joi, 19 decembrie 2013

Decembrie 2013

Ceea ce deosebeşte pe om de animal e un sentiment al răspunderii faţă de sine însuşi. (Camil Petrescu)

ACCENTE

Proiectele de parteneriat Comenius – O sărbătoare a șanselor tale în Europa

În societatea actuală, la nivelul comunităţii, importanţa fondurilor europene sau a celor nerambursabile de la bugetul local, trebuie, în mod evident, să privilegieze domeniile care intersectează cultura, educaţia, sportul sau relaţiile internaţionale – cele care dau de fapt măsura unei dimensiuni europene a urbei respective.
Anul european al cetăţenilor 2013 aduce în prim-plan drepturile care le revin, automat, tuturor locuitorilor Uniunii Europene, în calitate de cetăţeni ai acesteia. Toţi cei 500 de milioane de cetăţeni europeni beneficiază de aceste drepturi în viaţa de fiecare zi, iar avantajele pe care le conferă acestea se răsfrâng şi asupra economiei UE și asupra șanselor educaționale la care au dreptul aceștia.
Prin dimensiunea europeană conferită de Parteneriatele Comenius care se vor prezenta sub haina unei noi generații de proiecte în următorul exercițiu financiar 2014-2020, fiecare școală și cadru didactic are posibilitatea de a accesa programe europene și implicit finanțarea activităților propuse.
Proiectele de parteneriat Comenius prin Programul de învățare de-a lungul vieţii, își propun să ofere elevilor şi personalului didactic o gamă largă de oportunităţi de dezvoltare profesională şi personală, pentru a intra în legătură cu colegii din întreaga Europă şi a stabili relaţii perene de colaborare, care, pe lângă faptul că le oferă obiective şi instrumente de lucru comune, promovează înţelegerea reciprocă a culturilor şi valorilor prin intermediul unor parteneriate instituționale de tip bilateral, multilateral, sau de tip Regio. De asemenea, Comenius urmărește: dezvoltarea cunoaşterii și înțelegerii diversității culturale și lingvistice europene în rândul profesorilor și elevilor; sprijinirea elevilor pentru a dobândi competențele și abilitățile necesare dezvoltării personale și cetățeniei active.

Rolul învățământului românesc în promovarea valorilor comunității locale și naționale este unul major, proiectele derulate prin școală venind în întâmpinarea importanței valorizării identității culturale a fiecărei țări europene. Dimensiunea europeană circumscrie dar nu o anulează pe cea locală și națională, diversitatea culturală și lingvistică a celor 28 de țări europene, oferind marii familii europene valori locale și naționale care se cer în mod necesar promovate.
Un bun exemplu în acest sens este Colegiul Naţional Andrei Mureșanu, o instituţie deschisă cooperărilor educaţionale atât la nivelul comunităţii locale cât și în plan internaţional, prin proiectele de colaborare constantă cu orașul înfrăţit Besançon (Franța).
Dimensiunea europeană a instituţiei se regăseşte în derularea mai multor proiecte educaționale finanțate atât de Consiliul Local cât și de Comisia Europeană prin Agenția națională pentru proiecte comunitare. Proiectul european de parteneriat multilateral Comenius, care s-a desfășurat pe o durată de 2 ani, 2009-2011, la nivelul a 2 clase din învățământul primar şi gimnazial, cu activități derulate în cadrul curriculum-ului și reunind trei țări latine, (Franța, Italia, România) a fost o experiență umană și profesională care a motivat și alte școli din județ de a face pași spre dimensiunea europeană a cooperărilor educative internaționale.
Proiectul a vizat schimburi educative între parteneri proveniţi din diferite țări ale Europei în scopul de a descoperi elevilor bogăţia și diversitatea Europei de ieri și de astăzi, să manifeste progres în dezvoltarea cetăţeniei active europene bazate pe înţelegere, respect şi toleranţă. Activitățile derulate în cadrul proiectului, de cunoaștere a partenerilor implicați, au oferit posibilitatea de a promova valorile locale și naționale românești atât partenerilor francezi cât și italieni, de a face să cadă barierele culturale și lingvistice, de a se schimba mentalităţi și prejudecăţi în ceea ce priveşte imaginea noastră ca spaţiu cultural valoros.

Sunt cetățean român, deci cetățean european

Bistrița se detaşează prin istoria sa de veche cetate medievală, unul din cele 7 burguri ale Transilvaniei, despre care elevi și cadre didactice din Franța și Italia au descoperit cu uimire similitudini lingvistice dar și diferențe de cultură și civilizație. Influența culturii germane au identificat-o în arcadele gotice, în arhitectura caselor din centrul vechi, în zidurile ultimului turn din cele 18 care apărau cetatea Bistriței, în prezența vechilor steme heraldice, în edificiul Bisericii Evanghelice cu cel mai înalt turn dintre bisericile evanghelice transilvane.
Partenerii Comenius au descoperit că Bistrița este orașul imnului național, orașul poetului revoluționar Andrei Mureșanu, elevii francezi și italieni intonând imnul românesc sau alte cântece tradiționale românești în spectacolele comune care au oferit tuturor participanților momente de interculturalitate, de interferență lingvistică și civilizațională necesare unei cunoașteri fără prejudecăți a celuilalt. În cadrul unei imersiuni în geografia și istoria locurilor, au avut ocazia să facă deosebirea între adevăr și legendă în ceea ce privește Pasul Tihuța și mitul lui Dracula, să cunoască forme de relief diferite, să practice sporturi într-o țară parteneră în cadrul unui proiect comun, să viziteze Complexul muzeal județean care le-a oferit o călătorie în timp în ceea ce privește ocupațiile, obiceiurile și gustul pentru frumos al oamenilor locului. Acest parteneriat a oferit posibilitatea de a face cunoscut sistemul de învățământ românesc, de a promova personalități locale și naționale în cadrul curriculum-ului românesc dar și în cel din Italia și Franța. Proiectele de parteneriat Comenius reflectă dimensiunea europeană a unei școli care derulează cooperări și interferențe educative, promovând unicitatea cultural-lingvistică a fiecărei țări în diversitatea europeană.
Integrarea într-o reţea a oraşelor înfrăţite a adus Bistriţei nenumărate oportunităţi de afirmare în plan european, în special la nivel cultural și educaţional. Semnarea oficială a parteneriatului dintre oraşele Bistrița și Besançon în 1997 a adus numeroase colaborări la nivelul administraţiei locale dar mai ales la nivelul societății civile, începând cu 2003, anul unui proiect de amploare, numit sugestiv Teritorii Gemene, și care a implicat numeroase instituţii reprezentând comunitatea bistriţeană și cea a oraşului Besançon. În urma acestui proiect monitorizat de primăriile celor două oraşe înfrățite, s-a dezvoltat o întreagă reţea de proiecte şi parteneriate educative, de acțiuni de colaborare între diverse instituţii care au devenit actori ai unei societăţi civile trezite la acţiune de empatia și experienţa partenerului francez. La nivelul societăţii civile, reprezentată de instituţii de învățământ, ONG-uri, asociaţii, aceste colaborări franco-române au condus indubitabil spre o conştientizare și punere în practică, prin intermediul proiectelor de parteneriat, a propriilor valori intelectuale, manageriale și educative, fie ele locale sau naționale.
În contextul actual european, promovarea valorilor europene și a dialogului intercultural reprezintă un obiectiv permanent. „În epoca globalizării, care alimentează concomitent speranţe și temeri, trebuie să luptam neobosit împotriva tuturor formelor de intoleranţă și să construim punți de înțelegere reciprocă”, spunea un cunoscut fost președinte al Parlamentului European, Hans-Gert Pötering. Acordul semnat între Inspectoratul Județean Bistrița-Năsăud și Inspection Academique de Besançon între anii 2003-2006-2009 și reactualizat în 2011 la Besançon prin Comenius Regio sunt un exemplu de bune practici în acest sens al colaborărilor educaţionale la nivelul oraşelor înfrățite.
Trebuie amintit ca parteneriatele Comenius Regio au ca scop întărirea dimensiunii europene a educaţiei prin promovarea de activităţi de cooperare între autorităţile locale şi regionale cu rol în educaţie în Europa, oferind ocazia autorităţilor educaţionale, în cooperare cu şcolile şi ceilalţi actori din domeniul educaţiei, din diferite regiuni, să lucreze pe unul sau mai multe subiecte de interes comun. Parteneriatele Comenius Regio ajută regiunile participante să dezvolte şi să facă schimb de bune practici în domeniul sistemului de educaţie, să creeze instrumente de cooperare durabilă şi sprijină financiar realizarea de parteneriate școlare, pentru a crește calitatea și a consolida dimensiunea europeană în educație. Programul Sectorial Comenius, la nivel european, urmărește o țintă foarte ambițioasă, și anume să implice în activități educaționale de cooperare cel puțin trei milioane de elevi până în anul 2013 (http://www.anpcdefp.ro).
Promovarea valorilor naționale prin intermediul cooperărilor educative cu diferite școli din alte sisteme de învățământ europene nu pot să ducă decât la promovarea și dezvoltarea comunicării în limbile străine, prin cooperarea pe tema cetățeniei europene active.
Cetăţeanul european activ este cetăţeanul viitorului, cel pentru care rolul și organizarea Parlamentului european nu are secrete, cel care se implică în viața comunității sale și mai ales propune și câștigă proiecte necesare în vederea dezvoltării unei societăţi durabile, care să-şi promoveze propriile valori locale și naţionale.
Un reprezentant important la nivel european al României, Leonard Orban, membru al Comisiei Europene, spunea că a comunica în mai multe limbi străine dezvoltă creativitatea, elimină stereotipurile culturale, încurajează gândirea dincolo de graniţe și poate contribui la dezvoltarea produselor și a activităţilor inovatoare.
Este ceea ce se întâmplă în dimensiunea educativă, în cadrul proiectelor Comenius, Leonardo sau Grundvig. Barierele culturale au fost în mod evident eludate. Acesta este și rolul acestor proiecte europene care privilegiază comunicarea, toleranța și non discriminarea între parteneri, creativitatea şi în special identitatea naţională în marea familie a diversității europene.

Prof. Cristina IURIȘNIȚI,
Colegiul Național Andrei Mureșanu, Bistrița

FOTOEVENIMENT

Ziua Națională a României a fost sărbătorită cu entuziasm în toate școlile din județul nostru. În imagini, aspecte de la activitățile dedicate acestei sărbători în Școala Gimnazială Șieu Măgheruș.

Colaborare la Proiectul Național „Festivalul Șanselor Tale” – noiembrie 2013

În calendarul activităților multiple pe care le desfășoară școala noastră, un loc aparte îl dețin cele care au ca scop educația civică, pe care am identificat-o ca necesitate majoră în rândul generațiilor actuale de elevi. Unul dintre paradoxurile epocii în care trăim este acela că, deşi industria comunicării se află în plin avânt, omenirea se confruntă cu cea mai severă criză a comunicării. De aceea, elevii noștri trebuie sprijiniți în combaterea acestui trend, trebuie educați să se informeze, să știe cum să folosească informația și să o poată comunica cu ușurință, atât verbal cât și în scris.
În acest context, am fost impulsionați de propunerea de a participa la proiectul național intitulat FESTIVALUL ȘANSELOR TALE. Am gândit că șansele elevilor în tot ceea ce aceștia întreprind la școală, în familie și în societate, au ca temei de reușită, în primul rând o atitudine civică potrivită cu toate ocaziile. Având convingerea ca aceste atitudini pot fi educate în școală și reamintite elevilor în mod periodic, am conceput o activitate în cadrul proiectului național, intitulată „Elevul bistrițean este elev european”, prin care am avut în vedere să realizăm dezbateri, informări și realizarea de proiecte privind calitățile dezirabile ale viitorului cetățean european, pe care să le cultive elevii, viitorii cetățeni. Calitățile dezirabile pentru manifestarea corectă în societatea în care trăim, sunt cele general umane, creștine, adică: bunătatea, toleranța, seriozitatea, conștiinciozitatea, responsabilitatea, buna comunicare, voluntariatul, iubirea, prietenia, respectarea valorilor: familie, onoare, sinceritate și, nu în ultimul rând, acele calități care conturează profilul cetățeanului european de succes: corectitudinea, informarea permanentă și perseverentă. Așadar, i-am invitat pe colegii noștri diriginți să le facem cunoscute toate aceste calități în rândul elevilor, să îi ajutăm să le descopere și să îi convingem să le exerseze, să și le însușească ca deprinderi obișnuite în școală, în familie și în societate.
Activitatea propusă s-a derulat în câteva etape. În prima etapă, am realizat o masă rotundă cu colegii diriginți și am lansat provocarea de a acționa sinergic în vederea îmbunătățirii climatului civic în rândul elevilor. În etapa a doua am distribuit, la alegere, fiecărei clase o temă spre dezbatere la orele de dirigenție și de cultură civică, care să continue cu realizarea de postere pe respectiva temă. În această manieră am atins obiective educative valoroase, ce țin de dezvoltarea capacităților de comunicare, în cadrul dezbaterilor susținute cu elevii, precum și exersarea unor calități de bază, cum ar fi: lucrul în echipă prin bună colaborare, bună comunicare, efort propriu, responsabilitate, muncă corectă, hărnicie, informare, fapt care ne îndreptățește să concluzionăm că activitatea a fost încă o reușită în educarea elevilor. În etapa actuală, cea de diseminare și valorizare a informațiilor, am realizat împreună cu elevii o expoziție cu cele mai reușite postere, pentru informarea celor care vizitează expoziția. Totodată, pentru a dovedi și caracterul sustenabil al acestor postere, invităm colegii să le folosească ca schimb de experiență între clase și la următoarea activitate cuprinsă în calendarul de activități al școlii noastre, înscrisă sub genericul SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE.
Astăzi lansăm o invitație părinților, colaboratorilor și educabililor, la Școala Gimnazială nr. 1 Bistrița, unde, spre bucuria și mândria elevilor și profesorilor de la clasele ciclului gimnazial, expoziția poate fi văzută! Vă împărtășim din bucuria acestei activități, oferindu-vă crâmpeie din expoziție.

Prof. Geta LĂPUȘTE, prof. Veronica CÂMPEANU,
Școala Gimnazială nr. 1 Bistrița


Festivalul Național al Șanselor Tale la Colegiul Tehnic INFOEL

În perioada 18-24 noiembrie 2013, la Colegiul Tehnic INFOEL Bistrița s-au desfășurat activități diverse, sub sloganul „Cetățean român – cetățean european” al celei de a XIV-a ediție a Festivalului Național al Șanselor Tale.
Dezbaterea „A fi activ înseamnă a te implica” a fost o acțiune interactivă și informativă despre tot ce înseamnă cetăţenia activă și a fost organizată de prof. Vultur Livia, prof. Oltean Maria Lucia, prof. Verdeș Delia, prof. Oanea Mihaela și prof. Bacea Adriana în parteneriat cu Centrul Europe Direct Bistrița-Năsăud. Au participat elevii claselor a IX-a E, a X-a I, a XI-a A, a XI-a B, a XII-a A.

Obiectivele urmărite de această dezbatere au fost cunoaşterea şi promovarea drepturilor cetățenilor Uniunii Europene în noile contexte economice, politice şi juridice, induse de provocările societăţii contemporane și promovarea atitudinii civice, de nediscriminare, prin cultivarea cetățeniei active, a responsabilităţii sociale, a spiritului pacifist şi a valorilor democratice. În acest context, participanții au aflat care le sunt obligaţiile, ca cetăţeni ai Uniunii Europene și cum trebuie să se implice pentru a-și face cunoscute drepturile, stipulate de altfel și în legislaţia europeană.
„Cerere și ofertă!” a fost o activitate de diseminare de bune practici coordonată de prof. Miheștean Mihaela, prof. Piciu Daniela și prof. Croitor Claudia în cadrul căreia elevii claselor a IX-a A, a IX-a D și a X-a F, împreună cu profesorii, au asistat la expunerea unui material prezentat de doamna Zbâncă Daniela, referitor la piața muncii din Europa și România. S-au dezbătut problemele referitoare la cererea și oferta locurilor de munca din UE.
Obiectivele propuse de această activitate au fost dobândirea de cunoștințe și abilități necesare pentru realizarea unor planuri de carieră realiste și adaptarea la cerințele pieței, construirea unui model de viață, precum și adoptarea de decizii motivate în orientarea profesională.
„Eu, cetățean european” a fost o altă dezbatere despre drepturi și obligații, coordonată de prof. Folfă Adriana, prof. Nicoară Rodica și maistru Jimborean Grigore, participanți fiind elevii claselor a IX-a G, a IX-a I și a XI-a I. S-au prezentat materiale informative (pliante, broșuri) despre drepturile și obligațiile cetățeanului european. Una dintre clase a făcut și o vizită în zona industrială.
Dezbaterea a urmărit atingerea obiectivelor: identificarea oportunităților pe care le oferă piața unică și valorificarea acestora; identificarea serviciilor europene ca soluții la problemele călătorului european; identificarea întreprinderilor europene pe piața unică a UE.
Activitatea „Europa – valori, drepturi, obligații” a fost organizată de prof. Nagy Mariana, prof. Rusu Cristina, prof. Muț Mariana și prof. Lobonțiu Aurelia, în parteneriat cu „Departamentul educație turism” din cadrul Primăriei Municipiului Bistrița și a avut ca scop educația pentru valorile democrației. Au participat elevii claselor a XI-a C, a XI-a D, a X-a B și a XI-a E.
Cu ajutorul materialelor informative și prezentărilor PowerPoint, elevii au învățat despre valorile europene, despre drepturile și obligațiile cetățenilor europeni, precum și cum să acționeze când își cer anumite drepturi.
„Europa fără frontiere” a reprezentat o campanie de informare a tinerilor infoeliști din clasele a X-a A, a X-a E, a XII-a D și a XII-a C asupra cunoașterii drepturilor și obligațiilor pe care le au în calitate de cetățean european, utilizându-se materiale informative (pliante, broșuri).
Acțiunea a fost organizată de prof. Someșan Laura, prof. Matean Iuliana, prof. Bâz Felicia, prof. Pop Alina și psiholog Brics Daniela, în colaborare cu Centrul Europe Direct, Bistrița.

prof. Alina POP,
Colegiul Tehnic INFOEL Bistrița


Festivalul Național al Șanselor Tale în imagini

Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Bistrița: „La școala europeană de cetățenie” –o călătorie imaginară în Europa pentru a afla de ce se numesc cetăţeni români, cetăţeni europeni, care este marea familie europeană etc. Au participat clasa pregătitoare A și clasa a XI-a D, profil pedagogic. Coordonatori: prof. Rad Aurora și prof. Pintiliescu Andrea Amalia

Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean: Prezentarea piesei de teatru „Avarul” de Moliere, în cadrul Galei de Teatru. Coordonatori: prof. Nelia Nicula și prof. Liana Todoran.

Școala Gimnazială „Iustin Ilieșiu” Anieș: Protejarea mediului înconjurător – prezentări de planșe, machete și film. Coordonator: prof: Frunză Raul.

Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.1 Bistrița: „Fii cetățean responsabil!” – prezentarea rezultatelor obținute în urma participării elevilor și profesorilor la activități practice de protecția mediului, în parteneriat cu Primăria Municipiului Bistrița. Coordonator: Popescu Teodora, profesor logoped.

Școala Gimnazială Cireșoaia: „Satul român – sat european”. Elevii din clasele 0-IV au desenat din imaginaţie satul viitor, iar elevii din clasele V-VIII au scris compuneri despre temă. Coordonatori: prof. Balla Eniko, înv. Mate Timea-Erzsebet.

Școala Gimnazială „Iuliu Prodan” Chiochiș: „Cântec şi joc popular în dar” – program artistic urmat de socializare cu persoanele de la Centrul de îngrijire a persoanelor vârstnice din Nuşeni. Coordonator: prof. Raţiu Daniel.

Grădinița cu Program Prelungit nr.2 Bistrița: „Televizorul, prieten sau dușman?” – ateliere de lucru cu copii și părinți. Coordonatori: prof. Pop Elena, prof. Trifan Oana.

Școala Gimnazială Ilva Mare: „Dăruiește și celui de lângă tine!” – voluntariat (donații). Au participat preșcolari și elevi din clasele a II-a și a III-a. Coordonatori: prof. Griga Valeria, înv. Pralea Fantana Nicolaie și inst. Văsieș Anuța.

Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru: „Ziua Ştafetei! Acum decid eu!” – 10 elevi timp de o zi au practicat meseria dorită. Coordonatori: prof. Rațiu Ioan, prof. Cîrdan Nicu, prof. Ivan Marcel, prof. Borș Viorica, prof. Ganea Vali.

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Năsăud: „Crosul toamnei” – activitate sportivă. Coordonatori: prof. Bidică Emilia și prof. Urzică Georgeta.

Școala Gimnazială „Vasile Scurtu” Parva: „Ziua bunicilor” – activitate integrată. Au participat elevii clasei a II-a A, înv. Vencsel Corina.

Școala Gimnazială Petriș: „La restaurant” – scenetă satirică. Au participat elevii claselor VII-VIII. Coordonatori: prof. Lupșor Cristina și Negreanu Niculina.
  

Proiect Comenius la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 6 Bistriţa

De la începutul acestui an şcolar, 2013-2014, Grădiniţa cu Program Prelungit nr.6 Bistriţa, este implicată în desfăşurarea parteneriatului multilateral Comenius intitulat „Imperiul Sănătăţii – Grădina Zânelor”, număr 2013-1-HUL-COM06-102374, cu durata de 2 ani, finanțat de Comisia Europeană cu suma de 24.000 de euro, în cadrul Programului Sectorial Comenius din programul „Învățare pe tot Parcursul Vieţii”.
La acest eveniment au participat reprezentanţi ai celor cinci ţări partenere: Medical Hight Scool Dortyol Hatay – Turcia, Instituto Progresivo Lanciano – Italia, Bobita Preschool of the Municipality Gyomro – Ungaria, Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia şi Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 6 Bistriţa.
În perioada cuprinsă intre 18 si 21 septembrie 2013, a avut loc lansarea proiectului la Bistriţa coordonat de Weores Sandor Primary Scool and Art School din Gyomro (Ungaria). Dat fiindcă aceasta a fost prima întâlnire s-au discutat aspecte ce ţin de gestionarea în bune condiţii a proiectului, definitivându-se Programul de Lucru al proiectului, cât şi distribuţia sarcinilor ce revin fiecărei ţări partenere. Au avut loc discuţii, mese rotunde, activităţi.
S-a discutat despre realizarea colțului Comenius din fiecare şcoală – grădiniţă participantă, unde vor fi transpuse în imagini toate vizitele de lucru, după ce acestea se vor finaliza. S-au precizat datele exacte ale deplasărilor. De asemenea, s-a stabilit clar planul amănunțit al sarcinilor ce urmează sa fie îndeplinite până la viitoarea întâlnire de proiect, din Ungaria.
Ultima zi de lucru din cadrul acestui proiect s-a încheiat cu o vizită la grădiniţa noastră.
Oaspeţii au fost întâmpinaţi, potrivit tradiţiei româneşti cu pâine şi sare. Primirea invitaţilor şi prezentarea grădiniţei s-a realizat într-o atmosfera caldă, prietenoasă, atmosferă creată şi susţinută de prof. Liana Moldovan – director şi de educatoarele grădiniţei şi prof. Julia Mayla – responsabil proiect.
Fiecare grupă a prezentat activităţile desfăşurate împreună cu părinţii în cadrul proiectului – confecţionarea de steaguri, citirea poveştilor intitulate „Ziua faptelor bune” şi „Ziua recoltei”. Grupa Waldorf a prezentat musafirilor „Sărbătoarea recoltei”. Copiii împreună cu educatoarele au fost îmbrăcaţi în costum naţional, ceea ce a încântat privirile participanţilor.
Mulţumim partenerilor de proiect, colegelor, părinţilor şi copiilor care s-au implicat şi sperăm ca şi pe viitor să primi acelaşi sprijin.

prof. înv. preșcolar Aritina SUSCA,
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 6 Bistriţa


Întâlnire emoţionantă între şcolari şi preşcolari

La Şcoala Gimnazială Nr.4 Bistriţa a devenit deja o tradiţie invitarea copiilor de la Grădiniţa cu Program Normal „Rază de Soare” din municipiul Bistriţa.
Vizita preşcolarilor reprezintă prima activitate a proiectului educaţional „Bine e să fii şcolar!”, iniţiat de cadrele didactice de la Şcoala Gimnazială Nr. 4 Bistriţa, prof. pt. înv. primar Barteş Bombonica şi Zaharie Victoria în parteneriat cu prof. pt. înv. preşcolar Lungu Oana, de la grădiniţa menţionată mai sus.
Scopul acestui proiect educaţional este pregătirea preşcolarilor în vederea integrării cu succes în clasa pregătitoare. Această pregătire a copilului, pentru un debut şcolar optim, reprezintă o preocupare atât pentru educatoare şi învăţătoare cât şi pentru părinţii acestora. Integrarea cu succes a copilului în clasa 0 pregătitoare depinde, în mare măsură, de pregătirea lor, atât sub aspect cognitiv, cât şi socio-afectiv. Parteneriatul dintre grădiniţă, şcoală şi familie, încă din perioada premergătoare intrării copilului în şcoală, se impune ca o necesitate de asigurare a continuităţii funcţionale între cele două trepte de învăţământ – premisă esenţială a succesului şcolar.
Şcolarii si preşcolarii vor fi implicaţi in activităţi culturale, sportive şi artistice, cu rol educativ, pe care cadrele didactice le-au anunţat iniţial părinţilor .
În cadrul primei activităţi, intitulată „Şcoala – un loc primitor”, micuţii oaspeţi au fost întâmpinaţi cu bucurie de către gazde. Au vizitat şi le-au plăcut „şcoala foarte mare, holul imens, clasa frumos amenajată” ca pentru o importantă sărbătoare. Aici au participat la prima lor lecţie de la şcoală, intitulată „Întâlnirea noilor prieteni” şi au citit mesajul pregătit special pentru ei. Apoi s-au împrietenit cu colegii lor mai mari, s-au aşezat în bănci alături de ei, au purtat discuţii şi s-au bucurat de frumoasa întâlnire. Au cântat împreună cântece cunoscute iar la final s-au distrat copios, dansând pe muzica cunoscutei Cleopatra.
Dacă la început copiii au avut emoţii şi au comunicat mai puţin, spre final, „noii prieteni” nu s-au mai putut despărţi. S-au îmbrăţişat, şi-au făcut reciproc cadouri şi au plecat foarte încântaţi de prima lor întâlnire cu „Şcoala” şi cu truditorii acestora.
Activităţile în parteneriat se vor desfăşura timp de un an de zile, fiecare întâlnire având o altă temă şi un alt mod de abordare, astfel încât, la sfârşitul anului şcolar, viitorii boboci să-şi dorească să vină la şcoală şi s-o îndrăgească.

prof. înv. primar Bombonica BARTEŞ,
prof. înv. primar Victoria ZAHARIE,
Şcoala Gimnazială Nr.4 Bistriţa,
prof. înv. preşcolar Oana LUNGU,

Grădiniţa cu Program Normal „Rază de Soare”