miercuri, 18 noiembrie 2015

Noiembrie 2015

Tot ceea ce ne-am dat silinţa să învăţăm în tinereţe, chiar şi bagatelele, ne sunt de folos. (Honoré de Balzac)

Un necesar şi util compendiu de logică, argumentare şi comunicare

Lewis Carroll (pseudonimul lui C. L. Dodgson, logician recunoscut şi autorul şi mai cunoscut al povestirii pentru toate vârstele Alice în ţara minunilor) sfătuia pe începătorii într-ale lecturii: „dacă ajungi la un pasaj pe care nu-l poţi înţelege, citeşte-l din nou; dacă încă nu-l înţelegi, citeşte-l din nou; dacă dai greş după trei lecturi, probabil mintea îţi este prea obosită. În acest caz, pune cartea deoparte, treci la alte ocupaţii şi, a doua zi, când te întorci odihnit, vei descoperi probabil că este foarte uşoară.” (1)
Dar, adăugăm noi, important este, mai înainte de toate,... să deschizi cartea.
Am revăzut aceste gânduri atunci când, cu încredere şi prietenie, mi-a fost oferită, spre lectură şi utilă folosinţă, cartea colegilor noştri Brumărel Ciutan şi Adrian Balaş Logică. Compendiu, exerciţii şi teste pentru clasa a IX-a şi bacalaureat (2). Interesul profesional, curiozitatea intelectuală, nevoia resimţită faţă de instrumente didactice în domeniul disciplinelor socio-umane, m-au determinat să deschid şi să parcurg, cu determinarea practicianului, cele peste 200 de pagini ale lucrării amintite. Recunosc, nu am avut nevoie de lecturi succesive, de felul celor recomandate de Lewis Carroll, deoarece lucrarea este scrisă, cu acurateţea şi meticulozitatea didacticianului, într-un limbaj clar, unitar şi coerent, valid sub aspect ştiinţific, accesibil utilizatorilor cărora se adresează, sistematic şi pragmatic din punctul de vedere al metodologiei didactice. Dar, personal, am recurs la ceea ce sublinia logicianul român Petre Botezatu „decisivă nu este mulţimea lecturilor, ci procesul de interiorizare a înţelesurilor”. Şi atunci i-am dat dreptate lui Aristotel: „Cei care ştiu fac. Cei care înţeleg, îi învaţă pe alţii”.
La interval de câţiva ani (3), într-un demers asumat cu repetiţie, a fost dat celor doi colegi să recidiveze pe tărâmul scrisului cu o nouă lucrare despre şi în favoarea studierii disciplinei de învăţământ denumită, de o bună bucată de timp, Logică, argumentare şi comunicare.
Gândită şi realizată, prin structură, conţinut teoretic şi aplicaţii practice, în deplin acord cu programa şcolară în vigoare (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5099/2009), având ca demers teleologic facilitarea cunoaşterii şi înţelegerii principalelor categorii, legi şi reguli logice; însuşirea deprinderii de a formula idei clare şi consistente; dobândirea priceperii de a folosi în contexte diferite scheme valide de argumentare; identificarea şi evitarea principalelor erori de ordin logic, lucrarea asigură utilizatorilor construirea unor competenţe specifice variate: dezvoltarea disponibilităţii şi a abilităţii de a comunica; dezvoltarea unor tehnici de argumentare şi de comunicare în vederea învăţării pe parcursul întregii vieţi; folosirea corectă a unor forme şi operaţii logice; formarea unor deprinderi de dialog raţional, dezvoltarea gândirii critice, reflexive şi argumentative şi, ceea ce este esenţial, comprehensiunea unei problematici de specialitate, cu multiple valori, valenţe şi implicaţii în viaţa cotidiană a fiecăruia. Sau, spunem noi parafrazând una din competenţele cheie recunoscute la nivel european, lucrarea facilitează „a învăţa să înveţi... gândirea”.
Prezentarea conţinuturilor de o manieră structurată, ordonată, clară şi esenţializată, într-o succesiune logică graduală, asigură lucrării calitatea unui veritabil manual şcolar ce poate fi utilizat cu succes în actul de instruire, în pregătirea curentă dar şi pentru performanţă. Contribuie la aceasta, deopotrivă, analizele şi sintezele teoretice ale subiectelor abordate şi, mai ales, multitudinea de exerciţii, aplicaţii practice şi probe de evaluare utile pregătirii, exersării, aplicării, verificării şi consolidării cunoştinţelor necesare susţinerii extemporalelor, a lucrărilor de control, a tezelor, a olimpiadelor şcolare, a examenului de bacalaureat şi chiar... a examenelor de titularizare şi de grad didactic. Autorii, ei înşişi pasionaţi de studiul acestei discipline, sunt (re)cunoscuţi prin performanţele obţinute de-a lungul timpului la examenele, concursurile şi olimpiadele şcolare de profil prin elevii pe care i-au îndrumat şi orientat către studiul acestei discipline, dar şi prin emulaţia pe care au reuşit să o creeze în rândul elevilor în favoarea studierii acesteia. Valorificarea acestui instrument didactic în scopul pregătirii individuale corespunde cu ceea ce autorul anonim sublinia: „omul trebuie să înveţe logica nu pentru a învăţa să judece corect, ci pentru a învăţa mai repede să judece corect”.
Făcând trecerea spre ceea ce Constantin Noica numea „logica lui Hermes, zeul comunicării şi interpretării”, lucrarea autorilor citaţi suplineşte şi ceea ce este cuprins în programa şcolară dar nu se regăseşte în manualele de profil utilizate la clasă şi anume capitolul Societate şi comunicare dar şi Argumente şi contraargumente în negociere şi în rezolvarea de conflicte, cu conţinuturi teoretice şi aplicative extrem de utile tuturor celor care predau această disciplină sau pregătesc examene în acest domeniu.
Apreciem că lucrarea Logică. Compendiu, exerciţii şi teste pentru clasa a IX-a şi bacalaureat aspiră să ofere beneficii intelectuale şi valoare didactică nu doar celor convinşi de utilitatea şi necesitatea studiului aprofundat al logicii. Prin parcurgerea, dar mai ales prin însuşirea conţinuturilor prezentate, logica devine „educatoare”, „formativă şi formatoare”, ajutându-ne să câştigăm claritate, consecvenţă, întemeiere, să dobândim arta gândirii corecte, a dialogului constructiv şi argumentat.
Recomandăm această lucrare – realizată cu multă acribie, pasiune şi profesionalism – ca pe una dintre puţinele apariţii editoriale în acest domeniu (ceea ce este cu atât mai salutar), folosirea sa ca instrument didactic dovedind pe deplin şi integral utilitatea prin câştigul în calitatea şi reuşita pregătirii de specialitate.

Note:
1. După Teodor Dima, prefaţă la lucrarea lui Petre Botezatu, Introducere în logică, ediţia a II-a, Editura Polirom, Iaşi, 1997, p. 11
2. Ciutan, B., Balaş, A., Logică. Compendiu, exerciţii şi teste pentru clasa a IX-a şi bacalaureat, Editura Nominatrix, Piteşti, 2015
3. Ciutan, B., Balaş, A., Spineanu-Dobrotă, S., Teste de logică şi argumentare pentru clasa a IX-a şi bacalaureat, Editura Ioan Cutova, Bistriţa, 2006

prof. Angela Livia ŞTEOPAN

O prietenie academică – Ovidiu Bojor – Sever Şuteu

Proiecte competitive
Când am venit la Palatul Copiilor Bistriţa, l-am cunoscut pe domnul director, profesor Sever Şuteu – implicat, cu proiecte ecologiste surprinzătoare. Ne-a implicat în competiţia „Fabuloasa lume a banilor”, a dezvoltat proiectul Paulownia şi stevia rebaudiană, a înlesnit/ coordonat schimburi internaţionale, în Germania, realizând o perdea de protecţie în zona Allmenhausen, prin plantarea unor puieţi de paulownia şi evodia, produşi la Palat, în pepiniera cercului de agrobiologie, a adus TVR 1 la Palat, ne-a demonstrat că, prin determinare, inspiraţie, efort, ideile prind contur şi viaţă. În această vară, trei ucenici ai săi, Andrei Angyalosi, Alexandra Turdean şi Vlad Tomoroga, au fost câştigători ai locului I la Concursul Naţional de „Proiecte de Mediu” (ediţia a XVII-a), cu un proiect revoluţionar „Stevia rebaudiana – îndulcitorul viitorului”, şi vor reprezenta România la etapa internaţională, Turcia, mai 2016. Este iniţiatorul şi coordonatorul Proiectului Naţional de Ecologie Ovidiu Bojor, ajuns la a XIV-a ediţie, bucurându-se de o prietenie minunată cu domnul academician.

Concursul Naţional de Ecologie Ovidiu Bojor
Ce ne-am face fără Ovidiu Bojor? Fără Ghidurile plantelor medicinale de la A la Z? Fără Compendiu de terapie naturală: nutriţie, fitoterapie, cosmetică? Fără Fitoterapie tradiţională şi modernă etc.? Cred că am fi cu multe speranţe în minus. Părintele fitoterapiei româneşti, academicianul Ovidiu Bojor este militant pentru o viaţă în armonie cu natura, cu sinele. O voie bună molipsitoare stăpâneşte în jurul Domniei Sale. L-am întâlnit acum câţiva ani, într-un moment fast, împreună cu echipa Palatului, câştigătoare în cadrul Concursului BCR, „Puşculiţa cu idei”, prin proiectul Paulownia, chiar acasă, în capitală, lângă arborele minune. Conversaţii întremătoare... Ne-a pus pentru drum prăjituri delicioase, gătite de soţia dânsului, şi multă încredere. L-am regăsit la Bistriţa, în diverse ediţii ale competiţiei care-i poartă numele. Acelaşi! Neschimbat! Profesionist, surâzător şi plin de nădejde.

Cercetări eco
Derulat la Bistriţa, sub coordonarea domnului profesor Sever Şuteu, între 29 octombrie şi 1 noiembrie a.c., pe mai multe secvenţe, proiectul a reunit echipaje, de la Palatele Copiilor din: Oradea, Zalău, Iaşi, Braşov, Moreni, Dâmboviţa, din Cluburile Copiilor: Paşcani, Motru, dar şi din şcoli şi colegii naţionale din ţară – Sânmartin/ Bihor, Baia Mare, Făgăraş etc. În urma sesiunii de comunicări ştiinţifice, domnul academician s-a arătat mulţumit de nivelul cercetărilor micilor ecologişti.

Lansări de carte/ remedii integrate
La Sinagoga din Bistriţa s-a lansat, în 30 octombrie a. c., volumul „Fitoterapie tradiţională şi modernă”, semnat de Ovidiu Bojor şi Octavian Popescu, ediţia a cincea, revizuită şi adăugită. S-a susţinut conferinţa „Sănătatea omului modern, prin folosirea terapiilor integrative”, prezentându-se „paşi către o viaţă lungă fără bătrâneţe – ce trebuie să faci şi ce nu trebuie să faci pentru a-ţi menţine sănătatea la superlativ”. Prof. univ. dr. Mircea Gelu Buta, managerul Spitalului Judeţean BN şi titularul cursului de bioetică de la Facultatea de Teologie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, „a pledat pentru perspectiva asupra vieţii umane din care nu poate lipsi latura spirituală, legătura cu Dumnezeu, domnia sa subliniind că vindecarea disfuncţiilor organismului trebuie abordată unitar, corp-suflet” (şi după sinteza jurnalistului Victor Ştir). Ne e întărită această viziune a domnului doctor şi prin intenţia Domniei Sale de a umaniza Spitalul, prin proiecte precum „Terapia prin lectură”, în care a implicat şi voluntari de la Palat.
În acest context, s-au prezentat şi remedii naturiste, pentru diferite afecţiuni, din „Farmacia naturii”, prin Iuliana Barbu, o fidelă colaborare a domnului academician. Daniela Crăşmaru, nutriţionist, reprezentă a unei firme japoneze în România, a împărtăşi din experienţa sa de „7 ani în Japonia”, promovând şi pe această cale „ciuperca lui Dumnezeu între mit şi realitate”, recunoscută ca fiind foarte eficace în tratarea cancerului în stadiu incipient. Pe finalul întâlnirii moderate cu dezinvoltură de dr. Mircea Gelu Buta şi profesor Sever Şuteu, conferenţiarul Ovidiu Bojor a răspuns la întrebări.

Castelul Dracula şi Experimentul Tăşuleasa
Inevitabil, Castelul cu pricina a fost pe ordinea unei zile, fiind cam totdeauna o tentaţie turistică. Participanţii la Concursul Naţional Ovidiu Bojor au descins şi pe platforma Tăşuleasa, având posibilitatea de a explora flora, fauna, diverşi arbori în pădurea ecologică a organizaţiei. Activitatea în teren s-a dovedit benefică şi relaxantă. O gustare la Cabana Clubului Sportiv Bistriţa a dat un plus de energie.

Premiere la Mănăstirea Piatra Fântânele
În lumină şi binecuvântare, ca o încununare, s-a derulat premierea câştigătorilor într-un spaţiu mai puţin convenţional, la Mănăstirea „Naşterea Maicii Domnului”, Piatra Fântânele. Senin şi dăruitor ca întotdeauna, soborul de maici, sub grija Maicii Stareţe Pamfilia şi cu binecuvântarea părintelui duhovnic Gavril, a asigurat un cadru calm şi sărbătoresc participanţilor. Pe lângă diplome şi portofolii, au fost şi cărţi, volume de proză, eseuri şi poezie, oferite câştigătorilor şi sărbătoriţilor cu autograf, de scriitorul Olimpiu Nuşfelean, un apropiat al Palatului Copiilor Bistriţa. Maicile şi scriitorul au primit „la schimb” cărţi cu remedii naturiste, cu autograful/ omagiile Domnului academician Ovidiu Bojor. Toate acestea au fost gestionate cu profesionalism de către domnul profesor Sever Şuteu. Activităţi diverse şi complexe, participanţii la evenimente arătându-se încântaţi!

Cutiuţa cu gânduri bune!
Ceasuri aniversare la Palatul Copiilor în această toamnă! În a XIV-a ediţie a Concursului de Ecologie Ovidiu Bojor, evenimentul s-a dublat prin sărbătorirea protagoniştilor – Sever Şuteu şi Ovidiu Bojor. Vârste rotunde: 60/ 90 +1.
Când i-am întrebat pe elevii pe care-i îndrum ce surpriză i-am putea face „domnului director” Sever Şuteu, Ioana Ilinca Moldovan, clasa a IX-a, a venit cu ideea punerii unor mesaje într-o „cutiuţă cu gânduri bune”. Zeci de urări ale copiilor, care mai de care mai frumoase, pe pătrate decorative, aşezate într-o cutiuţă de ceai imaginar sărbătorească, au configurat recunoştinţa şi preţuirea noastră.
Redăm aici doar câteva gânduri: „Mă bucur că şi-n acest an suntem alături unii de alţii. Aţi împărtăşit cu noi momente minunate. Pentru mine cea mai frumoasă experienţă a fost cea din Polonia. Mi-a făcut plăcere să particip cu dumneavoastră la activităţile foarte interesante pe care ni le-aţi propus. A fost o plăcere să colaborăm pentru a da viaţă Palatului. Eforturile dumneavoastră sunt atât de vizibile... Vă mulţumesc că mi-aţi influenţat prin activităţile propuse, cei mai frumoşi ani din viaţă.” (Alexandra Bălan, clasa a VIII-a), „...Aţi fost un director minunat. Datorită dumneavoastră acest palat este deosebit!” (Teodor Encean, clasa a VI-a); „La mulţi ani fericiţi, alături de cei dragi. Mulţumim pentru aripile ocrotitoare sub care ne-aţi ţinut!...” (Simina Bălan, clasa a XI-a), „...vă mulţumim că ne-aţi susţinut de-a lungul atâtor ani. PALATUL VĂ IUBEŞTE!” (Alexandra Andrecuţ, clasa a XI-a) „Domnule fost director, aţi condus Palatul nu ca un şef, ci ca un prieten, tovarăş...” (Elena Câmpan, clasa a VII-a), „Chiar dacă noi conduceam Palatul, tot dumneavoastră sunteţi cel mai special!...” (Jessica Pintea, clasa a V-a), „...Sunteţi un om extraordinar!!” (Antonius Chiciudean, clasa a VI-a), „...Fie ca gândurile elevilor de la Palat să vă lumineze ziua!” (Oana Vrînceanu, clasa a XII-a), „La mulţi ani cu veselie/ Mult noroc şi bucurie!/ Multă sănătate în continuare! Şi un tort atâât de mare!” (Denisa Simioanca, clasa a VI-a).
La această ediţie a concursului a fost şi tort! Au fost pe rol – două torturi. Pentru cei doi sărbătoriţi ecologişti ai lui noiembrie – Ovidiu Bojor şi Sever Şuteu. Mesajele copiilor îmi par realmente efervescente. Ce-aş mai putea adăuga? Sunt recunoscătoare şi eu pentru toate lecţiile acumulate, care fortifică mintea şi inima.

Marii oameni sunt carismatici, smeriţi, se dăruiesc celorlalţi. Dar, cel mai important – îşi aşează demersurile după modelul lui Hristos: „Cine vrea să fie întâi între oameni să fie slujitor tuturor!”. Am învăţat că această naturaleţe a comunicării ne dă suplimentar încredere că răspunsuri esenţiale sunt la îndemâna celor sinceri.
Ani mulţi, binecuvântaţi! Cât mai multe ediţii ale Concursul Naţional de Ecologie Ovidiu Bojor! Şi... prietenie academică în continuare!

prof. Ionela-Silvia NUŞFELEAN
Palatul Copiilor Bistriţa

PROIECTUL ERASMUS + „Legături între trei generații: Jocuri fără vârstă”

Noul program al Comisiei Europene Erasmus+ sprijină proiectele de parteneriat strategic în domeniul școlar şi propune să sprijine dezvoltarea, transferul şi/sau implementarea de practici inovatoare, precum şi implementarea de iniţiative comune cu scopul promovării, cooperării, învățării reciproce (peer learning) şi schimbului de experienţă la nivel European.
În apelul pentru anul 2015 instituția noastră a depus și a primit finanțare un grant de 24.836 euro ca partener în cadrul unui parteneriat strategic cu încă șapte unități de învățământ europene pe tema jocurilor tradiționale. Parteneriatul strategic Erasmus+ „Bridging Three Generations: Timeless Games and Toys” (2015-1-TR01-KA219-021800_6) este construit pe fundația unui proiect de cooperare educațională eTwinning.
Coordonatorul nostru este școala Haci Sabanci Ortaokulu Ankara,Turcia, iar ceilalți parteneri sunt St. Colman's PS and All Saints' Nursery Unit, Annaclone, UK, OGEC de Billom-Ensemble Scolaire Notre Dame, Billom, Franța, International School of Bergen, Bergen, Norvegia, State School Instituto Comprensivo Via Santi Savarino, Roma, Italia, Grundzale Pamatskola, Grunzale, Letonia, General Secondary School Nikola Vaptsarov, Aytos, Bulgaria și Școala Gimnazială „Tiberiu Morariu” Salva, România.
Scopul proiectului nostru este conceperea unor legături emoționale și creative de interacțiune între generațiile de copii, părinți și bunici utilizând jocurile și jucăriile tradiționale într-o perspectivă integrată pentru crearea unui mediu educogen propice dezvoltării holistice a copiilor.
Proiectul se va derula pe durata a doi ani de zile (1 septembrie 2015-31 August 2017) și cuprinde activități de învățare, vizite de studiu, ateliere cu bunicii și părinții copiilor, conceperea unei curricule transdisciplinare, materiale didactice auxiliare, editarea de cărți, conceperea de hărți interactive, aplicații digitale, jocuri educaționale, calendare, mobilități de învățare și mobilități virtuale ale elevilor. Printre obiectivele principale ale proiectului se număra dezvoltarea de competenţe lingvistice, digitale, sociale ale elevilor și cadrelor didactice implicate în proiect precum şi a introduce o dimensiune europeană în cadrul instituției noastre și în cadrul comunității locale rurale.
Într-o societate în care informația și viteza ei de răspândire este prioritară, legăturile dintre generații se stabilesc din ce în ce mai dificil iar cunoștințele și experiențele generațiilor trecute se pierd. Proiectul nostru va restructura și va moderniza legăturile clasice de transmitere a cunoștințelor și experiențelor de la o generație la alta, iar aceste noțiuni nu se vor pierde ci vor constitui fundația pentru dezvoltarea completă a copiilor de vârstă timpurie și primară.
Proiectul a debutat prin prezentarea acestuia în cadrul comunităților școlare și locale prin celebrarea în fiecare instituție a Zilei Europene a Limbilor și prin diseminarea în presa locală și regională.
Pe tot parcursul proiectului sunt prevăzute opt întâlniri de lucru cu toţi partenerii implicaţi din fiecare ţară participantă; astfel prima mobilitate se va desfăşura în luna octombrie în Ankara, Turcia, iar din instituția noastră va participa o echipa formata din patru cadre didactice.
Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Erasmus Plus, noul program al Uniunii Europene în domeniul educației, formării profesionale, tineretului și sportului.
Toate informaţiile pe care le furnizăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii.

Prof. Vasilica GAZDAC,
Școala Gimnazială „Tiberiu Morariu” Salva

Profesori din Salva în Cappadocia, Turcia în cadrul proiectului ERASMUS+ „Legături între trei generații: Jocuri fără vârstă”

În perioada 26-31 Octombrie 2015, Şcoala Gimnazială „Tiberiu Morariu” Salva a desfăşurat prima mobilitate internațională din cadrul Proiectului Erasmus+, KA2 „Legături între trei generaţii: Jocuri fără vârstă – Bridging Three Generations: Timeless Games And Toys” (2015-1-TR01-KA219-021800_6) la care au participat un grup de 4 cadre didactice din instituția noastră: prof. Ilovan Oana, prof. Pop Ana-Adriana, prof. Pop Anamaria şi prof. Cuceu Luminiţa-Maria.
Coordonatorul acestui proiect european este scoala Haci Sabanci Ortaokulu Ankara, Turcia iar ceilalţi parteneri sunt: St. Colman's PS and All Saints' Nursery Unit, Annaclone, UK, OGEC de Billom-Ensemble Scolaire Notre Dame, Billom, Franța, International School of Bergen, Bergen, Norvegia, State School Instituto Comprensivo Via Santi Savarino, Roma, Italia, Grundzale Pamatskol , Grunzale, Letonia, General Secondary School Nikola Vaptsarov, Aytos, Bulgaria și Școala Gimnazială „Tiberiu Morariu” Salva, România.
În cadrul acestei întâlniri s-a vizitat şcoala parteneră şi s-a asistat la deschiderea manifestărilor la care au luat parte guvernatorul Ankarei, reprezentantul Ministerului Educaţiei din Turcia precum şi alte personalităţi din domeniul educaţiei. Impresionant a fost discursul directorului şcolii care s-a axat pe unitate între popoarele lumii, indiferent de rasă, religie, cultură, pe faptul că întâlnirea noastră, a tuturor partenerilor din cadrul proiectului la Ankara, dovedeşte încă o dată, unitate şi împotriva terorismului internaţional. S-a discutat despre sistemele de învăţământ europene, s-au prezentat instituţiile partenere, s-au stabilit datele următoarelor mobilităţi, derularea activităţilor din primul an, precum şi prezentarea influenţei şi importanţei jocului în viaţa copilului, asupra dezvoltării emoţionale a acestuia în toate instituţiile partenere implicate în acest proiect multilateral, jocul ca activitate şi modalitate de restabilire a legăturii dintre generaţii. S-a vizitat şi o grădiniţă privată, Grădiniţa Universităţii din Ankara pentru a observa desfăşurarea activităţilor într-o instituţie cu programul intensiv în limba engleză.
Un punct important în derularea activităţilor a fost alegerea logo-ului proiectului (propunerea Italiei), dintre propunerile şcolilor partenere precum şi propunerea pentru imnul proiectului (propunerea Letoniei).
Pe lângă activităţile legate de proiect gazdele noastre au propus un program variat şi foarte interesant: întâlnirea cu Preşedintele Sindicatului din învăţământ, vizitarea a mai multor moschei, a Mausoleului lui Ataturk, Muzeul Civilizaţiei Anatoliene, Muzeul Cultural al copiilor, Muzeul de istorie din Ankara, precum şi numeroasele bazare de dulciuri, mirodenii şi suveniruri. Workshop – urile la care am participat au fost foarte interesante, deoarece informaţiile primite în cadrul seminariilor („Traditional Games with Special Focus on Intangible Cultural Heritage”, „Techniques and Recommendations on Curriculum Development”) ne-au ajutat să înţelegem mai bine termenii în care trebuie conceput un material didactic optional despre joc şi importanţa sa în educarea copilului, precum şi modalitatea implementării acestuia în activitatea şcolară şi/sau extraşcolară, astfel încât legătura dintre generaţii să nu se distrugă.
Toate activităţile realizate în cadrul acestei mobilităţi au avut un caracter formativ deoarece dezvoltă cadrelor didactice implicate competenţe digitale, civice şi lingvistice.
Echipa de proiect din România a trăit o experienţă deosebită în zilele de 29 şi 30 octombrie când, împreună cu toţi partenerii din cadrul proiectului, a vizitat aşa numita „a zecea planetă a Sistemului Solar” – Cappadocia. Zonă vulcanică, de o frumuseţe uimitoare, datorită reliefului său foarte interesant, Cappadocia ne-a dezvăluit o parte din misterele ei: Lacul sărat (al doilea lac din lume, ca mărime), Valea Ihlara, Oraşul subteran din Derinkuyu, Muzeul din aer liber din Göreme, meşteşugul olăritului la Chez Ali, foarte multe peisaje unice în lume. A fost impresionant!
Pe tot parcursul proiectului sunt prevăzute opt întâlniri de lucru cu toţi partenerii implicaţi din fiecare ţară participantă; astfel cea de-a doua mobilitate se va desfăşura în luna martie în Bulgaria la Şcoala Nikola Vaptsarov, Aytos.
Implicarea şcolii noastre în cadrul acestui proiect contribuie în mod pozitiv la dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei, dar şi a propriei instituţii de învăţământ. Considerăm ca aceste experienţe constituie modele de urmat pentru cei care doresc să completeze aplicaţiile pentru obţinerea finanţării din partea Comisiei Europene pentru asemenea proiecte de colaborare educativă cu diferite instituţii de învăţământ din Europa
Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Erasmus Plus, noul program al Uniunii Europene în domeniul educației, formării profesionale, tineretului și sportului.
Toate informaţiile pe care le furnizăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii.

Prof. Vasilica GAZDAC,
Școala Gimnazială „Tiberiu Morariu” Salva

Personalitatea copilului și a adolescentului

Termenii de persoană și personalitate sunt atât de utilizați în limbajul cotidian încât fiecare are sentimentul întrebuințării lor corecte în cele mai diverse situații. În schimb, utilizarea lor ca termeni ai științei psihologice pune atâtea probleme încât parafrazându-l pe P. Fraisse am putea spune că istoria psihologiei se confundă cu istoria răspunsurilor la întrebarea ce este personalitatea. Răspunsurile au fost uneori atât de diferite încât ne punem întrebarea dacă toți autorii respectivi vorbeau despre același lucru. Se impune mai întâi să deosebim persoana de personalitate. Termenul de persoană desemnează individul uman concret. Personalitatea, dimpotrivă, este o construcție teoretică elaborată de psihologie în scopul înțelegerii și explicării modalității de ființare și funcționare ce caracterizează organismul psiho-fiziologic pe care îl numim persoană umană.
Există date ce susțin că nou-născuții sunt diferiți unul de celălalt. Diferențele individuale se manifestă încă de la această vârstă, putând identifica două categorii de influențe în diferențierea interindividuală.
- cele care țin de temperament și care par a fi în cea mai mare parte înnăscute;
- cele ce țin de influențele mediului.
Temperamentul se referă la trăsături cu o anumită bază genetică ce modulează gradul de activism, energie, emoționalitate reactivitate și sociabilitate ale copilului. Aceste trăsături manifestate imediat după naștere pot rămâne relativ stabile de-a lungul vieții dar pot fi și puternic influențate de factorii de mediu. Cu toate că factorii ereditari pot determina temperamentul inițial al copilului, totuși mulți copii, pe parcursul dezvoltării lor, cunosc schimbări semnificative ale stilului de comportament. Aceste schimbări se datorează evenimentelor de viață, implicări speciale ale părinților în munca cu copilul, experiențelor școlare și a celor sociale. Rezultă că temperamentul nu apare ca o programare prestabilită ce determină în mod mecanicist personalitatea, ci este un program deschis care suportă influențele factorilor de mediu.
Unul din procesele cu impact semnificativ în dezvoltarea personalității copilului îl constituie procesul de „identificare”. Identificarea constă în adoptarea de către copil a caracteristicilor, convingerilor, atitudinilor și comportamentelor unor persoane semnificative.
Un alt moment important în dezvoltarea personalității îl constituie dobândirea identității.
Procesul de formare a identității este frecvent asociat cu perioada unor interogații ale adolescentului de genul: „Cine sunt de fapt eu?”, „Încotro merg?” etc. Ceea ce la prima vedere semnifică aspecte negative de comportament nu sunt decât etape firești de căutare și consolidare a identității de sine.
Formarea personalității copilului nu este prestabilită pe baza unui program genetic inflexibil, factorii de mediu punându-și puternic amprenta pe tot parcursul vieții.

Niveluri de abordare a personalității
Subiectul uman poate fi studiat și înțeles din punct de vedere cognitiv, emoțional, comportamental și biologic. Personalitatea poate fi definită ca un pattern cognitiv emoțional, comportamental și biologic distinct al unei persoane care:
- îi definește stilul personal
- îi influențează interacțiunile cu mediul

Nivelul cognitiv
Pentru a se adapta la mediu, ființa umană și-a elaborat un sistem de prelucrare a informației prin selectare, transformare, stocare și reactualizare. Nivelul cognitiv vizează modalitatea de operare cu cunoștințe și informații despre sine, despre ceilalți, despre lume și societate, despre viitor și despre înțelegerea modului de funcționare a psihicului uman, informații dobândite pe parcursul vieții.

Nivelul emoțional
Emoțiile sunt stări interne caracterizate prin reacții fiziologice, gânduri specifice și expresii comportamentale, sunt asociate cu modificări la nivelul proceselor fiziologice ce au loc în corpul nostru: înroșirea feței, transpirație, modificări ale pulsului. Nivelul fiziologic este cel care determină tipul și calitatea emoției.
În funcție de tipul emoției vorbim de afectivitate pozitivă și afectivitate negativă.

Nivelul comportamental
Răspunde la întrebarea „Cum este elevul X?„ poate fi dat în termenii: „Este inteligent și conștiincios” sau „Își face regulat temele”. Descrierea adolescentului X ca fiind conștiincios ridică problema dacă manifestă această trăsătură în toate situațiile de viață.
Caracterizarea unei persoane în termeni de trăsături ar trebui să se facă cu multă grijă.

Interacțiunea nivelelor
Psihologul Eric Berne propune structurarea personalității în trei stări ale Eului.
Eul de părinte – cuprinde cerințele, valorile, regulile normale, opiniile, judecățile pe care o persoană le-a interiorizat, poate fi definit sintetic prin cuvântul „trebuie”.
O persoană este dominată de Eul de părinte atunci când are tendința să:
- judece pe alții
- impună
- dea ordine
- amenințe
- folosească un comportament autoritar (voce, gesturi, intonație)
- protejeze
- consoleze etc.
Eul de adult – caracterizează comportamentul realist, logic și rațional, poate fi definit sintetic prin cuvintele: cine, când, cum, ce? Eul de adult este cel care:
- se informează
- compară
- evoluează
- analizează
- învață
- înțelege
- comunică
- ia decizii gândite
- rezolvă probleme
- negociază.
Eul de adult facilitează eficiența și reușita în atingerea scopurilor propuse.
Eul de copil – însumează emoțiile, satisfacțiile, plăcerile și neplăcerile, regretele și temerile, mânia și furia. „Doresc”, „îmi place” sunt cuvinte care definesc Eul de copil. Eul de copil este cel care:
- se bucură
- se întristează
- râde
- plânge
- respinge
- are fantezii
- are neliniști
- se înfurie
- este: mic tiran, necontrolat, egocentric, manipulator.
Există persoane care sunt dominate de unul dintre Euri și se comportă conform caracteristicilor acestuia, indiferent de situațiile sau de persoanele cu care se relaționează. Cazul ideal este acela în care cele trei stări ale Eului sunt în echilibru și reacționăm adaptat la situația în care ne aflăm.
Comunicarea pozitivă între două sau mai multe persoane necesită o comunicare paralelă între structuri. Când de exemplu răspund cu Eul parental unei persoane ce mi s-a adresat cu Eul de copil, comunicarea se blochează. Am răspuns unei emoții, dorințe cu o regulă sau restricție. Armonia celor trei stări și actualizarea lor adecvată situației sunt o condiție pentru starea noastră de bine, copil sau adult, profesor sau elev.

Bibliografie
Roșca Cosmovici – Psihologie

Ed. Camelia Livia VLAD
GPP „Trenulețul Veseliei” Bistrița

Despre curriculum

Curriculum ca expresie a pătruns în cultura pedagogică europeană la jumătatea secolului al XX-lea, aşa după cum afirma Nicolescu (1989, apud Dobridor, 2008) ca o construcţie lingvistică bizară utilizată mai mult de psihopedagogii anglo-saxoni şi desemna aspecte variate ale conceperii, planificării, organizării proceselor de instruire şi educare în şcolile/sistemele publice sau private.
Eseul polemic a lui Dewey – The Child and the Curriculum (eseu tradus în limba română de către Viorel Nicolaescu,1989) introduce pentru prima dată expresia de curriculum cu toate că, ideea de curriculum nu este deloc una nouă ci dimpotrivă, este surprins în Şcoala pythagoreică de la Crotona întemeiată de Pythagorad din Samos, şcoală antică ce se baza pe un curriculum explicat ca imn sacru de întemeiere şi organizare a studiilor. Acest curent transferă practica educaţională străveche, dându-i un aspect ezoteric care, exploatat de Dewey are meritul de a fi utilizat la adevărata valoare. Folosită ca atare, formula latină nu înseamnă nimic semnficativ pentru educaţie ci mai degrabă face trimitere la alergare şi activitate sportiv-distractivă gustată semnificativ de lumea antică, conotaţiile provenind din ideea de circularitate şi inflexibilitate a parcursului. Sensul conferit de Dewey are meritul incontestabil de a fi explicitarea mult mai consistentă, expresia de curriculum desemnând aşadar în viziunea autorului „predestinarea vieţii prin organizarea şi desfăşurarea riguroasă a asimilării culturii, mai pe scurt, alegerea ştiinţifică şi organizarea riguroasă a studiilor în şcoală pentru a aşeza viaţa celui care învaţă pe o rută sigură, adaptată precis cerinţelor şi condiţiilor mediului socio-profesional în care cel care învaţă va trăi” (Dewey, 1901, Nicolaescu, 1989 apud Dobridor, 2005, Chiș, 2005).
Expresia de curriculum a suferit în timp anumite transformări terminologice odată cu solicitările sistemelor educaţionale, cu dinamica efectivelor de beneficiari şi utilizatori ai curriculum-ului, adică în contexte formate în mare măsură de profesori, elevi şi de raportarea experienţelor de învăţare la solicitările societăţii.
Curricullum: poate desemna realităţi educaţionale complexe (Dewey, 1901); concept operaţional pentru a desemna moduri ştiinţifice de proiectare, planificare, organizare, desfăşurare a cursului studiilor în instituţiile şcolare (Bobbitt, 1918 apud Dobridor, 2005, 2008).
Chiş (2005) evidenţia importanţa unei lucrări de sinteză ce explică acest termen de curricular şi anume Curriculum Development. A Guide to Practice, editată de John Willes şi Joseph Bondi (1984) cităm: „Termenul curriculum provine din cuvântul latin currere care desemnează a alerga. Este utilizat în Scoţia în anul 1820 şi cu un secol mai târziu în Statele Unite. Cu timpul, termenul a alerga (în sens motric), capătă noi semnificaţii: cursă de studiu, deci itinerar şcolar, parcurs de învăţare” (cit. în Chiş, pag.146, 2005) sau include „toate experienţele pe care elevul le parcurge sub îndrumarea şcolii” (Kearney, Cook, 1960 apud Chiş, 2005). Curriculum ca proces de formare a competenţelor dintre actorii scenei pedagogice, cu alte cuvinte ceea ce se realizează în sala de clasă şi ceea ce fac profesorii şi elevii pe parcursul secvenţei de predare-învăţare. În sens larg curriculumul „se constituie ca un plan de studiu ce încorporează două dimensiuni complementare: una de concepţie, de viziune şi alta de structură (Willes and Bondy, 1984 apud Chiş, 2005). „Curriculumul – fie el tradiţional, modern sau post-modern” trebuie considerat un „organism viu”, „a doua natură a celui care se formează” (Negruţ, Dobridor, 2008).
În privinţa curriculum-ului integrat educaţiei speciale, incluzive, integratoare, acesta, în viziunea lui Gherghuţ (2001) trebuie să răspundă la următoarele: care sunt finalităţile actului educativ în raport cu nevoile specifice ale elevilor? Cum definim scopurile şi obiectivele în condiţiile clasei integratoare? Este necesară utilizarea unui curriculum adaptat/diferenţiat? Curriculumul integrat este organizat într-un aşa mod încât intersectează principalele arii tematice ale mai multor discipline, constituind o viziune holistică şi interactivă a lumii reale (Shoemaker, 1989 apud Chiş, 2005).

Bibliografie:
1. Alois, Gherghuț. Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale. Strategii de educație integrată, Editura Polirom, Iași, 2001.
2. Negreț-Dobridor, I. Didactica Nova sau Arta de a- învăța pe toți (aproape) totul, Editura Aramis, Megapress, București, 2005.
3. Negreț-Dobridor, I. Teoria generală a curriculumului educațional, Editura Polirom, Iași, 2008.
4. Vasile, Chiș. Pedagogie contemporană. Pedagogie pentru competențe, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2005. 

Psih. Gabriel MUREȘAN-CHIRA