miercuri, 21 martie 2018

Martie 2018


Trebuie pe de o parte să înveţi, pe de alta să întăreşti prin practică ce ai învăţat. (Seneca)

Tendințe în orientarea școlară a elevilor claselor a VIII-a

Orientarea școlară a elevilor claselor a VIII-a reprezintă o temă de interes pentru Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Bistrița-Năsăud, ce își dorește să contureze principalele tendințe în acest domeniu și să surprindă modalitățile prin care contribuția școlii în orientarea și consilierea educațională a elevilor poate fi îmbunătățită. În acest sens, în perioada noiembrie – decembrie 2017, a fost demarat un studiu ce și-a propus următoarele obiective:
1. Determinarea nivelului de cristalizare a opțiunilor școlare ale elevilor din clasa a VIII-a;
2. Identificarea gradului de informare asupra ofertei de școlarizare a unităților școlare post-gimnaziale;
3. Realizarea unei ierarhii a celor mai atractive profile pentru elevii din clasa a VIII-a;
4. Identificarea modalităților prin care școala poate sprijini elevul în conturarea traseului educațional.
Au fost chestionați un număr de 2379 elevi (77,39% din elevii claselor a VIII-a din județ).
Prelucrarea statistică a relevat faptul că peste 83% dintre absolvenți intenționează să-și continue studiile într-o formă de învățământ liceal, fie în județ, fie într-o specializare restrânsă din afara județului (liceele militare, teologice, servicii). Procentul celor care aleg unități de învățământ din afara județului (2,39%) este în creștere față de anii precedenți. Unele unități școlare din afara județului sunt alese de către elevii cu domiciliu în localitățile de la granița județului, ei având posibilitatea de a face naveta sau de a se caza la rude sau cunoștințe. Un alt motiv sunt facilitățile pe care unele licee le oferă absolvenților claselor a VIII-a, suficient de atractive încât criteriul apropierii de casă să fie surclasat.
Învățământul profesional este atractiv pentru 13,40% dintre absolvenți, procent în ușoară scădere față de anul trecut. Evoluția opțiunilor pentru învățământul profesional depinde de calitatea măsurilor legislative implementate sau în curs de implementare, de sprijinul oferit învățământului profesional și dual de a se alinia la standardele contemporane.
Procentul elevilor care NU au luat o decizie în ceea ce privește continuarea studiilor este scăzut – 3.27%. Acestor elevi cu prioritate li se adresează activitățile de consiliere și orientare din școli. În semestrul al II-lea din fiecare an școlar sunt organizate diverse campanii tematice de către consilierii școlari din CJAP/CJRAE BN („Tu la ce visezi?”, „Aleg ceea ce-mi place sa fiu”, „Caravana Meseriilor”), menite să-i ajute pe elevi să cunoască și să înțeleagă specificul fiecărei forme de învățământ (liceal/profesional) și implicit, nevoile pe care acestea le pot acoperi. Astfel, vor reuși mai ușor să ia o decizie în ceea ce privește traseul educațional viitor. 
Peste 54% dintre respondenți se consideră bine informați în ceea ce privește oferta unităților școlare post-gimnaziale. Procentul celor care au ales variantele „nu știu” sau „deloc informat” reprezintă mai puțin de 5%.
Elevii au nevoie, din partea școlii, în primul rând, de informații despre licee (47%), dar și de activități care să îi ajute să își descopere aptitudinile și interesele (11%) și de ore de pregătire suplimentară în școală (27%). Aceste nevoi pot fi acoperite de profesorii diriginții și de profesorul consilier al școlii (acolo unde acesta există) sau de profesorii consilieri din CJAP BN, mai ales că 10% dintre opțiunile exprimate reclamă nevoia de orientare școlară și profesională. O contribuție semnificativă în acest sens poate avea orice profesor din școală, prin felul în care realizează activitățile formale și non-formale.
Centralizarea opțiunilor elevilor a dus la cristalizarea unei ierarhii a liceelor, bazată exclusiv pe numărul de elevi care și-au exprimat dorința de a-și continua studiile la un anumit liceu.
Ca urmare, cele mai multe alegeri merg spre Colegiul Național A. Mureșanu, secondat de Colegiul Național L. Rebreanu. În top 5 se mai regăsesc, în ordine, Liceul cu Program Sportiv, Bistrița, Colegiul Național „P. Rareș”, Beclean și Colegiul Tehnic „G. Moisil”, Bistrița.
Astfel, pe primele cinci locuri sunt specializări din filiera teoretică: economic 16,92%, științe ale naturii (16,14%), urmată de specializările: filologie (13,81%), matematică-informatică (12,92%), respectiv științe sociale (7,99%).
Și în învățământul profesional, ca și în învățământul tehnic de nivel liceal, cele mai multe opțiuni se îndreaptă către specializarea mecanică – aproape 50% dintre elevi dorind să învețe această meserie. Următoarele opțiuni sunt pentru specializări din domeniul esteticii și igienei corpului omenesc – frizer/ coafor/ manichiurist/ pedichiurist (7,86%) și din domeniul turism și alimentație- ospătar/vânzător în unități de alimentație (6,91%), respectiv bucătar (5,66%). Categoria „alte profile” include specializări ca: operator la mașini cu comandă numerică, mecanic agricol, tâmplar universal, categorii care nu au prezentat interes pentru absolvenții claselor a VIII-a.
Ca urmare a datelor colectate, pentru a răspunde nevoilor elevilor claselor a VIII-a, este necesară:
- Elaborarea unor programe de consiliere și orientare coerente, destinate pregătirii elevilor din clasele a VIII-a în vederea realizării unor opțiuni. Aceste programe trebuie să aibă în vedere etapele luării unei decizii, identificarea caracteristicilor personale relevante pentru carieră, implicarea elevilor în acțiuni de explorare a posibilităților de carieră. Pentru ca acest tip de programe, propuse cu prioritate de consilierii școlari, să fie eficiente și să cuprindă un grup țintă cât mai numeros, este necesară sprijinirea accesului consilierului școlar la clasă;
- Extinderea programelor de consiliere și orientare și la celelalte categorii de vârstă, ținând cont de faptul că acest proces este unul permanent care însoțește elevul pe tot parcursul experienței sale școlare. Identitatea vocațională se construiește în timp și înseamnă introspecție, alegeri, decizii și reevaluare;
- Includerea a cât mai multor activități de consiliere și orientare în oferta școlară, cu accent pe familiarizarea elevilor, dar și a părinților, cu oferta educațională a liceelor și a școlilor profesionale. Recent, aceste activități au fost integrate cu succes și în cadrul săptămânii Școala Altfel. Se recomandă aici colaborarea între consilierii educativi și cei școlari;
- O altă variantă ar fi completarea ofertei tradiționale cu materii opționale pe această tematică: educație antreprenorială, educație pentru carieră, etc. Începând cu anul școlar 2017-2018, elevii studiază elemente de educație antreprenorială în cadrul disciplinelor Educație Tehnologică (cls. V-VIII) și Educație Economică (cls. a VIII-a). Există și o serie de organizații specializate care oferă cursuri gratuite pe aceste teme, în parteneriat cu MEN;
- Stimularea învățământului profesional și dual;
- Dezvoltarea resurselor utilizate în orientarea școlară și profesională a elevilor. Asigurarea accesului la teste de aptitudini și interese standardizate, la platforme specializate de orientare școlară și profesională. Până în acest moment accesul la aceste resurse este limitat, costurile acestor teste fiind suportate de bugetul CJRAE sau, în cazuri fericite, de proiecte europene.

Prof. consilier școlar Cristina HARAP
Prof. consilier școlar Bianca FLOREA
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională

Săptămâna TASIS 2018 la Lacrima

Programul SĂPTĂMÂNA TASIS se derulează la Centrul școlar de educație incluzivă „Lacrima” din Unirea de câțiva ani buni, în luna februarie, si a luat naștere în virtutea parteneriatului pe care școala „Lacrima” îl are cu Fundația Inocenți și care vizează activități în vederea recuperării copiilor cu dizabilități.
În luna februarie, timp de o săptămână, elevi ai Școlii americane din Anglia (TASIS = The American School in England) vin în România și desfășoară activități de voluntariat dedicate copiilor  din categorii dezavantajate. Unul dintre programe se derulează alături de copiii cu dizabilități din școala „Lacrima”. La nivelul școlii programul se derulează sub coordonarea directorului Cupșa Eniko și a consilierului educativ Avram Emanuela, în program fiind implicate și cadrele didactice. În acest an, implicați în program au fost: prof. Vlașin Lidia, prof. Podină Adina, prof. Otviș Monica, prof. Vălean Aurelia, prof. Voicu Daniela, prof. Gordon Lazăr Anamaria, maistru instructor Budecan Victoria, prof. Rusu Vasilica, instructor de educație Carhaț Aurelia, prof. Clem Florentina, prof. colaborator Deac Călin.
Obiectivele programului au vizat: promovarea în rândul voluntarilor a unei atitudini pozitive față de copiii cu cerințe educaționale special (CES); dezvoltarea personalității voluntarilor prin cultivarea unor trăsături pozitive de caracter: respect, acceptare necondiționată, toleranță, întrajutorare; împărtășirea experienței și a bunelor practice; creșterea gradului de implicare a voluntarilor prin asumarea responsabilităților care îi revin; crearea unor noi șanse de integrare emoțională, socială, educațională a copiilor cu CES; încurajarea relațiilor de prietenie și comunicarea între copiii cu CES și elevii voluntari; educarea elevilor în vederea înțelegerii și acceptării diferențelor dintre ei.
Rezultate așteptate: creșterea stimei de sine a elevilor din cadrul CSEI Lacrima; responsabilizarea voluntarilor, elevilor cu CES și cadrelor didactice prin implicarea în acțiuni comunitare; promovarea imaginii școlii în comunitate; întărirea parteneriatului cu alte instituții; reducerea marginalizării copiilor cu CES, cu dificultăți de învățare, precum și schimbarea mentalităților și atitudinii față de aceștia; acceptarea copiilor cu CES în cadrul societății/ comunității din care fac parte, fiindu-le asigurate aceleași drepturi, responsabilități și posibilități de acces la serviciile comunitare ca si celorlalți membrii ai societății.
Modalități de monitorizare și evaluare: Jurnalul proiectului publicat pe pagina de facebook a școlii, Impresii participanților culese zilnic, Produse hand-made realizate în cadrul proiectului expuse spre vânzare în cadrul Târgului de Dragobete și Mărțișor în centrul Bistriței.
Timp de o săptămână, zi de zi, după un program bine stabilit anterior, grupuri mici de voluntari (3-4 elevi TASIS însoțiți de câte un profesor) au participat la activitățile școlii. Între activitățile derulate în comun au fost:
- realizarea de lumânări în Atelierul de lumânări din școală. Fiecare dintre elevii voluntari a realizat o lumânare sub atenta supraveghere a unui tânăr cu Sindrom Down, care cunoaște întregul procedeu tehnologic. Aparatura e una protejată, special create pentru a fi utilizată de persoane cu dizabilități;
- participarea la activități de realizare a țesăturilor pe războaie verticale, dar și pe gherghefe de mici dimensiuni;
- realizarea de mărțișoare în cadrul unor ateliere hand made, unde au învățat despre câteva dintre tradițiile românești;
- participarea la Carnavalul dedicat Dragobetelui, sărbătoarea similară Sfântului Valentin occidental;
- participarea la activități de animație socio-educațională, unde au avut ocazia să se cunoască și să interacționeze direct;
- participarea la activități de pictură și modelaj, în care au realizat portrete haioase, afișe cu mesaje comune;
- vizionarea unor filme de prezentare a județului, activității școlii, dar și a unor piese pentru copii puse în scenă prin tehnica teatrului de umbre;
- participarea la Târgul de Mărțișor realizat în Centrul Bistriței, unde au fost expuse spre vânzare produse realizate cu ocazia acestei colaborări.
Săptămâna 19 – 23 februarie 2018 derulată la Centrul Școlar „Lacrima” a fost una în care dascăli și elevi au împărtășit experiențe prin activități utile și plăcute, într-un cadru nonformal, relaxant și colorat.

Consilier educativ prof. Emanuela AVRAM,
Director prof. Eniko CUPȘA,
Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Lacrima” Unirea

Proiectul ROSE-o șansă în plus pentru elevii liceelor tehnologice

Învățământul românesc a suferit schimbări majore în ultimii treizeci de ani, în încercarea de a fi modernizat și aliniat standardelor europene. S-au construit școli și s-au reabilitat și dotat un număr semnificativ de unități. Calitatea actului educațional nu ține însă doar de resursele materiale, ci mai ales de eficiența metodelor de predare-învățare aplicate la clasă, de atitudinea elevilor față de valorile educației și de programele propuse, de parteneriatul real cu familia și, mai ales, de măsura în care se poate stimula pe termen lung motivația extrinsecă și intrinsecă a educabililor. În rapoartele sale către Comisia Europeană, MEN recunoaște că învățământul românesc este încă grav subfinanțat în raport cu celelalte state membre UE, în ciuda celor câteva programe de sprijinire a elevilor pe durata școlarității (Bani de liceu, Bursă profesionala, Euro 200, Programul lapte si corn, programul O masa caldă aplicat sporadic).
În acest sens, MEN subliniază oportunitatea demarării proiectului ROSE (Romanian Secondary Education Project), finanțat de BIRD. Conform site-ului oficial proiecte.pmu/ro, ROSE „este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.”
Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de BIRD, va fi implementat de către MEN prin UMPFE pe o perioadă de 7 ani, între 2015 și 2022. ROSE este structurat în trei componente, primele două fiind concepute pentru a aborda aspecte de natură academică și socială care conduc la performanța scăzută a elevilor în învățământul secundar superior, precum și în primii ani din învățământul terțiar. A treia componentă include atât managementul de proiect, monitorizarea și evaluarea impactului acestuia, cât și activitatea de evaluare a intervențiilor existente, care abordează constrângerile financiare ale elevilor din învățământul secundar superior provenind din grupuri dezavantajate.”
Liceele care au fost considerate eligibile pentru finanțare în cadrul Componentei 1 Intervenții la nivelul liceelor și intervenții sistemice a acestui proiect au depus scrisori de intenție și, ulterior, propuneri de proiecte înspre evaluare. Dintre cele 300 de licee care au depus proiecte cerând finanțarea în prima rundă a proiectului, 271 beneficiază de granturi pentru perioada 2017-2021.” În funcție de numărul de elevi înmatriculați la liceu și de rezultatele obținute la examenul de bacalaureat, liceele primesc granturi a căror valoare este cuprinsă între 70.000 Euro și 152.500 Euro. Finanțarea totală pentru Runda 1 de granturi a Schemei de Granturi pentru Licee este de 18.350.303 Euro. (www.edu.ro)
Prima rundă de acordare a granturilor – deși a durat (din cauze procedurale și de documentație) cu aproximativ șase luni mai mult decât era programat inițial – s-a încheiat deja, iar liceele au intrat în etapa de implementare începând cu luna iulie a acestui an. În județul Bistrița-Năsăud, trei unități de învățământ au aplicat cu succes pentru un grant ROSE: Liceul Tehnologic Feldru, Colegiul „Transilvania” Năsăud și Liceul Tehnologic „Ion Căian Românul” din Căianu Mic. La cel din urmă, grantul primit este în valoare de 70.000 euro (315.035 RON), prima tranșă de bani fiind virată în luna august.
Care este conținutul proiectului ROSE al Liceului Tehnologic „Ion Căian Românul” din Căianu Mic și ce avantaje a adus el comunității școlare? Intitulat „Reușita la bac, reușita în viață”, proiectul conține o gamă largă de activități menite să sporească șansele elevilor la bacalaureat, să le îmbunătățească atitudinea față de sine și să le ofere instrumente și oportunități privind orientarea profesională.
O primă categorie de activități sunt cele pedagogice și de sprijin, în cadrul cărora elevii din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a din următorii patru ani vor desfășura după-amiaza activități remediale la limba și literatura romană, matematică și limba engleză (câte o oră pe săptămână, timp de șaisprezece săptămâni pe an). În zilele cu ore suplimentare, elevii primesc o masă caldă și li se asigură transportul până în localitățile de domiciliu. Elevii de clasa a XII-a beneficiază de câte două ore de limba și literatura română, matematică și geografie, o oră de limba engleză și una de TIC, însă timp de două săptămâni. Programul remedial a început în 2 noiembrie 2017 la Căian , în cadrul orelor fiind aprofundate cunoștințele esențiale cerute de programele școlare. De asemenea, s-au achiziționat prin proiect culegeri și alte materiale suport necesare desfășurării activităților. Elevii din Căian au avantajul unor spații și resurse tehnice și educaționale moderne, liceul fiind complet reabilitat si fiecare sală fiind dotată cu laptop, acces la internet și videoproiector.
Pe lângă componenta pur didactică, proiectul Liceului Tehnologic „Ion Căian Românul” are și o importantă componentă de consiliere psihopedagogică, vizând consilierea elevilor și a părinților prin serii de intervenții de grup directe și crearea unui grup de consiliere online. Orele de consiliere vor viza dezvoltarea autocunoașterii, îmbunătățirea capacității de învățare, dezvoltarea emoțională, integrarea socială și orientarea profesională în funcție de aptitudini. Toți elevii care participă la activitățile de consiliere vor primi câte o masă caldă în zilele cu activități și vor avea transportul asigurat după terminarea activităților. De asemenea, s-au achiziționat materiale didactice de uz comun și individuale pentru aceste activități incluzând un soft specializat pe identificarea aptitudinilor personale.
O altă componentă a proiectului vizează activitățile extrașcolare, reprezentate de excursii de culturalizare și vizite de lucru și de documentare la facultățile și firmele de profil relevante pentru elevii noștri și pentru părinții acestora, care vor participa selectiv la fiecare deplasare de acest tip. Costurile de transport, de intrare la diferite obiective, de cazare și de masă vor fi acoperite prin proiect. Un aspect important este că s-au prevăzut concursuri anuale la disciplinele cu activități remediale finanțate prin proiect, pentru a urmări și premia constant progresul înregistrat de elevi pe parcursul derulării activităților. Așteptările echipei de proiect sunt ca toate aceste acțiuni să crească motivația elevilor, să-i apropie și mai mult de școală și de profesorii lor, să-i ajute să devină absolvenți în număr mult mai mare, cu rezultate mai bune la BAC și să ofere cadrelor didactice posibilitatea de a face materia mult mai accesibilă. In plus, se preconizează că, pe termen lung, acest sprijin suplimentar imens acordat de școală liceenilor din mediul rural din zonă va face ca imaginea școlii să capete un plus de valoare.
Proiectul ROSE la nivel național este foarte complex, propunându-și să sprijine aproximativ 1.160 de licee de stat cu performanțe scăzute. În cadrul componentei 1, liceele mai pot să desfășoare activități de renovare și dotare – lucrări civile minore de renovare, amenajare a interioarelor clădirilor școlare (de exemplu: laboratoare), fără impact negativ asupra mediului, și achiziții de bunuri (până la 20% din costurile directe) (http://proiecte.pmu.ro/) Mai există și Componenta 2. Intervenții la nivelul universităților din sistemul public de învățământ, care presupune acordarea de granturi studenților aflați în situații de risc educațional. Per total, proiectul este un sprijin real în asigurarea îmbunătățirii ratelor de retenție a elevilor și studenților la nivel liceal și universitar și asigurării tranziției liceenilor în învățământul superior.

Profesor metodist Teodor COTUȚIU
Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud

Prevenirea Bullying-ului și Cyberbullying-ului în mediul școlar prin parteneriate educaționale eTwinning

O prioritate a educației contemporane o constituie dezvoltarea competențelor cheie pentru toți elevii, astfel încât oricare dintre aceștia să-și atingă potențialul maxim, să posede cunoștințe, capacități și aptitudini care să-i permită să trăiască și să-și desfășoare activitatea în mod eficient și creativ într-o lume aflată într-o permanentă și rapidă transformare. În virtutea acestui deziderat, mulți specialiști în educație consideră că educația non-formală poate reprezenta, dacă nu soluția, cel puțin un sprijin complementar pentru educația formală. Este cunoscut și recunoscut deja de mulți actori educaționali, dar din păcate aplicat de puțini, că prin educația non-formală se permite dezvoltarea personală și profesională a participaților pornind de la nevoile, de la interesele reale și particulare de învățare ale acestora, că se ating mai multe aspecte mai puțin sau deloc abordate de subiectele lecțiilor formale, dar extrem de importante în prezent precum: incluziunea socială, antidiscriminarea, violența în mediul real de viață și în cel digital, cetățenia activă de tip digital etc.
De asemenea, prin gradul de flexibilitate ridicat în raport cu o curriculă negociată între educator și educat (și nicidecum impusă), educația non-formală permite sinergii și strategii de integrare a unor activități educative de tip non-formal în contextul orelor de predare-învățare-evaluare din sistemul de educație formală și facilitează o învățare interdisciplinară eficientă, bazată pe munca în echipe colaborative, de tip rețea.
Pornind de la aceste premise, Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud, împreună cu Colegiul Național „Liviu Rebreanu”, Bistrița, 12th primary school of Drama, GRECIA, Agrupamento de Escolas Emídio Navarro, Almada, PORTUGALIA, CEIP LA GAVIOTA, SPANIA, Gymnasium Apostolou Pavlou, CIPRU și CS „S. Pellico” di Vedano Olona-Plesso Secondaria di I Grado, ITALIA au inițiat un proiect educațional eTwinning la data de 17.10.2017, având ca temă centrală prevenirea Bullying-ului și Cyberbullying-ului în mediul școlar.
Prin activitățile proiectului cadrele didactice din școlile partenere încearcă să producă schimbări pozitive a comportamentului elevului în școală și, asemeni efectului fluturelui lui Lorenz, să influențeze în timp, nu uraganic, conturarea unui un mediu de învățare inovativ, creativ și pașnic. Și nu întâmplător logo-ul proiectului a fost ales în primă fază un fluture în alb și negru, de fapt, lucrarea artistei Sarah Garzoni care a imprimat cu cerneală pe aripile unor fluturi reali diferite simboluri, în cazul de față simbolul sugerându-ne și sloganul proiectului nostru „EU NU SUNT O ȚINTĂ!” 
Logo inițial al proiectului
De asemenea, prin acest proiect eTwinning se dorește valorizarea unor exemple pozitive de înțelegere și conviețuire pașnică în societatea actuală multi-etnică și multi-confesională, dar și prevenirea deteriorării comportamentului elevului sub influența unor medii de viață si de învățare marcate de violență, umilință si lezarea demnității personale. Practica școlară de zi cu zi ne-a arătat că orice formă de agresiune asupra elevului are în mod involuntar multe efecte negative asupra dezvoltării personalității si, de asemenea, este generatoare de violență, atât în stare latentă, cât și manifestă. De cele mai multe ori, copiii care sunt agresați si discriminați pentru diferite aspecte – culoarea pielii, origine, religie, abilități, greutate corporală – pot manifesta depresie serioasă și chiar tentativă de sinucidere. Mai mult, statisticile demonstrează că există o legătură directă între agresiune și o stimă de sine scăzută sau chiar lipsa stimei de sine, între nivelul scăzut al acesteia și nivelul scăzut al performanțelor școlare și gradul scăzut de acomodare, mai târziu, la locul de muncă.
Toate instituțiile partenere în proiect și au propus identificarea unor indicatori ai formelor de violență, hărțuire si umilire în mediul școlar, a unor strategii de confruntare a situațiilor de violență, hărțuire si umilire în comunitatea școlară și dezvoltarea unui set de abilități psiho-emoționale care să permită elevilor o mai bună gestionare emoțională a unor astfel de situații care pot să apară în scoală sau chiar în familie. Astfel, a fost creat și aplicat un chestionar pentru identificarea cauzelor și efectelor bullyingului în mediu școlar unui număr de 600 de elevi cu vârste cuprinse între 10-16 ani în toate cele 6 școli implicate în proiect. În urma interpretării datelor culese prin chestionar, Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud a organizat un work-shop unde au participat 20 de cadrele didactice din județul Bistrița-Năsăud, cadre didactice interesate să își dezvolte cunoștințele și capacitățile de gestionare a unor situații posibil similare în școlile de proveniență. La această activitate s-au prezentat rezultatele aplicării chestionarului în țările partenere, s-au clarificat termenii de Bullying, Mobbying și Cyberbullying, s-au identificat caracteristicile, cauzele și efectele bullying-ului și tipurile de participanți la actul propriu-zis de bullying.
De asemenea, cadrele didactice de la Colegiul Național „Liviu Rebreanu”, Bistrița, dorind să atragă atenția părinților și colegilor de muncă asupra fragilității elevilor în fața pericolelor și agresiunilor din lumea reală și virtuală, au inițiat o acțiune de conștientizare cu titlul: Fiecare copil este frumos, fragil, unic și irepetabil asemeni unui fluture.
În acest sens, profesorii din Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Italia și România au trimis o scrisoare părinților prin care i-au invitat să coloreze împreună cu copiii lor un fluture, iar mai apoi, fluturii realizați în cele 6 țări participante „și-au luat zborul” prin intermediul poștei, ajungând la elevii din școlile implicate în proiect sub forma unor Friend Request/ Cereri de Prietenie.
Cei mai interesanți fluturi realizați de elevii din cele șase școli participante au concurat pentru desemnarea logo-ului proiectului pe platforma tricider.com, competiția fiind câștigată de Spania, cu lucrarea de mai jos:
Logo câștigător
Activitățile acestui proiect vor continua și pe parcursul semestrului al II-lea al anului școlar 2017-2018 și pot fi urmărite pe platforma eTwinning în spațiul dedicat proiectului, dar și pe pagina de web a Colegiului Național „Liviu Rebreanu”, Bistrița, la adresa http://cnlr.ro/?pagina=1099.

prof. metodist Alina GÎMBUȚĂ,
Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud
prof. Dalia CHIRA,
Colegiul Național „Liviu Rebreanu” Bistrița

Consilierea școlară din perspectiva profesorului diriginte

Motto: „Oamenii nu se deosebesc atât prin ceea ce zic, cât pin ceea ce fac.” (Mihai Eminescu)

Schimbările care s-au produs la nivelul societății, în general, au determinat apariția unor tendințe noi în orientarea școlară și profesională. Întrucât în procesul orientării elevii trebuie pregătiți pentru adoptarea unor decizii în plan școlar și profesional, este evident că această activitate are o bază psihopedagogică. Astfel în perioada actuală, orientarea nu mai este o simplă activitate de psihodiagnostic și de selecție profesională, ea presupune structurarea ca proces educativ îndelungat care urmărește dezvoltarea personalității tinerilor în vederea opțiunilor școlare și profesionale și a viitoarei lor integrări școlare și profesionale.
Metodologia consilierii și orientării elevilor constituie o variabilă cauzală deosebit de importantă, care este răspunzătoare, într-o mare măsură, de rezultatele concrete ale acestei activități. De aceea, cunoașterea și utilizarea ei corespunzătoare de către consilier, diriginte sau alte cadre didactice, reprezintă o condiție fundamentală pentru desfășurarea unei activități de consiliere și orientare științifice și eficiente.
Consilierea școlară, ca proces intensiv de acordare a asistenței psihopedagogice elevilor, are la bază legătura dintre familie – copil – școală. Pentru desfășurarea unei educații eficiente și pentru optimizarea personalității copilului, această legătură trebuie să fie constantă și armonioasă. Consilierea se inițiază în scopul observării, analizării și prevenirii diferitelor situații/probleme pe care le traversează elevul la vârsta adolescenței sau în scopul rezolvării unor probleme.
Disciplina Consiliere și Orientare are la bază și promovează, prin dezvoltarea competențelor generale și specifice, următoarele valori și atitudini:
- Respectul de sine și promovarea propriei persoane
- Responsabilitate socială și relaționare pozitivă cu ceilalți
- Stare de bine fizică și mentală
- Managementul procesului de învățare și dezvoltare personală
- Implicare activă în planificarea vieții și carierei.
Divizarea conținutului procesului de consiliere și orientare în cele patru componente structurale sau direcții de acțiune (cunoașterea, educarea, informarea și îndrumarea elevilor) este convențională, ea fiind făcută de necesitatea metodică a unei analize sistematice. În practica consilierii și orientării, cunoașterea, informarea și educarea elevilor se întrepătrund și se intercondiționează, iar consilierea sau îndrumarea se constituie ca un corolar, ca o rezultantă a întregului proces. Într-o asemenea perspectivă, diversele categorii de metode și tehnici ale consilierii și orientării se conturează ca subsisteme polifuncționale care, la rândul lor, se intercondiționează și se completează reciproc.

Principalele direcții de acțiune ale profesorului diriginte sunt:
1. Activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează (stabilite de către diriginte pe baza programelor școlare pentru aria curriculară „Consiliere și orientare” în vigoare și în concordanță cu specificul vârstei și cu interesele/solicitările elevilor).
2. Activitățile educative extrașcolare. Acestea se stabilesc după consultarea elevilor și în concordanță cu specificul vârstei și nevoilor identificate pentru colectivul clasei.
3. Activitățile de suport educațional și consiliere pentru părinți (intervalul orar, pentru activitățile de consiliere individuală curentă, ședințe lunare/ocazionale cu părinții, lectorate.
Profesorul diriginte sprijină procesul de învățare și formare profesională a tinerilor, este implicat activ în elaborarea și derularea planului individualizat de formare și dezvoltare profesională a tinerilor, susține motivațional implicarea tinerilor în procesul de învățare, atât teoretică, cât și practică, în vederea creșterii performanței, facilitează procesul de comunicare în cadrul echipei și gestionează corect si eficient situațiile conflictuale, asigură relaționarea optimă și buna cooperare între componentele: social-educațional, tehnic-productiv și strategic și de dezvoltare. Tot el, monitorizează: comportamentul elevilor în timpul activităților școlare și extrașcolare; participarea elevilor la programe și proiecte, precum și implicarea acestora în activități de voluntariat; nivelul de satisfacție a elevilor și a părinților acestora în legătură cu calitatea actului instructiv-educativ.
Începând cu acest an școlar, ca noutate curriculară în învățământul gimnazial, la clasa a V-a, în aria curriculară Consiliere și Orientare, se regăsește, în trunchiul comun, disciplina Consiliere și dezvoltare personală, căreia îi este alocată o oră pe săptămână pe tot parcursul gimnaziului. Proiectarea programei școlare de Consiliere și dezvoltare personală este fundamentată pe noua concepție curriculară pentru învățământul preuniversitar, care operează cu noțiunea de competență definită ca ansamblu de cunoștințe, abilități și atitudini; ea asigură continuitatea cu problematica abordată la disciplina Consiliere și dezvoltare personală, în clasa pregătitoare și în clasele I și a II-a. Programa școlară aferentă disciplinei, promovează evaluarea pe competențe, ca parte a procesului de reformă curriculară în învățământul preuniversitar, asigură valorificarea contextelor formale, nonformale și informale de învățare și promovează oportunitățile oferite de resursele educaționale deschise, accesate prin intermediul noilor tehnologii. Disciplina Consiliere și dezvoltare personală contribuie semnificativ la starea de bine și la consolidarea încrederii în sine a elevilor, ca persoane unice și valoroase, care își cunosc potențialul individual, interacționează armonios cu ceilalți, învață cu eficacitate și iau decizii școlare, personale, de carieră și stil de viață sănătos. La ora de Consiliere și dezvoltare personală, o atenție deosebită va fi acordată constituirii portofoliului personal de învățare, înțeles atât ca proces de învățare, dar și ca produs al învățării elevilor.
Noi, profesorii diriginți, oferim cadrul exprimării emoțiilor și a atitudinii elevilor față de progresul în învățare, contribuim la modelarea caracterului lor, la valorizarea intereselor și abilităților personale, la conturarea perspectivei pozitive asupra resurselor personale ale fiecărui elev, canalizându-i spre o evoluție în domeniul în care demonstrează aptitudini, dându-le astfel, încredere în potențialul lor și mai multă motivație, potrivit citatelor următoare:
„Visul începe cu un profesor care crede în tine, trage de tine și te împinge la un nivel superior, înțepându-te uneori cu un băț ascuțit numit adevăr.” – Dan Rather
„Sarcina unui profesor este să stimuleze oameni „aparent obișnuiți” să facă un efort neobișnuit. Marea problemă nu constă în a identifica învingători, ci a îi transforma pe oamenii obișnuiți în învingători.” – K. Patricia Cross

Bibliografie:
Bălan A., Consiliere educațională – Ghid metodologic pentru orele de dirigenție și consiliere, Editura „Ardealul” Cluj, 2001;
Cosma T., Ora de dirigenție în gimnaziu, Editura „PLUMB” Bacău, 1994;
https://sites.google.com/site/dirigentiecshp/atributii/atributiile-profesorului-diriginte
http://consilieresiorientare.ro/consilierea-in-cariera-la-varsta-adolescentei/
http://ismb.edu.ro/documente/proiecte/Educatie_permanenta/2017/Precizari_disciplina_Consiliere_si_dezvoltare_personala_clasa%20a%20V-a_2017.pdf
http://www.asociatia-profesorilor.ro/consilierea-activitate-de-formare-a-elevului.html
http://educativ-neamt.ro/index/p300300/dirigentie.html
http://www.upm.ro/facultati_departamente/depPregatirePersonal/docs/carti/curs_Consiliere_si_orientare_Nivelul_II.pdf
http://www.academia.edu/8942151/MOTTO

prof. metodist Doina-Marilena BOGDAN,
Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud

Cum să creștem sănătoși

În perioada 21.02.2018-12.06.2018 se desfășoară proiectul național intitulat „Cum să creștem sănătoși”, proiect inclus în oferta Casei Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud. Cursul de formare din cadrul proiectului a fost organizat de către Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bistrița Năsăud, structura teritorială a Agenției Naționale Antidrog în parteneriat cu Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud.
Proiectul național ,,Cum să creștem sănătoși” se adresează cadrelor didactice din unitățile de învățământ din județul Bistrița-Năsăud având ca scop promovarea unui stil de viață sănătos la copiii din grupa mare și clasa pregătitoare pentru prevenirea comportamentelor adictive la vârste mari.
Obiectivul general al sesiunii de formare a fost îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice, în vederea implementării proiectului „Cum să creștem sănătoși” în rândul elevilor din clasa pregătitoare și a copiilor preșcolari – un program de formare de deprinderi de viață sănătoasă în rândul copiilor de vârstă preșcolară ce pune accent pe importanța adoptării unui stil de viață sănătos (alimentație, igienă, mișcare), a comportamentelor sănătoase (fără fum de țigară, alcool și medicamente fără prescripție medicală) și a modalităților adecvate de rezolvare a conflictelor fără violență și luare de decizii.
Metodele de lucru folosite în cadrul acestei sesiuni de formare au fost: brainstorming, discuția dirijată, prezentarea, expunerea, explicația, grupuri de lucru și studii de caz.
Cursul a fost unul deosebit de interesant, formatorul folosind diverse activități la începutul, pe parcursul și la finalul acestuia.
Principalele teme dezbătute au fost:
- De ce prevenim consumul de droguri la vârste mai mari prin promovarea unui stil de viață sănătos la vârste mai mici;
- Cum prevenim consumul de droguri la vârste mai mari prin promovarea unui stil de viață sănătos la vârste mai mici;
- Chestiuni practice privind aplicarea proiectului la grupă;
- Prezentarea programului.
Dintre activități amintim: joc de cunoaștere – ,,Desenează un copac care te reprezintă”, joc de motivare – ,,Povestea lui 333”, materiale PowerPoint și materiale video pentru susținerea temelor, exerciții de energizare – „Fără 3” sau „Pizza”, exerciții de evaluare a sesiunii- „Treptele încrederii” sau „Cartoful fierbinte”.
La finalul sesiunii de formare, cadrele didactice au dobândit cunoștințe teoretice și abilități practice, care să faciliteze promovarea comportamentelor și abilităților de viață sănătoasă în rândul copiilor din grupa mare și a elevilor din clasa pregătitoare.
Finalitatea formării a adus participanților:
- cunoașterea aspectelor legate de importanța prevenirii, de la vârste cât mai mici;
- cunoașterea modalităților de a promova și dezvolta abilitățile și resursele personale ale copiilor;
- cunoștințe despre cum să promoveze stiluri și obiceiuri de viață sănătoase care să acționeze ca elemente de protecție față de alternative nocive;
- cunoașterea strategiilor care îi ajută pe copii să se dezvolte sănătoși și cum să se ferească de comportamentele periculoase;
- identificarea principalelor etape în planificarea, implementarea și evaluarea programului.
Cursul de formare teoretică a fost susținut de către asistent social Acul Veronica din cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, Bistrița-Năsăud, formator autorizat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări). La cursul de formare teoretică au participat 14 profesori pentru învățământul preșcolar.
Implementarea proiectului se desfășoară pe parcursul a 20 ore dintre care: 4 ore curs de formare teoretică, 14 ore activități practice și 2 ore evaluarea programului.

Sursă: (Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, Bistrița Năsăud, structura teritorială a Agenției Naționale Antidrog în parteneriat cu Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud.)

Inspector de specialitate asistent social Veronica ACUL,
Agenția Națională Antidrog – CPECA Bistrița-Năsăud
Profesor metodist Iulia-Cristina ANI,
Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud