joi, 19 decembrie 2013

Decembrie 2013

Ceea ce deosebeşte pe om de animal e un sentiment al răspunderii faţă de sine însuşi. (Camil Petrescu)

ACCENTE

Proiectele de parteneriat Comenius – O sărbătoare a șanselor tale în Europa

În societatea actuală, la nivelul comunităţii, importanţa fondurilor europene sau a celor nerambursabile de la bugetul local, trebuie, în mod evident, să privilegieze domeniile care intersectează cultura, educaţia, sportul sau relaţiile internaţionale – cele care dau de fapt măsura unei dimensiuni europene a urbei respective.
Anul european al cetăţenilor 2013 aduce în prim-plan drepturile care le revin, automat, tuturor locuitorilor Uniunii Europene, în calitate de cetăţeni ai acesteia. Toţi cei 500 de milioane de cetăţeni europeni beneficiază de aceste drepturi în viaţa de fiecare zi, iar avantajele pe care le conferă acestea se răsfrâng şi asupra economiei UE și asupra șanselor educaționale la care au dreptul aceștia.
Prin dimensiunea europeană conferită de Parteneriatele Comenius care se vor prezenta sub haina unei noi generații de proiecte în următorul exercițiu financiar 2014-2020, fiecare școală și cadru didactic are posibilitatea de a accesa programe europene și implicit finanțarea activităților propuse.
Proiectele de parteneriat Comenius prin Programul de învățare de-a lungul vieţii, își propun să ofere elevilor şi personalului didactic o gamă largă de oportunităţi de dezvoltare profesională şi personală, pentru a intra în legătură cu colegii din întreaga Europă şi a stabili relaţii perene de colaborare, care, pe lângă faptul că le oferă obiective şi instrumente de lucru comune, promovează înţelegerea reciprocă a culturilor şi valorilor prin intermediul unor parteneriate instituționale de tip bilateral, multilateral, sau de tip Regio. De asemenea, Comenius urmărește: dezvoltarea cunoaşterii și înțelegerii diversității culturale și lingvistice europene în rândul profesorilor și elevilor; sprijinirea elevilor pentru a dobândi competențele și abilitățile necesare dezvoltării personale și cetățeniei active.

Rolul învățământului românesc în promovarea valorilor comunității locale și naționale este unul major, proiectele derulate prin școală venind în întâmpinarea importanței valorizării identității culturale a fiecărei țări europene. Dimensiunea europeană circumscrie dar nu o anulează pe cea locală și națională, diversitatea culturală și lingvistică a celor 28 de țări europene, oferind marii familii europene valori locale și naționale care se cer în mod necesar promovate.
Un bun exemplu în acest sens este Colegiul Naţional Andrei Mureșanu, o instituţie deschisă cooperărilor educaţionale atât la nivelul comunităţii locale cât și în plan internaţional, prin proiectele de colaborare constantă cu orașul înfrăţit Besançon (Franța).
Dimensiunea europeană a instituţiei se regăseşte în derularea mai multor proiecte educaționale finanțate atât de Consiliul Local cât și de Comisia Europeană prin Agenția națională pentru proiecte comunitare. Proiectul european de parteneriat multilateral Comenius, care s-a desfășurat pe o durată de 2 ani, 2009-2011, la nivelul a 2 clase din învățământul primar şi gimnazial, cu activități derulate în cadrul curriculum-ului și reunind trei țări latine, (Franța, Italia, România) a fost o experiență umană și profesională care a motivat și alte școli din județ de a face pași spre dimensiunea europeană a cooperărilor educative internaționale.
Proiectul a vizat schimburi educative între parteneri proveniţi din diferite țări ale Europei în scopul de a descoperi elevilor bogăţia și diversitatea Europei de ieri și de astăzi, să manifeste progres în dezvoltarea cetăţeniei active europene bazate pe înţelegere, respect şi toleranţă. Activitățile derulate în cadrul proiectului, de cunoaștere a partenerilor implicați, au oferit posibilitatea de a promova valorile locale și naționale românești atât partenerilor francezi cât și italieni, de a face să cadă barierele culturale și lingvistice, de a se schimba mentalităţi și prejudecăţi în ceea ce priveşte imaginea noastră ca spaţiu cultural valoros.

Sunt cetățean român, deci cetățean european

Bistrița se detaşează prin istoria sa de veche cetate medievală, unul din cele 7 burguri ale Transilvaniei, despre care elevi și cadre didactice din Franța și Italia au descoperit cu uimire similitudini lingvistice dar și diferențe de cultură și civilizație. Influența culturii germane au identificat-o în arcadele gotice, în arhitectura caselor din centrul vechi, în zidurile ultimului turn din cele 18 care apărau cetatea Bistriței, în prezența vechilor steme heraldice, în edificiul Bisericii Evanghelice cu cel mai înalt turn dintre bisericile evanghelice transilvane.
Partenerii Comenius au descoperit că Bistrița este orașul imnului național, orașul poetului revoluționar Andrei Mureșanu, elevii francezi și italieni intonând imnul românesc sau alte cântece tradiționale românești în spectacolele comune care au oferit tuturor participanților momente de interculturalitate, de interferență lingvistică și civilizațională necesare unei cunoașteri fără prejudecăți a celuilalt. În cadrul unei imersiuni în geografia și istoria locurilor, au avut ocazia să facă deosebirea între adevăr și legendă în ceea ce privește Pasul Tihuța și mitul lui Dracula, să cunoască forme de relief diferite, să practice sporturi într-o țară parteneră în cadrul unui proiect comun, să viziteze Complexul muzeal județean care le-a oferit o călătorie în timp în ceea ce privește ocupațiile, obiceiurile și gustul pentru frumos al oamenilor locului. Acest parteneriat a oferit posibilitatea de a face cunoscut sistemul de învățământ românesc, de a promova personalități locale și naționale în cadrul curriculum-ului românesc dar și în cel din Italia și Franța. Proiectele de parteneriat Comenius reflectă dimensiunea europeană a unei școli care derulează cooperări și interferențe educative, promovând unicitatea cultural-lingvistică a fiecărei țări în diversitatea europeană.
Integrarea într-o reţea a oraşelor înfrăţite a adus Bistriţei nenumărate oportunităţi de afirmare în plan european, în special la nivel cultural și educaţional. Semnarea oficială a parteneriatului dintre oraşele Bistrița și Besançon în 1997 a adus numeroase colaborări la nivelul administraţiei locale dar mai ales la nivelul societății civile, începând cu 2003, anul unui proiect de amploare, numit sugestiv Teritorii Gemene, și care a implicat numeroase instituţii reprezentând comunitatea bistriţeană și cea a oraşului Besançon. În urma acestui proiect monitorizat de primăriile celor două oraşe înfrățite, s-a dezvoltat o întreagă reţea de proiecte şi parteneriate educative, de acțiuni de colaborare între diverse instituţii care au devenit actori ai unei societăţi civile trezite la acţiune de empatia și experienţa partenerului francez. La nivelul societăţii civile, reprezentată de instituţii de învățământ, ONG-uri, asociaţii, aceste colaborări franco-române au condus indubitabil spre o conştientizare și punere în practică, prin intermediul proiectelor de parteneriat, a propriilor valori intelectuale, manageriale și educative, fie ele locale sau naționale.
În contextul actual european, promovarea valorilor europene și a dialogului intercultural reprezintă un obiectiv permanent. „În epoca globalizării, care alimentează concomitent speranţe și temeri, trebuie să luptam neobosit împotriva tuturor formelor de intoleranţă și să construim punți de înțelegere reciprocă”, spunea un cunoscut fost președinte al Parlamentului European, Hans-Gert Pötering. Acordul semnat între Inspectoratul Județean Bistrița-Năsăud și Inspection Academique de Besançon între anii 2003-2006-2009 și reactualizat în 2011 la Besançon prin Comenius Regio sunt un exemplu de bune practici în acest sens al colaborărilor educaţionale la nivelul oraşelor înfrățite.
Trebuie amintit ca parteneriatele Comenius Regio au ca scop întărirea dimensiunii europene a educaţiei prin promovarea de activităţi de cooperare între autorităţile locale şi regionale cu rol în educaţie în Europa, oferind ocazia autorităţilor educaţionale, în cooperare cu şcolile şi ceilalţi actori din domeniul educaţiei, din diferite regiuni, să lucreze pe unul sau mai multe subiecte de interes comun. Parteneriatele Comenius Regio ajută regiunile participante să dezvolte şi să facă schimb de bune practici în domeniul sistemului de educaţie, să creeze instrumente de cooperare durabilă şi sprijină financiar realizarea de parteneriate școlare, pentru a crește calitatea și a consolida dimensiunea europeană în educație. Programul Sectorial Comenius, la nivel european, urmărește o țintă foarte ambițioasă, și anume să implice în activități educaționale de cooperare cel puțin trei milioane de elevi până în anul 2013 (http://www.anpcdefp.ro).
Promovarea valorilor naționale prin intermediul cooperărilor educative cu diferite școli din alte sisteme de învățământ europene nu pot să ducă decât la promovarea și dezvoltarea comunicării în limbile străine, prin cooperarea pe tema cetățeniei europene active.
Cetăţeanul european activ este cetăţeanul viitorului, cel pentru care rolul și organizarea Parlamentului european nu are secrete, cel care se implică în viața comunității sale și mai ales propune și câștigă proiecte necesare în vederea dezvoltării unei societăţi durabile, care să-şi promoveze propriile valori locale și naţionale.
Un reprezentant important la nivel european al României, Leonard Orban, membru al Comisiei Europene, spunea că a comunica în mai multe limbi străine dezvoltă creativitatea, elimină stereotipurile culturale, încurajează gândirea dincolo de graniţe și poate contribui la dezvoltarea produselor și a activităţilor inovatoare.
Este ceea ce se întâmplă în dimensiunea educativă, în cadrul proiectelor Comenius, Leonardo sau Grundvig. Barierele culturale au fost în mod evident eludate. Acesta este și rolul acestor proiecte europene care privilegiază comunicarea, toleranța și non discriminarea între parteneri, creativitatea şi în special identitatea naţională în marea familie a diversității europene.

Prof. Cristina IURIȘNIȚI,
Colegiul Național Andrei Mureșanu, Bistrița

FOTOEVENIMENT

Ziua Națională a României a fost sărbătorită cu entuziasm în toate școlile din județul nostru. În imagini, aspecte de la activitățile dedicate acestei sărbători în Școala Gimnazială Șieu Măgheruș.

Colaborare la Proiectul Național „Festivalul Șanselor Tale” – noiembrie 2013

În calendarul activităților multiple pe care le desfășoară școala noastră, un loc aparte îl dețin cele care au ca scop educația civică, pe care am identificat-o ca necesitate majoră în rândul generațiilor actuale de elevi. Unul dintre paradoxurile epocii în care trăim este acela că, deşi industria comunicării se află în plin avânt, omenirea se confruntă cu cea mai severă criză a comunicării. De aceea, elevii noștri trebuie sprijiniți în combaterea acestui trend, trebuie educați să se informeze, să știe cum să folosească informația și să o poată comunica cu ușurință, atât verbal cât și în scris.
În acest context, am fost impulsionați de propunerea de a participa la proiectul național intitulat FESTIVALUL ȘANSELOR TALE. Am gândit că șansele elevilor în tot ceea ce aceștia întreprind la școală, în familie și în societate, au ca temei de reușită, în primul rând o atitudine civică potrivită cu toate ocaziile. Având convingerea ca aceste atitudini pot fi educate în școală și reamintite elevilor în mod periodic, am conceput o activitate în cadrul proiectului național, intitulată „Elevul bistrițean este elev european”, prin care am avut în vedere să realizăm dezbateri, informări și realizarea de proiecte privind calitățile dezirabile ale viitorului cetățean european, pe care să le cultive elevii, viitorii cetățeni. Calitățile dezirabile pentru manifestarea corectă în societatea în care trăim, sunt cele general umane, creștine, adică: bunătatea, toleranța, seriozitatea, conștiinciozitatea, responsabilitatea, buna comunicare, voluntariatul, iubirea, prietenia, respectarea valorilor: familie, onoare, sinceritate și, nu în ultimul rând, acele calități care conturează profilul cetățeanului european de succes: corectitudinea, informarea permanentă și perseverentă. Așadar, i-am invitat pe colegii noștri diriginți să le facem cunoscute toate aceste calități în rândul elevilor, să îi ajutăm să le descopere și să îi convingem să le exerseze, să și le însușească ca deprinderi obișnuite în școală, în familie și în societate.
Activitatea propusă s-a derulat în câteva etape. În prima etapă, am realizat o masă rotundă cu colegii diriginți și am lansat provocarea de a acționa sinergic în vederea îmbunătățirii climatului civic în rândul elevilor. În etapa a doua am distribuit, la alegere, fiecărei clase o temă spre dezbatere la orele de dirigenție și de cultură civică, care să continue cu realizarea de postere pe respectiva temă. În această manieră am atins obiective educative valoroase, ce țin de dezvoltarea capacităților de comunicare, în cadrul dezbaterilor susținute cu elevii, precum și exersarea unor calități de bază, cum ar fi: lucrul în echipă prin bună colaborare, bună comunicare, efort propriu, responsabilitate, muncă corectă, hărnicie, informare, fapt care ne îndreptățește să concluzionăm că activitatea a fost încă o reușită în educarea elevilor. În etapa actuală, cea de diseminare și valorizare a informațiilor, am realizat împreună cu elevii o expoziție cu cele mai reușite postere, pentru informarea celor care vizitează expoziția. Totodată, pentru a dovedi și caracterul sustenabil al acestor postere, invităm colegii să le folosească ca schimb de experiență între clase și la următoarea activitate cuprinsă în calendarul de activități al școlii noastre, înscrisă sub genericul SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE.
Astăzi lansăm o invitație părinților, colaboratorilor și educabililor, la Școala Gimnazială nr. 1 Bistrița, unde, spre bucuria și mândria elevilor și profesorilor de la clasele ciclului gimnazial, expoziția poate fi văzută! Vă împărtășim din bucuria acestei activități, oferindu-vă crâmpeie din expoziție.

Prof. Geta LĂPUȘTE, prof. Veronica CÂMPEANU,
Școala Gimnazială nr. 1 Bistrița


Festivalul Național al Șanselor Tale la Colegiul Tehnic INFOEL

În perioada 18-24 noiembrie 2013, la Colegiul Tehnic INFOEL Bistrița s-au desfășurat activități diverse, sub sloganul „Cetățean român – cetățean european” al celei de a XIV-a ediție a Festivalului Național al Șanselor Tale.
Dezbaterea „A fi activ înseamnă a te implica” a fost o acțiune interactivă și informativă despre tot ce înseamnă cetăţenia activă și a fost organizată de prof. Vultur Livia, prof. Oltean Maria Lucia, prof. Verdeș Delia, prof. Oanea Mihaela și prof. Bacea Adriana în parteneriat cu Centrul Europe Direct Bistrița-Năsăud. Au participat elevii claselor a IX-a E, a X-a I, a XI-a A, a XI-a B, a XII-a A.

Obiectivele urmărite de această dezbatere au fost cunoaşterea şi promovarea drepturilor cetățenilor Uniunii Europene în noile contexte economice, politice şi juridice, induse de provocările societăţii contemporane și promovarea atitudinii civice, de nediscriminare, prin cultivarea cetățeniei active, a responsabilităţii sociale, a spiritului pacifist şi a valorilor democratice. În acest context, participanții au aflat care le sunt obligaţiile, ca cetăţeni ai Uniunii Europene și cum trebuie să se implice pentru a-și face cunoscute drepturile, stipulate de altfel și în legislaţia europeană.
„Cerere și ofertă!” a fost o activitate de diseminare de bune practici coordonată de prof. Miheștean Mihaela, prof. Piciu Daniela și prof. Croitor Claudia în cadrul căreia elevii claselor a IX-a A, a IX-a D și a X-a F, împreună cu profesorii, au asistat la expunerea unui material prezentat de doamna Zbâncă Daniela, referitor la piața muncii din Europa și România. S-au dezbătut problemele referitoare la cererea și oferta locurilor de munca din UE.
Obiectivele propuse de această activitate au fost dobândirea de cunoștințe și abilități necesare pentru realizarea unor planuri de carieră realiste și adaptarea la cerințele pieței, construirea unui model de viață, precum și adoptarea de decizii motivate în orientarea profesională.
„Eu, cetățean european” a fost o altă dezbatere despre drepturi și obligații, coordonată de prof. Folfă Adriana, prof. Nicoară Rodica și maistru Jimborean Grigore, participanți fiind elevii claselor a IX-a G, a IX-a I și a XI-a I. S-au prezentat materiale informative (pliante, broșuri) despre drepturile și obligațiile cetățeanului european. Una dintre clase a făcut și o vizită în zona industrială.
Dezbaterea a urmărit atingerea obiectivelor: identificarea oportunităților pe care le oferă piața unică și valorificarea acestora; identificarea serviciilor europene ca soluții la problemele călătorului european; identificarea întreprinderilor europene pe piața unică a UE.
Activitatea „Europa – valori, drepturi, obligații” a fost organizată de prof. Nagy Mariana, prof. Rusu Cristina, prof. Muț Mariana și prof. Lobonțiu Aurelia, în parteneriat cu „Departamentul educație turism” din cadrul Primăriei Municipiului Bistrița și a avut ca scop educația pentru valorile democrației. Au participat elevii claselor a XI-a C, a XI-a D, a X-a B și a XI-a E.
Cu ajutorul materialelor informative și prezentărilor PowerPoint, elevii au învățat despre valorile europene, despre drepturile și obligațiile cetățenilor europeni, precum și cum să acționeze când își cer anumite drepturi.
„Europa fără frontiere” a reprezentat o campanie de informare a tinerilor infoeliști din clasele a X-a A, a X-a E, a XII-a D și a XII-a C asupra cunoașterii drepturilor și obligațiilor pe care le au în calitate de cetățean european, utilizându-se materiale informative (pliante, broșuri).
Acțiunea a fost organizată de prof. Someșan Laura, prof. Matean Iuliana, prof. Bâz Felicia, prof. Pop Alina și psiholog Brics Daniela, în colaborare cu Centrul Europe Direct, Bistrița.

prof. Alina POP,
Colegiul Tehnic INFOEL Bistrița


Festivalul Național al Șanselor Tale în imagini

Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Bistrița: „La școala europeană de cetățenie” –o călătorie imaginară în Europa pentru a afla de ce se numesc cetăţeni români, cetăţeni europeni, care este marea familie europeană etc. Au participat clasa pregătitoare A și clasa a XI-a D, profil pedagogic. Coordonatori: prof. Rad Aurora și prof. Pintiliescu Andrea Amalia

Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean: Prezentarea piesei de teatru „Avarul” de Moliere, în cadrul Galei de Teatru. Coordonatori: prof. Nelia Nicula și prof. Liana Todoran.

Școala Gimnazială „Iustin Ilieșiu” Anieș: Protejarea mediului înconjurător – prezentări de planșe, machete și film. Coordonator: prof: Frunză Raul.

Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.1 Bistrița: „Fii cetățean responsabil!” – prezentarea rezultatelor obținute în urma participării elevilor și profesorilor la activități practice de protecția mediului, în parteneriat cu Primăria Municipiului Bistrița. Coordonator: Popescu Teodora, profesor logoped.

Școala Gimnazială Cireșoaia: „Satul român – sat european”. Elevii din clasele 0-IV au desenat din imaginaţie satul viitor, iar elevii din clasele V-VIII au scris compuneri despre temă. Coordonatori: prof. Balla Eniko, înv. Mate Timea-Erzsebet.

Școala Gimnazială „Iuliu Prodan” Chiochiș: „Cântec şi joc popular în dar” – program artistic urmat de socializare cu persoanele de la Centrul de îngrijire a persoanelor vârstnice din Nuşeni. Coordonator: prof. Raţiu Daniel.

Grădinița cu Program Prelungit nr.2 Bistrița: „Televizorul, prieten sau dușman?” – ateliere de lucru cu copii și părinți. Coordonatori: prof. Pop Elena, prof. Trifan Oana.

Școala Gimnazială Ilva Mare: „Dăruiește și celui de lângă tine!” – voluntariat (donații). Au participat preșcolari și elevi din clasele a II-a și a III-a. Coordonatori: prof. Griga Valeria, înv. Pralea Fantana Nicolaie și inst. Văsieș Anuța.

Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru: „Ziua Ştafetei! Acum decid eu!” – 10 elevi timp de o zi au practicat meseria dorită. Coordonatori: prof. Rațiu Ioan, prof. Cîrdan Nicu, prof. Ivan Marcel, prof. Borș Viorica, prof. Ganea Vali.

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Năsăud: „Crosul toamnei” – activitate sportivă. Coordonatori: prof. Bidică Emilia și prof. Urzică Georgeta.

Școala Gimnazială „Vasile Scurtu” Parva: „Ziua bunicilor” – activitate integrată. Au participat elevii clasei a II-a A, înv. Vencsel Corina.

Școala Gimnazială Petriș: „La restaurant” – scenetă satirică. Au participat elevii claselor VII-VIII. Coordonatori: prof. Lupșor Cristina și Negreanu Niculina.
  

Proiect Comenius la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 6 Bistriţa

De la începutul acestui an şcolar, 2013-2014, Grădiniţa cu Program Prelungit nr.6 Bistriţa, este implicată în desfăşurarea parteneriatului multilateral Comenius intitulat „Imperiul Sănătăţii – Grădina Zânelor”, număr 2013-1-HUL-COM06-102374, cu durata de 2 ani, finanțat de Comisia Europeană cu suma de 24.000 de euro, în cadrul Programului Sectorial Comenius din programul „Învățare pe tot Parcursul Vieţii”.
La acest eveniment au participat reprezentanţi ai celor cinci ţări partenere: Medical Hight Scool Dortyol Hatay – Turcia, Instituto Progresivo Lanciano – Italia, Bobita Preschool of the Municipality Gyomro – Ungaria, Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia şi Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 6 Bistriţa.
În perioada cuprinsă intre 18 si 21 septembrie 2013, a avut loc lansarea proiectului la Bistriţa coordonat de Weores Sandor Primary Scool and Art School din Gyomro (Ungaria). Dat fiindcă aceasta a fost prima întâlnire s-au discutat aspecte ce ţin de gestionarea în bune condiţii a proiectului, definitivându-se Programul de Lucru al proiectului, cât şi distribuţia sarcinilor ce revin fiecărei ţări partenere. Au avut loc discuţii, mese rotunde, activităţi.
S-a discutat despre realizarea colțului Comenius din fiecare şcoală – grădiniţă participantă, unde vor fi transpuse în imagini toate vizitele de lucru, după ce acestea se vor finaliza. S-au precizat datele exacte ale deplasărilor. De asemenea, s-a stabilit clar planul amănunțit al sarcinilor ce urmează sa fie îndeplinite până la viitoarea întâlnire de proiect, din Ungaria.
Ultima zi de lucru din cadrul acestui proiect s-a încheiat cu o vizită la grădiniţa noastră.
Oaspeţii au fost întâmpinaţi, potrivit tradiţiei româneşti cu pâine şi sare. Primirea invitaţilor şi prezentarea grădiniţei s-a realizat într-o atmosfera caldă, prietenoasă, atmosferă creată şi susţinută de prof. Liana Moldovan – director şi de educatoarele grădiniţei şi prof. Julia Mayla – responsabil proiect.
Fiecare grupă a prezentat activităţile desfăşurate împreună cu părinţii în cadrul proiectului – confecţionarea de steaguri, citirea poveştilor intitulate „Ziua faptelor bune” şi „Ziua recoltei”. Grupa Waldorf a prezentat musafirilor „Sărbătoarea recoltei”. Copiii împreună cu educatoarele au fost îmbrăcaţi în costum naţional, ceea ce a încântat privirile participanţilor.
Mulţumim partenerilor de proiect, colegelor, părinţilor şi copiilor care s-au implicat şi sperăm ca şi pe viitor să primi acelaşi sprijin.

prof. înv. preșcolar Aritina SUSCA,
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 6 Bistriţa


Întâlnire emoţionantă între şcolari şi preşcolari

La Şcoala Gimnazială Nr.4 Bistriţa a devenit deja o tradiţie invitarea copiilor de la Grădiniţa cu Program Normal „Rază de Soare” din municipiul Bistriţa.
Vizita preşcolarilor reprezintă prima activitate a proiectului educaţional „Bine e să fii şcolar!”, iniţiat de cadrele didactice de la Şcoala Gimnazială Nr. 4 Bistriţa, prof. pt. înv. primar Barteş Bombonica şi Zaharie Victoria în parteneriat cu prof. pt. înv. preşcolar Lungu Oana, de la grădiniţa menţionată mai sus.
Scopul acestui proiect educaţional este pregătirea preşcolarilor în vederea integrării cu succes în clasa pregătitoare. Această pregătire a copilului, pentru un debut şcolar optim, reprezintă o preocupare atât pentru educatoare şi învăţătoare cât şi pentru părinţii acestora. Integrarea cu succes a copilului în clasa 0 pregătitoare depinde, în mare măsură, de pregătirea lor, atât sub aspect cognitiv, cât şi socio-afectiv. Parteneriatul dintre grădiniţă, şcoală şi familie, încă din perioada premergătoare intrării copilului în şcoală, se impune ca o necesitate de asigurare a continuităţii funcţionale între cele două trepte de învăţământ – premisă esenţială a succesului şcolar.
Şcolarii si preşcolarii vor fi implicaţi in activităţi culturale, sportive şi artistice, cu rol educativ, pe care cadrele didactice le-au anunţat iniţial părinţilor .
În cadrul primei activităţi, intitulată „Şcoala – un loc primitor”, micuţii oaspeţi au fost întâmpinaţi cu bucurie de către gazde. Au vizitat şi le-au plăcut „şcoala foarte mare, holul imens, clasa frumos amenajată” ca pentru o importantă sărbătoare. Aici au participat la prima lor lecţie de la şcoală, intitulată „Întâlnirea noilor prieteni” şi au citit mesajul pregătit special pentru ei. Apoi s-au împrietenit cu colegii lor mai mari, s-au aşezat în bănci alături de ei, au purtat discuţii şi s-au bucurat de frumoasa întâlnire. Au cântat împreună cântece cunoscute iar la final s-au distrat copios, dansând pe muzica cunoscutei Cleopatra.
Dacă la început copiii au avut emoţii şi au comunicat mai puţin, spre final, „noii prieteni” nu s-au mai putut despărţi. S-au îmbrăţişat, şi-au făcut reciproc cadouri şi au plecat foarte încântaţi de prima lor întâlnire cu „Şcoala” şi cu truditorii acestora.
Activităţile în parteneriat se vor desfăşura timp de un an de zile, fiecare întâlnire având o altă temă şi un alt mod de abordare, astfel încât, la sfârşitul anului şcolar, viitorii boboci să-şi dorească să vină la şcoală şi s-o îndrăgească.

prof. înv. primar Bombonica BARTEŞ,
prof. înv. primar Victoria ZAHARIE,
Şcoala Gimnazială Nr.4 Bistriţa,
prof. înv. preşcolar Oana LUNGU,

Grădiniţa cu Program Normal „Rază de Soare”

sâmbătă, 23 noiembrie 2013

Noiembrie 2013

Acolo unde şcolile prosperă, totul prosperă. (Martin Luther)

ACCENTE

Noul program „Erasmus pentru toţi (2014-2020)”

Erasmus+ sau Erasmus pentru toţi este noul program al Uniunii Europene pentru educație, formare profesională, tineret și sport propus de Comisia Europeană la 23 noiembrie 2011. Propunerea este acum în discuție de către Consiliu European (27 de state membre) și Parlamentul European, care va lua decizia finală.
Erasmus+ va reuni toate scheme curente internaționale pentru educație, formare, tineret și sport existente (Comenius, Erasmus, Leonardo, Youth etc.) și le va înlocui cu unul singur. Acest lucru va spori eficiența programelor, va facilita solicitarea granturilor și va reduce duplicarea și fragmentarea proiectelor şi a iniţiativelor propuse. Programul Erasmus+ urmează să înceapă în 2014.
Aproximativ 5 milioane de persoane, aproape de două ori la fel de multe ca până acum, ar putea avea șansa de a studia sau de a se forma în străinătate cu un grant de la Erasmus+. Printre acestea ar fi educați cu mai mult de 3 milioane elevi din învățământul profesional. Studenții masteranzi ar putea beneficia, de asemenea, de un nou sistem de garantare a împrumuturilor stabilite cu Grupul Băncii Europene de Investiții.
Erasmus+ este noul program propus de Comisia Europeană pentru educație, formare, tineret și sport care ar începe în 2014 și va crește în mod semnificativ fondurile alocate pentru dezvoltarea cunoștințelor,competenţelor şi deprinderilor de bază. Erasmus+ se bazează pe premisa că investițiile în educație și formare reprezintă cheia pentru deblocarea potențialului oamenilor, indiferent de vârstă sau de nivelul lor. Educaţia şi formarea profesională îi ajută pe oameni să se dezvolte personal, să obțină noi competențe,sporind astfel perspectivele lor privind locurile de muncă.
Erasmus+ va avea o structură simplificată, care va îmbunătăți eficiența, ceea ce înseamnă mai multe burse pentru studenți, stagiari, profesori și alte persoane. Beneficiile pentru persoanele fizice vor aduce de asemenea beneficii pentru economia Uniunii Europene în ansamblu.
Oportunitățile de mobilitate și cooperare vor fi consolidate în mod semnificativ în cadrul noului program : în special, vor exista mai multe fonduri disponibile pentru studiu, formare, predare și oportunitățile de voluntariat în străinătate pentru învățământul superior și elevii din învățământul profesional, stagiari, profesorii, formatorii și lucrătorii de tineret. Vor fi de asemenea, mai multe oportunități pentru instituțiile de învățământ și de formare sau organizațiile de tineret să se angajeze în parteneriate pentru schimb de bune practici și cu întreprinderile pentru a promova inovarea și șansele de angajare, precum și un sprijin mai mare pentru platforme de IT, cum ar fi e-twinning, pentru a conecta școlile și alți furnizori de învățare prin intermediul internetului.
Programul va susține trei tipuri principale de acțiuni:
 Oportunități de învățare pentru persoane fizice, atât în cadrul UE și din afara, inclusiv de studiu și de formare, stagii de predare și de dezvoltare profesională și activități non-formale pentru tineret, cum ar fi voluntariatul. Erasmus+ ar oferi oportunități de învățare în străinătate de până la 5 milioane de oameni din toate sectoarele de educație și formare. Europenii ar avea posibilitatea de a studia sau a preda la instituții de învățământ superior oriunde în lume, iar studenții și personalul non-european ar avea mai multe oportunități de a studia, de a preda si de a învăța în Europa. Extinderea programului dincolo de granițele UE va crește atractivitatea învățământului superior european și, în același timp,ar sprijini dezvoltarea învățământului superior în altă parte în lume.
 Cooperare instituțională între instituțiile de învățământ, organizații de tineret, întreprinderi, autorități locale, regionale și ONG-uri, pentru a încuraja dezvoltarea și implementarea unor practici inovatoare în activități de educație, formare și tineret, și de a promova șansele de angajare, creativitatea și spiritul antreprenorial.
 Sprijin pentru reformarea politicilor în statele membre și cooperarea cu țările non-UE, cu accent pe consolidarea politicilor de bază pentru elaborarea politicilor și schimbul de bune practici. Sprijin va include punerea în aplicare a instrumentelor de transparență ale UE, studii de fond și de sprijin pentru agende politice specifice, cum ar fi de la Programul Bologna (studii superioare) și Programul Copenhaga (educație și formare profesională).
Două elemente complet noi vor face parte din programul Erasmus+:
 O schemă de garantare a împrumuturilor pentru a ajuta studenților masteranzi de a-şi finanța studiile în străinătate și de a dobândi competențele necesare pentru locurile de muncă.
 Crearea a cel puţin de 400 de „alianțe ale cunoașterii” şi „alianțe ale competențelor sectoriale”. Alianțe ale cunoașterii sunt parteneriate la scară largă între instituțiile de învățământ superior și întreprinderi pentru a promova creativitatea, inovația și spiritul antreprenorial prin oferirea de noi oportunități de învățare și calificări. Alianțele competențelor sectoriale sunt parteneriate între furnizorii de educație și formare profesională și întreprinderi pentru a promova șansele de angajare prin formarea de noi programe sectoriale specifice și forme inovatoare de predare și formare profesională.
Scopul principal al programului rămâne același –„de a îmbunătăți abilitățile oamenilor și în cele din urmă capacitatea de inserție profesională, precum și pentru a sprijini modernizarea sistemului de educație și formare profesională”. Programul Erasmus+ ar înlocui cele șapte programe existente cu o viziune unitară, ea va reuni Programul de învățare pe tot parcursul vieții existente (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius și Grundtvig), Tineretul în acțiune, și cinci programe de cooperare internațională (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și programul pentru cooperarea cu țările industrializate).

Principalelor acțiuni ale programelor existente vor continua (de exemplu mobilităţile de învățare, proiecte de cooperare și sprijin pentru reformarea politicilor educaţionale europene), dar unele activități vor fi consolidate în cazul în care impactul sistemic asupra educaţiei este cel mai puternic și în cazul în care există o valoare adăugată clară la nivelul UE. Există, de asemenea, o serie de noi propuneri inovatoare, cum ar fi schema Erasmus Master, de garantare a împrumuturilor pentru studenţii masteranzi, alianțele cunoașterii și a alianțelor competențelor sectoriale.
Piața europeană a muncii este, de asemenea, în schimbare. Numărul de locuri de muncă de înaltă calificare este în creștere, în timp ce numărul de locuri de muncă cu calificare scăzută este în scădere. Se estimează că până în 2020 aproape 35% din toate locurile de muncă vor necesita calificări înalte, capacitatea de inovare și capacitatea de a se adapta la noul loc de muncă. Unul dintre obiectivele principale ale strategiei „Europa 2020” este de a ridica nivelul de studii superioare la 40% de la 32% în prezent. Erasmus+ poate contribui prin ajutarea oamenilor de a-şi dobândi abilități mai multe și mai bune prin oportunități de studiu și de formare în străinătate.
Un alt obiectiv principal al educației în strategia „Europa 2020” este de a reduce rata abandonului școlar timpuriu de la 14% în prezent la mai puțin de 10%. Pentru a contribui la acest obiectiv, Erasmus+ va sprijini modernizarea la toate nivelurile de educație și formare, de la educaţia la nivel timpuriu până la nivel secundar și formare profesională inițială. Învățarea non-formală va fi sprijinită, de asemenea, prin schimburile de tineri și activităţi de voluntariat.
Proiectele de cooperare se vor concentra mai mult pe afaceri, inclusiv în calitate de parteneri între instituțiile de învățământ și organizațiile de tineret.
Școlile vor fi încurajate să colaboreze cu colegii lor din alte țări ale UE pentru a spori impactul sprijinului UE și să promoveze sinergii între diferitele forme de cooperare, cum ar fi între elevi-profesori-munca în proiect.

Cifre cheie: Erasmus+ (2014-2020)
- Bugetul total: 19 miliarde de euro (include 1,8 miliarde pentru cooperare internațională)
- Oportunități generale de mobilitate: 5 milioane de oameni
- Din învățământ superior: 2,2 milioane de studenți
- Din învăţământul preuniversitar şi alte sectoare: 1 milion de profesori, formatori, lucrători de tineret și alte categorii de personal.
- Educația și formarea profesională: 735 000 de studenți
- Scheme de schimb de voluntari și de tineret: 540 000 de tineri
- Împrumut schema de finanţare Master: 330 000 de studenți
- Studenți internaționali: 135 000 de studenți
- Diplomă comună acordă: 34 000 de studenți
- Parteneriatele strategice: mai mult de 20 000 parteneriate care leagă împreună 115 000 de instituții educaţionale europene.
- Alianțele ale cunoașterii: mai mult de 200 de alianţe instituite de cel puţin 2000 de instituții din învățământ superior și întreprinderi.
- Competențelor sectoriale: mai mult de 200 de alianţe stabilite de cel puţin 2000 de instituţii de educație, formare profesională și întreprinderi.

Bibliografie:
- http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/index_en.htm
- www.llp-ro.ro
Prof. Vasilica GĂZDAC,
Şcoala Gimnazială „Tiberiu Morariu” Salva

FOTOEVENIMENT
Aspect de la activitatea „Toţi suntem la fel” – Conştientizarea diversităţii spirituale pe teritoriul Europei din cadrul Festivalului Național al Șanselor Tale.
Activitatea a fost organizată de înv. Anca Cârdan și înv. Lucreția Hojda în data de 18.11.2013 și s-a desfășurat în Sala festivă a Liceului de Muzică „Tudor Jarda” Bistriţa, având ca invitați pe dl Grigore Andrieș, reprezentant al religiei creștin ortodoxe, și dl Petru Murza, reprezentant al cultului penticostal.

Festivalul Naţional al Şanselor Tale – România 2013

În perioada 18-24 noiembrie 2013 se va desfăşura o nouă ediţie a săptămânii educaţiei permanente – Festivalul Naţional al Şanselor Tale – România 2013, ediţia a XIV-a, sub genericul „Cetățean român – cetățean european”.
Organizarea săptămânii educaţiei adulţilor/ educaţiei permanente se află sub egida UNESCO – Institutul pentru Educaţie –Hamburg, România numărându-se printre cele 48 de ţări din lume care organizează anula acest eveniment.
Activitatea, care are un caracter cultural-educativ şi sportiv, răspunde politicii promovate de MEN pentru diversificarea şi extinderea ofertei de educaţie prin unităţile şi instituţiile de învăţământ şi consolidarea rolului acestora ca centre de resurse educaţionale la nivelul comunităţii.
Având în vedere că în anul 2013 se împlinesc 20 de ani de la introducerea prin Tratatul de la Maastricht a cetățeniei europene, Comisia Europeană a lansat Anul European al Cetățenilor,
ediţia din acest an a Festivalului, a XIV-a, realizată în colaborare cu autorităţile publice locale, instituţiile de cult şi cultură, organizaţii nonguvernamentale, se va concentra pe organizarea şi coordonarea de activităţi şi programe educative, cultural-sportive, de informare și exprimare privind drepturile cetățenilor Uniunii Europene, precum:
- promovarea documentelor europene şi naţionale în exercitarea dreptului la liberă circulație;
- dezbateri, colocvii, simpozioane, seminarii, lectorate pe tema cetățeniei active;
- acţiuni de formare în parteneriat (activităţi culturale, sportive, educaţie civică, educaţie pentru valorile democraţiei, educaţie pentru protecţia mediului, educație religioasă, educație estetică);
- prezentări de imagini foto, expoziții, lansări de filme, de carte, de programe educaționale;
- diseminarea de „bune practici”.
Activităţile mediatizate sub genericul Festivalul Naţional al Şanselor Tale și desfășurate sub deviza „Cetățean român – cetățean european” au ca temă principală promovarea, ca preocupare actuală a Uniunii Europene, a drepturilor cetățenești fundamentale în noile contexte economice, politice şi juridice, abordând, pe lângă drepturile clasice, şi idealuri moderne. Înţelegerea mai bună a drepturilor de către tineri sau de către persoanele adulte poate fi făcută şi prin consultarea unor documente precum Programul Stockholm – O Europă deschisă şi sigură în slujba cetăţenilor europeni (adoptat de C.E. în dec. 2009), Planul de acţiune şi Strategia de punere în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale (2010).
Ca în fiecare an, unitățile școlare vor organiza acţiuni variate: seminarii, conferinţe, mese rotunde, lansări de proiecte, spectacole, concursuri, lansări de carte, voluntariat, vizionări de filme educaţionale, târguri de produse cultural-educative, lansări de programe culturale, sportive şi de educaţie civică, cursuri experimentale/promoţionale, târguri pentru locuri de muncă în cooperare cu AJOFM, acțiuni de formare în parteneriat, dar şi activităţi privind evaluarea organizării Festivalului Naţional al Şanselor Tale.
Aplicanţii proiectului național la nivel județean sunt Inspectoratul Şcolar al judeţului Bistriţa-Năsăud și Casa Corpului Didactic a judeţului Bistriţa-Năsăud, prin coordonatorii activităților desfășurate, prof. Monica Buboly, inspector şcolar pentru educație permanentă, și prof. Elena Egreta Marc, profesor metodist CCD Bistriţa-Năsăud, alături de inspectorii și metodiștii care vor susține prezentul proiect prin acțiunile de monitorizare și raportare a activităților desfășurate în întregul județ.

Profesor Elena Egreta MARC,
metodist CCD Bistrița-Năsăud

FESTIVALUL NAŢIONAL AL ŞANSELOR TALE
ediţia a XIV-a
– program –

Sloganul proiectului: „CETĂȚEAN ROMÂN – CETĂȚEAN EUROPEAN”
Perioada de implementare: 18-24 noiembrie 2013
SCOPUL: Promovarea documentelor europene și naționale privind drepturile cetățenilor Uniunii Europene şi implementarea conceptului european de „cetățenie europeană”.

ACTIVITĂŢI

A.1. Programe de formare, proiecte:

A.1.1. Organizarea/ desfăşurarea programelor de formare planificate pentru luna noiembrie: Curs de inițiere în limba engleză pentru adulți, Curs de limba engleză-nivel intermediar, Educație pentru mediu
CCD Bistriţa – Năsăud
A.1.2. „La școala europeană de cetățenie” - Acțiuni de formare în parteneriat (educație pentru valorile democrației)
Colegiul Național “Andrei Mureșanu” Bistrița
A.1.3. “Sunt cetăţean european și am drepturi!” - Proiect Comenius-prezentare generală (concurs local de afişe pe teme democratice)
Școala Gimnazială „Grigore Silași”Beclean
A.1.4. „Europa – valori, drepturi și obligații” - Educație pentru valorile democrației (Acțiuni de formare în parteneriat)
Colegiul Tehnic Infoel Bistrița
A.1.5. Adult Learners Week-cetățenie europeană
Școala Gimnaziala ,,Grigore Silaşi” Beclean (Centrul de Informare și Documentare)
A.1.6.“Lumina Europei” - prezentarea proiectelor europene și activitate artistică (steagurile Europei realizate din lumânări aprinse)
Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” Năsăud
A.1.7. “Coafuri de azi, de ieri' - Acţiune de formare în parteneriat (antreprenoriat și educaţie estetică)
Sala festivă a Liceului de Muzică “Tudor Jarda”, Bistriţa
A.1.8. “Toţi suntem la fel” - Conştientizarea diversităţii spirituale pe teritoriul Europei (Acţiune de formare în parteneriat)
Sala festivă a Liceului de Muzică “Tudor Jarda”, Bistriţa
A.1.9. “Bistriţa europeană” - Acţiune de fomare în parteneriat (promovarea documentelor locale privind dobândirea statutului de oraş european)
Liceul de Muzică “Tudor Jarda”, Bistriţa, Primăria municipiului Bistriţa
A.1.10. “Dacia: marcă naţională-brand european” - Acţiune de fomare în parteneriat
Liceul de Muzică “Tudor Jarda” Bistriţa, Sediul Dacia – Renault Bistriţa
A.1.11.“Fii liber, nu libertin!” - Conştientizarea unităţii în diversitate, a drepturilor şi responsabilităţilor civice pe întreg teritoriul Europei
Liceul de Muzică “Tudor Jarda” Bistriţa, Asociaţia Pro Apărarea Drepturilor Omului
A.1.12. „Şi tu eşti în Europa – drepturi şi responsabilităţi” - Promovarea documentelor europene şi naţionale privind drepturile şi obligaţiile ce derivă din libera circulaţie (Acţiune de formare în parteneriat)
Liceul de Muzică “Tudor Jarda” Bistriţa, Serviciul Public Comunitar pentru Evidenţa şi Eliberarea Paşapoartelor Simple, Bistriţa-Năsăud
A.1.13. “Europa, de sus!” - Conştientizarea spiritului civic - Acţiune de formare în parteneriat
Liceul de Muzică “Tudor Jarda” Bistriţa, Aerodromul Bistriţa
A.1.14. “Fii cetățean responsabil” - Acțiune de formare în parteneriat cu Primăria Municipiului Bistrița (diseminare de bune practice)
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 1, Parcul Municipal
A.1.15. Parteneriat educațional pe teme de educație civică - Acțiune de formare în parteneriat
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 1 Bistrița
A.1.16. “Eu şi Europa” - Proiect
Liceul cu Program Sportiv , Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 1
A.1.17. “Tineret şi piaţa muncii europene” - Proiect
Liceul cu Program Sportiv, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 1
A.1.18. “Pariați pe Europa” - Proiect
Liceul cu Program Sportiv Bistrița, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 1
A.1.19. Proiect de cercetare a normelor europene privind protecţia consumatorului
Liceul “Radu Petrescu” Prundu-Bîrgăului (CDI)
A.1.20. “2013 - Anul european al cetățenilor” - proiecte POSDRU implementate la nivelul comuniiății
Școala Gimnazială “Artemiu Publiu Alexi” Sîngeorz-Băi

A.2. Conferiţe, simpozioane, seminarii, mese rotunde, dezbateri

A.2.1. „Toți suntem egali” - Dezbatere
Colegiul Național “Petru Rareș” Beclean
A.2.2. „Formarea Uniunii Europene și a instituțiilor europene” – Prezentare Power Point
Liceul de Arte “Corneliu Baba” Bistrița
A.2.3. „Cetățean român-cetățean european” - Dezbatere
Liceul de Arte “Corneliu Baba” Bistrița
A.2.4. “A fi activ înseamnă a te implica” - Acțiune dezbatere despre cetăţenia activă
Colegiul Tehnic Infoel Bistrița
A.2.5. „Eu, cetățean european” – Dezbatere despre drepturi și obligații
Colegiul Tehnic Infoel Bistrița
A.2.6. „Europa fără frontiere” – Dezbatere, prezentări de imagini foto
Colegiul Tehnic Infoel Bistrița
A.2.7. „Viitorul copiilor noştri” – Lectorat  cu părinţii
Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” Bistrița
A.2.8. „Sănătatea ta contează pentru mine!” – Masă rotundă - Educație pentru sănătate (în rândul bunicilor/ părinților)
Școala Gimnazială “Avram Iancu” Bistrița
A.2.9. „Educă-ți copilul să vrea mai mult de la viață!” – Educație moral-civică (consiliere, dezbatere)
Școala Gimnazială „Avram Iancu” - Laboratorul de informatică
A.2.10. Prevenirea consumului de droguri - Educație științifică (masă rotundă)
Școala Gimnazială „Avram Iancu” Bistrița
A.2.11. Avantajele aderării României la U.E. - Dezbatere
Școala Gimnazială “Lucian Blaga”
A.2.12. “Numai împreună vom reuşi” - Diseminarea valorilor europene, referate/ masă rotundă
Școala Gimnazială Lechința
A.2.13. “Vreau să iau o decizie!” – orientare școlară și profesională/ dezbatere/ vizită la întreprinderile din oraș
Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” Năsăud
A.2.14. “Exerciții de democrație” - Educație pentru drepturile omului în mediul rural (dezbatere)
Școala Gimnazială Tureac
A.2.15. “Probleme ale lumii moderne” - Etnobotanicele și drogurile adolescenței (Prezentare Power Point/ dezbatere)
Școala Gimnazială Tureac
A.2.16. “Limbile străine - loc comun de reflecție asupra relațiilor dintre generaţii”- masă rotundă
Liceul Teoretic “Solomon Haliţă” Sîngeorz-Băi
A.2.17. “Adolescentul de astăzi-părintele de mâine” - Dezbatere
Liceul Teoretic “Solomon Haliţă”, Sîngeorz-Băi
A.2.18. ,,Azi elevi rodneni, mâine cetăţeni europeni” / ,,Să fim responsabili - din fiecare drept decurge o îndatorire” - Dezbatere pe marginea documentelor europene şi naţionale
Școala Gimnazială Rodna (Centrul de documentare şi informare al şcolii)
A.2.19. ,,Drepturi și îndatoriri cetățenești” - Dezbatere
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 1 Bistrița
A.2.20. “2013 – Anul European al Cetățenilor” - Lectorat cu părinții pe tema cetățeniei active
Școala Gimnazială Petriș
A.2.21. “Sunt cetățean european!” - Dezbatere pe tema cetățeniei active
Școala Gimnazială Petriș
A.2.22. “Documente europene și naționale în exercitarea drepturilor” - Prezentare Power-Point
Școala Gimnazială Tiha Bârgăului (Sala AEL)
A.2.23. “Drepturile copilului” - Dezbatere
Școala Gimnazială Tiha Bârgăului (Sala AEL)
A.2.24. “Sunt cetățean european, deci am drepturi!” - Dezbatere
Școala Gimnazială Tiha Bârgăului (Sala AEL)
A. 2. 25.“Câștigă prin învățare” – Dezbatere/ Întâlnire cu reprezentanți ai Poliției locale
Școala Gimnazială Tureac
A.2.26. Drepturile omului – Dezbatere
Școala Gimnazială Tiha Bârgăului (Sala AEL)
A.2.27. “2013 - Anul European al Cetățenilor” - Colocviu
Școala Gimnazială Tiha Bârgăului (Sala AEL)
A.2.28. “Adolescentul de azi, cetățeanul de mâine”- Dezbatere (orientare profesională)
Liceul cu Program Sportiv Bistrița
A.2.29. “Cetățea român, cetățean european”- Dezbatere
Liceul cu Program Sportiv Bistrița
A.2.30. “Drepturile omului și cetățenia activă” - Masă rotundă
Liceul cu Program Sportiv Bistrița
A.2.31. Charta fundamentală a drepturilor cetăţeanului european- Dezbatere
Liceul “Radu Petrescu” Prundu-Bârgăului (CDI )
A.2.32. Educția și învățarea atitudinilor specifice cetățeniei active – Dezbatere
Liceul “Radu Petrescu” Prundu-Bârgăului (CDI)
A.2.33. “Cetăţeni  români de elită în Europa”- masă rotundă
Liceul ”Radu Petrescu” Prundu-Bârgăului (CDI)
A.2.34. „ Şcoala părinţilor - beneficiul copiilor” – masă rotundă
Liceul ”Radu Petrescu” Prundu-Bârgăului - Școala clasele I-IV Prundu Bîrgăului
A.2.35. “Sunt român, sunt cetăţean european” – dezbatere
Liceul ”Radu Petrescu” Prundu-Bârgăului (Centrul de Documentare și Informare)
A.2.36. “Călătorie prin orașele Europei" - masă rotundă
Școala Gimnazială Dobric
A.2.37. “ Tendinţe în arhitectura europeană" - masă rotundă
Liceul ”Radu Petrescu”Prundu Bârgăului
A.2.38. “ Toleranţă şi egalitate într-o Europă unită. Cum arată toleranţa? – dezbatere
Liceul ”Radu Petrescu”Prundu Bârgăului
A.2.39. “ Să luptăm împreună împotriva discriminării de orice fel” - Masă rotundă
Liceul ”Radu Petrescu” Prundu Bârgăului
A.2.40. „Esti cetăţean european şi ai drepturi” - dezbatere
Liceul ”Radu Petrescu”Prundu Bârgăului
A.2.41. „Prevenirea si combaterea consumului de droguri,alcoolismului si tabagismului in randul tinerilor” - dezbatere
Scoala gimnaziala ”Dariu Pop”Magura Ilvei
A.2.42. „Mâncăm sănătos,trăim mai mult!” - dezbatere
Scoala gimnaziala”Dariu Pop”Magura Ilvei
A.2.43. „Capcanele din spatele unui zambet frumos” (pericolele din umbra retelelor de socializare) - dezbatere
Scoala gimnaziala”Dariu Pop”Magura Ilvei
A.2.44. „Problematica circulației rutiere” - “Codul rutier” - „Circulatia pietonilor” - dezbatere
Școala Gimnazială “Iustin Ilieșiu”Anieș
A.2.45. „Parteneriat școală-familie” - “Programul educațional PREVINS – masă rotundă
Școala Gimnazială “Iustin Ilieșiu”Anieș
A.2.46. „Poezia – prilej de regăsire spirituală” - dezbatere
Liceul Tehnologic Agricol Beclean
A.2.47. „ Tinerii crestini iau atitudine” – masă rotundă
Liceul Tehnologic Agricol Beclean/ Întâlnire la Protopopiat
A.2.48. „ Eu și părinții –cetățeni europeni” – Ce drepturi și îndatoriri are un cetățean român care lucrează într-o țară din UE? - masă rotundă
Scoala Gimnaziala “Artemiu Publiu Alexi” Singeorz-Bai/ Clubul tineretului
A.2.49. „Eu-cetatean al lumii” – masă rotundă
Liceul Tehnologic “I.C.R.” Caianu Mic
A.2.50. „ Drepturile si indaroririle cetatenilor” – Dezbatere
Liceul Tehnologic “I.C.R.” Căianu Mic
A.2.51. „ Drepturile copilului” – Dezbatere
Liceul Tehnologic “I.C.R.” Căianu Mic
A.2.52. „ Promovarea personala in context european” – Dezbatere
Liceul Tehnologic “I.C.R.” Căianu Mic

A.3. Ateliere de lucru/ workshopuri, lansări de carte, exemple de bune practici

A.3.1. “Let's Europe” - Diseminare de bune practici/ Expoziție
Colegiul Național “Petru Rareș” Beclean
A.3.2. “Speech bubble” - Diseminare de bune practici
Colegiul Național “Petru Rareș” Beclean
A.3.3. “Cerere si ofertă” - Diseminare de bune practici și dezbatere
Colegiul Tehnic Infoel Bistrița
A.3.4. “Protejarea mediului înconjurător – alţi oameni, aceleaşi reguli” - Diseminare de bune practici/ Realizare de postere
Liceul de Muzică “Tudor Jarda” Bistriţa
A.3.5. “Suntem cetățeni ai Planetei!” – Educație artistică (desene/ picturi)
Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Bistrița
A.3.6. “Educația de IERI, educația de AZI” - Educație științific-recreativă
Școala Gimnazială ”Avram Iancu”Bistrița
A.3.7. “Suntem cetățeni europeni. Și noi avem drepturi!” - Educație artistică-științifică (desene/ postere)
Școala Gimnazială ”Avram Iancu”Bistrița
A.3.8. “În țara poveștilor depănate de dragii bunici” - Club de lectură
Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Bistrița
A.3.9. “Minte sănătoasă în corp sănătos” - Educație științifică
Școala Gimnazială ”Avram Iancu”Bistrița
A.3.10. “Importanţa cetăţeniei române în cadrul european” - Realizare postere
Colegiul Național “George Coșbuc” Năsăud
A.3.11. “Activităţi pentru protecția mediului înconjurător” – colaj, realizare postere
Colegiul Național “George Coșbuc” Năsăud
A.3.12. “Cetățean român-dăruind pentru educaţia europeană” - Realizare postere
Şcoala Gimnazială,,Grigore Silaşi”Beclean
A.3.13. “România în context european” - Realizarea planșelor tematice
Şcoala Gimnazială,,Lucian Blaga”Bistrița
A.3.14. “Un zâmbet pentru copiii Europei” – activitate integrată
Școala Gimnazială „Vasile Scurtu” Parva, Grădinița nr. 2 Parva – Dâmburi
A.3.15. “Sunt cetățean european!”
Școala Gimnazială „Vasile Scurtu” Parva
A.3.16. “Micul român zâmbește în Europa” – Activitate cultural-educativă
Școala Gimnazială Nr 1 Bistrița
A.3.17. “Și noi vom fi mari” – Activitate de educație civică
Școala Gimnazială Nr 1 Bistrița
A.3.18. “Vreau să devin un cetățean responsabil” – Activitate de educație civică
Școala Gimnazială Nr 1 Bistrița
A.3.19. “Călători prin Europa” – Activitate de educație civică
Școala Gimnazială Nr 1 Bistrița
A.3.20.“Televizorul, prieten sau dușman?” – ateliere de lucru cu copiii și părinții
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Bistrița
A.3.21.“ Călătorie prin capitatele Europei” – workshop
Grădiniţa Prundu Bîrgăului
A.3.22. “Micul european” - workshop
Grădiniţa Prundu Bîrgăului
A.3.23. “Steagul României - Steagul Europei” - workshop
Grădiniţa Prundu Bîrgăului
A.3.24. “Reporter pentru o zi” - workshop
Școala Gimnazială ,,Gavril Istrate” Nepos/ Televiziunea locală din Sîngeorz-Băi
A.3.25. “România printre prieteni” - Activitate cultural-educativă
Gradiniţa Prundu Bîrgăului
A.3.26. “Steagul nostrum românesc” - Activitate cultural-educativă
Gradiniţa Prundu Bîrgăului
A.3.27. “Drepturile copiilor” – Atelier de lucru
Gradiniţa Prundu Bîrgăului
A.3.28. “Cu Europa la joacă” – Workshop
Gradiniţa Susenii Bîrgăului
A.3.29. “Drapelul românesc. Drapelul UE” – Workshop
Gradiniţa Susenii Bîrgăului
A.3.30. “România printre prieteni” – Workshop
Gradiniţa Susenii Bîrgăului
A.3.31. “România curată – Atelier de lucru
Gradiniţa Susenii Bîrgăului
A.3.32. “Copii României – Florile Europei – Activitate cultural-educativă
Scoala clasele I-IV Prundu Bîrgăului
A.3.32. “Copii României – Florile Europei – Activitate cultural-educativă
Scoala clasele I-IV Prundu Bîrgăului
A.3.33. “Internetul factor al globalizării – avantaje, dezavantaje” - workshop
Liceul Tehnologic Agricol Beclean
A.3.34. “Sunt mândru că sunt cetățean european” - workshop
Scoala Gimnaziala “Artemiu Publiu Alexi”-Singeorz-Bai
A.3.35. “Uniunea Europeană” - workshop
Scoala Gimnaziala “Artemiu Publiu Alexi”-Singeorz-Bai/ Clubul tineretului
A.3.36. “Diseminare de bune practici in educatia ecologica” - dezbatere
Liceul Tehnologic Agricol Beclean

A.4. Concerte, spectacole, serbări, concursuri, competiții sportive

A.4.1. Piesă de teatru “Avarul”
Colegiul Național “Petru Rareș” Beclean
A.4.2. “Mai repede, mai sus, mai puternic” - Competiție de volei
Şcoala Generală „Lucian Blaga” Bistriţa, Sala de sport
A.4.3. “Suntem europeni, dar ne păstrăm identitatea” - Program artistic (dansuri populare româneşi, ţigăneşti şi maghiare)
Școala Gimnazială Lechința
A.4.4. „Crosul toamnei” – Competiție sportivă
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Năsăud, DN 17 - 1km
A.4.5. „Tradiții românești – În ajun de Sf. Andrei, ocrotitorul României” – Șezătoare
Școala Gimnazială “Vasile Scurtu” Parva
A.4.6. „Ziua bunicilor”
Școala Gimnazială “Vasile Scurtu” Parva
A.4.7. „Mă mândresc că sunt român, cetățean european!” – Activitate cultural-artistică
Școala Gimnazială “Vasile Scurtu” Parva
A.4.8. „Sport și sănătate” - Concurs de fotbal/ Demonstratie de Karate/ Concursuri sportive
Școala Gimnazială Tureac
A.4.9. ,,Azi elevi rodneni, mâine cetăţeni europeni” / ,,Prietenie fără frontiere” – Miniexpoziţie lucrări plastice (diseminare proiect european)
Școala Gimnazială Rodna
A.4.10. Scenetă „Să fii elev e meserie grea!” (Scenetă în limba engleză)
Școala Gimnazială Rodna
A.4.11. ,,Dansul Națiunilor - teatru de păpuși” - Activitate culturală
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 Bistrița
A.4.12. “Cetățean român – cetățean european!” - Concurs de creație literară
Școala Gimnazială Petriș
A.4.13. “La restaurant” - Activitate cultural-artistică (piesă de teatru)
Școala Gimnazială Petriș, Căminul cultural Petriș
A.4.14.“Sunt român și-mi șade bine!” (cântec și dans) - Activitate cultural-artistică
Școala Gimnazială Petriș, Căminul cultural Petriș
A.4.15.“ „Călători prin Europa” (călătorie gastronomică) - Activitate cultural-artistică
Școala Gimnazială Nr 1 Bistrița
A.4.16.“Sunt mic dar îmi cunosc drepturile” - Activitate cultural-artistică
Școala Gimnazială Nr 1 Bistrița
A.4.17. „Crosul Europei”
Stadionul Prundu Bîrgăului
A.4.18. „Europa în versuri și culoare” - creații literare și desene
Scoala gimnaziala”Dariu Pop”Măgura Ilvei
A.4.19. „Jocul de mișcare-sănătate pentru trup și suflet” – concurs sportiv
Scoala gimnaziala”Dariu Pop”Măgura Ilvei
A.4.20. „Sport și sănătate” – concurs sportiv
Școala Gimnazială “Iustin Iiliesiu”Anieș
A.4.21. „ Sunt roman, deci sunt cetățean european” - compoziții, creații literare
Școala Gimnazială “Iustin Ilieșiu”Anieș
A.4.22. „ Jocul este lumea mea” – program artistic în limba engleză și franceză
Scoala Gimnaziala “Artemiu Publiu Alexi” Singeorz-Bai/ Clubul tineretului

A.5. Expoziţii, vizionări de filme

A.5.1 Politica editorială a editurii Casei Corpului Didactic „NOVA DIDACTICA” - Expoziţie de carte, monografii, ghiduri, material didactic şi auxiliar - Revista „Didactica Nova”
CCD Bistriţa - Năsăud
A.5.2. „Tradiție și interculturalitate” - Expoziţie cu produse ale activităţii cursanților
CCD Bistriţa - Năsăud
A.5.3. “Fotografia - mod de exprimare” - Expoziţie de fotografie
Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” Bistrița
A.5.4. “Cetățeni mai buni pentru o Europă mai bună” – Prezentare film cu conținut de educație ecologică
Școala Gimnazială Budacu de Sus, Comuna Dumitrița
A.5.5. “ Muzeele Europei” - Educație științifică (vizionare filme)
Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Bistrița
A.5.6. „Carta europeană pentru o şcoală democratică fără violenţă” (Prezentare Power-Point) - Programul ,,Construirea unei Europe cu și pentru copii” (drepturile copiilor și îndatoririle lor)
Școala Gimnazială „Grigore Silaşi” Beclean (Centrul de Documentare și Informare)
A.5.7. “Toleranța în dimensiune europeană” - Proiecție film
Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Bistrița (Cabinet informatică)
A.5.8. “Familia-laboratorul în care noi ne formăm” - Expoziţie de fotografie
Școala Gimnazială Lechința
A.5.9. “Sunt cetățean român, sunt cetățean european” - Epoziție de desene
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Năsăud
A.5.10. Implementarea proiectului “Rădăcini” - cunoașterea trecutului și a tradițiilor comunei (realizarea unei colecții de lucrări și fotografii)
Școala Gimnazială „Vasile Scurtu” Parva, Sala de festivități a Primăriei comunei Parva
A.5.11. „Stop violența în școală!” - Expoziție de postere
Școala Gimnazială Tureac
A.5.12. “Educaţie pentru cetăţenie democratică: trecut, prezent, viitor” – Vizionare de film “Amintiri din epoca de aur” (2009), regia C. Mungiu
Liceul de Muzică “Tudor Jarda” Bistriţa
A.5.13. “Europa în suflet de român, suflet de român în Europa!” - Concurs de desene
Școala Gimnazială Petriș
A.5.14. “Europa în culori”- Expozitie de desene
Școala Gimnazială Nr 1 Bistrița
A.5.15. “Bistrița de ieri, Bistrița de azi” - Eseuri, desene, postere
Școala Gimnazială Nr 1 Bistrița
A.5.16. “Bistrița-oraș european” - Expoziție cu fotografii, imagini sugestive și desene ale copiilor
Gradinita cu Program Prelungit Nr. 2 Bistrita
A.5.17. „Elevul bistrițean este elev european” – Expoziție postere
Școala Gimnazială Nr 1 Bistrița
A.5.18. „Să mâncăm sănătos” – Expoziție de produse ecologice tradiționale
Liceul Tehnologic Agricol Beclean
A.5.19. „Colțul European”– expoziție de fotografie
Liceul Tehnologic Agricol Beclean (biblioteca școlii)
A.5.20. „Copilarie fericita” – expozitie de desene, colaje
Scoala Gimnazială Nr.1 Lunca Ilvei

A.6. Acţiuni de voluntariat

A.6.1 “Cărţi în dar” - Campanie umanitară (donaţii de cărţi)
Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” (Biblioteca şcolii)
A.6.2 “Pentru cel singur și necăjit, o mână întinsă, un zâmbet în plus!” - Educație umanitară/ voluntariat
Școala Gimnazială „Avram Iancu”Bistrița, Azilul de bătrâni
A.6.3. “Pentru cel singur și necăjit, o mână întinsă, un zâmbet în plus!” - Educație umanitară/ voluntariat
Școala Gimnazială „Avram Iancu”Bistrița, Școala Specială
A.6.4. „Generaţiile împreună pentru un oraş mai curat” - Educație ecologică/ voluntariat
Școala Gimnazială „Avram Iancu”Bistrița, Parcul orașului
A.6.5. „Aducem FERICIRE dăruind” - Activitate de voluntariat
Școala Gimnazială Lechința
A.6.6. “Donează o carte, dăruiește o speranță” - Donație de carte pentru biblioteca scolii
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Năsăud
A.6.7 “Un mediu curat, o lume mai bună” - Acțiuni de ecologizare în perimetrul școlii/ Acțiuni de informare a comunității locale prin intermediul unor afișe
Școala Gimnazială Tureac
A.6.8. “Împreună pentru o lume mai bună” – Minitârg de toamnă cu produse ecologice/ Donarea produselor la Azilul de Bătrâni de la Susenii  Bârgăului/ Șezătoare populară cu invitați rapsozi populari ai satului
Școala Gimnazială Tureac
A.6.9 “Ecologizare – “Zona Lac”
Liceul cu Program Sportiv Bistrița, „Zona Lac”- Bistrița
A.6.10. “Cum protejăm mediul-spunem NU poluării!” - protecția mediului înconjurător
Școala gimnazială “Iustin Iliesiu”Anieș/ Parcul din localitate
A.6.11. “Voluntariatul ca forma de educatie pentru sanatate si implicare sociala  - activitate practica in parteneriat
Liceul Tehnologic Agricol Beclean/ sediul Crucea Rosie Beclean
A.6.12. “Redu! Reciclează! Reutilizează! - atelier colectare selective deseuri
Liceul Tehnologic Agricol Beclean  – holul central
A.6.13. “Reciclare si creativitate”- atelier colectare selective deseuri
Sc.Gimnaziala Nr.1 Lunca Ilvei

A.7. Excursii, vizite la obiective economice

A.7.1.  Excursie tematică - Parlamentul României, București
Colegiul Național „George Coșbuc” Năsăud
A.7.2. “Laptele-produs brut, produs finit” – vizită la Fabrica Eliezer. Prod. SRL
Scoala Gimnaziala nr.1 Lunca Ilvei

A.8. Diseminarea proiectului:

A.8.1. „Limba engleză-pașaport pentru cetățeanul european” - Diseminarea ofertei de programe a CCD - Programe adresate persoanelor din afara sistemului de învăţământ
Locul: CCD Bistriţa – Năsăud
A.8.2. Mediatizarea activităţilor desfăşurate sub genericul Festivalului Naţional al Şanselor Tale în presa locală
A.8.3. Mediatizarea activităţilor desfăşurate în săptămâna 18-24 noiembrie –elaborarea, realizarea și distribuirea fluturașilor
Școala Gimnazială Lechința – incinta școlii
A.8.4. Diseminarea bunelor practici desfăşurate în săptămâna 18-24 noiembrie – analiza activităților, acordarea de diplome
Școala Gimnazială Petriș
A.8.5. Diseminarea bunelor practici desfăşurate în săptămâna 18-24 noiembrie – Evaluarea temelor din proiect

Scoala Gimnaziala “Artemiu Publiu Alexi” Sîngeorz-Băi