miercuri, 20 iunie 2018

Iunie 2018


Întrucât statul întreg are unul şi acelaşi scop, educaţia trebuie să fie una şi aceeaşi pentru toţi membrii săi. (Aristotel)

Alegerea traseului profesional – viitoare carieră în inginerie

Motto: „Dacă nu știi în ce port vrei să ajungi, niciun curent nu este favorabil.” Seneca
Vorbim despre progres, susținem tehnologia modernă, ne bucurăm de noile instrumente performante ce se lansează pe piață; de ce nu ne-am bucura și de noile noastre persoane? Împlinite, mereu altele, mereu eficiente, mereu competitive!
Planul de carieră este un instrument util atât pentru elevi, studenți, masteranzi și proaspăt absolvenți, cât și pentru persoanele care au experiență profesională. Importanța acestuia constă în conferirea de claritate și direcție cu privire la traseul educațional, respectiv profesional, prioritate având setarea obiectivelor concrete în plan educațional și profesional care să includă etapele educaționale, cele profesionale, dar și dezideratele în raport cu statutul socio-profesional și financiar.
De ce o carieră în inginerie? Ingineria este aplicarea cunoașterii științifice, economice, sociale, practice asupra realității materiale și/ sau sociale în vederea proiectării, executării, întreținerii, modificării unor structuri și/sau ansamble care să fie capabile să furnizeze/ genereze rezultate, produse, procese și/ sau efecte predefinite și/sau conforme unor așteptări predictibile și/ sau controlabile.

Odată ce îți cunoști destinația, împarte în pași mărunți acțiunile pe care le poți face pentru ca să îți îmbunătățești punctele slabe identificate!

Calitatea de profesor inginer în învățământul preuniversitar, m-a determinat de-a lungul anilor petrecuți la catedră, să promovez această profesie în rândul elevilor prin antrenarea lor în diferite concursuri și olimpiade școlare care să le aducă un grad mai mare de motivare prin rezultatele obținute, încrederea în forțele proprii, o mai bună orientare în alegerea profesiei/carierei viitoare, competențe în domeniile inginerești în corelare cu cerințele pieții muncii și facilitarea tranziției către viața activă.
În acest context, împreună cu colegele mele de la Colegiul Tehnic INFOEL Bistrița (unde mi-am desfășurat activitatea didactică în ultimii patru ani) Folfă Adriana și Oltean Lucia, domnii maiștrii Jimborean Grigore și Precup Teodor, am pregătit elevii în vederea participării la olimpiadele școlare de la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii”, domeniul Mecanică.
Rezultatele elevilor au venit în fiecare an. O retrospectivă a ultimilor doi ani arată astfel: în anul școlar 2016-2017, cei doi elevi participanți la olimpiada județeană, la clasa a XI-a, au fost recompensați cu premiul I și mențiune iar în anul școlar 2017-2018, la clasa a XI-a, am obținut la olimpiada județeană, premiul II și premiul III și mențiune la clasa a XII-a. Nefiind acordat premiul I la clasa a XI-a, am reprezentat județul la olimpiada națională la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii”, domeniul Mecanică, care s-a desfășurat la Mioveni, în județul Argeș, obținând premiul I! (am savurat momentul și în calitate de profesor însoțitor al lotului de elevi olimpici ai județului!)
Colaborarea mea de-a lungul anilor cu Centrul de Consiliere și Orientare în Cariera (OCOC), director prof. dr. ing. Diana Ioana Popescu, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, a condus la semnarea unui Acord de parteneriat, la începutul anului școlar, între doamna director a OCOC și domnul director prof. IOJA Ioan – Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud, unde lucrez ca profesor metodist. Oportunitatea participării la evenimentul inițiat de Facultatea de Construcții de Mașini și Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră, Sesiunea științifică națională pentru studenți și elevi „O CARIERĂ ÎN INGINERIE” – Ediția a IV-a 26 aprilie 2018, Cluj-Napoca, eveniment care recompensa premianții locurilor I, II și III cu admiterea la facultate fără examen, cu condiția obținerii mediei la bacalaureat peste șapte, a fost o nouă provocare.
Astfel, trei dintre elevii olimpici, au format o echipă condusă de doamna profesor Oltean Lucia, la activitatea: Concurs pe teme inginerești (îndemânare, creativitate, aptitudini tehnice, informatică, desen) între echipe, formate din câte trei elevi de liceu, cu următoarele grupuri de lucru: a) AutoCAD – primul pas spre inginerie, obținând premiul I, https://cm.utcluj.ro/anunturi/o-cariera-in-inginerie-26-aprilie-2018.html. La activitatea 1. Sesiune de comunicări științifice pentru studenți și elevi, SECȚIUNEA 1 – Știință și inginerie, am coordonat un alt elev olimpic (din cei patru), în elaborarea și prezentarea unei lucrări științifice, pentru care a obținut premiul III; programarea prezentării lucrărilor (II) se poate vedea la adresa https://cm.utcluj.ro/files/anunturi/180424_Programare%20sustinere%20lucrari_26_Aprilie_2018.pdf. Activitățile s-au desfășurat la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Programul complet al zilei de joi, 26 aprilie a fost postat la adresa: https://cm.utcluj.ro/files/anunturi/180422_Progam%20OCI_26_Aprilie-2018.pdf.
Implicarea celor patru elevi în desfășurarea olimpiadelor județene și naționale, participarea la evenimentul organizat de OCOC, UTC-N, dorința lor de obținerea unor rezultate de „podium”, au condus la valorificarea practică a competențelor dobândite, obținerea unui feedback favorabil, constituind pași în ALEGEREA TRASEULUI PROFESIONAL și, de ce nu, VIITOARE CARIERĂ ÎN INGINERIE!
Aceste rezultate confirmă preocuparea elevilor pentru asimilarea de cunoștințe prin implicarea activă în diferite activități, proiecte, toate fiind benefice facilitării inserției cât mai rapide pe piața muncii.
Un îndemn pentru elevi: Fii consecvent! Nu te opri din dezvoltare! Păstrează-ți motivația, întoarce-te în mod constant la notițe, vezi unde te afli, sărbătorește cât ai realizat și vei fi entuziasmat să mergi mai departe. Consecvența în ceea ce faci are rezultate de care te bucuri, pe care le vezi, le simți, le percepi, le măsori. Disciplina îți formează un obicei, acela de a avea succes.
Continuați-vă formarea, căci formarea continuă este o datorie și o condiție esențială a reușitei pe termen lung!

Bibliografie

prof. metodist Doina-Marilena BOGDAN,
Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud
prof. Lucia-Maria OLTEAN,
Colegiul Tehnic INFOEL Bistrița

Spații de învățare virtuale cu Go-Lab

Go-Lab este o platformă complexă cu licență gratuită de tip Open Source ce permite administrarea unui subdomeniu, crearea și gestionarea de aplicații pe domenii de interes este accesibilă tuturor și contribuie la elaborarea sau îmbunătățirea de „ILS” (Inquiry Learning Spaces) cunoscută ca un spațiu virtual de învățare ce oferă un mediu constructiv, interactiv și integrat, centrat pe învățare, predare, evaluare.
Go-Lab deschide laboratoare virtuale, laboratoare la distanță și seturi de date din experimente de laborator pentru diverse discipline, utilizate pe scară largă în educație. De asemenea permite accesul la surse de informare, cunoaștere mai extinsă și mai variată, promovează munca independentă, inventivitatea și creativitatea elevilor, iar aplicațiile și laboratoarele postate pe platformă, se pot integra în activitățile de predare, învățare și evaluare.
Pentru că Go-Lab include o paletă foarte largă de aplicații și servicii care folosesc Web-ul, fiind o platformă unitară, organizată pe comunicare este foarte important ca elevii să le cunoască, să le utilizeze și să le integreze în diverse planuri de lecții.
Această platformă constituie o provocare și orice cadru didactic se simte motivat atunci când lucrează pentru îndeplinirea unui obiectiv personal, profesional, sau când își creează propriile aplicații pe care le poate publica pentru a fi puse la dispoziția altor profesori și elevi.
Utilizarea platformei GO-LAB la clasă oferă o multitudine de instrumente utile în predare-învățare-evaluare și însăși modalitatea de definire a aplicațiilor permite o adaptare la nevoile educabililor – elevi, sau alte categorii care trec printr-un proces de formare, fie inițială, fie continuă.
Aceasta platformă constituie o punte de legătură între foarte mulți profesori din Europa, din afara UE, este o resursă importantă de idei pentru activități de învățare și va contribui la dezvoltarea unei comunități puternice în domeniul educativ online.
Portalul Go-Lab oferă posibilitatea de a utiliza experimente științifice personalizate cu ajutorul numeroaselor instrumente și resurse de predare inovatoare ce sunt structurate în funcție de nivelul de învățare al elevilor.
Datorită structurii ILS și a aplicațiilor de susținere, elevii sunt orientați către un proces de cercetare, investigare, fiind asistați în:
- pregătirea experimentelor,
- formularea de întrebări și ipoteze de cercetare,
- efectuarea de experimente,
- analizarea rezultatelor și
- tragerea concluziilor, care îi va ajuta în dezvoltarea gândirii critice, în luarea deciziilor, un lucru foarte important pentru ei de a se integra pe piața muncii după finalizarea liceului.
Toate „ILS”-urile create nu sunt doar niște activități în sine, ci produsele lor sunt integrate și valorificate mai departe de către alți profesori pentru îmbunătățirea sau crearea unui nou ILS, pentru a le integra în curriculum, în proiectele colaborative online, ce constituie un motiv în plus de a crește numărul de aplicații create.
Din punctul meu de vedere, învățarea devine eficientă când profesorul construiește un material de învățare, pentru ca elevii să interacționeze cu acest material de învățare și să experimenteze, pentru a înțelege.
În acest context, elevul este parte a unei comunități de învățare, în care este pus în situația de a înțelege ce are de făcut, de a explica celorlalți și de a lucra împreună, de a se informa, documenta și extrage informații utile dezvoltării lui profesionale, prin utilizarea resurselor disponibile de pe platformă.
Implicarea în cadrul proiectului Go-Lab, a constat în popularizarea acestuia în școală, dar și în afara școlii(la nivel județean, național și internațional) prin crearea de materiale promoționale (flyere, broșură de prezentare, afișe, prezentări multimedia, filme documentare dar și planuri de lecții pe care le-am distribuit colegilor din școală și din țară, postate pe pagina de socializare a proiectului, pe site-ul școlii dar și în diverse publicații online și reviste de specialitate.
Prezentarea elevilor la clasă a unor aplicații și laboratoare în scopul efectuării unor experiențe științifice dar și cu scopul realizării de produse finale pe care le-au personalizat, în funcție de domeniul de calificare.
Platforma Go-Lab se bazează pe învățarea prin descoperire, pentru că permite accesul online la laboratoare științifice din întreaga lume și facilitează munca profesorilor dar si a elevilor prin realizarea de produse finale cu aplicabilitate practică.
Go-Lab / Next Lab este o comunitate care va câștiga din ce în ce mai mulți membri în următorii ani datorită politicii de promovare aplicate, prin dezvoltarea de legături de comunicare, colaborare și cooperare între elevi și cadre didactice din țară, prin organizarea de sesiuni de formare online, cursuri de învățare combinată ce vor avea ca scop dezvoltarea personală și profesională, dar și îmbunătățirea competențelor de utilizare a tehnologiei (TIC), prin atașarea, integrarea activităților de proiect la unele arii curriculare.
Învățarea bazată pe laboratoare online reprezintă o abordare care presupune un stil de învățare activ prin integrarea în programele de învățare a platformelor online în funcție de stilurile de învățare ale elevilor și de tipurile de inteligență ale acestora.
Elevul trebuie să fie implicat în procesul propriei educații și trebuie să devină responsabil pentru progresele pe care le face.
Integrarea platformelor online în lecție , poate conduce la realizarea unor produse utilizabile făcând conexiune cu alte discipline.
Există posibilitatea de a grupa activitățile de colaborare, învățare în mediul online ceea ce constituie un instrument puternic pentru implementarea metodologiilor moderne de învățare, concentrându-se pe individul instruit.
Cu laboratoarele virtuale, elevii dobândesc un instrument cu care să experimenteze fără limitări de spațiu sau de timp și care sunt disponibile pe tot parcursul anului și de asemenea pot dobândi abilități computerizate mai bune prin utilizarea mediilor virtuale ce pot fi considerate abilități pentru învățarea pe tot parcursul vieții și orientarea către domeniul STEM.
Știința este un subiect care cuprinde totul în viață, ajută elevii să facă conexiuni cu viața reală, îi ajută la explicare și apreciere în diverse moduri spre înțelegerea lumii noastre.
Prin utilizarea eficientă a noilor tehnologii se pot pregăti elevii și profesorii spre dobândirea de aptitudini necesare în scopul realizării unor activități bazate pe societatea cunoașterii.
Avantajele acestei platforme sunt multiple, dar cele mai importante sunt:
- accesibilitate și flexibilitate,
- sunt disponibile pentru toți profesorii în orice moment și permit împărtășirea unei experiențe comune cu persoane aflate la distanță unele față de altele și discuții pe baza acestei experiențe, facilitând practic transferul de know-how între cadrele didactice.

prof. Lidia RISTEA,
Liceul Tehnologic „Teodor Diamant”, Boldești-Scăeni, Prahova

„Clasa mea, a doua casă” – atelier de creație

La Școala Gimnazială „Lucian Blaga” din Bistrița s-a desfășurat în data de 4 iunie 2018 Concursul județean „Clasa mea, a doua casă!” – ediția I, activitate cuprinsă în Calendarul Activităților Educative Județene 2018 – Secțiunea 4, poziția 2, coordonată de doamna profesor de educație tehnologică Trișcaș Ionica.
Concursul s-a desfășurat pe 2 secțiuni, la secțiunea I au fost înscrise 6 echipaje, iar la secțiunea II au fost înscrise 9 echipaje acestea fiind de la 11 școli participante din județ: Colegiul Național „Andrei Mureșanu”, Școala Gimnazială „Lucian Blaga”, Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, Școala Gimnazială nr. 4 Bistrița, Școala Gimnazială nr. 7 Bistrița, Liceul Creștin Logos, Școala Gimnazială Josenii Bîrgăului, Liceul de Muzică „Tudor Jarda”, Școala Gimnazială nr. 1 Rebra, Școala Gimnazială „Iacob și Ioachim Mureșanu” Rebrișoara, Școala Gimnazială Budacu de Jos.
La secțiunea I elevii au avut de creat o mascotă a clasei din diferite materiale reciclabile reprezentând o valoare fiind însoțită de un mesaj sugestiv, iar la secțiunea II echipajele au confecționat tot o mascotă din materiale reciclabile reprezentând o valoare a centenarului și utilizând culorile acestuia, însoțită de un mesaj sugestiv mascotei alese.
Premiul I la secțiunea I a fost câștigat de echipajul de la Școala Gimnazială nr. 1 Rebra coordonat de doamna profesor Nati Onița, mascota lor a reprezentat „Iubirea”.
La secțiunea II, Premiul I a mers la Liceul de Muzică „Tudor Jarda” echipajul fiind coordonat de doamna profesor Ani Iulia Cristina; ei au ales mascota reprezentând „Libertatea”. Celelalte echipaje au primit premii, mențiuni și premii speciale constând în diplome, rechizite școlare și dulciuri.
Coordonatoarea activității mulțumește domnilor directori ai școlii gazdă pentru sprijinul acordat în desfășurarea concursului, partenerului de proiect Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Bistrița, sponsorilor, tuturor profesorilor coordonatori și însoțitori, Comisiei de jurizare și, nu în ultimul rând, celor 45 de elevi care și-au pus în practică ideile creative, iar produsele finite „mascotele” au dat dovadă de un simț creativ, original și estetic dezvoltat. FELICITĂRI TUTUROR!

prof. Ionica TRIȘCAȘ,
Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Bistrița

Centrul Județean de Excelență Bistrița-Năsăud (CJEx-BN) – 1 an de activitate – 1 an de performanțe – 1 an de speranțe

„Nu putem prezice viitorul, dar putem ajuta la formarea acestuia.”
(K. R. – Revoluția creativă a educației)
Anul școlar 2017 – 2018 propune o nouă unitate de învățământ cu personalitate juridică în rețeaua școlară a județului Bistrița -Năsăud. Aceasta se adresează elevilor capabili de mare performanță și care au nevoie de mediul propice pentru dezvoltare. Ordinul nr. 5169/2015 din 08 septembrie 2015, al ministrului Educației și Cercetării Științifice publicat în MO nr. 692 din 14 septembrie 2015 stă la baza înființării CJEx BN. Urmează aprobarea cuprinderii în rețeaua școlară a jud. BN, de către CL Bistrița și mai apoi aprobarea organigramei centrului de către ISJ BN și încadrarea strictă în numărul de posturi finanțate din bugetele consiliilor locale.
În urma concursului organizat de ISJ BN, în luna august 2017, postul de director este ocupat, prin detașare în interesul învățământului, de prof. Constantin Rus, prof. de fizică titular la CNLR Bistrița. Organigrama CJEx BN mai cuprinde: 0,5 post informatician, 0,25 post secretar, 0,25 post contabil și 87 profesori-lectori pentru 14 discipline. Aceste posturi s-au ocupat prin concurs în lunile septembrie – octombrie: inf. Dorin Berbecariu, secr. Adriana Crăciun și cont. Doina Sbârcea – personal didactic auxiliar și profesorii după analiza și aprobarea dosarelor cu recomandări din partea inspectorilor de specialitate ai ISJ BN.
Activitatea centrului începe de-abia la 1 noiembrie 2017, după rezolvarea tuturor problemelor legate de finanțare și de structurare a grupelor de studiu. Admiterea elevilor în CJEx BN se face prin testarea cunoștințelor după Programa olimpiadelor școlare, cu mult peste nivelul mediu al programelor de la clasă. Au susținut testare 1832 elevi la 14 discipline. Au fost admiși 1364 elevi, la 14 discipline școlare, formând 63 grupe de studiu la nivelul județului BN repartizate astfel: 40 (873 elevi) Bistrița, 10 (219 elevi) Năsăud, 8 (158 elevi) Beclean și 5 (114 elevi) Sângeorz-Băi. Au fost selecționați prin testare și cei 102 elevi din clasa a IV-a la matematică, formându-se 4 grupe de studiu (câte 1 în fiecare oraș).

Viziunea CJEx-BN
Promovăm și sprijinim dezvoltarea elevilor capabili de mare performanță în domenii diverse, formăm un centru educațional în care creativitatea și inovația contribuie la dezvoltarea capacităților individuale la nivel maxim.

Misiunea CJEx-BN
- Să creeze un mediu adecvat dezvoltării inteligențelor multiple;
- Să propună și să dezvolte programe de studiu de înaltă calitate pentru a educa elevii să gândească creativ, să comunice eficient și să lucreze în echipă;
- Să educe elevii supradotați înspre folosirea potențialului lor creativ pentru dezvoltare personală într-un mediu echilibrat de viață;
- Să asigure elevilor capabili de mare performanță un înalt nivel intelectual, moral și civic.

Structura CJEx – BN pe discipline și localități
Se observă că ponderea cea mai mare este alocată disciplinelor din aria curriculară Științele naturii și Informatică: 45 grupe (918 elevi). Noutatea este formarea grupelor de matematică la clasa a IV-a unde concurența a fost foarte mare pentru toate cele 4 puncte de lucru: Bistrița, Beclean, Năsăud și Sângeorz-Băi formându-se 4 grupe.

Ținte strategice
T1. Încadrarea CJEx BN cu resurse umane de înaltă calitate și bine motivate pentru desfășurare de activități de excelență;
T2. Realizarea de programe și activități de înaltă calitate bazate pe creativitate și investigație științifică și obținerea de performanțe la nivel național și internațional;
T3. Promovarea centrului de excelență și creșterea vizibilității activităților și rezultatelor obținute, la nivelul comunității locale, naționale și internaționale.

Rezultate care ne onorează...
Având în vedere obiectivele stabilite pentru CJEx BN și nevoile elevilor capabili de mare performanță, programele de pregătire au avut ca țintă finală participarea cu succes la concursurile și olimpiadele școlare prevăzute în calendarul MEN. Iată care a fost participarea și rezultatele obținute:
Rezultate faza județeană:
Participanți: 772
Premiul I: 53
Premiul II: 54
Premiul III: 49
Mențiuni: 215
Rezultate faza națională:
Participanți: 93
Premii și mențiuni: 41
Selecție lot lărgit pentru Olimpiada Internațională: 2
Felicitări pentru aceste rezultate se cuvin deopotrivă elevilor premianți și profesorilor care i-au pregătit. Totodată ele reprezintă un angajament că anul viitor trebuie să fie unul mai bogat în premii la faza națională și calificare la olimpiadele internaționale.

În loc de final... din Augusto Cury
...pentru elevii premianți
„Visele nu determină locul unde veți ajunge, dar generează forța necesară pentru a vă scoate din locul unde vă aflați. Visați la stele, ca să puteți păși pe Lună. Visați la Lună, ca să puteți păși cel puțin pe munții cei înalți. Visați la munții cei înalți, ca să puteți avea demnitate, atunci când traversați văile eșecurilor și ale frustrărilor.”

...și pentru profesorii excelenți,
„Profesorii nu primesc, din partea societății, aprecierea pe care o merită (...) ei trăiesc în anonimatul sălii de clasă, dar sunt singurii care au puterea să provoace o revoluție socială. Cu o mână ei scriu pe tablă, cu cealaltă mișcă lumea din loc, căci ei lucrează cu cea mai mare bogăție a societății: tineretul. Fiecare elev e un diamant care, bine șlefuit, va străluci pentru totdeauna.”

Director CJEx-BN
Prof. Constantin RUS

Experiența eTwinning – o colaborare interșcolară de succes –

„Școlile să fie nimic altceva, decât ateliere pline de activitate. Numai astfel vor putea să probeze toți, în propria lor practică, adevărul că: învățând pe alții ne învățăm pe noi înșine”, afirma Jan Amos Comenius.
Propunându-și drept scop facilitarea comunicării și colaborării între școli din statele membre ale Uniunii Europene, Programul eTwinning se adresează celor din învățământul preuniversitar, fie ei elevi, învățători, profesori, bibliotecari, consilieri educativi, directori sau inspectori, colaborând cu Programul Sectorial Comenius, platforma eTwinning fiind de altfel baza de date recomandată de Comisia Europeană pentru căutarea de parteneri pentru proiecte Comenius, bilaterale sau multilaterale.
Platforma eTwinning nu oferă doar o satisfacție profesională și personală, ci oferă o schimbare reală în cadrul dezvoltării profesionale a cadrelor didactice, întărește sentimentul de apartenență la o comunitate profesională (europeană) a cadrelor didactice și crește motivația copiilor pentru cunoaștere și învățare. Etwinning oferă posibilitatea cunoașterii și a comparării altor sisteme de învățământ și transpunerea curriculumului formal în activități educaționale interesante.
Parteneriatul educațional tinde să devină un concept central pentru abordarea de tip curricular flexibilă și deschisă a problemelor educative. În abordarea curriculară a educației se identifică nevoia cunoașterii, respectării și valorizării diversității. Este vorba de o diversitate care presupune unicitatea fiecărei ființe umane și multiculturalitatea. Amprenta culturală este importantă pentru că determină bogăția diversității la nivelul grupului social.
Platforma europeană eTwinning oferă posibilitatea cadrelor didactice de a crea parteneriate de colaborare interșcolară între elevi. Pe această platformă, cadrele didactice pot implementa proiecte educaționale în parteneriat cu colegi din țări europene, proiecte care vizează obiective de formare și de dezvoltare a competențelor elevilor în diverse domenii. Prin intermediul platformei, eTwinnerii au acces la o rețea europeană și oportunități pentru dezvoltare profesională, prin colaborarea în proiecte internaționale și prin participarea la seminarii internaționale de formare/ schimburi de experiență.
În cadrul Liceului Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru, unde profesez, particip la patru proiecte pe platforma eTwinning, alături de parteneri europeni. Unul dintre proiecte, active din acest an (2018), se numește „Exchanging easy informal letters”, la care participă 6 membri din: Spania (țara fondatoare), România, Polonia, Cehia, Grecia și Portugalia.
Este un proiect mic pentru a dezvolta abilități certe în elevii noștri într-un mod motivant.
Ideea proiectului se bazează pe două etape:
La început, elevii vor scrie o scrisoare informală de bază, urmând structura acestui tip de text. În acest prim moment, ei se vor prezenta cu o descriere fizică; ei vor scrie despre felul în care aceștia sunt dispuși și despre locul unde se află, adăugând un desen al drapelului țărilor lor.
Scrisoarea adresată va localiza locul în care prietenul este de pe o hartă și va răspunde cu conținut similar.
La a doua etapă, prietenii vor colabora într-un PADLET cu informații, descrieri de bază și fotografii despre orașul/ regiunea/ țara lor.
Obiectivele acestui proiect sunt:
- Motivarea studenților pentru a-și îmbunătăți abilitățile lingvistice pentru a comunica cu alți elevi.
- Învățarea structurii unei scrisori informale.
- Localizarea țărilor în care se află prietenul și cunoașterea regiunilor prin descrierea și schimbul de informații.
- Cunoașterea modului de trimitere a unei scrisori tradiționale prin postul unui poștaș.
- Colaborarea cu prietenii-creatori pentru a crea un PADLET cu informațiile țărilor noastre.
Procesul acestui proiect este împărțit în două etape.
Prima etapă: Schimb de scrisori informale.
În primul rând, expeditorii de scrisori vor trimite scrisoarea la adresa școlilor care doresc să colaboreze.
În al doilea rând, acești elevi trebuie să le răspundă înapoi.
A doua etapă: Efectuarea PADLETULUI.
În acest moment, elevii din diferite țări vor colabora pentru a crea un padlet unde vor încărca fotografii din propria țară și vor descrie cele mai interesante sau celebre locuri.
PADLET-ul se numește „LOCUL ÎN CARE LOCUIESC!” Ei vor evalua cea mai frumoasă imagine a fiecărei țări.
Pentru realizarea activităților acestui proiect, sunt utilizate: scrisori, e-mail, Padlet, alte aplicații (video, fotografii, desene, movie maker), Twinspace, Videoconferințe.
Toate produsele utilizării acestora sunt disponibile în TwinSpace-ul proiectului: https://twinspace.etwinning.net/65096/home.
Participarea la acest proiect le-a permis copiilor de a participa la alt gen de activitate, diferit de cel tradițional, care le-a solicitat implicare, cercetare, colaborare între ei și comunicare într-o altă limbă.
Beneficiile derulării parteneriatelor internaționale prin proiecte eTwinning sunt multiple. Acestea completează și întregesc strategiile naționale privind asigurarea calității educației; oferă o modalitate eficientă de abordare a educației în secolul XXI; permit creșterea calității activităților de învățare desfășurate cu preșcolarii; cresc motivația elevilor pentru învățare/ cunoaștere; permit cunoașterea altor sisteme de învățământ și sporesc formarea competențelor de comunicare într-o limbă străină.
Implicarea în parteneriate școlare prin intermediul platformei eTwinning demonstrează că proiectele realizate se bazează pe stabilirea de relații academice și personale între cadre didactice și elevi aparținând unor diferite culturi, fiind desfășurate de către toate echipele de proiect prin intermediul comunicării, interacțiunii și dialogului intercultural cu scopul de a atinge obiective comune. Prin comunicarea cu elevi care aparțin altor culturi, elevii noștri își îmbunătățesc competențele sociale și se formează ca cetățeni responsabili, devin mai încrezători în forțele proprii, învățând valoarea reală a muncii în echipă.
Proiectele eTwinning extind orizontul elevilor, punându-i în contact cu lumea și diversele domenii de cunoaștere, ceea ce le oferă o mai largă informare și capacitate de a interpreta lumea și analiza critic realitatea cu argumente științifice, prin intermediul noilor tehnologii.

Bibliografie:
1. Istrate, Olimpius, 2013, Rolul proiectelor educaționale realizate prin parteneriate școlare internaționale. Raport preliminar eTwinning RO12, TEHNE – Centrul pentru Inovare în Educație, București, p. 98-102;
2. Cucoș, Constantin, 2000, Educația, dimensiuni culturale și interculturale, Polirom, Iași, p.147.

Prof. Adriana DUMITRU
Prof. Viorica BORȘ
Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru

Ziua Coșbuc la Liceul Tehnologic Agricol Beclean

9 Mai are pentru România o multitudine de semnificații: Ziua Independenței proclamată în 1877, pe 9 mai 1945 are loc semnarea actului de capitulare necondiționată a Germaniei la cartierul general sovietic din Berlin prin care ia sfârșit cel de-al doilea Război Mondial pe continentul european. Pe 9 mai este serbată și Ziua Europei, numită și Ziua Schuman, pentru că Robert Schuman este considerat părintele Uniunii Europene, iar data de 9 mai a fost aleasă ca Zi a Europei de Consiliul European de la Milano în anul 1985.
La 9 mai 1895 la Lancrăm, jud. Alba, se naște poetul Lucian Blaga. Și tot pe 9 mai, dar 1918, exact acum 100 de ani, moare la București poetul George Coșbuc. Astfel „țara pierde un mare poet, în sufletul căruia s-au reflectat toate aspirațiile neamului nostru...” spunea istoricul și criticul literar român Gheorghe Bogdan-Duică la înmormântarea poetului George Coșbuc.
Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la moartea Poetului, elevii de la Liceul Tehnologic Agricol Beclean au organizat un moment cultural artistic, într-un careu festiv din pauza mare, în intervalul orar 10,50-11,10.
Desfășurătorul Zilei Coșbuc a fost următorul:
1. George Coșbuc – prezentare generală
2. Lansarea broșurii „Sunt suflet în sufletul neamului meu”, editată de CJBN, prin Biblioteca Județeană Bistrița-Năsăud
3. Coșbuc către poporul studios – îndemnuri ale publicistului
4. Poetul și copiii
5. Moment artistic
6. Microrecital multilingv
7. Concluzii/„Odă bucuriei”

Elevii noștri au recitat poezii în limbile română, franceză, engleză și maghiară. La final, elevii implicați în realizarea momentului cultural artistic au distribuit broșurile primite de la ISJ BN. Momentul cultural artistic a fost minuțios pregătit de doamnele profesor: Pop Luminița, Kobliscka Alina Maria (profesoare de limba și literatura română), Horoba Daniela (profesor de limba franceză) și Udrea Ligia Ionela (profesor de limba engleză). De asemenea, în realizarea acestui medalion și-a adus contribuția domnul profesor de istorie, Balla Gheorghe Mirel, și domnul Fodor Raul Ștefan, fotograful și sunetistul nostru.

prof. Gabriela SÂNGEORZAN, consilier educativ,
Liceul Tehnologic Agricol Beclean

luni, 21 mai 2018

Mai 2018


„Vrei să înveţi ştiinţele cu uşurinţă? Începe prin a-ţi învăţa limba.” (Condillac)

Învățământul profesional – o meserie pentru viitor

Intervalul 23 martie – 04 mai 2018, a fost plin de evenimente care au scos în evidență bunele practici din învățământul profesional. Scopul principal al activităților a fost creșterea nivelului de conștientizare în rândul elevilor, părinților, antreprenorilor și cadrelor didactice cu privire la importanța solidarității și colaborării în atingerea obiectivelor comune, de a asigura dezvoltarea economică sustenabilă și echitabilă.
Elementul principal al acțiunii Săptămâna meseriilor, reprezentat de concursul pe meserii, a debutat cu o dezbatere învățământul profesional, încotro? care a creat un cadru optim pentru dezvoltarea unui dialog între mediul de afaceri și autoritățile publice, având ca scop sincronizarea competențelor elevilor cu nevoile existente pe piața muncii.
Concursul pe meserii a adus față în față 60 de elevi (clasa a X și a XI – învățământ profesional), organizați în echipaje, din cadrul a 14 unități de învățământ. Aceștia și-au demonstrat competențele și abilitățile practice în cadrul a 6 calificări profesionale: ospătar, mecanic, frizer – coafor, electrician, sudor și lăcătuș.
Dezvoltarea identității profesionale, oportunități de angajare, facilitarea tranziției dinspre școală spre piața muncii, au fost caracteristicile săptămânii meseriilor.
Elevii participanți au avut posibilitatea de a-și pune în valoare deprinderile practice, munca în echipă, comunicarea toate într-o competiție organizată de către Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud și cu sprijinul agenților economici.
Câștigătorii competiției au fost:
Secțiunea Ospătar – profesioniștii ospitalității/ 17.04.2018:
- Premiul I (Sponsorizat de Centrul Europe Direct Bistrița/ echipamente personalizate): Chiș Paul Gheorghiță, Tahiș Ioan, Lăcătuș Paul Alexandru – Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița
- Premiul II (Sponsorizat de Comautosport SRL/ vouchere de cumpărături): Odorhelian Beneamin, Roș Dumitru, Baba Cosmina – Liceul Tehnologic Agricol Bistrița
Secțiunea Mecanică – mecanicul viitorului/ 18.04.2018:
- Premiul I: Ustini Dănuț-Simion – Colegiului Tehnic „Grigore Moisil” Bistrița
- Premiul II: Sălăgean Gabriel – Liceul Tehnologic Agricol Bistrița
- Premiul III: Hiruță Ionuț- Florin – Liceului Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru
Secțiunea Frizerie – coafură/ creativ în frizerie și coafură/ 19.04.2018 (Sponsorizat de BES Romania/ produse și ustensile specifice meseriei):
Frizerie:
- Premiul I: Macrai Cristian – Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița
- Premiul II: Moldovan Emanuel – Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița
- Premiul III: Habor Rareș – Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița
Coafură:
- Premiul I: Kertesz Robert – Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița
- Premiul II: Tanca Nicoleta – Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița
- Premiul III: Plic Iuliana – Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița
Secțiunea Electric – electricianul îndemânatic/ 20.04.2018 (Sponsorizat de Leoni Bistrița / unelte și echipamente specifice):
- Premiul I: Pop Daniel – Liceul Tehnologic Forestier Bistrița
- Premiul II: Alexa Laurențiu, Oșorhean Ștefan – Liceul Tehnologic Forestier Bistrița
- Premiul III: Pall Adrian – Liceul Tehnologic Forestier Bistrița
Secțiunea Sudor – sudorul european/ 23.04.2018 (Sponsorizat de RAAL Prundu Bîrgăului/ echipamente de lucru):
- Premiul I: Cioancă Gavril – Liceul Radu Petrescu Prundu Bîrgăului
- Premiul II: Mureșan Bogdan – Colegiului Tehnic Grigore Moisil Bistrița
- Premiul III: Andreica Marian – Liceul Radu Petrescu Prundu Bîrgăului
Secțiunea Lăcătușărie – Lăcătușul priceput/ 24.04.2018 (Sponsorizat de HP Kaysser International SRL/ unelte și echipamente):
- Premiul I: Monda Radu Mihai – Colegiului Tehnic Grigore Moisil Bistrița
- Premiul II: Devai Eduard – Liceul Tehnologic Lechința
- Premiul III: Drăgoi Cristian Vasile – Liceul Tehnologic Telciu
Săptămâna meseriilor s-a încheiat cu premierea concurenților eveniment organizat la Hotel Diana Bistrița, sala de conferințe, cu promisiunea că activitățile destinate promovării ofertei educaționale corelată cu cerințele de pe piața muncii vor fi dezvoltate în anii următori.

Prezentăm oferta educațională aprobată pentru anul școlar 2018-2019:
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL are o durata de 3 ani și se organizează în unități de învățământ care au încheiate contracte – cadru cu operatorii economici. Acestea sunt:
1. Colegiul Tehnic Gr. Moisil Bistrița: Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic, Tinichigiu vopsitor auto, Sudor, Operator la mașini cu comandă numerică.
2. Liceul Tehnologic Forestier Bistrița: Tâmplar universal, Electrician exploatare joasă tensiune.
3. Liceul Tehnologic Agricol Bistrița: Mecanic auto, Lucrător în agroturism.
4. Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița: Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație; Frizer - coafor – manichiurist - pedichiurist; Bucătar; Cofetar – patiser.
5. Liceul Tehnologic H. Coandă Beclean: Operator la mașini cu comandă numerică, Confecționer produse textile, Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, Comerciant – vânzător.
6. Liceul Tehnologic Agricol Beclean: Mecanic auto, Zootehnist.
7. Liceul Tehnologic Telciu: Lăcătuș mecanic prestări servicii.
8. Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu Maieru: Mecanic auto.
9. Liceul Tehnologic Lechința: Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic.
10. Liceul Tehnologic Feldru: Sudor, Confecționer produse textile.
11. Colegiul Silvic Transilvania Năsăud: Pădurar, Operator fabricarea și prelucrarea polimerilor.
12. Liceul Tehnologic ICR Căianu Mic: Mecanic auto.
13. Liceul Radu Petrescu Prundu Bîrgăului: Sudor
14. Liceul Teoretic CRV Teaca: Comerciant – vânzător
15. Liceul Tehnologic F. Porcius Rodna – ÎP: Mecanic auto.
15. Școala Profesională Tîrlișua: Sudor.
16. Școala Profesională T. Morariu Salva: Cofetar – patiser.
Absolvenții de ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL care promovează examenul de certificare a calificării profesionale pot continua studiile în clasa a XI a învățământ liceal, zi sau seral.
Așadar fiecărui elev i se asigură șansele de continuare a studiilor în funcție de aspirațiile și potențialul individual de învățare. În timpul celor 3 ani de studii fiecare elev primește bursă profesională 200 lei lunar. Este bine ca absolvenții învățământului gimnazial să aleagă cea mai bună variantă pentru viitorul ce le aparține.

Inspector școlar pentru învățământ profesional și tehnic
Prof. Speranța UNCIU

Interferențe didactice

Principala dimensiune a Centenarului Marii Uniri este una educativă, iar prin educație, copiii pot duce mai departe spiritul generației de la 1918.
Pentru România, anul 2018 este un an al unității de neam și de credință. Școala are misiunea de a face, prin educație, un recurs la memoria istoriei neamului românesc, iar Centenarul să devină un moment de reflecție profundă, concretizat în interferențe educaționale la nivelul cadrelor didactice de dincoace și de dincolo de Prut. Principala dimensiune a centenarului este, așadar, cea educativă, pentru ca generațiile actuale de elevi să-și însușească valorile, atitudinile și convingerile patriotice și să înțeleagă mesajul și sacrificiile generației Marii Uniri. În acest context, consider că, prin inițierea unui acord de parteneriat educațional, precum cel inițiat de noi, Interferențe didactice, pentru cadrele didactice din Colegiul Național „Andrei Mureșanu”, Bistrița și Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Chișinău este o oportunitate să promoveze valori comune, practici în domeniul educațional, dar și o șansă de a putea sărbători împreună Centenarul, de a simți și trăi evenimentul ca fiind unul marcant pentru istoria noastră comună.
În perioada 3-6 mai 2018 a avut loc la Chișinău întâlnirea reprezentanților celor două unități de învățământ, prilej cu care s-a așezat prima cărămidă la temelia unei colaborări ce se dorește de ambele părți a fi una de lungă durată, în spiritul valorilor comune și a unității.
Vizita a avut valențe complexe. S-au împărtășit experiențe didactice și manageriale, s-a făcut schimb de bune practici în ceea ce privește aplicarea curriculei școlare, a metodelor și tehnicilor de predare, dar s-au evidențiat și aspecte care pot fi armonizate în vederea realizării unui scop comun. Totodată, s-au purtat discuții la Direcția de Educație, Tineret și Sport, precum și la Institutul de Științe ale Educației în vederea creării unor oportunități de formare și dezvoltare profesională pentru cadrele didactice din Republica Moldova, prin instituții abilitate, dar și a unor oportunități de comunicare, conlucrare, cooperare, consultare în vederea cunoașterii diferitelor aspecte ale spațiului cultural și educațional din cele două țări.
Schimbul de experiență a fost inițiat de Colegiul Național „Andrei Mureșanu” din Bistrița, coordonator, profesor Aurora Rad, iar din echipă au făcut parte: directorul adjunct, profesor Irina Matei, profesor Dorina Podină, inspectorul școlar, profesor Smaranda Florean (reprezentant ISJBN) și directorul CCDBN, profesor Ioan Ioja. Din partea Liceului Teoretic „Ion Creangă” din Chișinău, schimbul de experiență a fost coordonat de profesor Ala Bârlădeanu- director adjunct, din echipă făcând parte: profesor Corneliu Solomon – director, profesor Mădălina Ganea – director adjunct, profesor Olga Lupu – director adjunct, profesor Alec Miron – director adjunct, profesor Tatiana Munteanu – director adjunct și profesor Carolina Negru – director adjunct.
Dimensiunea didactică a demersului nostru a fost puternic susținută emoțional pe tot parcursul derulării activităților, iar la final, invitația lansată fraților noștri de peste Prut a fost făcută prin versurile unui Prim- Ministru al României Mari, Octavian Goga:
„Acolo în hora vijeliei crunte
E clocotul visării sfinte.
Veniți români! Porniți-vă spre munte!
V-arată drumul morții din morminte.
Să nu uitați a veacurilor carte!
Veniți! Veniți! Că adevăr zic vouă:
Ori vă mutați hotarul mai departe,
Ori veți muri cu trupul rupt în două.”
(Latinitatea strigă din tranșee)

Profesor Aurora RAD
Colegiul Național „Andrei Mureșanu”, Bistrița

Primii pași în etwinning pentru liceul nostru – Proiectul CHRISTMAS DECORATIONS AND TRADITIONS

În lunile noiembrie și decembrie ale anului 2017, elevii clasei a V-a din Căianu Mic, îndrumați de d-l profesor coordonator Teodor Cotuțiu și ajutați de d-na profesoară de lb. engleză Maria-Gabriela Cotuțiu au fost implicați în proiectul etwinning CHRISTMAS DECORATIONS AND TRADITIONS.
Proiectul a fost inițiat de prof. de limbi străine și literatură Zuzana Blahová din Slovacia, iar partenerii au reprezentat treisprezece școli din Italia, Republica Moldova, Spania, Lituania, România, Ucraina, Polonia, Cehia, Turcia, Grecia, Croația, Slovacia și Portugalia.
Activitățile desfășurate pe parcursul a două luni au avut drept scop împărtășirea de informații și valori privind tradițiile de Crăciun în diferite țări din spațiul european. Un scop implicit a fost, desigur, exersarea limbii engleze ca limbă de circulație internațională. Pe durata implementării activităților propuse, toate școlile au intrat pe twinspace-ul propriu pentru a-și înregistra dovezile muncii depuse în proiect (fotografii, jurnal de activități, videoclipuri). De asemenea, s–au discutat și apreciat activitățile fiecărui membru din proiect în timp real. Proiectul a avut două activități principale. Prima a presupus confecționarea de decorațiuni de Crăciun împreună cu elevii și scrierea unei scrisori în limba engleză din partea fiecărui elev unui alt coleg din celelalte țări; scrisorile trebuiau să reflecte aspect curente din viețile personale și de familie ale copiilor și, mai ales, să descrie câteva obiceiuri tradiționale românești (naționale și locale) de Crăciun. Aceste scrisori au fost scrise de cei doisprezece elevi ai clasei a V-a, verificate cu profesorul de lb. engleză, și, însoțite de decorațiuni, au fost expediate prin poștă către toți partenerii, după care s-a intrat în cea de-a doua etapă a proiectului.
În continuare, s-au primit scrisorile din partea tuturor școlilor , însoțite de decorațiuni. Scrisorile s-au citit și discutat la clasă în vederea îmbogățirii bagajului cultural al elevilor și consolidării deprinderilor de limbă. Fiecare clasă participantă la proiect și-a împodobit un brăduț cu decorațiunile primite din celelalte țări. Putem spune că am avut într-adevăr un brăduț european, simbol al prieteniei și acceptării diferențelor! Copiii au fost încântați să-și facă noi prieteni și să confecționeze decorațiuni…însă parcă au fost mai bucuroși când au primit feed-back-ul din celelalte țări. Atunci au simțit într-adevăr că „exercițiile” de exprimare lingvistică și a personalității pe care le-au făcut au fost deosebite de altele pe care le fac la clasă în fiecare zi, în sensul că în etwinning totul este real, și sunt oameni în carne și oase care-ți răspund în moduri noi și surprinzătoare. Astfel, și motivația de învățare și curiozitatea culturală sunt stimulate în mod real, cum nu o pot face uneori aridele lecții la diferitele discipline.
Proiectul s-a încheiat prin realizarea unui videoclip cu elevii clasei a V-a, filmat în cabinetul de limba engleză. În prima parte a videoclipului, elevii, îmbrăcați în port popular, au cântat două colinzi vechi românești, iar în cea de-a doua, îmbrăcați în hainele lor preferate, în spiritul Crăciunului, au cântat două colinzi în limba engleză. Copiii s-au simțit foarte bine făcând această activitate de grup și au fost mândri să-și reprezinte școala și țara. La începutul filmulețului, ei au citit un mesaj introductiv în limba engleză, iar la final au făcut urări de Crăciun într-un mod original, cu deosebită prezență scenică. Munca elevilor și comentariile partenerilor pot fi văzute pe pagina de etwinning a proiectului și, parțial, pe youtube. A fost o deosebită plăcere pentru noi, profesorii, să lucrăm cu acești copii, și ne dorim să-i implicăm, pe ei și pe alții în viitor în astfel de activități.
După finalizarea proiectului, școala a primit o diploma de participare, un acord de parteneriat și un certificat de calitate (etwinning quality label). De asemenea, toți elevii implicați au primit diplome de participare. Bravo, copii!

Prof. Teodor COTUȚIU,
Prof. Maria-Gabriela COTUȚIU
Liceul Tehnologic „Ion Caian Românul” Căianu Mic

Greetings from Europe! – Postcard Exchange

În acest an, Europa își sărbătorește patrimoniul cultural. O bună modalitate de a învăța despre țările noastre europene este aceea de a schimba cărți poștale colorate, arătând tuturor patrimoniul cultural al țării noastre (monumente, festivități, tradiții, personalități, produse etc.), cu scurte note explicative cu privire la ceea ce sunt și înseamnă ele pentru noi.
Scopul proiectului la care noi am aderat, Greetings from Europe! – Postcard Exchange, celebrating 2018 European Year of Cultural Heritage, a fost de a trimite și de a primi cât mai multe cărți poștale posibile pentru a crea o hartă europeană colorată, cu toate cărțile poștale primite, într-un colț special al școlii noastre.
Profesorii participanți la proiect, după ce au prezentat proiectul elevilor și, de asemenea, au informat părinții despre acesta, au făcut activități de brainstorming în clasă: „Ce este patrimoniul cultural? Care sunt unele dintre elementele patrimoniului nostru cultural?”. Școlile înscrise în proiect au alcătuit hărți cu diferitele aspecte ale patrimoniului cultural și le-au împărtășit între ele, apoi a fost creat un perete de padlet în care fiecare partener și-a putut prezenta elemente ale patrimoniului cultural al țării sale – un padlet accesibil profesorilor-elevilor-părinților care au fost liberi să comenteze – și așa au făcut.
Profesorii au ghidat și au ajutat elevii să colecteze materiale despre elementele culturii pe care au dorit să le prezinte partenerilor (imprimarea de imagini, tăierea fotografiilor din reviste și broșuri, aducerea vederilor gata la clasă, realizarea propriilor desene, căutarea informațiilor pe internet). În echipe sau perechi elevii au pregătit și au scris cărțile poștale, folosindu-se de limba engleză. Profesorii au încărcat o mulțime de fotografii și videoclipuri ale întregii proceduri în jurnalul de proiect.
Între timp, diferitele școli au creat pagini în spațiul virtual pentru a se prezenta și care au fost utilizate pentru ca toată lumea să demonstreze unde este situată școala de proveniență. A fost o pagină de adrese unde profesorii au împărtășit informații despre câte școli au putut trimite cărți poștale și cui. De asemenea, au aranjat să trimită cărțile poștale prin e-mail școlilor care nu și-au putut permite să le trimită cărți poștale. Prin urmare, adresele școlare, precum și adresele de e-mail au fost partajate în spațiul virtual.
Înainte de postarea cărților poștale, a avut loc o expoziție a acestora în unele școli, pentru ca ceilalți elevi, profesori și părinți să le poată vedea. Unii elevi și-au publicat cărțile poștale cu ajutorul cadrelor didactice. În fiecare școală a fost amenajat un colț special, unde a fost expusă o hartă colorată a Europei cu toate cărțile poștale primite. Acesta a fost produsul final al proiectului nostru. Astfel și ceilalți elevi, profesori din școală au avut șansa de a le admira și de a învăța din aceste cărți poștale.
Pe parcursul proiectului au fost utilizate următoarele instrumente web: Padlet a fost folosit atât de către profesori, cât și de către unii elevi. Canva a fost folosită de mulți parteneri pentru a-și realiza cărțile poștale digitale. S-a folosit, de asemenea, Google Docs și formularele Google, hărți google, skype, instrumente de joc cum ar fi kahoot, proprofs, quizlet, learningapps, h5p, jigsawplanet. De asemenea, Powerpoint, Word și Excel ne-au ajutat să prezentăm și să organizăm proiectul. Nu în ultimul rând, am folosit instrumentele din spațiul nostru virtual (Twinspace) pentru a organiza și evalua proiectul, pentru a comunica, pentru a ne prezenta munca și a comenta reciproc (jurnalul de proiect și buletinul profesoral, paginile și materialele, twinmailul și forumurile). De asemenea, ar trebui să menționăm utilizarea e-mailului ca mijloc de schimb de cărți poștale și informații culturale.
Pe parcursul proiectului, profesorii au folosit jurnalul de proiect pentru a-și încărca munca și a-și exprima observațiile asupra muncii celuilalt. Au fost create mai multe jocuri, de către diferite școli, pe baza cărților poștale primate, care au fost jucate de elevi în clasă. În felul acesta, elevii au fost mai implicați în învățarea din cărțile poștale într-un mod distractiv. Jocurile au inclus perechi de potrivire, ghicitori, teste și cuvinte încrucișate, puzzle-uri, jocuri kahoot etc. Fiecare profesor și-a ghidat elevii săi în învățare în funcție de nivelul lor (fiecare școală a jucat acele jocuri potrivite pentru nivelul și nevoile elevilor lor).
Participarea la acest proiect ne-a adus o mulțime de beneficii și satisfacții. Toți participanții s-au mobilizat responsabil și creativ, desfășurând activități în timp ce cooperează cu ceilalți în sarcini și proiecte comune. Fiecare a găsit modalitatea de exprimare astfel încât să fie înțeles de către ceilalți. Au fost utilizate diferite tipuri de limbaj: de la limba engleză (scrisă sau vorbită) până la exprimarea prin utilizarea de imagini, gesturi, sunete, ilustrații sau diagrame. Participanții la proiect au căutat informații, le-au structurat, le-au conștientizat, le-au împărtășit, le-au asimilat, au concluzionat, au învățat.
Rezultatul final al acestui proiect este o hartă care sărbătorește Anul european al patrimoniului cultural 2018, ce conține toate cărțile poștale primite de la toți partenerii. Cu aceste cărți poștale, elevii, profesorii, părinții pot vedea diferitele aspecte ale patrimoniului cultural dintr-un număr variat de țări, învățând despre ele, utilizând limba engleză ca mijloc de comunicare a informațiilor în sensul și situațiile prezentate.

Prof. înv. special primar Emanuela Ioana AVRAM,
Prof. psihopedagog Eniko CUPȘA,
Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Lacrima” Unirea

Proiectul eTwinning „Be Digital!”

Comunitatea școlilor din Europa – eTwinning – oferă personalului didactic ce activează în școlile din țările europene participante o platformă de comunicare, colaborare, demarare proiecte și schimb de informații, un spațiu în care să simtă că fac parte din cea mai palpitantă comunitate educațională din Europa, fiind disponibilă în 25 de limbi europene. Școlile au ocazia de a stabili contacte cu organizații reprezentative, de a contribui la planul de dezvoltare școlară și a de a dobândi vizibilitate pe plan local, național și european.
Partenerii proiectelor eTwinning distribuie materiale valoroase legate de sfera lor de activitate, materiale care se pot dovedi utile în cadrul activităților de colaborare desfășurate la ore. La rândul lor, cadrele didactice au oportunitatea de a-și consolida competențele și cunoștințele, grație interacțiunii cu prietenii în cadrul activităților de dezvoltare profesională. Pot participa la evenimente, seminarii, cursuri, conferințe online. În acest an școlar am participat la cursul „Participarea elevilor în proiectele eTwinning” – acțiune a Programului European Erasmus + în colaborare cu Programul iTeach de dezvoltare profesională continuă și la mai multe evenimente online, acțiuni care m-au ajutat în activitatea mea cu elevii. Exemplific: în urma participării la evenimentul online „The importance of emotional intelligence in school” (30.11.2017) am învățat să urmăresc mai mult elevii și să valorific inteligența emoțională a lor. Am fost surprinsă să aflu că, de fapt, inteligența cognitivă (IQ) nu este responsabilă decât în proporție de 20% de succesul nostru și că restul de 80% se datorează inteligenței emoționale.
În anul școlar 2016-2017 am fost parteneri în cadrul proiectului „The swallow is a refugee or an immigrant?”. Astfel, ne-am împrietenit cu elevi din Grecia, am participat la două acțiuni comune video, realizând puzzle cu steagurile celor două țări. Elevii au vorbit în limba engleză. Am trimis și am primit felicitări de sărbătorile de iarnă elevilor din Grecia și Italia, am ajutat comunitatea de imigranți din Serbia trimițând pachete cu haine și jucării. Le-am vorbit elevilor și le-am arătat fotografii cu cei care au fost nevoiți să-și lase casele lor, tot ce aveau și să plece în locuri necunoscute, din cauza războiului. Elevii au fost foarte emoționați și hotărâți să-i ajute. Am reușit să obținem certificatul de calitate datorită participării active la activitățile proiectului.
Proiectul eTwinning „Be Digital!” la care ne-am înscris în acest an școlar își propune să dezvolte și să îmbunătățească abilitățile elevilor în materie de limbă și abilități digitale prin activități interesante, inclusiv desene, colaje, postere, lucrări realizate din materiale reciclate, carduri, măști, proiecte 3D, utilizând cele mai recente platforme virtuale și resurse moderne din domeniul TIC. Copiii s-au jucat, s-au distrat, au învățat să lucreze mai bine la calculator, au folosit ochelari 3D uimitori, observând și analizând, participând activ la inițiative ale partenerilor proiectului.
În cadrul proiectului sunt înscriși 35 de membri din opt țări: Turcia, Grecia, Italia, Bulgaria, Ucraina, Letonia, Georgia și România, membru fondator fiind Renete Raicheva din Bulgaria. Am urmărit dezvoltarea și îmbogățirea competențelor lingvistice, comunicative și digitale prin implicarea activă în învățarea bazată pe proiecte și pe inițiativele internaționale referitoare la acest subiect. Colaborăm mai mult cu o clasă de elevi din Maltepe – Turcia, profesor Kadriye Guven. Le-am trimis felicitări de sărbătorile de iarnă, iar ei ne-au trimis scrisori în care au scris despre școală, activitățile pe care le desfășoară, hobby-uri ș.a.
Activitatea „Jocul meu preferat la calculator” i-a captivat pe toți. S-au jucat , apoi au desenat cu drag jocul preferat. Desenele au fost apreciate de ceilalți colaboratori pe padletul proiectului. Am realizat o expoziție cu cele mai reușite desene.
Așa cum sugerează titlul proiectului – „Vrem să fim digitali!” și de aceea am urmărit dezvoltarea competențelor digitale realizând activități integrate. Astfel, elevii au scris la calculatoare probleme și le-au rezolvat, au scris poezia „Primăvara” de Vasile Alecsandri și au învățat-o mai repede pe de rost, și-au îmbogățit vocabularul cu noi cunoștințe despre păsări și rolul lor în natură. Am folosit ochelari speciali pentru vizionarea videoclipurilor și filmelor VR.
În luna martie ne-au preocupat roboții, tematica fiind „Desenează roboți”. Am avut șansa de a vedea robotul „Helen” construit de echipa „Esentza Robotics” a școlii noastre, robot care se deplasează, se rotește, poate să apuce obiecte și să le arunce, să le aranjeze într-un anume loc, dirijat prin telecomandă. Au fost foarte încântați și entuziaști, doritori de a construi și ei un robot când vor crește. Deocamdată au așternut pe hârtie ideile și culorile la care visează.
Pe lângă competențele digitale dobândite, elevii și-au dezvoltat abilitățile de muncă în echipă, au comunicat și au devenit prieteni cu alți copii de aceeași vârstă, din Turcia, și-au dezvoltat competențe cheie utilizând tehnici moderne care-i motivează foarte bine, și-au îmbogățit cunoștințele. Ar fi necesară introducerea unei ore de TIC – informatică, la ciclul primar, având în vedere locul pe care îl ocupă tehnologia în zilele noastre.
Am promovat imaginea școlii noastre în țară, în comunitatea europeană, contribuind la o mai bună calitate a învățării și la obținerea titlului de „Școală eTwinning”.

Prof. învățământ primar Ioana DOROȘ
Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean

eTwinning – o comunitate de învățare

Educația de calitate reprezintă fundația oportunității și a inovării. O economie globală, a inovațiilor are nevoie de tineri capabili să analizeze informații, să colaboreze cu ceilalți și să-și comunice ideile cu ajutorul tehnologiei. Elevii de astăzi cresc într-o lume în care instrumentele digitale existau atunci când s-au născut, iar limitele fizice se pierd; în care tehnologia le dă posibilitatea de a se conecta instantaneu cu oameni de pe tot globul. Elevii din ziua de astăzi sunt diferiți de generația părinților și a bunicilor lor. Majoritatea acestora, mai ales în mediul urban, au deja ca rutină folosirea internetului și a email-ului, a sms-urilor sau a rețelelor de socializare de tip Yahoo sau Facebook. Acest mod de comunicare se face simțit și în modul lor de a învăța. Viitorul învățământului aparține unui sistem educațional informatizat, astfel, tânăra generație trebuie să pășească în viitor cunoscând utilizarea calculatorului, la fel cum generațiile trecute au știut să folosească instrumentele intelectuale ale timpului lor: hârtia, creionul.
ETwinning a fost creat pentru a oferi oportunități școlilor, cadrelor didactice și elevilor din Europa, de a colabora în siguranță, într-o manieră informală, dar fiabilă, de a învăța împreună, de a-și împărtăși cunoștințele, de a face schimb de opinii și de a-și face prieteni. Platforma eTwinning este o comunitate de excepție. Este o lume nouă atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice. Elevi și profesori din școlile europene se întâlnesc virtual, se cunosc, discută, colaborează, își planifică proiectele educaționale, fac schimb de bune practici, își cunosc reciproc țările, culturile, valorile, obiceiurile, limbile de comunicare, experiențele didactice, desfășoară activități împreună extinzându-și orizontul cultural și competențele sociale, lingvistice, competențele și abilitățile digitale. Prin intermediul platformei, eTwinnerii au acces la o rețea europeană și oportunități pentru dezvoltare profesională, prin colaborarea în proiecte internaționale și prin participarea la seminarii internaționale de formare/ schimburi de experiență, pot lua parte la un cadru activ de învățare, la instrumente pedagogice care integrează noile tehnologii în procesul didactic. Programul eTwinning răspunde obiectivelor majore europene în domeniul promovării și valorificării TIC în educație, contribuind la formarea continuă a cadrelor didactice, prin ateliere de dezvoltare profesională, cursuri online, materiale didactice și exemple de utilizare pedagogică a TIC. De asemenea, facilitează și stimulează cooperarea dintre școli din întreaga Europă, schimbul de practici și de resurse educaționale.
Învățarea interactivă, colaborarea cu elevi din alte școli similare europene, exersarea limbilor străine, dezvoltarea gândirii critice, a abilităților TIC și a lucrului în echipă sunt doar câteva din avantajele pe care le are un elev. „Celebrating Europe Day”, „Flower in a child's hand”, „My world, my life, my passions”, „May children's friendship and games thrive in Europe!”, reprezintă proiectele derulate alături de elevii mei în ultimii ani de elevii și recunoscute la nivel național sau european prin certificate de calitate. Participarea la aceste proiecte a însemnat o mare provocare, o experiență de învățare, dar și o nouă practică educativă menită să stimuleze creativitatea copiilor și motivația acestora. Rezultatele și beneficiile la nivel individual au fost multiple: cunoașterea și compararea sistemelor de învățământ și a practicilor didactice, schimb de idei, transfer de practici creative, diversificarea situațiilor de învățare, acces la noi materiale didactice (prezentări Powerpoint, blog, pagini wiki, pagini web, alte aplicații), exersarea și perfecționarea limbilor străine în contexte reale, dezvoltarea competențelor și diversificarea activităților educaționale cu suport tehnologic modern etc. Schimbul de idei și bune practici cu colegii din țările partenere și-a demonstrat pe deplin eficacitatea, creativitatea și motivația. Activitățile de lucru în echipă, responsabilitățile asumate și schimbul de idei au reprezentat o modalitate foarte bună de a învăța si de a crește atât pe plan personal, cât și atitudinal.
În general, toate proiectele în care m-am implicat au avut aceleași curs. Odată stabilite obiectivele și activitățile, s-a trecut la organizarea spațiului virtual al proiectului. Fiecare școală participantă putea să gestioneze spațiul propriu, fiecare cadru didactic având drept de administrator. De asemenea, fiecare avea posibilitatea să posteze, pe lângă creațiile copiilor, aspecte din timpul desfășurării activităților de proiect, prezentări proprii, păreri, sugestii, materiale. Camera profesorilor, spațiu special amenajat pentru colaborarea cadrelor didactice, unde elevii nu au acces, ne-a dat posibilitatea să discutăm, să ne punem de acord, să ne organizăm, să ne împărtășim din experiențele proprii. „Voki” și „wiki” au fost utilizate ca resurse de proiect și au fost foarte bine primite de copii (deci, deosebit de motivante). Au fost folosite și alte instrumente de colaborare digitală atât în derularea proiectelor, cât și în realizarea produselor finale, precum: chat-ul, email-ul, jurnalul de proiect, twinspace, fișiere video, blog, PowerPoint, Animoto, ImageChef, Glogster, PhotoStory, broșură, pagină Web, expoziție, e-book etc. Mare parte din interrelaționarea socială s-a axat pe publicarea de conținut precum fotografii și videoclipuri. Cel mai popular site de profil, YouTube, găzduiește în acest moment sute de videoclipuri ce conțin eticheta „eTwinning”. Multe dintre acestea reprezintă rezultatele proiectelor, în timp ce altele sunt înregistrări realizate la activitățile de implementare, la atelierele de formare profesională, la alte manifestări.
Avantajele pedagogice ale colaborării online pot fi percepute din mai multe perspective. În primul rând, comentariile primite de la cadrele didactice și elevii implicați în activități eTwinning atestă existența unui factor extrem de motivant în rândul elevilor. Elevii vor să folosească tehnologia, iar în contextul eTwinning au ocazia să-și dezvolte competențele digitale, precum și să învețe să-și exprime gândurile într-un mod clar și concis. Apoi se remarcă o dezvoltare a altor competențe precum soluționarea de probleme prin colaborare, munca în echipă, respectul față de opiniile altora și conștientizarea avantajelor învățării unei limbi străine și a aprecierii altor culturi.
Certificatul de Școală eTwinning este o nouă distincție care a fost lansată în 2017, cu intenția de a recunoaște și recompensa implicarea, angajamentul și devotamentul eTwinner-ilor, precum și a echipelor de profesori și directori din aceeași școală. Procesul de înscriere a început în decembrie 2017 și s-a încheiat în martie 2018. În acest context, peste 1200 de școli din Europa au fost premiate cu „Certificatul de Școală eTwinning” 2018-2019, iar Școala Gimnazială „Grigore Silași” din Beclean se află între cele peste 60 de școli din România care au obținut acest titlu european. Obținerea „Certificatul de Școală eTwinning” 2018-2019 ne bucură și ne onorează – munca celor implicați în astfel de activități a fost apreciată, iar școlii i s-a conferit recunoaștere și prestigiu în cadrul comunităților educaționale regionale, naționale și chiar europene.
În concluzie, portalul eTwinning contribuie la formarea și consolidarea competențelor sociale și civice, se constituie într-o fereastră deschisă spre Europa, spre comunicare, colaborare și învățare reciprocă, spre învățământ de calitate
Consider că o școală implicată într-o activitate de colaborare online precum eTwinning beneficiază de avantaje numeroase. În primul rând, se constată o creștere a gradului de utilizare a competențelor digitale, nu doar în rândul elevilor, ci și al cadrelor didactice- eTwinning devine un instrument eficient de formare profesională, cu atât mai mult cu cât încorporează caracteristicile de rețea socială, specifice Web 2.0, foarte populare pe Internet. Prin intermediul instrumentelor de colaborarea online cadrele didactice au ocazia să prezinte lucrările elevilor nu doar partenerilor de proiect, ci și colegilor, părinților și comunității.
Participarea la aceste proiecte a însemnat atât pentru mine, cât și pentru elevii mei o mare provocare, o mare experiență de învățare dar și o nouă practică educativă menită să stimuleze creativitatea copiilor și motivația acestora. Schimbul de idei și bune practici cu colegii din țările partenere și-a demonstrat pe deplin eficacitatea, creativitatea și motivația.
Consider că implicarea în proiectele internaționale desfășurate pe platforma eTwinning au drept scop educarea elevilor, astfel încât ei să se poată integra mai bine în viața socială. Voi continua activitatea pe platforma eTwinning, deoarece pentru mine și elevii mei, eTwinning înseamnă: cooperare, entuziasm, competență, implicare, noutate, diversitate, calitate, optimism.

Prof. înv. primar Veturia SESERMAN,
Școala Gimnazială „Grigore Silași” Beclean