luni, 21 mai 2018

Mai 2018


„Vrei să înveţi ştiinţele cu uşurinţă? Începe prin a-ţi învăţa limba.” (Condillac)

Învățământul profesional – o meserie pentru viitor

Intervalul 23 martie – 04 mai 2018, a fost plin de evenimente care au scos în evidență bunele practici din învățământul profesional. Scopul principal al activităților a fost creșterea nivelului de conștientizare în rândul elevilor, părinților, antreprenorilor și cadrelor didactice cu privire la importanța solidarității și colaborării în atingerea obiectivelor comune, de a asigura dezvoltarea economică sustenabilă și echitabilă.
Elementul principal al acțiunii Săptămâna meseriilor, reprezentat de concursul pe meserii, a debutat cu o dezbatere învățământul profesional, încotro? care a creat un cadru optim pentru dezvoltarea unui dialog între mediul de afaceri și autoritățile publice, având ca scop sincronizarea competențelor elevilor cu nevoile existente pe piața muncii.
Concursul pe meserii a adus față în față 60 de elevi (clasa a X și a XI – învățământ profesional), organizați în echipaje, din cadrul a 14 unități de învățământ. Aceștia și-au demonstrat competențele și abilitățile practice în cadrul a 6 calificări profesionale: ospătar, mecanic, frizer – coafor, electrician, sudor și lăcătuș.
Dezvoltarea identității profesionale, oportunități de angajare, facilitarea tranziției dinspre școală spre piața muncii, au fost caracteristicile săptămânii meseriilor.
Elevii participanți au avut posibilitatea de a-și pune în valoare deprinderile practice, munca în echipă, comunicarea toate într-o competiție organizată de către Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud și cu sprijinul agenților economici.
Câștigătorii competiției au fost:
Secțiunea Ospătar – profesioniștii ospitalității/ 17.04.2018:
- Premiul I (Sponsorizat de Centrul Europe Direct Bistrița/ echipamente personalizate): Chiș Paul Gheorghiță, Tahiș Ioan, Lăcătuș Paul Alexandru – Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița
- Premiul II (Sponsorizat de Comautosport SRL/ vouchere de cumpărături): Odorhelian Beneamin, Roș Dumitru, Baba Cosmina – Liceul Tehnologic Agricol Bistrița
Secțiunea Mecanică – mecanicul viitorului/ 18.04.2018:
- Premiul I: Ustini Dănuț-Simion – Colegiului Tehnic „Grigore Moisil” Bistrița
- Premiul II: Sălăgean Gabriel – Liceul Tehnologic Agricol Bistrița
- Premiul III: Hiruță Ionuț- Florin – Liceului Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru
Secțiunea Frizerie – coafură/ creativ în frizerie și coafură/ 19.04.2018 (Sponsorizat de BES Romania/ produse și ustensile specifice meseriei):
Frizerie:
- Premiul I: Macrai Cristian – Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița
- Premiul II: Moldovan Emanuel – Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița
- Premiul III: Habor Rareș – Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița
Coafură:
- Premiul I: Kertesz Robert – Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița
- Premiul II: Tanca Nicoleta – Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița
- Premiul III: Plic Iuliana – Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița
Secțiunea Electric – electricianul îndemânatic/ 20.04.2018 (Sponsorizat de Leoni Bistrița / unelte și echipamente specifice):
- Premiul I: Pop Daniel – Liceul Tehnologic Forestier Bistrița
- Premiul II: Alexa Laurențiu, Oșorhean Ștefan – Liceul Tehnologic Forestier Bistrița
- Premiul III: Pall Adrian – Liceul Tehnologic Forestier Bistrița
Secțiunea Sudor – sudorul european/ 23.04.2018 (Sponsorizat de RAAL Prundu Bîrgăului/ echipamente de lucru):
- Premiul I: Cioancă Gavril – Liceul Radu Petrescu Prundu Bîrgăului
- Premiul II: Mureșan Bogdan – Colegiului Tehnic Grigore Moisil Bistrița
- Premiul III: Andreica Marian – Liceul Radu Petrescu Prundu Bîrgăului
Secțiunea Lăcătușărie – Lăcătușul priceput/ 24.04.2018 (Sponsorizat de HP Kaysser International SRL/ unelte și echipamente):
- Premiul I: Monda Radu Mihai – Colegiului Tehnic Grigore Moisil Bistrița
- Premiul II: Devai Eduard – Liceul Tehnologic Lechința
- Premiul III: Drăgoi Cristian Vasile – Liceul Tehnologic Telciu
Săptămâna meseriilor s-a încheiat cu premierea concurenților eveniment organizat la Hotel Diana Bistrița, sala de conferințe, cu promisiunea că activitățile destinate promovării ofertei educaționale corelată cu cerințele de pe piața muncii vor fi dezvoltate în anii următori.

Prezentăm oferta educațională aprobată pentru anul școlar 2018-2019:
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL are o durata de 3 ani și se organizează în unități de învățământ care au încheiate contracte – cadru cu operatorii economici. Acestea sunt:
1. Colegiul Tehnic Gr. Moisil Bistrița: Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic, Tinichigiu vopsitor auto, Sudor, Operator la mașini cu comandă numerică.
2. Liceul Tehnologic Forestier Bistrița: Tâmplar universal, Electrician exploatare joasă tensiune.
3. Liceul Tehnologic Agricol Bistrița: Mecanic auto, Lucrător în agroturism.
4. Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița: Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație; Frizer - coafor – manichiurist - pedichiurist; Bucătar; Cofetar – patiser.
5. Liceul Tehnologic H. Coandă Beclean: Operator la mașini cu comandă numerică, Confecționer produse textile, Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, Comerciant – vânzător.
6. Liceul Tehnologic Agricol Beclean: Mecanic auto, Zootehnist.
7. Liceul Tehnologic Telciu: Lăcătuș mecanic prestări servicii.
8. Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu Maieru: Mecanic auto.
9. Liceul Tehnologic Lechința: Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic.
10. Liceul Tehnologic Feldru: Sudor, Confecționer produse textile.
11. Colegiul Silvic Transilvania Năsăud: Pădurar, Operator fabricarea și prelucrarea polimerilor.
12. Liceul Tehnologic ICR Căianu Mic: Mecanic auto.
13. Liceul Radu Petrescu Prundu Bîrgăului: Sudor
14. Liceul Teoretic CRV Teaca: Comerciant – vânzător
15. Liceul Tehnologic F. Porcius Rodna – ÎP: Mecanic auto.
15. Școala Profesională Tîrlișua: Sudor.
16. Școala Profesională T. Morariu Salva: Cofetar – patiser.
Absolvenții de ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL care promovează examenul de certificare a calificării profesionale pot continua studiile în clasa a XI a învățământ liceal, zi sau seral.
Așadar fiecărui elev i se asigură șansele de continuare a studiilor în funcție de aspirațiile și potențialul individual de învățare. În timpul celor 3 ani de studii fiecare elev primește bursă profesională 200 lei lunar. Este bine ca absolvenții învățământului gimnazial să aleagă cea mai bună variantă pentru viitorul ce le aparține.

Inspector școlar pentru învățământ profesional și tehnic
Prof. Speranța UNCIU

Interferențe didactice

Principala dimensiune a Centenarului Marii Uniri este una educativă, iar prin educație, copiii pot duce mai departe spiritul generației de la 1918.
Pentru România, anul 2018 este un an al unității de neam și de credință. Școala are misiunea de a face, prin educație, un recurs la memoria istoriei neamului românesc, iar Centenarul să devină un moment de reflecție profundă, concretizat în interferențe educaționale la nivelul cadrelor didactice de dincoace și de dincolo de Prut. Principala dimensiune a centenarului este, așadar, cea educativă, pentru ca generațiile actuale de elevi să-și însușească valorile, atitudinile și convingerile patriotice și să înțeleagă mesajul și sacrificiile generației Marii Uniri. În acest context, consider că, prin inițierea unui acord de parteneriat educațional, precum cel inițiat de noi, Interferențe didactice, pentru cadrele didactice din Colegiul Național „Andrei Mureșanu”, Bistrița și Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Chișinău este o oportunitate să promoveze valori comune, practici în domeniul educațional, dar și o șansă de a putea sărbători împreună Centenarul, de a simți și trăi evenimentul ca fiind unul marcant pentru istoria noastră comună.
În perioada 3-6 mai 2018 a avut loc la Chișinău întâlnirea reprezentanților celor două unități de învățământ, prilej cu care s-a așezat prima cărămidă la temelia unei colaborări ce se dorește de ambele părți a fi una de lungă durată, în spiritul valorilor comune și a unității.
Vizita a avut valențe complexe. S-au împărtășit experiențe didactice și manageriale, s-a făcut schimb de bune practici în ceea ce privește aplicarea curriculei școlare, a metodelor și tehnicilor de predare, dar s-au evidențiat și aspecte care pot fi armonizate în vederea realizării unui scop comun. Totodată, s-au purtat discuții la Direcția de Educație, Tineret și Sport, precum și la Institutul de Științe ale Educației în vederea creării unor oportunități de formare și dezvoltare profesională pentru cadrele didactice din Republica Moldova, prin instituții abilitate, dar și a unor oportunități de comunicare, conlucrare, cooperare, consultare în vederea cunoașterii diferitelor aspecte ale spațiului cultural și educațional din cele două țări.
Schimbul de experiență a fost inițiat de Colegiul Național „Andrei Mureșanu” din Bistrița, coordonator, profesor Aurora Rad, iar din echipă au făcut parte: directorul adjunct, profesor Irina Matei, profesor Dorina Podină, inspectorul școlar, profesor Smaranda Florean (reprezentant ISJBN) și directorul CCDBN, profesor Ioan Ioja. Din partea Liceului Teoretic „Ion Creangă” din Chișinău, schimbul de experiență a fost coordonat de profesor Ala Bârlădeanu- director adjunct, din echipă făcând parte: profesor Corneliu Solomon – director, profesor Mădălina Ganea – director adjunct, profesor Olga Lupu – director adjunct, profesor Alec Miron – director adjunct, profesor Tatiana Munteanu – director adjunct și profesor Carolina Negru – director adjunct.
Dimensiunea didactică a demersului nostru a fost puternic susținută emoțional pe tot parcursul derulării activităților, iar la final, invitația lansată fraților noștri de peste Prut a fost făcută prin versurile unui Prim- Ministru al României Mari, Octavian Goga:
„Acolo în hora vijeliei crunte
E clocotul visării sfinte.
Veniți români! Porniți-vă spre munte!
V-arată drumul morții din morminte.
Să nu uitați a veacurilor carte!
Veniți! Veniți! Că adevăr zic vouă:
Ori vă mutați hotarul mai departe,
Ori veți muri cu trupul rupt în două.”
(Latinitatea strigă din tranșee)

Profesor Aurora RAD
Colegiul Național „Andrei Mureșanu”, Bistrița

Primii pași în etwinning pentru liceul nostru – Proiectul CHRISTMAS DECORATIONS AND TRADITIONS

În lunile noiembrie și decembrie ale anului 2017, elevii clasei a V-a din Căianu Mic, îndrumați de d-l profesor coordonator Teodor Cotuțiu și ajutați de d-na profesoară de lb. engleză Maria-Gabriela Cotuțiu au fost implicați în proiectul etwinning CHRISTMAS DECORATIONS AND TRADITIONS.
Proiectul a fost inițiat de prof. de limbi străine și literatură Zuzana Blahová din Slovacia, iar partenerii au reprezentat treisprezece școli din Italia, Republica Moldova, Spania, Lituania, România, Ucraina, Polonia, Cehia, Turcia, Grecia, Croația, Slovacia și Portugalia.
Activitățile desfășurate pe parcursul a două luni au avut drept scop împărtășirea de informații și valori privind tradițiile de Crăciun în diferite țări din spațiul european. Un scop implicit a fost, desigur, exersarea limbii engleze ca limbă de circulație internațională. Pe durata implementării activităților propuse, toate școlile au intrat pe twinspace-ul propriu pentru a-și înregistra dovezile muncii depuse în proiect (fotografii, jurnal de activități, videoclipuri). De asemenea, s–au discutat și apreciat activitățile fiecărui membru din proiect în timp real. Proiectul a avut două activități principale. Prima a presupus confecționarea de decorațiuni de Crăciun împreună cu elevii și scrierea unei scrisori în limba engleză din partea fiecărui elev unui alt coleg din celelalte țări; scrisorile trebuiau să reflecte aspect curente din viețile personale și de familie ale copiilor și, mai ales, să descrie câteva obiceiuri tradiționale românești (naționale și locale) de Crăciun. Aceste scrisori au fost scrise de cei doisprezece elevi ai clasei a V-a, verificate cu profesorul de lb. engleză, și, însoțite de decorațiuni, au fost expediate prin poștă către toți partenerii, după care s-a intrat în cea de-a doua etapă a proiectului.
În continuare, s-au primit scrisorile din partea tuturor școlilor , însoțite de decorațiuni. Scrisorile s-au citit și discutat la clasă în vederea îmbogățirii bagajului cultural al elevilor și consolidării deprinderilor de limbă. Fiecare clasă participantă la proiect și-a împodobit un brăduț cu decorațiunile primite din celelalte țări. Putem spune că am avut într-adevăr un brăduț european, simbol al prieteniei și acceptării diferențelor! Copiii au fost încântați să-și facă noi prieteni și să confecționeze decorațiuni…însă parcă au fost mai bucuroși când au primit feed-back-ul din celelalte țări. Atunci au simțit într-adevăr că „exercițiile” de exprimare lingvistică și a personalității pe care le-au făcut au fost deosebite de altele pe care le fac la clasă în fiecare zi, în sensul că în etwinning totul este real, și sunt oameni în carne și oase care-ți răspund în moduri noi și surprinzătoare. Astfel, și motivația de învățare și curiozitatea culturală sunt stimulate în mod real, cum nu o pot face uneori aridele lecții la diferitele discipline.
Proiectul s-a încheiat prin realizarea unui videoclip cu elevii clasei a V-a, filmat în cabinetul de limba engleză. În prima parte a videoclipului, elevii, îmbrăcați în port popular, au cântat două colinzi vechi românești, iar în cea de-a doua, îmbrăcați în hainele lor preferate, în spiritul Crăciunului, au cântat două colinzi în limba engleză. Copiii s-au simțit foarte bine făcând această activitate de grup și au fost mândri să-și reprezinte școala și țara. La începutul filmulețului, ei au citit un mesaj introductiv în limba engleză, iar la final au făcut urări de Crăciun într-un mod original, cu deosebită prezență scenică. Munca elevilor și comentariile partenerilor pot fi văzute pe pagina de etwinning a proiectului și, parțial, pe youtube. A fost o deosebită plăcere pentru noi, profesorii, să lucrăm cu acești copii, și ne dorim să-i implicăm, pe ei și pe alții în viitor în astfel de activități.
După finalizarea proiectului, școala a primit o diploma de participare, un acord de parteneriat și un certificat de calitate (etwinning quality label). De asemenea, toți elevii implicați au primit diplome de participare. Bravo, copii!

Prof. Teodor COTUȚIU,
Prof. Maria-Gabriela COTUȚIU
Liceul Tehnologic „Ion Caian Românul” Căianu Mic

Greetings from Europe! – Postcard Exchange

În acest an, Europa își sărbătorește patrimoniul cultural. O bună modalitate de a învăța despre țările noastre europene este aceea de a schimba cărți poștale colorate, arătând tuturor patrimoniul cultural al țării noastre (monumente, festivități, tradiții, personalități, produse etc.), cu scurte note explicative cu privire la ceea ce sunt și înseamnă ele pentru noi.
Scopul proiectului la care noi am aderat, Greetings from Europe! – Postcard Exchange, celebrating 2018 European Year of Cultural Heritage, a fost de a trimite și de a primi cât mai multe cărți poștale posibile pentru a crea o hartă europeană colorată, cu toate cărțile poștale primite, într-un colț special al școlii noastre.
Profesorii participanți la proiect, după ce au prezentat proiectul elevilor și, de asemenea, au informat părinții despre acesta, au făcut activități de brainstorming în clasă: „Ce este patrimoniul cultural? Care sunt unele dintre elementele patrimoniului nostru cultural?”. Școlile înscrise în proiect au alcătuit hărți cu diferitele aspecte ale patrimoniului cultural și le-au împărtășit între ele, apoi a fost creat un perete de padlet în care fiecare partener și-a putut prezenta elemente ale patrimoniului cultural al țării sale – un padlet accesibil profesorilor-elevilor-părinților care au fost liberi să comenteze – și așa au făcut.
Profesorii au ghidat și au ajutat elevii să colecteze materiale despre elementele culturii pe care au dorit să le prezinte partenerilor (imprimarea de imagini, tăierea fotografiilor din reviste și broșuri, aducerea vederilor gata la clasă, realizarea propriilor desene, căutarea informațiilor pe internet). În echipe sau perechi elevii au pregătit și au scris cărțile poștale, folosindu-se de limba engleză. Profesorii au încărcat o mulțime de fotografii și videoclipuri ale întregii proceduri în jurnalul de proiect.
Între timp, diferitele școli au creat pagini în spațiul virtual pentru a se prezenta și care au fost utilizate pentru ca toată lumea să demonstreze unde este situată școala de proveniență. A fost o pagină de adrese unde profesorii au împărtășit informații despre câte școli au putut trimite cărți poștale și cui. De asemenea, au aranjat să trimită cărțile poștale prin e-mail școlilor care nu și-au putut permite să le trimită cărți poștale. Prin urmare, adresele școlare, precum și adresele de e-mail au fost partajate în spațiul virtual.
Înainte de postarea cărților poștale, a avut loc o expoziție a acestora în unele școli, pentru ca ceilalți elevi, profesori și părinți să le poată vedea. Unii elevi și-au publicat cărțile poștale cu ajutorul cadrelor didactice. În fiecare școală a fost amenajat un colț special, unde a fost expusă o hartă colorată a Europei cu toate cărțile poștale primite. Acesta a fost produsul final al proiectului nostru. Astfel și ceilalți elevi, profesori din școală au avut șansa de a le admira și de a învăța din aceste cărți poștale.
Pe parcursul proiectului au fost utilizate următoarele instrumente web: Padlet a fost folosit atât de către profesori, cât și de către unii elevi. Canva a fost folosită de mulți parteneri pentru a-și realiza cărțile poștale digitale. S-a folosit, de asemenea, Google Docs și formularele Google, hărți google, skype, instrumente de joc cum ar fi kahoot, proprofs, quizlet, learningapps, h5p, jigsawplanet. De asemenea, Powerpoint, Word și Excel ne-au ajutat să prezentăm și să organizăm proiectul. Nu în ultimul rând, am folosit instrumentele din spațiul nostru virtual (Twinspace) pentru a organiza și evalua proiectul, pentru a comunica, pentru a ne prezenta munca și a comenta reciproc (jurnalul de proiect și buletinul profesoral, paginile și materialele, twinmailul și forumurile). De asemenea, ar trebui să menționăm utilizarea e-mailului ca mijloc de schimb de cărți poștale și informații culturale.
Pe parcursul proiectului, profesorii au folosit jurnalul de proiect pentru a-și încărca munca și a-și exprima observațiile asupra muncii celuilalt. Au fost create mai multe jocuri, de către diferite școli, pe baza cărților poștale primate, care au fost jucate de elevi în clasă. În felul acesta, elevii au fost mai implicați în învățarea din cărțile poștale într-un mod distractiv. Jocurile au inclus perechi de potrivire, ghicitori, teste și cuvinte încrucișate, puzzle-uri, jocuri kahoot etc. Fiecare profesor și-a ghidat elevii săi în învățare în funcție de nivelul lor (fiecare școală a jucat acele jocuri potrivite pentru nivelul și nevoile elevilor lor).
Participarea la acest proiect ne-a adus o mulțime de beneficii și satisfacții. Toți participanții s-au mobilizat responsabil și creativ, desfășurând activități în timp ce cooperează cu ceilalți în sarcini și proiecte comune. Fiecare a găsit modalitatea de exprimare astfel încât să fie înțeles de către ceilalți. Au fost utilizate diferite tipuri de limbaj: de la limba engleză (scrisă sau vorbită) până la exprimarea prin utilizarea de imagini, gesturi, sunete, ilustrații sau diagrame. Participanții la proiect au căutat informații, le-au structurat, le-au conștientizat, le-au împărtășit, le-au asimilat, au concluzionat, au învățat.
Rezultatul final al acestui proiect este o hartă care sărbătorește Anul european al patrimoniului cultural 2018, ce conține toate cărțile poștale primite de la toți partenerii. Cu aceste cărți poștale, elevii, profesorii, părinții pot vedea diferitele aspecte ale patrimoniului cultural dintr-un număr variat de țări, învățând despre ele, utilizând limba engleză ca mijloc de comunicare a informațiilor în sensul și situațiile prezentate.

Prof. înv. special primar Emanuela Ioana AVRAM,
Prof. psihopedagog Eniko CUPȘA,
Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Lacrima” Unirea

Proiectul eTwinning „Be Digital!”

Comunitatea școlilor din Europa – eTwinning – oferă personalului didactic ce activează în școlile din țările europene participante o platformă de comunicare, colaborare, demarare proiecte și schimb de informații, un spațiu în care să simtă că fac parte din cea mai palpitantă comunitate educațională din Europa, fiind disponibilă în 25 de limbi europene. Școlile au ocazia de a stabili contacte cu organizații reprezentative, de a contribui la planul de dezvoltare școlară și a de a dobândi vizibilitate pe plan local, național și european.
Partenerii proiectelor eTwinning distribuie materiale valoroase legate de sfera lor de activitate, materiale care se pot dovedi utile în cadrul activităților de colaborare desfășurate la ore. La rândul lor, cadrele didactice au oportunitatea de a-și consolida competențele și cunoștințele, grație interacțiunii cu prietenii în cadrul activităților de dezvoltare profesională. Pot participa la evenimente, seminarii, cursuri, conferințe online. În acest an școlar am participat la cursul „Participarea elevilor în proiectele eTwinning” – acțiune a Programului European Erasmus + în colaborare cu Programul iTeach de dezvoltare profesională continuă și la mai multe evenimente online, acțiuni care m-au ajutat în activitatea mea cu elevii. Exemplific: în urma participării la evenimentul online „The importance of emotional intelligence in school” (30.11.2017) am învățat să urmăresc mai mult elevii și să valorific inteligența emoțională a lor. Am fost surprinsă să aflu că, de fapt, inteligența cognitivă (IQ) nu este responsabilă decât în proporție de 20% de succesul nostru și că restul de 80% se datorează inteligenței emoționale.
În anul școlar 2016-2017 am fost parteneri în cadrul proiectului „The swallow is a refugee or an immigrant?”. Astfel, ne-am împrietenit cu elevi din Grecia, am participat la două acțiuni comune video, realizând puzzle cu steagurile celor două țări. Elevii au vorbit în limba engleză. Am trimis și am primit felicitări de sărbătorile de iarnă elevilor din Grecia și Italia, am ajutat comunitatea de imigranți din Serbia trimițând pachete cu haine și jucării. Le-am vorbit elevilor și le-am arătat fotografii cu cei care au fost nevoiți să-și lase casele lor, tot ce aveau și să plece în locuri necunoscute, din cauza războiului. Elevii au fost foarte emoționați și hotărâți să-i ajute. Am reușit să obținem certificatul de calitate datorită participării active la activitățile proiectului.
Proiectul eTwinning „Be Digital!” la care ne-am înscris în acest an școlar își propune să dezvolte și să îmbunătățească abilitățile elevilor în materie de limbă și abilități digitale prin activități interesante, inclusiv desene, colaje, postere, lucrări realizate din materiale reciclate, carduri, măști, proiecte 3D, utilizând cele mai recente platforme virtuale și resurse moderne din domeniul TIC. Copiii s-au jucat, s-au distrat, au învățat să lucreze mai bine la calculator, au folosit ochelari 3D uimitori, observând și analizând, participând activ la inițiative ale partenerilor proiectului.
În cadrul proiectului sunt înscriși 35 de membri din opt țări: Turcia, Grecia, Italia, Bulgaria, Ucraina, Letonia, Georgia și România, membru fondator fiind Renete Raicheva din Bulgaria. Am urmărit dezvoltarea și îmbogățirea competențelor lingvistice, comunicative și digitale prin implicarea activă în învățarea bazată pe proiecte și pe inițiativele internaționale referitoare la acest subiect. Colaborăm mai mult cu o clasă de elevi din Maltepe – Turcia, profesor Kadriye Guven. Le-am trimis felicitări de sărbătorile de iarnă, iar ei ne-au trimis scrisori în care au scris despre școală, activitățile pe care le desfășoară, hobby-uri ș.a.
Activitatea „Jocul meu preferat la calculator” i-a captivat pe toți. S-au jucat , apoi au desenat cu drag jocul preferat. Desenele au fost apreciate de ceilalți colaboratori pe padletul proiectului. Am realizat o expoziție cu cele mai reușite desene.
Așa cum sugerează titlul proiectului – „Vrem să fim digitali!” și de aceea am urmărit dezvoltarea competențelor digitale realizând activități integrate. Astfel, elevii au scris la calculatoare probleme și le-au rezolvat, au scris poezia „Primăvara” de Vasile Alecsandri și au învățat-o mai repede pe de rost, și-au îmbogățit vocabularul cu noi cunoștințe despre păsări și rolul lor în natură. Am folosit ochelari speciali pentru vizionarea videoclipurilor și filmelor VR.
În luna martie ne-au preocupat roboții, tematica fiind „Desenează roboți”. Am avut șansa de a vedea robotul „Helen” construit de echipa „Esentza Robotics” a școlii noastre, robot care se deplasează, se rotește, poate să apuce obiecte și să le arunce, să le aranjeze într-un anume loc, dirijat prin telecomandă. Au fost foarte încântați și entuziaști, doritori de a construi și ei un robot când vor crește. Deocamdată au așternut pe hârtie ideile și culorile la care visează.
Pe lângă competențele digitale dobândite, elevii și-au dezvoltat abilitățile de muncă în echipă, au comunicat și au devenit prieteni cu alți copii de aceeași vârstă, din Turcia, și-au dezvoltat competențe cheie utilizând tehnici moderne care-i motivează foarte bine, și-au îmbogățit cunoștințele. Ar fi necesară introducerea unei ore de TIC – informatică, la ciclul primar, având în vedere locul pe care îl ocupă tehnologia în zilele noastre.
Am promovat imaginea școlii noastre în țară, în comunitatea europeană, contribuind la o mai bună calitate a învățării și la obținerea titlului de „Școală eTwinning”.

Prof. învățământ primar Ioana DOROȘ
Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean

eTwinning – o comunitate de învățare

Educația de calitate reprezintă fundația oportunității și a inovării. O economie globală, a inovațiilor are nevoie de tineri capabili să analizeze informații, să colaboreze cu ceilalți și să-și comunice ideile cu ajutorul tehnologiei. Elevii de astăzi cresc într-o lume în care instrumentele digitale existau atunci când s-au născut, iar limitele fizice se pierd; în care tehnologia le dă posibilitatea de a se conecta instantaneu cu oameni de pe tot globul. Elevii din ziua de astăzi sunt diferiți de generația părinților și a bunicilor lor. Majoritatea acestora, mai ales în mediul urban, au deja ca rutină folosirea internetului și a email-ului, a sms-urilor sau a rețelelor de socializare de tip Yahoo sau Facebook. Acest mod de comunicare se face simțit și în modul lor de a învăța. Viitorul învățământului aparține unui sistem educațional informatizat, astfel, tânăra generație trebuie să pășească în viitor cunoscând utilizarea calculatorului, la fel cum generațiile trecute au știut să folosească instrumentele intelectuale ale timpului lor: hârtia, creionul.
ETwinning a fost creat pentru a oferi oportunități școlilor, cadrelor didactice și elevilor din Europa, de a colabora în siguranță, într-o manieră informală, dar fiabilă, de a învăța împreună, de a-și împărtăși cunoștințele, de a face schimb de opinii și de a-și face prieteni. Platforma eTwinning este o comunitate de excepție. Este o lume nouă atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice. Elevi și profesori din școlile europene se întâlnesc virtual, se cunosc, discută, colaborează, își planifică proiectele educaționale, fac schimb de bune practici, își cunosc reciproc țările, culturile, valorile, obiceiurile, limbile de comunicare, experiențele didactice, desfășoară activități împreună extinzându-și orizontul cultural și competențele sociale, lingvistice, competențele și abilitățile digitale. Prin intermediul platformei, eTwinnerii au acces la o rețea europeană și oportunități pentru dezvoltare profesională, prin colaborarea în proiecte internaționale și prin participarea la seminarii internaționale de formare/ schimburi de experiență, pot lua parte la un cadru activ de învățare, la instrumente pedagogice care integrează noile tehnologii în procesul didactic. Programul eTwinning răspunde obiectivelor majore europene în domeniul promovării și valorificării TIC în educație, contribuind la formarea continuă a cadrelor didactice, prin ateliere de dezvoltare profesională, cursuri online, materiale didactice și exemple de utilizare pedagogică a TIC. De asemenea, facilitează și stimulează cooperarea dintre școli din întreaga Europă, schimbul de practici și de resurse educaționale.
Învățarea interactivă, colaborarea cu elevi din alte școli similare europene, exersarea limbilor străine, dezvoltarea gândirii critice, a abilităților TIC și a lucrului în echipă sunt doar câteva din avantajele pe care le are un elev. „Celebrating Europe Day”, „Flower in a child's hand”, „My world, my life, my passions”, „May children's friendship and games thrive in Europe!”, reprezintă proiectele derulate alături de elevii mei în ultimii ani de elevii și recunoscute la nivel național sau european prin certificate de calitate. Participarea la aceste proiecte a însemnat o mare provocare, o experiență de învățare, dar și o nouă practică educativă menită să stimuleze creativitatea copiilor și motivația acestora. Rezultatele și beneficiile la nivel individual au fost multiple: cunoașterea și compararea sistemelor de învățământ și a practicilor didactice, schimb de idei, transfer de practici creative, diversificarea situațiilor de învățare, acces la noi materiale didactice (prezentări Powerpoint, blog, pagini wiki, pagini web, alte aplicații), exersarea și perfecționarea limbilor străine în contexte reale, dezvoltarea competențelor și diversificarea activităților educaționale cu suport tehnologic modern etc. Schimbul de idei și bune practici cu colegii din țările partenere și-a demonstrat pe deplin eficacitatea, creativitatea și motivația. Activitățile de lucru în echipă, responsabilitățile asumate și schimbul de idei au reprezentat o modalitate foarte bună de a învăța si de a crește atât pe plan personal, cât și atitudinal.
În general, toate proiectele în care m-am implicat au avut aceleași curs. Odată stabilite obiectivele și activitățile, s-a trecut la organizarea spațiului virtual al proiectului. Fiecare școală participantă putea să gestioneze spațiul propriu, fiecare cadru didactic având drept de administrator. De asemenea, fiecare avea posibilitatea să posteze, pe lângă creațiile copiilor, aspecte din timpul desfășurării activităților de proiect, prezentări proprii, păreri, sugestii, materiale. Camera profesorilor, spațiu special amenajat pentru colaborarea cadrelor didactice, unde elevii nu au acces, ne-a dat posibilitatea să discutăm, să ne punem de acord, să ne organizăm, să ne împărtășim din experiențele proprii. „Voki” și „wiki” au fost utilizate ca resurse de proiect și au fost foarte bine primite de copii (deci, deosebit de motivante). Au fost folosite și alte instrumente de colaborare digitală atât în derularea proiectelor, cât și în realizarea produselor finale, precum: chat-ul, email-ul, jurnalul de proiect, twinspace, fișiere video, blog, PowerPoint, Animoto, ImageChef, Glogster, PhotoStory, broșură, pagină Web, expoziție, e-book etc. Mare parte din interrelaționarea socială s-a axat pe publicarea de conținut precum fotografii și videoclipuri. Cel mai popular site de profil, YouTube, găzduiește în acest moment sute de videoclipuri ce conțin eticheta „eTwinning”. Multe dintre acestea reprezintă rezultatele proiectelor, în timp ce altele sunt înregistrări realizate la activitățile de implementare, la atelierele de formare profesională, la alte manifestări.
Avantajele pedagogice ale colaborării online pot fi percepute din mai multe perspective. În primul rând, comentariile primite de la cadrele didactice și elevii implicați în activități eTwinning atestă existența unui factor extrem de motivant în rândul elevilor. Elevii vor să folosească tehnologia, iar în contextul eTwinning au ocazia să-și dezvolte competențele digitale, precum și să învețe să-și exprime gândurile într-un mod clar și concis. Apoi se remarcă o dezvoltare a altor competențe precum soluționarea de probleme prin colaborare, munca în echipă, respectul față de opiniile altora și conștientizarea avantajelor învățării unei limbi străine și a aprecierii altor culturi.
Certificatul de Școală eTwinning este o nouă distincție care a fost lansată în 2017, cu intenția de a recunoaște și recompensa implicarea, angajamentul și devotamentul eTwinner-ilor, precum și a echipelor de profesori și directori din aceeași școală. Procesul de înscriere a început în decembrie 2017 și s-a încheiat în martie 2018. În acest context, peste 1200 de școli din Europa au fost premiate cu „Certificatul de Școală eTwinning” 2018-2019, iar Școala Gimnazială „Grigore Silași” din Beclean se află între cele peste 60 de școli din România care au obținut acest titlu european. Obținerea „Certificatul de Școală eTwinning” 2018-2019 ne bucură și ne onorează – munca celor implicați în astfel de activități a fost apreciată, iar școlii i s-a conferit recunoaștere și prestigiu în cadrul comunităților educaționale regionale, naționale și chiar europene.
În concluzie, portalul eTwinning contribuie la formarea și consolidarea competențelor sociale și civice, se constituie într-o fereastră deschisă spre Europa, spre comunicare, colaborare și învățare reciprocă, spre învățământ de calitate
Consider că o școală implicată într-o activitate de colaborare online precum eTwinning beneficiază de avantaje numeroase. În primul rând, se constată o creștere a gradului de utilizare a competențelor digitale, nu doar în rândul elevilor, ci și al cadrelor didactice- eTwinning devine un instrument eficient de formare profesională, cu atât mai mult cu cât încorporează caracteristicile de rețea socială, specifice Web 2.0, foarte populare pe Internet. Prin intermediul instrumentelor de colaborarea online cadrele didactice au ocazia să prezinte lucrările elevilor nu doar partenerilor de proiect, ci și colegilor, părinților și comunității.
Participarea la aceste proiecte a însemnat atât pentru mine, cât și pentru elevii mei o mare provocare, o mare experiență de învățare dar și o nouă practică educativă menită să stimuleze creativitatea copiilor și motivația acestora. Schimbul de idei și bune practici cu colegii din țările partenere și-a demonstrat pe deplin eficacitatea, creativitatea și motivația.
Consider că implicarea în proiectele internaționale desfășurate pe platforma eTwinning au drept scop educarea elevilor, astfel încât ei să se poată integra mai bine în viața socială. Voi continua activitatea pe platforma eTwinning, deoarece pentru mine și elevii mei, eTwinning înseamnă: cooperare, entuziasm, competență, implicare, noutate, diversitate, calitate, optimism.

Prof. înv. primar Veturia SESERMAN,
Școala Gimnazială „Grigore Silași” Beclean