joi, 23 iunie 2016

Iunie 2016

„Cel mai bun mod de a prezice viitorul este de a-l crea” (Abraham Lincoln)

Proiect PET 056 „O Șansă pentru viitor – Servicii integrate pentru tineri aflați în situație de risc într-un Centru Social Multifuncțional”

FIȘA PROIECTULUI

Denumire proiect: „O Șansă pentru Viitor – Servicii integrate pentru tineri aflați în situație de risc într-un Centru Social Multifuncțional”
Apelul: „SINERGII PENTRU VIITOR - tineri în situaţii de risc”
Valoare: 2138248,6 lei
Finanțator: RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”
Promotor proiect: Inspectoratul Școlar Județean Suceava
Grup țintă:
400 de tineri cu vârsta între 16 și 29 ani, din județele Suceava și Bistrița-Năsăud, dintre care 160 de etnie romă;
800 părinți
Parteneri:
P1 - Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud
P2 – Liceul Tehnologic Oltea Doamna Dolhasca, Suceava
P3 – Asociația Consultanților în Dezvoltare Comunitară ACDC
P4 – Jazzmontor AS Norvegia
Perioada de implementare: 14 luni, martie 2015-iulie2016
Echipa de implementare Bistrița-Năsăud:
1 asistent proiect
2 consilieri vocaționali
2 coordonatori centru
2 asistenți sociali
1 expert educațional
1 psiholog
Servicii oferite:
Informare;
Evaluare a abilităților și competențelor;
Consiliere vocațională;
Consiliere familială;
Formare profesională;
Instruire nonformală;
Mediere pe piața muncii.


De la suflet la suflet

Orice proiect se vrea o soluție pentru o problemă identificată și echipa de implementare, după ce-și va fi croit cu meticulozitate drumul va transpune în fapte tot ce a apreciat adecvat, dezirabil și realizabil pentru atingerea obiectivelor. Rezultatele parțiale și finale, indicatorii de calitate, multele documente care vor proba respectarea activităților proiectate și implicit finanțate, vor fi o permanentă preocupare a tuturor actorilor implicați în proiect. Scopul, e unul nobil: tineri aflați în situații de risc, tineri pentru care viața până la acest moment nu a fost una prea fericită, primesc sprijin pentru dobândirea de abilități și competențe dintre cele mai diverse. Ei sunt consiliați și informați, sprijiniți în certificarea de competențe transversale, cu speranța de a-i recupera pentru piața muncii sau, de ce nu, pentru viața însăși. Sperăm că pentru cea mai mare parte dintre ei multiplele porți care li se deschid o să le arate la orizont un licăr de speranță, vor înțelege că se poate, că munca făcută cu pasiune și pricepere poate să devină sprijin pentru un trai decent, mișcând ceva în sufletul, mintea și conștiința lor.
Dintre toate activitățile și cursurile pe care le-am propus cel mai mare impact emoțional l-au avut „șezătorile” meșterilor populari: ateliere de pielărie, cusut cu mărgele, țesătorie sau împletit cu nuiele. Meșterii, adevărați maeștri sau poate chiar vrăjitori, sunt oameni pasionați de munca lor, plini de talent, care revarsă din prea plinul lor celor din jur și reușesc de-a dreptul sa-i metamorfozeze pe tinerii cursanți. Aplecați asupra muncii lor își deschid sufletul, comunicarea devine reală și profundă, e ca un miraj: tinerii au găsit un suflet nobil, calm și bun care să-i asculte. Dincolo de bucuria primelor produse de tip hand-made reușite, se împletesc povești de viață, povești triste, frustrări, dezamăgiri, destine frânte parcă înainte de vreme. E o veritabilă terapie colectivă în care se spun aceste povești de viață ale tinerilor din centrele de plasament sau a fetelor devenite mult prea timpuriu mame.
Conștienți sau poate nu meșterii noștri populari dezvoltă implicit inteligența emoțională a copiilor din atelierele lor cu toate componentele date de literatura de specialitate:
- să fii conștient de propriile sentimente dar și de ale celorlalți;
- să manifești empatie și să înțelegi punctul de vedere a celorlalți;
- să dobândești echilibru ca să faci față impulsurilor emoționale și comportamentale;
- să-ți construiești scopuri și planuri pozitive;
- să folosești aptitudini sociale pozitive în raport cu ceilalți.

De la suflet la suflet este acel „eter” pe care nu vom putea vreodată să-l cuantificăm în dovezi sau indicatori de calitate, dar el există și va rămâne unul dintre cele mai importante „câștiguri” a proiectului nostru.

Inspector Școlar General,
Prof. Camelia TABĂRĂ,
Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud


Servicii de educație nonformală în ateliere tradiționale

Asistăm astăzi la o diversificare a formelor de învățare, având la bază transformarea conceptului de învățare însuși. Procesul de învățare nu mai reprezintă doar o acumulare de cunoștințe, ci este urmat de modificarea de comportamente și atitudini, care la rândul lor conduc la dobândirea experienței și dezvoltarea pe termen lung a individului. Acest fenomen este determinat de mai mulți factori care se condiționează reciproc.
În primul rând este vorba despre evoluția tehnologică, care a dus la dezvoltarea unor competențe noi, în special cea digitală. Mijloacele de învățare s-au multiplicat, noile tehnologii devenind parte a vieții noastre de zi cu zi. Forumurile sau platformele au devenit în același timp contexte și instrumente de învățare pentru majoritatea tinerilor. Pe de altă parte, de mai mulți ani asistăm la o modificare a statutului și imaginii școlii în societate. Școala nu mai este singurul spațiu de instruire, iar tinerii preferă să învețe ceea ce le place și, mai ales, cum le place.
Această evoluție, de altfel firească, a personalității tinerilor, a făcut ca ei să fie atrași de alte forme de învățare, prin activități mai plăcute și motivante, de multe ori în afara școlii. Întrebarea firească pe care ne-o punem ca profesori este ce îi motivează în zilele noastre pe tineri? Care sunt cele mai potrivite metode de lucru?
Credem că este important ca, pornind de la principiile educației nonformale, să creăm un cadru nou, care să răspundă nevoilor de învățare ale tinerilor, să îmbine noile tehnologii și metodele tradiționale, dar să fie adaptat și nevoilor comunității. Noul profil de învățare al tinerilor cere flexibilitate, rapiditate, rezultate imediate și multă răbdare din partea profesorului. Acesta, la rândul lui, pierde din prerogativele clasice și devine mentor, facilitator, consilier, prieten. Învățarea „se întâmplă”, iar spațiul de învățare devine atipic. Avantajele unei astfel de învățări sunt că îi pun pe picior de egalitate pe cei care învață, lărgesc orizontul și asigură un mediu favorabil exersării și cultivării unor inclinații personale. În același timp, deși obiectivele rămân structurate și clar definite, pot fi extinse sau, dimpotrivă reduse, fără să altereze procesul învățării. Cei care învață devin mai conștienți de valoarea personală, dar și de modul în care ei, ca indivizi, răspund nevoilor comunității și contribuie la dezvoltarea ei.
Un astfel de exemplu este proiectul „O Șansă pentru Viitor”, care are ca scop îmbunătățirea situației acestor tineri prin implicarea părinților, a tutorilor, a furnizorilor de servicii, a comunității în general. Măsurile se focalizează atât pe individ, cât și pe schimbarea de politici educaționale și de incluziune socială la nivelul județelor Bistrița-Năsăud și Suceava.

Obiectivele proiectului sunt:
1. Crearea și desfășurarea a unui set de servicii suport care să faciliteze accesul la educație;
2. Creșterea posibilităților de angajare a 400 de tineri aflați în situații de risc prin oferirea de programe de instruire formală și nonformală și servicii de ocupare prin consiliere profesională și suport pe piața muncii;
3. Desfășurarea unui set de activități educaționale, sesiuni de instruire, vizite de studiu și campanii de conștientizare care să sprijine accesul la educație nonformală a 1200 de persoane din regiunile NE și NV, aflate în situație de risc și a 45 de profesioniști în incluziunea socială a acestora.
Enumerăm câteva dintre activitățile propuse: servicii suport pentru tineri, ateliere tradiționale, consiliere și orientare profesională, cursuri de formare pentru tineri, servicii de instruire pentru profesioniști.
Vom prezenta în cele ce urmează una dintre activitățile principale, Digital Storytelling.

Această activitate se adresează tuturor participanților la proiect, iar coordonarea îi revine partenerului 4 din proiect, Jazzmontor AS, o asociație nonguvernamentală din Norvegia.
Pe scurt, această metodă se bazează pe structura narativă a discursului. Utilizată cu succes în domeniul publicității, Digital Storytelling, aduce în lumină experiența personală a celui care povestește. Obiectivul este transmiterea unui mesaj printr-o poveste care stimulează ascultătorul la nivel senzorial, auditiv și motivațional, într-o formulă originală și foarte personală.
După împărțirea cursanților în grupe de maxim 10, etapele acestui demers sunt:
1. Prezentarea unei teme și lăsarea unui timp de reflecție – 5 minute.
2. Brainstroming de tip hartă mentală – 5 minute.
3. Discuție în cadrul grupului cu facilitatori – 10 minute.
4. Alegerea unei povești – 5 minute.
5. Discuție individuală cu un facilitator – 5 minute.
6. Scrierea pe o foaie de hârtie, sub forma de flux continuu a tuturor gândurilor, amintirilor, emoțiilor care au legătură cu tema identificată – 20 minute.
7. Redactarea poveștii pe calculator.
8. Ilustrarea poveștii cu imagini personale. Alegerea unui fond sonor.
9. Înregistrarea poveștii cu voce (utilizarea programului Movie Maker).
10. Prezentarea poveștii.
Pentru punerea în practică a acestei metode, într-o primă etapă au fost instruiți o parte din membrii echipei de implementare, care la rândul lor i-au instruit pe voluntari, aceștia din urmă coordonând tinerii din grupul țintă. Fiecare participant a trecut el însuși prin etapa de narator și regizor.
Digital Storytelling este o metodă pe care aplicând-o, estimăm că va crește gradul de incluziune socială și pe piața muncii, precum și conștientizarea propriei valori. La nivelul comunității se va crea o rețea de promovare a unor exemple de bună practică, în care protagoniștii sunt persoane cunoscute, din comunitate. Aceste exemple vor putea fi prezentate la nivelul școlilor, în cadrul orelor de dirigenție sau cu ocazia unor evenimente publice organizate la nivelul comunităților.

Concluzii
În concluzie, am dezvoltat în cadrul acestui proiect un nou tip de servicii educaționale, care asimilează formele de învățare tradiționale și le continuă într-o formulă personalizată, cu precădere prin metode de educație nonformală. Se urmărește astfel, promovarea învățării pe tot parcursul vieții la orice nivel, indiferent de rezultatele școlare sau mediul social de proveniență, cu efect pe termen lung integrarea pe piața muncii. În ceea ce privește tinerii cu care lucrăm, dorim să devină conștienți de importanța educației în orice moment al vieții, să fie preocupați de dezvoltarea personală și implicarea în viața comunității.

Asistent proiect,
Monica BUBOLY,
Inspectoratul Școlar Bistrița-Năsăud


Jurnal de curs

Când am acceptat să lucrez ca lector al modulului de curs „Competențe antreprenoriale, din cadrul proiectului „O șansă pentru viitor”, am știut că nu va fi deloc simplu să comunic și să obțin rezultate notabile în grupul țintă: elevi din clasele a X-a și a XI-a, de la Liceul Tehnologic din Lechința.
Era prima mea experiență de acest gen și, în ciuda faptului că mă simțeam bine pregătită teoretic, știam că va fi o adevărată provocare să captez interesul generației tuch-screen, cu o mulțime de informații noi pentru aceștia, care necesită multă concentrare și curiozitate, pentru a fi corect înțelese, însușite și aplicate.
Mai știam, din propria experiență școlară că acești cursanți sunt la vârsta dificilă a adolescenței, vârsta la care influența unui dascăl poate fi uneori covârșitor hotărâtoare în alegerile și deciziile de viață ale acestor tineri. Îmi este încă viu în memorie faptul că decizia mea de a da admitere la facultatea de chimie, s-a datorat influenței și admirației față de profesoara mea de chimie din liceu.
Cursurile s-au desfășurat pe parcursul a șase săptămâni, 3 zile pe săptămână, câte 4 ore pe zi, după cele șase ore de clasă obișnuite. Cu aceste premise am pornit la drum, cu entuziasm și hotărâtă să dau acestor tineri un plus de încredere în potențialul lor, un bagaj util de cunoștințe despre viața și afaceri, împreună cu un set de metode practice de autoevaluare, negociere și comunicare.
Emoția întâlnirii cu acest grup a fost mare, energia consumată enormă, dar și satisfacțiile profesionale au fost pe măsură, răsplătindu-mi din plin efortul și încrederea.
Metodele de predare folosite au fost dinamice, adaptate în permanenta nevoii de a le menține tinerilor vie atenția și dorința de implicare în procesul de învățare.
Instalarea stării de oboseală a fost combătută prin combinarea continuă a stării de joc cu tragerea de concluzii și formularea teoriilor, ca rezultat al aplicațiilor practice. În timpul pauzelor am reușit să lăsăm telefoanele mobile deoparte, în favoarea alergărilor și jocurilor.
Regulile stabilite au fost negociate atent încă din prima ora de curs, stabilind de la început niște criterii de respect minim, care fiind propuse de tineri, au fost ușor de respectat de către ei.
Recunosc că am obținut rezultate notabile, profitând din plin de dorința tinerilor de afirmare individuală, dar și de nevoia de apartenență. Noțiunea de PARTON, combinată cu cea de ECHIPĂ, au fost bine înțelese în urma dezbaterilor și play-rolurilor. De un succes real s-au bucurat modulele despre recrutarea angajaților și negocierea contractelor comerciale.
Pentru a nu-i demotiva, am avut grijă maximă ca să nu-i departajez în BUN sau PROST, ci i-am felicitat pe toți, în mod original, determinându-i să fie în permanenta atenție să-mi dea răspunsuri cât mai originale. Brainstormingul a fost o metoda foarte iubită și folosită cu plăcere de noi.
Micile concesii: „mă lăsați mai repede cu 10 min?”, „întârzii mâine 10 min!”, etc. au fost acordate numai după ce toată echipa a fost de acord, ca urmare aceste concesii au fost solicitate foarte rar, iar spre final, deloc!
Echipele și denumirea planurilor de afaceri au fost stabilite încă din prima sesiune de curs, iar pe măsură ce s-a parcurs un capitol, echipele au lucrat individual la planul de afaceri stabilit. Fiecare echipă și-a elaborat cu mare grija planul de afaceri, până în cele mai mici detalii, aplicând tot ce s-a învățat la curs. Fiecare cursant a avut un rol bine determinat în echipa lui, învățând să-și asume responsabilități specifice.
Un accent deosebit l-am pus pe dezvoltarea încrederii fiecărui cursant în forțele proprii, în capacitatea de a analiza situații diverse și de a găsi soluțiile cele mai potrivite.
Încununarea acestor eforturi a fost una excepțională: rezultate foarte bune la testul grilă, unde fiecare a demonstrat că poate obține un rezultat foarte bun, lucrând independent, prezentările planurilor de afaceri făcute cu multă siguranță și eleganță, de către fiecare cursant din fiecare echipă.
Relația lector-elev s-a consolidat și dincolo de terminarea cu succes a cursului, țin cu multă plăcere legătura cu acești adolescenți minunați: am participat la invitația profesorilor cu o prezentare despre alegerea profesiei în săptămâna „Școala altfel”, ne urmărim și ne comentăm postările pe Facebook. Iată câteva comentarii făcute de tinerii mei cursanți la peste o lună de la finalizarea cursului, de ziua mea:
Boros Denisa: „Azi este ziua unei minunate persoane, specială și dragă mie! Chiar nu știu cu ce să încep, am mari emoții. Vreau să știți că mă bucur nespus de mult că v-am cunoscut. A fost cea mai mare plăcere și îi mulțumesc în special d-nei Camelia Florian deoarece datorita ei v-am cunoscut pe d-voastră. Sunteți cea mai tare din lumea asta, sunteți mereu cu zâmbetul pe buze, chiar dacă sunteți puțin supărată. D-voastră mereu ați știut ce să îmi ziceți și mi-ați dat niște sfaturi foarte bune. Sunteți atât de frumoasă în exterior, dar în interior sunteți de 100000 de ori mai frumoasă și mai bună decât toți. Mereu ne bucurăm când veneam la cursuri, deoarece știam că sunteți d-voastră acolo. Abia așteptam să vă întâlnim și pe parcursul acestui curs am învățat foarte multe: cum să fiu și cum să ajung cine vreau și mereu o să vă mulțumesc pentru asta! Iar când a venit acel moment de rămas bun parcă era un coșmar pentru mine, nu așteptam deloc să vină momentul despărțirii, dar a venit! V-am așteptat să veniți înapoi, să vă vedem, iar d-voastră ne-ați îndeplinit dorința. În 19 Aprilie ați venit, v-am revăzut și am fost foarte bucuroși. Vă așteptăm în continuare să veniți înapoi, deoarece aici d-voastră ați creat o familie, iar d-voastră faceți parte din ea, sunteți a doua mamă.”
Muntean Lucia: „La mulți ani (cu întârziere) sunteți o persoană minunată și mă bucur că am avut ocazia să vă cunosc!”
Albețel Bianca: „Sunteți o persoană minunată, care ne-a învățat multe lucruri, nu doar despre antreprenoriat, ci și despre viață... datorită dumneavoastră am învățat să fiu o persoană mai puternică și vă mulțumesc mult …”
Măgherusan Denisa Cristina: „Mă bucur foarte mult că am avut ocazia să vă cunosc, sper sa rămâneți tot așa, o persoana cu zâmbetul pe buze mereu! Vă pup și îmi este foarte dor de dumneavoastră!”
Varga Denisa: „...Vreau să vă mulțumesc că am putut să învăț atât de multe de la dumneavoastră despre viață și despre afaceri Vă iubesc mult❤❤
În concluzie, consider că ar fi bine să se reformeze sistemul de învățământ, punând un accent mai mare pe dezvoltarea unor metode moderne de învățare aplicată, asigurând o mai bună interactivitate între elev și dascăl. E păcat să nu valorificăm la maximum potențialul tinerilor noștri valoroși!

Emilia MORARIU,
inginer, antreprenor și lector,
cursul Competențe Antreprenoriale


Autoportret de elf

„Și dacă mut pionul din casă în grădină? Se schimbă ceva?
Poate că da
Multiversul pictează icoane cu prinți pe cai înaripați fugărind inorogi
Încăpățânarea umană
Consumă bateria separatorului de fascicule
Născuți aici trăim dincolo
Se repetă la nesfârșit legătura dintre cer și pământ.”

Povestea începe cu sfârșitul: mulțumesc minunatelor în aceste 8 săptămâni elful din mine s-a rătăcit în labirintul magic al mâinilor și a ieșit încărcat cu lumina licuricilor.
Și acum să reluăm povestea de la început. A fost odată un elf îndrăgostit de toate culorile din lume, toate toate mai puțin una. Nu putea nicicum, oricât s-ar fi chinuit, să se împrietenească sau măcar să se apropie de culoarea roz.
Până într-o zi în care a întâlnit un mic prinț de la care a învățat ca esențialul este invizibil pentru ochi. De atunci mâinile lui s-au încăpățânat și au început să viseze o lume mai bună.
Încet încet elful și-a făcut curaj și a intrat în labirintul magic al mâinilor.
A întâlnit mâini albe, mâini negre, mâini roz, verzi, albastre, mâini curcubeu, dar cel mai mult a fost atras de mâinile invizibile. Acestea erau niște mâini mai speciale, care nu au uitat ce înseamnă răbdarea.
E ca atunci când urechea acului e foarte mică și știi că e un chin să bagi firul de ață în ea, dar dacă ai răbdare și apleci un pic această ureche, se creează legăturile și muzica ta atinge sufletele celorlalți.
Am cunoscut opt fete minunate: Anda, Alina, Alexandra, Andreea, Bianca, Andreea, Damaris și Nicoleta. Ele m-au cucerit din prima clipa cu zâmbetele și energia lor pozitivă.
Dincolo de podoabele pe care am reușit să le confecționăm, în timpul petrecut împreună s-au creat legături. Mâinile noastre s-au împrietenit încet încet și au început să viseze.
Atelierul de cusut mărgele a fost de fapt atelierul în care fiecare și-a cusut sau țesut propria poveste.
Am ales să îmi deschid sufletul și să împărtășesc cu ele universul magic al elfului. Nu cred că am făcut asta conștient, planul era să le învățăm pe fete cât mai multe tehnici, să creăm cât mai multe produse și am realizat de fapt că nu asta contează cel mai mult pentru ele.
Atmosfera de liniște și siguranță pe care am creat-o împreună cu colega mea, Larisa Bancea, a fost de fapt secretul. Ne-am bucurat împreună, ne-am îmbrățișat, am râs, ne-am jucat și le-am lăsat pe aceste minunate fete să ne iubească.
Am învățat că noi decidem ce fel de mâini vrem să avem: mâini care visează, zboară, creează, luptă, se reinventează, lucrează împreună, iartă, îmbrățișează, zâmbesc, iubesc sau mâini care fură, lovesc, mint, înjură, tac și plâng.
Societatea nu este bolnavă, problema este că noi am uitat să ne dăm voie să fim copii și să privim viața ca pe un joc. Cu reguli sau fără, trebuie să ai curaj să trăiești, să te exprimi, să ne vorbim de fapt gândurile, să construim și să nu ne fie frică de greșeli.
Am intrat în această poveste cu o mică teamă de necunoscut și mi-am dat seama pe parcurs cât de mult ajută instruirea non formală și cred că proiectele de acest gen trebuie susținute și merită să aibă continuitate.

Loredana Florina ISTRATE,
Meșter popular, atelierul de cusut mărgele,
Centrul Social Multifuncțional Liceul Tehnologic Forestier Bistrița


Impresiile participanților

Consider că proiectul „O Șansă pentru Viitor”a oferit oportunitatea unică atât elevilor din familii defavorizate, cât și celor cu rezultate foarte bune la învățătură, să poată învăța o meserie nouă, să-și dezvolte abilități de comunicare și mai ales să găsească sprijin pentru problemele cu care se confrunta tinerii din ziua de azi.
Prin participarea la acest curs am avut șansa de a învăța lucruri utile și interesante, am avut plăcerea de a cunoaște oameni dedicați, oameni pasionați de ceea ce fac și totodată oportunitatea de a-mi face prieteni noi.
Din fericire, sunt multe proiecte ce implică tinerii în activități diverse și acesta a fost unul cu siguranță reușit, atât datorită temelor abordate, care sunt de actualitate, cât și prin atenția acordată tinerilor aflați în situații de risc, care au o situație materială sau socială deficitară. Acest proiect le-a dat o șansă să se afirme, să învețe lucruri noi, și cel mai important să depășească unele etape dificile din viața lor, prin înțelegere și schimbarea modului de abordare.
Proiectul s-a desfășurat în două etape, teoretică și practică. In primele zile ale săptămânii, lunea și marțea, am făcut practica, partea mea preferată, iar apoi, miercurea, joia și vinerea, am discutat aspectele teoretice. Țin să mulțumesc persoanelor implicate în acest proiect și în special doamnei Ancuța Moldovan, de la care am aflat despre acest proiect. Consider că participarea la cursul de Manichiură-Pedichiură din cadrul proiectului m-a ajutat să-mi găsesc o meserie, având intenția să mă perfecționez și să urmez acest profil, poate chiar să-mi deschid propria mea afacere.

Ancuța DEDEAN,
curs de calificare Manichiură-Pedichiură,
Centrul Multifuncțional Liceul Tehnologic Forestier Bistrița

Cum am ajuns să fac parte din grupul țintă?
Proiectul și-a propus ca și grup țintă un anumit număr de tineri care se află într-o stare financiară cu potențial redus. În cazul meu, participarea la orele de curs din cadrul proiectului pus in discuție se datorează unei cunoștințe care, fiind informată cu privire la criteriile de selecție a grupului țintă și cunoscându-mi situația financiară, a decis să împărtășească cu mine cele menționate și, în cele din urmă, să mă convingă să particip.

Care este impactul cursului asupra mea?
Având cunoștințe minime în domeniul antreprenorial, am acceptat cu ușurință propunerea participării la curs, fiind curios de informațiile pe care le-aș putea descoperi și acumula pe parcursul training-ului. Astfel că, formalitățile de înscriere odată încheiate, a sosit și ziua primelor ore de curs. Puțin timid din fire, nu am îndrăznit să îmi fac remarcată prezența de la început, ci doar să fiu cât se poate de atent la ceea ce se întâmpla în jurul meu. Cu fiecare zi de curs care trecea, atmosfera era tot mai plăcută și informațiile tot mai captivante și utile pentru examenul de absolvire ce urma să aibă loc. Interacțiunea trainer – cursant, munca în echipă, abilitățile de gestionare a unei afaceri dobândite, pregătirea entuziastă a lucrării de finalizare a cursului – toate acestea au avut un impact pozitiv asupra mea, constituind o experiență semnificativă pentru viitorul meu.

Ce impact ar avea un asemenea curs asupra tinerilor aflați în situații de risc?
Sunt de părere că astfel de cursuri sunt mai mult decât bine venite atunci când este vorba despre un asemenea grup țintă. Chiar dacă mulți dintre tinerii aflați în situații de risc nu par să prezinte nici un interes pentru asemenea șanse oferite viitorului acestora, sunt convins că printre ei se află, la fel ca mine, persoane care prețuiesc astfel de inițiative și sunt prezenți cu fiecare ocazie oferită. Pentru astfel de persoane, pot spune că impactul va fi, cel puțin, unul mulțumitor și că experiența nu trebuie ratată.

Cu ce mă ajută si mă vor ajuta pe viitor informațiile dobândite?
La momentul actual, toate informațiile dobândite îmi sunt chiar utile datorită faptului că sunt deținătorul unui job în domeniul comerțului. Mă ajută să înțeleg mai bine cum funcționează tot acest proces, de la fabricarea produselor și până la scoaterea acestora pe piață, dar mai ales, să aplic strategii de vânzare și relaționare cu clienții. Pe viitor, visul meu este să devin un bun psiholog, iar informațiile obținute la acest curs îmi vor fi de folos pentru deschiderea și gestionarea unui cabinet psihologic individual.

Ce m-a marcat la acest curs?
Din punctul meu de vedere, calitatea informațiilor primite, precum și a suportului de curs au fost deosebite. Însă ceea ce m-a marcat cu adevărat de-a lungul orelor de curs a fost atmosfera creată și menținută in mod constant până la final. Faptul că fiecare idee era ascultată și valorificată a însemnat foarte mult pentru mine. Ușurința de interacționare cu trainer-ul, dar și cu ceilalți cursanți a dus la desfășurarea într-un mod foarte plăcut a orelor de curs.

Despre oamenii pe care I-am cunoscut la acest curs…
În primul rând, vreau să precizez că toți oamenii pe care I-am cunoscut datorită acestui curs sunt minunați. Fiecare este special în felul său, iar împreună, cred eu, am format o echipă extraordinară. Datorită fiecăruia dintre noi, cursanții, informațiile au prins contur transformând orele de curs in minute uneori. Fiecare transmitea o energie imposibil parcă de ignorat, o energie pozitivă care se lega între noi unul de la celălalt. Iar în acest punct, trebuie neapărat precizat faptul că sursa acestei energii și a întregii atmosfere, precum și a simplității de percepere a informațiilor transmise, se datorează în totalitate extraordinarului nostru trainer și anume, doamna Simona Ernszt Baloi, care a reușit, uneori doar prin simpla prezență, să degaje căldură și bunătate. Sunt sigur că mă adresez în numele tuturor participanților când spun că dânsa a reprezentat în ochii noștri mai mult decât un trainer venit să-și facă meseria, a reprezentat o prietenă, iar pentru asta nu putem spune decât mulțumesc !

Ce orizonturi îmi poate deschide acest curs?
În afară de cele menționate anterior, pot spune că mi-ar face o deosebită plăcere ca și eu să fiu trainer cel puțin o dată într-un astfel de proiect. Sau chiar mai mult, să reușesc cândva să demarez chiar eu o astfel de inițiativă prin care se poate schimba viața mai multor oameni. Pentru mine asta ar reprezenta o reușită nemaipomenită.

Florin Alexandru FURDUI,
Curs Competențe Antreprenoriale

Cum am ajuns să fac parte din grupul țintă?
Proiectul PET 056 O șansă pentru viitor - Servicii integrate pentru Tineri în Situații de Risc într-un Centru Social Multifuncțional are ca grup țintă un anumit număr de tineri care se află într-o situație de risc, situația financiară fiind una dintre acestea. Având în vedere că sunt un copil a cărei familie are un potențial financiar redus am fost informat că la școala mea, Liceul Tehnologic Lechința se derulează un proiect care-i va ajuta pe elevii aflați în aceeași situație ca mine. M-am interesat și respectând condițiile impuse am ajuns să fac parte din grupul țintă, fiind unul din beneficiarii proiectului. În urma ședințelor de consiliere am fost îndrumat să mă înscriu la un curs de Lucrător în gospodărie agroturistică și am urmat gratuit și cursurile Școlii de șoferi.

Care este impactul cursului asupra mea?
Urmând cursurile de lucrător în gospodărie agroturistică am apreciat mai mult munca oamenilor care lucrează în acest domeniu. Prin acest curs am dobândit cunoștințe foarte folositoare în viață. La orele de practică efectuate am acumulat competențe specifice calificării de lucrător în gospodărie agroturistică. Am învățat cât este de importantă munca în echipă și că pentru a avea succes într-un domeniu trebuie să fii responsabil și să fii foarte implicat în ceea ce faci.

Ce impact a avut un asemenea curs asupra tinerilor aflați în situații de risc?
Toți colegii mei s-au simțit importanți și cel puțin egali cu ceilalți tineri din jurul lor, au înțeles care sunt de fapt adevăratele valori și faptul că suntem egali, indiferent de statutul social și financiar.

Cu ce mă ajută și mă vor ajuta pe viitor informațiile dobândite?
Informațiile acumulate sunt foarte valoroase și-mi dau șansa să profesez în domeniul în care am dobândit o calificare datorită acestui curs. Diploma obținută mă poate ajuta să-mi deschid chiar eu singur, sau împreună cu colegii mei de la curs, o gospodărie agroturistică în mediul rural. Poate vom încerca să facem acest lucru, după finalizarea liceului.

Ce m-a marcat la acest curs?
Chiar dacă uneori a fost greu și obositor, cursurile având loc după ore și chiar și sâmbăta, mi-a plăcut să particip la acest curs deoarece am fost împreună cu colegii de-ai mei din tot liceul și cu alte persoane străine care mi-au devenit prieteni și mi-au împărtășit din experiența lor de viață. A fost un domeniu nou pentru mine, dar foarte interesant. Orele de predare au alternat în mod plăcut cu aplicațiile practice și cu unele jocuri distractive în momentele în care eram foarte obosiți. Nu vom uita prea curând atmosfera din timpul mesei de prânz, când încercam să ne încărcăm cu energie pozitivă pentru după-masa care urma.

Despre oamenii pe care i-am cunoscut la acest curs…
Lectorii acestui curs au fost persoane foarte plăcute, care au reușit de fiecare dată să ne capteze atenția asupra informațiilor transmise. Au dat dovadă de multă seriozitate și implicare astfel încât la final toți cei 27 de TSR să absolvim acest curs cu note mari. Pe această cale vreau să le mulțumesc foarte mult și să-i asigur de respectul și de toată prețuirea noastră. De asemenea, am învățat foarte multe lucruri de la instructorul cu care am făcut școala de șoferi. Mi-am dorit foarte mult să obțin carnetul de conducere și mă bucur nespus de mult că mi s-a oferit această oportunitate.

Ce orizonturi îmi poate deschide acest curs?
Acest curs a reprezentat pentru noi o șansă pentru un viitor mai bun și mai frumos. Calificarea obținută ne oferă posibilitatea să ne găsim mai ușor un loc de muncă în zonă, sau de ce nu, să ne deschidem chiar noi o mică afacere.

Un TSR din Lechința
Curs Lucrător în pensiune agroturistică


Şcoala, comunitatea şi tinerii

Inserţia tinerilor pe piaţa muncii rămâne şi astăzi un deziderat comun al şcolii, al comunităţii, al societăţii în ansamblul său. Şcoala creionează profilul absolventului capabil să se integreze activ într-o societate dinamică, cu provocări complexe. Comunitatea oferă beneficiarilor învăţării oportunităţi reale de dezvoltare personală şi profesională. Societatea modelează conduite, formează atitudini şi generează valori: colective, naţionale, individuale. Fiecare dintre aceste componente amprentează destine: destinele unor generaţii care îşi caută identitatea. Una dintre caracteristicile identităţii o reprezintă apartenenţa la comunitate. Manifestarea unei atitudinii pro-comunitare este rezultatul conjugării demersurilor comune ale şcolii, familiei şi mediului social, de provenienţă a membrilor unei colectivităţi. De aceea, este important ca cei trei factori să ofere tânărului absolvent posibilităţi reale de afirmare şi valorizare, să sprijine integrarea lui socială. Una dintre modalităţile de dezvoltare a parteneriatului şcoală-comunitate locală o reprezintă proiectele educaţionale – cu componentă socială activă - care oferă tinerilor în situaţii de risc posibilităţi reale de dezvoltare profesională şi personală. Un astfel de proiect s-a derulat recent în 2 comunităţi importante din judeţ: Bistriţa şi Lechinţa.
Proiectul „O ŞANSA PENTRU VIITOR – Servicii integrate pentru tineri aflați în situație de risc într-un Centru Social Multifuncțional” a fost iniţiat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa Năsăud, Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca, Asociaţia Consultanților în Dezvoltare Comunitară Suceava și Jazzmontor AS Norvegia. Proiectul este implementat cu sprijinul financiar al Programului R010 – CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Proiectul a urmărit, printre altele, desfăşurarea unui set de activităţi educaţionale, sesiuni de instruire, vizite de studiu, campanii de conştientizare, care să sprijine accesul la educaţie şi să faciliteze inserţia pe piaţa muncii a peste 400 de tineri în situaţii de risc din regiunile NE şi NV ale României.
Activităţile proiectului au avut un impact deosebit asupra tinerilor care au înţeles necesitatea adaptării continue la provocările societăţii şi au apreciat oportunitatea oferită de acest proiect. Atestatele de competenţe dobândite în urma absolvirii cursurilor de manichiură-pedichiură, competenţe antreprenoriale, lucrător în gospodărie agroturistică, competenţe digitale, limba engleză asigură beneficiarilor şanse reale de integrare pe piaţa muncii, în domenii diferite, în acord cu aptitudinile, interesele şi capacităţile fiecăruia. Serviciile de educaţie non-formală – prin organizarea atelierelor tradiţionale – le-au oferit posibilitatea de a-şi însuşi tehnica meşteşugurilor tradiţionale şi posibilitatea de a confecţiona propriile produse artizanale valorificate ulterior în cadrul târgurilor sau expoziţiilor de profil. O parte dintre tineri au beneficiat de școala de conducere auto, având ocazia să-și completeze astfel competențele dobândite prin cursurile de formare profesională.
Toate aceste activităţi reflectă deopotrivă o oportunitate şi o colaborare; oportunitatea proiectului – transpusă în deziderate – a fost dublată de colaborarea strânsă cu autorităţile locale din Bistriţa şi Lechinţa, cele două comunităţi care au susţinut direct cofinanţarea proiectului şi au intervenit în amenajarea celor două centre multifuncţionale înfiinţate la Liceul Tehnologic Forestier Bistriţa, respectiv Liceul Tehnologic Lechinţa. La Bistriţa, consiliul local a susţinut renovarea clădirii în care s-a amenajat centrul, pe lângă finanțarea din proiect, cu o contribuţie de 17930 lei, lucrările constând în înlocuire învelitoare acoperiș și înlocuirea ferestrelor cu geamuri termopan. Demersuri similare au fost realizate şi la nivelul Primăriei comunei Lechinţa care a facilitat amenajarea Centrului multifuncţional, a sprijinit activităţile de diseminare şi promovare a proiectului la nivel local, a susţinut campania de informare a beneficiarilor în rândul membrilor comunităţii.
Proiectul „O şansă pentru viitor” a reunit, sub auspiciile colaborării interinstituţionale, eforturile conjugate ale şcolii şi comunităţii locale, oferind tinerilor în situaţii de risc oportunităţi, sprijin, consultanţă, şanse de integrare activă în societate, posibilitatea de a „accesa” pârghii reale de dezvoltare personală şi profesională.
Artizanii acestui proiect au reuşit astfel, să readucă, pentru moment, „COMUNITATEA” în „ŞCOALĂ” şi au redat şcoala comunităţii de care aparţine. Obiectivele proiectului au exprimat deopotrivă dezideratele comune ale şcolii şi comunităţii locale, iar prin activităţile oferite, tinerii în situaţii de risc şi-au conturat un statut social, şi-au completat traseul educaţional cu valenţele comunitare care le definesc identitatea şi apartenenţa la comunitate.

Prof. Aurelia DAN,
Asistent comunicare


Centrul Multifuncțional Lechința

Oportunitatea accesării de fonduri europene în susținerea educației grupurilor sociale aflate în situații de risc a fost valorificată prin intermediul Proiectului PET 056. Proiectat la nivelul județelor Bistrița-Năsăud, cu un grup țintă format din aproximativ 400 TSR (tineri în situații de risc) și implicând drept resursă umană experți și voluntari, proiectul și-a dovedit eficiența în prevenția cazurilor de disfuncționalități de încadrare pe piața muncii și promovarea atitudinilor cognitiv comportamentale (tineri proveniți din medii defavorizate, familii monoparentale) și intervenția prin consilierea primară la nivelul familiilor acestora.
Fiind orientat spre promovarea liniilor de dezvoltare socială, antreprenoriat și abilități practic-aplicative în sfera tradiționalului, proiectul la nivelul Centrului Multifuncțional Lechința a cuprins acțiuni și activități atât de formare cât și de evaluare a competențelor formate.
Societatea contemporană reclamă valorificarea achizițiilor revoluției tehnologice, formarea competențelor digitale. Așa se explică și inserarea activităților TIC la nivelul grupului țintă format din 75 de TSR, activități motivaționale pentru accesarea de informații, operarea în mediul comunicațional. Baza tehnologică asigurată financiar prin proiecția bugetară a proiectului s-a concretizat în organizarea și dotarea unui Centrul Multifuncțional: trei spații de învățare, două calculatoare, laptop, videoproiector, xerox, tablă interactivă, aparat foto, fax, televizor.
Formarea de formatori – o altă dimensiune vizată de proiect – s-a înscris cu succes pe linia educației permanente. Astfel, atât cursurile derulate în perioada 3-6 martie la Vatra Dornei, cu tema Digital Storytelling, cât și activitățile grupului de voluntari formați au susținut demersul acțional de atingere a obiectivelor proiectului.
Pragmatismul activităților din cadrul proiectului a fost reliefat de educația antreprenorială, cursuri de formare a abilităților și capacităților de conducere auto. A surprins plăcut implicarea și determinarea membrilor grupului în cadrul atelierelor tradiționale. Încă o dată în plus avem confirmarea că potențialul patrimoniului cultural și folcloric merită a fi exploatat și valorificat.
Munca în colaborare și cooperare a prins contur printr-o interrelaționare pozitivă facilitată și de interacțiunea în cadrul mediului nonformal pe timpul servirii meselor de prânz de către întregul grup țintă vizat de proiect. Acest aspect benefic pentru susținerea intercomunicării și socializării grupului țintă merită a fi consemnat ca fiind o componentă de succes a proiectului.
Apreciem că beneficiari direcți ai proiectului pot fi considerați deopotrivă grupul țintă (populație școlară și TSR între 16 și 29 de ani, părinții acestora), instituția de învățământ – Liceul Tehnologic Lechința – și resursa umană implicate în derularea proiectului – psiholog, asistent social, expert, voluntari.
Expectăm manifestarea de atitudini proactive și prosociale la nivelul unei mari părți a grupului țintă vizat de proiect Centrul Multifuncțional Lechința.

Angelo Aurelian MANEA
Coordonator Centrul Multifuncțional Lechința


Voluntariat… din inimă

Propunerea de a lucra voluntar în proiectul „O Șansă pentru viitor – Servicii integrate pentru tineri aflați în situație de risc într-un Centru Social Multifuncțional” m-a speriat iniţial. Ce să caut eu, care lucrez cu elevi din clasele primare şi gimnaziu să interacţionez cu elevi de liceu, ba chiar absolvenţi, tineri cu al căror univers nu mai sunt familiarizată, având în vedere că nu am mai predat la liceu de vreo douăzeci de ani?
Dar viaţa m-a învăţat că nimic nu este întâmplător, că nu există o vârstă la care ai încetat să înveţi şi să capeţi experienţă şi că, dacă această propunere a venit spre mine e bine să o accept, chiar dacă asta ar presupune să lucrez în afara zonei mele de confort.
Am luat-o ca pe o provocare, am spus un „da” timid şi m-am trezit voluntar „cu acte în regulă” la grupa de 15 tineri înscrişi la cursurile de educaţie antreprenorială. Cu mare emoţie mi-am pregătit mapa cu documente, mi-am încropit în minte un discurs ce urma să-l susţin în faţa tinerilor şi am pornit la prima întâlnire cu mintea inundată de gânduri de genul: „Oare o să mă bâlbâi?”, „Oare o să fiu credibilă?”, „Oare o să mă accepte?”, „O să pot să îi ajut?”. Cu astfel de optimism şi un zâmbet palid m-am dus la întâlnirea stabilită dinainte prin telefon.
Şi cum nimic nu este întâmplător, bucuria mea a fost enormă să întâlnesc un grup de tineri poate la fel de emoţionaţi ca şi mine, care, în marea majoritate m-au acceptat pe loc, au fost deschişi să înţeleagă dincolo de cuvintele mele sinceritatea şi dorinţa de a-i ajuta, de a-i sprijini, de a le sta la dispoziţie cu un sfat, o vorbă bună, o încurajare. Am reîntâlnit printre cursanţi un fost elev, de-acum un adult în toată puterea cuvântului şi bucuria revederii a fost reciprocă. El m-a ajutat, a fost „omul meu de legătură”, prin el am deschis canale de comunicare cu unii dintre tinerii care nu au fost foarte deschişi de la început. Aşa am reuşit să-mi duc la bun sfârşit misiunea de voluntar, mi-am adus şi eu modesta contribuţie la minunatul procent de 100% promovabilitate de la finalul cursului.
Mi-am dat seama că nu contează ce vârstă au cei cu care interacţionezi pentru a fi credibil şi util dacă eşti sincer şi pui suflet în ceea ce faci. Mi s-a confirmat, încă o dată, din experienţa interacţiunii cu aceşti tineri că limbajul sincerităţii şi al bunăvoinţei este universal, el te ajută să comunici cu oricine. Pentru mine, ca dascăl şi ca om, a fost o experienţă de viaţă foarte frumoasă, pentru că dincolo de graba cu care îmi făceam uneori treburile personale şi de serviciu ca să apuc să o fac şi pe cea de voluntar, am înţeles că nu e nevoie de o pregătire specială ca să lucrezi cu oamenii, ci doar de disponibilitate, sinceritate şi dorinţa de a-ţi face bine treaba şi de a aduce bucurie celor din jur.
De aceea, pentru că mi-a plăcut atât de mult această experienţă, am dorit să continui munca în proiect şi acum mă ocup, în calitate de voluntar, de o grupă mai numeroasă de tineri la fel de frumoşi, participanţi la un curs on-line de limba engleză, printre care sper să îmi fac şi mai mulţi prieteni.
Să fii voluntar înseamnă pentru mine să te îmbogăţeşti pe măsură ce oferi.

Cătălina SUCILEA,
voluntar Centrul Social Multifuncțional
de la Liceul Tehnologic Forestier Bistrița