miercuri, 15 martie 2017

Martie 2017

A învăţa şi a nu gândi este fără folos. A gândi şi a nu învăţa este periculos. (Confucius)

2017 – Anul învățământului profesional și tehnic în România

Inițiativa de a concentra și conjuga eforturile pentru susținerea și dezvoltarea unei părți importante a sistemului de învățământ preuniversitar liceal aparține Ministerului Educației Naționale. Acesta ne propune desfășurarea unei ample campanii de informare și conștientizare privind rolul învățământului profesional și tehnic, a învățământului profesional dar și a învățământului dual, prin diverse tipuri de activități, de-a lungul întregului an 2017.
Miza esențială a campaniei este schimbarea percepției în legătură cu acest traseu de educație și formare profesională, întrucât educația și formarea profesională inițială au un rol esențial pentru dobândirea de abilități, cunoștințe și atitudini necesare integrării pe o piață a muncii dinamică și competitivă. De asemenea, se urmărește atragerea unui număr semnificativ de elevi și companii în învățământul profesional și tehnic prin evenimente de diseminare a beneficiilor pe care părțile implicate le pot obține.
Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud își propun o serie de acțiuni, campanii de informare, întâlniri de lucru, dezbateri, work-shopuri, proiecte comune în dorința de a identifica soluțiile optime pentru asigurarea unei sinergii între sistemul de învățământ și mediul economic specific județului nostru.
Unul dintre primele proiecte derulate în parteneriat este cel denumit generic: Săptămâna meseriilor realizat cu sprijinul și implicarea liceelor tehnologice precum și a agenților economici din județ, desfășurat în perioada 3-7 aprilie 2017 în Beclean și Bistrița. Activitatea principală este un concurs între echipajele diverselor școli care testează abilitățile și deprinderile specifice unora dintre meseriile propuse prin oferta noului an școlar 2017-2018: horticultor, bucătar, sudor și electrician.
A educa alături de a instrui este fundamentul muncii profesorilor și a școlii dar într-o lume tot mai dinamică, tot mai complexă, într-un vârtej de oportunități și opțiuni din care fiecare elev ar putea să aleagă, a orienta devine un imperativ, o obligație a celor care i-au format pe elevi și i-au ajutat să-și dezvolte virtuți sociale. E tot mai important să-i susținem pe elevi să-și dezvolte încrederea în sine, să-și găsească identitatea analizând critic propriile prejudecăți.
Finalul ciclului gimnazial e un moment de cotitură în viața fiecărui elev. „Traseul” pe care îl alege îl va duce mai devreme sau mai târziu spre viitoarea profesie. După o perioadă în care în sistemul nostru școala profesională era considerată „Cenușăreasa” sistemului de învățământ, noile abordări o plasează ca drumul cel mai simplu și direct spre o meserie, cu posibilități multiple de a continua școlarizarea și cu o integrare rapidă și sigură în piața muncii.
E tot mai important pentru școală și societate ca dincolo de conținuturile disciplinelor din programele școlare, pentru fiecare elev, să transcende mereu întrebarea:
Ce vreau să fiu?
Ce vreau să știu?
Ce vreau să fac?
Ce vreau să pot să fac?
Cât de util și relevant este în societatea ceea ce vreau eu?
Profesorul, dirigintele, consilierul școlar alături de părinte trebuie să-l ajute pe elev să-și poată răspunde la toate aceste întrebări și să opteze în cunoștință de cauză.

Inspector Școlar General
Prof. Camelia TABĂRĂ

Învățământul profesional – o provocare mult așteptată!

Dezvoltarea economică sustenabilă la nivel local, regional și național se bazează pe existența unor competențe profesionale specifice locurilor de muncă profesionale, manageriale și tehnice, în meserii tradiționale: sudori sau electricieni, în domenii de interes – turismul sau agricultura, sau în domenii aflate în ascensiune. Prosperitatea și competitivitatea industriei locale depinde, în cea mai mare măsură, de legătura indisolubilă cu educația și formarea profesională.
Globalizarea, mobilitatea crescută a forței de muncă, schimbările structurale din industrie, progresul tehnologic și modificările demografice sunt tot atâtea provocări cărora învățământul profesional trebuie să le facă față pentru a furniza companiilor forța de muncă de care acestea au nevoie. La rândul lor, companiile au înțeles că trebuie să se implice activ în procesul de educație și încet, dar sigur, responsabilitatea dezvoltării abilităților și competențelor profesionale se partajează între școală și companie. Experiența Germaniei arată însă că nu este suficient să fie implicați doar cei doi actori ci, în proces, trebuie implicați și alți actori sociali, precum autoritățile locale.
Iată de ce, CCI BN și ISJ au decis sa organizeze, la nivel local, Săptămâna meseriilor, eveniment care va găzdui concursul pe meserii – O meserie pentru viitor ce va celebra beneficiile pe care formarea profesională le aduce persoanelor, afacerilor și economiei locale în ansamblul său. Cele patru meserii care au fost alese sunt: sudor, electrician, bucătar și horticultor, acestea răspunzând unei cereri majore a angajatorilor locali din industrie, servicii și agricultură. Camerei de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud se alătură companii locale, membre ale CCIBN: COMELF SA, FLACĂRA IMPEX SRL, HOTEL METROPOLIS și POMBIS SA, care participă la organizarea concursurilor, evaluarea concurenților și premierea câștigătorilor.
Viitorul este al profesioniștilor, a celor care „învață activ” în cadrul unei companii, cunosc compania și cerințele ei și se integrează foarte repede, ajungând să-și securizeze un loc de muncă bine plătit. Cariera devine astfel deschisă și flexibilă, iar tinerii, care au o meserie, devin independenți și pot alege orice domeniu în care doresc să se dezvolte, fără a fi dependenți de veniturile familiei.
Încurajarea tinerilor și a familiilor lor să aleagă învățământul profesional și tehnic este parte a strategiei celor două organizații implicate și susține viziunea de a găsi noi modalități de sprijinire a pătrunderii tinerilor pe piața muncii.

Vasile BAR
Președinte CCI BN

TEMATICA CONCURSULUI „Săptămâna meseriilor” – „O meserie pentru viitor”

1. Grădinarul creativ
- Lucrări de formare și întreținere a coroanei la pomii fructiferi;
- Altoirea la pomii fructiferi în ochi crescând;

2. Voi fi „CHEF”
- Utilizarea ingredientelor;
- Abilitățile;
- Gradul de inovare;
- Frumusețea prezentării;
- Mesajul;

3. Sudorul european
- Sudarea și tăierea cu flacără de gaze;
- Sudarea manuală cu electrozi înveliți;
- Sudarea în mediu de gaz protector;
- Sudarea prin procedee speciale;
- Sudarea oțelurilor, fontelor și neferoaselor.

4. Electricianul îndemânatic
- Tablou electric pentru consumator casnic;
- Instalație electrică pentru pornirea directă a motorului asincron trifazat;
- Instalație electrică pentru pornirea reversibilă a motorului asincron trifazat;
- Instalație electrică de iluminat pentru casa scării cu întreruptoare manuale;
- Instalație electrică de iluminat pentru casa scării cu automat de scară;
- Instalație electrică de iluminat exterior cu lampă cu vapori de sodiu la înaltă presiune.

ATRIBUȚIILE CADRULUI DIDACTIC ÎNSOȚITOR
- Organizează grupa/grupele de elevi;
- Întocmește documentele necesare pentru desfășurarea mobilității;
- Va urmări respectarea de către participanți dar și de către organizatori, a programului zilnic de desfășurare a concursului si a condițiilor de lucru;
- Vor informa elevii cu privire la regulamentul de organizare și desfășurare a concursului.

REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a concursului „Săptămâna meseriilor” – „O meserie pentru viitor”

I. CADRUL GENERAL
Art. 1. Camera de Comerț și Industrie a Județului Bistrița-Năsăud în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Județului Bistrița-Năsăud și partenerii din mediul economic organizează în perioada 30 martie 2017 – 7 aprilie 2017 prima ediție a concursului „O meserie pentru viitor”.

II. SCOPURI ŞI TEME
Art. 2. Concursul are ca obiectiv general promovarea ideilor de competiţie şi performanţă a studiului la disciplinele prevăzute în curriculumul profesional și tehnic.
Art. 3. Miza esenţială a concursului este schimbarea percepţiei în legătură cu acest traseu educaţional şi formarea profesională, întrucât educaţia şi formarea profesională iniţială au un rol esenţial pentru dobândirea abilităţilor, cunoştinţelor şi atitudinii necesare integrării pe o piaţă a muncii dinamică şi competitivă.
Art. 4. De asemenea, se urmăreşte atragerea unui număr semnificativ de elevi şi companii în învăţământul profesional şi tehnic prin evenimente de diseminare a beneficiilor pe care părţile implicate le pot obţine.
Art. 5. Programul activităţilor din cadrul acestei campanii vizează specialiştii din domeniul educaţiei şi formării profesionale (inspectori şcolari, cadre didactice din unităţile de învăţământ profesional şi tehnic), elevii din clasele terminale şi părinţii acestora, reprezentanţii structurilor parteneriale consultative al mediului de afaceri şi operatorii economici cu rol de evaluare a competențelor în raport cu cerințele lor.

III. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR
Art. 6. - (1) Concursurile pe meserii se adresează elevilor din învăţământul profesional cu înclinaţii deosebite, capabili de performanțe în domeniile studiate. Acestea urmăresc să stimuleze elevii care au interes, aptitudini și competențe deosebite în domeniul ştiinţific şi tehnico-aplicativ.
(2) La această competiție pot participa elevii care studiază în învăţământul profesional și tehnic din județul Bistrița-Năsăud.
Art. 7. La concurs se pot înscrie maximum 2 echipe din fiecare unitate de învățământ cu profil profesional și tehnic, cu condiția ca membrii echipei să dețină abilități și competențe conforme cu specificul meseriilor propuse în regulament.
Art. 8. Echipele vor fi formate din 3 elevi participanți și un însoțitor, cadru didactic.
Art. 9. Dacă în ziua concursului un membru al echipei nu este apt pentru a participa, acesta va fi înlocuit, cu acordul ISJ si CCI BN. Înlocuirea se va face cu elevul nominalizat ca rezervă. Echipele incomplete vor fi excluse din concurs.
Art. 10. Înscrierea la concurs se va face prin completarea Formularului de înscriere, (accesibil pe pagina web www.cciabn.ro) și trimiterea acestuia către Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud pe adresa de mail office@cciabn.ro. Informațiile necesare și asistență vor putea fi obținute contactând Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud – persoană de contact: Ovidiu Puiu – tel: 0733900207, 0263230640.

IV. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
Art. 11. Ediția I a concursului de meserii „O meserie pentru viitor” se adresează calificărilor profesionale: horticultor, bucătar, electrician, sudor și se va desfășura conform următorului program:

15 martie - 29 martie 2017 – Non Stop
Înscrierea participanților: Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, Ovidiu Puiu, office@cciabn.ro, tel: 0733-900207, 0263-230640

30 martie 2017 – 12:00-14:00
Deschiderea oficială a concursului: Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, Str. Petre Ispirescu, nr.15A

3 aprilie 2017 – 9:30-14:00
Grădinarul creativ: Liceul Tehnologic Agricol Beclean, Str. Piața Libertății, nr.1 Beclean

4 aprilie 2017 – 9:30-14:00
Voi fi „CHEF”: Hotel Metropolis, Str. Parcului, nr,19, Bistrița

5 aprilie 2017 – 9:30-14:00
Sudor european: S.C. Comelf S.A., Str. Industriei, nr.4, Bistrița

6 aprilie 2017 – 9:30-14:00
Electricianul îndemânatic: Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, Str. Petre Ispirescu, nr.15A

7 aprilie 2017 – 14:00-16:00
Festivitatea de încheiere a concursului: Hotel Metropolis, Str. Parcului, nr. 19, Bistrița

V. DESFĂȘURAREA PROBELOR
Art. 12. Echipele se vor deplasa la concurs pe cont propriu respectând data, ora și locația afișată în regulament.
Art. 13. Concursul constă în probă practică și va avea o durată de maximum 2 ore/probă.
Art. 14. Candidații vor avea obligația de a avea asupra lor echipamentul de lucru și de protecție necesar desfășurării concursului în condiții de siguranță.
Art. 15. Organizatorii vor pune la dispoziția candidaților materialele necesare pentru buna desfășurare a probei.
Art. 16. Organizatorii vor asigura serviciul de prim ajutor pe durata desfășurării probelor.
Art. 17. Înaintea probelor, persoane desemnate de organizatori vor realiza instructajul de protecția muncii a candidaților.
Art. 18. Programul final de desfășurare pentru fiecare probă va fi făcut cunoscut participanților la data de 30 martie 2017.

VI. ELABORAREA SUBIECTELOR
Art. 19. Responsabilitatea elaborării subiectelor și modalitatea de desfășurare a probelor concursurilor revine comisiilor de organizare și evaluare, conform Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare.
Art. 20. Subiectele şi baremele de corectare şi notare sunt elaborate în conformitate cu formatele şi precizările anexate. Se elaborează o singură variantă pentru proba practică, căreia i se va asigura securitatea corespunzătoare.
Art. 21. Proba se organizează conform calendarului de desfășurare a concursului.
Art. 22. Subiectele pentru proba practică vor fi elaborate în colaborare cu reprezentanți partenerilor operatori economici.
Art. 23. La proba practică comisia poate decide, în funcţie de condiţiile concrete ale probei şi de baza materială existentă, elaborarea mai multor variante de subiecte, dintre care, în dimineaţa probei, se va alege prin tragere la sorţi varianta probei de concurs.

VII. EVALUAREA PROBELOR
Art. 24. Organizarea şi desfăşurarea probelor de evaluare se realizează cu respectarea prevederilor cuprinse în secţiunea V. Desfăşurarea probelor, din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare.
Art. 25. Evaluarea probelor practice este realizată de către reprezentanții partenerilor-operatori economici.
Art. 26. Evaluarea probelor practice se va realiza de către comisia de evaluare după fiecare probă, conform grilei de evaluare aferente.
Art. 27. Comisia de evaluare este alcătuită din 3 reprezentanți ai agenților economici.
Art. 28. Rezultatele probelor sunt apreciate, prin punctaje de la 0 la 100, conform baremelor de corectare şi notare.
Art. 29. Evaluarea pe baza baremului de corectare şi notare se înregistrează în borderourile de evaluare, separat pentru fiecare evaluator. La final se realizează media evaluărilor.
Art. 30. Candidații nu pot contesta rezultatul obținut la proba practică.

VIII. PREMIEREA
Art. 31. Premierea câștigătorilor va avea loc în data de 7 aprilie 2017 în cadrul Festivității de încheiere a concursului.
Art. 32. Ierarhia concurenţilor, în vederea premierii, se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute calculate conform fișelor de evaluare a probelor practice.
Art. 33. Se vor premia locurile I, II și III.
Art. 34. Se vor acorda premii și diplome pentru fiecare membru al echipei clasate pe unul din locurile I, II și III.
Art. 35. Concurenții care au obținut mențiuni vor fi recompensați cu diplome de participare.

IX. DISPOZIŢII FINALE
Art. 36. Toate informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea fiecărei probe a Concursului pe meserii vor fi făcute publice numai de către organizatorii concursului.
Art. 37. (1) Fiecare echipă de elevi participanți va fi însoțită de câte un profesor.
Profesorul delegat pentru a însoţi elevii participanţi răspunde în privinţa supravegherii elevilor pe toată perioada deplasării acestora şi în timpul desfăşurării acesteia.
Art. 38. (1) Materialele consumabile, incluse în logistica concursului pe meserii şi necesare pentru probele practice, precum și materialele didactice necesare desfășurării probelor practice, se asigură de către organizatori.
(2) Premiile concursului vor fi asigurate de către partenerii operatori economici.
Art. 39. Toate documentele aferente desfășurării concursului se predau organizatorilor la final.
Art. 40. Prezentul regulament intră în vigoare de la data publicării lui.

PARTENERI CONCURS
Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud
Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud
Comelf SA
Flacăra Impex SRL
Hotel Metropolis Bistrița
Pombis SA

Oferta învățământului profesional și tehnic în județul Bistrița-Năsăud

Ministerul Educației Naționale și Centrul Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic (CNIDPT) derulează programul național „2017 – anul învățământului profesional și tehnic în România”
Educația se va orienta, începând cu acest an, către învățământul profesional și tehnic. Miza esențială a campaniei este schimbarea percepției în legătură cu acest traseu de educație și formare profesională, întrucât educația și formarea profesională inițială au un rol esențial pentru dobândirea de abilități, cunoștințe și atitudini necesare integrării pe o piață a muncii dinamică și competitivă. De asemenea, se urmărește atragerea unui număr semnificativ de elevi și companii în învățământul profesional și tehnic prin evenimente de diseminare a beneficiilor pe care părțile implicate le pot obține".
Se vor organiza în lunile martie – aprilie 2017 conform Ordinului nr. 6155/22.12.2016 activități destinate promovării învățământului profesional și tehnic.
Va fi organizată, la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial, „Săptămâna meseriilor”, informări în cadrul întâlnirilor cu elevii și părinții acestora, vizite organizate pentru elevii claselor a VIII a la operatorii economici parteneri pentru prezentarea locurilor de practică în cadrul acțiunii Ziua porților deschise. Cu acest prilej elevii de clasa a VIII-a și părinții lor vor putea obține informații despre modul de organizare și funcționare a învățământului profesional și dual, condițiile de acces la învățământul profesional și tehnic sau beneficiile formării profesionale inițiale prin învățământul profesional și tehnic în general și ale formării prin învățământul dual în special.

În prezent învățământul tehnologic, începând cu clasa a IX a, este organizat astfel încât să ofere două parcursuri de pregătire prin:
Liceu tehnologic – pentru 3 profiluri: Tehnic, Servicii și Resurse natural și protecția mediului (clasa IX – XIII) și
Învățământ profesional – de 3 ani.(clasa a IX, X, XI)cu posibilitate de a continua liceul, clasa XI, XII la zi sau seral.
Structura de pregătire profesională este arborescentă pornind de la o pregătire de bază mai largă prin care elevii obțin competențe de bază specifice tehnologiilor din diverse domenii de activitate. Pe parcursul pregătirii profesionale, în anii terminali, elevii sunt familiarizați cu tehnologii mai avansate din domeniul lor de pregătire (în principal prin stagii practice la agenți economici) pentru formarea competențelor în vederea integrării în viața activă.
Opțiuni la finalizarea clasei a VIII a pentru Învățământul profesional: prezentarea ofertei de școlarizare prin învățământul profesional în cadrul Târgului ofertelor educaționale.
1. Colegiul Tehnic Grigore Moisil Bistrița – 4 clase: Operator la mașini cu comandă numerică, Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic, Mecanic auto, Sudor.
2. Liceul Tehnologic Forestier Bistrița – 2 clase: Tâmplar universal, Electrician exploatare joasă tensiune.
3. Liceul Tehnologic Agricol Bistrița – 2 clase: Mecanic auto, Lucrător în agroturism.
4. Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița - 3 clase: Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație, Bucătar, Frizer- coafor – manichiurist – pedichiurist.
5. Colegiul Silvic Transilvania Năsăud – 1 clasă: Operator fabricarea și prelucrarea polimerilor.
6. Liceul Tehnologic Agricol Beclean – 2 clase: Mecanic agricol, Mecanic Auto.
7. Liceul Tehnologic Henri Coandă Beclean – 4 clase: Sudor, Confecționer produse textile, Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, Mecanic auto.
8. Liceul tehnologic ICR Căianu Mic – 1 clasă: Mecanic auto.
9. Liceul Tehnologic Feldru – 2 clase: Electrician exploatare joasă tensiune, Confecționer produse textile.
10. Liceul Tehnologic Telciu – 1 clasă: Lăcătuș mecanic prestări servicii.
11. Liceul Tehnologic Lechința – 1 clasă: Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic;
12. Liceul Tehnologic L. Rebreanu Maieru – 1 clasă: Lucrător hotelier;
13. Liceul Teoretic CRV Teaca – 1 clasă: Comerciant – vânzător;
14. Liceul Radu Petrescu Prundu Bîrgăului – 1 clasă: Strungar;
15. Liceul Tehnologic Tîrlișua – 1 clasă: Sudor
16. Școala Gimnazială Rodna – 1 clasă: Mecanic auto.
Pornind de la beneficiile pe care parteneriatul cu agenții economici poate să le aducă școlii și elevilor săi, este necesar ca unitățile școlare de învățământ profesional și tehnic să aplice strategii prin care să valorifice prevederile legislative, să stabilească prioritățile școlii, să atragă și să sensibilizeze agenții economici.
Prin parteneriatul școală - agenți economici, formarea profesională inițială beneficiază de o serie de avantaje, cel mai important fiind acela că elevii au acces la pregătire practică desfășurată cu dotări performante, fie în școli, fie direct, în cadrul procesului de producție, sub supravegherea personalului de la agenții economici.
Avantajele parteneriatului școală - agenți economici lasă suficient spațiu de acțiune pentru valorificarea integrală a potențialului de care dispune acesta, deoarece: unii agenți economici doresc să fie parte activă în procesul de formare a forței de muncă necesare pentru diverse calificări, iar pe piața forței de muncă, pentru numeroase calificări, se manifestă o nevoie acută de personal calificat prin învățământul profesional.
Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic cu următoarele caracteristici specifice:
a) este organizat la inițiativa operatorilor economici interesați, în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică;
b) asigură oportunități sporite de educație și formare profesională pe baza unui contract de parteneriat și a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;
c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice (200 lei/lună)și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;
d) facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unității de învățământ partenere
Învățământul dual îndeplinește următoarele cerințe:
a) existența contractului de parteneriat încheiat între unul sau mai mulți operatori economici sau între o asociație /un consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară, contract care stabilește condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate de parteneri;
b) existența contractului individual de pregătire practică, încheiat între elev, respectiv părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului minor, operatorul economic și unitatea de învățământ, contract care stabilește drepturile și obligațiile părților;
c) existența autorizării/ acreditării operatorilor economici implicați în formarea profesională prin învățământul dual.

Inspector școlar pentru învățământ profesional și tehnic,
Prof. Speranța UNCIU

Obiectivele strategice ale învățământului profesional și tehnic

Un sistem de învățământ profesional și tehnic eficient are rolul de a furniza societății pe care o servește forța de muncă aptă, adaptabilă și mobilă, capabilă să demonstreze competențele cerute pe piața muncii, la nivel local și național adaptate stadiului de dezvoltare a tehnologiilor, capabile să anticipeze evoluția tehnologică.

Obiectivele ÎPT vizează dezvoltarea unui sistem de învățământ consolidat pentru:
- a răspunde cerințelor unei societăți bazată pe cunoaștere
- a spori gradul de ocupare și dezvoltare economică
- a crește gradul de coeziune economică și socială
- a dezvolta exercitarea cetățeniei democratice

Finalitățile educaționale ale învățământului profesional și tehnic vizează:
- asigurarea dezvoltării personale și profesionale a elevilor astfel încât aceștia să devină cetățeni activi la nivelul comunității, să participe la viața activă, civică și profesională
- asigurarea șanselor egale de acces în învățământul profesional și tehnic, precum și dezvoltarea profesională a fiecărui elev în funcție de aspirațiile și potențialul individual de învățare
- asigurarea condițiilor de calitate în organizarea și desfășurarea proceselor manageriale, de educație și formare profesională în fiecare unitate școlară organizatoare de învățământ profesional și tehnic
- asigurarea șanselor de dezvoltare profesională a fiecărui elev în vederea dobândirii unei calificări pentru care există oportunități de ocupare în meserii sau ocupații oferite de piața muncii locală, județeană, regională, națională, precum și pentru continuarea învățării de-a lungul întregii vieți în vederea adaptării la schimbările tehnologice specifice economiei bazată pe cunoaștere

Premisele organizării parcursurilor de formare profesională prin învățământul profesional și tehnic, sunt următoarele: 
- Formarea prin învățământul profesional și tehnic asigură pregătire pentru învățare pe tot parcursul vieții
- Formarea prin învățământul profesional și tehnic se realizează în vederea obținerii unei duble recunoașteri, academică și profesională, care permit atât continuarea studiilor cât și angajarea pe piața muncii
- Formarea prin învățământul profesional și tehnic se realizează prin oferta de achiziții de învățare atât din domeniul disciplinelor academice, cât și al celor strict legate de profesionalizare, aceasta pentru că pregătirea de tip academic este considerată predictor al adaptabilității pregătirii față de cerințele locului de muncă
- Formarea prin învățământul profesional și tehnic se bazează pe achizițiile din domeniile de competențe cheie realizate în timpul învățământului obligatoriu

Abilități necesare în secolul XXI
1. Responsabilitate și capacitate de adaptare
2. Abilități de comunicare
3. Creativitate și curiozitate intelectuală
4. Gândire critică și gândire sistemică
5. Informații și abilități media
6. Abilități interpersonale și de colaborare
7. Identificarea, formularea și soluționarea problemelor
8. Auto – formare
9. Responsabilitatea socială

Inspector școlar pentru învățământ profesional și tehnic,
Prof. Speranța UNCIU

POVESTE DE SUCCES

Dănuț Florin Pop

„Sunt ceea ce fac. Faptele mele mă definesc în fiecare zi.”

„În școală am învățat prima dată ce înseamnă sudura și cum este să sudez. La compania unde am făcut stagiile de pregătire practică, Comelf SA, am aplicat cunoștințele dobândite și mi-am perfecționat abilitățile practice.”

Tânărul Dănuț Florin Pop este un sudor de elită. Mărturie stau premiile câștigate la concursurile de sudură la care a participat:
- Concursul european WELDCUP 2013, desfășurat la Essen, Germania – locul V (procedeu de sudare-MAG);
- Participare la Concursul internațional de sudură ARCCUP, Beijing, China, 2014
- Concursul profesional ”Tineretul sudează” - faza națională, 2015 – locul III (procedeu de sudare-MAG);
- Concursul profesional ”Tineretul sudează” - faza națională, 2016 – locul III (procedeu de sudare-WIG);

Pregătirea teoretică și practică a început o dată cu înscrierea lui Dănuț la Colegiul Tehnic ,,Grigore Moisil” din Bistrița. A ales un liceu tehnologic deoarece a considerat că o meserie îți oferă întotdeauna un loc de muncă.
Avantajele oferite de un liceu tehnologic se văd mai târziu, când trebuie să te integrezi pe piața muncii. Dacă ești un bun meseriaș apar și avantajele materiale și satisfacțiile personale!
Pentru succesul deplin al învățământului profesional și tehnic este nevoie de o implicare activă din partea companiilor în pregătirea practică a elevilor. Unele companii au înțeles lucrul acesta. Investiția făcută nu este o pierdere, ci un câștig.
„Domnul maistru Mureșan Dorel a fost cel mai bun model pentru mine. El m-a inițiat în tainele sudurii. Tutorele de practică, domnul Kriszt Nicolae, a desăvârșit ceea ce a început domnul Mureșan. Când sudez mă simt ca un Prâslea cel Voinic care se luptă și supune balaurul de foc.”
Sfatul pentru cei ce vor să învețe o meserie:
„Dacă vreți să fiți bine plătiți și să fiți respectați oriunde vă duceți, învățați temeinic o meserie căutată pe piața muncii. Meseria îți dă siguranța zilei de mâine!”
Cuvântul care îl caracterizează cel mai bine pe Dănuț este TALENT.

Domnul director al COMELF S.A. este foarte mândru de angajatul dumnealui.
„Pop Dan Florin este angajatul nostru de aproape 5 ani. S-a integrat perfect încă de la începutul colaborării noastre, respectiv din perioada stagiilor de pregătire practică. În toți acești ani a participat la numeroase concursuri naționale de sudură la care a luat premii importante, dar și la concursuri internaționale, în Germania și China. În prezent este considerat un sudor de elită în COMELF S.A., cu care intenționăm să continuăm colaborarea pentru o lungă durată de timp.”