vineri, 22 februarie 2019

Februarie 2019


Copii sunt educaţi de faptele unui adult, nu de vorbele lui. (Carl Jung)

Alege cartea!

În anul 2019, „Anul Cărții” prin Legea nr. 357 din 27 decembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial, partea I, din 3 ianuarie 2019 a fost lansat Programul național „România citește”. Conform legii menționate, „programul se va desfășura în cadrul unităților de învățământ primar și gimnazial și presupune organizarea de întâlniri săptămânale ale elevilor cu voluntari, precum părinți, personalități publice, jurnaliști”. Programul „presupune organizarea de întâlniri bianuale ale elevilor cu scriitori români contemporani, de anvergură națională sau locală, care să lectureze fragmente din propriile creații literare, în scopul încurajării lecturii și promovării acestora”.
În județul Bistrița-Năsăud, la inițiativa Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud în colaborare cu Biblioteca Județeană „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud, respectiv Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud a fost lansat proiectul „Alege cartea!”, proiect cuprins în Calendarul Activităților Educative Județene – 2019. Proiectul urmărește creșterea interesului elevilor pentru lectură ca metodă de îmbunătățire a comunicării. Proiectat a se implementa în perioada februarie – decembrie 2019, proiectul se adresează elevilor pe trei nivele de clase (clasele III-IV; clasele V-VI; clasele VII-VIII). Activitățile proiectului se vor desfășura în toate unitățile de învățământ din județ care au elevi din clasele III-VIII, organizate în 25 de centre. Prin implicarea elevilor în activitățile: „Meniu de lectură”, „Convinge-mă să citesc”, „Biblioteca vie”, „Daruri din cărți”, se dorește ca aceștia să deprindă plăcerea și gustul cititului iar produsele realizate de ei să fie caracterizate de originalitate și creativitate. Nu în ultimul rând, proiectul își propune dezvoltarea unor relații de colaborare între reprezentanții școlii și reprezentanții comunității locale, dezvoltarea competențelor de comunicare și relaționare a bibliotecarilor, promovarea și valorificarea și potențialului cultural local.
Informații despre proiect găsiți pe site-ul Casei Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud http://www.ccdbn.ro/, la secțiunea Proiecte.

bibl. Margareta POP,
Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud

Învățământul profesional și tehnic – opțiune pentru prezent și viitor

În atenția absolvenților de gimnaziu – clasa a VIII-a

Pentru anul școlar 2019 - 2020, învățământul profesional și tehnic (ÎPT) este organizat prin Liceul tehnologic de 4 ani (IX - XII) cu trei profile: Tehnic, Servicii, Resurse naturale și protecția mediului și Învățământ profesional cu durata de 3 ani.
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL – este organizat după clasa a VIII a, cu frecvență, cursuri de zi, finalizat cu examen de certificare a calificării profesionale nivel 3.
- clasa a IX-a – reprezintă pregătirea profesională de bază, cu 5 săptămâni stagii de pregătire practică; clasa a X-a și clasa a XI-a, pregătire profesională generală și de specialitate, cu 9 săptămâni stagii de pregătire practică respectiv 10 săptămâni stagii de pregătire practică.
- Elevii beneficiază de susținere financiară – prin programul de protecție socială „Bursa profesională” / 200 lei lunar. Elevii pot beneficia și de susținere financiară, stimulente și alte forme de sprijin acordate de partenerul de practică. Partenerul de practică care susține învățământul dual, oferă, pe lângă bursa profesională cel puțin încă 200 lei bursă și alte facilități.
- ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL – se organizează în unități de învățământ care au încheiate contracte – cadru cu operatorii economici, acestea sunt:

1. Liceul Tehnologic Gr. Moisil Bistrița: Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic (dc Învățământ dual 15 locuri), Sudor (dc Învățământ dual 15 locuri), Mecanic auto, Operator la mașini cu comandă numerică.
2. Liceul Tehnologic Bistrița: Tâmplar universal, Electrician exploatare joasă tensiune.
3. Liceul Tehnologic Agricol Bistrița: Mecanic auto, Zootehnist, Brutar-patiser-preparator produse făinoase.
4. Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița: Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație; Frizer - coafor – manichiurist – pedichiurist, Bucătar, Cofetar – patiser.
5. Liceul Tehnologic Henri Coandă Beclean: Operator la mașini cu comandă numerică, Confecționer produse textile, Instalator instalații tehnico – sanitare și de gaze, Comerciant – vânzător.
6. Liceul Tehnologic Agricol Beclean: Mecanic auto, mecanic agricol.
7. Școala Profesională Tîrlișua: Sudor.
8. Liceul Tehnologic Telciu: Lăcătuș mecanic prestări servicii.
9. Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu Maieru: Mecanic auto, Lucrător hotelier.
10. Liceul Tehnologic Florian Porcius Rodna: Mecanic auto.
11. Liceul Tehnologic Lechința: Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic.
12. Liceul Tehnologic Feldru: Electrician exploatare joasă tensiune, Confecționer produse textile.
13. Liceul Tehnologic Silvic Transilvania Năsăud: Pădurar, Operator fabricarea și prelucrarea polimerilor.
14. Școala Profesională Tiberiu Morariu Salva: Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație.
15. Liceul Tehnologic ICR Căianu-Mic: mecanic auto.
16. Liceul Radu Petrescu Prundu Bârgăului: Sudor
17. Liceul Teoretic CRV Teaca: Comerciant – vânzător.

Absolvenții de ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESI­ONAL care promovează examenul de certificare a calificării profesionale pot continua studiile în clasa a XI-a a învățământului liceal, zi sau seral.
Așadar fiecărui elev i se asigură șansele de continuare a studiilor în funcție de aspirațiile și potențialul individual de învățare. Este bine ca absolvenții învățământului gimnazial să aleagă cea mai bună variantă pentru viitorul ce le aparține.

prof. Speranța UNCIU,
Inspector școlar pentru ÎPT

Utilizarea aplicației Kahoot în educația elevilor și a adulților

România este unul dintre statele lumii în care internetul de mare viteză este prezent oriunde, indiferent de gadgeturile folosite, astfel că accesul la informație se face relativ rapid și cu mare ușurință. Folosirea acestor resurse nu trebuie să lipsească din educarea elevilor, precum și a adulților, deoarece noile device-uri sunt parte a vieții noastre, de la telefon, la tabletă și laptop. Modul în care se pot obține informații și rapiditatea cu care se face acest lucru, îl obligă pe cel care educă să se adapteze și să nu mai fie un simplu transmițător de informații, ci să lucreze cu acestea pentru a-i face pe elevi să dobândească anumite competențe.
Internetul abundă în aplicații pe care profesorul le poate folosi în munca la clasă, însă comoditatea, nepriceperea, neștiința, lipsa resurselor duc la utilizare redusă a acestor. Fiecare disciplină de studiu poate fi abordată trans și interdisciplinar, fie că vorbim de istorie, educație fizică și sport sau matematică. Aplicațiile pot da culoare, nuanță, farmec, pot crea o atmosferă pozitivă, destindere, competiție și plăcerea de a învăța.
Una dintre aplicațiile utilizate în mod frecvent la clasă în ultima perioadă este Kahoot; aceasta poate fi utilizată fie accesând un browser de internet, fie instalând aplicația pe telefonul mobil. Este una dintre aplicațiile pe care o utilizez cu mult succes în activitatea cu elevii mei, în orice moment al activității: fixarea cunoștințelor, recapitularea acestora, teme pentru acasă, evaluarea formativă sau sumativă.
Elevii îndrăgesc aplicația, deoarece este ușor de folosit și își utilizează unul dintre dispozitivele mobile. Profesorul care propune un Kahoot, are nevoie de laptop/calculator, video-proiector și acces la internet. Elevii accesează aplicația intrând pe site-ul www.kahoot.it.
Kahoot-ul poate fi considerat o aplicație importantă deoarece asigură obiectivitatea în evaluarea rezultatelor, evaluarea fiind asistată de calculator, oferă un feed-back imediat profesorului, dar și elevilor, rezultatele sunt centralizate automat, se creează interactivitate, dar atenție distributivă și perspicacitate. Elevii pot juca în echipe de doi sau mai mulți și pot fi notați sau premiați în diverse moduri (de foarte multe ori au preferat dulciurile în favoarea notelor). La rândul lor, elevii pot deveni creatorii unor astfel de Kahoot-uri, acasă sau la școală, astfel că se facilitează accesul la o gamă variată de întrebări și răspunsuri, pe care profesorul le poate utiliza la clasă. De asemenea, aplicația oferă o mulțime de Kahoot-uri create de alte persoane ce abordează domenii diferite, astfel că, dacă se pliază la nivelul unei clase, pot fi aplicate cu o mare facilitate.
Având în vedere succesul de care se bucură în rândul elevilor, utilizarea acestei aplicații s-a extins și la nivelul educației adulților. Cursanții, adulți care au luat contact cu aplicația, pot învăța cum se creează un cont, iar mai apoi un Kahoot prin formularea de întrebări și inserarea unor imagini. Ultimii profesori din județul Bistrița-Năsăud care au intrat în contact cu aplicația sunt cei care au luat parte la cursul Școala Democratică, 16-18.02.2019, unde o parte a evaluării a fost realizată prin intermediul unui Kahoot.
Datorită unui grad mare de interes al cursanților privind utilizarea Kahoot la clasă, Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud care de altfel a și livrat gratuit pe parcursul acestui an școlar cursul de formare Școala Democratică unui număr de 77 de cadre didactice din județ a venit în întâmpinarea nevoilor acestora prin planificarea a două evenimente ce se vor desfășura în luna Martie 2019 în contextul proiectului educațional „Diversity, Inclusion & Democracy-Reshaping the School Life and Culture” (cod 2018-EY-PMIP-R1-0007, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021), respectiv un workshop prin care cadrele didactice vor fi instruite în vederea utilizării platformelor Kahoot și Padlet, precum și un eveniment Școli Democratice Conectate unde participanții vor avea ocazia de a-și pune în valoare competențele de creatori digitali, utilizând (împreună cu elevii) în aceeași zi și la aceeași oră cele două aplicații educaționale menționate.
Folosind aplicația la clasă am observat că elevii sunt mai relaxați, mai dornici de a interacționa, de a folosi tehnologia digitală, de a munci mai mult, de a se implica. Atunci când utilizăm noile tehnologi, nu există elevi marginalizați, iar spre surprinderea mea, am observat cum elevi cu note mai mici reușesc să aibă performanțe deosebite la o anumită lecție sau la un anumit scenariu didactic. Kahoot nu este singura aplicație din mediul online ce poate fi folosită și acceptată de elevi. Există o varietate de aplicații ce pot fi utilizate cu succes, însă este nevoie de o mare deschidere din partea cadrelor didactice, de ieșirea acestora din zona de confort, de disponibilitatea de a munci și de a te pregăti, precum și a înțelege că doar transmiterea de informații nu mai este de multă vreme actul principal al vocației noastre.

prof. Marius-Nicolae POP
Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Bistrița

„Hour of Code” – introducere în informatica creativă

Observăm și începem să recunoaștem evidențe care se petrec în jurul nostru zilnic și pe care nu le mai putem nega. Chiar se întâmplă! Observăm că tehnologia e tot mai prezentă în activitatea de zi cu zi a vieților noastre. Educația copiilor este responsabilitatea noastă, așadar, trebuie să începem să îi pregătim pe copii pentru viitor. Tehnologia este viitorul, ea reprezintă majoritatea joburilor, ea este cea care susține dezvoltarea durabilă și sustenabilă. Elevii deja își îndreaptă atenția către tehnologie, în acest caz, rolul nostru, al dascălilor fiind acela de a-i îndruma corect pe copii spre folosirea inteligentă a mediului online. Conexiunile rapide care se pot face între școli, elevi și profesori cresc ritmul de predare și de învățare.
Integrarea tehnologiei în procesul educațional este un lucru benefic din foarte multe puncte de vedere. E important ca acest ritm al schimbării adus de procesul tehnologic să fie menținut și la nivel pedagogic, astfel profesorii să îmbrățișeze această schimbare și să evolueze odată cu mediul în care trăiesc. Școlile încep din ce în ce mai mult să se îndrepte spre tehnologie și, astfel, să pregătească mai bine generațiile pentru viitor.
Informatica și tehnologia informației au fost mult timp prezentate tinerilor într-un mod care nu are legătură cu interesele și valorile lor - subliniind detaliile tehnice în detrimentul potențialului creativ. Informatica creativă sprijină dezvoltarea de conexiuni personale cu informatica, prin utilizarea creativității, imaginației și intereselor.
Lumea digitală, dacă nu este accesată cu prudență, poate fi foarte riscantă, în fața resurselor importante pe care le oferă pentru studiu, informații și timpul de joc. Oamenii trăiesc în fața ideii de programare a calculatoarelor un sentiment de teamă și dorință de cunoaștere în același timp. Doresc să stăpânească arta de a învăța și de a se juca într-un limbaj computerizat elementar. Este nevoie ca elevii să aibă instrumentele necesare pentru a obține potențialul lumii digitale. Codificarea trebuie să servească studiului altor discipline, prin utilizarea transversală ca instrument: un instrument de învățare. Codificarea poate deveni un pilon pe drumul noii alfabetizări.
Instrumente în sprijinul acestui deziderat există. Ministerul Educației Naționale în parteneriat cu ADFABER Romania susțin și promovează prin intermediul inspectoratelor școlare evenimente educaționale importante în acest sens.
Astfel, în cadrul Săptămânii Educației în Tehnologia Computerelor și Programare 3-9 decembrie 2018 s-a desfășurat și în acest an, HOUR OF CODE, cel mai mare eveniment educațional din istorie.
Hour of Code este un eveniment global, la care participă oameni din peste 180 de țări. Hour of Code adună în fiecare an sute de milioane de participanți și susținători, din toată lumea. Anul trecut au avut loc peste 3338 de evenimente Hour of Code în toată țara.
Evenimentul a fost susținut de mai multe școli din județul nostru, școli înscrise pe harta României și a lumii:
- Școala Gimnazială Avram Iancu Bistrița
- Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Bistrița
- Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița
- CSEI Nr. 1 Bistrița
- Școala Gimnazială Ciceu Mihăiești
- Colegiul Național Petru Rareș Beclean
- Școala Gimnazială Grigore Silași Beclean
- CSEI Beclean
- Școala Gimnazială Iuliu Prodan Chiochiș
- Școala Gimnazială Dumitra
- Școala Gimnazială Nimigea de Jos
- Școala Profesională Tiberiu Morariu Salva
- Colegiul Național George Coșbuc Năsăud
- Școala Gimnazială Mihai Eminescu Năsăud
- Liceul Tehnologic Feldru
- Liceul Teoretic Solomon Haliță Sîngeorz-Băi

Școlile din județul nostru se alătură, așadar, misiunii globale de a ajuta milioane de elevi să se apropie de tehnologie și programare. Ora „noastră” de programare este o declarație că școlile din județul Bistrița-Năsăud sunt gata să formeze aceste abilități fundamentale ale secolului 21.
Cum se desfășoară acest eveniment? Este o activitate de o oră în care, elevi de toate vârstele, începând de la grădiniță până la liceu, pot alege dintr-o varietate de tutoriale autodidacte.
Toate turorialele Hour of Code necesită pregătire minimă din partea profesorilor. Sunt auto-didacte, permițându-le elevilor să învețe conform propriului nivel de cunoștințe. Tutorialele Code.org prezintă Prințesele Disney din animația Frozen, pe Scrat din Ice Age, Angry Birds și Plants vs. Zombies. Odată ce elevii văd în față ceea ce au creat, sunt încurajați să continue.
Peste 100 milioane de elevi din toată lumea au încercat deja o Ora de Programare. Tocmai de aceea evenimentul este apreciat drept cel mai mare eveniment educațional din istorie.
Tutoriale actualizate au reușit să facă din evenimentul Hour of Code 2018 un real succes! Am fost impresionată să văd atâta pasiune și entuziasm din partea elevilor.
ADFABER promovează dezvoltarea comunităților și schimbarea socială prin tehnologie și prin derularea altor proiecte, cum sunt Kids in Teach, Code Week, Technovation 2019, Competiție Alice, Scratch.
Dacă elevii sunt orientați cu încredere spre schimbare, ei vor simți nevoia de a fi instruiți cât mai bine pentru a face față noilor tipuri de profesii. Calculatorul, acest mijloc modern și inteligent, reprezintă o necesitate a prezentului și cu atât mai mult a viitorului. Valențele formative ale calculatorului sunt multiple. Pe lângă faptul că le dezvoltă copiilor atenția, gândirea logică și creativă, le dezvoltă interesul pentru cunoaștere și le cultivă încrederea în forțele proprii, permițând acestora să participe la propria lor formare și totul poate fi perceput ca un joc.
Mai mult, învățarea prin joc este un concept întâlnit tot mai des, pe care am început să-l înțeleg mai bine și să-i recunosc eficiența aplicându-l la clasă. Am înțeles de asemenea că rutina este o cale mult mai comodă de abordare a demersului didactic, dar și faptul că de noi depinde dacă dorim să transformăm experiența didactică, într-un atu sau să o lăsăm să devină un dezavantaj, o formă de uzură. Este mult mai confortabil să ne ascundem în spatele unei „programe rigide” și a unui manual cu conținut greoi, decât să căutăm metode și mijloace noi, adaptate noilor generații de elevi. Creativitatea se cultivă indiferent de vârstă. Schimbarea se află în noi!

prof. Mirela Venera NELCA,
Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița

Ironia, formă a evidențierii omului ca ființă socială la Platon și la Aristotel

În sânul unei comunități, comicul pune în joc alternativa solidarității („se râde cu”) și a excluderii („se râde de”) care întemeiază grupul și de care depinde locul pe care îl ocupă fiecare individ. Chiar dacă râsul e vicios, el poate totuși servi discreditării altor metehne.Ca formă de comunicare, râsul servește pentru a semnifica disprețul, adeziunea, docilitatea. De la aceste idei pornește Platon în Republica. În viziunea lui, ridicolul apare când ieși de pe propriul făgaș și intri pe un domeniu necunoscut; confuzia acțiunii cu cunoașterea e de domeniul ridicolului.
În dialogul socratic este caracteristică autoelogierea ambivalentă: sunt mai înțelept decât ceilalți fiindcă știu că nu știu nimic. În jurul figurii lui Socrate se îmbină râsul, ironia, întregul sistem al deprecierilor cu investigarea superioară, pentru întâia oară liberă, a lumii, a omului și a gândirii umane. Râsul socratic, reținut până la ironie, și deprecierile socratice (un întreg sistem de metafore și comparații, împrumutate din sferele de jos ale existenței) apropie lumea și o fac familiară pentru a putea fi exploatată nestingherit și fără teamă. Ironia socratică, maieutică sau ironia catihetică constă în metoda interogării prin simularea ignoranței: printr-un șir de întrebări abil condus, dându-se întotdeauna interlocutorului dreptatea pe care nu o are, acesta e obligat, finalmente, să infirme propriul punct de vedere cu propria gură. Maieutica derivă din perceperea contradicțiilor lumii, societății, individului, fiind o reacție sintetică de adaptare a spiritului la situația prezentă și de pregătire a acțiunii viitoare.
În Grecia clasică, armonia dintre om și natură, dintre fizic și moral, dintre gând și cuvânt, dintre cuvânt și act evidențiază și sancționează în primul rând prin reliefare, apoi prin râs ridicolul care se manifestă ca discrepanță între măsura umană sau propria măsură și manifestarea accidentală. Râsul este, în câteva condiții, sancțiunea atrasă de cel care nu observă recomandarea oracolului din Delphi, „Cunoaște-te pe tine însuți!” Comicul se rezumă în acest caz la batjocură, chiar dacă legitimitatea sa variază în funcție de raporturile dintre cel care râde și victima sa.
Premisa socratică e elocventă pentru scepticismul agnostic: „Nu știu decât un lucru, că nu știu nimic”. Figură care constă în a spune voluntar contrariul a ceea ce se dorește să se înțeleagă, ironia privează cuvintele sau propozițiile de valoarea lor reală sau completă, de obicei printr-un element ajutător cu rol de semnal: ton, gest, aer ironic, etc… Condițiile ironiei se găsesc în jocul relațiilor sociale bazate pe supunere și revoltă, pe inegalități fizice compensate prin intelect, pe frica de represiune și dorința de corecție și relativitatea moralei. Atitudinea ironică derivă din perceperea contradicțiilor lumii, societății, individului, și e o reacție sintetică de adaptare a spiritului la situația prezentă și de pregătire a acțiunii viitoare, diferită sau chiar opusă, care e astfel prevăzută pentru a nu fi făcută imposibilă.
Comicul are o funcție socială în măsura în care evidențiază pe om ca persoană socială; este o formă socială a emoției, aparținând limbajului afectiv. Platon fixează unul din criteriile de considerare a obiectului ridicol: defectul uman în raportare socială. Râsul e îndeosebi o marcă a dezaprobării și de aceea trebuie râs numai de ceea ce e cu adevărat blamabil. Râsul traduce plăcerea securității individului care ia sau reia conștiința apartenenței sale la un grup social. Râsul e provocat de un lucru în dezacord cu o exigență socială, dar destul de puțin importantă pentru a nu-l judeca sever. Ca fenomen al sociabilității, râsul e condiționat psihologic de simpatie și antipatie. Simpatia provoacă, dar mai ales propagă râsul, marcând solidaritatea umană. Antipatia (separarea de alții, refuzul asemănării) e o opoziție de natură sau de grad între sentimentele mai multor persoane: ea devine comică dacă e neașteptată și superficială. Râsul nu e un mijloc de a corija moravurile, ci pur si simplu un element de sociabilitate. Comicul se naște când oamenii reuniți în grup își îndreaptă toată atenția asupra unuia dintre ei, pe seama căruia se exersează inteligența. Numai într-o astfel de societate comicul are valoare, în măsura în care evidențiază pe om ca persoană socială.
În vreme ce filosofia lui Platon pornește de la analiza noțiunilor abstracte, Aristotel marchează distincția dintre genurile epic, liric și tragic. Înțelegând arta ca mimesis, acesta face distincția dintre simpla copie a realității superficiale, actualmente existentă ori întâmplată în trecut, și o realitate esențială, o realitate posibilă în limitele verosimilului și ale necesarului. Prin formele ei, arta capătă expresie și ritm, fiind suficient ca artistul să reprezinte faptele verosimil. Aristotel teoretizează această concepție a râsului, precizând că aceste insuficiențe și sluțenii, care contrariază idealul ordinii și armoniei, trebuie să fie „fără durere și vătămare” pentru a provoca râsul. Există în urât ceva demn de râs care, prin imitație, dă naștere comediei, și acel ceva este de domeniul ridicolului, provoacă râsul. Pornind de la ideea că literatura izvorăște din viață, umorul își dobândește valoarea prin existența unui punct de vedere semnificativ asupra vieții. Intriga și accidentele alese oferă caracter de generalitate și le deosebește de întâmplările vieții cotidiene.
Comedia, ca formă dramatică, e la obârșie o creație populară, legată de serbările dionisiace, un festin care include beția, dansul, cântecul, sprijinindu-se și antrenându-se reciproc spre manifestări paroxistice. Înfățișată la început ca un simplu joc popular ritual, alături de dans, s-au adăugat mai pe urmă cântece faloforice sau ithyfalice, folosindu-se veșminte și măști bizare. Această procesiune veselă purta numele de comos, care împreună cu cuvântul ode (cântec), a dat naștere de comedii în adevăratul sens al cuvântului a fost Crates. Comedia veche aduce la Atena satire în acțiune, personajele cunoscute sunt numite; ea atacă ceea ce se crede a scăpa legilor: ingratitudinea, infidelitatea, uzurparea meritelor altuia, incapacitatea în treburile obștești. Însăși numele personajelor sunt date doar după ce autorul și-a clădit intriga, cu întâmplări verosimile. În acest fel, intriga constituie principalul element cantitativ, acel de care toate celelalte depind, fiind începutul sau sufletul oricărei comedii.
De partea pierdută a Poeticii s-au ocupat mai mulți cercetători, care au încercat să o recompună din informațiile dintr-un manuscris, sub forma Tractatus Coislinianus. Potrivit tratatului, comicul este imitația unor acțiuni absurde și lipsite de măreție sau grandoare, unde plăcerea și râsul reies din cuvinte și fapte, putând fi generat de orice nivel al limbajului: fonetic, lexical, morfologic, sintactic, în toate cazurile funcționând un criteriu logic și dezacordul normă-aberație. Relațiile semantice care se stabilesc la nivel textual: omonimie, paronimie, sinonimie, stârnesc confuzii iar jocul de cuvinte, situații comice. Utilizarea unor mijloace paraverbale (accent, intonație, dar și alternanțe de sunete) de asemenea accentuează oralitatea textului. Intonația generează comicul și când servește dublul sens al cuvântului aflat într-o organizare sintactică. Timbrul și intensitatea au o funcție contrastivă: orice deviere la nivel paraverbal produce comicul. Mijloacele verbale susțin caracterul comic, manifestându-se prin surprinderea unor idiomuri sau a unor accente specifice. De asemenea, repetiția comică reprezintă o altă modalitate de stârnire a comicului prin monotonia ei, pentru că divulgă ideea fixă, dar și principiile simetriei și ale imitației. Contrastul comic provine din variația posibil și imposibil. La nivelul cuvintelor va apărea echivocul; la nivelul situațiilor umane va apărea travesti-ul și quiproquo-ul. Din dorința de a-l copia pe celălalt, are loc un transfer de sens datorat unor greșeli semantice sau a unor similitudini între termeni, fapt care dă naștere metonimiei. Și, nu în ultimul rând, comicul este provocat de parodie. Parodia e imitarea polemică a slăbiciunilor adversarului manifestate la trei nivele: formă, materie, concepție. Parodistul nu creează, ci critică. Viziunea lui constructivă e redusă la colecționarea actelor străine de comportament stilistic, prin sugestie și implicație. Tensiunea dramatică trebuie să fie în așa fel susținută și organizată încât să descopere impostura, făcută astfel neprimejdioasă, dar și valorile înalte, care, de cele mai multe ori, se ascund sub aparența umilului și a stângăciei. Umorul ia naștere când rațiunea nu este în echilibru cu lucrurile, pe care încearcă să le domine, dar nu reușește. Scriitorul umorist are misiunea de a trezi și dirija iubirea, mila, bunătatea, disprețul pentru minciună, pentru pretenții, impostură, tandrețea față de cei slabi, oprimați; profund sensibilizat, literatul empatizează cu tot ce constituie sursă a umorului. Pe lângă dicție, un alt prilej al râsului îl reprezintă incidentele (identitatea viciată prin travestire, posibilul, imposibilul, dansul vulgar, ilogicul argumentării, natura inferioară a cuiva, etc). Acestea sunt doar câteva dintre ideile surprinse în tratat.
Apologie a râsului, și romanul Numele trandafirului a lui Umberto Eco redă numeroase discuții asupra filosofiei lui Aristotel referitoare la comic și mai ales la partea pierdută a Poeticii. Mobilul crimei principale e legat de conținutul Poeticii lui Aristotel, unde există singurul exemplar în biblioteca abației. Motivația pe care Jorge o găsește crimelor comise e: „această carte ar putea să îi învețe pe oameni că eliberarea de frică înseamnă înțelepciune”. Când râde, omul răstoarnă valorile senioriale, prin mijloace rafinate, de unde năzuința individului de a nimici moartea prin dezrobirea de frică. Pornind de la afirmația lui Aristotel că omul este un animal social, (zoonpolitikon), textul lui Eco este construit pe polemica Comicul – între demonic și catarsis, unde Jorge și Guglielmo sunt polii opuși ai concepțiilor despre adevăr și comic văzut din punct de vedere teologic, filosofic, scolastic și istoric. Înclinarea spre râs are o valoare pozitivă, dând valoare cunoașterii, iar prin enigme rafinate, metafore neașteptate, spunând lucrurilor altfel decât sunt, comicul oferă o nouă perspectivă, aceea a lumii pe dos. Oamenilor li se oferă oportunitatea, de câteva ori în an, să se abată de la reguli și să își creeze un univers guvernat de carnavalesc, în care totul este permis, cad barierele sociale.

prof. Mihaela FRENȚIU
Liceul cu Program Sportiv Bistrița