joi, 20 decembrie 2018

Decembrie 2018


De învăţat înveţi multe şi de la toţi. Dar profesor nu e decât cel care te învaţă să înveţi. (Constantin Noica)

Perioada sărbătorilor de iarnă este un bun prilej pentru a evoca întâmplări frumoase din anul ce stă să se termine și, în același timp, pentru a gândi viitorul. În acest context, se cuvine să felicităm și să mulțumim întregului personal din învățământul bistrițean, colaboratorilor și partenerilor Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud și ai Casei Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud pentru munca și energia investite în 2018 în activitatea educațională, pentru disponibilitatea de a gestiona cu eleganță profesională bucuriile și situațiile dificile întâlnite pe parcurs.
De asemenea, dorim ca anul 2019 să vină cu speranțe și realizări, cu provocări și soluții creative atât în plan profesional, cât și personal. Sărbători binecuvântate, cu sănătate, liniște și fericire, alături de cei dragi!

La  mulţi  ani !

prof. Camelia TABĂRĂ, Inspector Școlar General al Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud
prof. Ioan IOJA, Director al Casei Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud

Program pentru managementul stresului la cadrele didactice

În data de 14.12.2018, la Liceul Tehnic Grigore Moisil, d-na profesor consilier școlar Bianca Maria Florea a prezentat rezultatele lucrării de cercetare „Program pentru managementul stresului la cadrelor didactice”, realizată sub îndrumarea doamnei profesor universitar doctor Anca Dobrean, în vederea obținerii gradului didactic I în învățământ.
Alegerea temei este motivată de faptul că profesorii reprezintă o categorie profesională cu un nivel înalt de stres. „Cadrele didactice trăiesc zi de zi interacțiuni intense, pline de emoții și se confruntă cu un număr mare de situații cu impact emoțional ridicat în comparație cu majoritatea altor profesioniști (Brotheridge & Grandey, 2002). de stres ocupațional în SUA (locul 4) (Bernard, 2016). Un studiu realizat de Uniunea Națională a Profesorilor din Regatul Unit a găsit un procent de 81% dintre profesori ca având simptome de depresie, anxietate sau stres la locul de muncă (Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă, 2009). Cerințele emoționale și stresul asociate cu profesia didactică pot duce la epuizare emoțională și fizică, atitudine cinică cu privire la predare, sentimente reduse de realizare personală, încredere în sine scăzută și stimă de sine scăzută, satisfacție profesională redusă și, din păcate, chiar și sinucidere (de exemplu, Vandenberghe & Huberman, 1999).”, după cum arată doamna profesor consilier în argumentul lucrării sale.
Cercetarea se bazează pe un program de management al stresului inclus în oferta CCD BN și susținut de doamna profesor Florea Bianca, în calitate de formator. Programul, denumit GESTIONAREA STRESULUI DE CĂTRE PROFESORI, s-a desfășurat pe parcursul a 24 de ore de formare, în perioada martie-mai 2018. La acest program au avut acces un număr de 42 de cadre didactice, cu preponderență consilieri școlari și educatoare. Programul este format din 5 module, cu tematică specifică: M1. Stresul – modelul stresului, tipuri de evenimente stresante, determinarea cauzelor stresului, conștientizarea reacțiilor la stres;
M2. Dezvoltarea unor abilități și comportamente de management al stresului: dezvoltarea unui stil de gândire rezilient;
M3. Abilități și comportamente de management al stresului: tehnici de mindfulness și metode de relaxare;
M4. Abilități și comportamente de management al stresului: managementul clasei, învățarea socio-emoțională, dezvoltarea asertivității, stabilirea și menținerea unui suport social adecvat;
M5. Învățarea auto-acceptării și dezvoltarea stil de viață sănătos.
Studiul derulat are ca obiectiv principal testarea eficienței unui program de intervenție axat pe gestionarea stresului de către cadrele didactice. Obiectivul secundar al acestui studiu este de a testa rolul de mediere al credințelor iraționale ale cadrelor didactice în relația dintre nivelul de stres și nivelul de stare de bine a acestora.
Compararea rezultatelor la bateria de teste

S-a putut constata că nivelul de stres și anxietate, respectiv nivelul cognițiilor iraționale, scade la profesorii din grupul de intervenție în urma programului de management al stresului.
Concluziile studiului arată că:
- programul influențează nivelul de stres, anxietate și depresie în sensul scăderii acestora;
- programul îi ajută pe profesori să aibă o stare de bine socio-emoțională mai ridicată;
- efectele programului sunt puse în evidență în cazul grupului de intervenție.

Ca direcții viitoare, doamna psiholog propune:
- Realizarea de studii viitoare privind examinarea efectelor de mediere și moderare ale reglării emoționale pentru a obține o înțelegere mai cuprinzătoare a rolului jucat de strategiile de reglare emoțională;
- Investigarea naturii cauzale a relației dintre stres și stare de bine, pe termen mai îndelungat, a posibilelor variabile mediatoare și moderatoare a relației, pentru a putea adresa mai specific relația dintre tipuri de cogniții, respectiv dimensiuni ale stresului (de ex. model de mediere moderată).
- Realizarea de cercetări pentru a determina creșterea interesului consilierilor școlari și profesorilor în ceea ce privește concluziile acestui studiu (interviurile și focus-grupurile pot servi ca metode pentru a explora semnificația practică a acestor constatări).
Prezentarea lucrării se încheie cu o dedicație adresată cadrelor didactice, actuale și viitoare, pe care o reiterăm și aici: „Vă doresc să aveți curaj să vă provocați permanent, în clasă și în viață; să vă amintiți că schimbarea este deseori dificilă, dar benefică; susțineți-vă unii pe ceilalți, misiunea voastră este complementară; observați lumina din ochii elevilor cu care lucrați. Ei sunt viitorul...oferiți-le resursele pentru succes. Fiți cea mai bună variantă a voastră și ei vor fi la fel”.
După prezentarea lucrării, au luat pe rând cuvântul membrii comisiei.
Activitățile didactice asistate au fost caracterizate de doamna profesor metodist Ureche Ana Maria, ca fiind foarte reușite. Aceasta remarcă acuratețea conținuturilor și a metodelor didactice folosite, precum și alegerea temelor adaptate vârstei și nivelului de pregătire al elevilor.
Doamna Anca Dobrean, coordonatoarea lucrării, a apreciat importanța, modalitatea de construire a studiului, rezultatele obținute, ce susțin implicațiile teoretice și practice ale lucrării, precum și calitatea de cercetător a doamnei profesor consilier. De asemenea, și-a exprimat admirația față de traseul educațional și profesional parcurs de doamna Florea, punctând reușitele constante ale acesteia: absolvirea liceului, facultății și a două masterate, ca șefă de promoție.
În calitate de președinte al comisiei de examinare, doamna lector universitar Păsărelu Costina s-a declarat impresionată de CV-ul d-nei Bianca Florea, remarcând diversitatea activităților în care este implicată, a cursurilor de formare urmate, dar și implicarea acesteia în acțiuni de voluntariat.
Doamna director CJRAE BN, Sidor Luciana amintește despre calitățile ce o caracterizează pe candidată: responsabilitatea, profesionalismul, perseverența cu care urmărește realizarea obiectivelor. Totodată, s-a dovedit un partener deosebit de implicat în toate programele și proiectele instituției.
Și colegii din CJRAE BN prezenți la susținerea lucrării au avut doar cuvinte frumoase de spus despre candidată, aceasta fiind considerată „persoana resursă” din Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică, Bistrița-Năsăud, mereu informată, dispusă să își sprijine colegii în demersurile lor profesionale.
Doamna profesor consilier Carmen Kertesz, colegă în CJAP BN, o caracterizează drept „o personalitate minunată, un reper în ceea ce privește realizarea activităților de consiliere psihopedagogică, un model de urmat în cazul în care obiectivul final este un nivel înalt de profesionalism”.
La finalul activității, comisia, coordonată de doamna Păsărelu Costina-Ruxandra, i-a acordat nota 10, cu felicitări.

prof. consilier școlar Cristina HARAP,
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bistrița-Năsăud
director prof. Ioan IOJA,
Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud

Săptămâna Educației Globale 2018

Programul național „Săptămâna Educației Globale” s-a desfășurat anul acesta în perioada 19-23 noiembrie, având ca temă „Lumea se schimbă, noi?” („THE WORLD IS CHANGING, WHAT ABOUT US?”). Scopul educației globale este de a încuraja elevii și cadrele didactice, dar și diverse grupuri de tineri să exploreze activități educaționale pentru cetățenie globală. La Liceul Tehnologic Agricol din Beclean, „Săptămâna Educației Globale” a reunit activități la care au participat deopotrivă cadre didactice și elevi.
„Săptămâna Educației Globale” a devenit tradiție în țara noastră începând cu anul 1999. În fiecare an, în școli se organizează activități în spiritul obiectivelor și scopului stabilit, se propune familiarizarea elevilor, părinților și cadrelor didactice cu principiile și valorile educației globale și crearea unui cadru pentru înțelegerea drepturilor și responsabilităților cetățeniei europene.
Educația globală (care cuprinde educația pentru dezvoltare, educația privind drepturile omului, educația interculturală, educația pentru pace și soluționarea conflictelor), se fundamentează pe înțelegerea problemelor fundamentale ale cetățeniei globale:
- conștientizarea trăirii într-o lume globalizată și a rolului nostru ca cetățeni ai acestei lumi;
- atitudini de respect pentru diversitate și abilități de comunicare interculturală;
- înțelegerea cauzelor și a efectelor problemelor majore care afectează lumea;
- oportunități de a concepe și a lua măsuri pentru a face lumea un loc mai echitabil și durabil.

Problemele de baza ale cetățeniei globale:
- respect pentru diversitate și abilități de comunicare interculturală;
- capacitatea de a întreprinde acțiuni care să facă lumea echitabilă și durabilă;
- responsabilitate pentru acțiunile proprii.
Prin urmare, activitățile propuse urmăresc punerea elevilor în situații de viață concrete și diferite, pentru a înțelege cât mai bine tot ceea ce presupune ideea de schimbare în scopul identificării resurselor necesare pentru a susține și acoperi nevoile fiecăruia.
Tema din acest an se concentrează asupra stilului de viață durabil și se referă direct la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă a Națiunilor Unite (SDG), care vizează eliminarea sărăciei, reducerea inegalităților și combaterea amenințării cu schimbările climatice până în 2030.
Această săptămână este un apel pentru a ne regândi obiceiurile și mijloacele de trai, cheltuim și consumăm, dar găsim și noi modalități de educație și socializare. Prin prelucrarea deșeurilor, reducerea poluării și emisiilor precum și a utilizării resurselor naturale, stilul de viață durabil este esențial pentru protejarea mediului.
Tema acestui an cere să se reflecteze la activitățile noastre zilnice, aspirațiile viitoare și impactul pe care îl putem avea asupra influențării schimbării.
În Săptămâna Educației Globale, Liceul Tehnologic Agricol Beclean a desfășurat următoarele activități extrașcolare:
- Copiii de ieri, de astăzi și de mâine – prof. Kobliscka Alina Maria
- Noi suntem viitorul – prof. Sângeorzan Gabriela
- Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume! – prof. Legendi Ioana Daciana
- Natura înseamnă viața! – prof. Obreja Diana Valentina
- Cum se schimbă viitorul? – prof. Chițac Adina Monica
- Planeta Pământ – prof. Obreja Diana Valentina
Temele propuse au fost realizate sub formă de: dezbatere, diseminare, jurnal de lectură, studii de caz, expoziții de desene, vizionare de documentare.
La activitate au participat elevii, profesorii de la unitatea noastră școlară.
Toată echipa de proiect, cadrele didactice din școală, elevii, părinții acestora merită felicitări și mulțumiri pentru implicarea în derularea activităților propuse.

prof. Diana Valentina OBREJA,
prof. Gabriela SÂNGEORZAN,
Liceul Tehnologic Agricol Beclean

„Călătorie culinară – China”

Cultura reprezintă modul de existență specific ființelor umane, modul comun de adaptare la lume și, mai ales, de construcție/reconstrucție a lumii și a propriei persoane. Conștiința apartenenței la o cultură și sentimentul identificării cu respectiva cultură alcătuiesc domeniul identității culturale, un domeniul deschis și dinamic, în permanentă reconfigurare. Întâlnirea cu o altă cultură poate produce schimbări la nivelul percepției propriei culturi, dar si o schimbare asupra înțelegerii lumii înconjurătoare, cu precădere atunci când vorbim de modelarea caracterului si de transmiterea de cunoștințe pentru crearea unui ansamblu complex de formare a abilităților, aptitudinilor si comportamentelor necesare tinerilor elevi.
Competențele interculturale implică „capacitatea de a comunica cu persoane care își au originea în culturi diferite, capacitatea de a mobiliza cunoștințe, metode de acțiune, dar și trăiri afective, atitudini pozitive în rezolvarea unor situații de interacțiune interculturală. Esența competenței interculturale constă în capacitatea de adaptare a persoanei, capacitatea de reorganizare într-un mod deschis, flexibil, creativ, și nu închis, rigid, intolerant și monoton”. Conceptul de competență interculturală este definit în studiile de specialitate ca ansamblu de cunoștințe, abilități, aptitudini și comportamente care utilizate armonios și complementar îi permit individului rezolvarea unor situații de interacțiune interculturală. Având în vedere importanța dezvoltării comunicării interculturale, Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud și Institutul Confucius Cluj au organizat si desfășurat în luna noiembrie 2018, la Școala Profesională Specială „Sfânta Maria” din Bistrița, un workshop cu tema „Călătorie culinară – China”.
Profesoarele Xiaolu Xu și Zhengji Guo au introdus asistența în cultura culinară chinezească, dezvăluind mici secrete ale acesteia. Bucătăria chinezească include stiluri provenind din diverse regiuni ale Chinei, dar și stiluri adaptate de chinezi în alte părți ale lumii. Istoria culinară a preparatelor din bucătăria chineză datează de acum câteva mii de ani și s-a schimbat de la o perioadă la alta în fiecare regiune, în funcție de climă, preferințele imperiale sau locale.
În timp ce Xiaolu Xu a prezentat caracteristicile culinare ale diferitelor zone geografice din China, Zhengji Guo a pregătit în bucătăria școlii câteva preparate pline de savoare, culoare și prospețime. Mâncarea chinezească gătită necesită mult timp și efort, preparatele culinare și pregătirea lor s-au dezvoltat atât de mult încât a ajuns la statutul de artă. Profesionalismul , amabilitatea și dorința invitatelor de a împărtăși câteva din secretele bucătăriei chinezești, au trezit interesul și curiozitatea cadrelor didactice și elevilor prezenți, pe tot parcursul întâlnirii.
Prin întrebările adresate și răspunsurile primate s-au identificat principiile de bază ale acestei arte culinare care promovează trei aspecte: simplitate, prospețime și păstrarea unicității ingredientelor folosite. Mai mult decât atât, participanții au degustat preparatele chinezești, folosind bețișoarele din bambus. Diversitatea atât de mare de gusturi, arome, texturi și combinații, au transformat o demonstrație culinară într-o întâlnire prietenoasă.
Arta și cultura culinară chinezească va reprezenta întotdeauna o sursă de inspirație chiar și pentru cei mai pretențioși dintre gurmanzi ,a fost concluzia asistenței, formată din cadre didactice și elevi ai Școlii Profesionale Speciale „Sfânta Maria” din Bistrița.
Impactul acestui workshop a demonstrat ca experiențele interculturale ne îmbogățesc spiritual, ne deschid noi orizonturi de înțelegere a lumii și ne obligă la o evaluare comparativă implicită, care ne ajută să ne cunoaștem mai bine propria identitate.
Dinamica socială a ultimelor decenii a adus în fața lumii contemporane o serie de provocări față de care domeniul învățământului nu poate rămâne indiferent. Așadar, educația interculturală vizează o abordare a diferențelor culturale, strategie prin care se iau în considerare interacțiunile spirituale, beneficiile schimburilor dintre culturi, într-un proces de legitimizare a unei identități culturale deschise.
Participanții, elevi si profesori, au înțeles că interculturalitatea se impune în învățământul modern ca o necesitate spre a răspunde cerințelor de educație ale societății contemporane, prin dezvoltarea interesului elevilor față de aspectele interculturale, prin dezvoltarea atitudinii de empatie culturală și interculturală.

prof. Silvia GALBEN,
prof. Cătălin-Răzvan GÎMBUȚĂ,
Școala Profesională Specială „Sfânta Maria” Bistrița

Școala democratică

În perioada 23-25 noiembrie 2018, Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud a organizat cursul de formare „Școala Democratică” la care au luat parte 27 de profesori, atât din mediul urban, cât și din cel rural. Cursul a fost adresat cu precădere responsabililor cu perfecționarea și responsabililor CEAC, dar și altor cadre didactice din județ, colaboratori activi ai CCD BN, activitățile de formare fiind coordonate de inspectorul general, Camelia Tabără și directorul Școlii Gimnaziale nr. 4, Daniela Danea.
Cursul este o activitate de follow-up a proiectul „Diversitate, Incluziune & Democrație – reconfigurarea culturii și vieții școlare”, acronim DID, cod 2018-EY-PMIP-R1-0007, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021, subprogramul 3, Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor (www.eea4edu.ro), proiect ce a vizat printre altele, schimbul de experiență cu profesori și formatori norvegieni, vizitarea unor instituții educaționale importante din Oslo și participarea la evenimente de învățare și formare. De aici și ideea unui astfel de curs, despre propășirea ideilor democratice în sistemul educațional, idei despre care se vorbește foarte mult, însă la nivelul acțiunilor concrete se acționează destul de puțin.
În cele trei zile de curs au avut loc foarte multe discuții, de multe ori aprinse, fiind aduse în prim-plan probleme de care cadrele didactice se lovesc în mod frecvent, însă care pot fi rezolvate de cele mai multe ori simplu, aplicând și respectând legea, regulamentul de ordine interioară sau alte proceduri educaționale. Întrebările adresate formatorilor au fost numeroase, au fost pertinente, rezultând că se produc lucruri frumoase în școli, dar și că sunt situații ce pot fi îmbunătățite.
S-a muncit pe grupe, au fost împărtășite idei și convingeri, au fost editate proiecte educaționale sau activități extra curriculare, expuse cu multă convingere, s-a discutat mult despre drepturi și instrumente pentru măsurarea dezvoltării școlii democratice, ce trebuie să aibă în vedere introducerea educației pentru cetățenie democratică, democratizarea climatului în școală sau parteneriate cu comunitatea locală.
Un subiect sensibil, ce aștepta foarte multe lămuriri a fost acela al copiilor cu cerințe educaționale speciale, deoarece foarte multă lume nu știe cum să procedeze în cazul muncii la clasă la un nivel diferențiat, sau în ceea ce privește modul de evaluare. Fiecare profesor ar trebui să-și cunoască foarte bine elevii, în special pe cei cu cerințe educaționale speciale, să le acorde o atenție deosebită, să le urmărească progresul și să se asigure că acesta are loc.
Nu putea să lipsească nici partea de evaluare, însă merită apreciat faptul că aceasta nu a fost una stresantă, nu a pus presiune pe cursanți, s-a realizat cu plăcere, fiind o evaluare continuă, concretizată în toate cele trei zile de curs, nu doar în ultima, cerințele fiind rezolvate individual sau în echipă. A fost o activitatea deosebită, la care am participat cu plăcere, iar noutățile și modul în care trebuie abordate problemele în anumite situații trebuie diseminat și în școlile din care venim.

prof. Marius-Nicolae POP
Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Bistrița

luni, 3 decembrie 2018

Noiembrie 2018


Exemplul este cel mai bun precept. (Esop)

Consiliere și orientare în carieră – factor decisiv în pregătirea tinerilor pentru inserția socio-profesională

În condițiile societății actuale, piața muncii este supusă unor transformări structurale în raport cu care atât angajații, cât și angajatorii trebuie să se pregătească pentru a le face față. Provocările lumii contemporane impun o serie de restructurări ale diferitelor aspecte educaționale, îndeosebi ale celor ce privesc echilibrul între formativ și informativ, permanentizarea acțiunii educaționale, egalizarea șanselor, accentuarea caracterului prospectiv al educației, necesitatea pregătirii tinerilor pentru inserție socio-profesională. În acest context, orientarea carierei tinerilor reprezintă un pilon de rezistență al unui învățământ eficient prin asigurarea continuității, prin extinderea orientării școlare și profesionale la toate nivelele de pregătire, prin abilitarea curriculară durabilă.
Realizarea profesională este un aspect definitoriu pentru integrarea omului în societate. Drept principiu de bază al societății actuale este educația de calitate, fiind un aspect inițial al formării culturii generale și, ulterior, al formării profesionale. Acesta rămâne a fi un proces de durată, care necesită o intervenție profesională calitativă și permanentă, în scopul menținerii statutului social și profesional al individului.
În contextul orientării tinerilor în carieră, începând cu anul școlar 2018-2019, a fost semnat un nou acord de parteneriat între reprezentanții instituțiilor: Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud și Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (CCOC), o finalitate fiind includerea în Oferta de programe de formare continuă, proiecte și activități a proiectului „Zilele Carierei”. Primele activități din proiect s-au desfășurat la UTC-N Extensia Bistrița, în data de 6 noiembrie 2018, cu denumirea: „Zilele Carierei în UT Extensia Bistrița” și „Zilele Porților deschise la UT Extensia Bistrița”. Evenimentele care s-au desfășurat au avut un impact pozitiv, atât pentru elevii participanți de la mai multe unități școlare din Bistrița, dar și pentru profesorii însoțitori. În cadrul evenimentului Conducerea Universității a specificat importanța orientării în carieră a tinerilor în acord cu piața muncii, discuții extinse și prin prisma temei mesei rotunde: „Analiza stadiului actual al corelării ofertei educaționale din UTC-N cu cerințele pieței muncii și generarea unor strategii de adaptare a acesteia conform noilor cerințe la nivelul pieței muncii”. Elevii au avut prilejul de a vizita amfiteatrele, sălile de curs, laboratoarele didactice, fiindu-le prezentată oferta educațională, totodată fiind consiliați în carieră de cadrele didactice abilitate de la nivelul organizației.
Următoarea activitate din cadrul proiectului se va desfășura în perioada 27-28 noiembrie, prin deplasarea „Caravanei UTCN” la cele opt licee vizate în cadrul proiectului inițiat de CCOC UTC-N: CNFIS-FDI-2018-0383, cu titlul: „Consiliere și suport pentru accesul la studii universitare, reducerea abandonului și inserția pe piața muncii”; aceasta presupune întâlniri cu elevii, în vederea prezentării ofertei de studii a UTCN și a oportunităților de carieră, conform unui grafic prestabilit. Liceele vizate în proiect sunt: Liceul Tehnologic „Ion Căian Românul” Căianu Mic, Liceul Tehnologic Lechința, Liceul Tehnologic „Constantin Romanu Vivu” Teaca, Liceul „Radu Petrescu” Prundu Bîrgăului, Liceul Tehnologic Feldru, Liceul Teoretic „Henri Coandă” Feldru, Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru, Liceul Tehnologic Telciu. Membrii „Caravanei UTCN” sunt studenți ai Organizației Studenților din Universitatea Tehnică (OSUT), fiind însoțiți de responsabilul proiectului din partea CCD BN. În data de 27 noiembrie, reprezentanții „Caravanei UTC-N” vor avea o întâlnire cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud și ai Casei Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud.
Rolurile primordiale în educația pentru carieră revin atât beneficiarului, care este responsabil pentru propria carieră, cât și consilierului în carieră, prin intermediul căruia poate fi realizată educația pentru carieră. Schimbările de pe piața muncii influențează nemijlocit domeniul de activitate a consilierului, prin introducerea multor ocupații noi, cerințe ce țin de competențe noi la locul de muncă, mobilitatea profesională sau riscul șomajului.
Pentru pregătirea profesorilor în vederea acordării sprijinului necesar orientării în carieră a elevilor vine și programul de formare continuă acreditat de MEN, furnizat de Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, un PROGRAM DE COLABORARE ELVEȚIANO-ROMÂN, SWISS-ROMANIAN COOPERATION PROGRAMME, cu denumirea: „JOBS – Formarea pentru orientare și consiliere în carieră a elevilor”; acesta se derulează prin Casa Copului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud, în perioada 03-24 noiembrie 2018 și vizează formarea profesională a cadrelor didactice pentru desfășurarea activităților de orientare și consiliere în carieră a elevilor, cu domeniul tematic: Consiliere și orientare școlară și în domeniul carierei, pe parcursul unui număr de 48 de ore, din care: face-to-face/ față-în-față: 24h; on-line/ e-learning: 24h.

Bibliografie:
- Otilia DANDARA, Aida COTRUȚA, Universitatea de Stat din Moldova, Educația pentru carieră: abordări conceptuale, http://studiamsu.eu/wp-content/ uploads/06.p.38-42_109.pdf

prof. metodist Doina-Marilena BOGDAN,
responsabil proiect
Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud

Cu ce bucurii i-a surprins iarna pe școlarii din clasa pregătitoare?

Că școala e o joacă, au aflat cei mici încă din prima zi de cursuri. Însă iarna i-a luat prin surprindere cu năstrușnicele ei surprize. Zi de zi a cernut, în loc de fulgi, activități fascinante, care au făcut învățarea mai ușoară. Matematica e amuzantă, comunicarea e plăcută, exercițiile sunt o joacă, iar artele, muzica și jocurile, sunt fantezie.
Să fie școala un loc al surprizelor? Desigur! Haideți să detaliem!
Încă din primele zile ale lunii decembrie clasa a devenit spectaculoasă. Întorși din minivacanță, elevii au fost surprinși de o nouă formă de prezentare a panoului întâlnirii de dimineață, care îi îmbia cu plicuri colorate, ascunzând sarcini surpriză, totodată distractive. Până și prezența avea forma unui brad, împodobit cu globuri, câte unul pentru fiecare fețișoară de bobocel.
În aceeași zi, cu încântare, am confecționat păpuși din linguri de lemn, pentru a arăta că știm să prețuim valorile și tradițiile tării.
În ziua de Moș Nicolae, de cu bună dimineață elevii au fost uimiți de surprizele care îi așteptau sub brad. Desigur erau niște surprize „școlărești”, întrucât aveau strecurate numere, sarcini simple... Știe Moșul ce știe! Doar cu o zi în urmă exersam de zor legatul șireturilor. Of! Acea sarcină grea care dă bătăi de cap fiecărui școlar... mic. Și ne-a reușit! Ce bucurie!
Matematica e grea? NU! Pentru că împarte, înmulțește și adună activități interesante:
Ne-am amintit aspectele care fac anotimpurile toamna și iarna speciale și le-am notat pe norișori, folosind minunata metodă, Bula dublă. Deosebirile și asemănările dintre acestea au luat forma unor picături de ploaie, fulgi de nea, sau lapoviță.
Învățăm numerele jucându-ne cu jetoane-surpriză.
Numerele acestea devin fascinante deoarece întotdeauna sunt însoțite de surprize noi. Să realizezi un minunat tablou de iarnă folosindu-te de numere? Ar părea complicat, însă pentru noi a fost o plăcere.
Aligatorul ALI ne-a ajutat să comparăm mai ușor numerele.
Tot la matematică am aflat un secret: cum împarte Moș Crăciun cadourile, copiilor. E meșter mare! Numără casele din doi în doi, din trei în trei... în funcție de cât de cuminți sunt copiii. Și astfel, folosindu-ne de povestioara acestuia, am învățat și noi să numărăm, în variantele mai complicate, așa cum numai un școlar de clasa pregătitoare poate.
Într-una din zile, un brad minunat ne aștepta „tolănit” comod pe tablă, doldora de sarcini ascunse sub podoabele sale. A fost nemaipomenit să le descoperim. Cât despre sarcini, ele au fost o joacă.
Nici la orele de Comunicare în limba română surprizele nu s-au lăsat așteptate.
Litere gigant, pe care le-am decorat după preferințe, trenulețe cu atâtea vagoane câte cuvinte încep cu sunetul „t”, atâția oameni de zăpadă câte cuvinte încep cu sunetul „o”, atâția colăcei câte cuvinte conțin sunetul „c”, nori și fulgi care ne cern propoziții, cuvinte, silabe, litere, imagini și câte și mai câte minunății.
La disciplina Dezvoltare personală am învățat care sunt emoțiile simple, am învățat să le recunoaștem, să le gestionăm și am închis pentru totdeauna fricile într-o cutie magică.
Suntem inventatorii unui nou instrument, numit „EMOȚIOMETRU”. Ce face el? Măsoară intensitatea emoțiilor pe care le trăim. Dacă sunteți emoționați, vă poftim la noi la școală, să măsurăm intensitatea emoției și să vă facem bine cu o porție zdravănă de distracție!
În această perioadă fiecare oaspete care a intrat în sala de clasă a primit câte un mesaj drăguț.
Jocurile distractive s-au ținut lanț deoarece fiecare oră s-a încheiat cu un moment de acest fel. „Ținta”, „Membre încrucișate”, „Rece/Cald”, „Detectivii de sunete”, „Statuile muzicale”, „Rezistență!”, „Pânza de păianjen”, sunt doar câteva dintre jocurile care ne fascinează la școală.
Nu am uitat nici de părinți și i-am răsplătit cu o frumoasă activitate demonstrativă în care le-am arătat cât de bine ne descurcăm noi la școală și ce bucurii ne-a adus iarna. Cred că atunci când au fost ei școlari, iarna nu aducea atâtea surprize!
Activitatea s-a încheiat cu un Atelier de Crăciun, unde am confecționat podoabe și decorațiuni specifice. Încântare mare! Pe fețele părinților... căci de mult nu s-au mai jucat.
Desigur că nici Moș Crăciun nu a uitat de noi și ne-a vizitat tocmai în mijlocul desfășurării unui moment artistic. Strașnic Moș Crăciun! Clipe de bucurie, umor de calitate, comic, din cale-afară! Ne-a făcut ziua mai frumoasă!
Dar mai strașnic a fost atunci când ne-a dat cadourile. Cu mic, cu mare, ne-am bucurat nespus! Răsfăț mare pentru noi... doar suntem școlari!

prof. învățământ primar, Maria-Titiana SIDOR,
Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Bistrița

Școli care dezvoltă o cultură democratică

Sistemele educaționale din întreaga lume se readaptează pentru a răspunde nevoii formării competențelor viitorilor cetățeni ai societății de mâine, tot mai mult și mai conectați prin libera circulație, prin varietatea și rapiditatea canalelor de comunicare. Școala secolului XXI trebuie să găsească soluții pentru a dezvolta la elevi competențe specifice, în relație cu noile mutații ale lumii: gândirea critică, comunicarea și colaborarea, rezolvarea de probleme, creativitatea, adaptabilitatea, responsabilitatea și conștientizarea globalizării.
Consiliul Europei dezvoltă și susține politici prin care sunt promovate: educația pentru cetățenie democratică, drepturile copilului și educația pentru înțelegerea multiculturalității. Formarea continuă a cadrelor didactice din țările U.E. în sensul cetățeniei activ-participative, democrației și respectului pentru diversitate este asigurată prin implicarea acestora în diverse activități științifice, metodice, culturale și de timp liber, prin programe de învățare față în față, blended și/sau e-learning, prin asigurarea unor materiale suport și exemple de bună practică ce sunt la îndemâna acestora (cu drept gratuit de utilizare) în bibliotecile virtuale ale unor instituții reper în spațiul European de învățare pe tot parcursul vieții, dar și pe diferite platforme educaționale precum: EPALE, EURYDICE, ETWINNING, SCIENTIX, GOLAB ș.a.
Școlile Europene care promovează o cultură organizațională bazată pe valorile și principiile democrației au la îndemână Carta Consiliului Europei privind educația pentru cetățenie democratică și educația pentru drepturile omului, document de referință pentru programele educaționale ale școlilor și un ghid util tuturor cadrelor didactice. Uniunea Europeană aduce astfel în prim plan două dimensiuni importante pentru educația contemporană:
- Educația pentru cetățenie democratică care se referă la sensibilizare, informare, practici și activități ce urmăresc să îi pregătească și să-i încurajeze pe elevi și adulți în sensul dobândirii de cunoștințe, capacități, înțelegere în și prin formarea de atitudini și comportamente, să își exercite și să apere drepturile lor democratice și responsabilitățile în societate, să aprecieze diversitatea și să joace un rol activ în viața democratică în vederea promovării și apărării statului de drept;
- Educația pentru drepturile omului se referă la educație, formare, creșterea gradului de conștientizare, informare, practici și activități care au ca scop, prin formarea la elevi și adulți a cunoștințelor, capacităților, atitudinilor și comportamentelor, să îi pregătească și să îi încurajeze să contribuie la construirea și apărarea unei culturi universale a drepturilor omului în societate, în vederea promovării și protejării drepturilor omului și libertăților fundamentale.
În perioada 04-11 Octombrie 2018 a avut loc o sesiune de formare pentru experții educaționali din România la The European Wergeland Centre (EWC), Oslo, Norvegia, în cadrul proiectului „Diversity, Inclusion & Democracy-Reshaping the School Life and Culture” acronim D.I.D., cod 2018-EY-PMIP-R1-0007, proiect coordonat de Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud finanțat prin mecanismul financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021, sub programul 3, programul de Educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor (www.eea4edu.ro).
Proiectul își propune obiective îndrăznețe precum:
- Dezvoltarea capacității de design a programelor de formare și a predării, inclusiv în ceea ce privește evaluarea și monitorizarea formării și predării, cu focalizare pe drepturile omului, democrație și cetățenie activă;
- Îmbunătățirea capacității formatorilor și profesorilor de a gestiona conflictele, de a integra diversitatea în mod democratic într-un mediu de învățare multicultural/intercultural;
- Dezvoltarea instituțională în și prin practica unei comunități educaționale europene, ca rețea de lucru;
- Întărirea dimensiunii europene a centrului de formare (CCD BN) prin cooperare și schimb de bune practici cu instituții similare din Norvegia.
Mobilitatea a avut ca tematică principală Construirea unei școli democratice și a presupus două activități distincte de învățare: în perioada 04-08.10.2018 a avut loc un curs structurat de formare a formatorilor iar în perioada 9-11.10.2018 o vizită de studiu la trei instituții reprezentative din Oslo, respectiv: Centrul 22 Iulie, Universitatea Metropolitană Oslo și Fyrstikkalleen Skole. Din partea județului nostru au participat două persoane, numărul total de participanți din partea României fiind de 25 experți educaționali din mai multe regiuni ale țării noastre
Temele discutate cu partenerii norvegieni au fost utile și de un real interes pentru orice școală:
- Caracteristicile unei școli democratice;
- Abordarea holistică a școlii;
- Cadrul european pentru abordarea holistică a școlii;
- Conducerea democratică (Democratic School Governance);
- Dezvoltarea parteneriatelor cu comunitatea locală;
- Cooperarea cu părinții elevilor;
- Educația pentru cetățenie democratică și drepturile omului – curricular, extracurricular;
Parteneriatele și colaborarea trebuie încurajate la nivelul unei game extinse de factori interesați, implicați în educația pentru cetățenie democratică și pentru drepturile omului, la nivel de stat, regional și local. Acestea reprezintă modalitatea prin care pot fi cât mai bine valorificate contribuțiile tuturor: personal din sistemul de educație, elevi, studenți, părinți, instituții de educație, organizații nonguvernamentale, organizații de tineret, media și publicul larg.
Având în vederea caracterul internațional al valorilor drepturilor și responsabilităților omului, precum și principiile comune care stau la baza democrației și statului de drept este important ca statele membre să continue și să încurajeze cooperarea internațională și regională precum și să împărtășească bune practici. Stagiul de formare de la Oslo din perioada 4-11 octombrie 2018 a fost un excelent prilej de cunoaștere și învățare și pentru profesorii bistrițeni participanți.

insp. școlar general Camelia TABĂRĂ
Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud
prof. Daniela-Mariana DANEA
Școala Gimnazială nr. 4 Bistrița

Biblioteca – CDI, complementaritate și evoluție

„În fiecare om există o necesitate eternă de a împărtășii cu cineva o bucurie” – spunea Marin Preda. Prin intermediul acestui articol, doresc să transmit câte ceva din experiența trăită alături și împreună cu cei care în această toamnă, au desfășurat activități deosebite pe linie culturală și profesională.
Așa se face că joi, 11 octombrie, în Centrul de Documentare și Informare de la Școala Gimnazială „Grigore Silași” Beclean, ne-am întâlnit bibliotecari școlari, elevi, cadre didactice pentru a celebra luna octombrie ca Lună Internațională a bibliotecii școlare. Sărbătoarea este recunoscută de toate asociațiile profesionale de profil, precum și de Federația Internațională a Asociațiilor Bibliotecarilor. Scopul acestei sărbători este de a atrage atenția asupra importanței bibliotecilor școlare în educarea copiilor. Cercetările demonstrează faptul că elevii obțin rezultate mai bune în activitatea lor școlară dacă au acces la o bibliotecă școlară care să dispună de o colecție de carte pe măsură și de programe educaționale diversificate. Bibliotecarii școlari promovează, prin intermediul bibliotecilor, lectura, abilitatea de a învăța, precum și abilitatea de a se informa, contribuind astfel la fundamentarea educației permanente.
Inspirată din tema anuală a conferinței IASL „Inovația, informarea și impactul bibliotecilor școlare”. (International School Library Month – https://www.iasl-online.org/advocacy/islm/index.html), tema anului 2018 pentru Luna internațională a bibliotecilor școlare este „De ce iubesc biblioteca școlii mele”.
Programul dedicat acestui eveniment a cuprins o gamă diversificată de manifestări:
„Prețuiește cartea” – Cartea ca resursă a bibliotecii. Atitudinea elevilor față de ea – activitate de inițiere în cercetarea documentară realizată în colaborare cu profesorii de limba și literatură română: Carmen Szasz și Țermure Alexandra. Workshopul Cum prezentăm o carte? – protagoniști elevii: Bucșa Narcisa. Diugan Katia, Falub Anda, Hordouan Irina, Plăian Maria – clasa a VIII-a B, Luca Diana, Rodilă Oana, Silași Aris – clasa a VII-a A, respectiv Cora Maria, Mureșan Ioana – clasa a VI-a A. Activitatea a fost foarte reușită, interactivă, elevii dezinvolți, comunicativi ne-au transmis, nouă bibliotecarilor școlari, că munca noastră nu este în zadar. Scopul activității, acela de a dezvolta elevilor capacități de a-și exprima trăirile sufletești și de a reda prin creații originale elementele fascinante pe care le transmite cartea, ca efect a lecturării acesteia, a fost atins.
O altă acțiune derulată în cadrul acestei manifestări a fost întâlnirea cu scriitorul Ioan Radu Zăgreanu, profesor senior al Școlii Gimnaziale „Grigore Silași”, care și-a intitulat alocuțiunea „Drumul lecturilor mele”. Domnul Zăgreanu, citind, povestind, comunicând cu elevii, a reușit prin prezența la activitate, să le stârnească interesul viu pentru literatură și împrospătarea imaginii acesteia. Întâlnirile cu scriitorii sunt utile și frumoase, cu participare sensibilă și satisfacții din ambele părți.
Activitatea metodică a bibliotecarilor a continuat cu prezentarea calendarului activităților bibliotecarilor școlari pentru anul școlar 2018-2019 și realizarea analizei de nevoi pentru structurile infodocumentare din județul nostru, prin aplicarea unui chestionar bibliotecarilor școlari de către bibliotecara Alina Mihaela Creț.
Un eveniment emoționant atât pentru colegele mele bibliotecar cât și pentru mine, izvorât din trecutul profesional comun de peste 40 de ani, a fost despărțirea de colega noastră de la Colegiul „Petru-Rareș” Beclean, doamna Monica Timaru, care s-a pensionat.
Îi urăm un călduros LA MULTI ANI! pentru modul în care și-a onorat nobila misiune de difuzare a cărții și informației în rândul cititorilor.
Sărbătoarea din acest an a fost un cântec minunat, de bucurie și dragoste pentru biblioteca școlii.
În Anul Centenarului Marii Uniri, în fiecare domeniu științific sunt ilustrate, prin analize și prezentări sub diverse forme (expuneri, comunicări, studii, recenzii ale unor cărți publicate) numeroasele și remarcabilele contribuții românești la dezvoltarea culturii și a științei în țara noastră, în România ultimilor 100 de ani.
Evenimentul „Cultură și spiritualitate” a fost inițiat de Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud cu ocazia acestei aniversări. La Centrul de Documentare și Informare al Colegiului Național „Andrei Mureșanu” Bistrița a avut loc prezentarea cărții Casina română din Bistrița și rolul ei crucial în înfăptuirea Marii Uniri, autor preot prof. Nicolae Feier. Lucrarea, de o mare valoare documentară, se constituie într-un eveniment editorial unic, devenind o expresie a unei realități profunde a istoriei noastre, și un punct de referință în acest an aniversar.
În aceeași locație, a avut loc și dezbaterea „Centenarul Marii Uniri – proiecte, personalități” susținută de către prof. Dănuț Archiudean. Cu exemple edificatoare și foarte documentate, unele chiar inedite, domnul Archiudean a punctat puterea de model a Cardinalului Iuliu Hossu, dată de ținuta sa morală și profesională de-a lungul întregii sale vieți. „Cu greu ne putem imagina unirea Transilvaniei cu Vechiul Regat al României fără contribuția sa”, a încheiat domnul Archiudean.
Workshop-ul „Metode interactive de predare a istoriei în învățământul special”, organizat tot în cadrul activității metodice „Cultură și spiritualitate”, la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 2 Bistrița, și-a propus să vină în sprijinul profesorilor din învățământul special și totodată să marcheze o dată atât de importantă pentru noi românii: 100 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri, ne-a informat doamna prof. Flavia Precub, moderatorul acestui workshop.
În cadrul workshop-ului s-au prezentat exemple de bună practică, lecții de istorie predate elevilor din învățământul special care au avut conținutul și metodele de predare adaptate particularităților psihice specifice acestor elevi. S-a optat pentru prezentarea unor lecții care au avut în vedere evenimentele premergătoarea Marii Uniri dar și prezentarea pe larg a înfăptuirii Marii Uniri de la 1918. Metodele interactive prezentate au fost însoțite de o serie de organizatori grafici meniți să îi sprijine pe elevi în însușirea conținuturilor prezentate de profesor. Acest workshop s-a dorit a fi un sprijin important al activității profesorilor de psihopedagogie specială cu atât mai mult cu cât învățământul special la ora actuală nu beneficiază de o programă avizată de Ministerul Educației Naționale sau de un manual adaptat nevoilor specifice elevilor cu cerințe educative speciale.
Pe parcursul activității profesorii din învățământul special au avut ocazia să își exprime părerea referitoare la obstacolele întâmpinate în predare, să facă propuneri creative de a depăși aceste obstacole, să specifice resursele folosite și nevoile lor ca profesori în desfășurarea activității didactice. Workshop-ul s-a încheiat prin completarea unor chestionare de către fiecare participant, pentru a oferi un feedback constructiv referitor la întreaga activitate desfășurată.
Întâlnirile prilejuiesc cunoașteri sau mai degrabă recunoașteri a ceea ce odată, chiar și acum, te bucură, te împlinește, te desăvârșește.

bibliotecar Margareta POP,
Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud