joi, 21 decembrie 2017

Decembrie 2017

„Impresiile căpătate în zorii vieţii lasă urme adânci în inimă.” (Honoré de Balzac)

Activitățile din timpul liber ale elevilor din mediul rural

Activitățile ce țin de timpul liber al elevilor din mediul rural, unul bazat pe economia de subzistență, sunt specifice mediului geografic în care aceștia trăiesc. În mediul rural din România, întâlnim un anumit tip de timp liber, ce caracterizează viața populației din satele noastre.
Aproape 90% din teritoriul României este controlat administrativ de către așezări rurale. România are 13099 de sate, organizate administrativ în 2688 comune. Peste 53% din satele României sunt mai mici, cu o populație sub 500 de locuitori.
Cu privire la posibilitățile tineretului școlar din mediul rural de a petrece optim timpul liber se observă trei aspecte distincte:
- nivelul general de dezvoltare economică a țării, care pune în lumină gradul de mecanizare a muncii din mediul rural;
- specificul activităților economice din cadrul spațiului rural;
- cadrul fizic al vetrelor.
Specificul activităților diferă în raport cu marile unități de relief. Astfel, în arealele montane, economia rurală, orientată dominant spre creșterea animalelor reclamă eforturi fizice deosebite pentru cositul, recoltatul și transportatul fânului; aceste lucrări se realizează exclusiv cu forța omului și a animalelor.
Predilecția de practicare a fotbalului de către băieți este de necontestat. Pasiunile populației masculine pentru fotbal se asociază cu cele legate de practicarea schiului.
Influențele exercitate de mediul geografic rural asupra activităților tinerilor, ca expresie a unor necesități, facilități și posibilități de petrecere a timpului liber, prin caracteristicile sale, mediul geografic poate determina petrecerea timpului liber, în mod specific mediului rural ca expresie a nivelului economic, social și cultural a populației din acest spațiu.
Factorii climatici sunt optimi pentru desfășurarea unor activități diverse; prin acțiunea lor asupra organismului se realizează o bună adaptare la orice condiții de mediu, precum și călirea organismului.
Condițiile economice caracteristice mediului rural au o amprentă deosebită asupra fenomenului de timp liber, în mod diferențiat, de la o zonă la alta.
Orientările generale sunt pentru activitățile „extra sportive”. Tendințele cele mai pronunțate sunt pentru activități pasive și mai puțin pentru cele active. Majoritatea activităților se desfășoară în localitatea de reședință. Excepție o reprezintă participarea la activitățile școlare când școala este situată într-o altă localitate. La această vârstă, activitățile de divertisment și refacere a capacității de muncă (somn) sunt pe primul loc, în detrimentul celor ce contribuie la formarea personalității. Activitățile sportive, efectuate în timpul liber nu reprezintă o caracteristică a tineretului din mediul rural. Pentru cei mai mulți dintre elevi, sigurele momente în care aceștia se „apropie” de fenomenul sportiv sunt cele în care urmăresc emisiunile și transmisiile TV.
Elevii dispun de cele mai puține mijloace proprii mecanizate de transport (bicicletă, motoretă, scuter sau mașină) deplasarea la școală se efectuează, în cele mai multe din cazuri, pe jos. Acest lucru este benefic pentru sănătate prin faptul că se evită boli ce derivă din sedentarism, iar posibilitatea ca elevii să participe, în mod activ, la activitățile sportive este mult mai mare:
- fiind o zonă caracteristică ruralului profund, modul de viață specific își pune amprenta asupra dezvoltării fizice și psihice a tinerilor; tinerii sunt nevoiți să ajute familia la munca de zi cu zi, specifică unei gospodării autarhice; cele mai multe operațiuni sunt făcute cu instrumente rudimentare, care implică multă muncă fizică și care, efectuată încă din copilărie, favorizează dezvoltarea unui trup armonios, cu parametri somatici superiori, capabili de efort susținut și de lungă durată;
- muncile cotidiene desfășurate în aer liber, determină efecte deosebite ale climei, ce are un rol bine determinat în modelarea organismului tinerilor, clima temperat continentală excesivă din această zonă, cu diferențe mari de temperatură de la un anotimp la altul, cu vânturile și viscolele puternice, călește trupurile, le fortifică, le face mai rezistente la eforturi;
- amprenta nivelului dezvoltării economice este un factor la fel de important ca și cele mai sus menționate; nivelul de trai, scăzut, este un factor motivator hotărâtor în a-i face pe tineri să aleagă practicarea sporturilor grele gen canotaj, caiac, atletism, care sunt mai puțin agreate de tinerii mai slab dezvoltați fizic, dar care trăiesc în zone mai dezvoltate economic și au o situație familială mai bună;
- condițiile economice caracteristice mediului rural au o amprentă deosebită asupra fenomenului ce are în vedere timpul liber al tinerilor, în mod diferențiat, de la o zonă ala alta: astfel, unde predomină agricultura de subzistență, populația tânără este mai predispusă la efort fizic decât în alte zone, în consecință, numărul persoanelor angrenate în activități motrice este mai mare;
- pe fondul unei dezvoltări umane aflate sub nivelul mediu, caracteristic, din păcate, perioadei postdecembriste, motivația tinerilor pentru sport în general, pentru sportul de performanță în special, este mult mai mică, mulți dintre ei sunt pe cale să termine liceul dorind să emigreze.
Copiii, tinerii, obișnuiți cu muncile grele, cu munca rudimentară din sectorul agrar, prezintă o compoziție corporală adecvată tipurilor de efort impuse de sporturile avute în vedere, iar constituția corporală este robustă; datorită aptitudinii și capacității de a rezista la munca de lungă durată, grea, în condiții climatice deosebite, ce are drept urmare o călire atât fizică cât și psihică, tinerii din această zonă pot face față cu succes cerințelor impuse de sportul de performanță.

prof. Mihael-Simion FORAI
prof. Petru-Bogdan MĂIEREAN
Liceul Tehnologic Tîrlișua

Parteneriat pentru orientare profesională

În contextul unei societăți care se schimbă, operând modificări de formă și fond la nivelul tuturor subsistemelor sale, învățământul românesc trebuie să își asume o nouă perspectivă asupra funcționării și evoluției sale. În cadrul acestei perspective, parteneriatul educațional trebuie să devină o prioritate a strategiilor orientate către dezvoltarea educației românești. Procesul de educație și formare profesională desfășurat în școală constituie puntea necesară trecerii spre lumea muncii și viața socială adultă. Prin orientarea profesională se încearcă stabilirea unui echilibru adecvat între profesiunea aleasă, și personalitatea individului.
În acest context, începând cu anul școlar 2017-2018, a fost semnat un Acord de Parteneriat, între reprezentanții instituțiilor: Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud, parteneriat care a condus la includerea în Oferta de programe de formare continuă, proiecte și activități a proiectului „Zilele Carierei”.
Astfel, în perioada octombrie-noiembrie 2017, au avut loc primele activități organizate în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2017-0122 cu titlul: „Echitate socială și consiliere pentru accesul la studii universitare și dezvoltarea carierei”, activități care s-au desfășurat la Extensia Bistrița a Universității Tehnice din Cluj-Napoca. (https://www.utcluj.ro/birou-admitere/)
Obiectivele proiectului „Zilele Carierei”:
1. Facilitarea tranziției de la liceu la universitate, în special pentru elevii din mediile defavorizate.
2. Îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor de consiliere și orientare pentru carieră oferite studenților în cadrul UTCN.
3. Reducerea abandonului universitar.
În data de 25 octombrie 2017 a avut loc „Ziua porților deschise”, activitate asociată obiectivului nr. 1 și care s-a adresat elevilor de liceu. Activitatea a fost susținută de reprezentanți ai Biroului de Admitere și de un consilier de carieră din partea Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră al UTCN.
„Zilele Carierei” este o activitate dedicată studenților și absolvenților UTCN, și care are drept scop o cât mai bună cunoaștere a pieței muncii și cerințelor angajatorilor, pentru o cât mai bună integrare în muncă și obținerea succesului și satisfacției în carieră.

prof. metodist Doina-Marilena BOGDAN
Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud

Săptămâna Educației Globale la Liceul Tehnologic Agricol Beclean

Lumea mea depinde de noi

Săptămâna Educației Globale de anul acesta s-a desfășurat în perioada 13-17 noiembrie 2017 având ca temă generală „Lumea mea depinde de noi”. Profesorii din unitatea noastră școlară și-au ales activități care conțin cuvântul „lumea”, astfel, temele propuse și realizate au fost următoarele:
1. My Village/Town Leaflet Exhibition (Pliantul satului sau orașului meu) – responsabil prof. Udrea Ligia-Ioana
2. Lumea mea, lumea ta, lumea noastră – prof. Sângeorzan Gabriela
3. Mon pays (Lumea mea) – prof. Horoba Daniela
4. Eu sunt lumea și lumea sunt eu – prof. Chițac Adina-Monica
5. Lumea în care trăim – prof. Popa Georgeta Elisabeta
6. Noi putem schimba lumea! – prof. Koblicska Alina-Maria
7. O lume minunată! – prof. Handra Diana-Valentina, Fetti Aniela, Romanese Stela-Anuța – consilier școlar
8. Și lumea lor depinde de lumea de noi! – prof. Baniai Felicia Silvia
9. Generația trecută prinde viață – prof. Mintiuan Elena, Pop Luminița
10. Spune NU violenței – prof. Țigurean Tania-Alina
Subiectele dezbătute au făcut referire la educația intercultural și gastronomică, prevenirea conflictelor și educația pentru pace și pentru mediu. Aceste activități s-au concretizat în activități care au urmărit formarea unei atitudini pozitive față de mediu, astfel încât acestea să aibă un impact favorabil asupra calității vieții.
Activitățile desfășurate au avut următoarele obiective:
- însușirea unor comportamente sociale adecvate;
- participarea elevilor la diferite activități cu caracter educativ;
- dezvoltarea imaginii despre lume în general;
- caracterizarea lumii în care elevul trăiește;
- dezvoltarea atitudinii responsabile față de sine și față de alții;
- cultivarea sentimentelor de apartenență locală, socială, dar și de respect și prețuire a mediului înconjurător.
Scopul activităților a fost antrenarea elevilor în activități extrașcolare plăcute, care să le stimuleze simțul practic, comunicarea și aptitudinile, stimularea consumului de alimente sănătoase și proaspete precum și a unei atitudini pozitive față de mediul înconjurător. De asemenea, activitățile realizate au urmărit și dezvoltarea unui comportament corect referitor la consumul de produse și alimente sănătoase, în special al legumelor și fructelor.
La activitățile dedicate prezentării produselor alimentare tradiționale și sănătoase elevii și-au prezentat produsele, după care acestea au fost degustate de elevi, profesori, invitați. La finalul activității s-au tras concluzii referitoare la desfășurarea activității prestate de elevi, iar elevii au fost răsplătiți cu diploma de participare, laude și aprecieri binemeritate. Felicitări merită toți cei implicați în buna desfășurare a activităților din cadrul Săptămânii Educației Globale elevi, profesori, d-na Horga Sivia – bibliotecarul școlii noastre, dl. Fodor Raul-Ștefan – informaticianul și fotograful nostru.
Popularizarea activităților din Săptămâna Educației Globale s-a făcut prin realizarea unui film/colaj foto și promovarea activităților pe facebook-ul școlii. De asemenea, se va publica și un articol despre aceste activități în numărul 8 al revistei școlare „Gotika” – revista elevilor de la Liceul Tehnologic Agricol Beclean.
Fotografiile din activitățile noastre sunt relevante la cele descrise mai sus.
Cuvântul de încheiere a activității a aparținut d-lui director, prof. Madgea Mircea Florin, care apreciază efortul fiecăruia depus în buna desfășurare a activităților din Săptămâna Educației Globale.

prof. Gabriela SÂNGEORZAN – consilier educativ
prof. Diana-Valentina OBREJA
Liceul Tehnologic Agricol Beclean

Grație și mișcare prin Tai Chi Chuan

Tai Chi este o tehnică de mișcare foarte veche, cu rădăcini adânci în cultura populară chineză unde întâlnim mai multe legende care vorbesc de apariția sa. Una dintre ele spune că Chang Sang Feng a urmărit o luptă între un cocor și un șarpe, creând astfel un sistem de exerciții care reprezentau chiar mișcările celor doi „luptători”, o alta ne spune că acesta ar fi inventat arta marțială Tai Chi în urma unor vise avute. Într-o altă legendă găsim originea Tai Chi-ului în timpul dinastiei Tang, ca un sistem de exerciții pentru pregătirea soldaților imperiali, sistem creat de generalul Ming.
Indiferent de origine, astăzi, Tai Chi reprezintă un mod de viață pentru un număr tot mai mare de oameni la nivel mondial, aceștia găsind într-o astfel artă marțială un mod plăcut de a-și cultiva forța, echilibrul energetic, flexibilitatea, de a își întări tendoanele și articulațiile.
Principalele stiluri care au fost transmise din generație în generație sunt:
- Tai Chi Chen – este un stil care combină tehnicile lente cu pozițiile joase ale corpului;
- Tai Chi Yang – este cea mai populară formă, cu un număr mare de participanți, deoarece promovează mișcările lente și grațioase, tehnici de relaxare și antrenament mental în fața stresului cotidian;
- Tai Chi Wudang – derivă din primele două forme, bazat pe mișcare continuă, rigidă și moale, fără expunere.

Având in vedere faptul că în orașul Bistrița, la inițiativa Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud și a Institutului Confucius Cluj, este deja înființată o „Clasă Confucius”, în ideea promovării culturii chineze și în județul Bistrița-Năsăud, Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud a organizat în data de 11.12.2017, în incinta sălii de sport a Școlii Profesional Speciale „Sfânta Maria” din Bistrița, un workshop cu tema „Grație și mișcare prin arta Tai Chi Chuan”. Această activitate a fost dedicată cu precădere profesorilor de educație fizică, antrenorilor sportivi, kinetoterapeuților din școlile din județ, dar și altor cadre didactice sau elevi interesați de demonstrațiile practice ale mișcărilor și tehnicilor de relaxare specifice artei Tai Chi, demonstrații realizate de profesorul chinez Zhang Dong de la Institutul Confucius Cluj.
Demonstrațiile profesorului chinez au fost însoțite și de explicații teoretice, sintetizate într-o prezentare Power Point foarte interesantă și atractivă coloristic, în stilul specific unui mediu cultural bogat, participanților fiindu-le accesibile detalii despre această artă marțială, modul de expunere fiind simplu și cu efecte imediate asupra auditoriului.
Mișcările de bază din Tai Chi au fost prezentate în ordinea complexității lor, combinate în exerciții mai ample și în cele din urmă, executate în mod repetat de toți cei care au avut îndrăzneala să le încerce, creând o emulație și o stare de spirit plăcută.
În urma participării la acest workshop am înțeles că astfel de tehnici pot fi utilizare cu succes și pentru elevii noștri, că ar fi bine venite activități extrașcolare prin care aceștia să se familiarizeze cu expresiile unei alte culturi, să devină mai toleranți față de diversitate, mai flexibili, mai echilibrați și mai sănătoși prin petrecerea activă a timpului liber. De asemenea, tehnicile de bază Tai Chi, prin repetare și interiorizare pot fi aplicate cu succes și în cazul elevilor sau adulților cu tulburări comportamentale, celor cu tendințe impulsiv-agresive ce nu își pot controla propriile emoții negative și care de cele mai multe ori sunt percepuți în cadrul colectivității ca factori perturbatori, deranjanți.
Mulțumim pe această cale tuturor instituțiilor și persoanelor care au făcut posibilă întâlnirea noastră cu profesorul chinez Zhang Dong, pentru implicare și organizare, pentru că ne-au creat oportunitatea de a ne îmbogăți bagajul de cunoștințe cu date despre o fascinantă și străveche artă a Chinei, Tai Chi Chuan!

Prof. Cătălin-Răzvan GÎMBUȚĂ,
Prof. Silvia GALBEN,
Școala Profesională Specială „Sfânta Maria”, Bistrița

Bibliotecarii, în acțiune!

Datorită sferei largi de activități, proiecte, animații ce pot fi desfășurate în cadrul unei biblioteci școlare sau a unui Centru de Documentare și Informare (CDI), pe teme cât mai diversificate și prin intermediul cărora să poată fi dezvoltate abilități, aptitudini, gustul pentru lectură, maniera de comunicare-relaționare cu ceilalți, dezvoltarea intelectului și a personalității elevilor, susținerea acestor structuri în școli oferă nenumărate posibilități de adaptare a metodelor de predare, în funcție de necesitățile elevilor, în primul rând, de obiectivele stabilite de fiecare unitate de învățământ, dar și în funcție de schimbările în cadrul societății și de noutățile apărute în diverse domenii.
Punând accentul pe rolul bibliotecilor școlare și a CDI-urilor respectiv pe rolul personalului didactic care își desfășoară activitatea în aceste structuri, Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud, a organizat în semestrul I al anului școlar 2017-2018 două activități metodice ale bibliotecarilor școlari.
Activitatea intitulată „Luna octombrie-luna internațională a bibliotecilor școlare” a fost organizată în luna octombrie în Centrul de Documentare și Informare de la Colegiului Tehnic „Grigore Moisil” Bistrița. Cu această ocazie s-a prezentat calendarul activităților metodice a bibliotecarilor școlari pentru anul 2017-2018 și a fost dezbătut planul de măsuri privind eficientizarea activității bibliotecilor școlare și a celor 34 de Centre de Documentare și Informare din județ, respectiv a Casei Corpului Didactic în calitate de coordonator metodologic a activității acestora.

Medalion George Vasile Rațiu 

Un moment emoționant al activității metodice din luna octombrie a fost dedicat aducerii în prim –plan a memoriei celui care a fost domnul George Vasile Rațiu, primul director al Casei Corpului Didactic Bistrița-Năsăud, la 7 ani de la trecerea în neființă a domniei sale.
Despre activitatea fructuoasă a domnului profesor au vorbit: domnul Ioan Ioja directorul CCD Bistrița-Năsăud, domnul prof. univ. dr. Mircea Gelu Buta- Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca, domnul Olimpiu Nușfelean, fost profesor metodist la CCD Bistrița-Năsăud și directorul Revistei Mișcarea Literară, scriitorul Menuț Maximinian, directorul Cotidianului Răsunetul, domnul ec. dr. Gheorghe Șanta, fost primar al Bistriței, doamna Floarea Pleș, colegă de liceu a domnului Rațiu și doamna Ana Rațiu, soția domnului Rațiu.
Ca dascăl, domnul George Vasile Rațiu și-a desfășurat activitatea la Școala Tehnică Horticolă, Liceul „Liviu Rebreanu”, Liceul de Construcții, Școala de Arte și Meserii „Sfânta Maria” din Bistrița, ocupând de-a lungul carierei și funcțiile de director al Bibliotecii Județene Bistrița-Năsăud (1966-1969), inspector șef la Comitetul de Cultură și Artă al județului Bistrița-Năsăud (1969-1971), director fondator al Casei Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud (1971-1986; 1990-1992 – perioadă în care a înființat revista Didactica Nova, al cărei redactor șef a fost mai mulți ani) și director al Casei de Copii din Bistrița (1988-1990).
De-a lungul timpului, s-a făcut remarcat prin diverse preocupări cultural-științifice: a contribuit la înființarea Universităților populare la Bistrița și Năsăud, la renovarea Bibliotecii Județene și prelucrarea Fondului Documentar al acesteia. De asemenea, a depus eforturi remarcabile pentru menținerea Casei memoriale „Andrei Mureșanu” din Bistrița; a inițiat și a reușit să organizeze dezvelirea unei plăci memoriale pe clădirea în care a locuit, în Bistrița, Matei Eminescu, fratele poetului, clădire care este și astăzi locația Casei Corpului Didactic Bistrița-Năsăud. Timp de două decenii a fost membru al Consiliului Național al Societății de Științe Filologice din România și secretar al Filialei Bistrița, coordonând activitatea societăților științifice ale cadrelor didactice. A reînființat „Asociația Mariana a Cadrelor Didactice din județul Bistrița-Năsăud”, ocupând și funcția de președinte, numărându-se, totodată, printre fondatorii Muzeul Școlar Județean. Întemeiază Colecția Muzeală Scriitori din Bistrița-Năsăud (de la Tetraevangheliarul din 1511 de la Rusu Bârgăului la scriitorii contemporani), formată din documente, manuscrise, cărți – ediții princeps –, cataloage alfabetice și sistematice.
A fost președinte al Casei de Ajutor Reciproc a Cadrelor Didactice și președinte al Uniunii Județene a Caselor de Ajutor Reciproc din jud. Bistrița-Năsăud.
A avut numeroase colaborări la cotidiane și periodice: Tribuna învățământului, Ecoul, Steaua, Răsunetul, Mesagerul, Cosânzeana, Mișcarea literară, Gazeta de Bârgău ș.a., debutând în 1958 în Avântul cu un reportaj din viața tineretului, remarcându-se în 1968, în Ecoul, cu recenzia despre cartea Un om în halat vișiniu de Teodor Tanco.
Debutează editorial în 1996 cu volumul George Coșbuc și Valea Bârgăului, continuând apoi cu o serie de cărți care tratează teme istorice și literare: Matei Eminescu la Bistrița, Elena Coșbuc – oaspete al Văii Bârgăului, Izvorul devenirii, Soarele stă la Bârgău, Însemnări despre scriitori. La masa lui Coșbuc, Încercare de acțiune militară revoluționară la Prundu-Bârgăului ș.a.
De asemenea, s-a remarcat și printr-o serie de colaborări la volume colective: Cenaclul literar „George Coșbuc” 30, o antologie publicată la Editura Aletheia în 2001, Poem pentru orașul natal, Bistrița - antologie îngrijită de D. Munteanu și Alexandru Cristian Miloș publicată de Editura „George Coșbuc” în anul 2002, Cupolă de veac – antologie de versuri dedicate Poetului Național Mihai Eminescu, realizată de Mihail S. Vlad, la Târgoviște, Editura Macarie în anul 2003 și In aeternum. Nicolae Bălan. Arhiepiscop și Mitropolit – antologie de texte, ediție îngrijită de pr. Ioan Pintea, pr. Constantin Mileșan, publicată la Editura Aletheia în anul 2001.
Dacă ne gândim la scrisul său, ca și la activitatea de dascăl, ar trebui să ne amintim cu câtă căldură și sensibilitate evoca imagini ale copilăriei sale – descinsă parcă dintr-un tărâm fabulos –, descoperirea cărților confiscate aduse să fie topite la fabrica de hârtie, universul școlii pe care îl imagina ca un „tărâm al Cosânzenei”, prietenii literari, pentru care avea un adevărat cult – să-l pomenim acum pe Ion Th. Ilea –, pierderea tragică a tatălui său. Punea foarte mult sârg în încercarea de a da cât mai multe semnificații literare un spațiu care îi era atât de drag – Valea Bârgăului, fiind în același timp ca acasă în multe dintre localitățile județului. Fraza lui era limpede, concisă, îndelung șlefuită cu multă considerație pentru cuvânt.
Ca o încununare a activității culturale, la Concursul Național Liviu Rebreanu de la Bistrița din anul 2002 i-a fost decernat Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru critică și istorie literară, la care se adaugă o serie de alte distincții: Ordinul Meritul Cultural clasa a III-a; Membru de Onoare al Societății Limba noastră cea Română – Chișinău; Membru al Asociației Oamenilor de Știință, Cetățean de Onoare al Comunei Prundu-Bârgăului.
Activitatea organizată de Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud și-a dorit să păstreze viu și treaz spiritul domnului Rațiu, să sublinieze coerența profundă a activității sale, și să-i aducă un omagiu de recunoștință celui care a fost un semănător de lumină, de gândire și simțire românească.

Structurile infodocumentare – imagine și promovare 

Era digitală, globalizarea, cultura imaginii și a simbolurilor vizuale, sunt noile dimensiuni ale existenței și identității noastre pe care trebuie să le acceptăm și să le utilizăm în beneficiul dezvoltării personale și sociale.
Plecând de la această convingere, la sfârșitul lunii noiembrie bibliotecarii din județ s-au reunit în activitatea metodică „Structurile infodocumentare – imagine și promovare”, activitate organizată la Colegiul Național George Coșbuc Năsăud. Desfășurată sub semnul eficientizării imaginii și promovării structurilor infodocumentare, activitatea a valorificat experiența colegei noastre Alina Mihaela Creț, bibliotecar la Colegiul Național „Liviu Rebreanu” Bistrița prin participarea la un seminar al Institutului Goethe. La acest seminar reprezentanta fundației „Stiftung Lesen” din Germania, fundație ce se ocupă cu programe de inovații privind lectura și care realizează campanii privind îmbunătățirea imaginii bibliotecii și sensibilizarea opiniei publice vis-a-vis de lectură, a prezentat situația existentă în țara sa, potrivit căreia 7,5 milioane de adulți din Germania sunt analfabeți funcționali: unul din patru copii în vârstă de cinci ani e diagnosticat cu deficiențe de vorbire (sursa: Raportul Educației 2014); 31% dintre părinții cu copii de 3-8 ani nu le citesc deloc cu voce tare copiilor sau le citesc foarte rar (Sursa: Studiu al Fundației „Stiftung Lesen”); 17,5% dintre persoanele cu vârste de la 16 la 65 de ani pot citi și înțelege doar texte scurte, cu un vocabular simplu (Sursa: Studiu PIAAC 2013); 16,2% dintre adolescenții de 15 ani întâmpină dificultăți la citit și la scris (Sursa: Studiu PISA 2015).
Fundația „Stiftung Lesen” oferă acces la lectură, punând astfel bazele capacității de educare, ale dezvoltării personale, ale succesului în viața profesională și ale participării la viața socială. Pentru fiecare membru al societății există programe adecvate și accesibile de stimulare a lecturii–indiferent de resursele sale materiale și culturale sau de proveniența socială. Toate grupurile sociale și exponenții lor din Germania considerând competența de lectură drept cea mai importantă condiție pentru accesul la educație, dezvoltare personală, egalitate de șanse și participare la viața culturală, iau măsurile stimulatoare necesare. Strategia fundației este construită pe faptul că „Prevenția e cea mai bună metodă de stimulare a lecturii”. În demersul lor folosesc celebrități ca ambasadori ai lecturii (Peter Kloeppel, Frauke Ludowig, Eckart von Hirschhausen, Nina Moghaddam, Philipp Lahm, Jan Delay). Dintre proiectele și programele fundației putem enumera: Start în lectură; Cluburi de lectură; Cercetașii cărților; Tăticul meu ne citește; Rețeaua cititorilor cu voce tare.
Considerând că este potrivit și că noi, bibliotecarii școlari și responsabilii Centrelor de Documentare și Informare avem de învățat lucruri pe care să le aplicăm în instituțiile noastre pentru atragerea spre lectură și creșterea vizibilității bibliotecii în sfera educațională și în rândul tinerilor, în cadrul acestei activități am făcut cunoștință cu problemele și tendințele de dezvoltare ale domeniului bibliotecar, cu experiențe avansate de nivel internațional în domeniu.

Colind..., colind..., biblioteca 

Ca o încununare a activității realizate la Colegiul Național „George Coșbuc” Năsăud, Grupul folk „Armadia” a delectat audiența cu un scurt recital de muzică folk și colinde. Doar pasiunea veritabilă are dreptul de a scoate la iveală note și game, acorduri și solfegii a căror calitate dau vederi mai sigure și desăvârșite despre ceea ce semnifică muzica. În ritmul trepidant al solicitărilor zilnice, Dorina Buia-profesor, Alexandra Grumezea – profesor, Gavril Vaida – inginer, Lucian Bichigean – profesor, Daniel Pavelea – inspector școlar și Sorin Găzdac, bibliotecar la Colegiul Silvic „Transilvania” Năsăud, componenții grupului „Armadia” sunt o adevărată terapie, o evadare din cotidian.
Mulțumiri pentru acele momente sublime pe care le-am trăit alături de colegii mei și de gazdele noastre primitoare.

Bibliotecar Margareta POP
Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud

Prima Reuniune Transnațională a Proiectului Erasmus+ de la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3 Bistrița

În perioada 6 – 10 noiembrie 2017 a avut loc prima reuniune transnațională din cadrul proiectului Erasmus+ „Small Scientists Across Europe” (2017 – 2019) la Ecole Maternelle Octave Tordo în localitatea Tourette Levens, situată în apropiere de orașul Nisa, Franța, grădinița coordonatoare a proiectului, reprezentată de doamna Elisabeth Gustovic. Copiii împreună cu domnul director, Herve Andrio și celelalte cadre didactice din instituție ne-au primit cu multă căldură, cu stegulețe confecționate de micuți pentru fiecare țară parteneră, cu cântecele și dansuri specifice zonei.
La reuniune au participat coordonatorii și directorii instituțiilor partenere din Portugalia, Lituania, Turcia, Estonia, România – Scornicești. Reprezentanți ai Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 3 au fost d-na inspector pentru educație timpurie Clapou Crina Luminița, d-na director Muscari-Salvan Carmen și coordonatoarea proiectului d-na Lazea Ionela Camelia.
Întâlnirea dintre coordonatori a vizat în mod special prezentarea țărilor partenerilor, a localităților, precum și instituțiilor de învățământ pe care aceștia le-au reprezentat. De asemenea s-a realizat un schimb de informații privind sistemele de învățământ din fiecare țară parteneră, distribuirea rolurilor și atribuțiilor fiecărui partener și discutarea activităților care vor realizate până la următoarea întâlnire.
Programul a cuprins și vizitarea Muzeului de Istorie Naturală din localitatea Tourette Levens, dar și vizitarea Orașului Vechi din Nisa și a faimosului Monte Carlo – Monaco.
La Primăria din Tourette Levens partenerii au fost primiți cu multă căldură de către primarul localității Tourette Levens, dl. Alain Frere și de reprezentanți ai Departamentului de Inspecție Școlară precum d-na Frédérique Klein, inspector al districtului Nisa 3 și d-na Villeneuve-Bayard delegată a departamentului pentru limbi străine. Organizația DAREIC (Délégation Académique aux Relations Européennes et Internationales) a fost reprezentată de d-na Maria Cristina Avrand, iar d-l De Thy Christian a reprezentat eTwinning Franța în calitate de Department project manager.
Această întâlnire dintre coordonatorii proiectului a avut o însemnătatea deosebită, deoarece, după doi ani de cooperare și colaborare în realizarea unor proiecte eTwinning, în spațiul virtual, aceștia au avut ocazia de a se întâlni față în față, comunica liber, lega prietenii și împărtăși experiențe din activitatea proprie.
După întoarcerea în țară, mobilitatea a fost diseminată în rândul cadrelor didactice de la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3 Bistrița având un impact semnificativ asupra acestora din perspectiva prezentării grădiniței gazdă și a activităților educative cu copiii.

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Toate informațiile pe care le furnizăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conținutul acestor informații.

prof. învățământ preșcolar Crina CLAPOU,
prof. înv. preșcolar Carmen MUSCARI-SALVAN,
prof. învățământ preșcolar Ionela LAZEA
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3 Bistrița

Kim Leine: Profeții din Fiordul Veșniciei

Profeții. Fiord. Veșnicie. De oricare dintre cuvinte e greu să te legi.
Te plictisești în Norvegia și te duci în Danemarca. Citești Darwin care spune că Omul s-a născut liber și trăiește în lanțuri. Ideea te marchează pe viață și rupi lanțurile unei soarte tihnite. Aspiri la provocare, așa accepți repartiția ca preot în Groen­landa. Vrei să salvezi suflete, să creștinezi sălbaticii Nordului. Măcar pe unii dintre ei. Și ești convins, fiind condus de gânduri curate, dar și de balastul trecutului (ți-ai părăsit logodnica pentru Nordul necunoscut, împingând-o, fără să știi dinainte, spre o stare de nebunie).
Te conduc sentimente atât de controversate. Pe de o parte nonconformismul tinereții dar și o refulare la o frustrare mai veche, când doreai să devii medic, dar aspirațiile fiind anulate prin voința tatălui, îți alegi un loc de preoție cu totul ieșit din comun.
O viață întreagă cauți să porți dialogul cu tine însuți, care de multe ori nu te mai sprijină, de multe ori renunți la luptă – atât în dialog, cât și în viață. Unde or fi instinctul de autoconservare? se întreabă cititorii tăi. Și tot ei răspund. Încerci să trăiești prin impulsurile personajelor tale, prin dramele, tragediile și scenele lor comice. Iar prin acest amestec de caractere, plângi, când trebuie să râzi, și râzi în momentele tăcerii profunde.
Totul ți se pare atât de nedrept! Dar urmărești acțiunea pas cu pas să zărești secunda, când realitatea se transformă în nedreptate, când legea ți se pare una absolut neîndreptățită, când consecințele sapă cratere uriașe în sufletul omului... când îl lezează, când îl omoară...
Atunci când un viol săvârșit de fierar o macină pe Madam și vrea cu orice chip să scape de această sarcină, cerându-i ajutorul preotului și acceptând cunoștințele lacunare ale acestuia în domeniul medical, prieten în simțire și gând, de altfel, dar care îi plasează un mic explozibil în uter soldat cu orbirea lui la un ochi și la eliminarea definitivă a uterului.
Atunci când prima ta experiență sexuală ca polițist, înarmat cu o pușcă și un decret regal de arestare a unor fanatici, se leagă de un drum lung și anevoios până la Fiordurile Veșniciei din nordul Groenlandei și se termină cu satisfacția și bucuria unirii pe moment a două ființe, ca în ziua următoare să-ți dai seama că nu a fost decât o uneltire pe altarul sălbaticilor, împotriva ta, ca om creștin, și al tuturor creștinilor pătrunși pe domeniul lor. Unii scapă chiar cu viața din această întâmplare, dar alții nu!
Suferind la stâlpul infamiei, fără vină, dar în plină ploaie și bătaie de bici, îți pierzi simțirile rând pe rând până ajungi într-o stare de nesimțire fără întoarcere.
Culmea absurdului fiind slăbiciunea care te trage înapoi în iad, după ce abia ai scăpat cu viață din el, mușcând din rai, din pământul și sufletul îmbelșugat de lângă tine, tot nu-ți găsești locul, poate nu-ți găsești chemarea, doar între fiordurile nordului care-ți promit veșnicia.
Este o carte cu o putere psihologică fantastică, recomandată deopotrivă oricărui cititor bărbat sau cititoare femeie, care dă naștere unor personaje maturizate în și de vicisitudinile climaterice deosebite dar și de o determinare individuală specială.

Psiholog Suzana DEAC