joi, 17 aprilie 2014

Aprilie 2014

Educația dezvoltă aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele. (Platon)

Nevoia permanentă de etic

Introducere la Reperele etice (1)


Există deja o exegeză, cel puțin la nivelul introducerilor, prezentărilor, prefețelor (făcute de critici, filosofi și literați) la cărțile, cursurile, conferințele, articolele eticianului Teodor Vidam, Această încercare modestă subscrie „exercițiilor de admirație”, ca o recenzie fragmentară și stângace în orizontul unei percepții posibile de la un anumit nivel al întâlnirii și al așteptărilor ce se dezvoltă de aici. Având la îndemână cartea Teodor Vidam, Repere esențiale ale gândirii etice europene, Ed. Argonaut, 2012, prescurtat: [V2012], încercăm să redescoperim semnele inimii nobile… ca omagiu față de un eveniment personal și discret din 12 XI. Pentru un studiu al operei profesorului și gânditorului Teodor Vidam, am simțit nevoia de cinci termeni, deopotrivă consacrați și înnoitori la nivelul încercării noastre nevrednice de a scrie despre și a comenta aspecte inefabile…
1. Erörterung (în accepțiunea noastră: cercetarea dimpreună cu un comentariu al ei)
2. Ereignis (în accepțiunea noastră: experiența semnificantă)
3. Gelassenheit (disponibilitatea în special la nivelul receptării)
4. Sinalethism (înlănțuirea adeveritoare explicată de Constantin Noica în Logica lui Hermes, exemplificată prin Tomas d`Aquino)
5. Clynamen (deviere, abatere, termen folosit de Epicur într-o analogie cu mișcarea atomilor pentru explicarea instituirii morale, în sensul puterii libertății de a depăși necesitatea)
Primii trei termeni sunt heideggerieni, reîntâlniți la Paul Ricoeur, în demersul explicării metaforei esențiale, a dialogului despre ființă și Dasein, păstorul ființărilor în ipostaza reprezentativă înțelegerii deopotrivă a omenescului pe parcursul raportării la lume, la divin, la ideal, la timp, la finalitatea excursului însuși. Pe scurt, în cazul filosofului român, încercăm să surprindem căutarea „ființei etice”, și pașilor constituirii moralității. Următorii doi termeni urmăresc verificarea unor intuiții in statu nascendi: A) Vorbim despre un gânditor de anvergură europeană B) Vorbind despre reperele etice selectate de autor: ca să le cunoști sau recunoști, trebuie parcurs drumul, dar ne gândim și la continuarea firească a operei sale filosofice.
1. Prezență singulară pe tărâmul filosofiei românești despre care s-a învățat că îi lipsește preocuparea etică, îl descoperim cu entuziasm, încercând a defini „fenomenul Vidam”, prin nevoia permanentă de etic, iar domnul profesor universitar este o prezență extrem de activă populând ritmic și coerent tărâmul cercetării cu lucrări de importanță vitală pentru lumea în care trăim. Spirit cartezian, autorul Reperelor își definește de fiecare dată termenii, îmbogățindu-i mereu: „Moralitatea, la fel ca și limbajul, este o operă spontană și colectivă… Morala aparține deopotrivă sferei acțiunii și culturii. Ea este produs și proiect: produs datorită intercondiționării dintre moralitate și imoralitate, proiect pentru că e imposibil să se sustragă devenirii sociale… Ea analizează critic și orientează. Paradoxul moralei este de a pendula între necesitățile de a orienta și demersul convingerii, adică de a lua parte la acțiune prin adeziune. În raport cu morala, etica este o cercetate sistematică de ordin secund, dar nu secundar. Obiectul său de cercetare sistematică îl constituie judecățile de valoare despre conduitele umane, adică un corpus sistematizat despre principii și norme morale…” [V2012] p.148.
Dincolo de temeiurile actualității eticii (sociologic, antropologic, praxiologic), statutul ei științific (prin cunoaștere spornică și adecvare la obiect, abordare interdisciplinară) și filosofic (prin tradiție, istorie, obiect sau domeniul de referință, natura demersului), dincolo de funcțiile eticii (cognitivă, normativă, axiologică, persuasivă) și modalitățile discursului etic, dincolo de virtuțile și limitele funcției educative descoperim reperele autentice, inclusiv prezențele românești în aria filosofiei europene. „Considerăm că pașii semnificativi în plan etic al ființei umane pot fi următorii: trecerea de la condiția de agent natural la aceea de agent moral; trecerea de la condiția de individualitate prin intermediul conștiinței morale la aceea de persoană rezonabilă și trecerea de la persoana rezonabilă la aceea de personalitate al cărui principal suport îl constituie caracterul. Acolo unde personalitatea se estompează, moralitatea se diminuează.” [V2012] p.208.
2. Și-a dedicat întreaga viață cercetării etice… „O alchimie în muguri de crez”. Iată omul de a cărui experiență și model avem nevoie… „Prima obligație pe care o practicăm… este ordonarea experienței trăite” [V2] p.122. Viziunea marxistă indică omul ca ființă teleologică… iar viziunile idealiste și toate filosofiile, în general, recurg la un epohe, un fel de oprire a spiritului, sau acordului rațiunii, într-o clipă de răgaz, oarecum uitată astăzi datorită obsesiilor individualismului și consumerismului ce marchează crizele actuale: „s-a pierdut autoîntemeierea rațională și autoinstituirea politică legitimă și responsabilă”… „Datoria eticianului este de a înțelege, explica și justifica omul contemporan în singularitatea sa, raportându-se la celelalte ființe și la restul lumii” [V2012] p.14.
3. Este nevoie de o deschidere spre recunoașterea și cultivarea adevărului întemeietor al acțiunilor responsabile. „Nici perspectiva determinării strict economice, nici subordonarea exclusivă a celorlalte valori sacrului nu ne scoate din impas.” [V2012] p.15.
4. Pornind de la adevăr se poate spera la dreptate și la îndreptățirea binelui recognoscibil și confirmabil al atitudinii și faptelor noastre, totuși baza ne apare destul de subțire dacă ținem seama de paradoxul inferenței asupra căruia atrăgea atenția Leibniz: „Se caută ceea ce se știe, și nu se știe ce se caută”. Totuși… „Întregul real imediat care ne înconjoară, tot ceea ce constituie realitatea noastră nemijlocită, nu se poate concepe decât în funcție de ideal.” ([V2012] p.138). „Adevărul nu e adevăr, fie el științific, filosofic, artistic, sau teologico-religios pentru a se substitui spiritului, ci reprezintă coloana de rezistență și permanența acestuia…” ([V2012] p.118.
5. O posibilă abatere a eticianului român de la stilul său sintetic, riguros și sobru ar putea fi ceea ce am anticipa imaginând-o scrisă urmând poeticul și meditativul (gen „Singen und Denken”) sau precum Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, ca Meditațiile împăratului Marcus Aurelius, sau ale Sfântului Augustin, ca Exercițiile spirituale ale Sf. Ignatiu de Loyola, ca zicerile de aur pytagorice, sau cele ale lui Epictet, ca scrierile-parabole ale lui Paul Coelho, ca un jurnal al conștiinței (precum Max Frisch ori Elias Canetti), ca niște scrisori adresate fiului său, fiilor spirituali, poporului nostru, punând în fața tuturor un dar sublim, o reînnoită etică a educației caracterului, atât de necesară unei lumi aflată în derivă.
Moralitatea cere de la fiecare eforturi reînnoite și reluate în mod repetat de formare a unui caracter demn și responsabil.” [V2012] p.163 / „Formarea eticii caracterului solicită o înțelegere justă a relațiilor dintre experiență și valoare, sintagmă neglijată pe nedrept în arealul gândirii filosofice românești.” [V2] p.123 / „Viitorul nostru depinde de justa cumpănire a mai multor balanțe: în primul rând concilierea între cerințele teoretice și practice, în al doilea rând, echilibrarea fragilă dintre interese și valorile care le servesc, în al treilea rând, identificarea unui modus vivendi între cunoștințe, interese și valori.” [V2012] p.127.

Prof. Ovidiu BOCȘA,
Școala Gimnazială „Ion Pop Reteganul” Reteag

Săptămâna altfel la „Avram Iancu”

Săptămâna altfel „Să știi mai multe, să fii mai bun” a început la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Bistrița cu „Ziua sportivă”, zi în care s-a desfășurat o amplă acțiune la care au participat toți elevii școlii, în două serii. Activitatea a avut ca partener „Asociația de luptă antidrog A.M.A.” și s-a desfășurat sub sloganul „Sportul Contra Droguri”. Și cum sportul reprezintă o activitate de natură fizică, activitatea s-a desfășurat pe terenul de sport, avându-i ca antrenori pe profesorii de sport și făcând exerciții ritmice pe o muzică bine aleasă. Coordonatorul întregii acțiuni a fost consilierul educativ din școală, profesor pentru învățământul primar, Biriș Ana Maria, ajutată de diriginții și învățătorii claselor participante.
Mai multe informații găsiți pe saitul școlii www.sgai.ro.
„Ziua atelier” din cadrul Săptămânii altfel desfășurate la Școala Gimnazială „Avram Iancu” a adus împreună mai multe școli din județ, școli participante la proiectul educațional „Meșteșuguri și tradiții”. Au sosit invitați elevi și profesori din Salva, Tonciu, Petriș, Telciu și au adus cu ei costumele tradiționale din zonele geografice respective, cântece populare specifice și ne-au împărtășit câteva obiceiuri și tradiții locale: pictarea icoanelor pe sticlă, împodobirea cu mărgele o ouălor de Paști, împletirea coșurilor din papură, torsul lânii cu ajutorul furcii. Profesorii din școala noastră au organizat expoziții și ateliere de lucru pe holurile școlii, unde elevii și profesorii s-au întâlnit și au împărtășit din cunoștințele lor. A fost invitată de onoare cântăreața de muzică populară Ioana Hangan, care a cântat un cântec religios legat de sărbătoarea pascală, iar eleva noastră Adina Bojor a cântat o horă care i-a făcut pe toți invitații, mici și mari, să se prindă în joc, demonstrându-se încă o dată faptul că, cântecul și jocul îi unește pe oameni, îi face să fie mai buni, așa cum a remarcat doamna director Elena Andron. Mai multe imagini găsiți pe saitul școlii www.sgai.ro.

Prof. Elena NĂSTASE,
Școala Gimnazială „Avram Iancu” Bistrița

Ziua internațională a francofoniei

Organizația Internațională a Francofoniei” (în franceză „Organisation internationale de la francophonie”) este o organizație internațională care, pornind de la afinitatea pentru limba franceză, reunește state și guverne de pe cinci continente: 53 de state și guverne cu statutul de membru cu drepturi depline, 2 cu statutul de membru asociat și 13 cu statutul de observator.
Termenul de „Francofonie” a fost utilizat, într-o primă accepţiune, la sfârşitul secolului al XIX-lea, pentru a desemna spaţiile geografice unde limba franceză era folosită în mod curent.
În anii 1950-1970, s-a avansat ideea unei comunităţi francofone, fapt care a condus la crearea primelor organizaţii şi instituţii francofone. La 20 martie 1970, se înfiinţează Agenţia de Cooperare Culturală şi Tehnică (ACCT), cu sediul la Paris, unica organizaţie interguvernamentală şi principalul operator al Mişcării Francofone. Începând de la această dată, ziua de 20 martie marchează „Ziua Internaţională a Francofoniei”.
Anual „Ziua Francofoniei” este sărbătorită și în unitățile școlare din județul nostru printr-o serie de activități realizate de către profesori de limba franceză, dar nu numai, împreună cu preșcolarii sau școlarii din grădinițe și școli în activități foarte diversificate, de la jocuri, cântece și poezii în limba franceză, până la audiții, prezentări video și Power Point, expoziții sau concursuri Karaoke și de cultură generală. Dintre activitățile realizate în săptămâna 17-21 martie 2014 și trecute în Oferta de programe și activități a Casei Corpului Didactic pentru anul școlar 2013-2014, în 19 unități școlare din județ 46 cadre didactice au realizat 39 de activități diverse împreună cu cei 2140 de elevi implicați în aceste activități pe parcursul „Săptămânii francofoniei”.
Școala Gimnazială nr.4 Bistrița

Școala Gimnazială „Iustin Ilieșiu” Anieș

Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Bistrița

Școala Gimnazială nr.7 Viișoara

Liceul Teoretic Sanitar Bistrița

Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Chiuza

Școala Gimnazială „Grigore Herinean” Galații Bistriței

Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru

Școala Gimnazială „Paul Tanco” Monor

Școala Gimnazială „Gavril Istrate” Nepos

Școala Gimnazială Nimigea de Jos

Școala Gimnazială „Ion Pop Reteganul” Reteag

Școala Gimnazială „Florian Porcius” Rodna

Școala Gimnazială Vermeș

Școala Gimnazială „Grigore Silași” Beclean

Școala Gimnazială „Tiberiu Morariu” Salva
Pe lângă aceste activități au fost realizate alte activități interesante sub patronajul Societății ARFA (Asociaţia de Prietenie Româno-Franceză) cu ocazia „Zilei francofoniei”, continuate cu alte activități extracurriculare derulate în perioada „Săptămâna Altfel – Să ştii mai multe, să fii mai bun” (7-11 aprilie 2014). Cu siguranță aceste activități se vor desfășura și în viitor, într-o tradițională deja „Săptămână a francofoniei” menită să încurajeze studiul limbii franceze și în afara clasei, prin activități cât mai interesante și atractive pentru copii.

Profesor metodist Elena Egreta MARC
CCD Bistrița-Năsăud

Primăvara francofonă la ARFA – Asociaţia de Prietenie Româno-Franceză

ARFA este o asociaţie înfiinţată la Bistriţa în 1991, care are ca scop promovarea limbii franceze şi a valorilor francofone. Acţiunile pe care le derulează se adresează în primul rând tinerilor, dar şi altor iubitori ai culturii şi civilizaţiei franceze. De-a lungul anilor, cel mai important partener a fost Asociaţia Franche-Sylvanie din oraşul Besançon, înfrăţit cu municipiul Bistriţa.
În luna martie s-a deschis sezonul activităţilor pe care asociaţia ARFA le propune publicului şcolar. Este vorba în primul rând despre, probabil cea mai cunoscută sărbătoare a limbii franceze, Ziua Internaţională a Francofoniei, sărbătorită anual la 20 martie. Voluntarii asociaţiei au propus o activitate inedită, care să aducă în atenţie fondul de carte al asociaţiei – peste 8000 de volume în limba franceză, din toate domeniile.
Cărţile au coborât în stradă printr-un stand de carte francofonă, care a fost prezentat astfel în faţa sediului din zona pietonală. Ca premiu pentru un răspuns corect la o întrebare trasă la sorţi, orice iubitor de literatură franceză a avut şansa să câştige o carte oferită de ARFA. Elevi de la Colegiul Național „Andrei Mureşanu” Bistriţa şi membri ai asociaţiei au fost gazde ale acestei acţiuni care s-a desfăşurat în intervalul 10,00-15,00. Numărul mare de vizitatori, precum şi varietatea acestora – trecători obişnuiţi, elevi de la şcolile din municipiu, reprezentanţi ai presei – au arătat că lectura rămâne o activitate îndrăgită, iar cărţile dăruite au provocat la un exerciţiu nonformal de cultură generală.
Pentru Săptămâna Şcoala Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun, care se desfăşoară la nivel naţional în perioada 7-11 aprilie, ARFA organizează ateliere de artă plastică şi lectură cu vorbitori nativi de limbă franceză. Elevii sunt aşteptaţi să confecţioneze bijuterii din ghips vopsit şi să picteze sub îndrumarea artistului Michel Vinay.
Alţi doi voluntari ai asociaţiei, Maurice şi Jacqueline Boulogne vor propune un periplu în lumea cărţilor prin activităţi ludice, lectură şi un concurs de cultură generală pe teme de cultură şi civilizaţie franceză. Sunt aşteptaţi elevi de la liceele „Liviu Rebreanu” şi „Andrei Mureşanu” Bistriţa, dar şi de la şcolile gimnaziale „Ştefan cel Mare” şi Nr. 4.
Toate activităţile vor avea loc la sediul asociaţiei de pe str. Liviu Rebreanu, nr. 2-5.
Biblioteca ARFA are uşa deschisă pentru toţi cei care sunt interesaţi să afle mai multe lucruri despre lumea francofonă, să se pregătească pentru examene şi concursuri sau să petreacă un moment de relaxare în lumea nepreţuită a cărţilor.

Prof. Monica BUBOLY
Președinte ARFA

Curs de iniţiere în limba germană pentru adulţi

În prezent, în condițiile globalizării, comunicării pe plan global, și implicit a circulației persoanelor și extinderii pieței de muncă, alături de limba engleză apare tot mai evidentă necesitatea cunoașterii limbii germane, solicitată pe plan european și datorită oportunităților oferite de piața muncii din Germania.
Limba germană este limbă oficială în mai multe țări europene (Germania, Austria și Liechtenstein), una din limbile oficiale în alte țări (Belgia, Elveția și Luxemburg), precum și limbă oficială regională în unele regiuni europene (regiunea autonomă Tirolul de Sud din nordul Italiei, Raionul național german Halbstadt din Rusia și Raionul național german Azovo din Rusia) și are statut de limbă co-oficială locală într-o serie de localități din Danemarca, Polonia, Slovacia, Ungaria și România. Până în 1990 a fost și una dintre limbile oficiale ale Namibiei iar din 1990 este limba națională.

Totodată, germana este una dintre cele trei limbi de lucru ale Comisiei Europene (alături de franceză și engleză), una dintre cele cinci limbi de lucru ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, una dintre cele șase limbi oficiale ale OSCE și una din cele patru limbi oficiale ale Asociației Europene de Liber Schimb.
Limba germană rămâne cea de-a treia limbă străină studiată în lume (după engleză și franceză) și acest lucru a fost luat în considerare de către Casa Corpului Didactic a județului Bistrița-Năsăud care a ieşit în întâmpinarea cererii din întreaga comunitate, nu numai a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, încă de acum patru ani când au debutat Cursurile de iniţiere în limbi străine pentru adulţi, de învățare a limbilor engleză, franceză, germană şi italiană, cursuri cuprinse în „Oferta de programe de formare continuă, proiecte şi activităţi” a CCD BN.
Astfel, deoarece exigenţele contemporane ale civilizaţiei şi şcolii europene cuprind și educaţia pe tot parcursul vieţii, care constituie nu numai un drept ci și o condiție a dezvoltării de responsabilități și independențe profesionale, un număr din ce în ce mai mare de adulți de diferite profesii participă la aceste cursuri care le asigură un nivel al competenţelor lingvistice de bază, cel puţin la nivelurile A1 şi A2 ale Cadrului Comun European de Referinţă pentru limbi.
Deși numărul celor care studiază limbi străine în școală este foarte mare, cei care ajung să stăpânească limbile studiate la un nivel suficient sunt relativ puțini deoarece învăţarea unei limbi străine este un proces de durată, având în vedere diferenţele semnificative între diferitele sisteme lingvistice ale limbilor străine studiate şi cel al limbii române. Cu atât mai mult studiul limbii germane cere un efort deosebit datorită diferențelor dintre structurile celor două limbi situate în categorii diferite, una în categoria limbilor germanice și alta în cea a limbilor romanice. Tocmai de aceea este de apreciat efortul cursanților înscriși la cursul de germană care vor parcurge cele 80 de ore, în două module a câte 40 de ore fiecare, și care se desfășoară din luna ianuarie până în luna iunie 2014, cursanții participând în fiecare sâmbătă la cele patru ore ale cursului de limba germană.
Formatoarea este Mihaela-Ioana Cotuțiu, profesor de specialitate, gradul didactic I, titulară la Colegiul Tehnic INFOEL Bistrița și examinator acreditat ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages), un formator creativ, cu pasiune și dăruire pentru profesia sa și cu un dezvoltat simț al umorului, calități care se regăsesc în metodele de predare interactive și activitățile diverse din timpul orelor de curs.
Cursul de inițiere în limba germană pentru adulți se va finaliza cu evaluarea și certificarea cursanților care vor absolvi cele două module până la sfârșitul anului școlar în curs. Și, având în vedere interesul crescut pentru studiul limbilor străine al adulților de toate vârstele și profesiile, se impune în continuare dezvoltarea competenţelor lingvistice nu numai ale elevilor și studenților ci și ale celor care doresc să beneficieze de piața de muncă germană sau, pur și simplu, să își împrospăteze cunoștințele de bază acumulate în anii de școală.
În condițiile exploziei informaţionale din toate domeniile vieţii, nu numai politice și economice, dar şi sociale, învățarea limbii germane poate aduce o mulțime de beneficii, fie la serviciu unde se poate purta o conversație cu partenerii sau colegii de peste hotare sau cu potențialii clienți, fie în vacanțe, când se pot exersa cunoștințele dobândite conversând cu vorbitorii nativi.
Oricare ar fi contextul social în care vor fi utilizate cunoștințele și deprinderile dobândite în cadrul cursurilor de inițiere în limbi străine pentru adulți derulate prin Casa Corpului Didactic, acestea vor constitui baza studiului limbilor moderne, care va constitui punctul de pornire în studiul aprofundat, odată cu efortul constant pentru o cât mai bună însuşire a limbii străine, cu dezvoltarea interdependentă a celor patru deprinderi: ascultare, vorbire, citire, scriere. Acest efort intelectual de dorit pentru toţi indivizii care doresc să se ridice la nivelul exigenţelor societăţii actuale îi va ajuta pe absolvenți să comunice eficient în aceste limbi, atât oral cât și în scris.

Prof. metodist Elena Egreta MARC,
CCD Bistrița-Năsăud

„Sădeşte-ţi viitorul!”

Elevii Şcolii Gimnaziale Dumitriţa participă pentru al 10-lea an consecutiv la proiectul educaţional în parteneriat cu Ocolul Silvic „Dealu Negru”, organizând activităţi legate de sărbătorirea „Lunii Pădurii”. Obiectivul major al acestor manifestări educative a fost promovarea şi educarea unei atitudini pozitive a copiilor faţă de mediul înconjurător, prin dezvoltarea capacităţilor lor de cunoaştere şi înţelegere a acestuia şi formarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a naturii. An de an elevii sunt familiarizaţi cu aspecte legate de viaţa pădurilor, precum şi însuşirea unor norme de comportament ecologic specific pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea individului şi mediul în care trăieşte.
Proiectul educaţional „Sădeşte-ţi viitorul!” se derulează în perioada 15 martie – 15 aprilie 2014, iar pentru că în acest an condiţiile meteorologice au fost favorabile desfăşurării activităţilor de ecologizare şi plantare, ne-am mobilizat mai devreme, iar astăzi, 09.04.2014, cu mic cu mare am fost Voluntari fruntaşi! Aşadar dis de dimineaţă, mai exact la ora 8:30 am plecat de la şcoală 134 de elevi din clasele 0-VIII însoţiţi de 11 cadre didactice cu un autocar de 64 de locuri condus chiar de primarul Comunei Budacu de Jos – Domnul Simionca Florin Sandu, căruia îi mulţumim pentru siguranţa transportului, cu 5 maşini de teren cu remorcă unde am încărcat uneltele elevilor necesare plantării şi 8 angajaţi din personalul tehnico-ingineresc al Ocolului Silvic „Dealu Negru” reprezentat de Inginer Pintea Ilie Dănuţ.
Zona de ecologizare a fost împărţită astfel: prima zonă Bariera Budac – Valea Tisei a fost ecologizată de cei mai mici elevi şi anume: clasa pregătitoare – învăţătoare Ureche Ana-Maria, clasa I – învăţătoare Scridon Corneluţa, clasa a II-a – învăţătoare Rus Alexandra, a doua zonă Valea Tisei – Budacu de Sus a fost ecologizată de elevii claselor a III-a şi a IV-a însoţiţi de învăţătoarele Krişan Alina şi Negrea Ionela, a treia zonă Piatra Corbului – Bariera Budac a fost ecologizată de elevii claselor gimnaziale a V-a şi a VI-a cu diriginţii lor: Mureşan Rodica, Meşter Flaviu şi profesoara de matematică Diţ Anamaria.
Elevii din clasele a VII-a şi a VIII-a însoţiţi de profesorii Popovici Lucica Mariana, Galben Călin şi Ilovan Alina au plantat 500 de puieţi de cireş sălbatic şi stejar roşu în zona Fundoaia, fiind îndrumaţi de inginerii Pintea Mariana şi Ursa Viorel.
Organizarea de anul acesta a fost excelentă, toţi elevii au fost răsplătiţi pentru munca depusă cu un corn cu ciocolată şi un suc sponsorizate de Ocolul Silvic Dealu Negru căruia îi mulţumim pentru programul de astăzi. Astfel la ora 13:30 am ajuns la şcoală mândri de activitatea depusă în decursul unei zile însorite de primăvară!
Elevii Şcolii Gimnaziale Dumitriţa împreună cu cadrele didactice vă urează
„Sărbători Fericite!” şi vă transmit un mesaj eco:

„Plantează un copac pentru viitorul tău!”

Prof. Lucica Mariana POPOVICI,
Şcoala Gimnazială Dumitriţa