marți, 15 iunie 2010

Iunie 2010

Educaţia este crearea metodică a obişnuinţei de a gândi.
(Ernest Dimnet)


EDITORIAL
Profesorul şi calculatorul în competiţie?

Pentru că trăim în secolul vitezei, într-o societate aflată în continuă schimbare, în care tehnologia digitală transformă fiecare aspect al vieţii umane, putem spune că tehnologia poate schimba însăşi viaţa. Apariţia noilor tehnologii informatice şi comunicaţionale marchează sfârşitul modernităţii şi începutul epocii postmoderniste
Accesând Internetul, pătrundem într-o bază de date gigantică, o reţea care se întinde la nivelul întregii lumi, oferind informaţii şi servicii de toate tipurile tuturor celor care au un calculator conectat.
Învăţarea cu ajutorul calculatorului (e-learning), metodă relativ nouă în România, se bazează pe distribuirea conţinutului informaţiei pe cale electronică. Avantajele acestei metode constau în posibilitatea utilizatorului de-şi gestiona timpul conform propriului ritm, acest sistem încurajând crearea unui stil propriu de învăţare.
Aceste tehnici moderne de învăţare, pentru a fi eficiente, trebuie să aibă un anumit grad de interactivitate şi să transpună informaţia pe cât mai multe suporturi media (text, sunet, imagine).
Educaţia multimedia (comunicarea cu ajutorul calculatorului) este costisitoare, costurile aparaturii sunt mari şi mai este nevoie şi de instruirea personalului didactic pentru a se ajunge la utilizarea corectă a calculatorului. Totodată, creşte responsabilitatea de învăţare din partea elevului, cointeresat de propria formare. Sarcinile e-profesorului nu se reduc însă, ci, din contră, sporesc. Acest nou tip de învăţare nu constă doar în scanarea cursului şi transpunerea lui pe calculator, ci presupune un anumit tip de interactivitate cu elevii prin discuţii, dezbateri în sistemul e-learning, elevul dispunând însă de mai multă autonomie, putând să lucreze în ritm propriu, alegându-şi centrele de interes, distribuindu-şi singur priorităţile şi sarcinile, învăţând să-şi organizeze eficient timpul. El devine responsabil de propria evaluare, implicându-se activ în acest proces iar elementele de comunicare dintre educator şi educat capătă importanţă maximă. Evaluarea în sistemul e-learning este mai puţin stresantă; ea capătă valenţe formatoare iar momentul în care se realizează este decis prin consens.
Dar care sunt consecinţele aceste comunicări, ale acestui tip de învăţare? Acest tip de învăţare are ca efect faptul că ne face mai comozi? Internetul conduce la „moartea” cărţilor?
Într-adevăr, învăţarea cu ajutorul calculatorului are unele limite. Abuzul de imagine, sunet şi text pune în primejdie gândirea conceptuală, diminuând nivelul educaţiei intelectuale. Rolul fundamental al învăţământului este acela de a înzestra mintea elevilor cu un set de concepte, legi, principii, valori şi atitudini şi nu cu date, fapte, imagini. Cultura pe care şi-o formează tinerii este una mediocră, nefiind animată de afectivitate, ceea ce duce la dezumanizare. Le place „frumosul”, dar nu mai caută adevărul. Învăţarea prin cercetare este dată la o parte prin oferirea directă a soluţiilor preelaborate.
Problema raportului dintre estetică şi pedagogie, ca şi tratarea tehnologică a procesului de învăţământ, capătă valenţe noi. Valoarea artistică duce la creşterea asimilării cognitive, declanşând procese şi acţiuni psihice complexe. Prestigiul unui soft educaţional multimedia vine din ceea ce face mai bine decât învăţământul tradiţional şi nu din ce cade în afara potenţialului său.
Mediul digital este folosit pentru a achiziţiona informaţii şi pentru a exprima idei în diverse moduri: verbal, vizual, auditiv sau îmbinarea acestora. Această metodă de comunicare, de educare cu ajutorul calculatorului este şi o modalitate de instruire individuală a elevilor prin intermediul unor programe care dirijează pas cu pas drumul elevului de la necunoaştere la cunoaştere prin efort propriu şi în ritmul său de învăţare. Calculatorul are avantajul de a îmbina în modul cel mai corespunzător imaginea, sunetul şi comentariul, în aşa fel încât să stimuleze participarea elevului şi intensitatea activităţii pe care el o depune mental.
Oricare ar fi părerile, învăţarea cu ajutorul calculatorului reprezintă viitorul iar combinarea metodelor tradiţionale de învăţământ cu cele moderne poate să fie garanţia creşterii calităţii învăţământului.

instit. Ana Emilia BODRIHEIC, Şc. Gen. „Florian Porcius”, Rodna
prof. Doru Călin BODRIHEIC, Gr. Şc. „Liviu Rebreanu”. Maieru


FOTOEVENIMENT

Aspecte de la cursul de formare continuă „Model ideal de bibliotecă – interfaţă pentru utilizatori” desfăşurat la CCD Bistriţa-Năsăud în perioada 28 mai – 5 iunie 2010.


Comunicat de presă

Asociaţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului – AEPADO va implementa în România Proiectul „Euro-Chantiers®: Crearea de programe de educaţie pentru dezvoltare” organizat în parteneriat cu organizaţia franceză Crysalis, cu finanţare EuropeAid.
În cadrul acestui proiect, AEPADO va organiza peste 40 de seminarii în întreaga ţară pentru testarea unei noi metode de învăţare (metoda EDAA) în cele patru cicluri de învăţământ: primar, gimnazial, liceal şi universitar.

Despre proiect
Proiectul „Euro-Chantiers®: Crearea de programe de educaţie pentru dezvoltare”, desfăşurat de un consorţiu de nouă ONG-uri europene şi vest-africane şi cofinanţat de către Comisia europeană, a ajuns în august 2009 la definirea a patru programe de educaţie pentru dezvoltare şi solidaritate internaţională, precum şi la elaborarea a tot atâtea prototipuri de manuale pedagogice.
Începând de la debutul anului şcolar 2009 şi până în noiembrie 2010, aceste prototipuri vor fi experimentate în cadrul instituţiilor şcolare europene de învăţământ primar, secundar şi superior. Aproape 5000 de elevi şi studenţi spanioli, francezi, italieni şi români ar trebui să beneficieze astfel de activităţile de captare a atenţiei, dezbatere şi aprofundare asupra problemelor relative la această educaţie pentru dezvoltare, probleme care abordează domeniile mediului înconjurător, ale sănătăţii, educaţiei, relaţiilor bărbaţi-femei sau economice.
În această optică, CRYSALIS şi partenerii săi europeni (ENDA Europe, Buc Tiers-Monde, CISP, GLOBALMON, AEPADO) doresc să primească feedback-ul profesorilor şi elevilor beneficiari în vederea transpunerii prototipelor manualelor pedagogice cât mai adaptate posibil publicului tinerilor europeni şi, mai apoi, a editării unei versiuni complete disponibile în spaniolă, franceză, italiană şi română. În România, Proiectul Euro-Chantier este coordonat şi implementat de Asociaţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului – AEPADO.

Despre AEPADO
Asociaţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului – AEPADO este o organizaţie nonguvernamentală, non profit şi de tineret al cărei scop este promovarea şi apărarea drepturilor tinerilor în context european.
Obiectivele asociaţiei sunt: promovarea tinerilor capabili de performanţă, promovarea şi apărarea drepturilor omului, promovarea valorilor naţionale în context european şi a valorilor europene în context naţional.
Grupul ţintă este format din tinerii cu vârste cuprinse între 14 şi 35 ani.
Principalele activităţi desfăşurate sunt: cursuri/programe de formare, conferinţe, întâlniri ale factorilor de decizie în politici de tineret, publicaţii în domeniul tineretului, evenimente culturale şi caritabile, schimburi de tineret, advocacy şi proiecte transfrontaliere.
Proiectele sunt axate pe următoarele teme: educaţia, cultura, dialogul intercultural, prevenirea şi reducerea consumului de stupefiante, protecţia socială şi apărarea drepturilor omului.

Despre metoda de învăţare
Proiectul „Euro-Chantiers® : Crearea de programe de educaţie pentru dezvoltare” urmăreşte consolidarea şi participarea la actuala mişcare de conştientizare şi mobilizare a cetăţenilor europeni cu privire la implicaţiile şi consecinţele dezvoltării.
Având acest obiectiv general, proiectul trebuie să permită, în special, sensibilizarea copiilor, adolescenţilor şi tinerilor adulţi înscrişi în instituţiile şcolare şi universitare UE în privinţa marilor tematici ale ajutorului pentru dezvoltare şi cooperare internaţională. Astfel, se are în vedere crearea a patru programe de educaţie pentru dezvoltare, fiecare adaptat unei categorii de vârstă specifice, şi experimentarea acestora în statele europene reprezentate în parteneriat.
Acest obiectiv specific se sprijină pe o abordare pedagogică care a fost experimentată în cadrul educaţiei cu privire la calitatea de cetăţean, metoda EDAA (în lb. franceză: Eveil, Débat, Approfondissement, Action), care permite într-o primă fază captarea atenţiei participanţilor cu privire la o tema dată, datorită activităţilor ludice şi educative, folosindu-se în acest scop diferite mijloace ajutătoare: lectură, muzică, video, fotografie etc… (etapa de Captare a Atenţiei), apoi organizarea unei dezbateri deschise şi pluraliste în funcţie de abordările alese în timpul primei etape (etapa Dezbatere), şi, în sfârşit, implicarea mai puternică a participanţilor prin stimularea dorinţei de a aprofunda temele dezbaterii prin lecturi, cercetări, acţiuni de angajare cetăţenească etc…(etapa Aprofundare-Acţiune).
Experimentările se vor desfăşura în cadrul şcolilor (pentru vârstele 6-11 ani), colegiilor şi liceelor (pentru vârstele 11-15 ani şi 15-18 ani), universităţilor şi instituţiilor de învăţământ superior (pentru vârstele 18-25 ani). Acestea vor permite sensibilizarea unui minimum de 4800 elevi şi studenţi din patru state membre UE în privinţa a patru tematici principale ale ajutorului pentru dezvoltare: educaţia şi şcolarizarea copiilor, rolul femeii şi problemele războiului, sănătatea şi mediul şi aspectele sale conexe). Problemele de dezvoltare economică vor constitui o temă transversală abordată paralel celor patru teme reţinute.
Pentru detalii suplimentare, nu ezitaţi să ne contactaţi:
Site AEPADO: www.aepado.ro;
E-mail: ec.aepado@gmail.com; aepado@gmail.com;
Telefon: 0728.235.249 – Gabriel Brezoiu, coordonator proiect, 0723.627.573 – Laurenţia Mariana Mereuţă, vicepreşedinte AEPADO, Cătălin Unguraşu – preşedinte AEPADO;
Fax: 031 817 80 29 (Proiectul Euro-Chantier), 021 211 60 61 (AEPADO).


Concursul interjudeţean „SFINX XXI” la Mărişelu

În data de 29 mai 2010, la Şcoala Generală Mărişelu, a avut loc cea de-a V-a ediţie a concursului interjudeţean de matematică „SFINX XXI”, cuprins în calendarul aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. La competiţia care s-a desfăşurat pe secţiunile Matematică teoretică, Matematică aplicată şi rezolvări de probleme au participat 92 de elevi însoţiţi de 21 de cadre didactice de specialitate, atât de la şcoli din judeţul nostru, cât şi din alte judeţe. Concurenţii au dat dovadă de cunoştinţe solide de matematică, atât teoretice, cât şi practice, iar, la final, cei mai merituoşi au fost premiaţi. Astfel, dintre şcolile cu rezultate bune şi foarte bune la acest concurs, amintim Grupul Şcolar „Radu Petrescu” din Prundu Bârgăului, Şcoala Generală „Lucian Blaga” Bistriţa, Şcoala Generală Nr. 4 Bistriţa, S.A.M. Şieu, Şcoala Generală Sîntioana şi Şcoala Generală Mărişelu.
La buna organizare şi desfăşurare a concursului şi-au adus contribuţia Primăria Mărişelu prin d-l primar inginer Toma Someşan şi dl. viceprimar Iuliu Ognean, Parohia Ortodoxă Mărişelu prin preotul paroh Aurelian Poptean, Fundaţia „Proelectron” şi întreg colectivul de cadre didactice al Şcolii Generale Mărişelu.
Faptul ca activitatea s-a bucurat de un real succes ne îndreptăţeşte să sperăm că şi pe viitor vom avea cel puţin la fel de mulţi participanţi iar noi, cei implicaţi în organizare, vom face tot ce ne stă în putinţă să-i mulţumim de fiecare dată atunci când acest concurs se va desfăşura în şcoala noastră.

prof. George IGNAT
director Şc. Gen. Mărişelu


Învăţământul profesional şi tehnic în România - provocări şi oportunităţi din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii (II)

Învăţământul profesional şi tehnic (ÎPT) din România a fost supus unui proces de modernizare, începând cu programul Phare VET RO 9405 şi continuând cu programele multianuale Phare TVET 2001-2003 şi 2004-2006. Principalul scop al Proiectelor Phare TVET, implementate în perioada 2003-2009, a fost să asigure, printr-o abordare holistică, un sistem de formare profesională iniţială capabil să ofere tinerei generaţii şanse mai bune pentru angajare, pe o piaţă a muncii europeană liberă, pentru a contribui la dezvoltare economică şi socială a României şi pentru a crea oportunităţi de învăţare pe tot parcursul vieţii.
Programul Phare TVET 2004-2006 a avut ca scop să consolideze articularea dintre şcolile ÎPT şi învăţământul superior (ÎS) din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii.
Pregătirea profesională din România a fost restructurată pentru a se asigura o mai bună corelare cu nevoile pieţei muncii şi coerenţă cu formarea profesională continuă şi, de asemenea, o mai bună corelare cu învăţământul superior.
Sistemul ÎPT a rezolvat probleme referitoare la definirea standardelor de pregătire profesională pentru calificări noi şi calificări existente din Cadrul Naţional al Calificărilor, aflat în proces de elaborare.
Totodată, au fost introduse instrumentele de asigurare a calităţii iar principalii actori, responsabili cu evaluarea internă şi externă, au fost formaţi pentru utilizarea acestora. Curriculum-ul a fost revizuit în perspectiva unei abordări modulare şi a fost introdus un sistem asociat de credite.
Cadrele didactice (inclusiv personalul aflat în poziţii de conducere) din cadrul şcolilor ÎPT care au beneficiat de proiectele de modernizare sprijinite de fondurile Phare au fost formate în domenii de actualitate referitoare la procesul de predare-învăţare şi managementul participativ. De asemenea, au fost dezvoltate condiţii pentru forme alternative de învăţare, ca de exemplu „educaţia la distanţă”, în scopul asigurării şanselor, pentru persoane necalificate, de a obţine o calificare profesională.
Procesul de definire a distribuţiei teritoriale a calificărilor se bazează pe instrumente de planificare a ofertei educaţionale dezvoltate la nivel regional (PRAI - Planul Regional de Acţiune pentru ÎPT), local (PLAI - Planul Local de Acţiune pentru ÎPT) şi al şcolii PAS (Planul de Acţiune al Şcolii) şi pe informaţiile oferite de piaţa muncii, structurate în studii de specialitate.
În acelaşi timp, partenerii sociali participă în cadrul Consorţiilor Regionale şi în alte structuri de parteneriate la nivel local (Comitetul Local pentru Dezvoltarea Parteneriatelor Sociale în Formare Profesională), având drept scop principal planificarea ofertei ÎPT. Astfel, furnizarea de programe de formare profesională se dezvoltă prin luarea în considerare, din ce în ce mai mult, a nevoilor specifice ale pieţei muncii şi răspunsul la aceste nevoi, la nivel regional şi local.
Sistemul ÎPT este supus în continuare unor importante provocări economice şi sociale, ca urmare, este necesară dezvoltarea şi adaptarea continuă a politicilor şi strategiilor în domeniu, precum şi implementarea măsurilor în condiţii de finanţare adecvată a acestora, în scopul atingerii obiectivelor stabilite.
Obiectivele principale ale ÎPT, care oglindesc rolul dublu al educaţiei şi formării profesionale, economic şi social, au în vedere:
 • asigurarea dezvoltării personale şi profesionale a elevilor astfel încât ei să devină cetăţeni activi ai comunităţii în care trăiesc;
 • asigurarea egalităţii de şanse/acces egal la educaţie şi formare profesională, ca şi dezvoltarea profesională a fiecărui elev, în funcţie de aspiraţiile individuale şi de potenţialul propriu de învăţare;
 • asigurarea şanselor de dezvoltare profesională pentru fiecare elev pentru a obţine o calificare, competenţe în concordanţă cu oportunităţile existente, de angajare şi în perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii;
 • asigurarea condiţiilor de calitate în organizarea şi dezvoltarea proceselor de educaţie şi formare, în fiecare şcoală care oferă ÎPT.

Îndeplinirea acestor obiective poate fi asigurată în condiţiile în care:
 • calificările oferite prin ÎPT sunt parte a unui Cadru Naţional al Calificărilor coerent şi funcţional, corelat cu Cadrul European al Calificărilor;
 • sistemul dispune de mecanisme şi instrumente de asigurare a calităţii care să asigure transparenţa şi încrederea tuturor actorilor interesaţi;
 • oferta ÎPT răspunde cerinţelor pieţei muncii şi, în acest sens, permite anticiparea nevoilor de competenţe în condiţiile globalizării şi accentuării competiţiei la nivel internaţional.

De asemenea, sunt necesare o serie de măsuri care să permită modernizarea permanentă a ÎPT, aşa cum sunt identificate prin strategia „Educaţie şi Cercetare pentru Societatea Cunoaşterii 2009 - 2015” care să vizeze următoarele:
 1. compatibilizarea ciclurilor de învăţământ cu cerinţele unei educaţii moderne şi cu cadrul European al Calificărilor;
 2. reforma curriculară şi a procedurilor de evaluare;
 3. accelerarea descentralizării în contextul asigurării calităţii;
 4. reformarea politicilor în domeniul resurselor umane;
 5. stimularea puternică a educaţiei permanente.

Revizuirea metodologiilor, instrumentelor şi procedurilor pentru creşterea calităţii învăţământului profesional şi tehnic are ca scop îmbunătăţirea cooperării între toţi actorii implicaţi, pentru a asigura o mai mare relevanţă a calificărilor dobândite prin ÎPT pentru cerinţele pieţei muncii şi pentru facilitarea învăţării pe tot parcursul vieţii.

prof. Speranţa UNCIU
Inspector şcolar pentru învăţământul profesional şi tehnic


ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR DE GIMNAZIU – CLASA A VIII A

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC
oferta educaţională pentru anul şcolar
2009-2010

Pentru anul şcolar 2010-2011, pregătirea prin învăţământul profesional şi tehnic se desfăşoară prin clase de liceu tehnologic în cadrul unităţilor de învăţământ cu filieră tehnologică.
Domeniile de pregătire de bază pentru clasa a IX-a – ciclul inferior al învăţământului liceal, filiera tehnologică sunt următoarele:
PROFILUL TEHNIC:
Mecanică
Electronică-automatizări
Electromecanic
Electric
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Fabricarea produselor din lemn
Industrie textilă şi pielărie
PROFILUL SERVICII:
Economic
Comerţ
Turism şi alimentaţie
Estetica şi igiena corpului omenesc
PROFILUL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI:
Agricultură
Protecţia mediului
Silvicultură
Industrie alimentară

Absolvenţii clasei a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, care doresc să dobândească certificatul de calificare profesională de nivel 2 trebuie să parcurgă un stagiu de pregătire practică cu durata de 720 de ore.

Exemple de calificări profesionale

Clasa a IX-a Mecanică
Clasa a X-a Mecanică de motoare
Stagiul de pregătire practică - 720 ore - Mecanic auto

Clasa a IX-a Mecanică
Clasa a X-a Prelucrări la rece
Stagiul de pregătire practică - 720 ore - Strungar

Clasa a IX-a Estetica şi igiena corpului omenesc
Clasa a X-a Estetica şi igiena corpului omenesc
Stagiul de pregătire practică - 720 ore – Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist

Clasa a IX-a Electric
Clasa a X-a Electric
Stagiul de pregătire practică - 720 ore - Electrician exploatare joasă tensiune

Clasa a IX-a Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Clasa a X-a Finisaje pentru construcţii
Stagiul de pregătire practică - 720 ore – Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar

Liceu tehnologic 4 ani
Clasa a IX-a - domeniul de pregătire de bază - Protecţia mediului
Clasa a X-a - domeniul de pregătire generală - Protecţia mediului
Clasa a XI-a, a XII-a, calificare profesională nivel 3 - liceu tehnologic
- Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului

Clasa a IX-a - domeniul de pregătire de bază - Agricultură
Clasa a X-a - domeniul de pregătire generală - Agricultură
Clasa a XI-a, a XII-a, calificare profesională nivel 3- liceu tehnologic
- Tehnician veterinar

Clasa a IX-a - domeniul de pregătire de bază- Economic
Clasa a X-a - domeniul de pregătire generală - Economic
Clasa a XI-a, a XII-a, calificare profesională nivel 3 - liceu tehnologic
- Tehnician în activităţi economice

Absolvenţii de învăţământ liceal – filiera tehnologică de 4 ani, obţin certificatul de calificare profesională de nivel 3 ca tehnician şi pot participa la examenul de bacalaureat şi acces spre învăţământul superior.
Structura de pregătire prin învăţământul profesional şi tehnic, pentru nivelul 2 şi 3 a fost aprobată prin Ordinul MECTS nr. 3331 din 25.02.2010, anexa 4 şi 5, postată pe site-ul www.edu.ro – învăţământ preuniversitar.

prof. Speranţa UNCIU
Inspector şcolar pentru învăţământul profesional şi tehnic


Activităţi extracurriculare realizate pentru stimularea creativităţii elevilor din învăţământul primar

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun îmbinarea activităţii şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative. Desfăşurarea activităţilor şcolare şi extraşcolare permite manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative, în acest cadru educatorul putându-şi afirma spiritul novator, creativitatea didactică, dar, în acelaşi timp, şi să-i atragă şi pe micii şcolărei.
Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă, care urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. De aceea, şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme.
Realizarea acestor activităţi presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul didactic, abordarea creatoare a temelor de către acesta şi, nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică şi dragoste pentru copii.
În sens restrâns, termenul se referă la toate manifestările organizate de şcoală, cu obiective educative şi recreative, care se desfăşoară în afara programului şcolar. Pot fi şi activităţi extraşcolare de masă, excursii, concursuri, spectacole, serbări etc., sau activităţi extraşcolare în cercuri de elevi.
Activităţile turistice sunt activităţi extracurriculare cu o deosebită valoare formativă. Ele se pot realiza sub forma plimbărilor, excursiilor sau taberelor. Astfel de activităţi asigură un contact direct cu obiectele şi fenomenele în condiţii naturale, ceea ce uşurează procesul formării reprezentărilor despre acestea şi ajută copiii în cadrul activităţilor organizate în şcoală. Am constatat că aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a animalelor, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara clasei .S-a mai observat faptul că ei pot reprezenta cu mai multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au de alcătuit scurte texte.
Serbarea este o manifestare festivă, cu program complex, prilejuită de sărbătorirea diferitelor evenimente de însemnătate naţională sau internaţională, de tradiţiile şi obiceiurile statornicite în şcoală. Serbarea şcolară este o activitate extracurriculară tradiţională, care are mari valenţe educative. Această activitate permite exprimarea activă nu numai a câtorva elevi mai talentaţi într-un domeniu sau altul, ci a unui număr cât mai mare de elevi, fiecare contribuind, în felul lui, la reuşita comună.
Am realizat astfel de acţiuni cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului, a Dragobetelui, a zilei de 8 Martie , a Zilei Europei sau la sfârşit de an şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima liber oral, în scris sau prin muzică.
Carnavalul este o manifestare veselă, antrenantă, plină de mişcare şi surprize. Am organizat carnavale cu ocazia sărbătorilor de iarnă, cu ocazia Zilei Pământului sau cu ocazia zilei de 1 Iunie. Participanţii au purtat costume întruchipând diverse personaje, jocul de rol stimulând imaginaţia elevilor.
Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme. Am organizat la nivel de şcoală concursuri de matematică, de limba română, de creaţii artistice, de desen, de istorie, între clase paralele sau între clasele de nivel primar, dar am participat şi la foarte multe concursuri naţionale de creaţii plastice, unde am obţinut foarte multe premii.
În şcoala noastră, împreună cu profesorul de educaţie fizică s-au realizat şi activităţi extracurriculare sportive care să fie bazate pe practicarea liberă a unor forme de mişcare şi s-a constatat că elevii au fost interesaţi de aceste activităţi, manifestând o atitudine pozitivă pentru practicarea liberă a exerciţiilor de mişcare.
Cred că în orice şcoală cadrele didactice trebuie să promoveze activităţile extracurriculare, stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevului. Cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor extracurriculare, dar se impune necesitatea de a se modifica destul de mult modul de gândire, să se evite critica în astfel de activităţi, să se încurajeze elevii şi să se realizeze un feed-back pozitiv.

prof. Marioara PÂRLEA
Şc. Gen. nr. 2 Uricani, jud. Hunedoara


Programul „Educaţi aşa!” în sprijinul combaterii agresivităţii verbale şi comportamentale la copilul preşcolar

În viaţa de zi cu zi, pe toate meridianele globului, agresivitatea este frecventă, luând uneori forme deosebit de grave, producând copiilor leziuni corporale şi psihice.
Educaţia părinţilor, în ceea ce priveşte comunicarea cu copilul, este un element esenţial în viaţa de familie. Prin informarea şi educarea părinţilor se pot preveni multe conflicte în viaţa de familie care, uneori, pot ajunge la situaţii ireversibile.
Ca educatoare, lucrând cu copiii sau cu familiile acestora, mi-am propus să îmbunătăţesc viaţa copilului în familie prin „educaţia părinţilor”, prin intermediul unui curs pentru părinţi, „EDUCAŢI AŞA!”, care se derulează în grădiniţa noastră de şase ani, venind astfel în întâmpinarea rezolvării „crizei” familiei, criză care ţine de „regulile” noastre de creştere a copiilor şi de procesul desfăşurat de-a lungul mai multor generaţii prin care familiile perpetuează aceste reguli.
În acest curs am pornit de la premisa că putem influenţa comportamentul copiilor. Părinţii nu trebuie să se simtă neputincioşi. Nu toţi părinţii se dovedesc la fel de pricepuţi în ceea ce priveşte educaţia copiilor lor. Unii lasă educaţia pe seama bunicilor sau a şcolii, alţii îşi sufocă copiii cu reguli şi regulamente. Însă toţi părinţii s-au dovedit dornici să discute şi să facă schimb de experienţă. Au învăţat astfel faptul că nu este indicat să se instituie un stil autoritar în educaţie. Copilul nu trebuie să tremure pentru ca educaţia să aibă efect. Este vorba de preîntâmpinarea simplelor încălcări ale regulilor de comportare care ar putea cauza probleme de comportament şi probleme de educaţie.
Testul privind comportamentele nedorite aplicat părinţilor, atât la începutul şi sfârşitul cursului, cât şi la şase luni de la terminarea lui, relevă faptul că, într-un număr mare, părinţii au înţeles că în orice situaţie există alte modalităţi de rezolvare a problemelor decât pedepsele şi abuzul fizic. Discutând pe marginea testului aplicat, fiecare părinte participant la curs a înţeles faptul că manifestările negative ale copiilor concretizate prin limbaj şi comportament violent au la bază un model sau o situaţie specială, copilul manifestându-se aşa cum vede sau aude. De aici şi importanţa supravegherii lui acasă, la joacă cu prietenii, la televizor sau în faţa blocului. De asemenea, s-a înţeles că fiecare adult din preajma copilului trebuie să-şi controleze vocabularul şi atitudinile, dacă se doreşte creşterea unui copil care să nu aibă probleme de educaţie.
O categorie aparte o reprezintă copiii care au probleme emoţionale din diferite motive:
- copii cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate şi care promit că se întorc cât mai curând acasă, dar nu-şi respectă cuvântul;
- copii crescuţi de un singur părinte;
- copii crescuţi de rude şi prieteni de familie.
Cu aceşti copii rezultatele se obţin mai greu sau, uneori, deloc, deoarece acţiunea educativă nu se continuă sau nu are ecou în familie.
Cursul, care este gratuit, cuprinde cinci întâlniri cu părinţii, fiecare întâlnire durând în medie, două ore. Într-o atmosferă prietenoasă, relaxată sunt prezentate o serie de materiale pregătite din timp de educatoarele care desfăşoară cursul (lecţii video, aplicaţii practice, teste, schimburi de opinii), pentru fiecare întâlnire trebuind să aplice practic, acasă, cu copiii lor, ceea ce îşi însuşesc la fiecare şedinţă. De asemenea, primesc pliante şi broşuri legate de fiecare temă în parte.
La fiecare întâlnire, părinţii îşi însuşesc câte o abilitate, şi anume:
- aprecierea şi acordarea atenţiei, unde învaţă faptul că, observarea şi aprecierea lucrurilor bune pe care le face copilul, reprezintă cheia succesului în relaţia cu copilul;
- stabilirea limitelor, în orice familie trebuind să existe reguli clare, pe măsura fiecăruia, care să fie respectate de toţi membri; de asemenea, părinţii şi copiii învaţă că NU înseamnă NU;
- conceperea recompenselor, părinţii înţelegând că este nevoie de recompense şi că cele mai eficiente nu sunt cele materiale;
- izolarea şi pedepsirea; când celelalte procedee nu dau rezultate se apelează la acestea; părinţii învaţă care sunt cele mai eficiente pedepse, în niciun caz pedeapsa fizică şi umilirea copilului;
- evaluarea; se realizează practic, sub formă de joc-exerciţiu, schimb de păreri, precum şi prin aplicarea chestionarului final.
Prin intermediul acestui curs, părinţii şi-au îmbunătăţit relaţia cu copiii lor, precum şi atmosfera din familie, cu impact deosebit în viaţa celor ce reprezintă viitorul acestei ţări.

ed. instructor de părinţi Crina LINUL
Şc. Gen. Salva


„Călătorind într-o lume imaginară”

Esenţa eficienţei în studierea unei limbi moderne este măsura în care demersul didactic, sprijinit de mijloace de învăţare, duce la formarea şi dezvoltarea capacităţii de utilizare a acelei limbi.
În acest sens, cursul opţional pe care l-am propus pentru clasa a VI-a cu predarea intensivă a limbii engleze are ca scop atât obiectivul fiecărui profesor de limbi moderne, de a încuraja iniţiativa şi creativitatea elevilor, cât şi dorinţa lor de a produce texte originale, care să le oglindească preocupările şi aspiraţiile.
În clasa a V-a am studiat, în cadrul orelor de opţional, miturile, opere cu o structură imaginară foarte accentuată, pe potriva preferinţelor copiilor de 11 ani, care citesc cu plăcere basme. În clasa a VI-a am ales fabula ca specie literară, abordarea noastră având şi un caracter interdisciplinar. În clasa a V-a se studiază basmul în orele de literatură română, iar în clasa a VI-a fabula, aşa încât glisarea cunoştinţelor dobândite în aceste ore spre lecţiile de limba engleză este binevenită.
Fabulele sunt privite ca o modalitate didactică a literaturii, deoarece scopul lor este să ofere o lecţie de viaţă, satirizând moravuri sau defecte umane, cu scopul de a le îndrepta. Personajele alegorice, păsări, animale, obiecte, plante, sunt înzestrate cu însuşiri omeneşti şi întruchipează tipuri umane. Structura obişnuită a unei fabule presupune prezenţa unei părţi narative şi a uneia morale, de cele mai multe ori explicită (formulată în finalul textului), sau implicită (desprinsă din relatarea faptelor). Pentru elevii noştri am ales fabule în proză, acestea fiindu-le mai accesibile, ca o continuare firească a cursului opţional din anul precedent. Având în vedere vârsta copiilor, fabulele studiate au avut, fiecare în parte, o variantă mai scurtă şi mai simplă, precum şi una mai complexă, atât ca lexic, cât şi ca elemente de gramatică. Majoritatea textelor cuprinse în culegerea întocmită de noi ca manual auxiliar pentru acest curs au personaje desprinse din lumea animalelor, ştiută fiind afecţiunea copiilor pentru aceste vietăţi care, înzestrate cu însuşiri omeneşti, transmit un mesaj ce promovează valori morale.
Studierea fiecărei fabule a presupus mai multe etape. În primul rând parcurgerea părţii narative şi înţelegerea ei, prin exerciţii de vocabular (explicare, sinonime, introducere în contexte proprii a noilor elemente de lexic). Au urmat reproducerea textului prin rezumat sau povestire, întrebări şi răspunsuri pe baza conţinutului. O altă etapă, aprofundarea, a presupus formularea întrebărilor problemă, răspunsurile la aceste întrebări reliefând modul în care elevii au desprins mesajul textului şi şi-au însuşit lecţia de viaţă. Cursul a devenit astfel, implicit, un mijloc de educaţie morală a elevilor, care au învăţat să dezaprobe egoismul, lăcomia, zgârcenia, infatuarea, demagogia, naivitatea, precum şi alte defecte omeneşti întruchipate de personajele fabulelor studiate.
Manifestarea creativităţii copiilor a fost, de asemenea, un obiectiv puternic vizat. Elevii au avut prilejul să descopere diverse aspecte ale fabulelor selectate spre studiu, elementele caracteristice ale acestora, interpretându-le în diverse moduri (prin desen, dramatizare, mimarea personajelor etc.) fiind încurajaţi să creeze la rândul lor fabule, pornind de la ceea ce le-a trezit interesul în urma lecturii. A găsi un alt final, sau a modifica un moment al subiectului unei fabule, a-şi imagina că ei înşişi sunt personaje, privind astfel „din interior” desfăşurarea faptelor, au fost sarcini de lucru tentante pentru elevii noştri. Strădaniile lor literare au fost cuprinse într-o culegere de creaţii proprii în care şi-au manifestat nu numai talentul literar ci şi măsura în care au înţeles fabulele studiate în cursul opţional. Culegerea are un titlu sugestiv,„Călătorind într-o lume imaginară”, iar fabulele create de copii se numesc „Vulpea şi puii”, „Câinele şi măgarul”, „Girafa, regina junglei”, „Ghiocelul şi trandafirul”, „Leul şi iepurele”, „Pisica şi ursul”, „Leul şi tigrul” etc.
Prin exprimarea liberă a opiniilor pe marginea textelor studiate, prin comentarea mijloacelor stilistice sau a modalităţilor de construire a personajelor, elevii au aplicat în mare măsură cunoştinţele dobândite în lecţiile de literatură română, aplicând şi în felul acesta principiul interdisciplinarităţii. Cursul le-a oferit şansa de a-şi dezvolta capacităţile de comunicare şi relaţionare cu lumea înconjurătoare reflectată şi transfigurată artistic în fabule. Şi-au însuşit deprinderi de conversaţie, altele decât cele dobândite în timpul orelor obişnuite de engleză.
Dezvoltarea imaginaţiei şi capacităţii creative a constituit un alt beneficiu de care s-au bucurat elevii prin participarea la acest curs opţional, care şi-a propus să îi familiarizeze cu diferite moduri de abordare a textului literar. El le-a perfecţionat abilităţile de bază în ceea ce priveşte cunoaşterea şi folosirea limbii engleze într-un mediu motivant şi inovator de învăţare, rezultatele concrete ale activităţii elevilor constând în elaborarea unor creaţii literare proprii, inspirate din fabulele studiate, sau în spectacole rezultând din dramatizarea unor fabule, precum şi în miniproiecte, având menirea de a oglindi înţelegerea operelor citite.

prof. Mioara CORDA
prof. Edith TĂMAŞ
Şc. Gen. ,,Avram Iancu”, Bistriţa


Modelajul şi particularităţile de vârstă ale copiilor preşcolari la nivelul I

În activitatea de modelaj trebuie să se ţină seama de particularităţile mişcării mâinilor şi a degetelor, aceste mişcări necesitând coordonări vizuale, tactile şi chinestezice care depind, pe de o parte, de stadiul dezvoltării musculaturii scheletice a mâinii şi degetelor, iar, pe de altă parte, de particularităţile funcţionale ale centrilor nervoşi care coordonează mişcările fin diferenţiate ale degetelor.
La vârsta de trei ani, muşchii degetelor copiilor sunt încă slab dezvoltaţi şi, de aceea, copiii nu au capacitatea de a lucra plastilina şi nici de a apăsa suficient creionul. De multe ori, ca să poată modela, ei fac eforturi în care antrenează mâna şi chiar şi partea superioară a corpului.
Mişcările degetelor la copiii de trei-patru ani sunt nediferenţiate şi greoaie, de aceea, atât manipularea plastilinei, cât şi a diferitelor materiale, se face în mod imperfect. Cadrul didactic va căuta să reducă treptat numărul muşchilor antrenaţi în mişcare, să-i înveţe pe copii să-şi mişte mâna din cot iar, mai târziu, numai din încheietura pumnului. Acest lucru însă nu se realizează uşor, el constituind un scop ale cărui posibilităţi de realizare depăşesc durata unui an şi care trebuie urmărit în mod sistematic cu răbdare şi perseverenţă.
Deoarece la copiii de trei-patru ani nu sunt dezvoltate încă mişcările fine şi diferenţiate ale degetelor, nu pot fi întrebuinţate tehnici de lucru care cer mişcări fine ale degetelor. Printre tehnicile de lucru cu ajutorul degetelor se utilizează în special tehnica de modelaj prin apăsare.
La vârsta de patru ani, mişcările degetelor sunt încă nediferenţiate, greoaie şi rigide, mai cu seamă la începutul anului. Totuşi, faţă de stagiul anterior, dezvoltarea centrilor nervoşi permite introducerea în cadrul modelajului a unor deprinderi tehnice noi, cele care solicită întrebuinţarea nediferenţiată a degetelor. În cadrul activităţilor de modelaj se introduce modelarea prin mişcare translatorie şi circulară a degetelor faţă de planşetă, precum şi a degetelor celor două mâini aşezate faţă în faţă, dar şi modelarea prin adâncire.
Ţinând seama de particularităţile dezvoltării, coordonării mişcărilor fine ale degetelor, se va pune accentul pe dezvoltarea mişcărilor diferenţiate ale acestora. La această vârstă, activităţile de acest gen sunt excelente exerciţii de sinteză a părţilor componente ale întregului efectuate pe baza sintezei făcute în mod practic de copii în cadrul activităţilor cu material concret. Acestea constituie forma de lucru cea mai adecvată vârstei copiilor preşcolari la care gândirea este legată de activitatea practică şi de materialul concret. În cadrul acestor exerciţii, copiii aduc în plan conştient toate părţile componente ale imaginii, le combină între ele şi reuşesc să redea această imagine. Pentru a opera cu sinteze practice şi a le transpune apoi în plan mintal, copiii trebuie să facă o analiză a obiectului a cărei imagine o va reda în cadrul activităţii respective. Copiii vor analiza părţile respective ce urmează a fi redate, precum şi anumite însuşiri ca forma, culoarea, aşezarea în spaţiu a fiecărei părţi, numărul părţilor asemănătoare şi dimensiunea lor.
La această vârstă, datorită experienţei senzoriale reduse a copiilor, temele se referă la redarea unor imagini simple, exprimate prin forme, culori sau mărimi accesibile vârstei. Temele acestor activităţi sunt strâns legate de cunoştinţele transmise în cadrul observărilor, jocurilor didactice etc.
Aceste activităţi contribuie la consolidarea cunoştinţelor privind mediul înconjurător, la formarea educaţiei artistice şi dezvoltă imaginaţia reproductivă şi creatoare a copiilor. De asemenea, se formează o serie de deprinderi de ordin tehnic, ajută la dezvoltarea mişcărilor fine şi diferenţiate ale degetelor şi-i pregăteşte astfel pe copii pentru însuşirea scrisului. Totodată, contribuie la dezvoltarea voinţei copiilor, obişnuindu-i să-şi propună un scop bine definit acţiunii lor, să subordoneze alegerea acestui scop unor interese de ordin superior şi să îndeplinească scopul propus. Ele ajută în aceeaşi măsură şi la dezvoltarea voinţei, trăsăturilor de caracter, şi anume iniţiativa, perseverenţa şi stăpânirea de sine care completează în mod pozitiv pregătirea psihologică pentru şcoală.

ed. Vasilica GĂZDAC
Grădiniţa Salva


Liceul cu Program Sportiv, în reţeaua liceelor europene

„Educaţia nu înseamnă umplerea unui vas ci, mai degrabă, aprinderea unui foc.” (M. de Montaigne)

Din săptămâna 24-30 mai 2010, Liceul cu Program Sportiv din Bistriţa intră în reţeaua liceelor europene. Evenimentul se datorează promovării experimentale, pentru început la nivelul a două clase de învăţământ liceal, a proiectului educaţional european denumit „EUROPE-chantier”. Ţinta acestui proiect este realizarea unor activităţi şi programe de educaţie în spiritul solidarităţii internaţionale şi al dezvoltării durabile.
Înscris în deceniul ONU destinat dezvoltării durabile, proiectul îşi propune să formeze tinerilor cu vârste între 6 şi 25 de ani (din învăţământul primar, gimnazial, liceal şi universitar) competenţe şi cunoştinţe legate de adoptarea unor decizii corecte privind prezentul şi viitorul umanităţii, de manifestarea unui comportament responsabil faţă de mediul înconjurător şi resursele planetei, de afirmarea cetăţeanului european capabil să înfrunte provocările unei Europe în continuă schimbare. Astfel, se are în vedere crearea a patru programe de educaţie pentru dezvoltare, fiecare adaptat unei categorii de vârstă specifice, şi experimentarea acestora în statele europene reprezentate în parteneriat.
„Euroşantierele”, cum sunt denumite activităţile de implementare a acestui proiect, se adresează tinerilor aflaţi pe băncile şcolii cu scopul de a le consolida cunoştinţele legate de idealurile şi valorile europene, de drepturile şi libertăţile cetăţenilor din spaţiul comunitar, de acţiunile Uniunii Europene în favoarea dezvoltării durabile, de problemele unor zone planetare vulnerabile economic şi social. Teme precum „Educaţia”, Sănătatea”, Calitatea mediului înconjurător”, „Drepturile copilului”, „Siguranţa socială şi alimentară”, „Calitatea vieţii”, „Dialogul Nord-Sud”, „Stabilitate economică” sunt subsumate unui obiectiv comun: conştientizarea nevoii de a promova în rândul tinerilor a acelui tip de atitudini şi comportamente responsabile care urmăresc egalitatea de şanse, toleranţa şi nondiscriminarea, satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi.
Proiectul, promovat până acum în ţări din Europa occidentală şi Africa de Vest în rândul a peste 5000 de tineri, are la bază o metodă interactivă de învăţare denumită EDAA (în fr.: éveil, débat, approfondissement, action), care, dincolo de cei patru paşi pe care este construită – (1) „deşteptarea” (captarea atenţiei, trezirea interesului), (2) dezbaterea liberă, (3) aprofundarea şi (4) acţiunea – se constituie într-un demers global, centrat cu prioritate pe elev, în care se ţine cont de cunoştinţele, opiniile şi sugestiile fiecărui participant, care încurajează participarea şi implicarea, învăţarea într-un mediu nondirectiv şi democratic. Cadrul didactic se află în postura unui facilitator al actului de învăţare oferind elevului rolul de actor principal care învaţă să descopere, să se exprime, să comunice, să argumenteze, să se interogheze, să respecte opiniile celorlalţi, să gestioneze probleme, să ofere soluţii, să ia decizii. Elevul pierde astfel postura de „recipient” în care profesorul depune informaţii devenind „căutătorul de cunoştinţe”, cel interesat de „a şti”, „a şti să facă”, „a şti să se comporte”, „a şti să convieţuiască” în mod democratic şi responsabil.
Proiectul dispune de afişe de promovare, de ghiduri pedagogice şi instrumente diversificate de lucru (pentru moment oferite numai în limba franceză) construite pe patru categorii de vârste: 6-11 ani, 11-15 ani, 15-18 ani şi 18-25 de ani, respectând particularităţile cognitive şi axiologice caracteristice acestora.
Proiectul „EUROPE chantier” este asumat şi finanţat de Comisia Europeană. La nivel european, proiectul este promovat din anul 2008 de către nouă ONG-uri reunite în reţeaua Crysalis. În România, acest proiect este oferit experimental de către Asociaţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului (AEPADO). Liceul cu Program Sportiv din Bistriţa, în calitate de partener al AEPADO, se numără printre unităţile de învăţământ care au acceptat să piloteze experimental acest program, urmând a oferi promotorului feed-back-ul necesar finalizării instrumentelor de lucru în limba română, generalizării acestuia printr-un curriculum naţional, susţinerii unor activităţi de formare continuă a cadrelor didactice interesate de aplicarea acestui program de instruire. Profesorul responsabil de experimentarea în cadrul LPS a acestei noi metode de învăţare este Angela Livia Şteopan, voluntar al AEPADO.
Participarea elevilor Liceului cu Program Sportiv la implementarea proiectului „EUROPE chantier”, dincolo de activitatea de pionierat în deprinderea metodei EDAA, va favoriza colaborarea cu elevi şi cu unităţi de învăţământ din România Europa şi Africa, la ameliorarea calităţii educaţiei şi la realizarea obiectivelor deceniului dezvoltării datorită preocupărilor de promovare a dezvoltării durabile şi solidarităţii internaţionale.

prof. Angela Livia ŞTEOPAN
Liceul cu Program Sportiv, Bistriţa


România, ţara mea

Ne-am născut „pe-un picior de plai” şi trăim „pe-o gură de rai” iar lada de zestre a poporului român este plină de valori materiale şi spirituale care ne identifică şi ne fac unici. Să scoatem la lumină aceste frumuseţi!
În acest scop, am derulat cu elevii clasei a II-a E, Step by Step, de la Şcoala Generală Nr. 1 din Bistriţa proiectul tematic intitulat „România, ţara mea”, prin care am urmărit să facem cunoscut copiilor valorile naţionale, tradiţiile autentice care, pe măsura trecerii timpului, sunt tot mai puţin apreciate şi promovate. Dacă am fi mai conştienţi de bogăţia tradiţiilor noastre, am putea să apreciem frumuseţea portului popular, a dansului şi cântecului românesc, a meşteşugurilor tradiţionale, a valorilor culturale atât de mult apreciate de străini şi, câteodată, prea puţin de noi, cei care trăim pe aceste meleaguri. Acestea constituie una dintre valorile inegalabile şi incontestabile ale poporului nostru şi nu trebuie să lăsăm timpul şi evenimentele lumii moderne să ne facă să le uităm.
Fiecare dintre noi am putea să participăm la acţiuni de promovare a valorilor naţionale pentru a da un exemplu comunităţii din care facem parte, care a început să uite de propriile valori şi apartenenţa la acest neam. În cadrul proiectului „România, ţara mea”, prin teme şi mijloace diversificate de realizare, am urmărit apropierea copiilor de valorile spirituale şi culturale ale trecutului, asimilarea modelelor şi transformarea lor în comportamente de viaţă.
Mediul natural geografic, istoric şi cultural trebuie cunoscut, înţeles şi, de ce nu, îmbogăţit şi promovat. La fel cum trebuie păstrat portul popular românesc care, de-a lungul vremii, a ajuns la modele variate, de o rară bogăţie şi frumuseţe.
Să încercăm să sădim în sufletele copiilor noştri dragostea pentru ţară, pentru frumuseţile ei şi, mai ales, recunoştinţa pentru cei care s-au jertfit, ca noi astăzi să putem fi liberi.
Proiectul s-a desfăşurat pe parcursul unei săptămâni şi a cuprins zilnic variate activităţi legate de tema propusă: realizarea unui colţ tematic „Lada de zestre”, studierea unor texte cu conţinut literar, poezii, texte cu conţinut geografic, dramatizarea „Ştefan cel Mare şi Vrâncioaia”, crearea de către copii a unor texte, poezii, „România... în probleme” la matematică, „Farfurii ţărăneşti”, „Costumul popular”- pictură, discuţii despre personalităţi culturale, istorice, artistice, sportive, simboluri ale statului român, obiceiuri şi tradiţii, obiective turistice.
Evaluarea proiectului s-a făcut printr-o expoziţie cu creaţiile plastice ale elevilor, un joc didactic „Isteţel”, cu întrebări de cultură generală din temele abordate: obiceiuri şi tradiţii, personalităţi, simboluri şi obiective turistice, portofoliul proiectului.
Numai educându-i de mici pe copiii noştri, prin diverse activităţi desfăşurate în familie şi în unităţile de învăţământ, să îndrăgească limba pe care o vorbesc şi obiceiurile ţării în care s-au născut, ne putem asigura că tradiţiile şi valorile vor avea continuitate în generaţiile următoare.

înv. Dorina TELCEAN
înv. Ionela LUPOAIE
Şc. Gen. Nr. 1 Bistriţa


Premii bistriţene la Concursul naţional de creativitate didactică

În perioada 3-4 iunie 2010, a avut loc la Cluj-Napoca reuniunea consacrată finalizării Concursului naţional de creativitate didactică în domeniul materialelor auxiliare destinate educaţiei pentru drepturile omului, democraţiei şi o cultură a păcii în învăţământul preuniversitar, ediţia a V-a.
Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO), creat prin Legea nr. 9/1991, urmăreşte, prin mijloace diverse, să contribuie la mai buna cunoaştere a problematicii drepturilor omului, la promovarea şi protecţia acestora.
Urmărind obiective comune, IRDO şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), au realizat, începând din anul 1992, un parteneriat în cadrul căruia se desfăşoară diverse activităţi având drept ţintă atât tineretul şcolar cât şi personalul didactic angajat în educarea acestuia.
În scopul stimulării preocupărilor pentru realizarea de mijloace auxiliare destinate educaţiei pentru drepturile omului şi democraţie şi pentru formarea unei culturi a păcii, ţinând seama de obiectivele educaţiei pentru drepturile omului, IRDO, în parteneriat cu MECTS au hotărât ca în anul celei de-a 60-a aniversări a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului să lanseze o nouă ediţie, a 5-a a concursului, care s-a desfăşurat pe trei secţiuni:
1. Materiale didactice auxiliare destinate activităţii cu elevii, inclusiv softuri educaţionale;
2. Lucrări cu caracter metodic, ştiinţific şi aplicabilitate practică;
3. Reviste şi publicaţii periodice destinate şcolii.
În urma selecţiei la nivel judeţean, lucrările doamnei prof. Livia Angela Şteopan de la Liceul cu Program Sportiv din Bistriţa au fost desemnate să participe la Expoziţia Naţională de Creativitate Didactică, care s-a desfăşurat la Cluj-Napoca, obţinând menţiune IRDO la două din cele trei secţiuni ale concursului (Materiale didactice auxiliare destinate activităţii cu elevii, inclusiv softuri educaţionale şi Lucrări cu caracter metodic, ştiinţific şi aplicabilitate practică) şi o diplomă de merit.

prof. Iuliana MOLDOVAN
prof. Aurel SCRIDON
CCD Bistriţa-Năsăud


„Tinereţe fără bătrâneţe”

Vineri, 11 iunie 2010, la Teatrul Tineretului din Piatra-Neamţ, a debutat ediţia a IV-a a Festivalului Naţional de Teatru al Copiilor „Tinereţe fără bătrâneţe”. Pe durata celor trei zile, 11-13 iunie, pe scena teatrului, 900 de copii şi-au dovedit talentul actoricesc, dând viaţă personajelor, în faţa unui juriu de specialitate, format din actori, regizori şi coregrafi.
La acest festival a participat şi trupa de teatru „Broscuţele” a Şcolii Generale „Tiberiu Morariu” din Salva, trupă formată din elevii clasei a II-a Step by Step. Ei au intrat în concurs la secţiunile Teatru-dans cu spectacolul „Fată Verde” şi la secţiunea Artă dramatică-grup, cu „Urâtul şi mândra satului”, reuşind să câştige simpatia publicului şi, din partea juriului, frumoase premii: locul I şi Placheta Festivalului pentru primul spectacol, locul I pentru al doilea spectacol, Premiul special de interpretare acordat elevului Ioan Urs şi Premiul Onorific „Traian Grigoriu” pentru întreaga prestaţie.
Impresiile cu care micii noştri actori şi îndrumătorii lor s-au întors de la Piatra-Neamţ sunt din cele mai frumoase, ei fiind impresionaţi atât de primirea caldă şi prietenească, precum şi de organizarea impecabilă a concursului. Mulţumiri şi felicitări prietenilor moldoveni!

înv. Doina FURCEA
Şc. Gen. „Tiberiu Morariu” Salva