miercuri, 18 decembrie 2019

Decembrie 2019


Un profesor îşi pune amprenta asupra eternităţii. (Henry Brooks Adams)

Câteva impresii despre cursul CRED...

„Un învățător bun este cel care-și pune întrebări despre orice învață. Ideile vechi nu pot înrobi un om, întrucât se schimbă și iau forme noi. Să folosim așadar bogățiile filosofice ale trecutului fără să uităm însă provocările pe care lumea prezentă le așază.”
Confucius

Societatea este într-o permanentă schimbare, fapt care își pune amprenta și asupra educației. În general aceste schimbări pun în centrul atenției elevul, promovează idei care vizează reușita școlară, valori cum sunt: gândirea critică, cooperarea, creativitatea, întrajutorarea între elevi. Omul de astăzi nu-și mai poate asigura o „învățătură pentru o viață”, oferită odată pentru totdeauna, de care apoi să se poată folosi permanent. Astfel, investiția în inteligența, creativitatea și capacitatea de inovare a indivizilor, a grupurilor devine extrem de importantă pentru viitor. Tocmai de aceea, cadrele didactice sunt primele care trebuie să cunoască tendințele și politicile educaționale actuale și, în același timp, să depășească cadrul tradițional al conceperii activităților, să-l activizeze pe copil în propria formare și educare, urmărind formarea la acesta a unui profil care să răspundă nevoilor sociale, aspirațiilor personale și culturale contemporane.
În domeniul învățământului, formarea profesională a cadrelor didactice este o necesitate, în scopul asigurării unui nivel cât mai înalt de educație și formare care să conducă la creșterea spirituală a națiunii și dezvoltarea capacității persoanelor de a lua decizii în mod independent. Școala are un rol important ca fundație pentru viitor și ca factor principal responsabil cu dezvoltarea competențelor profesionale. În consecință, perfecționarea continuă a cadrelor didactice devine o investiție superioară în creșterea calității muncii formativ-educative pentru viață.
În acest context, cursul de formare „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” vine în întâmpinarea acestor necesități. Programul își propune să dezvolte competențele cadrelor didactice din învățământul primar de a promova practici didactice integrate eficiente la clasă, în contextul aplicării noului curriculum național.
Am făcut parte din prima serie de cursanți din județul Bistrița-Năsăud și anume din grupa 4, care a desfășurat acest curs la Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean, în perioada 2 septembrie- 31 octombrie 2019. Acum, la absolvirea cursului, m-am hotărât să scriu câteva rânduri despre cursul CRED, pentru a trage unele concluzii, cât și pentru a oferi un feedback formatorilor noștri.
Chiar dacă, la început, cursul a fost privit cu oarecare reticență cauzată de întârzierea cu care am considerat noi că se desfășoară, în foarte scurt timp, ne-a captat atenția tuturor și ne-a conștientizat asupra importanței acestuia. Trebuie să amintim și de faptul că programul cursului a fost puțin obositor, deoarece toți cursanții am fost persoane cu familie, copii și serviciu, iar alocarea timpului și energiei pentru achitarea tuturor sarcinilor, ne-a solicitat într-o oarecare măsură.
Dar, trecând peste toate acestea, cursul ne-a adus multe beneficii. În primul rând, vreau să amintesc faptul că am avut parte de formatori deosebiți, persoane bine pregătite, care prin naturalețea lor, dar și prin competențele deținute, au reușit să ne atragă atenția, să ne implice cu plăcere în rezolvarea sarcinilor și provocărilor și nu în ultimul rând, să facă din noi o grupă unită, motivată, activă, închegată. Apreciem faptul că pe lângă parcurgerea temelor obligatorii, ne-au împărtășit din experiența domniilor lor, ne-au dat exemple de suflet, ne-au vorbit cu blândețe și bunătate.
Structurat pe 3 module, în care am studiat Curriculumul Național, fiecare disciplină de studiu din învățământul primar din perspectiva didacticii specialității, cât și aspectele transversale în abordarea și implementarea Curriculumului național, cursul s-a dovedit a fi unul util în activitatea noastră la clasă, făcându-ne să punem accent pe unele elemente oarecum neglijate până la acel moment. Structurat pe două tipuri de activitate, formare față în față și formare on-line, cursul a adus și un element important de noutate pentru noi – webinarul, adică o videoconferință, un instrument modern, deosebit de util în activitățile prezentului.
Acest curs ne-a format o nouă viziune asupra activității didactice. În cadrul acestuia, am învățat despre cele 8 competențe cheie, recomandate de Comisia Europeană (2007), fiind adaptat în învățământul românesc pentru „profilul de formare al absolventului”. Competențele cheie sunt prezentate ca rezultate ale învățării, fiind ansambluri de cunoștințe, abilități și atitudini care urmează să fie formate tuturor tinerilor, ca instrumente sociale și culturale pentru învățarea pe parcursul vieții.
Marele avantaj al cursului l-a constituit activitatea practică. În cele 88 de ore alocate aplicațiilor practice, ne-am prezentat ideile, am ascultat propunerile colegilor, am venit cu completări, opinii și propuneri, am schimbat idei și experiențe, atât în activitățile cu participare directă, cât și în cadrul celor on-line. Am abordat teme de mare interes, ca de exemplu: studierea planurilor cadru și lectura personalizată a noilor programe școlare în relație cu profilul de formare al absolventului, modul de realizare a proiectării integrate în vederea obținerii unor experiențe semnificative de învățare. Un aspect foarte important ce am studia, au fost clișeele didactice care pot apărea la fiecare disciplină, conștientizând efectele negative ale rutinei și căutând să evităm aceste clișee în activitatea noastră la clasă. Tot aici, am abordat și teme de consiliere și dezvoltare personală și am învățat despre rolul cadrului didactic în crearea și dezvoltarea unor medii de învățare incluzive. Am învățat, de asemenea, despre diverse dizabilități la elevi și am realizat planuri de acțiune pentru integrarea cât mai reușită a copiilor cu CES.
Activitățile s-au desfășurat pe grupe, provocările formulate de formatorii noștri au condus la interactivitate, cooperare, multă implicare, dezbateri și discuții constructive. Toate informațiile asimilate la acest curs sunt importante pentru activitatea didactică, fiindu-ne de mare ajutor în munca noastră de zi cu zi.
Pe lângă toate aceste aspecte formativ-educative, trebuie să amintim și beneficiile părții sociale, la acest curs am cunoscut oameni minunați, deschiși, activi, cu suflet mare. Fiecare dintre noi ne-am bucurat de reîntâlnirile oferite de programul cursului, am uitat repede de oboseală, am legat prietenii, am simțit că ne cunoșteam parcă de multă vreme. La ultima întâlnire, se putea observa tristețea de pe fețele noastre, părerea de rău că am ajuns la finalul cursului și că nu ne vom mai revedea, probabil, niciodată în această formație, cu toate că ne-am promis că vom păstra legătura...
Pe această cale, mulțumim formatorilor noștri, le dorim multă sănătate și putere de muncă pentru a forma în continuare multe competențe, iar colegilor le dorim să obțină multe rezultate bune în activitatea didactică, folosind ceea ce au învățat la acest curs.

prof. învățământ primar Tünde Emese ȘTERȚA,
Liceul Tehnologic „Ion Căianu Românul” Căianu Mic

Unirea – la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Bistrița

„...Marea Unire din 1918 a fost și rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei românești. Măreția ei stă în faptul că desăvârșirea unității naționale nu este opera nici unui om politic, a nici unui guvern, a nici unui partid; este fapta istorică a întregii națiuni române, realizată într-un elan țâșnit cu putere din străfundurile conștiinței unității neamului, un elan controlat de fruntașii politici, pentru a-l călăuzi cu inteligență politică remarcabilă spre țelul dorit. [...]
Marea Unire nu a fost rezultatul participării României la război. Nici partizani Antantei, nici cei ai Puterilor Centrale nu au avut în vedere revoluția din Rusia și destrămarea monarhiei austro-ungare. Raționamentul lor s-a înscris formulei tradiționale a raportului de putere interstate: victoria Antantei ne va da Bucovina, Transilvania și Banatul, victoria Puterilor Centrale ne va da Basarabia; o biruință o excludea pe cealaltă, astfel că nimeni nu vedea cum ar fi cu putință ca toate aceste provincii să intre aproape simultan în frontierele Vechiului Regat.[...]
Nu o victorie militară a stat la temelia României Mari, ci actul de voință al națiunii române de a-și da armătura teritorial-instituțională care este statul național.[...]
O necesitate istorică – națiunea trebuie să trăiască într-un stat național – s-a dovedit mai puternică decât orice guvern sau partid, culpabil de egoisme sau incompetență, și, punând în mișcare națiunea, i-a dat acea forță uriașă ca peste toate adversitățile să dea viață aspirației sale: statul național.”
Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român

Românismul este definit de cinci piloni: limba română, credința, pământul, cultura tradițională și jertfa. Irlandezul Peter Hurley, cunoscut promotor al satului românesc și al valorilor autentice țărănești, afirma că „Rețeta voastră, a românilor, ceea ce vă face pe voi să fiți diferiți, unici și prețioși, este foarte simplă, sunt cinci cuvinte:
Primul cuvânt este limba română. Limba română este o limbă latină, dar nu numai o limbă latină. Ea este cea mai aproape de limba latină în Europa. Putem să ne imaginăm un munte al limbilor, și pe acest munte este un râu care se numește «râul limbilor latine». Româna este acolo unde izvorăște limba latină, mai sus. Este o limbă atât de frumoasă! Eminescu o folosește cel mai tare. În cuvintele din limba română, sunetul și sensul profund sunt foarte, foarte aproape.
Al doilea cuvânt este credința. Credința în Dumnezeu este foarte puternică. Suntem singurul popor ortodox latin din lume. Această credință ne pune într-o poziție de legătură între tot ce este în Est și tot ce este în Vest.
Al treilea este pământul. Limba, credința și pământul, mai ales Carpații. Carpații sunt coloana vertebrală a poporului român. Stăm la fel de confortabil pe partea estică și sudică precum pe partea vestică. Carpații nu au fost niciodată un zid de apărare, ci un copac în care am urcat în orice moment de primejdie. Pământ cum găsești în România, nu există în Europa. Din acest pământ atât de fertil și de roditor a izvorât o cultură tradițională, autentică bineînțeles. A izvorât și a crescut o cultură tradițională atât de complexă și de frumoasă, atât de plină de valori! Prof. dr. Ion Bucur, fostul director al Muzeului Astra din Sibiu, vorbește despre țăranii din România ca despre o aristocrație a țăranilor Europei.
Cultura tradițională este al patrulea cuvânt, Este vorba despre această tradiție vie, această cultură tradițională vie, care încă se găsește în această parte a Europei. Cum a zis Lucian Blaga, această cultură tradițională, pe care o găsim astăzi în România, este o verigă actuală a unui lanț continuu.
A cincea trăsătură care ne definește, care, probabil, este și cea mai dureroasă, este jertfa acestui popor. Această jertfă este continuă, aparent interminabilă. A fi român nu este un buletin sau un loc, ci seamănă mai mult cu o vocație, a fi român înseamnă a avea o vocație. A fi român nu înseamnă drepturi. Aproape niciodată nu a însemnat drepturi, din păcate, dar înseamnă responsabilitate. A fi român înseamnă o responsabilitate asumată, o cruce pe care să o iei, dar nu în sensul negativ, ci în sensul pozitiv al conceptului.
Acestea sunt cele 5 trăsături pe care cred că le-am cristalizat foarte pe scurt. Pot fi pentru noi un fel de busolă când ne gândim ce înseamnă a fi român. Nu înseamnă o clădire, un imn național, un război sau o victorie și nici un templu, ci este această construcție spirituală, o combinație între limbă, credință, locul (pământul), tradițiile vii și această cămașă albă a jertfei pe care ați purtat-o pe parcursul a sute de ani”.
Ziua Națională a României este o bună ocazie să vorbim sincer despre toate trăsăturile acestea, despre ce înseamnă să fi român, despre eroi, despre noi. Astfel, Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud, reprezentată de doamna profesor metodist Doina-Marilena BOGDAN în calitate de responsabil de activitate, în parteneriat cu Școala Gimnazială „Avram Iancu” Bistrița reprezentată de doamna profesor Alina Silvia LUCA – responsabil de activitate, a marcat această zi specială printr-o activitate intitulată „1 Decembrie 1918 – împlinirea visului unei națiuni”, activitate inclusă în oferta de formare continuă, proiecte și activități a CCD BN pentru anul școlar 2019-2020. Au participat profesori de la Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Bistrița, Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Bistrița, Școala Gimnazială „Lucian Blaga”, Școala Gimnazială Nușeni, Școala Gimnazială Ilva Mică, Școala Gimnazială „Grigore Silași” Beclean și de la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Bistrița.
Activitatea a debutat cu două melodii – Imn pentru Basarabia și Transilvanie frumoasă interpretate de grupul vocal al Colegiului Național „Andrei Mureșanu” Bistrița coordonat de doamna profesor Veronica Filipaș.
Doamna profesor Precup Cecilia a realizat o prezentare intitulată Arc peste timp, care a cuprins momente dedicate Zilei Naționale de-a lungul timpului organizate în Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Bistrița.
Am provocat la dezbatere invitații din alte școli să ne împărtășească din exemplele de bună practică referitoare la activitățile desfășurate de Ziua Națională în școlile de unde provin.
Invitat special la această activitate a fost Vlad Andrei POP, elev în clasa a XI –a E de la Colegiul Național „Liviu Rebreanu” din Bistrița care a prezentat în fața auditoriului cartea sa intitulată Am fost un vânător de munte, dedicată străbunicului său plutonier major Gheorghe Mărgineanu.
Am fost bucuroasă că am reușit să aduc la această activitate un tânăr pasionat de istorie, de aflarea faptelor de arme, de obiecte militare. Dovedind un simț oratoric deosebit, Vlad a reușit să contureze, să creioneze portretul străbunicului său pentru a-l scoate din anonimat și a-l așeza în cartea nemuritoare a istoriei. Intervenția lui Vlad a fost foarte apreciată de toți profesorii care au afirmat că astfel de elevi vor duce mai departe faptele de aur ale poporului român.
Activitatea s-a încheiat cu două jocuri didactice de istorie: Ghicește personalitatea și Piramida povestirii.
Profesorii, chiar dacă nu erau numai de istorie s-au angrenat în aceste jocuri și au descoperit informații despre personalități precum Regina Maria, Ecaterina Teodoroiu, Măriuca Zaharie, Regele Ferdinand, card. Iuliu Hossu, Alexandru Averescu.

Mulțumim participanților și la cât mai multe astfel de activități. SĂRBĂTORI FERICITE CU PACE ȘI LINIȘTE ÎN SUFLET!

dir. adj. prof. Alina Silvia LUCA,
Școala Gimnazială „Avram Iancu” Bistrița


1 Decembrie – Ziua Națională a României

În data de 29 noiembrie 2019, în școala noastră a fost organizată o activitate pentru a marca Ziua Națională a României, 1 Decembrie.
Activitatea s-a desfășurat în sala Multimedia a școlii, începând cu ora 11,00.
Pentru început, profesorul Balla Gheorghe-Mirel a făcut o scurtă introducere, punctând câteva aspecte generale referitoare la semnificația zilei de 1 Decembrie. Apoi a fost intonat imnul național.
În continuare, eleva Bucșa Eliza, din clasa a X-a C a făcut o prezentare power-point despre semnificația Zilei Naționale a României. Un grup de elevi – Găurean Roxana Daiana (X B), Ropotin Florin Gabriel (X B), Silaș Roxana Felicia (X C), Oprea Georgeta (X C), Mureșan Rebeca (X C), Motogna Valentin (XI A), Nagy Olivia Daciana (XI C), Zadic Andreea (XI C) și Tiniș Adrian-Marian (IX D) – au recitat poezii pe tema sărbătorii, sub conducerea bibliotecarului școlii, doamna Horga Silvia.
În încheiere, domnul director, prof. Magdea Mircea-Florin, a mulțumit elevilor și cadrelor didactice pentru implicare și a făcut urări tuturor cu ocazia zilei naționale.

prof. Gheorghe-Mirel BALLA
Liceul Tehnologic Agricol Beclean

„ICT Olimpic Games” – de la Palat, prin Erasmus, via Italia

Speranțe europene

Palatul Copiilor Bistrița este colaborator, din acest an școlar, în Parteneriatul Strategic Interșcolar Erasmus + KA2 „ICT Olimpic Games”, coordonat de doamna profesoară Iulia Istrate, de la cercul de informatică al Palatului. O parte dintre elevii informaticieni ai grupei de performanță: Alexandra Bălan, Mihai Apopi, Lari Filipoiu, Mario Sima, Mihai Pop, și eu, reprezentantă a cercului de creație literară, am avut ocazia de a pleca într-o mobilitate în cadrul proiectului Erasmus amintit, desfășurată la I.I.S.S Archimede Talsano/ Taranto, regiunea Apulia din Italia, între 24-30 noiembrie a.c.
Astfel că, duminică dimineața, însoțiți de doamna profesoară Iulia Istrate, doamna profesoară Ionela-Silvia Nușfelean, coordonatoarea cercului de creație literară, domnul profesor de tenis de masă, Călin Deac, și înzestrați cu convingerea că această experiență va fi cu adevărat una memorabilă, în pofida trecerii ireversibile a timpului, am pornit către Aeroportul Avram Iancu din Cluj-Napoca. Iar, după mai puțin de două ore de zbor, am pășit, în final, pe plaiuri italiene, unde ploaia ne-a sărit prima în întâmpinare.

Ambasadori

În prima zi oficială a proiectului am fost preluați de gazdele italiene, cu adevărat drăguțe și ospitaliere, și duși la „I.I.S.S. Archimede” din Talsano, școala în care urmau să se desfășoare activitățile educative. Ajunși acolo, am fost primiți cu mult entuziasm de celelalte echipe implicate în proiect, reprezentanți ai Italiei, Turciei și Bulgariei. Fiind prima zi, activitățile au fost de socializare, de cunoaștere a participanților în sine și a locurilor din care provin. Astfel că, pentru început, prin supunere la vot, a fost ales logo-ul câștigător, unde Turcia a acumulat cel mai mare număr de „mâini ridicate”. Mai apoi, fiecare echipă a avut ocazia să-și prezinte țara și frumusețile ei, orașul și instituția din care provin, printr-un proiect Power Point, moment în care participanții și-au putut demonstra dezinvoltura, modul de exprimare a ideilor în fața publicului, dar mai ales empatia față de valorile zonei proprii. Coordonatorii fiecărei țări, cu precădere, au prezentat sistemul de educație reprezentativ țării din care proveneau. Ultima activitate a zilei a ținut de comunicare și a pus accent pe cunoașterea celor din jur – a persoanelor cu care urma să ne petrecem timpul o săptămână întreagă și cu care nu credeam din start că o să ajungem să legăm o prietenie așa de strânsă, într-un timp așa de scurt. Jocul a constat în descoperirea colegilor noștri, în încercarea de a-i identifica pe baza unor descrieri.

Competiția care unește

Deja, în a doua zi, activitățile au ajuns la un nivel mai mare de dificultate, în sensul în care trebuia să ne folosim cunoștințele în domeniul IT, pentru a duce la bun sfârșit cele două etape ale competiției ITC: una practică, cealaltă teoretică.
La finalul programului, pentru a ne limpezi puțin mințile, am plănuit o ieșire cu colegii italieni, dornici și ei să ne prezinte frumusețile Taranto-ului. „Ce mi-a plăcut cel mai mult la participanții români a fost seriozitatea de care dădeau dovadă. A fost o plăcere să le prezint orașul și să petrec împreună cu ei!” a exclamat un coleg italian, Mattia Maffei.

La pas, prin Taranto

În a treia zi a proiectului, scopul principal a fost vizitarea orașului: a primăriei, a centrului vechi, cu clădirile în stilul bine-cunoscut al orașelor din sud, cu străduțe înguste și întunecoase, cu tuneluri subterane care te conduc până la malurile Mării Ionice, a Castelului Aragonez, care datează încă de la sfârșitul secolului al X-lea, și al Muzeului Arheologic Național Marta, o scufundare în istorie a orașului Taranto, obiectivul care a realizat încheierea turului. „Orașul conferă o atmosferă istorică, datorită cetății impunătoare, dar și una modernă, datorită pietonalului zilnic plin de locuitori…”, a remarcat Mario-Robert Sima.

Prin orașul de stâncă

Ziua de joi ne-a dat ocazia de a vizita unul dintre cele mai spectaculoase orașe din sudul Italiei, Matera. Ajunși acolo la orele amiezii, am fost uimiți de vestigiile culturale din zona peșterilor, numite „Sassi di Matera”, înscrise pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO, a treia cea mai veche așezare din lume. Iar, după o vizită lungă prin capitala culturală europeană, am fugit înapoi spre Taranto, pentru a ne putea pregăti pentru cina festivă, unde avea să aibă loc și decernarea premiilor.

România a cucerit laurii italieni

Și, cum „după faptă vine și răsplată”, România a avut motiv major de bucurie, fiind în fruntea clasamentului, datorită elevilor conștiincioși care au constituit echipa, și care au obținut cel mai mare punctaj. Totodată, premiul I al competiției a fost obținut de bistrițeanul Mihai Pop, elev în clasa a XI-a al cercului de informatică de la Palatul Copiilor Bistrița. Toate acestea au dovedit seriozitatea informaticienilor noștri, efortul lor susținut, Mihai Pop, fiind membru al cercului de informatică de la Palat, de nouă ani.

Dialogul cultural al prieteniei

Și, trecând prin programul bine pus la punct al proiectului, am ajuns la activitățile noastre non-formale, printre care se numără și work-shopuri zilei de vineri, după care am avut ocazia să participăm la un protest împotriva poluării și să ne petrecem ultimele momente cu gazdele italiene. Sâmbătă am vizitat orașului Lecce, supranumit și „Florența sudului”. Pășind prin locurile în care s-a scris istorie, nu am putut decât să fim uimiți de toate monumentele arhitecturale construite, inclusiv de ruinele Amfiteatrului roman din centrul orașului.
Dar, știți cum se spune, tot ce e frumos se termină repede... Ajunși seara la camera de hotel nu puteam decât să regretăm că timpul se scurge prin fața noastră și noi nu putem schimba cu nimic asta. Ne părea rău în primul rând că toată această experiență a luat sfârșit, și venea momentul să ne luăm arrivederci de la Taranto și de la ceilalți colegi ai proiectului, din Bulgaria, Turcia și Italia, cu care am reușit să legăm o prietenie frumoasă, care, sunt sigură, că va fi durabilă. Într-adevăr, despărțirile sunt dureroase, de aceea Marco Moretti, reprezentant al Italiei în cadrul proiectului Erasmus, spune: „Am împărtășit ceva cu fiecare dintre voi. Am legat mai presus de toate prietenii cu participanții din România, cu adevărat drăguți și prietenoși, fără nici o teamă să se confrunte cu obiceiurile italiene, mai ales cu limba tarantină. Sper să ne mai revedem într-o bună zi și să păstrăm legătura!”. De aceiași părere este și Chirulli Samuele, care susține: „A fost minunat să particip în acest proiect, mai ales pentru că am avut ocazia să cunosc atâtea persoane, dintre care m-am apropiat cel mai mult de cei din România. A fost o plăcere să vă cunosc și sper să ținem legătura în continuare!”
Într-adevăr, pe lângă mulți prieteni noi, aceasta săptămână ne-a adus și foarte multe cunoștințe în diferite domenii și ne-a îmbogățit cultura generală. În acest sens, Loris Zingarello afirmă: „A fost o plăcere să împărtășesc săptămâna aceasta cu participanții din România, care au fost foarte implicați și dispuși să învețe limba și obiceiurile italiene. Au profitat din plin de aceasta oportunitate, pentru a-și îmbogăți, fără îndoială, cultura.” De asemenea, Alessio Sannino ne împărtășește: „A fost minunat și pentru mine să aflu despre culturi noi și obiceiuri ale diferitelor țări. Dar ce m-a bucurat mai presus de toate a fost prietenia pe care am reușit să o leg cu grupul din România, care a fost cel mai deschis să afle lucruri noi. A fost o experiență frumoasă și sunt recunoscător că am avut această șansă!”.
În dimineața următoare a venit momentul în care, cu un gol un suflet, am părăsit locul care ne-a servit drept casă timp de o întreagă săptămână... La ieșirea din hotel, am privit pentru ultima dată în jurul meu la peisajul care deja devenise cotidian. Era momentul în care trebuia să părăsim „Orașul cu două mări”, cu palmieri înalți și cu o vegetație mediteraneeană, și să ne-ndreptăm spre aeroportul din Bari.
Cu toate că eram triști datorită acestei parcă bruște despărțiri, Bari nu a încetat să ne uimească, în ciuda oboselii care ni se putea citi pe fețe. Am rămas fascinați mai ales de imaginea unor spații care aproape că nu s-au schimbat în ultimele decenii sau chiar secole, și de atmosfera arhaică desprinsă. Primul nostru contact cu orașul a fost Piazza Aldo Moro, situată chiar în fața gării. Am continuat plimbarea prin Bari Vecchia, o adevărată încântare pentru iubitorii autenticului, unde ne-au întâmpinat mult mai multe obiective și atracții: Bazilica Sfântului Nicolae, Catedrala Sfântului Sabin, portul din Bari, centrul orașului... La sfârșitul zilei, nu ne-a mai rămas decât să pornim către aeroport, deoarece, după o bine meritată săptămână, cineva ne aștepta acasă... Astfel că, pentru ultima dată, ne-am luat la revedere de la capitala regiunii Puglia, și de la temperaturile ridicate ale unei zile de decembrie, și am pornit către România, dezamăgiți că această experiență a luat sfârșit, dar totodată fericiți ca am avut șansa să participăm.

Ecouri memorabile

Și colegii mei de la Palat, implicați în această mobilitate, au fost marcați de experiența trăită. Redau aici doar câteva fragmente din impresiile lor:
„A fost genial! Mi-am depășit atât de multe frici și am învățat multe despre mine. Am descoperit că nu îmi plac fructele de mare, că sunt așa de prea over-protective încât și italienii la prima impresie mi-au spus asta. De asemenea, am învățat că oamenii pot să te surprindă plăcut și că cele mai frumoase componente pot să vină de la oameni care la prima impresie nu ar avea nimic de spus.” – Alexandra Bălan
„Ceea ce m-a fascinat a fost rapiditatea cu care ne-am împrietenit cu elevii din această școală și faptul că aceștia au fost interesați să ne cunoască și să ne arate minunatul lor oraș, care are o multitudine de lucruri frumoase, cum ar fi mările care înconjoară orașul, clădirile pe care locuitorii acestui oraș le pun în valoare, dar și localurile din zonă, care au avut cea mai bună mâncare.” – Mihai Apopi
„Cu ajutorul acestui proiect Erasmus am reușit să îmi fac prieteni noi din diferite țări ale lumii, să descopăr cultura și obiceiurile lor și – de ce nu? – să învăț puțin din limba lor. Cel mai bine m-am înțeles cu persoanele din Italia, am creat amintiri frumoase de care o să îmi aduc cu plăcere aminte și sper să ținem legătura în continuare.” – Lari Filipoiu
„Cel mai mult mi-a plăcut activitatea din prima zi, în care am completat chestionare cu întrebări; acestea erau amestecate... Apoi, fiecare participant primea unul dintre chestionarele completate și trebuia să ghicească persona. Această activitate ne-a apropiat ca grup și am descoperit lucruri noi despre fiecare.” – Mario Sima
„Acest proiect Erasmus+ mi-a dat posibilitatea să leg prietenii noi cu participanții din celelalte țări, să descopăr diferențele culturale dintre acestea, dar și similarități între limbi. Gazdele mi-au demonstrat faptul că limba română și cea italiană sunt două limbi cu o asemănare izbitoare, reușind să traduc aproximativ 65% din ce ziceau aceștia. Totodată am putut observa cu ajutorul concursului desfășurat la școala din Talsano diferențele de abordare a sistemelor de educație din țările partenere. A fost o plăcere și o onoare să-mi reprezint țara la acest nivel și sper să repet aceasta experiență.” – Mihai Pop
La finalul acestui periplu european pot afirma cu tărie că proiectul Erasmus + este capabil să îți schimbe viziunea asupra lucrurilor și să te facă să vezi cu alți ochi realitatea din jurul tău. Datorită cunoștințelor pe care le-am acumulat, locurilor pe care le-am văzut și persoanelor pe care le-am cunoscut, am realizat de fapt ce mult contează cunoașterea de sine, și a propriei culturi, și cât de mult te poate forma o săptămână petrecută cu persoane din afara sferei tale cotidiene.

Antonia CHICIUDEAN, clasa a IX-a
Palatul Copiilor Bistrița

Primiți cu poezia?

Înainte de Crăciun, căutăm Poezia mai mult ca oricând. Se naște Speranța și Bucuria! Copiii vestesc în gura mare sau în taină că tandrețea e cea pentru care merită să așteptăm. Mă înminunez de fiecare dată când văd cum ei își iau sufletul în palmă și-l oferă lumii. Sensibili și la răspunsul nostru, sorcovesc în tindele inimilor câte trei poezii fiecare. Bradul e pregătit, sufletul primenit, Poezia colindă. Bucurați-vă și de gingășia a doi dintre elevii clasei I A, de la Colegiul Național Andrei Mureșanu, Bistrița, îngrijiți de învățătoarea de vocație Aurora Rad, înscriși de două luni bune și la atelierele de creație ale Palatului Copiilor Bistrița. M-au surprins cu agendele lor literare! Colăceii dumneavoastră, pe care-i pregătiți și pentru ei, în Ajun, să le fie de bun augur!

Prof. Ionela-Silvia NUȘFELEAN
Palatul Copiilor Bistrița


Miruna HORDOAN


Târgul

Uite un târg!
Acol' ce-o fi preasfânt?
O icoană, o cruce?
Oare acol' Dumnezeu ce ne-aduce?
Da!
O icoană, o cruce…
Asta Dumnezeu ne aduce!
Să ne bucurăm de ele
căci sunt atât de frumoase și ele!
Să fim creștini căci bine o să fim,
Ortodocși, catolici, căci credincioși o să fim!


Doamna învățătoare

Nume de prințesă are!
Este foarte răbdătoare
și-atât de-nțelegătoare!
Are-un suflet blând, frumos
și atât de valoros!


Bradul

Nu își pierde frunzele iarna!
Este împodobit o dată pe an
cu globulețe, o stea și luminițe!
Sub el cineva va lăsa niște cadouri…
Cine este acela:
Poate fi Moș Crăciun sau Sfântul Nicolae!
Ei, copilașilor cuminți, le vor pune cadouri
sub marele brad
iar copiii se vor bucura mult de ele!


Luca MUREȘAN


Senzația inimii

Atunci când ești supărat
aceasta nu înseamnă că în inima ta
piatră este peste tot.
Asta nu înseamnă
că nu vei da de capătul cu lumină.
Atunci vei da de fericire.
Poate o să mai dai de o supărare,
dar asta nu înseamnă că
n-o să mai fii fericit.


Apa în oraș

Într-o zi marea era liniștită
și oamenii la fel.
Într-o vază stătea apa.
Acolo se plictisea.
Nimeni nu se uita la ea…
Dar, într-o zi, s-a transformat
în cel mai uimitor nor
și toată lumea se uita la el.
Și vântul îl purta peste tot în lume.


Halterele înțelepciunii

Halterele înțelepciunii
nu sunt oare ce sunt rotițele
Creierului care face
Scânteia înțelepciunii?
Creierul minții își dezvoltă mușchii,
dar, dacă nu afli de Carte,
n-o să se știe de Înțelepciune.

CRED

Ion Creangă în Povățuitoriu la citire, prin scriere, după sistema fonetică spunea: „Eu când fac lecția, mă gândesc la mine când eram școlar, mă gândesc la mine pe unde nu înțelegeam și caut să lămuresc copiilor așa, ca să înțeleagă”.
Vestea apariției unui nou curs pe linia perfecționării cadrelor didactice, a cursului CRED („Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”) – în județul nostru, s-a răspândit repede.
De la titlu începând, îți puneai semne de întrebare despre înscriere, aprobare, constituirea grupelor, perioada din an, timpul alocat, desfășurare, implicare, naveta spre centre, evaluare, etc.
De ce? Cu toții știm ce înseamnă să fii la curent cu ultimele noutăți în domeniu. Cum? Cunoscând în profunzime valențele noului curriculum național și să le putem folosi la adevărata valoare – ca un dascăl adevărat.
Desigur, într-o eră a tehnologiei ce a invadat viața elevilor, nu poți preda ca în urmă cu 20 de ani. Toată lumea este conștientă de asta și încearcă să țină pasul, chiar dacă pentru unii, vârsta nu este un atu. Vine ca argument la această nevoie de formare curriculară și sârguința, implicarea, căutarea și acceptarea motivată a cadrelor didactice de peste tot.
Abordarea metodologică centrată pe competențe cheie, în acord cu noul curriculum pune accent pe înțelegere, pe a ști să faci, nu pe memorarea informațiilor.
Plierea pe nevoile învățământului modern s-a realizat, cursurile au început. Cu bucuria revederii într-un cadru al învățării, cei 25 de învățători, ne-am întâlnit la Colegiul Național Petru Rareș din Beclean.
CRED-ul, da, a început cu motivație, încredere, respect și dorința de cunoaștere. Toate motivate, argumentate, susținute și prezentate de către cel care se află în fața noastră, mereu cu zâmbetul pe buze, reușind să creeze o atmosferă antrenantă de lucru. Uneori nu simțeam că cele patru ore de curs trec repede, rămâneam apoi să mai schimbăm păreri, opinii, experiențe, în sala de curs sau pe coridoare, până la ieșire, pe poarta școlii.
Ușor nu este! Nu are cum. Noutățile vin în valuri înalte și trebuie să înoți ca să le stăpânești.
Imaginația și creativitatea trebuie lăsate să lucreze, să le dai frâu liber, să încerci să le transmiți elevilor că orice lucru are rezolvare, că trebuie doar să găsești soluția și calea.
Metodele moderne care se impun a fi folosite, au tendința de a se apropia tot mai mult de metodele cercetării științifice, antrenând elevii în activități de investigare și cercetare directă a fenomenelor. Utilizarea metodelor interactive în activitatea didactică are ca rezultat creșterea motivației pentru învățare și a încrederii în sine, contribuie la formarea atitudinii pozitive față de obiectele de studiu în școală și asigură condițiile formării capacității copiilor de a interacționa și de a comunica, pregătindu-i mai bine pentru activitatea socială.
Trebuie să fii model prin tot ceea ce faci, să fii mereu sursă de informații, să-i înveți pe cei mici să caute răspunsuri, dar mai ales, să pună întrebări, să încerce să facă! Să cucerească lumea, dar întâi să o cunoască, să o cerceteze, să-i descopere valorile morale – etern valabile, să trăiască în respect, respectând și înțelegând că este loc sub soare, pentru fiecare. Să-și aleagă profesia de dascăl, doar dacă au tragere de inimă spre ea. Să fie convinși că până spre pensionare, dascălii învață și caută, că pot să rămână modele de muncă și valoare, să aprecieze munca și să fie apreciați, să se desprindă ușor de teorie pentru a aplica modern, nou și atractiv, ceea ce vremurile aduc prin vântul schimbării permanente.
Regândirea muncii de dascăl și decorsetarea de vechile metode, să personalizeze proiectarea didactică, sunt provocări ce vin prin intermediul acestui curs. Metodele moderne transformă elevul din obiect în subiect al învățării, elevii devin încrezători în forțele proprii și se exprimă mai ușor oral și în scris, angajează intens forțele psihice de cunoaștere, asigură condiții de lucru individual și în echipă, dezvoltă gândirea critică și limbajul, activizează și îmbogățește vocabularul elevilor.
Suntem abia la jumătate. Mai durează. Îți dă curaj să creezi, depășind conturul sau forma, intersectându-le uneori pe foaia gândului, așa precum și predarea se face integrat, inter și transdisciplinar. Să știi să scoți din tot, modele unice, frumoase, adevărate valori. Să înveți să le admiri dar și să le critici. Să înțelegi ce strop de nuanțe mai trebuie să adaugi, din ceea ce ai pe paletă, dar în culori calde și pline de sens, de la exprimarea scrisă sau orală, la calcul matematic, la reproducere și imitare, la creare și măsurare, la melodie, vers sau formă. Forma interesului pentru învățătură.
Acestea sunt schimbările pozitive preconizate pe termen lung, prin acest proiect.
Ca dovadă a acceptării problemelor de noutate, stau căutările soluțiilor pentru înlăturarea abandonului școlar și analfabetismului funcțional și înțelegerea nevoilor de dezvoltare a competențelor elevilor.
Sigur, că le vom aplica la clasă cu aceeași bucurie și cu zâmbetul pe buze, așa cum l-am purtat în orele de curs, creând, răspunzând și colaborând, susținându-ne reciproc, subliniind ceea ce, în activitățile didactice, încă mai păstrează semnele de încurajare și argumentele profesionale aduse de către domnul formator.
Suntem în asentimentul formatorului că trebuie să ținem pasul cu noul, spre binele copiilor. Aducem în plus, un cuvânt de mulțumire, respect și prețuire, pentru OMUL, DASCĂLUL EXIGENT, și MODELUL de OM!, care ne-a ajutat să CRED-em în noi, în elevii noștri, în metodele noastre și în schimbarea vremurilor ca și în speranța că tot ceea ce dăruim lumii, prin profesia noastră, ni se va întoarce înzecit.

prof. învățământ primar Nadia URIAN,
prof. învățământ primar Cornel URIAN
Școala Gimnazială Uriu

joi, 21 noiembrie 2019

Noiembrie 2019


Îţi trimiţi copilul la şcoală, dar colegii lui vor fi cei care îl vor educa. (Ralph Waldo Emerson)

Consilierea educațională și consilierea în carieră. Oportunități în viața tinerilor

Pedagogul italian G. Callo considera: „a orienta înseamnă a educa”. Nu poți să educi, spune Callo, dacă nu educi atitudini, interese, trăsături de caracter și nu poți să instruiești dacă nu orientezi pe fiecare om în direcția semnalată de trăsătura specifică a personalității sale. [1]
Consilierea educațională este ansamblul de acțiuni pedagogice centrate pe prevenție, explicând cauzele dificultăților comportamentale, relaționale și emoționale, fiind o relație inter-umană de asistență și suport a grupului de elevi în scopul dezvoltării personale și în scopul prevenției situației de criză. Ea oferă repere pentru sănătatea mentală, psiho-emoțională, socială, fizică, spirituală a copiilor și a adolescenților. [2]
„Consilierea în carieră reprezintă forma de asistență acordată unei persoane în cadrul procesului continuu de adaptare la piața forței de muncă.” În carieră aduce clarificări candidatului privind cerințele job-ului său ideal, acesta având ocazia de a primi o evaluare de specializate, obiectivă a aptitudinilor sale și va fi ghidat către programe de formare potrivite nevoilor sale în vederea atingerii obiectivelor stabilite de la început. [3]
Ambele tipuri de consiliere includ activități care vizează:
- cunoașterea și imaginea de sine, autocunoaștere aprofundată: identificarea punctelor forte și a abilităților transferabile (acele abilități dobândite din surse diferite – școală, muncă, timp liber – pe care le putem valoriza ulterior în diverse domenii)
- dezvoltarea unor abilități de comunicare, de management al conflictului;
- dezvoltarea abilităților sociale (ex. asertivitatea);
- tehnici de învățare eficientă, managementul timpului, consiliere vocațională, dezvoltarea creativității, informații privind alegerea unui traseu școlar/profesional/consiliere în carieră; realizarea unui plan de acțiune pentru îndeplinirea obiectivelor de carieră.
În acest context de idei, am beneficiat de informațiile prețioase primite prin participarea la Seminarului consilierilor de carieră și consilierilor educaționali care s-a desfășurat pe parcursul a două zile la Cluj –Napoca în perioada 8-9 noiembrie 2019. Acest seminar constituie prima activitate din cadrul proiectului „Zilele Carierei” – proiect inclus în oferta CCD BN pentru anul școlar 2019-2020 ca urmare a încheierii parteneriatului dintre reprezentanții legali ai Casei Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud și Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră a Universității Tehnice din Cluj-Napoca.
La acest eveniment au răspuns invitației transmisă de CCOC Inspectoratelor Școlare Județene, Caselor Corpului Didactic, Centrelor Județene de Resurse și de Asistență Educațională, Extensii ale UTC-N din șase județe și anume: Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, invitație publicată și pe site-ul CCOC UTC-N la adresele: https://www.utcluj.ro/ococ/, https://www.escouniv.ro/ eveniment/seminarul-consilierilor-de-cariera-si-consilierilor-educationali, un număr de 72 de consilieri de carieră și consilieri școlari din învățământul universitar și preuniversitar.
Seminarul s-a adresat tuturor persoanelor implicate în consilierea tinerilor, în special: consilierilor de carieră, consilierilor școlari și consilierilor educaționali.
Obiectivele propuse au vizat: creșterea eficienței și calității serviciilor de consiliere pentru carieră, în vederea sporirii accesului la învățământul superior, scăderii ratei de abandon și satisfacerii cerințelor tot mai complexe ale pieței muncii; facilitarea schimbului de idei și de bune practici, precum și inițierea unei viitoare colaborări.
În cadrul seminarului au fost prezentări în plen, workshop-uri pe teme specifice, cât și o masă rotundă adresată tuturor participanților pentru schimb de idei și de bune practici, având speakeri, moderatori, specialiști din domeniu și anume: fondator HOLO Psihologie pentru Comunitate, Coordonator OH-Cards Romania, fondator Relmagine Education, psihologi/ consilieri vocaționali/ consultat HR, așa cum reiese din programul seminarului.
Din județul nostru au participat la acest seminar șapte cadre didactice: un profesor metodist de la CCD BN – responsabilul activității, directorul CJRAE Bistrița-Năsăud și cinci profesori consilieri școlari.
O descriere sumară a activităților la care am participat vă reliefează plus valoarea pe care am dobândit-o prin ,,integrarea” în tematica propusă..
Workshopul experiențial Carduri OH, moderat de coordonatorul OH-Card România a fost într-adevăr un „OH!”- o exclamație, care mi-a trezit o gamă largă de emoții incluzând surpriză și bucurie.
Cardurile OH sunt serii de carduri metaforice de asociere folosite pentru a facilita exprimarea, a îmbunătății comunicarea, explorarea; se folosesc în consiliere, dezvoltare personală, dar mai multe lucruri interesante la adresa www.OH-cards.ro .
Citatul preluat din materialul primit de la moderator: Bun venit în lumea OH! și anume: „Procesul de ocolire a minții raționale permite accesul către adâncurile psihicului uman.” ne îndeamnă să pătrundem în lumea OH.
Workshopul cu tema: Instrumente utile în procesul de auto-cunoaștere și explorare a diferitelor opțiuni profesionale/ educaționale, din a cărui idei s-au regăsit și în prezentarea în plen Abilități transversale – ce sunt și de ce avem nevoie de ele pe piața muncii în industria 4.0 (Era digitală), dar și în cadrul mesei rotunde cu tema: Focus. Generația Z, care ne-au adus în era digitală, fiindu-ne prezentate caracteristicile acesteia și anume VUCA Word, VUCA response, dar și cele patru metacompetențe transversale Viitorul profesional – autodisciplină, autonomie, design, antreprenoriat (Miclea 2018), cuvintele cheie pentru tinerii Generției Z (independență, antreprenoriat, educație).
Au fost prezentate etapele procesului de planificare a carierei, crearea unui cont pe platforma profesională LinkedIn.
Prin participarea la aceste activități, am avut prilejul de a cunoaște dar și de a utiliza prin practică diferite instrumente utile în procesul de auto-cunoaștere printr-un exercițiu aplicativ de evaluare a setării de obiective/ valori, care a constat într-o colaborare între grupuri de două persoane, în cadrul căruia am primit spre completare chestionare elaborate de evocariera, care se prezintă la adresa: http://www.evocariera.ro/ ca: „Centrul de orientare în carieră care te ajută să evoluezi ca persoană și ca profesionist, sau mai simplu spus, Evocariera – este locul în care vei primi un real sprijin în parcursul tău unic de dezvoltare. Pledăm pentru înțelegerea carierei ca fiind un factor cu un puternic impact asupra întregii vieți și a diferitelor roluri pe care le îndeplinim: elev, student, angajat, coleg, partener, părinte sau copil.”
În calitate de responsabil de activitate din partea CCD BN și inițiator al acestui proiect/activitate, am avut bucuria și deosebita plăcere de a participa la acest eveniment împreună cu doamna director CJRAE BN și consilierii școlari, specialiști în domeniul orientării în carieră și dedicați frumoasei meserii care modelează caractere. Le mulțumesc pentru disponibilitatea de a împărtăși împreună impresii, gânduri și emoții la acest eveniment!
Totodată felicit organizatorii acestui eveniment de înaltă clasă pentru implicarea și dăruirea dovedită, cadre didactice ale Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră a Universității Tehnice din Cluj-Napoca cu care am colaborat exemplar.
Ca o concluzie, o sesiune de consiliere în carieră va da rezultate foarte bune când accentul ședințelor va fi pus pe evaluarea capacităților individului, acesta învățând să identifice singur oportunități de lucru și cel mai important, va fi susținut și asistat de un specialist, astfel încât să se poată prezenta cu succes la un interviu ulterior de angajare! Prezența unui consilier școlar în unitățile de învățământ este o necesitate care se resimte din ce în ce mai mult. Elevii cu probleme de comunicare, de învățare, de comportament sau de adaptare pot solicita consiliere pentru a găsi o soluție! [4]

Webografie:
- https://www.stasalba.ro/orientarea-in-cariera-a-adolescentilor-si-rolul-familiei/
- https://clicpsihologic.ro/consilierea-educationala/
- https://www.consilierincariera.ro/contact/consiliere-in-cariera/despre-consiliere-in-cariera/
- https://www.gds.ro/Actualitate/2014-01-21/Consilierul-scolar-ajutorul-elevilor/

prof. metodist Doina-Marilena BOGDAN,
Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud
director prof. Luciana Maria SIDOR,
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bistrița-Năsăud

Elevii Școlii Gimnaziale Nr. 1 Bistrița în Slovacia

Contribuția proiectelor europene, respectiv a proiectelor Erasmus, capătă sens prin munca intensă a elevilor din țările participante în cadrul mobilităților internaționale. Proiectul We Are Better Friends with Our Stories promovează literatura populară a cinci țări. Perioada de desfășurare a proiectului este din septembrie 2018 până în septembrie 2020. România este reprezentată de Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița. Celelalte școli partenere provin din Slovacia, Portugalia, Turcia. În perioada 12 octombrie-18 octombrie 2019 șase elevi bistrițeni, însoțiți de prof. Borș Elena și prof. Petri Alina, au reprezentat Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița. Alături de alți 10 profesori și 24 de elevi au participat la o întâlnire transnațională la Școala Stefana Smalika, Tvrdosin Slovacia.
Tema de proiect a reflectat literatura de factura populară, respectiv basmele populare. Unul dintre obiective este de a familiariza participanții cu literaturile naționale ale țărilor din proiect. Totodată, am putut remarca o creștere a interesului elevilor români pentru a căuta basme inedite din literatura noastră, pe care să le traducă în limba engleză cu scopul de a discuta despre temă, personaje, acțiune cu elevii din proiect. Activitățile din proiect pun în lumină creativitatea elevilor. Aceștia au ocazia de a reinterpreta basmele, de a le actualiza. Se pot observa teme comune, personaje similare tuturor literaturilor, iar, pe de altă parte, elevii au ocazia să identifice personaje noi. Copiii au citit în limba engleză, au lucrat pe marginea textelor, au făcut scenarii și au interpretat personaje din basme. De asemenea, abilitățile digitale le-au fost solicitate în a produce filme și animații corespunzătoare temelor abordate.
Școala din Slovacia este situată într-o zonă cu un deosebit potențial turistic. Ceea ce a impresionat a fost simțul civic caracteristic poporului slovac. Localitățile din Slovacia sunt atent gospodărite, cetățenii au grijă să păstreze o curățenie impecabilă, să fie receptivi la aspectele ecologice.
În ceea ce privește sistemul educațional, elevii au remarcat spațiile școlare generoase, echipate astfel încât elevii să poată studia, să poată face sport. În Slovacia se pune mare accent pe dezvoltarea deprinderilor practice ale elevilor: cusut, croșetat, împletit, construcții, reparații. Elevii sunt învățați de la vârste fragede să fie responsabili, să se respecte, să se ajute. Valorile europene unesc și dau forță noii generații de elevi.

prof. Alina PETRI, responsabil cu diseminarea mobilității
Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița

Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița promovează literatura populară românească

La întâlnirea transnațională de la Școala Stefana Smalika, Tvrdosin Slovacia, din cadrul proiectului We Are Better Friends with Our Stories, elevii de la Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița au prezentat basme românești. De asemenea, au realizat ilustrații sugestive pentru culegerea de legende europene. Activitățile au avut ca scop și încurajarea lecturii. Celelalte țări au prezentat legende specifice istoriei, credințelor din țările respective. Fiecare partener a pregătit momente inedite: muzică, dans, dramatizare.
Elevii s-au transpus apoi în personajele din legendele altor popoare și au interpretat în mod sugestiv legendele populare turcești, poloneze, slovace, portugheze și românești.
Partenerii din Polonia au asigurat un program divers elevilor din mobilitate. Astfel, s-a realizat o cunoaștere a școlii, a sistemului de învățământ polonez. Fiind o școală cu profil sportiv, elevii se pregătesc la o piscină adaptată tuturor categoriilor de vârstă, au o sală de sport, pistă pentru alergare, terenuri sintetice, sală pentru tir cu arcul. În cadrul manifestărilor din proiect, elevii au participat la ateliere internaționale și au interpretat semnificația legendelor, au rescris finalul acestora și au pus în scenă creațiile literare. Activitățile din proiect au încurajat gândirea critică, abilitățile de comunicare în limba engleză, au promovat toleranța și respectul pentru valorile europene, pentru diversitate și pentru multiculturalitate.
Acțiunile culturale au continuat cu vizitarea Varșoviei, un oraș greu încercat de al doilea Război Mondial. Acesta a fost distrus în proporție de 85% în bombardamente și a fost reconstruit, cu măiestrie, la forma actuală. S-au vizitat muzee, biserici, instituții pentru ca elevii să își facă o părere cât mai complexă. Produsul final al acestei mobilități a fost o hartă a legendelor europene care se vor regăsi într-un e-book. De asemenea, toate produsele vor fi diseminate pe platforma proiectului, pe pagina de e-Twinning a proiectului. Acest proiect dă șansa legendelor populare să prindă viață prin folosirea noilor tehnologii, a noilor demersuri didactice, ceea ce demonstrează necesitatea de a prezenta literatura într-o manieră adecvată, atractivă pentru generațiile actuale.

prof. Cristina HĂDĂRĂU, responsabil proiect
Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița

Construiți cu ochii deschiși palatul copiilor din vis! – anchetă creativă

...folosind și o cărămidă din: eșarfă, curcubeu, pitic, zglobiu sau fantezie!prof. Ionela-Silvia NUȘFELEAN
Palatul Copiilor Bistrița

Activitate DIGITALIADA la Școala Gimnazială din Petriș

Joi 14 noiembrie 2019 Școala Gimnazială din Petriș a fost gazda mesei rotunde cu tema: „DIGITALIADA – beneficiile utilizării în lecțiile de matematică, informatică și TIC”. Organizată de Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița Năsăud, având ca responsabili de activitate pe doamna profesor Stela Pop, inspector școlar pentru matematică-ISJ BN, domnul profesor Vasile Șteopoaie, inspector școlar pentru informatică și TIC–ISJ BN și prof. metodist Bogdan Doina-Marilena-CCD BN activitatea a adunat profesori de la cele patru școli din județ membre ale Proiectului „Digitaliada”, profesori de matematică și TIC de la școli din județ.
După cuvintele de bun venit, adresate de doamna profesor Mihaela Moldovan, directorul Școlii Gimnaziale Petriș, programul activității a fost expus de profesorul metodist CCD BN, participaților fiindu-le distribuite pliante sugestive.
Activitatea a continuat cu exemple din activitățile realizate cu ajutorul echipamentelor și aplicațiilor electronice pentru matematică și TIC, expuse de profesorii din școlile „Digitaliada”.
Astfel, doamna profesor Floare Moldovan de la Școala Profesională „Tiberiu Morariu” din Salva a prezentat aplicația Pythagorea care a făcut geometria mai ușor de înțeles.
În continuare doamna profesor Felicia Lupșor a descris un opțional pentru clasa a V-a în care utilizează aplicațiile pentru matematică.
Domunl profesor Ivan Marcel a prezentat aplicațiile Kahoot, Quizz și Socrative cu ajutorul cărora se realizează teste. Profesorul Ivan a scos în evidență asemănările și deosebirile, modul de realizare și eficiența utilizării aplicațiilor.
Profesorul Sorin Budișan, de la Școala Gimnazială din Uriu, a prezentat rezolvarea unei probleme de determinare a unui loc geometric utilizând aplicația Geogebra. Profesorul de TIC Balazs-Gal Hunor a prezentat aplicații pentru TIC (Tynker, Cody Free, ScratchJr) insistând pe utilitatea folosirii acestora în fiecare oră de TIC.
Proaspăt intrată în familia Digitaliada, din 2019, Școala Gimnazială din Șieu a fost reprezentată de profesoarele Cătinean Andreea și Sălăgean Diana.
Diana Sălăgean a prezentat o aplicație nouă, „Toontastic”, cu ajutorul căreia se realizează filme animate, aplicație extrem de îndrăgită de către elevi.
La activitate a fost prezentă și doamna Adina Roșca, expert educațional Digitaliada. Lansarea noii platforme educaționale de învățare și testare online de pe www.digitaliada.ro a reprezentat momentul perfect pentru întâlnirea dintre profesorii și elevii de la Școala Gimnazială Petriș și cadrele didactice Digitaliada din județul Bistrița-Năsăud.
Activitatea s-a încheiat cu un chestionar pentru feed-back realizat de responsabilul CCD BN și transpus în aplicația Socrative de domnul profesor Ivan Marcel. Participanții au răspuns la întrebări folosind tabletele cu care a fost dotată Școala Gimnazială din Petriș, în proiectul „Digitaliada”.
Pe tot parcursul activității s-au folosit echipamentele și aplicațiile puse la dispoziție de Fundația Orange, prin programul național de susținere a educației digitale la clasele gimnaziale Digitaliada.
Prezentarea metodelor interactive de predare și evaluare pentru matematică și TIC a suscitat interes din partea profesorilor participanți și s-a concluzionat a fi fost o activitate benefică pentru demersul didactic și totodată un îndemn pentru alte școli din mediul rural de a se înscrie în acest proiect.

Prof. Marcel IVAN,
Școala Gimnazială Petriș

Învățământul în continuă perfecționare. Proiectul CRED împlinește doi ani în 15 noiembrie 2019

Nu constituie o noutate faptul că această societate bazată pe cunoaștere se perfecționează într-un ritm amețitor, realizând o dezvoltare a mediului de viață de neimaginat acum câteva zeci de ani.
Ritmul de achiziții a cunoștințelor, dobândirea abilităților necesare realizării aspirațiilor umane privind viața zilnică – cunoaște dimensiuni noi, aproape de domeniului fantasticului, impunând în activitatea didactică o continuă reformă. Acest efort de reformă se reflectă în ultimii 10 ani prin elaborarea unei noi legislații și reorganizarea sistemului de învățământ și a curriculumului național. În finanțarea acestor schimbări o sursă foarte importantă o constituie proiectele europene cofinanțate din Fondul Operațional European. Astfel, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, un grup entuziast a conceput un proiect la nivel național, care să continue inovațiile implementate în perioada 2012-2017 prin proiectul ICOS – proiectul implementării clasei pregătitoare. Proiectul se intitulează „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – care s-a popularizat prin prescurtarea CRED.
Proiectul a fost lansat în 15 noiembrie 2017. Beneficiarul proiectului este Ministerul Educației și Cercetării. Parteneri în cadrul proiectului: Institutul de Științe ale Educației, opt case ale corpului didactic, două inspectorate școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Valoarea totală a contractului: 196.586.777,36 lei (din care 165.988.711,25 lei finanțare nerambursabilă, adică 84,435% din valoarea totală eligibilă).
De ce din nou și la ciclul primar? De ce trebuie din nou dezbătut planul cadru și fiecare programă școlară pe discipline? Tocmai în acest fapt constă valoarea inovativă a proiectului.
Iată competențele urmărite de curs:
- Identificarea principalelor caracteristici ale modelului de proiectare curriculară centrat pe competențe și a efectelor acestuia asupra curriculumului scris și predat;
- Aplicarea sistematică și personalizată a programelor școlare, promovând activități de învățare adaptate la nevoile specifice ale elevilor, cu accent pe cei aflați în risc de excluziune;
- Integrarea în practica didactică a unor strategii inovative, centrate pe utilizarea noilor tehnologii cu rol de facilitare a învățării și pe un management de curriculum eficient la nivelul școlii și al clasei
Cele trei mari schimbări ale reformei bazată pe o reală formare a elevului pe bază de competențe propune nu numai o activitate didactică inovativă, dar și realizarea unui demers didactic complex, care dincolo de pragmatismul obiectivelor, va trebui să contribuie la eliminarea excluziunii și a părăsirea timpurie a școlii.
În județul Bistrița-Năsăud proiectul se implementează începând cu data 2 septembrie 2019, programele de formare desfășurându-se în patru locații acreditate de Ministerul Educației și Cercetării, și anume: Bistrița două săli, Beclean și Năsăud câte o sală. Perioada de formare constă în 120 de ore, din care față-n față 60 de ore și 60 de ore online, pe platforma specifică a proiectului. Activitățile se desfășoară după un calendar bine organizat și durează 2-3 luni.
După finalizarea cu succes a primei serii de formare la ciclul primar (perioada 2 septembrie – 25 octombrie), putem trage câteva concluzii importante despre efectele cursului.
Cadrele didactice participante sunt motivate de obținerea a 30 credite profesionale transferabile și printr-o bursă de 600 lei. Și totuși după desfășurarea activităților de formare cu prima grupă, constatăm, că participanții au fost mult mai interesați de noutățile teoretice și practice oferită de curs. Informațiile și activitățile practice privind cele opt competențe cheie care constituie miezul activităților de proiectare a documentelor privind învățământul din România deschid o perspectivă nouă asupra procesului instructiv-educativ în ansamblul său. Principiile de concepere a planurilor cadru, ierarhizare valorilor prin ariile curriculare și organizarea activității școlare constituie un cadru larg pentru colegi, în care pot regăsi și implementa propriile idei, proiecte din munca de zi de zi.
Cursul oferă o nouă viziune asupra programelor școlare, prin structurarea și integrarea conținuturilor, a competențelor specifice și a activităților de învățare. Suporturile de curs și temele de reflecție propun multe exemple practice, aplicabile la clasele primare. Punctul forte al activităților de formare constituie munca în echipă a cursanților și realizarea temelor de pe platforma e-learning. Membrii grupului pot citi temele colegilor pe platformă, pot comenta, pot face observații și chiar se pot inspira din ideile colegilor. Astfel, platforma constituie un adevărat „depozit” de materiale didactice pentru proiectarea activităților semestriale și zilnice pentru profesorii din ciclul primar.
O altă noutate al cursului o constituie „webinarul”. Webinarul este o activitate online care seamănă cu videoconferința. Membrii grupului, prin aplicația Google Meet oferită prin domeniul (de tip GSuite) educred.ro, participă la o dezbatere audio-video pe marginea temelor studiate la curs. Aplicația oferă posibilitatea de a prezenta grupului materiale publicate, ppt-uri, documente, imagini foto, clipuri video etc. Timp de două ore, participanții exersează o dezbatere profesională, civilizată, despre cele mai interesante teme pedagogice.
Experiența ne arată o mare disponibilitate a cadrelor didactice față de acest mod de dezbatere.
În final, putem constata că acest curs este bine primit de cadrele didactice din învățământul primar din județul Bistrița-Năsăud. Constatăm cu bucurie interesul ridicat față de participare la formare și, în speranța obținerii de noi locuri pentru cei care încă nu au fost incluși în grupele programate pentru formare, dorim mult succes CRED!

prof. metodist Laszlo Karoly BORSOS,
Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud

Importanța educației fizice școlare

Educația fizică este „singura disciplină din programa școlară care urmărește pregătirea copiilor pentru un stil de viață sănătos și care transmite valori sociale importante ca autodisciplina, solidaritatea, spiritul de echipă, toleranța și sportivitatea”. Este citat din raportul d-nei Frederique Ries (Belgia – 01.02 2007) privind prevenirea excesului de greutate și combaterea obezității, raport adoptat de Parlamentul European în anul 2007.
Este cunoscută importanța exercițiului fizic asupra dezvoltării tinerilor, asupra potențialului biologic sau a influenței efortului fizic și a jocurilor în dezvoltarea psihomotrică și biologică normală. Toate aceste aspecte legate de latura motricității, trebuie să ne preocupe pentru a dezvolta elevilor gândirea, simțul practic, responsabilitatea, sociabilitatea, comunicarea, calitățile de voință, curajul și perseverența, corectitudinea și respectul, estetica corporală, calități necesare viitorului adult european, integrat și adaptat cerințelor educației moderne conform Uniunii Europeane.
Educația fizică urmărește și formarea omului modern prin dezvoltarea sa multilaterală din punct de vedere fizic, intelectual, etic, estetic, în raport cu exigențele societății contemporane și viitoare. Pe acest fond, se conturează coordonatele personalității umane care, cu privire la aspectele referitoare la mișcare în general, vizează 5 aspecte: sanogeneza, motricitatea, fondul de calități motrice, calități psihice și atitudinale, cunoștințe de specialitate.
Școala, prin lecțiile de educație fizică, reprezintă mediul propice dezvoltării calităților motrice de bază și combinate, într-un cadru corect și organizat. Se formează astfel deprinderi și priceperi motrice care, transformate în achiziții personale, vor devenii competențe pe tot parcursul vieții. Educația fizică realizează sarcini privind instruirea și educarea tinerei generații. Astfel, prin funcțiile specifice legate de perfecționarea dezvoltării fizice și capacității motrice, educația fizică creează suportul biologic necesar unei activități cotidiene, productive sau recreative, raționale și eficiente, iar prin funcțiile asociate (igienică, educativă, recreativă – de emulație) asigură o dezvoltare multilaterală care să-i permită tânărului o integrare socială rapidă, un regim de viață sănătos și să-i creeze premisele unei educații permanente și autoinstruirea.
Legislația educației fizice și sportului, prevede faptul că, educația fizică și sportul sunt domenii de interes național, care contribuie la formarea, educarea si dezvoltarea multilaterală a tinerei generații. Disciplina educație fizică contribuie la realizarea obiectivelor educației moderne, valabile pentru noile realități social-economice, așa cum reies din „Manifestul mondial al educației fizice”, document elaborat de Federația Internațională de Educație fizică – FIEP, în anul 2000. Lucrarea prezintă 23 de capitole și 26 de articole care analizează și dezbat direcțiile de orientare a activității sportive școlare astfel încât să se atingă obiectivele generale ale disciplinei educație fizică:
- dezvoltare fizică armonioasă
- învățarea, consolidarea și perfecționarea deprinderilor și priceperilor motrice de bază și utilitar aplicative
- dezvoltarea calităților motrice
- prevenirea și corectarea deficiențelor posturale și fizice
- combaterea excesului ponderal și al obezității
- favorizarea proceselor de creștere armonioasă și de dezvoltare fizică
- formarea obișnuinței de a practica exerciții fizice în mod independent
- favorizarea integrării sociale
Efectele benefice ale practicării diferitelor forme de mișcare în cadrul lecțiilor de educație fizică, sunt atât efecte imediate cât și tardive, răspunzând nevoilor societății pentru care este pregătită tânăra generație.

prof. Adriana TODERIC,
Liceul cu Program Sportiv Bistrița