luni, 21 mai 2018

Mai 2018


„Vrei să înveţi ştiinţele cu uşurinţă? Începe prin a-ţi învăţa limba.” (Condillac)

Învățământul profesional – o meserie pentru viitor

Intervalul 23 martie – 04 mai 2018, a fost plin de evenimente care au scos în evidență bunele practici din învățământul profesional. Scopul principal al activităților a fost creșterea nivelului de conștientizare în rândul elevilor, părinților, antreprenorilor și cadrelor didactice cu privire la importanța solidarității și colaborării în atingerea obiectivelor comune, de a asigura dezvoltarea economică sustenabilă și echitabilă.
Elementul principal al acțiunii Săptămâna meseriilor, reprezentat de concursul pe meserii, a debutat cu o dezbatere învățământul profesional, încotro? care a creat un cadru optim pentru dezvoltarea unui dialog între mediul de afaceri și autoritățile publice, având ca scop sincronizarea competențelor elevilor cu nevoile existente pe piața muncii.
Concursul pe meserii a adus față în față 60 de elevi (clasa a X și a XI – învățământ profesional), organizați în echipaje, din cadrul a 14 unități de învățământ. Aceștia și-au demonstrat competențele și abilitățile practice în cadrul a 6 calificări profesionale: ospătar, mecanic, frizer – coafor, electrician, sudor și lăcătuș.
Dezvoltarea identității profesionale, oportunități de angajare, facilitarea tranziției dinspre școală spre piața muncii, au fost caracteristicile săptămânii meseriilor.
Elevii participanți au avut posibilitatea de a-și pune în valoare deprinderile practice, munca în echipă, comunicarea toate într-o competiție organizată de către Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud și cu sprijinul agenților economici.
Câștigătorii competiției au fost:
Secțiunea Ospătar – profesioniștii ospitalității/ 17.04.2018:
- Premiul I (Sponsorizat de Centrul Europe Direct Bistrița/ echipamente personalizate): Chiș Paul Gheorghiță, Tahiș Ioan, Lăcătuș Paul Alexandru – Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița
- Premiul II (Sponsorizat de Comautosport SRL/ vouchere de cumpărături): Odorhelian Beneamin, Roș Dumitru, Baba Cosmina – Liceul Tehnologic Agricol Bistrița
Secțiunea Mecanică – mecanicul viitorului/ 18.04.2018:
- Premiul I: Ustini Dănuț-Simion – Colegiului Tehnic „Grigore Moisil” Bistrița
- Premiul II: Sălăgean Gabriel – Liceul Tehnologic Agricol Bistrița
- Premiul III: Hiruță Ionuț- Florin – Liceului Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru
Secțiunea Frizerie – coafură/ creativ în frizerie și coafură/ 19.04.2018 (Sponsorizat de BES Romania/ produse și ustensile specifice meseriei):
Frizerie:
- Premiul I: Macrai Cristian – Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița
- Premiul II: Moldovan Emanuel – Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița
- Premiul III: Habor Rareș – Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița
Coafură:
- Premiul I: Kertesz Robert – Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița
- Premiul II: Tanca Nicoleta – Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița
- Premiul III: Plic Iuliana – Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița
Secțiunea Electric – electricianul îndemânatic/ 20.04.2018 (Sponsorizat de Leoni Bistrița / unelte și echipamente specifice):
- Premiul I: Pop Daniel – Liceul Tehnologic Forestier Bistrița
- Premiul II: Alexa Laurențiu, Oșorhean Ștefan – Liceul Tehnologic Forestier Bistrița
- Premiul III: Pall Adrian – Liceul Tehnologic Forestier Bistrița
Secțiunea Sudor – sudorul european/ 23.04.2018 (Sponsorizat de RAAL Prundu Bîrgăului/ echipamente de lucru):
- Premiul I: Cioancă Gavril – Liceul Radu Petrescu Prundu Bîrgăului
- Premiul II: Mureșan Bogdan – Colegiului Tehnic Grigore Moisil Bistrița
- Premiul III: Andreica Marian – Liceul Radu Petrescu Prundu Bîrgăului
Secțiunea Lăcătușărie – Lăcătușul priceput/ 24.04.2018 (Sponsorizat de HP Kaysser International SRL/ unelte și echipamente):
- Premiul I: Monda Radu Mihai – Colegiului Tehnic Grigore Moisil Bistrița
- Premiul II: Devai Eduard – Liceul Tehnologic Lechința
- Premiul III: Drăgoi Cristian Vasile – Liceul Tehnologic Telciu
Săptămâna meseriilor s-a încheiat cu premierea concurenților eveniment organizat la Hotel Diana Bistrița, sala de conferințe, cu promisiunea că activitățile destinate promovării ofertei educaționale corelată cu cerințele de pe piața muncii vor fi dezvoltate în anii următori.

Prezentăm oferta educațională aprobată pentru anul școlar 2018-2019:
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL are o durata de 3 ani și se organizează în unități de învățământ care au încheiate contracte – cadru cu operatorii economici. Acestea sunt:
1. Colegiul Tehnic Gr. Moisil Bistrița: Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic, Tinichigiu vopsitor auto, Sudor, Operator la mașini cu comandă numerică.
2. Liceul Tehnologic Forestier Bistrița: Tâmplar universal, Electrician exploatare joasă tensiune.
3. Liceul Tehnologic Agricol Bistrița: Mecanic auto, Lucrător în agroturism.
4. Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița: Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație; Frizer - coafor – manichiurist - pedichiurist; Bucătar; Cofetar – patiser.
5. Liceul Tehnologic H. Coandă Beclean: Operator la mașini cu comandă numerică, Confecționer produse textile, Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, Comerciant – vânzător.
6. Liceul Tehnologic Agricol Beclean: Mecanic auto, Zootehnist.
7. Liceul Tehnologic Telciu: Lăcătuș mecanic prestări servicii.
8. Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu Maieru: Mecanic auto.
9. Liceul Tehnologic Lechința: Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic.
10. Liceul Tehnologic Feldru: Sudor, Confecționer produse textile.
11. Colegiul Silvic Transilvania Năsăud: Pădurar, Operator fabricarea și prelucrarea polimerilor.
12. Liceul Tehnologic ICR Căianu Mic: Mecanic auto.
13. Liceul Radu Petrescu Prundu Bîrgăului: Sudor
14. Liceul Teoretic CRV Teaca: Comerciant – vânzător
15. Liceul Tehnologic F. Porcius Rodna – ÎP: Mecanic auto.
15. Școala Profesională Tîrlișua: Sudor.
16. Școala Profesională T. Morariu Salva: Cofetar – patiser.
Absolvenții de ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL care promovează examenul de certificare a calificării profesionale pot continua studiile în clasa a XI a învățământ liceal, zi sau seral.
Așadar fiecărui elev i se asigură șansele de continuare a studiilor în funcție de aspirațiile și potențialul individual de învățare. În timpul celor 3 ani de studii fiecare elev primește bursă profesională 200 lei lunar. Este bine ca absolvenții învățământului gimnazial să aleagă cea mai bună variantă pentru viitorul ce le aparține.

Inspector școlar pentru învățământ profesional și tehnic
Prof. Speranța UNCIU

Interferențe didactice

Principala dimensiune a Centenarului Marii Uniri este una educativă, iar prin educație, copiii pot duce mai departe spiritul generației de la 1918.
Pentru România, anul 2018 este un an al unității de neam și de credință. Școala are misiunea de a face, prin educație, un recurs la memoria istoriei neamului românesc, iar Centenarul să devină un moment de reflecție profundă, concretizat în interferențe educaționale la nivelul cadrelor didactice de dincoace și de dincolo de Prut. Principala dimensiune a centenarului este, așadar, cea educativă, pentru ca generațiile actuale de elevi să-și însușească valorile, atitudinile și convingerile patriotice și să înțeleagă mesajul și sacrificiile generației Marii Uniri. În acest context, consider că, prin inițierea unui acord de parteneriat educațional, precum cel inițiat de noi, Interferențe didactice, pentru cadrele didactice din Colegiul Național „Andrei Mureșanu”, Bistrița și Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Chișinău este o oportunitate să promoveze valori comune, practici în domeniul educațional, dar și o șansă de a putea sărbători împreună Centenarul, de a simți și trăi evenimentul ca fiind unul marcant pentru istoria noastră comună.
În perioada 3-6 mai 2018 a avut loc la Chișinău întâlnirea reprezentanților celor două unități de învățământ, prilej cu care s-a așezat prima cărămidă la temelia unei colaborări ce se dorește de ambele părți a fi una de lungă durată, în spiritul valorilor comune și a unității.
Vizita a avut valențe complexe. S-au împărtășit experiențe didactice și manageriale, s-a făcut schimb de bune practici în ceea ce privește aplicarea curriculei școlare, a metodelor și tehnicilor de predare, dar s-au evidențiat și aspecte care pot fi armonizate în vederea realizării unui scop comun. Totodată, s-au purtat discuții la Direcția de Educație, Tineret și Sport, precum și la Institutul de Științe ale Educației în vederea creării unor oportunități de formare și dezvoltare profesională pentru cadrele didactice din Republica Moldova, prin instituții abilitate, dar și a unor oportunități de comunicare, conlucrare, cooperare, consultare în vederea cunoașterii diferitelor aspecte ale spațiului cultural și educațional din cele două țări.
Schimbul de experiență a fost inițiat de Colegiul Național „Andrei Mureșanu” din Bistrița, coordonator, profesor Aurora Rad, iar din echipă au făcut parte: directorul adjunct, profesor Irina Matei, profesor Dorina Podină, inspectorul școlar, profesor Smaranda Florean (reprezentant ISJBN) și directorul CCDBN, profesor Ioan Ioja. Din partea Liceului Teoretic „Ion Creangă” din Chișinău, schimbul de experiență a fost coordonat de profesor Ala Bârlădeanu- director adjunct, din echipă făcând parte: profesor Corneliu Solomon – director, profesor Mădălina Ganea – director adjunct, profesor Olga Lupu – director adjunct, profesor Alec Miron – director adjunct, profesor Tatiana Munteanu – director adjunct și profesor Carolina Negru – director adjunct.
Dimensiunea didactică a demersului nostru a fost puternic susținută emoțional pe tot parcursul derulării activităților, iar la final, invitația lansată fraților noștri de peste Prut a fost făcută prin versurile unui Prim- Ministru al României Mari, Octavian Goga:
„Acolo în hora vijeliei crunte
E clocotul visării sfinte.
Veniți români! Porniți-vă spre munte!
V-arată drumul morții din morminte.
Să nu uitați a veacurilor carte!
Veniți! Veniți! Că adevăr zic vouă:
Ori vă mutați hotarul mai departe,
Ori veți muri cu trupul rupt în două.”
(Latinitatea strigă din tranșee)

Profesor Aurora RAD
Colegiul Național „Andrei Mureșanu”, Bistrița

Primii pași în etwinning pentru liceul nostru – Proiectul CHRISTMAS DECORATIONS AND TRADITIONS

În lunile noiembrie și decembrie ale anului 2017, elevii clasei a V-a din Căianu Mic, îndrumați de d-l profesor coordonator Teodor Cotuțiu și ajutați de d-na profesoară de lb. engleză Maria-Gabriela Cotuțiu au fost implicați în proiectul etwinning CHRISTMAS DECORATIONS AND TRADITIONS.
Proiectul a fost inițiat de prof. de limbi străine și literatură Zuzana Blahová din Slovacia, iar partenerii au reprezentat treisprezece școli din Italia, Republica Moldova, Spania, Lituania, România, Ucraina, Polonia, Cehia, Turcia, Grecia, Croația, Slovacia și Portugalia.
Activitățile desfășurate pe parcursul a două luni au avut drept scop împărtășirea de informații și valori privind tradițiile de Crăciun în diferite țări din spațiul european. Un scop implicit a fost, desigur, exersarea limbii engleze ca limbă de circulație internațională. Pe durata implementării activităților propuse, toate școlile au intrat pe twinspace-ul propriu pentru a-și înregistra dovezile muncii depuse în proiect (fotografii, jurnal de activități, videoclipuri). De asemenea, s–au discutat și apreciat activitățile fiecărui membru din proiect în timp real. Proiectul a avut două activități principale. Prima a presupus confecționarea de decorațiuni de Crăciun împreună cu elevii și scrierea unei scrisori în limba engleză din partea fiecărui elev unui alt coleg din celelalte țări; scrisorile trebuiau să reflecte aspect curente din viețile personale și de familie ale copiilor și, mai ales, să descrie câteva obiceiuri tradiționale românești (naționale și locale) de Crăciun. Aceste scrisori au fost scrise de cei doisprezece elevi ai clasei a V-a, verificate cu profesorul de lb. engleză, și, însoțite de decorațiuni, au fost expediate prin poștă către toți partenerii, după care s-a intrat în cea de-a doua etapă a proiectului.
În continuare, s-au primit scrisorile din partea tuturor școlilor , însoțite de decorațiuni. Scrisorile s-au citit și discutat la clasă în vederea îmbogățirii bagajului cultural al elevilor și consolidării deprinderilor de limbă. Fiecare clasă participantă la proiect și-a împodobit un brăduț cu decorațiunile primite din celelalte țări. Putem spune că am avut într-adevăr un brăduț european, simbol al prieteniei și acceptării diferențelor! Copiii au fost încântați să-și facă noi prieteni și să confecționeze decorațiuni…însă parcă au fost mai bucuroși când au primit feed-back-ul din celelalte țări. Atunci au simțit într-adevăr că „exercițiile” de exprimare lingvistică și a personalității pe care le-au făcut au fost deosebite de altele pe care le fac la clasă în fiecare zi, în sensul că în etwinning totul este real, și sunt oameni în carne și oase care-ți răspund în moduri noi și surprinzătoare. Astfel, și motivația de învățare și curiozitatea culturală sunt stimulate în mod real, cum nu o pot face uneori aridele lecții la diferitele discipline.
Proiectul s-a încheiat prin realizarea unui videoclip cu elevii clasei a V-a, filmat în cabinetul de limba engleză. În prima parte a videoclipului, elevii, îmbrăcați în port popular, au cântat două colinzi vechi românești, iar în cea de-a doua, îmbrăcați în hainele lor preferate, în spiritul Crăciunului, au cântat două colinzi în limba engleză. Copiii s-au simțit foarte bine făcând această activitate de grup și au fost mândri să-și reprezinte școala și țara. La începutul filmulețului, ei au citit un mesaj introductiv în limba engleză, iar la final au făcut urări de Crăciun într-un mod original, cu deosebită prezență scenică. Munca elevilor și comentariile partenerilor pot fi văzute pe pagina de etwinning a proiectului și, parțial, pe youtube. A fost o deosebită plăcere pentru noi, profesorii, să lucrăm cu acești copii, și ne dorim să-i implicăm, pe ei și pe alții în viitor în astfel de activități.
După finalizarea proiectului, școala a primit o diploma de participare, un acord de parteneriat și un certificat de calitate (etwinning quality label). De asemenea, toți elevii implicați au primit diplome de participare. Bravo, copii!

Prof. Teodor COTUȚIU,
Prof. Maria-Gabriela COTUȚIU
Liceul Tehnologic „Ion Caian Românul” Căianu Mic

Greetings from Europe! – Postcard Exchange

În acest an, Europa își sărbătorește patrimoniul cultural. O bună modalitate de a învăța despre țările noastre europene este aceea de a schimba cărți poștale colorate, arătând tuturor patrimoniul cultural al țării noastre (monumente, festivități, tradiții, personalități, produse etc.), cu scurte note explicative cu privire la ceea ce sunt și înseamnă ele pentru noi.
Scopul proiectului la care noi am aderat, Greetings from Europe! – Postcard Exchange, celebrating 2018 European Year of Cultural Heritage, a fost de a trimite și de a primi cât mai multe cărți poștale posibile pentru a crea o hartă europeană colorată, cu toate cărțile poștale primite, într-un colț special al școlii noastre.
Profesorii participanți la proiect, după ce au prezentat proiectul elevilor și, de asemenea, au informat părinții despre acesta, au făcut activități de brainstorming în clasă: „Ce este patrimoniul cultural? Care sunt unele dintre elementele patrimoniului nostru cultural?”. Școlile înscrise în proiect au alcătuit hărți cu diferitele aspecte ale patrimoniului cultural și le-au împărtășit între ele, apoi a fost creat un perete de padlet în care fiecare partener și-a putut prezenta elemente ale patrimoniului cultural al țării sale – un padlet accesibil profesorilor-elevilor-părinților care au fost liberi să comenteze – și așa au făcut.
Profesorii au ghidat și au ajutat elevii să colecteze materiale despre elementele culturii pe care au dorit să le prezinte partenerilor (imprimarea de imagini, tăierea fotografiilor din reviste și broșuri, aducerea vederilor gata la clasă, realizarea propriilor desene, căutarea informațiilor pe internet). În echipe sau perechi elevii au pregătit și au scris cărțile poștale, folosindu-se de limba engleză. Profesorii au încărcat o mulțime de fotografii și videoclipuri ale întregii proceduri în jurnalul de proiect.
Între timp, diferitele școli au creat pagini în spațiul virtual pentru a se prezenta și care au fost utilizate pentru ca toată lumea să demonstreze unde este situată școala de proveniență. A fost o pagină de adrese unde profesorii au împărtășit informații despre câte școli au putut trimite cărți poștale și cui. De asemenea, au aranjat să trimită cărțile poștale prin e-mail școlilor care nu și-au putut permite să le trimită cărți poștale. Prin urmare, adresele școlare, precum și adresele de e-mail au fost partajate în spațiul virtual.
Înainte de postarea cărților poștale, a avut loc o expoziție a acestora în unele școli, pentru ca ceilalți elevi, profesori și părinți să le poată vedea. Unii elevi și-au publicat cărțile poștale cu ajutorul cadrelor didactice. În fiecare școală a fost amenajat un colț special, unde a fost expusă o hartă colorată a Europei cu toate cărțile poștale primite. Acesta a fost produsul final al proiectului nostru. Astfel și ceilalți elevi, profesori din școală au avut șansa de a le admira și de a învăța din aceste cărți poștale.
Pe parcursul proiectului au fost utilizate următoarele instrumente web: Padlet a fost folosit atât de către profesori, cât și de către unii elevi. Canva a fost folosită de mulți parteneri pentru a-și realiza cărțile poștale digitale. S-a folosit, de asemenea, Google Docs și formularele Google, hărți google, skype, instrumente de joc cum ar fi kahoot, proprofs, quizlet, learningapps, h5p, jigsawplanet. De asemenea, Powerpoint, Word și Excel ne-au ajutat să prezentăm și să organizăm proiectul. Nu în ultimul rând, am folosit instrumentele din spațiul nostru virtual (Twinspace) pentru a organiza și evalua proiectul, pentru a comunica, pentru a ne prezenta munca și a comenta reciproc (jurnalul de proiect și buletinul profesoral, paginile și materialele, twinmailul și forumurile). De asemenea, ar trebui să menționăm utilizarea e-mailului ca mijloc de schimb de cărți poștale și informații culturale.
Pe parcursul proiectului, profesorii au folosit jurnalul de proiect pentru a-și încărca munca și a-și exprima observațiile asupra muncii celuilalt. Au fost create mai multe jocuri, de către diferite școli, pe baza cărților poștale primate, care au fost jucate de elevi în clasă. În felul acesta, elevii au fost mai implicați în învățarea din cărțile poștale într-un mod distractiv. Jocurile au inclus perechi de potrivire, ghicitori, teste și cuvinte încrucișate, puzzle-uri, jocuri kahoot etc. Fiecare profesor și-a ghidat elevii săi în învățare în funcție de nivelul lor (fiecare școală a jucat acele jocuri potrivite pentru nivelul și nevoile elevilor lor).
Participarea la acest proiect ne-a adus o mulțime de beneficii și satisfacții. Toți participanții s-au mobilizat responsabil și creativ, desfășurând activități în timp ce cooperează cu ceilalți în sarcini și proiecte comune. Fiecare a găsit modalitatea de exprimare astfel încât să fie înțeles de către ceilalți. Au fost utilizate diferite tipuri de limbaj: de la limba engleză (scrisă sau vorbită) până la exprimarea prin utilizarea de imagini, gesturi, sunete, ilustrații sau diagrame. Participanții la proiect au căutat informații, le-au structurat, le-au conștientizat, le-au împărtășit, le-au asimilat, au concluzionat, au învățat.
Rezultatul final al acestui proiect este o hartă care sărbătorește Anul european al patrimoniului cultural 2018, ce conține toate cărțile poștale primite de la toți partenerii. Cu aceste cărți poștale, elevii, profesorii, părinții pot vedea diferitele aspecte ale patrimoniului cultural dintr-un număr variat de țări, învățând despre ele, utilizând limba engleză ca mijloc de comunicare a informațiilor în sensul și situațiile prezentate.

Prof. înv. special primar Emanuela Ioana AVRAM,
Prof. psihopedagog Eniko CUPȘA,
Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Lacrima” Unirea

Proiectul eTwinning „Be Digital!”

Comunitatea școlilor din Europa – eTwinning – oferă personalului didactic ce activează în școlile din țările europene participante o platformă de comunicare, colaborare, demarare proiecte și schimb de informații, un spațiu în care să simtă că fac parte din cea mai palpitantă comunitate educațională din Europa, fiind disponibilă în 25 de limbi europene. Școlile au ocazia de a stabili contacte cu organizații reprezentative, de a contribui la planul de dezvoltare școlară și a de a dobândi vizibilitate pe plan local, național și european.
Partenerii proiectelor eTwinning distribuie materiale valoroase legate de sfera lor de activitate, materiale care se pot dovedi utile în cadrul activităților de colaborare desfășurate la ore. La rândul lor, cadrele didactice au oportunitatea de a-și consolida competențele și cunoștințele, grație interacțiunii cu prietenii în cadrul activităților de dezvoltare profesională. Pot participa la evenimente, seminarii, cursuri, conferințe online. În acest an școlar am participat la cursul „Participarea elevilor în proiectele eTwinning” – acțiune a Programului European Erasmus + în colaborare cu Programul iTeach de dezvoltare profesională continuă și la mai multe evenimente online, acțiuni care m-au ajutat în activitatea mea cu elevii. Exemplific: în urma participării la evenimentul online „The importance of emotional intelligence in school” (30.11.2017) am învățat să urmăresc mai mult elevii și să valorific inteligența emoțională a lor. Am fost surprinsă să aflu că, de fapt, inteligența cognitivă (IQ) nu este responsabilă decât în proporție de 20% de succesul nostru și că restul de 80% se datorează inteligenței emoționale.
În anul școlar 2016-2017 am fost parteneri în cadrul proiectului „The swallow is a refugee or an immigrant?”. Astfel, ne-am împrietenit cu elevi din Grecia, am participat la două acțiuni comune video, realizând puzzle cu steagurile celor două țări. Elevii au vorbit în limba engleză. Am trimis și am primit felicitări de sărbătorile de iarnă elevilor din Grecia și Italia, am ajutat comunitatea de imigranți din Serbia trimițând pachete cu haine și jucării. Le-am vorbit elevilor și le-am arătat fotografii cu cei care au fost nevoiți să-și lase casele lor, tot ce aveau și să plece în locuri necunoscute, din cauza războiului. Elevii au fost foarte emoționați și hotărâți să-i ajute. Am reușit să obținem certificatul de calitate datorită participării active la activitățile proiectului.
Proiectul eTwinning „Be Digital!” la care ne-am înscris în acest an școlar își propune să dezvolte și să îmbunătățească abilitățile elevilor în materie de limbă și abilități digitale prin activități interesante, inclusiv desene, colaje, postere, lucrări realizate din materiale reciclate, carduri, măști, proiecte 3D, utilizând cele mai recente platforme virtuale și resurse moderne din domeniul TIC. Copiii s-au jucat, s-au distrat, au învățat să lucreze mai bine la calculator, au folosit ochelari 3D uimitori, observând și analizând, participând activ la inițiative ale partenerilor proiectului.
În cadrul proiectului sunt înscriși 35 de membri din opt țări: Turcia, Grecia, Italia, Bulgaria, Ucraina, Letonia, Georgia și România, membru fondator fiind Renete Raicheva din Bulgaria. Am urmărit dezvoltarea și îmbogățirea competențelor lingvistice, comunicative și digitale prin implicarea activă în învățarea bazată pe proiecte și pe inițiativele internaționale referitoare la acest subiect. Colaborăm mai mult cu o clasă de elevi din Maltepe – Turcia, profesor Kadriye Guven. Le-am trimis felicitări de sărbătorile de iarnă, iar ei ne-au trimis scrisori în care au scris despre școală, activitățile pe care le desfășoară, hobby-uri ș.a.
Activitatea „Jocul meu preferat la calculator” i-a captivat pe toți. S-au jucat , apoi au desenat cu drag jocul preferat. Desenele au fost apreciate de ceilalți colaboratori pe padletul proiectului. Am realizat o expoziție cu cele mai reușite desene.
Așa cum sugerează titlul proiectului – „Vrem să fim digitali!” și de aceea am urmărit dezvoltarea competențelor digitale realizând activități integrate. Astfel, elevii au scris la calculatoare probleme și le-au rezolvat, au scris poezia „Primăvara” de Vasile Alecsandri și au învățat-o mai repede pe de rost, și-au îmbogățit vocabularul cu noi cunoștințe despre păsări și rolul lor în natură. Am folosit ochelari speciali pentru vizionarea videoclipurilor și filmelor VR.
În luna martie ne-au preocupat roboții, tematica fiind „Desenează roboți”. Am avut șansa de a vedea robotul „Helen” construit de echipa „Esentza Robotics” a școlii noastre, robot care se deplasează, se rotește, poate să apuce obiecte și să le arunce, să le aranjeze într-un anume loc, dirijat prin telecomandă. Au fost foarte încântați și entuziaști, doritori de a construi și ei un robot când vor crește. Deocamdată au așternut pe hârtie ideile și culorile la care visează.
Pe lângă competențele digitale dobândite, elevii și-au dezvoltat abilitățile de muncă în echipă, au comunicat și au devenit prieteni cu alți copii de aceeași vârstă, din Turcia, și-au dezvoltat competențe cheie utilizând tehnici moderne care-i motivează foarte bine, și-au îmbogățit cunoștințele. Ar fi necesară introducerea unei ore de TIC – informatică, la ciclul primar, având în vedere locul pe care îl ocupă tehnologia în zilele noastre.
Am promovat imaginea școlii noastre în țară, în comunitatea europeană, contribuind la o mai bună calitate a învățării și la obținerea titlului de „Școală eTwinning”.

Prof. învățământ primar Ioana DOROȘ
Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean

eTwinning – o comunitate de învățare

Educația de calitate reprezintă fundația oportunității și a inovării. O economie globală, a inovațiilor are nevoie de tineri capabili să analizeze informații, să colaboreze cu ceilalți și să-și comunice ideile cu ajutorul tehnologiei. Elevii de astăzi cresc într-o lume în care instrumentele digitale existau atunci când s-au născut, iar limitele fizice se pierd; în care tehnologia le dă posibilitatea de a se conecta instantaneu cu oameni de pe tot globul. Elevii din ziua de astăzi sunt diferiți de generația părinților și a bunicilor lor. Majoritatea acestora, mai ales în mediul urban, au deja ca rutină folosirea internetului și a email-ului, a sms-urilor sau a rețelelor de socializare de tip Yahoo sau Facebook. Acest mod de comunicare se face simțit și în modul lor de a învăța. Viitorul învățământului aparține unui sistem educațional informatizat, astfel, tânăra generație trebuie să pășească în viitor cunoscând utilizarea calculatorului, la fel cum generațiile trecute au știut să folosească instrumentele intelectuale ale timpului lor: hârtia, creionul.
ETwinning a fost creat pentru a oferi oportunități școlilor, cadrelor didactice și elevilor din Europa, de a colabora în siguranță, într-o manieră informală, dar fiabilă, de a învăța împreună, de a-și împărtăși cunoștințele, de a face schimb de opinii și de a-și face prieteni. Platforma eTwinning este o comunitate de excepție. Este o lume nouă atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice. Elevi și profesori din școlile europene se întâlnesc virtual, se cunosc, discută, colaborează, își planifică proiectele educaționale, fac schimb de bune practici, își cunosc reciproc țările, culturile, valorile, obiceiurile, limbile de comunicare, experiențele didactice, desfășoară activități împreună extinzându-și orizontul cultural și competențele sociale, lingvistice, competențele și abilitățile digitale. Prin intermediul platformei, eTwinnerii au acces la o rețea europeană și oportunități pentru dezvoltare profesională, prin colaborarea în proiecte internaționale și prin participarea la seminarii internaționale de formare/ schimburi de experiență, pot lua parte la un cadru activ de învățare, la instrumente pedagogice care integrează noile tehnologii în procesul didactic. Programul eTwinning răspunde obiectivelor majore europene în domeniul promovării și valorificării TIC în educație, contribuind la formarea continuă a cadrelor didactice, prin ateliere de dezvoltare profesională, cursuri online, materiale didactice și exemple de utilizare pedagogică a TIC. De asemenea, facilitează și stimulează cooperarea dintre școli din întreaga Europă, schimbul de practici și de resurse educaționale.
Învățarea interactivă, colaborarea cu elevi din alte școli similare europene, exersarea limbilor străine, dezvoltarea gândirii critice, a abilităților TIC și a lucrului în echipă sunt doar câteva din avantajele pe care le are un elev. „Celebrating Europe Day”, „Flower in a child's hand”, „My world, my life, my passions”, „May children's friendship and games thrive in Europe!”, reprezintă proiectele derulate alături de elevii mei în ultimii ani de elevii și recunoscute la nivel național sau european prin certificate de calitate. Participarea la aceste proiecte a însemnat o mare provocare, o experiență de învățare, dar și o nouă practică educativă menită să stimuleze creativitatea copiilor și motivația acestora. Rezultatele și beneficiile la nivel individual au fost multiple: cunoașterea și compararea sistemelor de învățământ și a practicilor didactice, schimb de idei, transfer de practici creative, diversificarea situațiilor de învățare, acces la noi materiale didactice (prezentări Powerpoint, blog, pagini wiki, pagini web, alte aplicații), exersarea și perfecționarea limbilor străine în contexte reale, dezvoltarea competențelor și diversificarea activităților educaționale cu suport tehnologic modern etc. Schimbul de idei și bune practici cu colegii din țările partenere și-a demonstrat pe deplin eficacitatea, creativitatea și motivația. Activitățile de lucru în echipă, responsabilitățile asumate și schimbul de idei au reprezentat o modalitate foarte bună de a învăța si de a crește atât pe plan personal, cât și atitudinal.
În general, toate proiectele în care m-am implicat au avut aceleași curs. Odată stabilite obiectivele și activitățile, s-a trecut la organizarea spațiului virtual al proiectului. Fiecare școală participantă putea să gestioneze spațiul propriu, fiecare cadru didactic având drept de administrator. De asemenea, fiecare avea posibilitatea să posteze, pe lângă creațiile copiilor, aspecte din timpul desfășurării activităților de proiect, prezentări proprii, păreri, sugestii, materiale. Camera profesorilor, spațiu special amenajat pentru colaborarea cadrelor didactice, unde elevii nu au acces, ne-a dat posibilitatea să discutăm, să ne punem de acord, să ne organizăm, să ne împărtășim din experiențele proprii. „Voki” și „wiki” au fost utilizate ca resurse de proiect și au fost foarte bine primite de copii (deci, deosebit de motivante). Au fost folosite și alte instrumente de colaborare digitală atât în derularea proiectelor, cât și în realizarea produselor finale, precum: chat-ul, email-ul, jurnalul de proiect, twinspace, fișiere video, blog, PowerPoint, Animoto, ImageChef, Glogster, PhotoStory, broșură, pagină Web, expoziție, e-book etc. Mare parte din interrelaționarea socială s-a axat pe publicarea de conținut precum fotografii și videoclipuri. Cel mai popular site de profil, YouTube, găzduiește în acest moment sute de videoclipuri ce conțin eticheta „eTwinning”. Multe dintre acestea reprezintă rezultatele proiectelor, în timp ce altele sunt înregistrări realizate la activitățile de implementare, la atelierele de formare profesională, la alte manifestări.
Avantajele pedagogice ale colaborării online pot fi percepute din mai multe perspective. În primul rând, comentariile primite de la cadrele didactice și elevii implicați în activități eTwinning atestă existența unui factor extrem de motivant în rândul elevilor. Elevii vor să folosească tehnologia, iar în contextul eTwinning au ocazia să-și dezvolte competențele digitale, precum și să învețe să-și exprime gândurile într-un mod clar și concis. Apoi se remarcă o dezvoltare a altor competențe precum soluționarea de probleme prin colaborare, munca în echipă, respectul față de opiniile altora și conștientizarea avantajelor învățării unei limbi străine și a aprecierii altor culturi.
Certificatul de Școală eTwinning este o nouă distincție care a fost lansată în 2017, cu intenția de a recunoaște și recompensa implicarea, angajamentul și devotamentul eTwinner-ilor, precum și a echipelor de profesori și directori din aceeași școală. Procesul de înscriere a început în decembrie 2017 și s-a încheiat în martie 2018. În acest context, peste 1200 de școli din Europa au fost premiate cu „Certificatul de Școală eTwinning” 2018-2019, iar Școala Gimnazială „Grigore Silași” din Beclean se află între cele peste 60 de școli din România care au obținut acest titlu european. Obținerea „Certificatul de Școală eTwinning” 2018-2019 ne bucură și ne onorează – munca celor implicați în astfel de activități a fost apreciată, iar școlii i s-a conferit recunoaștere și prestigiu în cadrul comunităților educaționale regionale, naționale și chiar europene.
În concluzie, portalul eTwinning contribuie la formarea și consolidarea competențelor sociale și civice, se constituie într-o fereastră deschisă spre Europa, spre comunicare, colaborare și învățare reciprocă, spre învățământ de calitate
Consider că o școală implicată într-o activitate de colaborare online precum eTwinning beneficiază de avantaje numeroase. În primul rând, se constată o creștere a gradului de utilizare a competențelor digitale, nu doar în rândul elevilor, ci și al cadrelor didactice- eTwinning devine un instrument eficient de formare profesională, cu atât mai mult cu cât încorporează caracteristicile de rețea socială, specifice Web 2.0, foarte populare pe Internet. Prin intermediul instrumentelor de colaborarea online cadrele didactice au ocazia să prezinte lucrările elevilor nu doar partenerilor de proiect, ci și colegilor, părinților și comunității.
Participarea la aceste proiecte a însemnat atât pentru mine, cât și pentru elevii mei o mare provocare, o mare experiență de învățare dar și o nouă practică educativă menită să stimuleze creativitatea copiilor și motivația acestora. Schimbul de idei și bune practici cu colegii din țările partenere și-a demonstrat pe deplin eficacitatea, creativitatea și motivația.
Consider că implicarea în proiectele internaționale desfășurate pe platforma eTwinning au drept scop educarea elevilor, astfel încât ei să se poată integra mai bine în viața socială. Voi continua activitatea pe platforma eTwinning, deoarece pentru mine și elevii mei, eTwinning înseamnă: cooperare, entuziasm, competență, implicare, noutate, diversitate, calitate, optimism.

Prof. înv. primar Veturia SESERMAN,
Școala Gimnazială „Grigore Silași” Beclean

joi, 19 aprilie 2018

Aprilie 2018


Ceea ce avem de învăţat să facem, învăţăm făcând. (Aristotel)

„Dezvoltarea inteligenței emoționale la elevi – metode, practici”

Complexitatea mereu crescândă a societății contemporane face ca inteligența cognitivă, să fie insuficientă pentru mulți dintre copiii generației actuale, pentru a soluționa într-o manieră adaptativă problemele cu care se confruntă în viața de zi cu zi. Inteligența cognitivă (IQ) se referă la abilitatea de a învăța și înțelege situațiile noi, de a gândi cum să rezolvi o anumită problemă și de a aplica cunoștințele avute la o problemă curentă. Pentru a depăși acest aparent paradox, cercetătorii au introdus sintagma de inteligență emoțională.
Ne dorim să lecturăm acest articol, plecând de la vorbele lui Albert Einstein care afirma că „Logica te va duce din punctul A în punctul B. Imaginația te va duce oriunde...” Am vrea să înlocuim cuvântul Imaginație cu sintagma Dezvoltare socio-emoțională. De ce? Citind articolul, credem că veți afla.
În vederea identificării factorilor care contribuie la procesul adaptării și atingerea succesului în viață, începând din anii 90 s-a accentuat foarte mult investigarea rolului jucat de trăirile afective. S-a observat că utilizarea eficientă a informațiilor cu încărcătură emoțională are un rol deosebit în procesul adaptării și în atingerea confortului emoțional personal. Emoția este de fapt combinația mai multor modificări survenite la nivel subiectiv, cognitiv (de gândire), biologic și comportamental. Emoțiile ne modulează comportamentele noastre direcționate spre noi înșine (intrapersonal) cât și comportamentele noastre direcționate spre ceilalți (interpersonal). Aceste abilități au fost numite inteligență emoțională (EQ) care este abilitatea de a recunoaște și înțelege propriile emoții și ale celorlalți și de a folosi această cunoaștere pentru a controla propriul comportament și relațiile cu ceilalți (Goleman & Boyatzis).
IQ plus EQ reprezintă un set de abilități în baza cărora un individ poate discrimina și monitoriza emoțiile proprii și ale celorlalți, precum și capacitatea acestuia de a utiliza informațiile deținute pentru a-și ghida propria gândire și comportament. EQ are rol catalizator al acestor abilități în diverse domenii ale vieții. Putem spune că abilitatea unei persoane de a se adapta cerințelor vieții și de a face față situațiilor problematice depinde de funcționarea integrată a abilităților sale emoționale, sociale și raționament/funcțiile cognitive. Warren Bennis, autorul cărții, On Becoming a Leader, spunea că „În domeniile pe care le-am studiat, inteligența emoțională este mult mai puternică decât IQ-ul pentru a determina cine devine lider. IQ este o competență de bază. Ai nevoie de ea, dar nu te face o stea. Inteligența emoțională poate să te facă să devii o stea.” Privind reușita școlară din perspectiva EQ, cercetările curente relevă faptul că există o relație critică între sănătatea mentală și succesul școlar (Owens & Murphy, 2004). Funcționarea optimă emoțională, socială și comportamentală a elevilor este relaționată: pozitiv – cu reușita școlară, cu succesul în relațiile cu alții copii și negativ – cu comportamentele antisociale și problemele de sănătate mentală.
În trecut oamenii au considerat cogniția și emoția ca fiind opuse. Dar, de fapt, cel mai nou val de cercetări din neuroștiințe ne arată contrariul. Creierele noastre sunt atât raționale, cât și emoționale – deodată. Ideea de „EQ” sau de „inteligență emoțională” este că le combină pe cele două. Este vorba despre capul + inima care lucrează împreună... vrem ca copiii noștri să învețe să ia cea mai eficientă decizie cu datele pe care le au la dispoziție. EQ este abilitatea de a integra gândirea și emoțiile pentru a lua decizii optime (Six Seconds).
O organizație non-profit, numită Six Seconds, a realizat o cercetare pe un număr de 13.000 de elevi, din 5 țări, pentru a identifica principalele ingrediente pe care tinerii trebuie să le dezvolte pentru a fi inteligenți emoțional. În acest studiu la nivel mondial, Six Seconds a constatat că peste 53% din variația acestor rezultate sunt prezise de scorurile inteligenței emoționale, altfel spus scorurile de la inteligența emoțională prezic peste 53% din variația scorurilor rezultatelor de la: performanță personală, calitatea relațiilor cu ceilalți, sănătate, auto-eficacitate, satisfacția vieții. Cercetarea confirmă, de asemenea, că abilitățile inteligenței emoționale pot fi învățate. Deci, dacă vrem ca elevii să obțină acele rezultate importante... poate că inteligența emoțională va ajuta.
Atunci când școlile implementează o abordare sistematică a învățării sociale și emoționale, indicatorii pozitivi cresc... indicatorii negativi scad; nu numai că elevii din aceste școli se simt mai bine și se comportă mai bine – ei se comportă mai bine și din punct de vedere academic… Care sunt competențele socio-emoționale ce descriu inteligența emoțională? Conștiința de sine: cât de bine ne cunoaștem propriile emoții, să știm care ne sunt punctele forte și slăbiciunile, să avem un simț al valorii personale; Stăpânirea de sine: să fim capabili să ne controlăm emoțiile și impulsurile, să fim credibili prin respectarea anumitor standarde universal acceptate, să ne asumăm răspunderea pentru faptele noastre, să fim flexibili și deschiși la nou; Automotivația: să ne dorim să fim cei mai buni, să reușim, să putem să ne implicăm în obiectivele comune ale unui grup, să avem inițiativa când e nevoie, să fim optimiști și perseverenți în ciuda obstacolelor; Empatia: să simțim sentimentele celorlalți și să participăm activ la îngrijorările celorlalți; să îi ajutăm pe ceilalți să se dezvolte; să percepi corect relațiile de putere; Sociabilitatea: să fim capabili să exercităm influență, să știm să ascultăm, să negociem, să organizăm etc.; Acceptarea necondiționată a celorlalți.
Pornind de la aceste date, este evidentă nevoia schimbării opticii și abordarea problematicii inteligentei emoționale într-o manieră nouă, în special de către cadrele didactice, ei putând fi facilitatori ai învățării socio-emoționale. Bazat pe această viziune este și workshopul pe care l-a propus CCD BN (Casa Corpului Didactic a județului Bistrița-Năsăud) în parteneriat cu CJRAE BN (Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bistrița-Năsăud). Workshopul intitulat „Dezvoltarea inteligenței emoționale la elevi – metode, practici” a avut drept scop familiarizarea cadrelor didactice cu conceptul de inteligență emoțională. Pe parcursul întâlnirii am încercat să identificăm unele caracteristici specifice inteligenței emoționale și a standardelor învățării socio-emoționale, să cunoaștem structurile creierului ce promovează învățarea socio-emoțională și funcționarea acestora, să exersăm unele strategii didactice de predare a modului în care funcționează creierul și a competențelor socio-emoționale.
Un exercițiu pe care l-am făcut împreună cu cadrele didactice este următorul: Cum îi învățăm pe copii despre creier? Simplu: folosind modelul creierului propus de Daniel Siegel, neuropsiholog și autor al cărții de succes Mindsight (Observarea minții), unde CREIERUL este văzut ca o CASĂ, cu parter si etaj. Când copiii înțeleg ce se întâmplă în creier, poate fi primul pas în a avea puterea de a face alegeri. Cunoștințele pot fi la fel de puternice și pentru profesori sau pentru părinți. Știind cum funcționează creierul, putem înțelege și cum să răspundem atunci când copiii noștri au nevoie de ajutorul nostru.
Uneori, creierul nostru poate deveni copleșit de emoții precum teamă, tristețe sau furie, iar când se întâmplă acest lucru, este confuz – mai ales pentru copii. A da copiilor modalități de a înțelege ce se întâmplă în creierul lor este important. De asemenea, este util ca copiii să aibă un vocabular pentru experiențele lor emoționale pe care ceilalți le pot înțelege. Gândiți-vă la aceasta ca la o limbă străină, iar dacă ceilalți oameni din familie sau din clasă vorbesc și acel limbaj, atunci este mai ușor să comunicați cu ei. Deci, cum începeți aceste conversații cu elevii, astfel încât să îi mențineți angajați în activitate și discuția să fie suficient de simplu pentru ca ei să înțeleagă? Iată cum putem să îi învățăm pe copii cum să înțeleagă creierul.
Le cerem copiilor să își imagineze creierul lor ca fiind o casă, cu un etaj și un parter. Această idee vine de la Dr. Dan Siegel și cartea lui scrisă cu Tina Payne Bryson și este un mod foarte simplu de a ajuta copiii să se gândească la ceea ce se întâmplă în interiorul lor. Hazel Harrison a luat această analogie și a mers cu un pas mai departe vorbind despre cine locuiește în casă. Le spunem copiilor povești despre personajele care locuiesc la etaj și despre cei care locuiesc la parter. De fapt, despre ce vorbim sunt funcțiile neocortexului (creierul ce gândește: etajul) și sistemul limbic (creierul emoțional: parterul).
Cine locuiește la etaj? Cei care gândesc, rezolvă probleme, planifică, cei care controlează emoțiile, sunt creativi, flexibili și empatici, de exemplu, Carla cea calmă, Petre ce rezolvă probleme, Cristina cea creativă, Felix cel flexibil... Cine locuiește la parter? Cei care simt... de exemplu, Alina care dă alerta, Flaviu cel fricos, Fane cel furios... Nu contează exact cum le numiți (funcțiile creierului), atâta timp cât tu și elevii dvs. știți despre cine (și despre ce) vorbiți. Ați putea folosi nume proprii: încercați nume de băieți/fete, nume de animale, nume de desene animate sau nume inventate. Ați putea dori să găsiți personaje din filme sau cărți pe care elevii le iubesc, pentru a vă găsi limba unică pentru aceste funcții ale creierului.
Ce se întâmplă când ne pierdem controlul? Parterul preia controlul și atunci… scara mentală, care permitea comunicarea dintre parter și etaj dispare... și cele două nu mai lucrează împreună, integrat. Creierul nostru funcționează cel mai bine atunci când etajul și parterul lucrează împreună. Imaginați-vă că scara care leagă etajul de parter este foarte ocupată cu personaje care transportă mesaje în sus și în jos unii pentru alții. Aceasta este cea care ne ajută să facem alegeri bune, să ne facem prieteni și să ne implicăm împreună cu alți oameni, să propunem jocuri interesante pentru a ne juca, pentru a ne liniști și pentru a ne scoate din situații dificile. Uneori, în creierul de la parter, Alina care dă alerta semnalează un pericol, Flaviu cel fricos se panichează și, înainte să știm unde suntem, Fane cel furios dă alarmă spunând corpului să fie pregătit pentru pericol. Fane cel furios este un băiețel ce deține controlul și strigă: „Creierul de la parter preia acum controlul. Echipa de la etaj poate funcționa din nou în mod corespunzător atunci când nu mai suntem în pericol.” Creierul de la parter preia controlul, atunci când noi ne pierdem controlul, ne supărăm, ne înfuriem etc. Acest lucru înseamnă că scările care permit în mod normal ca cei de la etaj și parter să lucreze împreună nu mai sunt conectate.
În cele din urmă, este vorba despre a permite copiilor să învețe modalități funcționale de a gestiona emoțiile intense, iar asta se va întâmpla din conversații despre lucrurile care au mers prost. Odată ce ați descris toate personajele din casa creierului, aveți un limbaj comun pe care îl puteți folosi pentru a ajuta copilul să învețe cum să își regleze (gestioneze) emoțiile. De exemplu, „se pare că Fane cel furios ar putea să se pregătească să sune alarma, ce ar fi să vezi dacă Carla cea calmă poate trimite un mesaj spunând „respiră adânc de 3 ori”. Limbajul creierului văzut ca o casă permite, de asemenea, copiilor să vorbească mai liber despre propriile lor greșeli, fără a se simți judecați; e o manieră distractivă și amuzantă.
Participanții și-au putut exprima opiniile referitoare la workshop și la utilitatea acestuia. Pentru a sublinia eficiența atelierului de lucru implementat, redăm câteva dintre impresiile cadrelor didactice participante: „am înțeles importanța emoțiilor și a inteligenței emoționale”, „voi implementa la clasă ceea ce a fost prezentat”, „interesant, mi-a trezit interesul pentru temă”, „un curs foarte interesant, m-am simțit extraordinar”, „de ajutor în viața personală și profesională”, „aplicabilitate în domeniul didactic și personal”, „extrem de necesar, bine prezentat” etc.
Prin atelierul realizat am încercat să oferim o serie de activități interactive care să faciliteze accesul profesorilor la o serie de informații care îi pot abilita cu instrumente necesare pentru a promova învățarea socio-emoțională la clasele la care predau. Sperăm ca tot mai mulți profesori să folosească învățarea de acest fel, indiferent de materia predată. Faceți-o distractivă, faceți-o plină de viață și copiii nu își vor da seama că învață fundamentele inteligenței emoționale.

Bibliografie:
Ștefan, C. A. & Kallay E. (2010). Dezvoltarea competențelor emoționale și sociale la preșcolari. Editura ASCR.
Siegel, D. & Pryne Bryson, T. (2014). Creierul copilului tău. Douăsprezece strategii revoluționare de dezvoltare unitară a creierului copilului tău. Editura for you.
https://www.mindful.org/how-to-teach-your-kids-about-the-brain/
http://www.6seconds.org/

Prof. consilier școlar Bianca FLOREA,
Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Bistrița-Năsăud
Director, prof. Ioan IOJA,
Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3 Bistrița a primit titlul de Școală eTwinning

În 10 aprilie 2018 eTwinning a anunțat unitățile școlare cărora le-au fost acordate Certificatul de Școală eTwinning în urma parcurgerii celor două etape a procesului de înscriere. Grădinița noastră, singura instituție de nivel preșcolar din județ care a obținut acest titlu, se bucură astfel de recunoașterea europeană a reușitei personale a profesorilor, cât și de confirmarea rezultatelor deosebite obținute de întreaga echipă eTwinning din unitate. Certificatul de Școală eTwinning a fost acordat doar instituțiilor care au făcut dovadă că au o contribuție semnificativă în domenii precum:
- promovarea siguranței online în școală prin practicile digitale și de siguranță online,
- abordări inovatoare și creative ale pedagogiei prin practicile de predare-învățare, predare interdisciplinară și activitatea de proiect,
- promovarea practicilor de învățare în colaborare în rândul personalului și elevilor
- promovarea dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice
- dezvoltarea strategică a școlii.
Grădinița Nr. 3 Bistrița este activă pe platforma eTwinning încă din anul 2009, când dna prof. Crina Clapou, actualmente inspector școlar pentru educație timpurie la ISJ BN, a creat profilul instituției și a început, cu pași mici, activitatea în comunitatea cadrelor didactice din Europa. Din anul 2010, m-am alăturat colegei mele și, împreună, am participat la parteneriate eTwinning, activități de dezvoltare profesională și evenimente de formare. În prezent, după aproape 10 ani de deschidere spre comunitatea europeană, am reușit împreună să confirmăm participarea la 31 de parteneriate școlare încheiate, 6 parteneriate școlare în derulare, circa 100 de evenimente frecventate (cursuri de formare, evenimente de învățare, seminarii online, întâlniri de lucru online).
Cu ajutorul funcției de căutare de parteneri în proiectele finanțate de Uniunea Europeană disponibile pe platforma eTwinning, în 2010, dna Clapou Crina, a identificat parteneri pentru un proiect Comenius. Alături de parteneri din alte 6 țări europene au dezvoltat proiectul multilateral Comenius „Du bestiaire européen a l'écriture collective des contes” care s-a derulat în perioada 1 august 2011 – 31 iulie 2013, fiind atunci prima instituție de nivel preșcolar din județ care a implementat un proiect cu finanțare europeană.
Prin participarea la proiectele școlare eTwinning, în anul 2016, am obținut Certificate de Calitate Naționale, Certificate de Calitate Europene și pentru preșcolari în două proiecte eTwinning: „Welcome to my Magic Kindergarten!” și „Small Scientists, discovering the sky”.
De asemenea, în anul 2016, s-au organizat Premii eTwinning la nivel național pentru școlile din Europa. În urma depunerii candidaturilor la Premiile naționale eTwinning, alături de ceilalți parteneri ai proiectului „Small Scientists, discovering the sky” am obținut rezultate surprinzătoare: în România, Portugalia și Polonia proiectul a fost recompensat cu premiul I la categoria de învățământ preșcolar, în Croația ne-am situat pe locul II, iar partenerii din Bosnia și Herțegovina și Turcia au fost invitați să prezinte proiectul la Conferințele anuale eTwinning din țara lor natală.
Încurajați de acest succes, alături de câțiva parteneri din proiectul inițial, am depus și câștigat candidatura pentru un proiect Erasmus+. Astfel, în perioada 1 septembrie 2017 – 31 august 2019, proiectul Erasmus+ KA219 „Small Scientists Across Europe” (Micii oameni de știință din toată Europa) se desfășoară în grădinița noastră și în alte 6 instituții de nivel preșcolar din Europa. Cu această ocazie, numărul membrilor echipei eTwinning din instituția noastră a crescut și, în momentul de față, cuprinde tot colectivul instituției (18 membri). Activitățile proiectului Erasmus+ se desfășoară pe platforma eTwinning în Twinspace-ul dedicat acestui proiect „Small Scientists Across Europe” care oferă un mediul virtual dedicat, sigur și interactiv pentru proiecte de acest tip.
Pentru cadrele didactice cu experiență în eTwinning, această acțiune oferă ocazia dezvoltării profesionale și personale. În urma apelului de înscriere din mai 2017, am participat în perioada septembrie – decembrie la cursul european „Ambasadori eTwinning 2017” și, după 80 de ore de formare, am obținut titlul de Ambasador eTwinning, astfel, în luna iunie 2018 voi participa la Atelierul de dezvoltare profesională pentru ambasadorii eTwinning care va avea loc în Belgrad, Serbia.
În calitate de ambasador, am participat în decembrie 2017 la premiile eTwinning România, de această dată în calitate de membru al juriului.
Pe tot parcursul acestui an școlar, am organizat pentru colegele din unitate workshop-uri despre utilizarea platformei eTwinning, a instrumentelor web 2.0, precum și dezvoltarea și aplicarea acestor proiecte în grădiniță. De asemenea, am diseminat această acțiune prin prezentări în comisii metodice, schimburi de experiență, articole în literatura de specialitate sau concursuri și simpozioane, dar și prin aprofundarea beneficiilor utilizării acestei platforme și proiectele eTwinning la grupa de preșcolari în lucrarea științifică pentru obținerea gradului I pe care am susținut-o în ianuarie 2018 intitulată „Dezvoltarea cognitivă a preșcolarilor prin utilizarea platformelor educaționale specifice vârstei”.
Obținerea de către Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3 Bistrița a titlului de Școală eTwinning, încununează eforturile depuse de către cadrele didactice în cadrul proiectelor europene și, de asemenea, ne motivează să continuăm în viitor activitatea la nivel european în cadrul acțiuni eTwinning și Erasmus+.

Prof. înv. preșcolar Ionela LAZEA,
Ambasador eTwinning,
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3 Bistrița

Certificare europeană pentru „Grigore Silași” Beclean

Certificatul de Școală eTwinning este o nouă distincție care a fost lansată în 2017, cu intenția de a recunoaște și recompensa implicarea, angajamentul și devotamentul eTwinner-ilor, precum și a echipelor de profesori și directori din aceeași școală. Procesul de înscriere a început în decembrie 2017 și s-a încheiat în martie 2018. În acest context, peste 1200 de școli din Europa au fost premiate cu „Certificatul de Școală eTwinning” 2018-2019, iar Școala Gimnazială „Grigore Silași” din Beclean se află între cele peste 60 de școli din România care au obținut acest titlu european.
Certificatul de Școală eTwinning se acordă în urma unui proces de evaluare derulat în două etape distincte. Prima etapă a presupus verificarea automată a trei aspecte: școala să fie înscrisă pe platforma eTwinning de peste doi ani, în momentul depunerii candidaturii; în școală lucrează cel puțin doi profesori eTwinning activi; un proiect eTwinning european implementat a câștigat Certificatul Național de Calitate (cu cel mult doi ani înainte de data depunerii candidaturii). Aceste condiții au fost depășite cu brio de echipa eTwinning din școală. De altfel, implicarea Școlii Gimnaziale „Grigore Silași” Beclean în proiecte eTwinning a început încă din anul 2010, numărul proiectelor fiind de peste 30, abordând teme din diverse arii curriculare. Aceste proiecte au primit de-a lungul anilor recunoaștere națională și europeană prin certificate de calitate.
„Celebrating Europe Day”, „Flower in a child's hand”, „My world, my life, my passions”, „May children's friendship and games thrive in Europe!”, „My town at Christmas”, „Joy of Snow” reprezintă proiectele derulate în ultimii ani de elevii din școală, coordonate de Ileana Cristea, Carmen Szasz și Veturia Seserman, recunoscute la nivel național sau european. Participarea la aceste proiecte a însemnat o mare provocare, o experiență de învățare, dar și o nouă practică educativă menită să stimuleze creativitatea copiilor și motivația acestora. Rezultatele și beneficiile la nivel individual au fost multiple: cunoașterea și compararea sistemelor de învățământ și a practicilor didactice, schimb de idei, transfer de practici creative, diversificarea situațiilor de învățare, acces la noi materiale didactice (prezentări PowerPoint, blog, pagini wiki, pagini web, alte aplicații), exersarea și perfecționarea limbilor străine în contexte reale, dezvoltarea competențelor și diversificarea activităților educaționale cu suport tehnologic modern etc. Schimbul de idei și bune practici cu colegii din țările partenere și-a demonstrat pe deplin eficacitatea, creativitatea și motivația. Activitățile de lucru în echipă, responsabilitățile asumate și schimbul de idei au reprezentat o modalitate foarte bună de a învăța si de a crește atât pe plan personal, cât și atitudinal.
A doua etapă, concretizată prin completarea formularului de candidatură a vizat alte aspecte practice ale eTwinner-ilor din școală și anume: siguranță online, competențe digitale, activități de dezvoltare profesională continuă a cadrelor didactice pe platforma eTwinning, promovarea practicilor de învățare în colaborare în rândul personalului și elevilor, modalitățile de diseminare a activităților eTwinning implementate în școală, participarea la ateliere de lucru sau evenimente de învățare.
Obținerea „Certificatul de Școală eTwinning” 2018-2019 ne bucură și ne onorează - munca celor implicați în astfel de activități a fost apreciată, iar școlii i s-a conferit recunoaștere și prestigiu în cadrul comunităților educaționale regionale, naționale și chiar europene.

Prof. înv. primar Veturia SESERMAN
Școala Gimnazială „Grigore Silași” Beclean

Voluntariat și armonie – Spectacol caritabil „Suflet pentru suflet”

Câte talente n-au stat ascunse în lumea muncitoare, pentru că n-au avut prilej să se manifeste? Povestea de viață a oricăruia dintre noi se-nvârte în jurul acestei permanente căutări.
Fiecare în parte este sămânța prin care Divinitatea mai dă o șansă lumii să fie mai bună!
Cei 4 tineri talentați din județ strălucesc și a meritat să le fim aproape. O ușă deschisă! O oportunitate! Despre oamenii frumoși din jurul nostru a fost vorba în cadrul evenimentului caritabil „Suflet pentru Suflet”, aflat la a III-a ediție.
Spectacolul „Suflet pentru suflet” a fost organizat de echipa managerială a Școlii Gimnaziale Nr. 1 Bistrița și echipa S.N.A.C. (Strategie Națională de Acțiune Comunitară) coordonată de profesor învățământ primar Florina Narcisa Vlașin, în colaborare cu Palatul Culturii Bistrița, Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, Asociația Culturală Sfântul Pahomie Gledin și Alexandrina Graphic Design.
Urmează cursul de pictură la Palatul Copiilor Bistrița și este elevă în clasa a XII-a la Liceul de Arte „Corneliu Baba” Bistrița. Vorbim de Ștefania Bodescu, o tânără autentică, dedicată și concentrată actului său artistic. Avem de-a face cu o persoană creativă, inovatoare, implicată, cu bune abilități de aplicare a proiectelor în cadrul grupului, care reușește să se exprime artistic urmând diferitele activități de creație literară, teatru creativ sau pictură.
Dau dovadă de dorință, pasiune și sunt foarte buni în ceea ce fac! Este cazul și Alexiei Dohotari, elevă în clasa a V-a la Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița. O elevă sclipitoare, foarte pricepută la desen. Muncitoare, modestă, plină de sensibilitate, Alexia a dat dovadă, de-a lungul întregilor ani de genialitate.
Oameni talentați cu prospețime, ce îmbină perfect delicatețea cu forța. Coptil Sebastian Cadmiel, elev în clasa a XII-a la Liceul de Arte „Corneliu Baba” Bistrița, iar premiile sale obținute demonstrează de fiecare dată talentul său care emană: muncă, imaginație, încredere, talent, seriozitate, naturalețe, hotărâre și modestie. Asta înseamnă evoluție, creștere.
Cu multă energie și creativitate orice moment petrecut în compania sa este de senzație. Este vorba de Măican Alexandra, elevă în clasa a VII-a, la Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița. Măiestria de-a așterne cuvintele pe hârtie au confirmat-o specialiști în domeniu, dovadă stând diferitele diplome obținute de-a lungul anilor școlari. Căldura din suflet și inocența din privire te farmecă și te conduc într-o lume magică creată de mâini dibace. Fragmente din textele sale te sensibilizează și te poartă pe cărări nebănuite.

Putem să alegem cu ce fel de oameni să ne-nconjurăm… în jur de 200 de bistrițeni i-au cunoscut pe acești patru tineri înzestrați cu aptitudini speciale. Vineri, 13 aprilie, 2018, la Palatul Culturii, de la ora 17:00 pentru a-i sprijini.
Pe toată durata spectacolului, în holul Palatului Culturii a fost organizat un târg cu vânzare la care au participat Centrul Școlar de Educație Incluzivă Lacrima Bistrița, Liceul de Arte „Corneliu Baba” Bistrița, Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița, Colegiu Național „Liviu Rebreanu” Bistrița, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 Bistrița, Palatul Copiilor Bistrița și meșterii populari Elfiarmaroc, Ilona Szilagyi și Silvia Țogorean.
A fost o seară plină de magie în care am reușit să valorificăm tradițiile și obiceiurile românești. Spectacolul a debutat cu discursul profesorului Vasile Duda care a subliniat importanța strânsei legături a României cu Basarabia și Republica Moldova.
Seara a continuat în compania Danielei Pleșa din Strășeni, Republica Moldova, care a emoționat publicul cu poeziile și melodiile interpretate la chitară. Pe scenă au urcat apoi copiii și coordonatorii formației Moștenitorii din Bălți și Direcția Învățământ, Tineret și Sport din Raionul „Rîșcani”, Republica Moldova. Formația vocal folclorică „Perla” de la Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale românești Cernăuți, Ucraina, a smuls de asemenea aplauzele celor prezenți cu piesele interpretate.
Evenimentul s-a încheiat cu recitalul susținut de Grupul Valeria Peter Predescu și îndrăgita solistă Anuța Motofelea, acompaniată de Grupul Instrumental din cadrul Ansamblului Folcloric Profesionist „Dor Românesc”.
Sunt mândră că avem așa bistrițeni talentați. Sunt o bucurie la casa omului! Vibrația se transmite! Oamenii sunt lumină, sunt candele aprinse care strălucesc pe drumul lor.
Un nou trend: se poartă și se etalează talentul!
Acest spectacol reprezintă o activitate a proiectului „Voluntariat și armonie”, din cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară, aplicată cu succes la nivelul întregii comunități.
Mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături!

Prof. înv. primar Florina Narcisa VLASIN,
Coordonator S.N.A.C. al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Bistrița

Colegiul Național „Petru Rareș” – Școală eTwinning

Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean este școala unde activitățile de promovare a portalului eTwinning s-au derulat, fără întrerupere, încă din anul 2009. Activități de foarte bună calitate, atât la nivel național, cât și european; recunoscute cu certificate europene de calitate. Suntem o școală eTwinning prin munca elevilor și profesorilor, prin implicarea comunității, prin valorile europene pe care le promovăm.
Și în acest an școlar, participăm la 9 proiecte eTwinning, dintre care, „Let`s mind our own business” a obținut deja certificatul național de calitate, pentru activitățile realizate.
Prin proiectele pe care le derulăm, ne-am propus dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor noștri (proiectul „Be digital!”); dorim să sensibilizăm comunitatea în care trăim referitor la importanța respectării drepturilor omului și a patrimoniului cultural European (proiectul „Herit@ge matters”); promovăm cele 17 obiective de dezvoltare durabilă stabilite prin Agenda 2030 (proiectele „Be the change, take the challenge!” și „SDGs Kids Avengers”); îi educăm pe elevi în spiritual acceptării și multiculturalității („Building a community without Prejudice, Discrimination and Stereotypes”); descoperim tainele e-learningului și ale antreprenoriatului („Let`s mind our own business!”; „Un senor Melon (La vida de un producto)” și „Development of tourism and its importance”). De asemenea, sărbătorim alături de colegii din alte școli europene (proiectul „ Easter Cards exchange 2018”) și promovăm instituțiile și valorile Uniunii Europene (tematicile eTwinning abordate în acest an sunt incluse în cadrul proiectului „Școli-ambasador ale Parlamentului European”, pe care îl implementăm în perioada 2017-2018.)
Activitățile eTwinning sunt parte integrantă din curriculumul claselor implicate în proiecte, iar munca profesorilor este una interdisciplinară. Am învățat să muncim în echipe, nu doar în cadrul grupurilor noastre, ci și în echipe multiculturale, utilizând diverse aplicații Web 2.0, care înlesnesc colaborarea între echipele de proiect.
Certificatul de școală eTwinning atestă munca de calitate a elevilor și profesorilor școlii noastre în activitățile eTwinning. Au fost patru secțiuni pe baza cărora ni s-a evaluat activitatea pentru obținerea acestui prestigios certificat: a. eTwinning și contribuția sa la promovarea siguranței online în școală; b. eTwinning și contribuția sa la practicile de predare-învățare, predare interdisciplinară și activitatea de proiect; c. eTwinning și contribuția sa, în calitate de instrument activ și strategic, la dezvoltarea profesională a profesorilor și celorlalte categorii de personal; d. eTwinning și contribuția sa la dezvoltarea strategică a școlii.
Școala noastră consideră siguranța online o parte importantă a activităților și politicilor sale și promovăm, nu doar prin „Ziua siguranței online”, ci prin activități continue de prevenire și informare, atât în cadrul orelor de consiliere și orientare, cât și în proiectele la care participăm (de exemplu, în luna martie 2018, am participat la Campania „Hai pe net 2018”, organizată de Fundația Eos România, în cadrul căreia, 40 de elevi au urmat cursul online „Introduction to cybersecurity”, pe Cisco Networking Academy). Proiectele noastre eTwinning au reglementări clare privitoare la netichetă, iar anul acesta, elevii din ciclul primar și gimnazial își îmbogățesc competențele digitale, învățând să codeze și să utilizeze Internetul responsabil, alături de colegii din proiectul „Be digital!”
În ceea ce privește calitatea proiectelor derulate de instituția noastră, ne mândrim cu faptul că proiectul nostru de educație incluzivă, „The swallow is a refugee or an immigrant?” a obținut Premiul I pentru Incluziune la Gala Premiilor eTwinning din România, în 2017 (de asemenea, Premiul I la Gala Premiilor eTwinning în Tunisia, dar și 11 certificate naționale și europene de calitate). Eleva Săsărman Raluca a obținut Premiul I la etapa națională a concursului „Made for Europe” 2018, prezentând broșura proiectului „The swallow is a refugee or an immigrant?”. Dar nu e vorba de recunoașteri și certificate, în cadrul proiectelor noastre eTwinning e vorba de creativitate, de gândire critică, de muncă bazată pe proiect, de activități inter și transdisciplinare, axate pe dezvoltarea de competențe (sociale, emoționale, digitale, lingvistice, a învăța să înveți etc.).
Profesorii noștri învață online, pe platforma eTwinning (sunt cursuri de formare gratuite, seminarii online și evenimente de formare la care participăm în mod constant – atât în calitate de cursanți, cât și ca formatori). De asemenea, noi am învățat în eTwinning să fim generoși cu informația, astfel că, școala noastră organizează în fiecare an ateliere practice pentru profesorii care vor să afle noutăți despre eTwinning, dar și conferințe și sesiuni științifice pe această temă (Simpozionul „eTwinning – creativity and innovation”, care se va desfășura în 9 mai 2018, se află la ediția a II-a și promovează proiectele eTwinning, Scientix și Erasmus+). eTwinning este parte integrantă din politicile școlii noastre și a contribuit enorm la dezvoltarea strategică a unității noastre școlare.
eTwinning reprezintă comunitatea de bună practică din care suntem mândri și onorați că facem parte, atât noi, ca dascăli, cât și elevii noștri, care consideră că „experiența implicării într-un proiect eTwinning a însemnat, în primul rând, responsabilitate... Fiecare efort depus de noi e un pas în plus spre formarea noastră ca oameni responsabili, implicați și empatici. Acesta este scopul proiectelor eTwinning” (Raluca Săsărman, clasa a XI-a F, laureată cu Premiul I, la Concursul Național „Made for Europe” 2018, pentru proiectul eTwinning „The swallow is a refugee or an immigrant?”).

prof. Marika Emese CÎMPEAN
Ambasador eTwinning
Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean

Activități noi în Centrele de Documentare și Informare și bibliotecile școlare

Festivalul-concurs „CDIdei în cărți”

Începând cu acest an școlar, Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud și rețeaua de CDI/biblioteci din județul Bistrița-Năsăud au fost cooptate în proiectul „CDIdei în cărți”. Ideea echipei Casei Corpului Didactic din Sibiu de a organiza un festival în care să fie implicate, în primul rând, Centrele de Documentare și Informare (CDI) și bibliotecile școlare, a izvorât din dorința de a pune în valoare pasiunea pentru lectură în special, pentru cultură, în general cât și pentru a oferi un cadru de demonstrare a deprinderilor, abilităților și cunoștințelor elevilor dobândite în contexte nonformale.
Ajuns la ediția a IV-a, festivalul-concurs „CDIdei în cărți” este cuprins în Calendarul Activităților Educative de la nivel Regional (Anexa nr.7 la OMEN 3076/17.01.2018, Olimpiade și concursuri școlare – 2018 – poziția 698) și are ca obiectiv, dezvoltarea abilităților de lectură, a competențelor infodocumentare, a competențelor TIC și de comunicare a cel puțin 1980 elevi din unitățile de învățământ din județele Sibiu, Alba, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Cluj, Gorj, Iași, Mureș, Suceava, și Municipiul București, valorificând informații din domeniul culturii și civilizației.
Festivalul a preluat ideea unei activități cu caracter nonformal, aceea a Muzeului literar. Muzeul literar este o activitate de animație de lectură în cadrul căreia elevii, în urma lecturii unei cărți/lucrări documentare, realizează un obiect reprezentativ din acea lucrare pe care apoi îl prezintă. Obiectul este realizat în mare parte din materiale reciclabile, doar prin contribuția elevilor, nu conține piese realizate de terți și este relevant pentru lucrarea aleasă.
Festivalul se desfășoară pe trei niveluri/ categorii de vârstă: clasele III-IV; clasele V-VI; clasele VII-VIII. Pentru fiecare categorie de vârstă sunt definite următoarele secțiuni: secțiunea „Centenarul Marii Uniri”, lucrări în limba română, lucrări în limba franceză și o secțiune pentru elevii cu cerințe educaționale speciale.
Pentru secțiunea „Centenarul Marii Uniri”, obiectele realizate de elevi vor reprezenta fie un eveniment/ o secvență derulat (ă) în perioada 1918-2018, personalități române care au trăit în perioada 1918-2018 (oameni de cultură, scriitori, lideri, sportivi ș.a), realizări ale românilor, invenții, contribuții ș.a. din perioada 1918-2018.
Pentru secțiunea „lucrări în limba română”, lucrările pot avea autori români sau străini, dar lucrarea citită, documentul ales pentru lectură să fie în limba română.
Pentru secțiunea „lucrări în limba franceză” lucrările pot avea orice autori, dar lucrarea citită, documentul ales pentru lectură să fie în limba franceză.
Lucrările vor fi alese din următoarele domenii ale cunoașterii, în conformitate cu Clasificarea Zecimală Universală. (2, 5, 8, respectiv 9): Religie. Mitologie; Științe naturale; Limbi. Lingvistică. Literatura; Geografie. Biografie. Istorie.
În cadrul festivalului, elevii, vor alege o lucrare (roman, nuvelă, poveste, povestire, poezie, lucrare documentară ș.a.) pe care o vor citi și vor realiza următoarele produse: fișa lucrării citite; fișa obiectului reprezentativ ales; obiectul realizat; jurnalul de activități.
Tema propusă pentru lectură este „cultură și civilizație”.
Cerințele minime pentru fiecare produs sunt cuprinse în Metodologia festivalului- concurs și în anexele acesteia, care se găsesc la adresa de e-mail: https://cdidei.wordpress.com.
Festivalul-concurs „CDIdei în cărți” se desfășoară în trei etape: la nivelul unității de învățământ, etapa județeană și etapa regională.
Echipele care vor participa la etapa regională a Festivalului-concurs „CDIdei în cărți” vor fi cele care au participat și la etapa județeană și au obținut premii sau mențiuni.
Festivalul-concurs „CDIdei în cărți” la nivelul unității de învățământ se desfășoară în perioada 27 martie -14 mai 2018. La nivel județean, etapa se va desfășura în perioada 15 – 25 mai 2018 în fiecare județ participant, iar etapa regională, va avea loc la Sibiu , în data de 8 iunie 2018, la Casa Corpului Didactic Sibiu / Biblioteca Județeană Astra Sibiu.
Din județul Bistrița-Năsăud au completat formularul de înscriere la festivalul-concurs un număr de 84 de echipe, a câte trei elevi fiecare, coordonați de un cadru didactic, bibliotecar sau responsabil CDI.
Pentru a veni în sprijinul colegilor care urmează să se implică în această activitate, în data de 30 martie 2018, la Colegiul Național „Andrei Mureșanu”, Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud a organizat, o sesiune de informare, care a avut în prim plan structurile infodocumentare și implicarea acestora în deschiderea universului de cunoaștere al elevilor, astfel încât serviciile lor să răspundă nevoilor și cererilor actuale ale utilizatorilor. Activitatea a fost organizată și susținută cu sprijinul coordonatorului de proiect, doamna Mihaela Seușan, profesor metodist la Casa Corpului Didactic Sibiu. Pe parcursul activității s-a accentuat faptul că beneficiarii direcți ai festivalului-concurs „CDIdei în cărți” sunt elevii, valorile promovate fiind munca în echipă, încrederea în sine și în ceilalți, pasiunea, talentul, răbdarea, comunicarea, creativitatea.

Despre Eminescu și Dante cu Victoria Fătu Nalațiu

Partea a doua a întâlnirii organizate în luna martie cu reprezentanții structurilor infodocumentare a avut ca promotoare, poezia. Invitata noastră, doamna Victoria Fătu Nalațiu, cunoscut bibliotecar și om de cultură al județului Bistrița-Năsăud și al țării, a prezentat două studii, despre Eminescu și Dante și a recitat poezii dedicate acestora, din creația proprie. Premiată recent la București, în luna martie, cu ocazia ediției a cincea a Festivalului Național „Alexandru Macedonski”, și la Paris, premii UNICEF, cu expoziții de pictură și carte pe simeze, la galerii culturale cunoscute, colega noastră participă cu drag la activitățile bibliotecarilor școlari. În cadrul Galeriei Arturo Maccagni, în perioada 1-18 martie anul curent, a fost prezentă cu poezia românească în traducere în limba franceză.
Spicuim din prezentarea doamnei Victoria Fătu Nalațiu, câteva gânduri despre Eminescu:
„Mihai Eminescu a venit din noaptea viitorului, reînviind noi formule ale mișcării profunde ale spiritului.
Dacă ne apropiem numai de cugetarea: „Citește! Numai citind creierul tău va deveni un laborator nesfârșit de idei și de imagini”, vom simți cum se nasc în noi forțe clocotitoare, care, ne răscolesc toate amintirile, pentru că acest text este proiectat în perspectiva eternității.
Marile focuri dezvelesc frumusețea – lumină-n stele
„Gândiți-vă ce sprinteneală măiastră se produce când citim: ne frământăm, ne însuflețim, ne apropiem de orizonturi noi ale nemărginirii. Când citim, putem transforma „universul ideilor” din carte în sfera vieții noastre, îl putem experimenta, înălțându-ne, uneori, atât de sus, până-n lumea zeilor (dacă n-am citi, ne-am trezi într-un deșert fără sfârșit).”
Reprezentând o formă de comunicare, care face apel la simțuri, sentimente și la intelect, poezia și arta, răspund necesității profunde ale umanității, că nu se poate trăi fără frumos iar prin bibliotecă se mijlocește această comunicare.

Bibliotecar Margareta POP,
Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud