și să crească fericiți.
2. Mi s-a confirmat faptul că TOȚI educatorii cred în asta, și-mi dă speranță și încredere că școala românească poate intra în normalitate.
3. Minunat. Am fost mândră că posterul realizat a fost votat de public.
Profesor Luciana Sidor, director al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională, BN

Premiu Special, „de suflet!”, s-a acordat Școlii Gimnaziale din Josenii Bîrgăului pentru proiectul „Mâine începe azi”:
1. Școala Gimnazială Josenii Bîrgăului este o școală deschisă întotdeauna provocărilor. Suntem o echipă care pune în prim plan interesele elevilor noștri și, de aceea, când am auzit tematica galei din acest an, am considerat că e momentul potrivit de a demonstra că atunci când există deschidere și pasiune pentru meseria noastră, nimic nu este imposibil. Faptul că tematica galei a fost diferită, pe tipuri de școli, noi fiind o școală de mărime medie, tema a fost de orientare școlară și profesională. Am considerat că această temă este un atu al nostru, deoarece activitățile din săptămâna Școala Altfel s-au axat pe aceeași temă. A fost un an în care toate activitățile propuse s-au desfășurat așa cum am visat noi, propunătorii. Am avut plăcuta surpriză ca toți invitații noștri să fie foarte implicați în activități și, de aici, a fost doar un pas spre succes. Am avut invitați deosebiți, prietenii noștri ne-au sărit în ajutor, făcând astfel ca săptămâna Școala Altfel din acest an să fie cea mare reușită a noastră. Faptul că avem un consilier educativ, profesor Veronica Bălan, implicat total în munca educativă, mă face întotdeauna să cred că suntem o echipă învingătoare. Toate activitățile în care am stat cot la cot au fost un succes…
2. Am văzut mobilizare, implicare, dorința de a face ceva deosebit pentru copiii noștri și seriozitatea cu care au fost alături de noi partenerii noștri: psihologi, salvamont, ingineri mecanici, bunici, artiști populari, pompieri, reporter tv, și, nu în ultimul rând, colegii mei profesori, familiile copiilor și, bineînțeles, Primăria comunei Josenii Bîrgaului, prin domnul primar și angajații primăriei, și membri ai Consiliului local. Faptul că munca noastră a fost apreciată și dată ca exemplu de bună practică, nu poate să fie decât un câștig pentru noi toți, pentru echipa care se numește „Școala Gimnazială Josenii Bîrgăului”.
3. Nu pot să descriu în cuvinte multitudinea de senzații pe care le-am trăit în acele momente: uimire, fericire, mândrie, senzația lucrului bine făcut. A fost un sentiment minunat și spun asta, cu riscul de a mă repeta, o datorăm tuturor celor care suntem formatori de caractere, care avem în palmele noastre sufletele copiilor și nu numai, adică echipei „Școala Gimnazială Josenii Bîrgăului” și tot ceea ce reprezintă ea. Mulțumesc din suflet pentru dăruirea și seriozitatea prietenilor noștri invitați, care au luat foarte în serios invitația noastră, care au făcut posibilă nominalizarea noastră în Gală, iar faptul că am câștigat aprecierea juriului nu poate decât să ne motiveze și să ne oblige la mai mult. Mulțumesc tuturor și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru interesul pe care-l manifestați față de munca noastră.
Profesor Felicia Măjeri, director Școala Gimnazială Josenii Bîrgăului

1. Acest proiect a reprezentat pentru mine o provocare. Am văzut în această gală o oportunitate nesperată de a prezenta activitățile diverse și interesante, desfășurate de către Școala Gimnazială Josenii Bîrgăului, tuturor celor interesați.
2. Beneficiile mele sunt de ordin moral sau spiritual. Am devenit mai cunoscuți, prestigiul școlii a crescut iar eu, indirect, am căpătat mai multă încredere în modul de coordonare a activităților educative din școală. E un sentiment plăcut să vezi că îți este apreciată munca.
3. Prima dată, când am fost nominalizați, am urcat cu emoție și parcă mă așteptam să fim chemate (ceva din mine spunea că nu se poate să nu fim printre finaliști). A doua oară a fost greu, copleșitor pentru mine. Mi-a venit să plâng. Un plâns... uimit să-i zic așa, mai ales că era vorba de un premiu de suflet. A fost confirmarea că ceea ce am făcut în filmulețul acela a ajuns la inimă. Și a fost de ajuns.
Profesor Veronica Bălan, consilier educativ al Școlii Gimnaziale Josenii Bârgăului

Premiu Special, oferit de Biblioteca Județeană „George Coșbuc” BN, pentru proiectul „Click pentru viitor”, Palatul Copiilor din Bistrița:
1. Dorința de a fi printre cei mai buni! Colegii mei sunt și au fost o echipă care pune în prim plan interesele copiilor și elevilor din palat. Cred, totodată, că, prin proiectul derulat, au demonstrat că, atunci când există deschidere și pasiune pentru munca cu copiii, nimic nu este imposibil.
2. Experiența te ajută să te cunoști pe tine, prin exprimarea verbală și nonverbală a celor din jur, să te perfecționezi permanent, să fii în parametrii impuși de profesia aleasă, cât și în cei ceruți de societate.
3. Minunat, mândră, cu dorința de a fi alături de colegii mei, nominalizați și printre cei aleși, anul viitor.
Profesor Maria Miheștian, director Palatul Copiilor Bistrița

1. Pentru Palatul Copiilor, proiectul a propus prezentarea unui parteneriat de succes. Dar, activitatea în instituția noastră, se bazează în bună parte, pe implicarea elevilor în activități deschise, atractive, derulate în parteneriat cu instituții de învățământ și de cultură, atât din județul nostru, dar și din țară și de peste hotare. A trebuit doar să alegem (și nu a fost ușor!!!) cele mai interesante activități, derulate în cadrul acestor parteneriate și să le prezentăm într-un format multimedia.
2. Oportunitatea de a lucra în echipă, bucuria de a împărtăși din experiențele noastre și convingerea că, dacă ne dorim ca Palatul Copiilor să fie o instituție care gândește pentru viitor, trebuie să le acordăm elevilor care vin alături de noi, toată susținerea și atenția.
3. A fost un moment frumos, interesant și dorim să-i mulțumim domnului Ioan Pintea, managerul Bibliotecii Județene „George Coșbuc”, pentru premiul special acordat și să-l asigurăm, că, atât echipa de profesori, cât și elevii noștri, așteptăm cu energie și entuziasm, să derulăm împreună, viitoarele proiecte de succes.
Profesor Iulia Istrate, responsabil al Comisiei de Proiecte și Programe, Palatul Copiilor Bistrița

Anchetă realizată de Oana Hudișteanu și Andreea Lechințan, clasa a XII-a

Semințele învățării

Oare ce înseamnă educație? Educația e doar joc? Educația reprezintă lecții dictate la școală? Educația impune strictețe? Nu… Educația înseamnă dăruința profesorului sau a părintelui de a îndruma învățăcelul de sub aripa sa în pregătirea viitorului adult, pentru încercările și noile experiențe ale vieții.

„Cei care educă copii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viață; de aceea, pe lângă viață, dăruiți copiilor și arta de a trăi bine, educându-i.” – Aristotel

Datorită faptului că educația este un punct forte în viața unui om, aceasta a fost omagiată printr-o gală primitoare și interesantă. Gala Educației din 5 octombrie a.c. s-a dezvăluit ca o sărbătoare pentru învățăcei, dar și pentru îndrumătorii acestora. Evenimentul a surprins perfect ce înseamnă educația, din perspectiva tuturor celor implicați, prin prezentări ale școlilor din județ, prin promovarea proiectelor educative proprii.
Această manifestare ne-a făcut să vedem educația din mai multe perspective. Lucrurile uzuale din viața noastră de zi cu zi ne-au fost prezentate într-un mod diferit, arătând indirect evoluția unui obiect, dar mai ales a unui om. Aceste creșteri au fost surprinse și prin niște creații filozofice pătrunzătoare, care te făceau să meditezi asupra lor: „bobul”, „viitorul este click”, „cartea cărților” etc. Educația este asemenea unui bob, ca o carte, tehnologie, un bob care se dezvoltă prin inovație și prin evoluție, ajungând la ultimul stadiu la care este pregătit înspre a fi util pentru ceea ce va urma.
Gala educației a fost notată și de câțiva dintre cei prezenți prin afirmații pozitive și plăcute (unele nesemnate): „A fost o adevărată sărbătoare a educației!”; „Un eveniment frumos în care este recompensată munca profesorilor.”; „Recunoașterea îți dă putere să continui la un standard mai ridicat.” – profesor Suzana Gălățan (director CNLR).
Prin urmare, această Gală a Educației a fost și va fi un moment în care educația și evoluția sunt punctate într-un mod aparte și sunt apreciate la adevărata lor valoare.

Andreea Lechințan, clasa a XII-a

Gala, pe scurt

Gala Educației… de ziua acesteia. La această festivitate au venit jurnaliști cunoscuți, oameni importanți, domnul Emil Radu Moldovan, președinte Consiliului Județean, părintele Ioan Pintea, viceprimarul, subprefectul și mulți alții. S-au desfășurat alegerile școlilor și instituțiilor unde este cel mai bine conturată și pusă în aplicare educația. De fapt, în toate școlile proiectele educative sunt atât de frumoase! La începutul activității au fost prezentate niște reclame cu diferite teme, iar într-o pauză s-a votat care dintre acestea au fost mai bune și care le-au atras publicului atenția. Unul dintre cei implicați ne-a spus: „Educația poate fi doar un cuvânt, depinde cum îl iei. Educația înseamnă în primul rând respectul față de tine și față de ceilalți”. În pauză, noi, jurnaliștii de la Palat, am cerut păreri de la diferiți oameni din sală, așteptând să vedem cum li s-a părut acest eveniment iar mulți dintre aceștia ne-au spus că a fost o gală minunată și cu multe premii.

Iulia Rebrean, clasa a VII-a

Ce este Gala Educației?

Gala Educației este un eveniment în care profesorilor, învățătorilor și educatorilor li se evidențiază munca pentru care depun atâta efort, răbdare și stăruință. Gala Educației este evenimentul creat special pentru aceștia, momentul în care se bucură împreună că au devenit ceea ce sunt astăzi.
Acest eveniment, organizat de Inspectoratul Școlar Județean BN, împreună cu Asociația Argument, Consiliul Județean BN și Biblioteca Județeană George Coșbuc, a stârnit interesul școlilor mari, mici și medii din județul Bistrița-Năsăud, astfel încât au fost depuse în concurs 61 de proiecte, implementate în școli, dintre care 10 +1 fiind câștigătoare. Apreciez organizarea, atmosfera creată, fiind chiar una „de gală”, o atmosferă încărcată de emoțiile participanților, premianților/ susținătorilor și de muzicalitatea premierii. Inspectorul școlar general Camelia Tabără afirmă că „Nu poate exista podium fără înfrângeri”. Mi-a plăcut modul de prezentare realizat de Camelia Toma, acesta fiind unul jovial.
Consider că trebuie să se organizeze astfel de evenimente în care cadrele didactice să fie premiate și felicitate pentru munca lor. Este greu să fii profesor, să ai răbdare cu năzbâtiile copiilor, să poți să predai și, în același timp, să fii glumeț, să fii un profesor bun, astfel încât să te placă elevii și să aștepte bucuroși ora predată de tine, nu cu o stare de frică, să te considere a fi profesorul ideal. Le mulțumesc profesorilor care m-au ajutat până în acest moment, celor care m-au îndrumat și m-au iertat în momentele în care i-am dezamăgit. Apreciez munca lor și îi respect pentru ceea ce m-au ajutat să devin.
Doi dintre premianții concursului la secțiunea „Școli Gimnaziale Mari”, cu tema „Comunicare în limba română și‑au exprimat opinia asupra Galei Educației: „Eveniment foarte bine organizat și un bun prilej de a evidenția munca nevăzută a educatorilor, care, precum niște scenariști, regizori și, de foarte multe ori, și actori, au în spate zile, săptămâni și uneori luni pentru a pregăti și derula proiectele educative. Munca în echipă este foarte importantă și roadele se văd în timp. Nimic nu este însă mai frumos decât să vezi în cele din urmă zâmbetul pe fața copiilor” – profesor Cătălina Sucilea, Școala Gimnazială Nr. 4, Bistrița; „Un proiect de succes, o provocare pentru toți cei implicați: organizatori și participanți. Felicitări! Apreciez în mod deosebit diversificarea temelor acestui concurs. Succes mai departe!” – profesor Daniela Danea, director Școala Gimnazială Nr. 4, Bistrița.

Carmen Rus, clasa a X-a

Un 5 octombrie altfel

„Când înveți de la cineva sau când înveți pe cineva modelezi universul”, un univers al cunoașterii numit educație. Putem defini educația ca fiind o familie, unde învățăm despre noi, unde învățăm să creștem, descoperind cu pași mărunți lucruri noi, este o școală unde experimentăm ce înseamnă creativitatea, valorificarea, munca în echipă, prietenia, unde învățăm despre oportunități și ne dezvoltăm abilitățile, educația fiind un drum pe care îl parcurgem prin societate, devenind oameni adevărați. Sărbătorim în fiecare zi educația, atât noi elevii, copiii, cât și profesorii și părinții, prin felul de a interacționa unii cu alții, prin învățare, prin modul de a asculta și a ne respecta unii pe alții.
Ziua Mondială a Educației de anul acesta am sărbătorit-o prin Gala Educației la Bistrița, unde am învățat ce înseamnă munca în echipă, devotamentul și implicarea în diferite proiecte școlare. Ziua de 5 octombrie a fost dedicată, și la noi la Bistrița, tuturor colectivelor didactice și școlilor din județ, care au ales să reprezinte educația prin diferite proiecte care au fost premiate în cadrul Galei.
Aici au participat mai multe categorii de instituții de învățământ, de la școli gimnaziale până la licee, cluburi și palate ale copiilor, care au inițiat diverse proiecte prin care defineau educația ca fiind „Școala – poarta deschisă spre viitoarea mea meserie” (Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu”, Maieru); „Lectura-minunata lume a cuvintelor” (Școala Gimnazială Nr. 4, Bistrița), „Portal muzical pentru toți”, (Clubul Copiilor Năsăud), astfel au fost răsplătite cu premii și mii de aplauze iar profesorii felicitați și încurajați pentru ideile lor și munca depusă.
Aici am întâlnit oameni plini de emoții, plini de zâmbete sincere și de bucurii, care au trăit din plin această gală și au fost mândri de reușitele lor, oameni care nu au ezitat să îmi răspundă la întrebarea „Ce a însemnat pentru dumneavoastră această gală?”, răspunzând cu sinceritate că e vorba de dedicare și implicare, că această gală a însemnat organizare, inspirație, muncă în echipă, dorință de reușită și, nu în ultimul rând, devotament. „A fost o gală impresionantă. Biblioteca este onorată fiind parteneră cu Inspectoratul Școlar Județean, cu școlile din municipiu în foarte multe proiecte!”, acesta este răspunsul directorului Bibliotecii Județene, domnul Ioan Pintea, care a vorbit pe parcursul manifestării despre importanța cărților în educația copiilor.
Această gală, din punctul meu de vedere a însemnat iubirea față de educație, pentru că educația ne face oameni, a reprezentat o poveste transpusă în realitatea din fața ochilor, unde se povestea despre educație făcând trimitere la diferite descoperiri mărețe, comparând-o cu evoluția și dezvoltarea, cu un traseu de noi descoperiri, pentru că educația înseamnă înțelegere, înțelepciune, cunoaștere, experiențe, gândire, rațiune, arta de a-ți clădi viitorul.

Oana Hudișteanu, clasa a XII-a

Din culise

De probă
Cu prilejul deschiderii festive a Palatului Copiilor Bistrița, cercul de Jurnalism al instituției a primit și o provocare de zile mari (pentru care suntem recunoscători): Doamna inspector general, profesor Camelia Tabără, i-a solicitat pe micii ziariști ai Palatului să participe la Gala Educației bistrițene, derulate la Complexul Cultural Dacia, în 5 octombrie a.c., ora 10 fix, în calitate de colaboratori ai revistei Casei Corpului Didactic, Didactica Nova. Dăm: „Accept”! Peste două zile, cu o mână de jurnaliste disponibile, interesate și, mai ales, curajoase, în întrunirea de pregătire, discutăm, propunem, distribuim sarcini. Participăm la eveniment, redactăm, revizuim...

Ecusoane cu flori
Cred că nu am organizat un eveniment la Palat sau în alt spațiu, în care să nu fi implicat cercul de jurnalism. Împreună cu membrii grupei am gândit structuri, am definitivat proiecte educative. Cele mai reușite activități extradidactice cred că sunt cele în care viziunea proaspătă a copilăriei/ adolescenței dă o notă dinamică, creativă lucrurilor. Se știe că vârsta adultă e, de cele mai multe ori, tributară unei doze de rigiditate și conformist. Deci, la piept, să purtăm ecusoane cu flori!

Jurnalist în devenire
Ne-ar fi interesat să fie abordată Gala Educației din câteva perspective jurnalistice, astfel că, am hotărât să avem, pe lângă articole, relatări, și sondaje de opinie prin public, o mică anchetă printre câștigători și un interviu luat doamnei inspector general Camelia Tabără, cea care, pe lângă rolul evident în comitetul de inițiere, coordonare al Galei Educației, era și responsabilă de implicarea noastră. Au reușit să participe la manifestare, luând pulsul spectacolului, o mână de jurnaliste: Oana Hudișteanu, Andreea Lechințan, Ioana Ilinca Moldovan, Iulia Rebrean și Carmen Rus, membre ale cercului de Jurnalism de la Palatul Copiilor Bistrița, eleve ale Colegiilor Naționale bistrițene – Liviu Rebreanu și Andrei Mureșanu. Înțelegeam că nu e deloc simplu să acoperi aria celor patru pagini ale revistei Casei Corpului Didactic, Didactica Nova. Sperăm că jurnalistele noastre au trecut testul. Cu sincopele inerente unui ziarist în devenire, v-am prezentat în paginile revistei extradidactice fațete viabile ale viziunii și percepției copilului asupra Galei Educației, inserate, bineînțeles cu răspunsuri adulte motivante pentru progresul nonformal al învățământului bistrițean.

Păpușa Masha vrea să-nvețe
Caracterizarea făcută de profesorul Kovacs Szabolcs de la Școala Gimnazială Vița, mi se pare că ilustrează foarte bine tonusul moderării: „Totul e ok. Camelia Toma – în formă, ca de obicei”. Implicată activ și creativ în eveniment, regizoarea Camelia Toma, reprezentanta Asociației Argument, a dat o notă suplimentară de spectacol, prin naturalețe, secvențe de decor, implicarea actorilor liceeni (clasa a XII-a) din Trupa Corint, pe care îi îndrumă: Patric Ban – fotograf, Petra Beserman, Maia Leșan, Paul Murgu, Dan Cîmpan. Andrei (Andy) Cotul a fost responsabil cu regia tehnică. Anei Toma îi aparține conceptul grafic pentru materialele promoționale (afiș, diplome, trofeu, invitații). Ildiko Fogarasi (CNAM) a răspuns de aranjamente florale iar Ofelia Tașcă (ISJBN) – de scrierea diplomelor. Colega lor, Școlărița Masha, actriță Corint, stătea meditativă și șăgalnică, sprijinită cu un cot pe bancă: „Hei, învățarea nu-i chiar un lucru ușor, dar e fermecător!”.

„Am urcat și-a fost frumos!”
Gala Educației a adus și Palatului Copiilor Bistrița un premiu cultural, oferit de Biblioteca Județeană George Coșbuc BN, în aria căreia Palatul a descins de nenumărate ori cu ateliere creative, întâlniri cu scriitori, simțindu-ne la Bibliotecă efectiv în largul nostru. Știam că, în eventualitatea unei premieri, vor urca pe scenă, directorii primi, cei adjuncți sau educativi. La momentul oferirii premiului pentru Palat, jurnalistele noastre erau risipite prin sala Centrului Cultural Dacia, pentru a lua pulsul evenimentului din mai multe unghiuri, astfel că nu am reușit o mobilizare telepatică înspre a purcede pe scenă, dar, după premiere, toate am fost nostalgice că nu le-am însoțit pe reprezentantele Palatului – profesor Maria Marioara Miheștean, director prim, și profesor Iulia Istrate, responsabil pe probleme educative. Mai înțeleaptă și cu o doză de umor întremător, Oana Hudișteanu a sintetizat, în fața Cinematografului: „Știți ceva? Am urcat și‑a fost frumos!”.

Prof. Ionela-Silvia Nușfelean,
coordonatoare cercului de Jurnalism
de la Palatul Copiilor Bistrița


Număr realizat de grupa de jurnalism a Palatului Copiilor Bistrița