miercuri, 20 iunie 2018

Iunie 2018


Întrucât statul întreg are unul şi acelaşi scop, educaţia trebuie să fie una şi aceeaşi pentru toţi membrii săi. (Aristotel)

Alegerea traseului profesional – viitoare carieră în inginerie

Motto: „Dacă nu știi în ce port vrei să ajungi, niciun curent nu este favorabil.” Seneca
Vorbim despre progres, susținem tehnologia modernă, ne bucurăm de noile instrumente performante ce se lansează pe piață; de ce nu ne-am bucura și de noile noastre persoane? Împlinite, mereu altele, mereu eficiente, mereu competitive!
Planul de carieră este un instrument util atât pentru elevi, studenți, masteranzi și proaspăt absolvenți, cât și pentru persoanele care au experiență profesională. Importanța acestuia constă în conferirea de claritate și direcție cu privire la traseul educațional, respectiv profesional, prioritate având setarea obiectivelor concrete în plan educațional și profesional care să includă etapele educaționale, cele profesionale, dar și dezideratele în raport cu statutul socio-profesional și financiar.
De ce o carieră în inginerie? Ingineria este aplicarea cunoașterii științifice, economice, sociale, practice asupra realității materiale și/ sau sociale în vederea proiectării, executării, întreținerii, modificării unor structuri și/sau ansamble care să fie capabile să furnizeze/ genereze rezultate, produse, procese și/ sau efecte predefinite și/sau conforme unor așteptări predictibile și/ sau controlabile.

Odată ce îți cunoști destinația, împarte în pași mărunți acțiunile pe care le poți face pentru ca să îți îmbunătățești punctele slabe identificate!

Calitatea de profesor inginer în învățământul preuniversitar, m-a determinat de-a lungul anilor petrecuți la catedră, să promovez această profesie în rândul elevilor prin antrenarea lor în diferite concursuri și olimpiade școlare care să le aducă un grad mai mare de motivare prin rezultatele obținute, încrederea în forțele proprii, o mai bună orientare în alegerea profesiei/carierei viitoare, competențe în domeniile inginerești în corelare cu cerințele pieții muncii și facilitarea tranziției către viața activă.
În acest context, împreună cu colegele mele de la Colegiul Tehnic INFOEL Bistrița (unde mi-am desfășurat activitatea didactică în ultimii patru ani) Folfă Adriana și Oltean Lucia, domnii maiștrii Jimborean Grigore și Precup Teodor, am pregătit elevii în vederea participării la olimpiadele școlare de la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii”, domeniul Mecanică.
Rezultatele elevilor au venit în fiecare an. O retrospectivă a ultimilor doi ani arată astfel: în anul școlar 2016-2017, cei doi elevi participanți la olimpiada județeană, la clasa a XI-a, au fost recompensați cu premiul I și mențiune iar în anul școlar 2017-2018, la clasa a XI-a, am obținut la olimpiada județeană, premiul II și premiul III și mențiune la clasa a XII-a. Nefiind acordat premiul I la clasa a XI-a, am reprezentat județul la olimpiada națională la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii”, domeniul Mecanică, care s-a desfășurat la Mioveni, în județul Argeș, obținând premiul I! (am savurat momentul și în calitate de profesor însoțitor al lotului de elevi olimpici ai județului!)
Colaborarea mea de-a lungul anilor cu Centrul de Consiliere și Orientare în Cariera (OCOC), director prof. dr. ing. Diana Ioana Popescu, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, a condus la semnarea unui Acord de parteneriat, la începutul anului școlar, între doamna director a OCOC și domnul director prof. IOJA Ioan – Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud, unde lucrez ca profesor metodist. Oportunitatea participării la evenimentul inițiat de Facultatea de Construcții de Mașini și Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră, Sesiunea științifică națională pentru studenți și elevi „O CARIERĂ ÎN INGINERIE” – Ediția a IV-a 26 aprilie 2018, Cluj-Napoca, eveniment care recompensa premianții locurilor I, II și III cu admiterea la facultate fără examen, cu condiția obținerii mediei la bacalaureat peste șapte, a fost o nouă provocare.
Astfel, trei dintre elevii olimpici, au format o echipă condusă de doamna profesor Oltean Lucia, la activitatea: Concurs pe teme inginerești (îndemânare, creativitate, aptitudini tehnice, informatică, desen) între echipe, formate din câte trei elevi de liceu, cu următoarele grupuri de lucru: a) AutoCAD – primul pas spre inginerie, obținând premiul I, https://cm.utcluj.ro/anunturi/o-cariera-in-inginerie-26-aprilie-2018.html. La activitatea 1. Sesiune de comunicări științifice pentru studenți și elevi, SECȚIUNEA 1 – Știință și inginerie, am coordonat un alt elev olimpic (din cei patru), în elaborarea și prezentarea unei lucrări științifice, pentru care a obținut premiul III; programarea prezentării lucrărilor (II) se poate vedea la adresa https://cm.utcluj.ro/files/anunturi/180424_Programare%20sustinere%20lucrari_26_Aprilie_2018.pdf. Activitățile s-au desfășurat la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Programul complet al zilei de joi, 26 aprilie a fost postat la adresa: https://cm.utcluj.ro/files/anunturi/180422_Progam%20OCI_26_Aprilie-2018.pdf.
Implicarea celor patru elevi în desfășurarea olimpiadelor județene și naționale, participarea la evenimentul organizat de OCOC, UTC-N, dorința lor de obținerea unor rezultate de „podium”, au condus la valorificarea practică a competențelor dobândite, obținerea unui feedback favorabil, constituind pași în ALEGEREA TRASEULUI PROFESIONAL și, de ce nu, VIITOARE CARIERĂ ÎN INGINERIE!
Aceste rezultate confirmă preocuparea elevilor pentru asimilarea de cunoștințe prin implicarea activă în diferite activități, proiecte, toate fiind benefice facilitării inserției cât mai rapide pe piața muncii.
Un îndemn pentru elevi: Fii consecvent! Nu te opri din dezvoltare! Păstrează-ți motivația, întoarce-te în mod constant la notițe, vezi unde te afli, sărbătorește cât ai realizat și vei fi entuziasmat să mergi mai departe. Consecvența în ceea ce faci are rezultate de care te bucuri, pe care le vezi, le simți, le percepi, le măsori. Disciplina îți formează un obicei, acela de a avea succes.
Continuați-vă formarea, căci formarea continuă este o datorie și o condiție esențială a reușitei pe termen lung!

Bibliografie

prof. metodist Doina-Marilena BOGDAN,
Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud
prof. Lucia-Maria OLTEAN,
Colegiul Tehnic INFOEL Bistrița

Spații de învățare virtuale cu Go-Lab

Go-Lab este o platformă complexă cu licență gratuită de tip Open Source ce permite administrarea unui subdomeniu, crearea și gestionarea de aplicații pe domenii de interes este accesibilă tuturor și contribuie la elaborarea sau îmbunătățirea de „ILS” (Inquiry Learning Spaces) cunoscută ca un spațiu virtual de învățare ce oferă un mediu constructiv, interactiv și integrat, centrat pe învățare, predare, evaluare.
Go-Lab deschide laboratoare virtuale, laboratoare la distanță și seturi de date din experimente de laborator pentru diverse discipline, utilizate pe scară largă în educație. De asemenea permite accesul la surse de informare, cunoaștere mai extinsă și mai variată, promovează munca independentă, inventivitatea și creativitatea elevilor, iar aplicațiile și laboratoarele postate pe platformă, se pot integra în activitățile de predare, învățare și evaluare.
Pentru că Go-Lab include o paletă foarte largă de aplicații și servicii care folosesc Web-ul, fiind o platformă unitară, organizată pe comunicare este foarte important ca elevii să le cunoască, să le utilizeze și să le integreze în diverse planuri de lecții.
Această platformă constituie o provocare și orice cadru didactic se simte motivat atunci când lucrează pentru îndeplinirea unui obiectiv personal, profesional, sau când își creează propriile aplicații pe care le poate publica pentru a fi puse la dispoziția altor profesori și elevi.
Utilizarea platformei GO-LAB la clasă oferă o multitudine de instrumente utile în predare-învățare-evaluare și însăși modalitatea de definire a aplicațiilor permite o adaptare la nevoile educabililor – elevi, sau alte categorii care trec printr-un proces de formare, fie inițială, fie continuă.
Aceasta platformă constituie o punte de legătură între foarte mulți profesori din Europa, din afara UE, este o resursă importantă de idei pentru activități de învățare și va contribui la dezvoltarea unei comunități puternice în domeniul educativ online.
Portalul Go-Lab oferă posibilitatea de a utiliza experimente științifice personalizate cu ajutorul numeroaselor instrumente și resurse de predare inovatoare ce sunt structurate în funcție de nivelul de învățare al elevilor.
Datorită structurii ILS și a aplicațiilor de susținere, elevii sunt orientați către un proces de cercetare, investigare, fiind asistați în:
- pregătirea experimentelor,
- formularea de întrebări și ipoteze de cercetare,
- efectuarea de experimente,
- analizarea rezultatelor și
- tragerea concluziilor, care îi va ajuta în dezvoltarea gândirii critice, în luarea deciziilor, un lucru foarte important pentru ei de a se integra pe piața muncii după finalizarea liceului.
Toate „ILS”-urile create nu sunt doar niște activități în sine, ci produsele lor sunt integrate și valorificate mai departe de către alți profesori pentru îmbunătățirea sau crearea unui nou ILS, pentru a le integra în curriculum, în proiectele colaborative online, ce constituie un motiv în plus de a crește numărul de aplicații create.
Din punctul meu de vedere, învățarea devine eficientă când profesorul construiește un material de învățare, pentru ca elevii să interacționeze cu acest material de învățare și să experimenteze, pentru a înțelege.
În acest context, elevul este parte a unei comunități de învățare, în care este pus în situația de a înțelege ce are de făcut, de a explica celorlalți și de a lucra împreună, de a se informa, documenta și extrage informații utile dezvoltării lui profesionale, prin utilizarea resurselor disponibile de pe platformă.
Implicarea în cadrul proiectului Go-Lab, a constat în popularizarea acestuia în școală, dar și în afara școlii(la nivel județean, național și internațional) prin crearea de materiale promoționale (flyere, broșură de prezentare, afișe, prezentări multimedia, filme documentare dar și planuri de lecții pe care le-am distribuit colegilor din școală și din țară, postate pe pagina de socializare a proiectului, pe site-ul școlii dar și în diverse publicații online și reviste de specialitate.
Prezentarea elevilor la clasă a unor aplicații și laboratoare în scopul efectuării unor experiențe științifice dar și cu scopul realizării de produse finale pe care le-au personalizat, în funcție de domeniul de calificare.
Platforma Go-Lab se bazează pe învățarea prin descoperire, pentru că permite accesul online la laboratoare științifice din întreaga lume și facilitează munca profesorilor dar si a elevilor prin realizarea de produse finale cu aplicabilitate practică.
Go-Lab / Next Lab este o comunitate care va câștiga din ce în ce mai mulți membri în următorii ani datorită politicii de promovare aplicate, prin dezvoltarea de legături de comunicare, colaborare și cooperare între elevi și cadre didactice din țară, prin organizarea de sesiuni de formare online, cursuri de învățare combinată ce vor avea ca scop dezvoltarea personală și profesională, dar și îmbunătățirea competențelor de utilizare a tehnologiei (TIC), prin atașarea, integrarea activităților de proiect la unele arii curriculare.
Învățarea bazată pe laboratoare online reprezintă o abordare care presupune un stil de învățare activ prin integrarea în programele de învățare a platformelor online în funcție de stilurile de învățare ale elevilor și de tipurile de inteligență ale acestora.
Elevul trebuie să fie implicat în procesul propriei educații și trebuie să devină responsabil pentru progresele pe care le face.
Integrarea platformelor online în lecție , poate conduce la realizarea unor produse utilizabile făcând conexiune cu alte discipline.
Există posibilitatea de a grupa activitățile de colaborare, învățare în mediul online ceea ce constituie un instrument puternic pentru implementarea metodologiilor moderne de învățare, concentrându-se pe individul instruit.
Cu laboratoarele virtuale, elevii dobândesc un instrument cu care să experimenteze fără limitări de spațiu sau de timp și care sunt disponibile pe tot parcursul anului și de asemenea pot dobândi abilități computerizate mai bune prin utilizarea mediilor virtuale ce pot fi considerate abilități pentru învățarea pe tot parcursul vieții și orientarea către domeniul STEM.
Știința este un subiect care cuprinde totul în viață, ajută elevii să facă conexiuni cu viața reală, îi ajută la explicare și apreciere în diverse moduri spre înțelegerea lumii noastre.
Prin utilizarea eficientă a noilor tehnologii se pot pregăti elevii și profesorii spre dobândirea de aptitudini necesare în scopul realizării unor activități bazate pe societatea cunoașterii.
Avantajele acestei platforme sunt multiple, dar cele mai importante sunt:
- accesibilitate și flexibilitate,
- sunt disponibile pentru toți profesorii în orice moment și permit împărtășirea unei experiențe comune cu persoane aflate la distanță unele față de altele și discuții pe baza acestei experiențe, facilitând practic transferul de know-how între cadrele didactice.

prof. Lidia RISTEA,
Liceul Tehnologic „Teodor Diamant”, Boldești-Scăeni, Prahova

„Clasa mea, a doua casă” – atelier de creație

La Școala Gimnazială „Lucian Blaga” din Bistrița s-a desfășurat în data de 4 iunie 2018 Concursul județean „Clasa mea, a doua casă!” – ediția I, activitate cuprinsă în Calendarul Activităților Educative Județene 2018 – Secțiunea 4, poziția 2, coordonată de doamna profesor de educație tehnologică Trișcaș Ionica.
Concursul s-a desfășurat pe 2 secțiuni, la secțiunea I au fost înscrise 6 echipaje, iar la secțiunea II au fost înscrise 9 echipaje acestea fiind de la 11 școli participante din județ: Colegiul Național „Andrei Mureșanu”, Școala Gimnazială „Lucian Blaga”, Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, Școala Gimnazială nr. 4 Bistrița, Școala Gimnazială nr. 7 Bistrița, Liceul Creștin Logos, Școala Gimnazială Josenii Bîrgăului, Liceul de Muzică „Tudor Jarda”, Școala Gimnazială nr. 1 Rebra, Școala Gimnazială „Iacob și Ioachim Mureșanu” Rebrișoara, Școala Gimnazială Budacu de Jos.
La secțiunea I elevii au avut de creat o mascotă a clasei din diferite materiale reciclabile reprezentând o valoare fiind însoțită de un mesaj sugestiv, iar la secțiunea II echipajele au confecționat tot o mascotă din materiale reciclabile reprezentând o valoare a centenarului și utilizând culorile acestuia, însoțită de un mesaj sugestiv mascotei alese.
Premiul I la secțiunea I a fost câștigat de echipajul de la Școala Gimnazială nr. 1 Rebra coordonat de doamna profesor Nati Onița, mascota lor a reprezentat „Iubirea”.
La secțiunea II, Premiul I a mers la Liceul de Muzică „Tudor Jarda” echipajul fiind coordonat de doamna profesor Ani Iulia Cristina; ei au ales mascota reprezentând „Libertatea”. Celelalte echipaje au primit premii, mențiuni și premii speciale constând în diplome, rechizite școlare și dulciuri.
Coordonatoarea activității mulțumește domnilor directori ai școlii gazdă pentru sprijinul acordat în desfășurarea concursului, partenerului de proiect Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Bistrița, sponsorilor, tuturor profesorilor coordonatori și însoțitori, Comisiei de jurizare și, nu în ultimul rând, celor 45 de elevi care și-au pus în practică ideile creative, iar produsele finite „mascotele” au dat dovadă de un simț creativ, original și estetic dezvoltat. FELICITĂRI TUTUROR!

prof. Ionica TRIȘCAȘ,
Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Bistrița

Centrul Județean de Excelență Bistrița-Năsăud (CJEx-BN) – 1 an de activitate – 1 an de performanțe – 1 an de speranțe

„Nu putem prezice viitorul, dar putem ajuta la formarea acestuia.”
(K. R. – Revoluția creativă a educației)
Anul școlar 2017 – 2018 propune o nouă unitate de învățământ cu personalitate juridică în rețeaua școlară a județului Bistrița -Năsăud. Aceasta se adresează elevilor capabili de mare performanță și care au nevoie de mediul propice pentru dezvoltare. Ordinul nr. 5169/2015 din 08 septembrie 2015, al ministrului Educației și Cercetării Științifice publicat în MO nr. 692 din 14 septembrie 2015 stă la baza înființării CJEx BN. Urmează aprobarea cuprinderii în rețeaua școlară a jud. BN, de către CL Bistrița și mai apoi aprobarea organigramei centrului de către ISJ BN și încadrarea strictă în numărul de posturi finanțate din bugetele consiliilor locale.
În urma concursului organizat de ISJ BN, în luna august 2017, postul de director este ocupat, prin detașare în interesul învățământului, de prof. Constantin Rus, prof. de fizică titular la CNLR Bistrița. Organigrama CJEx BN mai cuprinde: 0,5 post informatician, 0,25 post secretar, 0,25 post contabil și 87 profesori-lectori pentru 14 discipline. Aceste posturi s-au ocupat prin concurs în lunile septembrie – octombrie: inf. Dorin Berbecariu, secr. Adriana Crăciun și cont. Doina Sbârcea – personal didactic auxiliar și profesorii după analiza și aprobarea dosarelor cu recomandări din partea inspectorilor de specialitate ai ISJ BN.
Activitatea centrului începe de-abia la 1 noiembrie 2017, după rezolvarea tuturor problemelor legate de finanțare și de structurare a grupelor de studiu. Admiterea elevilor în CJEx BN se face prin testarea cunoștințelor după Programa olimpiadelor școlare, cu mult peste nivelul mediu al programelor de la clasă. Au susținut testare 1832 elevi la 14 discipline. Au fost admiși 1364 elevi, la 14 discipline școlare, formând 63 grupe de studiu la nivelul județului BN repartizate astfel: 40 (873 elevi) Bistrița, 10 (219 elevi) Năsăud, 8 (158 elevi) Beclean și 5 (114 elevi) Sângeorz-Băi. Au fost selecționați prin testare și cei 102 elevi din clasa a IV-a la matematică, formându-se 4 grupe de studiu (câte 1 în fiecare oraș).

Viziunea CJEx-BN
Promovăm și sprijinim dezvoltarea elevilor capabili de mare performanță în domenii diverse, formăm un centru educațional în care creativitatea și inovația contribuie la dezvoltarea capacităților individuale la nivel maxim.

Misiunea CJEx-BN
- Să creeze un mediu adecvat dezvoltării inteligențelor multiple;
- Să propună și să dezvolte programe de studiu de înaltă calitate pentru a educa elevii să gândească creativ, să comunice eficient și să lucreze în echipă;
- Să educe elevii supradotați înspre folosirea potențialului lor creativ pentru dezvoltare personală într-un mediu echilibrat de viață;
- Să asigure elevilor capabili de mare performanță un înalt nivel intelectual, moral și civic.

Structura CJEx – BN pe discipline și localități
Se observă că ponderea cea mai mare este alocată disciplinelor din aria curriculară Științele naturii și Informatică: 45 grupe (918 elevi). Noutatea este formarea grupelor de matematică la clasa a IV-a unde concurența a fost foarte mare pentru toate cele 4 puncte de lucru: Bistrița, Beclean, Năsăud și Sângeorz-Băi formându-se 4 grupe.

Ținte strategice
T1. Încadrarea CJEx BN cu resurse umane de înaltă calitate și bine motivate pentru desfășurare de activități de excelență;
T2. Realizarea de programe și activități de înaltă calitate bazate pe creativitate și investigație științifică și obținerea de performanțe la nivel național și internațional;
T3. Promovarea centrului de excelență și creșterea vizibilității activităților și rezultatelor obținute, la nivelul comunității locale, naționale și internaționale.

Rezultate care ne onorează...
Având în vedere obiectivele stabilite pentru CJEx BN și nevoile elevilor capabili de mare performanță, programele de pregătire au avut ca țintă finală participarea cu succes la concursurile și olimpiadele școlare prevăzute în calendarul MEN. Iată care a fost participarea și rezultatele obținute:
Rezultate faza județeană:
Participanți: 772
Premiul I: 53
Premiul II: 54
Premiul III: 49
Mențiuni: 215
Rezultate faza națională:
Participanți: 93
Premii și mențiuni: 41
Selecție lot lărgit pentru Olimpiada Internațională: 2
Felicitări pentru aceste rezultate se cuvin deopotrivă elevilor premianți și profesorilor care i-au pregătit. Totodată ele reprezintă un angajament că anul viitor trebuie să fie unul mai bogat în premii la faza națională și calificare la olimpiadele internaționale.

În loc de final... din Augusto Cury
...pentru elevii premianți
„Visele nu determină locul unde veți ajunge, dar generează forța necesară pentru a vă scoate din locul unde vă aflați. Visați la stele, ca să puteți păși pe Lună. Visați la Lună, ca să puteți păși cel puțin pe munții cei înalți. Visați la munții cei înalți, ca să puteți avea demnitate, atunci când traversați văile eșecurilor și ale frustrărilor.”

...și pentru profesorii excelenți,
„Profesorii nu primesc, din partea societății, aprecierea pe care o merită (...) ei trăiesc în anonimatul sălii de clasă, dar sunt singurii care au puterea să provoace o revoluție socială. Cu o mână ei scriu pe tablă, cu cealaltă mișcă lumea din loc, căci ei lucrează cu cea mai mare bogăție a societății: tineretul. Fiecare elev e un diamant care, bine șlefuit, va străluci pentru totdeauna.”

Director CJEx-BN
Prof. Constantin RUS

Experiența eTwinning – o colaborare interșcolară de succes –

„Școlile să fie nimic altceva, decât ateliere pline de activitate. Numai astfel vor putea să probeze toți, în propria lor practică, adevărul că: învățând pe alții ne învățăm pe noi înșine”, afirma Jan Amos Comenius.
Propunându-și drept scop facilitarea comunicării și colaborării între școli din statele membre ale Uniunii Europene, Programul eTwinning se adresează celor din învățământul preuniversitar, fie ei elevi, învățători, profesori, bibliotecari, consilieri educativi, directori sau inspectori, colaborând cu Programul Sectorial Comenius, platforma eTwinning fiind de altfel baza de date recomandată de Comisia Europeană pentru căutarea de parteneri pentru proiecte Comenius, bilaterale sau multilaterale.
Platforma eTwinning nu oferă doar o satisfacție profesională și personală, ci oferă o schimbare reală în cadrul dezvoltării profesionale a cadrelor didactice, întărește sentimentul de apartenență la o comunitate profesională (europeană) a cadrelor didactice și crește motivația copiilor pentru cunoaștere și învățare. Etwinning oferă posibilitatea cunoașterii și a comparării altor sisteme de învățământ și transpunerea curriculumului formal în activități educaționale interesante.
Parteneriatul educațional tinde să devină un concept central pentru abordarea de tip curricular flexibilă și deschisă a problemelor educative. În abordarea curriculară a educației se identifică nevoia cunoașterii, respectării și valorizării diversității. Este vorba de o diversitate care presupune unicitatea fiecărei ființe umane și multiculturalitatea. Amprenta culturală este importantă pentru că determină bogăția diversității la nivelul grupului social.
Platforma europeană eTwinning oferă posibilitatea cadrelor didactice de a crea parteneriate de colaborare interșcolară între elevi. Pe această platformă, cadrele didactice pot implementa proiecte educaționale în parteneriat cu colegi din țări europene, proiecte care vizează obiective de formare și de dezvoltare a competențelor elevilor în diverse domenii. Prin intermediul platformei, eTwinnerii au acces la o rețea europeană și oportunități pentru dezvoltare profesională, prin colaborarea în proiecte internaționale și prin participarea la seminarii internaționale de formare/ schimburi de experiență.
În cadrul Liceului Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru, unde profesez, particip la patru proiecte pe platforma eTwinning, alături de parteneri europeni. Unul dintre proiecte, active din acest an (2018), se numește „Exchanging easy informal letters”, la care participă 6 membri din: Spania (țara fondatoare), România, Polonia, Cehia, Grecia și Portugalia.
Este un proiect mic pentru a dezvolta abilități certe în elevii noștri într-un mod motivant.
Ideea proiectului se bazează pe două etape:
La început, elevii vor scrie o scrisoare informală de bază, urmând structura acestui tip de text. În acest prim moment, ei se vor prezenta cu o descriere fizică; ei vor scrie despre felul în care aceștia sunt dispuși și despre locul unde se află, adăugând un desen al drapelului țărilor lor.
Scrisoarea adresată va localiza locul în care prietenul este de pe o hartă și va răspunde cu conținut similar.
La a doua etapă, prietenii vor colabora într-un PADLET cu informații, descrieri de bază și fotografii despre orașul/ regiunea/ țara lor.
Obiectivele acestui proiect sunt:
- Motivarea studenților pentru a-și îmbunătăți abilitățile lingvistice pentru a comunica cu alți elevi.
- Învățarea structurii unei scrisori informale.
- Localizarea țărilor în care se află prietenul și cunoașterea regiunilor prin descrierea și schimbul de informații.
- Cunoașterea modului de trimitere a unei scrisori tradiționale prin postul unui poștaș.
- Colaborarea cu prietenii-creatori pentru a crea un PADLET cu informațiile țărilor noastre.
Procesul acestui proiect este împărțit în două etape.
Prima etapă: Schimb de scrisori informale.
În primul rând, expeditorii de scrisori vor trimite scrisoarea la adresa școlilor care doresc să colaboreze.
În al doilea rând, acești elevi trebuie să le răspundă înapoi.
A doua etapă: Efectuarea PADLETULUI.
În acest moment, elevii din diferite țări vor colabora pentru a crea un padlet unde vor încărca fotografii din propria țară și vor descrie cele mai interesante sau celebre locuri.
PADLET-ul se numește „LOCUL ÎN CARE LOCUIESC!” Ei vor evalua cea mai frumoasă imagine a fiecărei țări.
Pentru realizarea activităților acestui proiect, sunt utilizate: scrisori, e-mail, Padlet, alte aplicații (video, fotografii, desene, movie maker), Twinspace, Videoconferințe.
Toate produsele utilizării acestora sunt disponibile în TwinSpace-ul proiectului: https://twinspace.etwinning.net/65096/home.
Participarea la acest proiect le-a permis copiilor de a participa la alt gen de activitate, diferit de cel tradițional, care le-a solicitat implicare, cercetare, colaborare între ei și comunicare într-o altă limbă.
Beneficiile derulării parteneriatelor internaționale prin proiecte eTwinning sunt multiple. Acestea completează și întregesc strategiile naționale privind asigurarea calității educației; oferă o modalitate eficientă de abordare a educației în secolul XXI; permit creșterea calității activităților de învățare desfășurate cu preșcolarii; cresc motivația elevilor pentru învățare/ cunoaștere; permit cunoașterea altor sisteme de învățământ și sporesc formarea competențelor de comunicare într-o limbă străină.
Implicarea în parteneriate școlare prin intermediul platformei eTwinning demonstrează că proiectele realizate se bazează pe stabilirea de relații academice și personale între cadre didactice și elevi aparținând unor diferite culturi, fiind desfășurate de către toate echipele de proiect prin intermediul comunicării, interacțiunii și dialogului intercultural cu scopul de a atinge obiective comune. Prin comunicarea cu elevi care aparțin altor culturi, elevii noștri își îmbunătățesc competențele sociale și se formează ca cetățeni responsabili, devin mai încrezători în forțele proprii, învățând valoarea reală a muncii în echipă.
Proiectele eTwinning extind orizontul elevilor, punându-i în contact cu lumea și diversele domenii de cunoaștere, ceea ce le oferă o mai largă informare și capacitate de a interpreta lumea și analiza critic realitatea cu argumente științifice, prin intermediul noilor tehnologii.

Bibliografie:
1. Istrate, Olimpius, 2013, Rolul proiectelor educaționale realizate prin parteneriate școlare internaționale. Raport preliminar eTwinning RO12, TEHNE – Centrul pentru Inovare în Educație, București, p. 98-102;
2. Cucoș, Constantin, 2000, Educația, dimensiuni culturale și interculturale, Polirom, Iași, p.147.

Prof. Adriana DUMITRU
Prof. Viorica BORȘ
Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru

Ziua Coșbuc la Liceul Tehnologic Agricol Beclean

9 Mai are pentru România o multitudine de semnificații: Ziua Independenței proclamată în 1877, pe 9 mai 1945 are loc semnarea actului de capitulare necondiționată a Germaniei la cartierul general sovietic din Berlin prin care ia sfârșit cel de-al doilea Război Mondial pe continentul european. Pe 9 mai este serbată și Ziua Europei, numită și Ziua Schuman, pentru că Robert Schuman este considerat părintele Uniunii Europene, iar data de 9 mai a fost aleasă ca Zi a Europei de Consiliul European de la Milano în anul 1985.
La 9 mai 1895 la Lancrăm, jud. Alba, se naște poetul Lucian Blaga. Și tot pe 9 mai, dar 1918, exact acum 100 de ani, moare la București poetul George Coșbuc. Astfel „țara pierde un mare poet, în sufletul căruia s-au reflectat toate aspirațiile neamului nostru...” spunea istoricul și criticul literar român Gheorghe Bogdan-Duică la înmormântarea poetului George Coșbuc.
Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la moartea Poetului, elevii de la Liceul Tehnologic Agricol Beclean au organizat un moment cultural artistic, într-un careu festiv din pauza mare, în intervalul orar 10,50-11,10.
Desfășurătorul Zilei Coșbuc a fost următorul:
1. George Coșbuc – prezentare generală
2. Lansarea broșurii „Sunt suflet în sufletul neamului meu”, editată de CJBN, prin Biblioteca Județeană Bistrița-Năsăud
3. Coșbuc către poporul studios – îndemnuri ale publicistului
4. Poetul și copiii
5. Moment artistic
6. Microrecital multilingv
7. Concluzii/„Odă bucuriei”

Elevii noștri au recitat poezii în limbile română, franceză, engleză și maghiară. La final, elevii implicați în realizarea momentului cultural artistic au distribuit broșurile primite de la ISJ BN. Momentul cultural artistic a fost minuțios pregătit de doamnele profesor: Pop Luminița, Kobliscka Alina Maria (profesoare de limba și literatura română), Horoba Daniela (profesor de limba franceză) și Udrea Ligia Ionela (profesor de limba engleză). De asemenea, în realizarea acestui medalion și-a adus contribuția domnul profesor de istorie, Balla Gheorghe Mirel, și domnul Fodor Raul Ștefan, fotograful și sunetistul nostru.

prof. Gabriela SÂNGEORZAN, consilier educativ,
Liceul Tehnologic Agricol Beclean