miercuri, 16 ianuarie 2019

Ianuarie 2019


Educaţia este puterea de a gândi clar, puterea de a acţiona bine, şi puterea de a aprecia viaţa. (Brigham Young)

Campania „Mai bine dăruiești decât să lovești” a avut un succes răsunător în rândul elevilor și părinților din școlile județului

Violența în familie este un fenomen grav, care poate afecta orice persoană, indiferent de sex, religie sau statut social. Forme ale violenței domestice pot fi întâlnite atât în familii bogate, cât și în cele sărace, în familii monoparentale sau în cele cu ambii părinți și pot fi exercitate asupra femeii, copilului, persoanelor vârstnice, acestea fiind categoriile sociale cele mai predispuse la abuzuri.
Campania de prevenire a violenței domestice „Mai bine dăruiești decât să lovești” inițiată de către Inspectoratul Județean de Poliție Bistrița-Năsăud – Compartimentul de combatere și prevenire a criminalității, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bistrița-Năsăud s-a derulat în a doua jumătate a anului 2018. Scopul acestei campanii a fost conștientizarea cetățenilor județului Bistrița-Năsăud referitor la problematica violenței în familie și a consecințelor acesteia. În plus, dintre direcțiile de acțiune putem aminti: implicarea unităților de învățământ (având și sprijinul consilierilor școlari) în activitățile copii – mame (ateliere de creație, jocuri de rol, studii de caz, etc); mediatizarea activităților desfășurate, prin intermediul presei; informare în mediul online – pe rețele de socializare; implicarea comunității în transmiterea mesajului campaniei; realizarea și distribuirea unui material unitar de informare cu instituții/ servicii suport pe tema violența domestică; realizarea unui modul cu sesiuni de pregătire antivictimală pentru potențialele victime ale violenței domestice; încheierea de protocoale de colaborare cu unități de cult din județ, pentru o mai eficientă diseminarea mesajelor campaniei.
Au fost informați și consiliați copiii aflați în mediul școlar și mamele acestora, deoarece demersul preventiv a fost facilitat în mare măsură de posibilitatea adresării informației către grupuri țintă mari într-un cadru instituțional organizat cu sprijinul specialiștilor – consilieri școlari –, a consilierilor educativi și a altor cadre implicate din unitățile școlare. Totodată, s-a avut în vedere faptul că minorii își petrec o mare parte din timpul zilnic în școală, iar acesta, după familie, este mediul principal de formare a atitudinilor și comportamentelor adolescenților.
Din cauze foarte multe și variate, violența domestică rămâne de cele mai multe ori ascunsă, iar impactul este devastator nu doar asupra victimelor, ci și asupra altor membri ai familiei, asupra prietenilor, asupra societății. Consilierii școlari au reușit sa evidențieze, în cadrul activităților derulate, faptul că este important să se vorbească despre existența violenței și despre nevoia de a reacționa, de a nu accepta sau tolera violența ca fiind ceva normal.
Știm cu toții că violența dezbină, destramă familii, distruge vieți, prin urmare simbolul Campaniei este FLOAREA DE NU MĂ UITA. Floarea este asociată cu familia, cu amintirile legate de persoane dragi, persoane care au dovedit în anumite împrejurări spirit de sacrificiu. Cele cinci petale ale florii semnifică membrii familiei, care sunt, sau ar trebui să fie, uniți și egali în drepturi. Semnificația culorii albastre, specifică acestei flori, este asociată cu calmul, serenitatea, spiritualitatea.
Pe parcursul celor șase luni de implementare a Campaniei s-a reușit implicarea unui număr de 90 de cadre didactice (învățători, profesori și consilieri școlari) din 26 de unități de învățământ de pe raza județului, atât din mediul urban, dar mai ales din mediul rural. Astfel, beneficiarii campaniei – 700 de elevi și 1000 de persoane adulte, au participat la activități de consiliere de grup și la activități specifice mame – copii: ateliere de creație, jocuri de rol, studii de caz.
În transmiterea mesajului Campaniei și în derularea activităților s-au implicat și reprezentanți ai comunității – preoți, primari, medici.
Mediatizarea activităților desfășurate a fost realizată prin conceperea unei pagini de Facebook a Campaniei pe care au fost postate informații referitoare la subiectul campaniei dar mai ales fotografii și descrieri ale activităților derulate în comun cu instituțiile partenere: ISJ B-N, CJRAE B-N, DGASPC B-N, Protopopiatul Ortodox Bistrița, CPECA B-N și Asociația Pro-Familia, Bistrița.
„Sunt extrem de fericită că am reușit să desfășurăm această campanie într-un număr impresionant de școli cu sprijinul reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Bistrița-Năsăud – Compartimentul de combatere și prevenire a criminalității, mai ales în contextul actual, când, legislația românească în ceea ce privește violența domestică a căpătat o nouă dimensiune și a creat un cadru confortabil derulării acestor activități. Consilierii școlari au demonstrat, încă o dată, că au un rol primordial în prevenirea actelor de violență și în intervenția asupra problemelor/tulburărilor de comportament manifestate de elevi. În anul școlar următor ne propunem să ajungem în toate școlile județului” a declarat d-na Sidor Luciana Maria, director CJRAE B-N.
Pagină Facebook: https://www.facebook.com/Mai-bine-daruiesti-decat-sa-lovesti-1011122795760183/

prof. consilier Bianca FLOREA,
director prof. consilier Luciana SIDOR,
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bistrița-Năsăud

Studiu privind opțiunile școlare ale elevilor claselor a VIII-a

Motto:
„Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să poți să vezi foarte departe.”
Constantin Brâncuși

Orientarea școlară, componentă a procesului de orientare școlară și profesională, este o etapă importantă și necesară, ce pregătește elevul pentru orientarea profesională. Această etapă este specifică în special gimnaziului, iar un factor important în realizarea acesteia este școala. Ca o consecință, studiul anual al Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică Bistrița-Năsăud ce are ca scop reliefarea unor tendințe legate de orientarea școlară a elevilor claselor a VIII-a, încearcă să surprindă și modalitățile prin care contribuția școlii în orientarea și consilierea educațională a elevilor poate fi îmbunătățită. Astfel, obiectivele studiului sunt:
1. Determinarea nivelului de cristalizare a opțiunilor școlare ale elevilor din clasa a VIII-a;
2. Identificarea gradului de informare asupra ofertei de școlarizare a unităților școlare post-gimnaziale;
3. Realizarea unei ierarhii a celor mai atractive profile pentru elevii din clasa a VIII-a;
4. Identificarea modalităților prin care școala poate sprijini elevul în conturarea traseului educațional.
Studiul se bazează pe centralizatoarele primite de la unitățile școlare din județ. Astfel, au fost chestionați un număr de 2447 elevi (84.78% din elevii claselor a VIII-a din județ).
Din centralizarea opțiunilor elevilor se remarcă faptul că peste 80% dintre aceștia intenționează să-și continue studiile într-o formă de învățământ liceal, fie în județ, fie într-o specializare restrânsă din afara județului (liceele militare, teologice, servicii). Procentul celor care aleg unități de învățământ din afara județului (2%) este în ușoară scădere față de anul precedent. Unele unități școlare din afara județului sunt alese de către elevii cu domiciliul în localitățile de la granița județului, ei având posibilitatea de a face naveta sau de a se caza la rude sau cunoștințe. Un alt motiv sunt facilitățile pe care unele licee le oferă absolvenților claselor a VIII-a, suficient de atractive încât criteriul apropierii de casă să fie surclasat.
Învățământul profesional este atractiv pentru 16.95% dintre absolvenți, procent în creștere cu 3% față de anul trecut. Tendința este de creștere și diversificare a ofertei pentru învățământul profesional. Evoluția cererii pe acest palier este dependentă însă de calitatea măsurilor legislative implementate sau în curs de implementare, de sprijinul oferit învățământului profesional și dual de a se alinia la standardele contemporane.

Ce ai dori să faci după terminarea clasei a VIII-a?
Procentul elevilor care NU au luat o decizie în ceea ce privește continuarea studiilor este scăzut – 1.71%. Acestor elevi li se adresează, cu prioritate, activitățile de consiliere și orientare din școli. În semestrul al II-lea din fiecare an școlar sunt organizate diverse campanii tematice de către consilierii școlari din CJAP/CJRAE BN („Tu la ce visezi?”, „Aleg ceea ce-mi place sa fiu”, „Caravana Meseriilor”), menite să-i ajute pe elevi să cunoască și să înțeleagă specificul fiecărei forme de învățământ (liceal/profesional) și implicit, nevoile pe care acestea le pot acoperi. Astfel, vor reuși mai ușor să ia o decizie informată în ceea ce privește traseul educațional viitor.

Cât de bine consideri că ești informat(ă) despre unitățile școlare post-gimnaziale?
Peste 74% dintre respondenți se consideră foarte bine (20.14%) și bine (53.37%) informați în ceea ce privește oferta unităților școlare post-gimnaziale.
Procentul celor care au ales variantele nu știu sau deloc informat reprezintă mai puțin de 4%.

Cum crezi că te poate sprijini școala în alegerea pe care o vei face la sfârșitul clasei a VIII-a?
Contribuția școlii în orientarea și consilierea educațională a elevilor poate fi îmbunătățită. Elevii au nevoie, în primul rând, de mai multe informații despre licee (42,82%), de activități care să îi ajute să își descopere aptitudinile și interesele (19,31%) dar și de ore de pregătire suplimentară în școală (21,36%). Aceste nevoi pot fi acoperite de profesorii diriginți și de profesorul consilier al școlii (acolo unde acesta există) sau de profesorii consilieri din CJAP BN, mai ales că 11,65% dintre opțiunile exprimate reclamă nevoia de orientare școlară și profesională oferită de un specialist. O contribuție semnificativă în acest sens poate avea orice profesor din școală, prin felul în care realizează activitățile formale și non-formale.
Centralizarea opțiunilor elevilor a condus la realizarea unei ierarhii a liceelor, bazată exclusiv pe numărul de elevi care și-au exprimat dorința de a-și continua studiile la un anumit liceu.

Topul liceelor în funcție de opțiunile exprimate
Ca urmare, cele mai multe alegeri merg spre Colegiul Național A. Mureșanu, Bistrița secondat de Colegiul Național L. Rebreanu, Bistrița. În top 5 se regăsesc, în ordine, și Colegiul Național George Coșbuc, Năsăud, Liceul cu Program Sportiv, Bistrița și Colegiul Tehnic G. Moisil, Bistrița.

Exprimarea opțiunilor pentru liceu în funcție de filieră la nivel de județ
Ponderea cea mai însemnată o are filiera teoretică – 65.87% din opțiunile elevilor, urmată de cea vocațională – 17.24% și cea tehnologică – 16.88%. Desigur că procentele obținute reflectă nu numai preferințele elevilor, ci și ponderea pe care aceste filiere o au în oferta educațională a județului.
Cel mai solicitat profil din cadrul filierei tehnologice este cel tehnic (52.45%). În cadrul acestuia predomină specializarea mecanică, cu peste 73% dintre opțiunile celor din profilul tehnic. În ceea ce privește profilul servicii, cea mai solicitată specializare este turism și alimentație (56% dintre opțiunile profilului), iar în profilul resurse naturale predomină opțiunile pentru specializarea protecția mediului (43.75%).
În cadrul filierei vocaționale, profilul sportiv întrunește peste 40% dintre opțiunile exprimate pentru această filieră. Pe locul doi se află profilul pedagogic cu 21,92%, urmat de arte plastice – 13.21%.

Cele mai solicitate specializări
Astfel, pe primele patru locuri sunt specializări din filiera teoretică: științe ale naturii (19%), urmată de specializările: filologie (16.46%), matematică-informatică (12.99%), economic 10.92%. Pe locul 5 regăsim profilul sportiv, cu 7.5% din opțiuni.

Distribuția celor 411 elevi – 17,54% dintre respondenți – care au ales învățământul profesional
Și în învățământul profesional, ca și în învățământul tehnic de nivel liceal, cele mai multe opțiuni se îndreaptă către specializarea mecanică – peste 33% dintre elevi dorind să învețe această meserie. Următoarele opțiuni sunt pentru specializări din domeniul esteticii și igienei corpului omenesc – frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist (10.46%) și din domeniul turism și alimentație – ospătar-vânzător în unități de alimentație (10.46%). Alte specializări interesante în opțiunea elevilor sunt bucătar (6,81%), comerciant-vânzător (4,86%) și sudor (4,86%). Categoria „alte profile” include specializări ca: lucrător hotelier, operator la mașini cu comandă numerică, lucrător în agroturism, zootehnist, operator fabricarea și prelucrarea polimerilor, tâmplar universal, categorii care au prezentat un interes scăzut pentru absolvenții claselor a VIII-a.

În concluzie, se observă că:
- La nivelul filierei se manifestă un interes mai mare al elevilor pentru filiera teoretică, interes relativ constant în ultimii ani;
- Profilul real este în topul opțiunilor elevilor; profilul tehnic întrunește cele mai multe din opțiunile filierei tehnologice, iar profilul sportiv domină în preferințele elevilor din cadrul filierei vocaționale;
- Specific, sub aspectul specializării, remarcăm un număr mare de opțiuni pentru specializări din cadrul anumitor licee. Acestea sunt:
FILIERA TEORETICĂ:
- Științe ale naturii din cadrul C. N. Liviu Rebreanu, Bistrița;
- Științe Sociale din cadrul C. N. Andrei Mureșanu, Bistrița;
- Filologie din cadrul C. N. Liviu Rebreanu, Bistrița;
- Matematică-Informatică din cadrul C. N. Liviu Rebreanu, Bistrița;
- Economic din cadrul C. N. Andrei Mureșanu, Bistrița;
FILIERA VOCAȚIONALĂ:
- Sportiv din cadrul Liceul cu Program Sportiv, Bistrița;
- Pedagogic din cadrul C. N. George Coșbuc, Năsăud;
FILIERA TEHNOLOGICĂ:
- Mecanică din cadrul C. T. Grigore Moisil, Bistrița;
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL:
- Mecanic auto din cadrul C. T. Grigore Moisil, Bistrița;
- Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație din cadrul Liceului Tehnologic de Servicii, Bistrița;
- Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist din cadrul Liceului Tehnologic de Servicii, Bistrița;
- Bucătar din cadrul Liceului Tehnologic de Servicii, Bistrița.
Elevii doresc ca școala să le ofere, pe lângă informații despre licee, și activități care să îi ajute să își descopere aptitudinile și interesele. Devin tot mai conștienți de importanța consilierii în carieră, motiv pentru care își doresc să beneficieze de orientare școlară și profesională în școala în care se află.
Pentru a răspunde nevoilor elevilor claselor a VIII-a, este necesară:
- Corelarea ofertei liceelor și școlilor profesionale cu oferta de pe piața muncii; realizarea unei prognoze de dezvoltare socială și economică de către comunitatea locală/ AJOFM; dezvoltarea parteneriatului CJRAE BN și AJOFM, care anul trecut a avut ca rezultat campania „Tu la ce vizezi?”;
- Elaborarea unor programe de consiliere și orientare coerente, destinate pregătirii elevilor din clasele a VIII-a în vederea realizării unor opțiuni. Aceste programe trebuie să aibă în vedere etapele luării unei decizii, identificarea caracteristicilor personale relevante pentru carieră, implicarea elevilor în acțiuni de explorare a posibilităților de carieră; la această vârstă elevul ar trebui să fie apt să identifice relația dintre pregătirea educațională și oportunitățile de carieră profesională. În acest sens, trebuie exploatat și faptul că dezvoltarea capacității de planificare a carierei elevilor de clasa a VIII-a presupune influențe multiple din partea părinților, cadrelor didactice, grupului de prieteni, consilierilor școlari, oferta educațională a liceelor, respectiv oferta pieței muncii. Pentru ca acest tip de programe, propuse cu prioritate de consilierii școlari, să fie eficiente și să cuprindă un grup țintă cât mai numeros, este necesară sprijinirea consilierului școlar în acest demers și facilitarea accesului la clasă a acestuia;
- Extinderea programelor de consiliere și orientare și la celelalte categorii de vârstă, ținând cont de faptul că acest proces este unul permanent care însoțește elevul pe tot parcursul experienței sale școlare. Identitatea vocațională se construiește în timp și înseamnă introspecție, alegeri, decizii și reevaluare;
- Includerea a cât mai multor activități de consiliere și orientare în oferta școlară, cu accent pe familiarizarea elevilor, dar și a părinților, cu oferta educațională a liceelor și a școlilor profesionale. Această familiarizare se poate realiza și sub forma unor activități extrașcolare: vizite ale elevilor din clasele a VIII-a în licee, activități de prezentare a ofertei educaționale a liceelor (mai ales pentru elevii din mediul rural), activități de tip job-shadowing, elaborarea de proiecte educaționale pe această temă, etc. Aceste activități au început să fie integrate cu succes și în cadrul săptămânii Școala Altfel. Se recomandă aici colaborarea între consilierii educativi și cei școlari;
- O altă variantă ar fi completarea ofertei tradiționale cu materii opționale pe această tematică (curriculum la decizia școlii): educație antreprenorială, educație pentru carieră etc. Începând cu anul școlar 2017-2018, elevii studiază elemente de educație antreprenorială în cadrul disciplinelor Educație Tehnologică (cls. V-VIII) și Educație Economică (cls. a VIII-a). Există și o serie de organizații specializate care oferă cursuri gratuite pe aceste teme, în parteneriat cu MEN;
- Stimularea învățământului profesional și dual; corelarea specializărilor oferite la nivel de județ cu cererea de pe piața muncii locală/ județeană;
- Dezvoltarea resurselor utilizate în orientarea școlară și profesională a elevilor. Asigurarea accesului la teste de aptitudini și interese standardizate, la platforme specializate de orientare școlară și profesională. Până în acest moment accesul la aceste resurse este limitat, costurile acestor teste fiind asigurate din bugetul CJRAE BN sau, în cazuri fericite, de proiecte europene;
- Înființarea de noi cabinete de asistență psihopedagogică, în special în mediul rural.

prof. consilier școlar Cristina HARAP,
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bistrița-Năsăud

School Entrepreneurship An Adventure Looking at The Future of Europe – proiect finanțat prin programul Erasmus+ implementat în Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Bistrița

Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Bistrița a debutat în anul școlar 2018-2019 în derularea proiectelor cofinanțate de Comisia Europeană, Erasmus+ KA2 cu proiectul School Entrepreneurship An Adventure Looking at The Future of Europe.
ERASMUS PLUS este noul program al Uniunii Europene, care se adresează următoarelor domenii: educație, formare, tineret și sport, pentru perioada 2014-2020, având ca obiective dezvoltarea competențelor și a capacității de inserție profesională, prin oferirea unor oportunități de educație, formare și activități de tineret sau sport. Noul program reunește șapte programe europene de finanțare: Life Long Learning (Învățare pe Tot Parcursul Vieții, Tineret în Acțiune), Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și programul de cooperare cu țările industrializate.
Proiectul School Entrepreneurship An Adventure Looking at The Future of Europe presupune un parteneriat strategic între școli din cinci state europene. Partenerii acestui proiect sunt IES Mirador del Genil, Iznajar, Cordoba – Spania – coordonatoarea proiectului, Instituto Comprensivo Statale „Ignazio Buttitta” Bagheria, Sicilia – Italia, Școala Gimnazială „Kaunas Versvu” Kaunas – Lituania, Zespol Szkalno-Przedszkolny w Smardzewicach, Smardzewice – Polonia, Școala Gimnazială „Avram Iancu” Bistrița – România.
Obiectivul principal al proiectului nostru este acela de a stimula lansarea unei companii tranzacționale cu scopul de a promova și comercializa produse naționale din fiecare țară implicată în proiect, în celelalte patru țări partenere. Produsele sunt următoarele: ulei de măsline din Spania, citrice din Italia, brânză de vaci din Lituania, pâine din Polonia și miere din România. Pentru atingerea acestui obiectiv, în fiecare școală parteneră se vor desfășura o serie de activități concentrate pe caracteristicile fiecărui produs și pe populația țintă din fiecare țară:
Readaptarea produsului la noile obiceiuri și tradiții din fiecare țară sau găsirea unei abordări sau a unui concept diferit care nu a fost încă exploatat pe piață pentru a încuraja consumul respectivului produs.
Începerea unei afaceri noi care să respecte procedurile legale și administrative; crearea unei imagini corporatiste și a unui design industrial pentru produsul respectiv; Elaborarea planului de afaceri, stabilirea valorilor implicite principiilor corporatiste și a promisiunii de a include acțiuni care implică sustenabilitatea socială și cea a mediului înconjurător.
Promovarea produsului prin acțiuni publicitare directe (video promoționale, reclame radio sau anunțuri în presa).
Explicarea și aplicarea principiilor de antreprenoriat elevilor din scoli, prin dezvoltarea abilitaților de antreprenoriat (autonomie, inițiative de conducere, creativitate și inovație).
În perioada 18-20 octombrie, s-a desfășurat prima mobilitate de dezvoltare profesională, întâlnire găzduită de școala coordonatoare a proiectului IEG Mirador Del Genil, Iznajar, Cordoba. La această întâlnire au participat câte doi profesori din fiecare școală. Pe parcursul celor trei zile au avut loc o serie de activități legate de tema proiectului. După deschiderea oficială a evenimentului a urmat prezentarea fiecărei școli din cele cinci țări implicate în proiect, precum și a experienței școlilor participante în alte proiecte Erasmus sau de antreprenoriat pe care le-au coordonat sau în care au fost partenere. S-au discutat obiectivele proiectului, modalitățile de selectare a elevilor participanți, modul de diseminare, s-a stabilit planul de desfășurare a următoarelor mobilități, s-au propus modalități de măsurare și evaluare a impactului. S-a stabilit de asemenea realizarea unui site al proiectului realizat de școala din Spania, coordonatoarea proiectului și a unui spațiu virtual TWINSPACE pentru postarea materialelor ce au fost și vor fi elaborate și prezentate de-a lungul celor doi ani cât durează acest proiect. Elevii școlii gazde au organizat un tur ghidat al școlii.
Informațiile au fost transmise în cadrul unei întâlniri ulterioare colegilor din echipa de proiect și celor interesați în cadrul unei întâlniri informale în fața Consiliului Profesoral.
Considerăm activitatea ca fiind deosebit de reușită. Următoarea mobilitate va avea loc în Italia, în luna martie a anului 2019, când vor fi participa atât profesori cât și elevi.
O altă activitate importantă s-a desfășurat marți, 18 decembrie 2018 în cadrul proiectului educațional „Târg de Crăciun”, activitate care a reușit să implice foarte mulți elevi din școală și să stârnească mult interes din partea colegilor, inclusiv a celor din ciclul primar.
Fiecare clasă din ciclul gimnazial a pregătit pentru târg produse specifice sărbătorilor de iarnă, și anume ornamente și decorațiuni pentru împodobirea bradului de Crăciun, felicitări, turtă dulce și alte prăjiturele pregătite cu atenție și drag de copiii noștri, pe care mai apoi le-au prezentat și valorificat în cadrul târgului.
Această ocazie a reprezentat o bună oportunitate pentru promovarea produsului pe care ne-am propus să îl aducem în prim plan în cadrul proiectului Erasmus, mierea de albine. Cei 22 de elevi participanți în proiect, elevi selectați în urma prezentării unei scrisori de intenție și susținerea unui interviu deoarece trebuie să fie buni vorbitori de limba engleză și dornici să se implice în toate activitățile organizate, au pregătit și personalizat recipientelor în care a fost prezentată mierea de albine. Acestea au fost special realizate pentru a avea un produs cât mai atractiv. Tot elevii fost cei care au organizat standul, expunerea și apoi vânzarea produselor. Astfel, am desfășurat în cadrul proiectului un prim exercițiu de antreprenoriat care s-a bucurat de un real succes din partea celor implicați, dar suntem cu toții dornici să știm mai mult, să învățăm de la specialiști ce presupune cunoașterea și promovarea unui produs, iar mai apoi dezvoltarea propriei afaceri.
Proiectele Erasmus nu sunt o modă, sunt o necesitate. Prin participarea la astfel de proiecte realizezi faptul că fiecare proiect este o oportunitate de învățare pentru cei implicați – profesori, elevi, manageri. Fiecare dintre participanții la proiecte are de învățat și de câștigat în același timp. Proiectele europene aduc noi cunoștințe, schimb de idei, noi capacități, transfer de practici creative, exersarea și perfecționarea limbilor străine în contexte reale. Este important să învățăm despre alte țări, despre valorile culturale ale acestora pentru a învăța în acest fel să le respectăm și să ne simțim că facem parte din marea „familie europeană”.
Mult succes nouă și vouă și tuturor celor implicați în astfel de proiecte!

prof. Mirela Venera NELCA
Școala Gimnazială „Avram Iancu” Bistrița

Bullyingul – de la ficțiune la realitate... sau viceversa

„Bullying”-ul este unul dintre conceptele marcante din perspectiva societății prezentului, ale cărui implicații se fac resimțite tot mai mult. Diferite organizații derulează proiecte ce includ acțiuni menite să scadă numărul situațiilor de bullying, consilierii școlari sunt solicitați tot mai des pentru a le aplana, diriginții se văd nevoiți să includă în tematica orelor de Consiliere și orientare discuții despre bullying, în timp ce profesorii de literatură îndrumă elevii să descifreze semnificația unor texte ce aduc în fața cititorilor personaje implicate în astfel de situații. De fapt, bullyingul nu constituie întru totul o noutate – mai degrabă denumirea sa -, ci îndeosebi frecvența cu care este întâlnit.
Nu există o definiție unică a acestui fenomen, deoarece el se manifestă sub diferite forme, dimensiuni, în mod mai mult sau mai puțin evident. În ciuda diversității sale, bullyingul poate fi definit drept „un comportament ostil/de excludere și de luare în derâdere a cuiva, de umilire. Un copil este etichetat, tachinat, batjocorit în cercul său de cunoștințe sau de către colegi care îl strigă într-un anume fel (făcând referire la aspectul fizic sau probleme de ordin medical/ familial). Uneori aceste tachinări se transformă în îmbrânceli sau chiar, în unele cazuri, în atacuri fizice.” (http://www.unicef.ro/media/fenomenul-bullying-cum-il-depistam-si-cum-il-combatem-pentru-scoli-mai-sigure/). Din nefericire, țara noastră ocupă locul I în Europa la numărul de elevi cu vârsta între 11 și 15 ani care agresează alți colegi (conform datelor UNICEF). Cu alte cuvinte, aproape jumătate dintre copiii din România – 46% – au fost la un moment dat victime ale bullying-ului, 53% dintre aceștia fiind fete și 47% băieți. (https://www.dcnews.ro/fenomenul-bullying-ce-este-i-cum-se-manifesta-in-coli_460773.html)
Nevoia stringentă de a acționa în școli în vederea combaterii situațiilor de bullying e mai mult decât evidentă, astfel că, împreună cu colega mea, consilier școlar, profesor Anca Toader, am ales să derulăm câteva activități sub mottoul „Spune NU bullyingului!”. De pildă, doamna profesor a susținut la una dintre clasele a VI-a două activități cu această temă, în cadrul cărora elevii au fost familiarizați cu semnificațiile termenului de „bullying” și au analizat astfel de cazuri din trei perspective: a victimei, a agresorului și a martorului.
Acest demers a continuat și în cadrul unei ore de literatura română; profitând de faptul că studiam textul „Oracolul” scris de Mircea Cărtărescu, am adus în atenția elevilor o situație de bullying prea puțin observabilă (cel puțin din perspectiva lor): cea în care Petruța este constrânsă de către ceilalți colegi să realizeze oracolul băiatului ce se presupunea a avea TBC, cel din urmă fiind, la rândul său, obligat să se implice. Întâmplarea a fost analizată, la fel, din cele trei perspective: colegii agresori care i-au cerut fetei să facă oracolul și, în mod indirect, băiatului să răspundă, Petruța și „tebecistul” (băiatul a primit această etichetă din partea celorlalți elevi) în calitate de victime și ceilalți colegi – martori. Apoi s-au evidențiat posibile reacții/ răspunsuri ale celor implicați, alături de opinii personale cu privire la întâmplarea propusă de Mircea Cărtărescu și relația acesteia cu realitatea.
Ulterior, în cadrul temei „Rezumatul oral”, am urmărit împreună cu aceștia scurtmetrajul „Lou”, care mi-a oferit ocazia să le reamintesc discuțiile despre bullying, dar și să remarce cum schimbarea în bine poate avea loc.
Elevii clasei a VI-a au dovedit că au asimilat informațiile transmise de către colega mea, au identificat corect fiecare rol, au propus soluții pertinente și au remarcat relația strânsă dintre ficțiune și realitate. Totuși, tind să cred că nu toți au considerat întâmplarea drept demnă de a fi asociată cu bullyingul, catalogând-o drept o glumă copilărească sau un moment distractiv. Ori, tocmai aceste „glume” (cărora prea puțină lume le-a acordat atenție) au luat amploare și s-au transformat în situații de bullying, greu de combătut.
Cu alte cuvinte, „Cu toții ne dorim școli în care relațiile de colaborare, colegialitate și prietenie primează. În fond, vorbim despre locul în care copiii obțin deprinderi esențiale și dezvoltă relațiile definitorii pentru viitorul lor. Este necesar ca școala să rămână mediul sigur și prietenos unde copiii obțin cunoștințe și deprinderi esențiale și dezvoltă relații definitorii pentru viitorul lor.” (http://www.unicef.ro/media/fenomenul-bullying-cum-il-depistam-si-cum-il-combatem-pentru-scoli-mai-sigure/). De aceea, e necesar ca și noi, dascălii, să ne aliniem provocărilor prezentului, să remarcăm nevoile elevilor noștri și să încercăm să prelucrăm conținuturile astfel încât să îi formăm, să îi pregătim „să răspundă” corect vieții.

prof. Cristiana HÂRUȚA
Școala Gimnazială „Avram Iancu” Bistrița