miercuri, 17 decembrie 2014

Decembrie 2014

Cartea este cea mai bună armă împotriva intoleranţei şi ignoranţei. (Lyndon Johnson)

Procedura de solicitare de către operatorii economici a școlarizării în învățământul profesional cu durata de 3 ani, după clasa a VIII-a, pentru anul școlar 2015-2016

Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional cu durata de 3 ani după clasa a VIII-a prevede faptul că cifra de școlarizare pentru acest nivel de învățământ se stabilește pe baza nevoilor pieței muncii și a tendințelor de dezvoltare, conform documentelor de planificare regionale și locale, precum și pe baza solicitărilor operatorilor economici. Ținând cont de această prevedere, la nivelul inspectoratului școlar se organizează colectarea și centralizarea adreselor de solicitare a școlarizării în învățământul profesional cu durata de 3 ani transmise de către operatorii economici.
Activitățile care se vor derula în vederea fundamentării cifrei de școlarizare la învățământul profesional pentru anul școlar 2015 - 2016 sunt următoarele:
- până la data de 22 decembrie 2014, operatorii economici care doresc să fie școlarizați elevi în învățământul profesional, pentru anumite calificări profesionale, sunt invitați să transmită în scris la inspectoratul școlar Solicitarea de școlarizare
- până la data de 9 ianuarie 2015, consiliul de administrație al inspectoratului școlar analizează solicitările operatorilor economici și stabilește unitățile de învățământ care pot asigura formarea profesională
- până la data de 16 ianuarie 2015, operatorii economici încheie contracte-cadru cu unitățile de învățământ partenere sau cu unitățile de învățământ desemnate de către inspectoratul școlar, în situația în care nu au deja un parteneriat cu o instituție de învățământ, contracte care stabilesc obligațiile privind organizarea și desfășurarea procesului de formare pentru obținerea calificării profesionale a elevilor și a stagiilor de pregătire practică
Adresele de solicitare a școlarizării în învățământul profesional cu durata de 3 ani se vor completa de către operatorii economici conform modelului anexat și se vor depune la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Bistrița - Năsăud sau se vor transmite prin fax la numărul 0263216654, până în data de 22 decembrie 2014.

Inspector Școlar General,
Prof. Camelia TABĂRĂ
Inspector școlar pentru ÎPT
Prof. Speranța UNCIU

Modalități de eficientizare a organizării și desfășurării întâlnirii de dimineață în grădiniță

Întâlnirea de dimineaţă are drept finalitate conturarea următoarelor calităţi ale personalităţii copilului: grijă pentru colegii lor, disponibilitate pentru ceilalţi, împărtăşirea unei idei şi experienţe importante, care să pornească dintr-o încredere în forţele proprii bine conturată.
Această reuniune a întregii grupe de copii cu educatoarea lor, la începutul zilei, se face în felul următor:pentru a se vedea bine unii pe ceilalţi, copiii se vor aşeza în formaţiune de cerc, mai întâi îşi salute colegii şi pe eventualii musafiri, vizitatori. În următorul moment, unul din copii prezintă colegilor o experienţă personală, iar ceilalţi copii pot participa prin diferite comentarii şi întrebări. După acest „ice breking”, tot colectivul de copii ia parte la o activitate scurtă şi energică, cu scopul de a imprimă un sentiment de unitate şi non competitivitate în interiorul grupului şi de a consolida o competenţă intelectuală.
Întâlnirea de dimineaţă se încheie cu noutăţile zilei, secvenţă care constă, de fapt, în activitatea proiectată de către educatoare, împreună cu copiii, la sfârşitul săptămânii anterioare.
În programul zilnic al claselor responsabile şi protectoare, întâlnirea de dimineaţă ocupă un loc foarte important pentru crearea unei atmosfere pozitive în clasa, pe tot parcursul zilei.
Această activitate din programul unei zile, care durează 20-25 minute, cuprinde patru momente şi este structurată în felul următor.
A) Salutul este prima etapă a întâlnirii de dimineaţă şi constă de fapt în întâmpinarea tuturor celor deja prezenţi în clasa-astfel, copiii simt rolul important pe care îl au în cadrul grupului. Copiii se aşază, împreună cu educatoarea lor, în cerc, fiecare copil se adresează colegilor folosindu-se de numele acestora, astfel creându-se în grupa o atmosfera prietenoasă.
Copiii se strâng în cerc cu educatoarea pentru a se salute unul pe altul şi a salută orice oaspete al grupului. În timpul salutului, se foloseşte un ton cald, prietenos, copiii adresându-se pe nume unul altuia.
Educatoarea se adresează mai întâi tuturor copiilor. Bună dimineaţa, dragi copii!, apoi copilului din stânga. Bună dimineaţă, Florin! Salutul se propagă în cerc, de la stânga la dreapta, fiecare copil fiind salutat pe nume. Putem constitui ritmuri simple aşa dând numele copiilor şi bătând simultan din palme.
Frecventarea grădiniţei în sine este o experienţă nouă pentru cei mai mulţi dintre copii. Există mulţi oameni noi pe care îi întâlnesc şi noi reguli de comportament de învăţat. Mai întâi, este important pentru copii să cunoască şi să utilizeze numele persoanelor şi al lucrurilor.
B) Împărtăşirea, schimbul de impresii, este o altă componentă a întâlnirii de dimineaţă. În fiecare zi, un număr de copii hotărât de grup îşi prezintă propriile idei, gânduri, experienţe personale deosebite (de la ce i s-a întâmplat ieri la ce a visat sau ce experienţe de cunoaştere ori emoţionale a avut.) Pe parcursul săptămânii, toţi copiii vor trece prin această experienţă. Ea le da posibilitatea tuturor de a se exprima, pe rând, şi de a genera subiecte de discuţie importante în viaţă copiilor. Aceştia ajung să se cunoască mai bine, să înlăture barierele timidităţii, iar mesajul lor ajunge la întregul grup, constituindu-se o atmosfera deschisă, prietenoasă, ce contribuie la o bună socializare între preşcolari.
În acelaşi timp, împărtăşirea acţionează şi asupra dezvoltării capacităţii de ascultare a copiilor. Întrebările şi comentariile fiecărui participant la discuţii permit vorbitorului să răspundă, adresându-se direct interlocutorului.
Împărtășirea cu ceilalţi, al doilea moment al acestei activităţi, este prielnic pentru schimbul de idei, astfel, copiii având prilejul de a-şi dezvoltă competenţe de comunicare, dar şi de a deveni buni ascultători.
C) Activitatea de grup urmează, în general, perioadei liniştite şi meditative a împărtăşirii. Prin această activitate se urmăreşte determinarea fiecărui membru al grupului să participe activ la jocurile organizate. Jocurile au un caracter non-competitiv şi propun sarcini de natură cooperantă, care respectă nivelul de dezvoltare şi interesele fiecăruia.
Activitatea de grup e cea de-a treia componentă a întâlnirii de dimineaţă şi generează coeziunea grupului prin intermediul cântecelor, jocurilor şi activităţilor scurte, energice şi plăcute. Cele mai potrivite sunt jocurile non-competitive, realizate prin cooperare şi care să respecte nivelul individual de dezvoltare ,a capacităţilor fiecărui participant. De regulă, în acest moment al întâlnirii de dimineaţă se pune accent pe curriculum sau pe o tema recent analizată în clasă. Câteva astfel de activităţi sunt: „Să aşezăm jucăriile împreună”, care a avut drept scop formarea capacităţii de a distinge sunetele ce compun cuvinte simple şi de a le pronunţă corect, precum şi formarea capacităţii de a utiliza corect prepozițiile „în” şi „pe” corespunzătoare unor poziţii spaţiale; „Acui voce este?”, în care am urmărit verificarea cunoştinţelor legate de folosirea corectă a substantivelor în cazul G şi D, dezvoltarea acuității auditive, verificarea cunoştinţelor legate de personajele din poveştile sau basmele audiate anterior; „Ce ai scos din săculeţ?”, prin care am realizat fixarea cunoştinţelor copiilor despre jucăriile din sala de grupă, formarea deprinderii de a acţiona numai atunci când sunt solicitaţi şi formarea deprinderii de a cânta în colectiv; „Ce crezi că face?”, prin care am urmărit dezvoltarea capacităţii de a recunoaşte semnele exterioare ale diferitelor emoţii, precum şi dezvoltarea creativităţii în vorbire; „Cum ne comportăm?”, prin care am realizat dezvoltarea capacităţii de a aprecia situaţiile concrete din punct de vedere moral şi civic, exersarea limbajului prin susţinerea unei vorbiri monologate sau dialogate, dezvoltarea deprinderii de a interpreta cât mai expresiv un cântec cunoscut.
D) Noutăţile, evenimentele, ştirile zilei, partea finală a întâlnirii de dimineaţă include un mesaj scris care este afişat în fiecare zi la panoul întâlnirii de dimineaţă. Mesajul, îmbogăţit cu desene, îi informează pe copii despre programul zilei, activităţile ce se vor derula şi leagă noua informaţie de experienţele mai vechi.
Ştirile zilei pot include şi anunţuri care acoperă o varietate de sarcini, cum ar fi calendarul, vremea de afară, observaţii despre anotimpul pe care îl parcurgem. Copiii pot fi antrenaţi în cadrul întâlnirii de dimineaţă să arate unde este scris numele lunii, numele şi data zilei din săptămână etc. şi pot chiar opera cu ele, dacă există posibilitatea alcătuirii unor calendare cu elemente detaşabile. În timp, ei vor marca amănunte de genul zilele în care venim la grădiniţă se termină toate cu I, zilele în care nu venim la grădiniţă se termină cu a, a doua şi a treia zi a săptămânii încep cu m. În cursul întâlnirii de dimineaţă, putem discuta cu toată grupa despre activităţile pe care ei le pot alege în timpul jocului liber şi care sunt limitele pe care trebuie să le respecte.
Informarea copiilor despre ceea ce urmează să se întâmple mai departe şi ceea ce se aşteaptă de la ei îi ajută pe aceştia să se simtă în siguranţă. A permite copiilor să cunoască dinainte ce se va întâmplă în momentele următoare înseamnă a determina o trecere lină de la un moment la altul al zilei şi a preveni apariţia situaţiilor dificile.
Pentru organizarea în bune condiţii a întâlnirii de dimineaţă, educatoarea va confecţiona un panou cu mai multe buzunare unde va plasa toate materialele necesare.
Există mai multe posibilităţi prin care întâlnirile de dimineaţă prind contur. Acestea se pot desfăşura nu doar prin conversaţii, ci şi prin activităţi muzicale, desen, gimnastică, jocuri matematice etc., toate acestea ducând la reuşita activităţilor pe domenii experiențiale sau a activităţilor integrate desfăşurate de cadrul didactic cu copiii. Iată câteva idei pentru întâlnirea de dimineaţă, care sunt pe placul celor mici.
Prezenţa copiilor se poate face pe versurile unui cântec, de exemplu.
Toate florile-s aici
Toate sunt prezente?
Colorate de pitici
Flori mai mari şi
Flori mai mici
Toate sunt prezente
Dar cine, cine,
Cine nu-i aici?
Copiii se caută cu privirea, îşi adresează întrebări despre cei absenţi, se numără şi educatoarea îi încurajează să-şi telefoneze, cultivându-se grija pentru cel de-alături, dobândesc abilităţi de comunicare şi sociale, manifestă mai multă deschidere faţă de ideile colegilor, cooperează şi învaţă să se respecte. În fiecare dimineaţă acest moment este tonifiant activitatea din întreagă zi, se creează o atmosfera entuziastă, însă depinde de modul cum educatoarea echilibrează toate momentele pentru ca reţeta zilei să reuşească pentru toţi copiii.
Noutăţile zilei constituie segmentul care încheie întâlnirea de dimineaţă şi în care copiii sunt anunţați ce urmează să înveţe, lucreze în acea zi: aceste activităţi îi ajută pe copii să îşi exerseze competenţele de studiu care le sunt necesare pentru dezvoltarea cunoştinţelor de matematică, alfabetizare, artă etc. Tot în cadrul acestor activităţi se mai pot face şi următoarele lucruri: completarea mapelor individuale sau a unui calendar. De exemplu, noi am elaborat „Calendarul fructelor”, în care copiii completează, zilnic, ce şi câte fructe au consumat în ziua anterioară. Aceste activităţi fac introducerea în munca individuală sau de grup în care copiii învaţă şi pun în practică competenţe sociale, emoţionale şi intelectuale.
De asemenea, tot în acest moment al întâlnirii de dimineaţă, se pot face anunţuri speciale pentru ziua respectivă, cum ar fi, de exemplu, o aniversare a unui copil sau reactualizarea unei semnificaţii speciale a zilei respective, sărbătorirea anumitor evenimente.

Prof. înv. preșcolar Gabriela BINDEA
Grădinița Șieu-Măgheruș

5 Decembrie – Ziua Internațională a Voluntariatului

În fiecare an, această zi oferă ocazia organizațiilor de voluntariat și voluntarilor de a-și face cunoscute acțiunile locale, proiectele comunitare de voluntariat cât și campaniile de mobilizare pentru mediu.
Cu această ocazie, Casa Corpului Didactic a județului Bistrița-Năsăud a realizat o dezbatere pe această temă, având ca invitați, cadre didactice din întreg județul ce și-au dedicat timpul activităților de voluntariat alături de elevi. Invitatul dezbaterii a fost președintele Asociației Tășuleasa Social, d-nul Alin Ulhmann Ușeriu, promotor al activităților de voluntariat la nivel național.


În anul 1985 Organizația Națiunilor Unite a declarat ziua de 5 decembrie, Ziua Internațională a Voluntarilor, sărbătorită de atunci în întreaga lume. Ziua de 5 decembrie este sărbătorită în România începând cu anul 2000 când Pro Vobis din Cluj-Napoca a organizat prima Gală județeană de decernare a premiilor de implicare în comunitate, eveniment dedicat recunoașterii voluntarilor și celor care sprijină mișcarea de voluntariat in România.
În ceea ce privește voluntariatul, noua lege aduce o schimbare esențială în ceea ce privește reglementarea voluntariatului, recunoscut pentru prima dată drept experiență profesională și/sau în specialitate, în funcție de tipul activității. Singura condiție este aceea ca voluntariatul să se fi realizat în domeniul studiilor absolvite (art. 10(2) Legea 78/2014).

Printre participanți s-au numărat numeroase cadre didactice care și-au prezentat în format power-point activitățile de voluntariat pe diferite domenii: ajutor pentru copiii cu dizabilități (Liceul Teoretic Sanitar în parteneriat cu CSEI nr.1 Bistrița), Crucea Roșie (acordarea primului ajutor – Școala Gimnazială nr.1 Bistrița, prelevarea glicemiei și a tensiunii arteriale, de către elevi ai Școlii Postliceale Sanitare de la Liceul Teoretic Sanitar, donare de sânge – Liceul Tehnic Infoel), ajutor social (cadouri pentru copiii de la mănăstirea Podu Coșnei – Liceul Tehnic Infoel, cadouri și programe de divertisment pentru bătrânii de la Centrul de îngrijire a bătrânilor Bistrița – Liceul Tehnologic Agricol Bistrița) și activități de mediu (Școala Gimnazială Tureac, Liceul cu Program Sportiv Bistrița, Liceul Tehnologic Agricol Bistrița, Școala Gimnazială Galații-Bistriței).

Elevul Tobias Cătălin Pasere din clasa a XII-a de la Liceul Teoretic Sanitar și-a prezentat activitățile de voluntariat din cadrul Asociației Impact, timp în care s-a implicat atât în proiecte internaționale (Forumul pentru Democrație de la Strassbourg) cât și în evenimente naționale ca „Săptămâna Națională a Voluntariatului” și „Ziua Educației Nonformale”.

Elevii voluntari de la Colegiul Național Liviu Rebreanu, Iulia Mureșan și Alexandru Petrican, ambii din clasa a X-a C, și-au prezentat activitățile de voluntariat derulate în cadrul „Asociației Tășuleasa Social” plini de entuziasm și dornici să împărtășească tuturor celor prezenți la dezbatere experiențele dobândite. Ei au întreprins numeroase activități de plantare de puieți în cadrul campaniilor de primăvară și toamnă alături de d-nul Alin Ulhmann Ușeriu, președintele Asociației, care ne-a explicat cum decurge voluntariatul în Germania și ceea ce mai avem de învățat pentru a putea deveni „voluntari” în adevăratul sens al cuvântului. O parte dintre elevii voluntari ai CNLR Bistrița desfășoară activități de voluntariat și în cadrul bibliotecii școlii alături de d-na bibliotecară, Alina Crețu.

Ca o concluzie a dezbaterii, s-a putut constata că voluntariatul implică multe sarcini si responsabilități, o conduită adecvată, devotament dar și un bun management al timpului.
De ce să fii voluntar?
De ce să faci voluntariat?
La aceste prime două întrebări fiecare dintre noi, cadre didactice și elevi voluntari, ar trebui să fim capabili să răspundem și să înțelegem în ce măsură răspunsul dat reflectă motivația noastră de a participa la acțiuni de voluntariat:
- pentru experiența personală și profesională
- pentru a-ți face noi prieteni
- pentru a învăța lucruri noi și a-ți forma deprinderi utile
- pentru a-i ajuta pe cei mai puțin norocoși
- pentru a-ți asuma o responsabilitate
- pentru a face parte dintr-o echipă a unei organizații prestigioase
- pentru a înțelege problemele comunității în care trăiești...

Profesor metodist Anca TONIUC
CCD Bistrița-Năsăud

Colind din Maieru la Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud

În folclorul românesc, Colindatul de Crăciun este cel mai important ciclu sărbătoresc popular tradiţional, cel mai bogat şi colorat prilej de manifestări folclorice. Deprinderea de a colinda, de a saluta cu mare bucurie Naşterea Domnului, de a-L întâmpina cu urări, daruri, petreceri, cântece şi jocuri este străveche.
Caracterul esenţial al sărbătorii este bucuria şi încrederea cu care omul întâmpină trecerea de la anul vechi la anul nou, începutul unei noi perioade de vegetaţie, al unei noi etape în viaţa lui şi a consătenilor săi, a colectivităţii în care trăieşte.
Copiii însufleţesc aceste sărbători, pentru ca ei sunt „actorii” şi „beneficiarii” principali, chiar dacă sunt însoţiţi şi de maturii predispuşi să retrăiască vârsta de neuitat a colindatului şi rostirii pluguşorului. Cei mici trăiesc din plin şi sincer sentimentul religios exprimat în creaţiile amintite, fiind influenţaţi în credinţa şi conduita creştinească.
În ajunul sărbătorilor de iarnă, profesorii și elevii Liceului Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru au pornit „la colindat”, așa cum îi stă bine unui colindător adevărat, fie el mic sau mare, și au ajuns până la Bistrița unde, pe lângă alte instituții care au fost „gazdele” care și-au primit colindătorii, au poposit și la Casa Corpului Didactic.
Elevii claselor a V-a C și a VI-a B, însoțiți de profesorii Viorica Borș, Dochia Bontaș și Mircea Pioraș, îmbrăcați în frumoase costume naționale și acompaniați la orgă de dl. prof. Mircea Pioraș, au cântat colinde tradiționale de pe Valea Someșului Mare și au adus puțin din spiritul Crăciunului și în această instituție.
Este lăudabil că, în febra pregătirilor pentru sărbători, în ultima săptămână de școală din primul semestru, când elevi și profesori se pregătesc să intre în vacanța de iarnă, câțiva școlari împreună cu dascălii lor nu consideră un lucru lipsit de importanță să meargă „la colindat” pentru a păstra frumoasele tradiții de odinioară.
Mulțumim dascălilor și elevilor care s-au gândit să dăruiască și altora din bucuria colindului lor!

Profesor metodist Elena Egreta MARC,
Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud

Sărbătoarea dovleacului

Toamnă, culoare, bogăţie, veselie...
Copiilor le place să descopere, sunt dornici să ştie „Când/cum şi de ce se întâmplă?”…
Şi uite aşa, am trecut prin primul proiect tematic al acestui an şcolar: „TOAMNA CEA DE ROADE PLINĂ”. Am învăţat despre fructe şi legume, care au vitamine şi ne fac voinici şi sănătoşi, despre frunze şi flori, care ne dau paleta de culori … am învăţat despre hărnicie şi dărnicie, am învăţat despre roade bogate şi bucate.
Pleacă toamna cu galoşi iar noi, copiii de la grupa mijlocie Floricele vesele am vrut să fie sărbătoare… sărbătoare de culoare, sunet şi… gust. Ne-am costumat în dovleci, am cântat şi am dansat… ne-am jucat cu dovleci şi morcovi personalizaţi, am mâncat prăjituri şi plăcinte cu dovleac, cu mere, cu morcovi, cu nuci… am băut sucuri de pere, de mere, de morcovi…. A fost sărbătoare – Sărbătoarea dovleacului.
De ce dovleacul? Dintotdeauna românii au scobit dovlecii din care au făcut felinare… din miezul dulce au făcut plăcinte gustoase. Iată doar două dintre argumente… ce să mai spunem de culoare… portocaliul ne-a fascinat!
Vă dăruim din veselia noastră şi vă urăm să vă bucuraţi de culoarea şi bogăţia toamnei!

prof. înv. preșc. Antoneta Anica ORUNA
Grădiniţa cu P.P. „Rază de Soare” Bistriţa

Managementul clasei de elevi cu cerințe educaționale speciale

Etimologic, managementul echivalează cu a ţine în mână şi a stăpâni, a conduce cu mână forte, ceea ce implică ideea controlului acţiunii şi orientarea sau direcţionarea ei.
Într-o altă ordine de idei, managementul clasei este definit ca abilitatea profesorului de a planifica şi organiza activităţile clasei astfel încât să asigure un climat favorabil învăţării. Printr-un act managerial optim al clasei de elevi se urmăreşte pe de o parte prevenirea comportamentelor disruptive iar pe de altă parte rezolvarea problemelor comportamentale apărute. Managementul este în acelaşi timp şi ansamblu de discipline teoretice, principii, metode specifice (sau ştiință), metode, abilități, tehnici care privesc conducerea, gestiunea, administrarea şi organizarea instituţiilor (tehnică), cât şi arta de a-i face pe oameni să lucreze productiv şi eficient, de a comunica, de a asculta în calitatea lor de membri ai organizaţiilor sau instituțiilor (cu alte cuvinte este o, „artă”).
Managementul este conceput şi practicat ca organizare a schimbării şi inovării, a eficienţei, a calităţii şi excelenţei. Obiectivul final al managementului clasei este formarea la elevi a unor abilitaţi de autoreglare a comportamentului. Într-o primă fază controlul comportamentului este externalizat (profesori, părinţi, colegi) ca, mai apoi, prin interiorizarea unor reguli, principii şi metode, să devină autonome. Un rol important în managementul clasei de elevi îl constituie regula. Stabilirea regulilor, comunicarea clară a acestora la începutul unui an școlar este esenţială pentru un management eficient al clasei. Ce se întâmplă însă în contextul în care nu ne adresam clasei de elevi din școala de masă ci, unei clase cu cerinţe educative speciale?
Ştim că noţiunea de cerințe educaționale speciale desemnează necesităţile educaţionale complementare obiectivelor generale ale educaţiei şcolare, necesităţi care solicită o şcolarizare adaptată funcție de particularități individuale şi/sau caracteristici a unei dizabilități ori tulburări de învăţare, precum şi o intervenţie specifică, prin reabilitare/recuperare corespunzătoare. Totodată prin CES se exprimă o necesitate evidentă de a acorda anumitor copii o atenţie şi o asistentă educaţională suplimentară fără de care nu se poate vorbi efectiv de egalitatea şanselor, de acces şi participare şcolară şi socială. În plan psihopedagogic este relevată sub aspectul dizabilităţii, a unor limitări de activitate, restricţii de participare. În acest cadru psihosocial complex, managementul clasei deţine o particularitate anume, o caracteristică specială, adaptată permanent solicitărilor speciale venite din partea educabilităţii individuale a copiilor corelată cu modificările legislative specifice. Managementul clasei cu cerinţe educative speciale este personalizat în general cât şi în particular, cu referinţe anume la gestionarea unor conduite atipice care pot să apară în desfăşurarea procesului de învățământ.
Denumim educaţie specială şi management al clasei speciale acele norme şi principii care oferă o educaţie specializată dedicată exclusiv copiilor cu necesităţi speciale, de aici manageriatul special al clasei cu tot ceea ce presupune. Dacă învăţământul special tradiţional însemna şcolarizarea copiilor cu dizabilități în instituţii separate, organizate specific, învăţământul special modern insistă pe constituirea de clase integrate în școli integratoare prin alocarea de resurse materiale și umane (cadre didactice itinerante/de sprijin) şcolilor obișnuite şi intensificarea cooperării cu acestea prin apropierea organizaţională, a standardelor de calitate a învăţământului integrator – la un tip de educație centrată pe elev, pe dezvoltarea de competențe. Cu toate acestea, la elevii cu vârste între 14-17 ani, întâlnim cu o frecvenţă ridicată fenomenologia tulburărilor de comportament, predominant violent, inclusiv din punct de vedere al limbajului. Asociind elementele de educaţie şi management special, gestionarea clasei cu CES este una specială. Prezenţa unor conduite mai mult sau mai puţin asociate: ADHD, conduite sexuale precoce, verbiaj obscen, fuga de la ore, tracasarea altor elevi, opoziţionismul, refuzul în executarea unor sarcini primite, ridicarea şi plimbarea în timpul orei, neatenţia, fumatul, dezinteresul, alături de alte elemente specifice copiilor şi puberilor cu CES ca: hiperemotivitate, specificul dizabilităţilor de intelect şi/sau asociate care nu rareori ghidează comportamentul, problematica logopedică, stima de sine scăzută, prezenţa masivă a emoţiilor negative, relaţii interpersonale specifice, crizele din cadrul familiilor din care provin copii, conferă specificului clasei de elevi cu cerinţe educative speciale o atenţie specială, o atenţie particularizată în special pe monitorizarea acelor elevi la care se manifestă cel mai pregnant fenomenologia comportamentală evidenţiată în rândurile de mai sus. Comportamentul provocator deseori inclus în tulburările de comportament prezent la unul sau mai mulţi elevi din clasă, generează în cadrul acesteia forme specifice de comunicare verbală şi/sau non-verbală emoţia – fiind baza de la care porneşte reactivitatea specifică şi destabilizarea întregului comportament general. Emoţia desemnează mişcare atât în spaţiul intrapersonal cât şi interpersonal asociată frecvent cu explozii comportamentale în care este implicată personalitatea carențială, imatură a copilului/puberului. Sub impulsul emoţiei, manifestările comportamentale sunt aberante, generând chiar excluderi din cadrul unui grup. Comportamentul intern se reflectă în comportamentul extern, motivat deseori de realizarea unei trebuinţe imediate cu orice riscuri. După cum ne putem da seama, acest comportament este problematic şi necesită din partea profesorului calităţi de bun diplomat şi mediator, punând la încercare abilităţile educative şi de gestionar al situaţiilor nou create, de criză. Nu de puţine ori aceste puseuri în clasă sau în afara acesteia devin violente, agresive, existând însă şi anumiţi factori asupra cărora controlul profesorului este mai redus. Ce se poate face în acest sens ca manager al clasei speciale, ca profesor psihopedagog sau diriginte?
Conştientizarea existenţei acestei probleme la clasă, necesită monitorizarea comportamentului elevilor în sensul că, nu ar fi de acceptat un regres în sfera modificărilor comportamentale benefice, monitorizarea zilnică, săptămânală sau ori de câte ori este nevoie a elevilor cu manifestări violente, conştienţi fiind de gradul ridicat de contagiune al acestor conduite în rândul altor elevi care încă nu aderă la aceste forme de manifestare. Este foarte posibil ca o anamneză atentă să ne indice un trecut familial sau un traseu traumatic-emoțional al acestor copii, anamneză pe care o considerăm de mare valoare în gestionarea comportamentelor nocive şi a influenţei acestora asupra relaţiei şcoală-părinte-tutore. Se doreşte o evitare a ciclului distructiv al învinuirii reciproce, adică părintele învinuieşte școala pentru problemele elevului, iar şcoala învinuieşte părintele, sau etichetarea/ blamarea elevului pentru incapacitatea ambilor factori implicaţi în educaţia copilului. Nu de puţine ori părinţii pot să ofere o perspectivă cronologică şi/sau contextuală asupra problemelor elevului pe care, cadrele didactice nu trebuie să-l ignore sau să-l evite ci, să intervină profesionist în corectarea pe cât se poate a acestor conduite. Deseori comportamentul poate constitui o ameninţare pentru factorii implicaţi în procesul de învăţământ, astfel realizarea unui plan de intervenţie în echipă cu alţi profesori care predau la clasă/clase este de dorit în măsura în care acesta cuprinde în linii mari: monitorizarea comportamentului, consiliere, planuri individualizate de intervenţie comportamentală în scoală/ familie, supervizarea elevului. Cu toate că descrierea conduitei este utilă, nu aceasta îl va face pe copil să-şi corecteze comportamentul ci, o supraveghere atentă, monitorizare şi o implicare profesionistă a profesorului inclusiv prin oferirea exemplului personal în diverse activităţi şcolare şi extraşcolare. Puterea exemplului personal, calităţile didactico-pedagogice, tactul, răbdarea, utilizarea corectă a principiului recompensei şi pedepsei, deţinerea de către profesorul de şcoală specială a unor trăsături de personalitate adecvate, pot duce pe termen scurt şi mediu la inducerea unor stări de echilibru şi la diminuarea frecvenţei comportamentelor problemă la clasa cu cerinţe educative speciale.

Referințe bibliografice:
- Vasile Chiș (2003). Pedagogie Contemporană. Pedagogie pentru competențe. Editura Presa Universitară Clujeană.
- Jurcău Nicolae (1998) Pedagogie. Editura Tehnică, Cluj-Napoca

Psih. Gabriel MUREȘAN-CHIRA

miercuri, 19 noiembrie 2014

Noiembrie 2014

„Cultura înseamnă dezvoltarea perfectă şi egală a omului în toate privinţele.” (John Burroughs)

Exemplu de bune practici:
Avantajele transdisciplinarității în procesul de predare – cursul opţional „Învăţare pentru societatea cunoaşterii”

Tehnologia progresează. Zilnic apar meserii noi. Elevii de azi vor fi muncitorii de mâine. Pentru a face fața schimbărilor gândirea şi cunoaşterea lor trebuie să fie adaptabile, competenţele pe care le dobândesc în şcoală trebuie să le permită ancorarea în lumea reală.
Transdisciplinaritatea ar putea fi o soluţie pentru rezolvarea măcar parţială a acestor probleme.
„Transdisciplinaritatea priveşte - aşa cum indică prefixul trans - ceea ce se află în acelaşi timp şi între discipline, şi înăuntrul diverselor discipline, şi dincolo de orice disciplină. Finalitatea ei este înțelegerea lumii prezente, unul din imperativele sale fiind unitatea cunoaşterii.” (Vezi Wikipedia)
O abordare interdisciplinară presupune în general anumite preachiziţii, o anumită cultură generală, de aceea eficienţa ei sporeşte pe măsura înaintării în vârstă a elevilor .
Este posibil ca un elev educat într-o paradigmă interdisciplinară să nu achiziţioneze un bagaj deosebit de bogat de cunoștinţe, însă este la fel de adevărat că va şti cum să utilizeze ceea ce a învăţat, va şti unde să caute, ce să întrebe și cu siguranţă nu va intra în panică, nu se va da bătut.
Începând cu anul şcolar 2012-2013, a demarat aplicarea la clasă a cursului opţional transdisciplinar „Învăţare în societatea cunoaşterii”. Pilonii programei pentru acest curs sunt conceptul de transdisciplinaritate şi învăţarea bazată pe proiect.
Rolul profesorului va fi mai mult de dirijare a activității elevilor dar o importanță deosebită o are alegerea, din varietatea metodelor de învăţământ, pe cele considerate cele mai eficiente pentru o anumită activitate didactică.
Una din metodele care se pretează în predarea acestui opţional este metoda proiectului. Învăţarea bazată pe proiect transformă învăţarea într-un fapt relevant pentru elevi, prin stabilirea conexiunii cu lumea din afara şcolii. Această metodă implică de cele mai multe ori o alta şi anume: învăţarea prin colaborare. Atunci când elevii sunt împărţiţi pe grupuri de lucru depind unii de alţii, iar această interdependenţă este întotdeauna pozitivă.
Problematizarea este o altă activitate didactică complexă, ce solicită deopotrivă și elevii și profesorul și se pretează foarte bine în predarea acestui curs. Algoritmizarea, brainstorming-ul, instruirea programată, studiul de caz, simularea pot fi și ele cu succes folosite.
Ca profesor am urmat cursul de formare pentru aplicarea la clasa a acestui opțional şi cu îndoială în suflet, cu puţină teamă totodată, trebuie să recunosc, am început să aplic la clasă acest opţional împreună cu alte patru colege: Chișbora Veronica, Onofreiu Mădălina Pop Rodica și Rauca Margit. Acopeream astfel o arie mare de științe: informatică, fizică, chimie, geografie și biologie. Timpul de pregătire fiind scurt am început cu prima temă din cele 12 stabilite în cadrul proiectului. La început elevii au fost reticenţi, oarecum speriaţi şi ei dar în timp au înţeles cam ce vor avea de făcut, s-au mobilizat şi au trecut la treabă. Am lucrat pe grupe de elevi, fiecare grupă având o anumita temă: cutremurele, vulcanii, tornadele etc. Bineînțeles ca au fost îndrumați și ghidați îndeaproape de profesoare în funcție de tema la care lucrau.
O mare importanţă în documentare a avut-o internetul, dar cum din nefericire (sau poate nu) s-au ivit ceva probleme cu conexiunea la internet în școală am fost nevoiţi să găsim şi alte soluţii. Am decis să ne mutăm activitatea la CDI-ul şcolii şi cred că a fost o idee foarte bună.
În acest fel ne-am amintit cu toții ce importantă este cartea în viața noastră, pentru că din păcate, mai ales pentru noile generații lectura a cam trecut pe locul doi după internet sau chiar mai rău.
Deși la început au fost reticenți în final elevii au reușit să realizeze proiecte deosebite: prezentări PowerPoint, machete (reprezentând un oraș în timpul unui cutremur și un vulcan care erupe), afișe.
Ministerul a organizat și un concurs național de proiecte, câștigătorii beneficiind de un laborator multi-touch.
Am participat si noi la concurs și am reușit să obținem locul opt pe regiunea de Nord-Vest. Tema cu care am participat s-a numit O nouă Terra – O nouă șansă la viață.
Scurtă prezentare:
Resursele naturale ale Pământului au fost fundamentul dezvoltării economice a societății din ultimul secol. Resursele naturale reprezintă totalitatea zăcămintelor de minerale şi de minereuri, a terenurilor cultivabile, a pădurilor şi apelor de care dispune o anumită ţară.
Pe măsură ce rezervele de petrol se epuizează, e posibil ca ultima soluție pentru alimentarea omenirii cu energie sa fie cărbunele, în condițiile în care procesul de ardere a cărbunelui pune mari probleme mediului și calității aerului. Rezervele de gaze naturale ale lumii, chiar dacă sunt enorme, sunt finite.
Chiar dacă gazele naturale produc cele mai puține emisii de carbon la o unitate de energie produsă, sunt totuși resurse care duc la crearea de gaze cu efect de seră. Creșterea economică din ultimii 30 de ani a dus și la o creștere fără precedent a cererii de energie. Conservarea resurselor naturale este cea mai importantă problemă a omenirii în domeniul protecției mediului, a mișcării pentru ecologie și pentru Partidele Verzi. Așadar va trebui să găsim împreună noi resurse de energie, resurse mai puțin poluante, regenerabile care să ne ajute să prelungim viața pe Terra.
Soluțiile propuse de noi ar fi: identificarea surselor de poluare și găsirea unor metode de combatere a poluării, protejarea pădurilor și reîmpăduriri, combaterea deșertificării, găsirea de noi surse de energie: energia valurilor, energia solară, energia eoliana.

Concluzii:
Utilizarea calculatorului ca mijloc de predare a unor astfel de lecţii prezintă o serie de avantaje, printre care:
- partea teoretică (definiţii, proprietăţi, teoreme etc.) pot fi prezentate prin intermediul calculatorului (putem crea chiar noi, profesorii astfel de prezentări cu ajutorul aplicaţiei Power Point), dublat de folosirea unor fişe pentru elevi;
- creşte motivaţia învăţării (prin prezenţa calculatorului la ore)
- dezvolta creativitatea
- elevii învață să folosească informațiile dobândite anterior la diverse discipline pentru a obține altele noi, pentru a crea conexiuni pentru a înțelege mai profund anumite probleme
Folosirea pe scară largă a calculatoarelor în procesul instructiv-educativ (lucru care, se pare, urmează şi la noi) are şi o serie de dezavantaje:
- forţează gândirea abstractă, intelectuală;
- favorizează lipsa de disciplină (acesta este exact opusul unuia dintre obiectivele principale ale educaţiei);
- forţează utilizarea unor tipuri de raţionamente de tip maşină;
- limitează formarea unui limbaj corect, limbajul folosit la calculator fiind unul formal, de tip maşină;
- poate provoca serioase dereglări de comportament (Internetul le permite copiilor să intre în contact cu informaţii care nu sunt potrivite vârstei lor);
- stimulează doar sentimentul unei provocări (copiii sunt fascinaţi în lucrul la calculator, de fapt, de elementele grafice care au fost create de către programatori, mai puţin de problema în sine);
În consecință, nu cred că se poate generaliza, există lecţii care pot fi realizate foarte bine cu ajutorul calculatorului. Există însă lecţii la care „creta şi tabla”, „creionul şi hârtia” reprezintă, într-adevăr cea mai bună (poate, singura) soluţie corectă de predare. Cred, totuşi, că 2-3 ore pe lună sau chiar pe semestru realizate cu ajutorul calculatorului au efecte benefice în ceea ce priveşte învăţarea continuă la orice disciplină, mai ales acolo unde metodele tradiţionale nu au avut rezultatul dorit.
Punând în balanța avantajele și dezavantajele acestui opțional noi am ales să continuăm aplicarea lui la clasă. Din păcate concursul, unul din factorii motivanți atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice nu se mai organizează.

Bibliografie:
1. Stanciu, D. Managementul, soluţia eficienţei, Editura MatrixRom 2004
2.Andre de Peretti; ş.a. Tehnici de comunicare, Editura Polirom 2001
3. http://www.wikipedia.ro/
4. http://proiecte.pmu.ro/web/transdisciplinarfse/
Prof. Simona MURGU
Colegiul Tehnic „Grigore Moisil” Bistrița

Spațiul îți arată drumul

În fiecare an, începând din anul 1999, săptămâna 4 – 10 octombrie este marcată ca săptămâna mondială a spațiului cosmic. Evenimentul a crescut în amploare an de an, tot mai multe instituții de cultură din întreaga lume desfășurând activități de cunoaștere a spațiului cosmic pentru publicul larg. Totodată, evenimentul își propune să popularizeze beneficiile aduse omenirii de explorarea și cunoașterea spațiului cosmic.
Săptămâna mondială a spațiului cosmic (World Space Week) de anul acesta are ca temă „Spațiul îți arată drumul”, Space: Guiding Your Way”, și atrage atenția asupra importanței sateliților de navigare GPS (Global Positioning Satellite). Aceștia folosesc unde radio, asemănătoare cu lumina, și pot să transmită informații în timp scurt unui corp mobil de pe sol pentru ca acesta să găsească o locație dorită cu o precizie foarte bună (de câțiva metri).
Primii sateliți de navigație au fost lansați de SUA (GPS) și Rusia (GLONASS) după anul 1970 și aveau scop exclusiv militar. Mai târziu, după anul 1995, aceștia au început să fie folosiți și în scopuri civile cu o bună precizie.
Un satelit GPS expus la Muzeul Spațial din San Diego)
Sistemul american (GPS) are în prezent 32 de sateliți, mai vechi sau mai noi, care au acoperit întreg pământul încă din anul 1995 și a devenit cel mai utilizat sistem de navigare din lume.
Sistemul rusesc (GLONASS) are 24 de sateliți în prezent, acesta având de suferit după dezmembrarea URSS, dar a revenit după 2011 sub administrația Rusiei, de asemenea cu o acoperire globală, fiind o alternativă la sistemul american. A treia generație de sateliți GLONASS, GLONASS K, au un timp de viață estimat la 10 ani și o masă de 750 de kilograme, față de predecesorii lor cu un timp de viață de 7 ani și masa de 1450 de kilograme (GLONASS M).
GLONASS K
În prezent, pentru că SUA nu pune la dispoziția altor țări sistemul propriu cu o precizie foarte bună, Europa și-a dezvoltat propriul sistem și în 2011 a lansat primii patru sateliți GALILEO (GNSS – Global Navigation Satellite System) sub patronajul UE și Agenției Spațiale Europene, ESA, sistemul european fiind construit doar pentru scopuri civile, spre deosebire de cel american, care are scopuri preponderent militare. Proiectul GALILEO va avea 30 de sateliți până în anul 2019. Un satelit are un timp de viață estimat la 12 ani și o masă de 675 Kg. În acest program România își va lansa propriul satelit în 2015, numit IRINA, după numele fetiței care a câștigat premiul I la concursul de desene inițiat de UE, The Galileo Children's Drawing Competition.
Desenul Irinei, România
În mod normal pentru determinarea poziției unui corp în spațiu sunt necesare trei coordonate (dimensiuni), deci trei sateliți. Dar pentru a mări precizia, sistemele de navigație prin satelit folosesc patru sateliți. Pentru a putea fi ghidat prin satelit, corpul (vehicul sau persoană) are nevoie de un receptor, care poate fi un laptop, o tabletă, un smartphone etc. Între receptor și emițător (satelit) semnalul se deplasează cu viteza luminii în vid, 300 000 Km/s. Sateliții de navigație sun plasați pe orbite de medie altitudine deasupra Pământului, la aproximativ 20 000 Km. Spre comparație, Stația Spațială Internațională este la 400 Km deasupra Pământului, iar Telescopul Hubble la 550 de Km, deci pe orbite joase.
Cele mai cunoscute sisteme satelitare și distanțele față de Pământ. (1 milă terestră = 1,6 Km) sunt date în desenul de mai jos.
În prezent Sistemul de navigare prin satelit, Global Navigation Satellite System (GNSS), are numeroase aplicații practice:
- pentru automobile, unde pe un ecran apare harta și informații despre locație, viteză direcție și străzi (vecinătăți);
- pentru avioane, unde sistemul de navigare este conectat la pilotul automat;
- pentru vapoare și nave care se deplasează pe lacuri, mări și oceane din întreaga lume;
- pentru mașinile grele folosite în agricultură pentru suprafețe întinse, unde se afișează harta cu felul terenului și alinierea rândurilor;
- pentru cicliști în cursele cicliste, unde aceștia își pot planifica traseul înainte de plecarea în cursă;
- pentru alpiniști sau simpli pietoni în orașe și sate sau în locuri izolate, pentru a-și determina poziția la un moment dat;
- pentru navele spațiale sistemul GNSS le permite determinarea orbitei cu o precizie mare, andocări (cuplaje) cu alte sisteme satelitare cum ar fi Stația Spațială Internațională sau telescopul Hubble.
- pentru supravegherea unor clădiri sau drumuri în construcție;
- pentru diferite măsurători în geografie, geodezie, geologie, arheologie, seismologie, generând hărți în 3D asupra locurilor cercetate;
- pentru operațiuni de salvare și urgențe medicale;
- pentru previziuni meteorologice;
- pentru rețele de socializare etc.

prof. Elena NĂSTASE,
Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Bistrița

Parteneriatul educațional – garant al calității actului instructiv-educativ

Institutul de Științe al Educației din Chișinău având ca invitați de marcă Centrul de Excelență Didactică din cadrul IȘE, Ministerul Educației al Republicii Moldova, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport din Chișinău, Instituția Publică Liceul Teoretic Ștefan cel Mare, Chișinău, Casa Corpului Didactic a județului Bistrița-Năsăud, Romania a organizat un Workshopul Internațional cu genericul Educația globală din perspectiva formării competențelor școlare.
Zilele de 24 și 25 octombrie ac. au fost dedicate promovării actului educațional, abordând aspecte care vizau formarea competențelor școlare, curriculum inter- și transdisciplinar, responsabilitatea celui care învață, specifice pedagogiei contemporane, pedagogiei interactive. Vorbim de fapt de schimbarea de paradigmă ce se produce în societatea postmodernă, de noua abordare a curriculum-ului cu accent pe formarea de competențe și aptitudini, transformarea școlii centrate pe profesor într-o școală centrată pe elev, promovarea metodelor interactive de învățare, cultivarea aptitudinilor creative ale elevilor, crearea unor situații de învățare variate.
Moderatorii acestei mese rotunde au fost Ion Achiri, dr. conf. univ. șef CED IȘE, Serafima Roşcovan, specialist principal-metodist, CED IŞE, Alexandru Ciuvaga, director DRİTS Ungheni, Galina Gheorghiță, șef adjunct DRİTS Ungheni, Loredana Anca Zbînca, directorul Casei Corpului Didactic Bistriţa-Năsăud, prof. drd. filosofie.
Domnul Ion Achiri, dr. conf. univ. șef CED IȘE a început dezbaterea accentuând necesitatea integrării și globalizării educației, a sincronizării între dezvoltarea societății și dezvoltarea educației și reconsiderarea rolului elevului care devine subiect al educației.
De noile dimensiuni și tendințe ale educației globale ne-a vorbit și doamna Serafima Roşcovan, specialist principal-metodist, CED IŞE. Învățarea în profunzime, bazată pe acțiunea și responsabilitatea celui care învață, formarea de competențe, predarea interactivă, utilizarea tehnologiilor informatizate în educație, stimularea gândirii critice sunt doar câteva concepte, idei teoretizate în cadrul întâlnirii.
Subiectele supuse dezbaterii au vizat valorificarea educației globale la disciplinele socio-umane, matematică, biologie, geografie, dar și formarea competențelor în clasele primare. Intervenții în cadrul workshopului au avut și profesorii Liceului Teoretic Ștefan cel Mare, Chișinău care au susținut lecții publice, profesori din alte instituții de învățământ, specialiști din cadrul DRÎTS. directori și inspectori din județul Bistrița-Năsăud Angelo Manea, inspector de specialitate, Claudiu Șular, director Liceul de Muzică Tudor Jarda, Bistrița, Dorina Eugenia Manta, director adjunct Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița, Daniela Hudrea, director CJRAE, Iuliana Vârtic, profesor metodist CCD BN.
În cele două zile de activități am avut plăcerea să-l cunoaștem și pe directorul Liceului Teoretic Ștefan cel Mare, Chișinău, Axînti Sergiu, care se implică activ în procesul de reformare a învățământului preuniversitar și colaborează foarte bine cu profesorii în vederea realizării procesului educațional. Ne-am convins de lucrul acesta participând la orele publice desfășurate la nivel înalt, în majoritatea claselor, cu participarea unor profesori de excepție, printre care am întâlnit-o și pe doamna învățătoare Vangheli Virginia, pedagogul anului.
În încheiere am asistat la spectacolul oferit de elevii liceului, iar cele două instituții partenere Casa Corpului Didactic a județului Bistrița-Năsăud și Institutul de Științe al Educației au perfectat acordul de colaborare existent, ca și garant al promovării în continuare a proiectelor științifice și a reformelor educaționale.

Director Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud
Prof. drd. Loredana Anca ZBÎNCA

Reţeaua EDU Moodle România

Acest an şcolar a debutat pentru mine cu o mare bucurie, aceea de a face parte din echipa de manageri ai Reţelei EDU Moodle România, ca Manager pentru învăţământ preşcolar.
Anul şcolar trecut am avut o experienţă deosebită în colaborarea mea pe această platformă. Prin intermediul Conferinţelor EDU Moodle am avut onoarea de a cunoaşte o mare personalitate a învăţământului românesc, pe domnul academician Basarab Nicolescu, preşedintele Centrului Internaţional de Cercetări şi Studii Transdisciplinare din Paris (CIRET), cel care a fundamentat teoretic şi a consacrat conceptul de transdisciplinaritate, în plan internaţional. Formarea mea pe Moodle s-a concretizat cu un curs propriu, pe care îl voi susţine periodic, pe această platformă de e-learning. Activităţile platformei sunt diverse, aici am găsit concursuri şi parteneriate deosebite la care am participat şi am obţinut premii importante.
Reţeaua EDU Moodle România este o comunitate şcolară, care dezvoltă un mediu virtual inovativ şi interactiv şi care promovează un învăţământ de calitate, integrat într-o societate europeană a cunoaşterii! Prin crearea şi susţinerea acestei reţele de învăţământ, vom realiza un pas important în alinierea învăţământului românesc la învăţământul european. Înscrie şi şcoala ta GRATUIT! Ne propunem să conectăm mediul educaţional românesc prin activităţi educaţionale care să asigure interactivitate şi colaborarea şcolilor. Vă provocăm să participaţi şi să vă implicaţi în toate propunerile noastre, dar suntem deschişi să propuneţi şi voi alte activităţi. GRATUIT pentru toate şcolile şi liceele din România şi Republica Moldova.

Veţi găsi în reţea:
Conferinţele Web EDU - Ediţia 2014-2015
- Numai FACEBOOK este reţea de socializare?
- Învaţă-mă să învăţ!
- Marea Unire şi Ziua Naţională a României
- Sărbătorile de iarnă - tradiţii şi obiceiuri la români
- Google, nu doar un motor de căutare!
- Dragostea la români în tradiţii populare
- Citesc cărţi sau e-book?
- Uniunea Europeană – istorie şi prezent
- Florile şi bucuria vieţii – prezentare de fotografii
- Vacanţă în România!
Proiecte 2014-2015
- Clubul utilizatorilor Moodle
- e-Scoala Altfel 2015
- Istoria la Castel
- Conferinţe şi simpozioane
Concursuri 2014-2015, perioada de desfăşurare și coordonatorii:
1. PASIUNEA MEA, FOTOGRAFIA, Octombrie 2014, Aprilie 2015 (Simona Murărescu, Viorel Guţu, Carmen Epure, Georgeta Turcu)
2. MILIONARUL CUNOAŞTERII, Noiembrie 2014, Iunie 2015 (Mihaela Bostan, Lenuţa Rad, Carmen Stan, Eugen Şerban, Carmen Epure)
3. SĂRBĂTORILE ROMÂNILOR, Decembrie 2014, Martie 2015 (Simona Murărescu, Carmen Stan, Antoneta Oruna, Eugen Şerban)
4. TEZAURUL CULTURAL NAŢIONAL, Decembrie 2014 (Olimpia Gheorghe, Adina Băcean, Carmen Stan, Carmen Epure, Georgeta Turcu)
5. ŞTIINŢA ŞI VIAŢA, Ianuarie 2015 (Adriana Petrovici, Ştefan Poka, Ana Avramescu)
6. E-ISTORIA , Februarie 2015 (Viorel Guţu, Ana Avramescu, Georgeta Turcu)
7. ABECEDARUL ASTRONOMIEI, Martie 2015 (Ana Avramescu, Carmen Stan, Georgeta Turcu)
8. CONTIC, decembrie 2014-aprilie 2015 (Mihaela Bostan, Adeline Luchian)
9. ENIGMELE ISTORIEI, Mai 2015 (Viorel Guţu, Adina Băcean, Ana Avramescu, Georgeta Turcu)

Reţeaua EDU Moodle România urmăreşte creşterea calităţii învăţământului preuniversitar, prin crearea, dezvoltarea şi implementarea unor activităţi şcolare şi extra şcolare. Se pune un accent deosebit pe partea aplicativă, utilizând metode inovative de predare şi învăţare. Prin crearea şi susţinerea acestei reţele de învăţământ, vom realiza un pas important în alinierea învăţământului românesc la învăţământul european şi la realizarea unui schimb de experienţă permanent între instituţiile de învăţământ naţionale şi internaţionale, în mediu virtual. Importanţa activităţilor propuse vor aduce un plus valoare mediului educaţional românesc prin suplinirea lipsei cursurilor, testelor, manualelor, lucrărilor practice, profesori şi elevi putând să realizeze, în mod practic, prin sistemul virtual, toate aplicaţiile prevăzute în programele de învăţământ. Reţeaua EDU Moodle România urmăreşte creşterea calităţii actului educaţional în domeniul învăţământului preuniversitar, prin amploarea activităţilor de proiectare, dezvoltare, creare de scenarii finale, testare, perfecţionare, implementare, formare şi educare, de conştientizare a tinerilor, familiilor lor, a profesorilor asupra importanţei deosebite a educaţiei în anii petrecuţi în şcoală. Reţeaua EDU Moodle România sprijină educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere. REMR va pune la dispoziția BENEFICIARULUI platforma de e-learning Moodle, va include servicii şi aplicaţii educaţionale integrate.
Servicii incluse
- Serviciul Afiliere - BENFICIARUL va primi o plachetă cu numele şi numărul de identificare a şcolii în REMR.
- numescoala.moodle.ro - BENFICIARUL va primi un subdomeniu.moodle.ro.
- Serviciul de personalizare a interfeţei cu însemnele şi culorile instituţiei.
- Serviciul Pachete de lecţii - acces la şabloanele standard ale unui curriculum în formatul Moodle.
- Servciul Publicaţii - revista online, publicare articole, promovare activităţi.
- Serviciul Antiplagiat - verificarea temelor / referatelor / sarcinilor de lucru cu un sistem antiplagiat.
- Serviciul WIRIS - aplicaţie pentru predarea şi evaluarea cunoştinţelor matematice online.
- Serviciul GeoGebra - aplicaţie pentru predarea şi evaluarea cunoştinţelor matematice / geometrie / trigonometrie online.
- Serviciul Clasa virtuală / Webinar / Videoconferinţă - O instanţă de clasă virtuală pentru fiecare şcoală disponibilă 24/24.
- Serviciul Training - sesiuni de training a utilizatorilor (5 profesori / şcoală / an).
- Serviciul Pagina Web - pagina web a şcolii.
- Serviciul Alumni - zona de acces a absolvenţilor şcolii.
- Serviciul Suport - suport tehnic oferit profesorilor în utilizarea platforme Moodle.
- Serviciul Conferinţe - Conf WEB EDU, Conf EDU Moodle Romania, participarea la conferinţele organizare în REMR
- Platforma Moodle întreţinută, actualizată, supravegheată funcţională 24/24.
- Apartenenţa la o reţea educaţională modernă.
- Spaţiu virtual de stocare
- Backup zilnic al datelor
- Confidenţialitatea datelor
Proiect susţinut de SC eLearning & Software SRL, Partener Moodle Autorizat pentru România, susţinător al Comunităţii Moodle din România
Pentru detalii contactaţi-mă pe adresa de email: antoneta.oruna@moodle.ro
Vă aştept pe Reţeaua EDU Moodle România!

Prof. înv. preşc. Antoneta Anica ORUNA

Dinamica educaţiei integrate

Un loc aparte în educaţia modernă, contemporană îl ocupă educaţia integrată nu sub forma unui proces impus de terţi factori sau sub aspect propagandistic ci ca act responsabil asumat, ca proces de normalizare a vieţii persoanelor aflate în dificultate, inclusive din acest punct de vedere. Aflându-ne pe câmpul de acţiune al psihopedagogiei speciale la limita stării de normal şi patologic, ideea educaţiei integrate a apărut aşadar ca o reacţie firească a societăţii la obligaţia acesteia de a asigura cadrul necesar şi condiţiile impuse de specificul educaţiei persoanelor cu cerinţe educative speciale. Evoluţia managementului instituţiilor şcolare spre aplicarea practicilor educaţiei integrate, impune transformări radicale în înţelegerea schimbărilor care vor avea loc în şcoală.
Aplicarea principiilor educaţiei integrate nu exclude conceptul de educaţie specială, educaţia integrată fiind tot o formă de educaţie specială care se desfăşoară în alte condiţii decât cele existente în şcoală. Educaţia integrată încercă să înlăture percepţia asupra şcolilor speciale, generalizarea educaţiei integrate în şcolile de masă fiind precedate de aplicarea unor programe şi proiecte pilot pentru evaluarea gradului de acceptare a acestei practici de către personalul şcolii, familiile elevilor din şcoală şi resursele existente la nivelul şcolii/ comunităţii. Cu alte cuvinte educaţia integrată oferă un spaţiu deschis tuturor categoriilor de elevi, şcoala intensificând încă odată mai mult rolul de instituţie publică de formare şi socializare a personalităţii umane astfel încât să răspundă tuturor cerinţelor fiecărui elev în parte funcţie de posibilităţi şi de interesele sale fără a îngrădi dreptul la acces a tuturor persoanelor la oferta şcolii. Se urmăreşte ca toţi elevii să atingă standarde minime de performanţă prevăzute în programele obişnuite, iar în cazul copiilor cu potenţialităţi mai reduse, accentul mutându-se şi pe standarde de performare în plan cognitiv, de socializare, la un nivel minim care se poate atinge, funcţie de posibilităţi. O poziţie complementară este aceea a curriculumului integrat, la problematica acestuia, la elaborarea lui diferenţiată care, alături de o fişă de monitorizare şi programul de intervenţie personalizat pot susţine moduri şi nivele de achiziţie, organizare, reţinere, control, progres în cunoaştere. Există posibilitatea de a crea punţi în plan cognitiv care să aşeze într-o relaţie optimă diferenţele cognitive şi posibilităţile reale ale individului de însuşire a cunoştinţelor. Plecând de la aceste realităţi s-au propus unele modalităţi de instruire diferenţiată prin acţiuni de reorganizare a activităţii didactice, altfel spus prin cerinţele de educaţie specială se confirmă solicitarea abordării actului educaţional de pe poziţia beneficiarului educaţiei adică al elevului şi nu din poziţia profesorului sau a educatorului care îşi desfăşoară activitatea instructiv-educativă în condiţiile unei clase omogene sau pseudo-omogene de elevi.
Termenul de cerinţe educative speciale este utilizat în psihopedagogia specială unde desemnează abordări diferenţiate şi de specialitate a elevilor cu dizabilităţi care, se asociază inclusiv cu integrarea şcolară, profesională, socială, societală şi cu un curriculum adecvat.
Spunem că educaţia integrată deţine un dinamism specific în condiţiile în care susţine integrarea din toate punctele de vedere a elevului cu dizabilităţi, adică o normalizare, o asigurare a unor condiţii de existenţă corespunzătoare pentru persoanele cu cerinţe educative speciale, o implicare sub aspect practic funcţional (fizic, funcţional, social, societal) dar şi din punct de vedere al acceptării din partea societăţii. Educaţia integrată încorporează principii de învăţământ, o terminologie specifică – curriculum adaptat, curriculum diferenţiat, plan de servicii personalizat, program de intervenţie personalizat, cadru didactic itinerant/ de sprijin, cadru didactic tutore, şcoală integratoare, clasă incluzivă, un nou plan de acţiune implicând resurse umane şi financiare, şcoală centru de resursă, un nou tip de educare bazat pe non-discriminare, pe formare de competenţe utile pentru viaţă, normalitate, proiectare-implementare de proiecte educaţionale care au în atenţie marea diversitate a caracteristicilor şi trebuinţelor copiilor incluşi în procesul educaţional, aspecte ale unui curriculum proiectat în educaţia integrată.

Bibliografie:
1. Gherghuţ, A. Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii de educaţie integrată. Iaşi, Editura Polirom, 2001.
2. Manual de Diagnostic şi Statistică a Tulburărilor Mentale. Ediţia a patra revizuită. DSM-IV-TR. Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România. Bucureşti, 2003.

Psih. Gabriel MURESAN-CHIRA

duminică, 21 septembrie 2014

Septembrie 2014

Lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc nu pot citi decât o pagina din ea. (Sf. Augustin)

La fiecare nou început de an şcolar noi, profesorii sperăm să fie unul cu împliniri. Filele întoarse din calendarul ajuns în luna septembrie ne fac să rememorăm primele zile de şcoală și să trăim alături de elevi, părinți și bunici emoţiile, sfiala şi optimismul celei mai mari sărbători ale toamnei, începerea școlii… Poate de aceea începutul cunoaşterii coincide cu toamna, cu maturizarea, cu momentul în care rodul devine evident, mizându-se pe valoarea „fructului” ce este dăruit şi primit…
În acest mijloc de septembrie gândul meu se întoarce spre cadrele didactice din județ cărora le doresc să muncească cu aceeași dăruire și pasiune ca și până acum, să-și primească elevii cu drag și să-i conducă spre o nouă aventură cunoașterii.
Îmi apar în minte cuvintele înțelepte ale marelui Nicolae Iorga care spunea Școala este tot ce vezi și tot ce auzi. Ea trebuie să te învețe să fii propriul dascăl, cel mai bun și cel mai aspru. De aceea nouă, formatorilor, ne revine această sarcină de a face ca școala să rămână locașul cel mai frumos de pe pământ în care elevii să se simtă mai acasă și mai aproape de sufletul nostru de dascăl.
Mult succes tuturor în acest an școlar!
Director CCD Bistrița-Năsăud
Prof. drd. Loredana Anca ZBÎNCALa festivitatea de deschidere a anului școlar de la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Bistrița, alături de cadrele didactice și elevii școlii, au participat președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, domnul Emil Radu Moldovan și inspectorul școlar general, doamna profesoară Camelia Tabără.


Holiday in London and Edinburgh

„Cei care își doresc morțiș să călătorească sunt însuflețiți de un măreț înțeles al vieții.”
Jim England
Povestea de succes a cursului de limba engleză început în urmă cu 4 ani la Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud continuă... Continuă datorită dorinței cursanților de a studia limba engleză –indiferent de vârstă, profesie, motivație profesională sau socială – și nu numai atât. Dorința de a cunoaște tot ce este legat de cultura anglo-saxonă, „setea culturală” a „studenților” de a afla cât mai multe lucruri și de a vizita monumentele istorice, muzeele, piețele celebre despre care au citit doar în manuale, despre care au auzit vorbindu-se doar la televizor, dorința de a bate cu pasul străzile pe unde au pășit mari scriitori, oameni de cultură din întreaga lume, ne-a făcut și pe noi, „teacher and students” (profesor și cursanți), să ne dorim să vizităm Marea Britanie și, mai ales, Londra. Cosmopolita Londră, marea metropolă, capitala fostului Imperiu Britanic. Locul unde la fiecare colț de stradă, în fiecare piață, în fiecare parc istoria și cultura au fost și sunt prezente.
Prima excursie „de studiu” la Londra a fost făcută în primăvara anului trecut de către cursanții grupelor de engleză care studiau la vremea respectivă, Londra fiindu-ne deja familiară, astfel că anul acesta excursia noastră a avut un spațiu mult mai extins de „explorat”: îndepărtata Scoție. Pentru că la orele de curs studenții au învățat și despre Edinburgh și Festivalul „Fringe”, care se desfășoară în luna august pe străzile capitalei scoțiene, dar și în diverse locații ale orașului, am hotărât să ajungem și noi acolo pentru a participa la celebrul Edinburgh Royal Tattoo Festival, un spectacol de „lumină, culoare și muzică” ce se desfășoară pe Esplanada din fața Castelului Edinburgh, totul sub deviza emblematicelor cimpoaie și kilt-uri scoțiene.
După primul an de studiu, în care „studenții” parcurg manualul „Five o'clock tea” (nivel începători), urmează anul doi de studiu (nivel intermediar) și manualul, „We love English”, care cuprinde, într-un traseu imaginar, principalele puncte de atracție din Londra dar și din Marea Britanie, manual care i-a introdus pe cursanți în atmosfera londoneză și în universul britanic atât de drag nouă, iubitorilor limbii engleze, și i-a făcut să își dorească să vadă cu ochii lor acele obiective turistice sau istorice învățate la curs.
Grupul nostru a cuprins atât „studenți” adulți, unii aflați la al doilea „periplu londonez”, cât și elevi, cursanți începători sau avansați în studiul limbii engleze, reuniți fiind cu toții de dorința de a păși pe tărâmul mult visat și străbătut doar cu ochii minții de-a lungul anilor de studiu.
Vacanța noastră „de studiu” a avut un program foarte activ, cu multe obiective de interes pe care am dorit să le trecem în revistă, și a cuprins atât momente de studiu – cursanții s-au documentat de acasă și au prezentat în fața grupei în limba engleză obiectivele vizitate – cât și momente de relaxare (spectacolul-paradă din fața Castelului Edinburgh, o după-amiază pe o terasă în Covent Garden, o seară hoinărind prin China Town și Picadilly Circus sau o „masă românească” cu produse aduse de acasă). Pentru unii cursanți excursia în Anglia și Scoția a reprezentat împlinirea unui „vis de-o viață”, îndelung așteptat, așa că programul nostru a cuprins multe obiective, de la monumentele istorice și palatele regale până la străzile pe unde au călcat cei patru Beatles sau la celebrele figuri de ceară ale muzeului Madam Tussaud.
Prima zi a călătoriei noastre, începute în miez de noapte în ritmurile deja familiarilor „Beatles”, pe care îi studiem și ale căror hit-uri le cântăm chiar și la curs, a început după miezul nopții în microbuzul care ne-a dus la aeroport, a continuat cu zborul spre Londra, pentru unii plin de emoțiile primului zbor cu avionul, și apoi cu drumul spre Londra în autocarul care ne-a dus, în zorii zilei de 6 august, spre City-ul Londrei, în apropierea căruia se afla hotelul nostru. Drumul nostru spre hotel, care a durat destul de mult în aglomerata metropolă, luna august fiind „luna favorită” a turiștilor ce „invadează” Londra, a fost unul greu și anevoios: căldură, aglomerație, timp care părea că „s-a oprit în loc”, chiar dacă „Big Ben-ul”, pe lângă care treceam, ne trezea la realitate cu bătăile sale ritmice (din sfert în sfert de oră ne amintea că suntem „acasă la Londra”). Totuși, ca niște „turiști adevărați”, dornici de a „devora” tot ce se poate vizita în scurta perioadă de vacanță, ajunși la hotel, după o gustare luată în grabă, am pornit mai departe la drum.
A doua jumătate a primei zile în Londra este dedicată „zonei Kensington” din West London, situată la vest de Palatul Buckingham și Hyde Park. Ne pierdem în mulțimea care străbate „Exhibition Road”, admirând muzeele, clădirile impozante, colegiile universitare și liniștea „Zonei Kensington”, un cartier rezidențial unde stilul victorian este frecvent întâlnit în ansamblul arhitectonic. Întregul cartier este dedicat prințului Albert, prințul consort al reginei Victoria, în semn de prețuire pentru viața acestuia dedicată științei, culturii și idealurilor culturale.
Dar, pentru a nu uita că am venit la Londra ca studenți dedicați limbii engleze, nu uităm de temele noastre, „our homework”, așa că Mr Theo, Teodor Păiuș, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național Liviu Rebreanu, unul dintre studenții „juniori” ai grupului, ne prezintă câteva lucruri interesante despre colecția „Science Museum” (Muzeul Științei) de pe Exhibition Road. În Grădinile Kensington („Kensington Park”) căutăm Palatul Kensington („Kensington Palace”), un palat celebru prin prezența atâtor personaje din familia regală, printre care regina Victoria, prințesa Diana, precum și prinții William și Harry, care au copilărit în acest palat.
Aproape de binecunoscuta Exhibition Road, strada unde am „localizat” și admirat „Natural History Museum”, celebrul Muzeu al Evoluției unde holul central este ocupat de uriașul schelet de dinozaur Diplodocus, „Science Museum” (Muzeul de Științe), dar și „Victoria and Albert Museum” unde secțiunile cuprinzând toate regiunile istorice ale lumii ne-au încântat cu un an în urmă, ne-am oprit la Albert Hall, sub cupola căruia au susținut spectacole și concerte muzicieni celebri ai lumii, situat vizavi de „Albert Memorial”, memorialul sub forma unui baldachin, ridicat în memoria prințului Albert, unde Mr Simon II, dl. dr. Vasiluț Porfirie, un student senior al grupului nostru, ne-a prezentat „tema” (homework) pregătită încă de acasă: „Albert Memorial”.
Seara în cartierul Kensington nu se putea încheia fără a vizita celebrul magazin Harrods, unul dintre cele mai vechi și luxoase magazine londoneze, unde își face cumpărăturile chiar familia regală. După vizitarea zonei Kensington a urmat un tur nocturn al metropolei într-un „double decker” (autobuz supraetajat) spre City-ul Londrei și mai departe spre zona Whitechapel, unde se afla hotelul nostru, un tur care ne-a permis să admirăm străzile animate ale capitalei.
A doua zi, dis de dimineață, grupul nostru și-a început turul de vizitare cu o scurtă vizită în Trafalgar Square, celebra piață centrală unde se află coloana lordului Nelson, eroul național care l-a înfrânt pe Napoleon, îndreptându-ne apoi spre Turnul Londrei („The Tower of London”), în trecut fortăreață-palat și închisoare-eșafod pentru oameni celebri și chiar capete încoronate. În spiritul „participării active” a studenților la realizarea programului excursiei, miss Grace, dna jurist Georgeta Săliștean, o altă cursantă-senior a grupului, și-a prezentat „tema de casă”, prezentându-ne lucruri interesante despre obiectivul turistic vizitat.
În timpul vizitei noastre în Turnul Londrei, am fost impresionați nu numai de Turnul Alb (The White Tower), Bijuteriile coroanei (The Crown Jewels), vestiții paznici „Beefeaters” în costumele lor medievale, Colțul corbilor (The Ravens' Lodgings), despre care legenda spune că atunci când vor dispărea, nici Regatul Unit nu va mai exista, așa că beneficiază de o atenție deosebită, având chiar și un „Maestru al corbilor” angajat să îi îngrijească, ci și de câmpul de maci roșii, din ceară, care înconjurau zidurile ca o mare roșie, amintind de sacrificiile umane din urmă cu 100 de ani, din timpul primului război mondial.
După vizitarea cetății, a urmat o croazieră pe Tamisa, de la debarcaderul Turnului Londrei până la Greenwich, situat în aval, spre vărsarea Tamisei în Marea Nordului, Greenwich fiind un orășel cu parcuri în care turiștii și studenții stau pe gazonul verde din apropierea Universității Greenwich, a Muzeului Maritim și a Observatorului. Greenwich Royal Observatory, care este situat pe vârful unui mic deal ce străjuiește parcul de la poale și privește înspre Tamisa, a fost principalul nostru obiectiv din program. Ajunși acolo, vizităm observatorul, ne fotografiem stând cu picioarele de o parte și de alta a Meridianului de zero grade, care împarte Globul Pământesc în două emisfere, cea estică și cea vestică, ne fotografiem pe rând lângă marele ceas care indică ora GMT (Greenwich Mean Time) pe tot globul și, bineînțeles, nu uităm de „homework”, tema prezentată de Mr Ray, Radu Ognean, elev în clasa a IX a la Colegiul Național Liviu Rebreanu, temă pregătită încă de acasă.
De la Greenwich ne-am îmbarcat pe vaporaș și ne-am întors la debarcaderul de la Turnul Londrei (The Tower of London) pentru că aveam încă obiective de vizitat în zonă. După debarcare am trecut pe malul celălalt al Tamisei, trecând peste Tower Bridge, emblematicul Pod al Turnului, cu arhitectura sa unică, ne-am plimbat pe „Aleea Reginei” (Promenada), „The Queen's Walk”, continuându-ne drumul de la Tower Bridge pe faleză, prin fața noului centru al Primăriei, „City Hall”, cu o arhitectură modernă ca un glob de sticlă turtit și „plantat” pe malul drept al Tamisei, și apoi mai departe până spre următorul pod: London Bridge. Grupul nostru s-a oprit și a vizitat HMS Belfast, vestitul vas de război al Maiestății Sale Regina, vas care a participat la expediții militare, dar și de explorare a îndepărtatului Cap al Nordului.
Croaziera noastră a continuat de la Tower of London, înspre amonte, spre zona Westminster unde se află Parlamentul, vestitul Big Ben și London Eye (Ochiul Londrei sau Roata Millennium), trecând pe sub podurile de peste Tamisa și admirând monumente, clădiri, poduri, în timp ce urmăream explicațiile date de căpitanul navei la difuzor, explicații date într-o engleză clară pentru turiști și care făceau referire la istoricul, specificul și curiozitățile legate de fiecare clădire importantă.
Londra este un loc unic pe glob unde fiecare clădire, fiecare pod, fiecare colț de stradă fie este impregnat de istorie, fie acolo a avut loc un eveniment contemporan, fie există o poveste mondenă sau o legendă legată de locul respectiv.
Trecem pe sub toate podurile situate între Tower Bridge și Westminster Bridge: London Bridge, Southwark Bridge, Millennium Footbridge, Blackfriars Bridge, Waterloo Bridge, Hungerford Footbridge, Charing Cross Bridge, dintre cele 14 poduri ce traversează Tamisa în perimetrul londonez și cele 30 de poduri de peste întregul fluviu. De o parte și alta a Tamisei admirăm cele mai importante obiective: Southwark Cathedral, Globe Theatre, celebrul teatru unde a jucat și a fost partener marele Shakespeare, Tate Modern, Cleopatra's Needle (obeliscul egiptean), Royal Festival Hall, Charing Cross Station, Whitehall Palace, Somerset House, London Aquarium, County Hall, London Dungeon, London Eye.
Croaziera pe Tamisa a fost urmată de o experiență deosebită trăită la mare înălțime (135 m), din London Eye sau Millennium Wheel (Ochiul Londrei sau Roata Mileniului), uriașa roată construită pe malul Tamisei: întregul oraș văzut de sus, toată Londra „la picioarele noastre”.
După un apus de soare admirat „de la mare înălțime”, ne-am bucurat de un spectacol nocturn deosebit: Piața Parlamentului cu Palatul Parlamentului (The Houses of Parliament), Big Ben-ul (Clock Tower, Turnul Ceasului, denumirea „Big Ben” fiind dată din greșeală ceasului, în realitate fiind numele clopotului din turn) și Westminster Abbey, „catedrala încoronării regilor”, toate admirate în lumina lunii.
După o scurtă vizită la St. Paul's Cathedral, catedrala cu domul cel mai înalt din Anglia și al doilea ca mărime din Europa, după domul Basilicii San Pietro de la Vatican, unde miss Nelly, dna economist Cornelia Horobeț, una dintre pasionatele cursante-senior, și-a prezentat „tema de casă” (homework), a urmat aproape o zi întreagă dedicată dedicată Castelului Windsor. Castelul Windsor, situat la 40 de minute cu trenul de zona centrală a Londrei, este castelul cel mai vechi și extins care este locuit permanent, fiind reședința oficială a reginei și locul preferat în timpul weekend-ului. Cu Turnul său Rotund, „The Round Tower”, înconjurat de gră­dini superbe, cu colecția “Queen Mary's Dolls' House”, colecția de păpuși a reginei Mary, soția regelui George al V-lea, construită în anii 1920, cu apartamentele de stat, decorate cu prețioase obiecte aparținând „Colecției regale” (the Royal Collection), dar și cu una dintre cele mai frumoase capele din Anglia (St. George's Chapel), locul unde se află rămășițele pământești ale celebrului rege Henric al VIII-lea.
Odată întorși în centrul Londrei, ne-am îndreptat spre Covent Garden, piața unde se află renumita operă, „Opera House”, Muzeul Transporturilor și Piața Covent Garden, un loc plin de lume și de culoare. Pe lângă obișnuita piață unde turiștii îmbină shopping-ul cu „pizza și bere neagră” sau tradiționala gustare „fish and chips”, piața este locul acrobațiilor și spectacolelor „de stradă” care distrează mulțimea adunată.
Marea provocare a excursiei noastre de anul acesta a fost însă Scoția. Îndepărtata Scoție, cu pajiștile sale „mai verzi decât verdele obișnuit”, cu dealurile sale domoale, numite „munți” în absența altitudinilor de peste 1500 m, raportate la câmpiile și zonele litorale joase, specifice unei țări maritime, cu castelele sale vechi și, nu în ultimul rând, cu kilt-urile și cimpoaiele sale, care „povestesc” despre trecutul „bravilor scoțieni” în legendele devenite literatură în operele scriitorului Sir Walter Scott: „Ivanhoe”, „Rob Roy”, „Waverley”, cu celebrul personaj William Wallace, eroul național al Scoției, interpretat atât de original de către actorul Mel Gibson în filmul „Braveheart”.
Festivalul anual care se desfășoară în luna august, cunoscut sub numele de „Fringe”, întrunește toate genurile artistice și se adresează tuturor, de la muzică clasică la parade militare, de la piese de teatru susținute de trupe celebre din lume până la acrobații și reprezentații stradale, toate atrăgând publicul prin calitate și originalitate. Dintre toate manifestările desfășurate între 1-24 august pe parcursul festivalului, noi am ales Edinburgh Royal Military Tattoo, spectacolul-paradă care reunește trupe din întreaga lume, dar în special din Commonwealh-ul Britanic, și care, în sunetul fanfarelor militare și a cimpoaielor gărzilor scoțiene, este un spectacol de lumină, culoare și muzică ce se desfășoară pe Esplanada din fața Castelului Edinburgh aproape în fiecare seară a festivalului.
A doua zi, dis de dimineață, înainte de a lua trenul spre Londra, am făcut un tur matinal al zonei nordice a orașului Edinburgh: vestita Princes Street, considerată de unii ca fiind cea mai frumoasă stradă din Europa, cu hotelurile-castele (Balmoral, Royal British Hotel etc.), Scottish National Galleries, Scott Monument, Monumentul lui Scott (Sir Walter Scott, scriitorul), Princes Gardens, cu ceasurile florale deosebite, și Castelul Edinburgh profilându-se în fundal.
Miss Alexandra, Alexandra Rais, elevă în clasa a XII a la Colegiul Național Andrei Mureșanu, și-a prezentat tema, „Edinburgh Castle”, o temă foarte documentată, într-o engleză fluentă, prezentându-ne lucruri interesante despre istoricul castelului și al regilor Scoției.
La întoarcere, de altfel foarte rapidă, datorată unui tren de mare viteză cu care am străbătut peste 700 km în doar 5 ore, ne-am îndreptat spre British Museum, un alt obiectiv „must” (obligatoriu) pentru orice turist care se respectă, unde Mr Simon II, dl dr Porfirie Vasiluț, un pasionat student-senior al limbii engleze, și-a prezentat tema, „homework”, pe care a pregătit-o de acasă, o temă foarte documentată, în română și engleză, asupra istoriei și exponatelor muzeului.
După vizitarea Muzeului Britanic ne-am îndreptat spre hotel dar, după o scurtă gustare și odihnă, seara, obosiți dar încă dornici să ne bucurăm de tot ceea ce se poate vedea în marea metropolă, am făcut un tur nocturn al capitalei, cu un scurt popas în „China town”, unde restaurantele chinezesti, luminate și decorate cu binecunoscutele lampioane, ne-au încântat privirile. La întoarcere am traversat Picadilly Circus, vestita piață din centrul Londrei, unde viața de noapte a Londrei era doar la început: teatrele, restaurantele, magazinele, toate luminate cu reclame multicolore, erau în plină activitate.
Ziua a VI-a a început cu o plimbare până la „Buckingham Palace”, în fața căruia se află „Victoria Memorial”, monumentul ridicat în memoria reginei Victoria, și a continuat cu o plimbare pe Mall, faimoasa alee unde au loc cele mai importante parade militare și pe unde trec toate capetele încoronate sau oamenii de stat veniți în vizite oficiale la Palatul Buckingham. Trecem pe lângă St. James's Palace, palatul care are funcție administrativă și, lăsând Parcul St. James în urmă, ne îndreptăm spre Trafalgar Square, după ce admirăm Admirality Arch, arcul de triumf de la capătul estic al Mall-ului.
A urmat Piața Trafalgar, cu coloana lui Nelson, încadrată de cei patru lei de bronz, fîntâni arteziene, biserica St. Martin in the fields, National Portrait Gallery, iar pe latura nordică a pieței National Gallery, galeria de tablouri ce reunește marii maeștri ai tuturor țărilor și curentelor de artă din lume, de la Leonardo DaVinci și Rembrandt, până la Van Gogh și Monet și,bineînțeles, pictorii englezi: Constable, Gainsborough, Turner etc.
După „baia de cultură” de la National Gallery neam îndreptat într-un „double-decker”, tradițio­nalul autobuz supraetajat, spre Hyde Park, traver­sând Picadilly Circus, Regent Street și Oxford Street, marile străzi comerciale, celebre încă din secolul trecut. În Hyde Park am făcut o scurtă oprire în „Speaker's Corner”, colțul în care duminica dimineața se desfășoară un spectacol inedit: oricine dorește să vorbească pe o temă, la alegere, se poate urca pe un scaun (o cutie, o scăriță) și este ascultat de curioșii adunați în jurul lui și care îi pot pune întrebări sau pot face comentarii pe marginea celor prezentate sau discutate cu cei din public. Bineînțeles că nu am scăpat ocazia să ne fotografiem pe șezlongurile aflate la dispoziția celor care doresc să le închirieze, chiar dacă șederea noastră în cel mai vestit colț al celui mai vestit parc din lume a fost doar un scurt popas deoarece o ploaie scurtă, tipic londoneză, așa încât să nu uităm că suntem în Anglia, vestită pentru vremea ploioasă, ne-a alungat sub copacii din apropiere.
Următorul nostru obiectiv turistic a fost unul cu adevărat inedit: să călcăm pe urmele faimoșilor Beatles, la propriu, chiar pe trecerea de pietoni unde pozaseră ei pentru coperta albumului lor „Abbey Road” și unde miss Betty, d-na Maria Flămînd, profesoară de gimnastică și una dintre pasionatele „studente” de la curs, și-a prezentat tema de casă: „Abbey Road & Beatles”.
După o scurtă oprire pe Baker Street la Muzeul Sherlock Holmes, personajul celebru al scriitorului Sir Conan Doyle, și o scurtă „ședință de shopping” la Beatles Store, unde am cumpărat cu plăcere souvenir-uri pentru cei dragi de acasă, ne-am continuat ziua plimbându-ne și făcând cumpărături pe vestita arteră comercială „Oxford Street”, spre plăcerea tuturor, și unde am fost impresionați de faimosul și luxosul magazin „Selfriges”, alături de celelalte magazine reprezentând „brand-urile” internaționale.
Seara a constituit însă deliciul tuturor, fiind seara dedicată vizitării Muzeului figurilor de ceară, „Madame Tussaud Wax Figures Museum”, prilej de distracție pentru toți cursanții, juniori sau seniori, niciunul dintre noi nepierzând ocazia să se fotografieze cu actorii, cântăreții, sportivii, oamenii de stat sau cu familia regală britanică, toți prezenți acolo, chiar dacă sub forma statuilor din ceară.
Ultima zi petrecută la Londra a fost ziua în care am spus „Good bye!” („La revedere!”) metropolei atât de îndrăgite de noi, făcând un ultim tur de orizont în City-ul Londrei pentru a admira și a ne fotografia lângă unul dintre zgârie-norii „simbol” ai orașului: „The Gherkin” sau „Castravetele”, după mult mai familiara poreclă a clădirii.
Grupul nostru, un grup alcătuit din cursanți „juniori” și „seniori”, care și-au dat mâna peste generații, în semn de prețuire pentru toate valorile culturale, istorice, umane,
s-a dovedit a fi un grup unit de dorința de a cunoaște, dispus să facă orice efort pentru a se bucura de adevărata valoare a unei călătorii culturale în care totul aduce bucurie: locuri, oameni, istorie, cultură, experiențe noi. Astfel încât ne-am considerat „fericiții învingători” care au rezistat „maratonului” turistic de o săptămână, hoinărind bucuroși prin Regatul Unit.
După o săptămână de neuitat în Londra, capitala Angliei și a Regatului Unit, și în Edinburgh, capitala Scoției, o săptâmână în care am vizitat multe dintre obiectivele visate, locuri unde totul este impregnat de istorie și cultură, de legende și „povești adevărate” ale zilelor noastre, ne-am îndreptat spre Luton, orășelul unde se află unul dintre aeroporturile londoneze, de unde urma să luăm avionul și să ne reîntoarcem în țară, plini de amintiri adunate într-un timp atât de scurt și cu mulțumirea împlinirii unui vis de-o viață.

Profesor metodist Elena Egreta MARC,
Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud


Visul...

Ce mi-a plăcut la Londra? Totul! De la clădirile monumentale, de la cenușiul lor englezesc păstrând „patina vremii”, până la cărămiziul clădirilor, tot în stil englezesc „victorian”. Am vizitat multe, am trecut pe lângă multe locuri importante, cu clădiri, monumente și statui de oameni mari din istoria Angliei: Nelson, Scott, regina Victoria, prințul Albert. Totul m-a impresionat, dar în mod deosebit monumentul „Albert Memorial”, atât de impunător, poleit cu aur și care se vedea de la mare distanță.
La Buckingham Palace și la Kensington Palace m-am pipăit, pentru că nu-mi venea să cred că sunt acolo, în vasta piață din fața palatelor, cu statuile monumentale, cu inscripția din pavaj din anul „Jubileului Reginei”, regina fiind acasă la palat căci steagul flutura pe acoperișul palatului. Grădinile și parcurile, cu tot felul de flori încadrate în minunate tablouri de culori, care îmi încântau ochii.
Scoția! Scoția a fost un alt traseu foarte important. Am traversat de la sud la nord toată Anglia în 5 ore până la Edinburgh, aproape 800 km. Am văzut peisaje minunate, puțin și din Marea Nordului. Când am ajuns în Edinburgh am dat peste atmosfera de festival, cu lume foarte multă. Mergând să vizităm castelul am trecut pe pietonalul pe care erau tot felul de acrobați, cântăreți și tot felul de „personaje ciudate”. Am vizitat Castelul Edinburgh, dar și magazinul unde se vinde whisky-scotch-ul adevărat!
...mă bucur din tot sufletul că am putut să fac această călătorie minunată la Londra și Edinburgh pe are n-am s-o uit niciodată! Acum, la 69 de ani, mi-am îmbogățit sufletul cu această călătorie.

Maria FLĂMÎND – „miss Betty”
profesor de gimnastică, pensionar


Excursie de vis

A sosit mult așteptata zi a plecării spre Londra, când la orele 2:00 ne-am întâlnit în autogara Bistrița, de unde am plecat cu microbuzul închiriat pentru grupul nostru. Deplasarea a fost foarte plăcută, nici nu ne-am dat seama cât de repede am ajuns la aeroport pentru că și de data aceasta „Miss teacher” ne-a făcut o surpriză, fiecare dintre noi primind o cărticică cu melodii cântate în engleză pe care le puteam asculta în microbuz, așa că am exersat puțin „in English”, făcând play-back. A fost foarte distractiv, am cântat cu toții.
Călătoria cu trenul a fost foarte plăcută, a fost un tren de mare viteză, în cinci ore am ajuns la destinație. Pe tren am citit, am povestit, am privit verdele Scoției care parcă este deosebit de al nostru, am văzut și castele, pe care le-am pozat.
Am participat seara la festival, a fost foarte frumos, greu poți găsi cuvintele potrivite pentru a-l descrie, nemaipomenit, bine că am reușit să-l vedem. Dimineața, în drum spre gară, am recuperat din ceea ce trebuia să vedem cu o zi înainte, adică Scott Monument, Princes Street, am făcut multe poze, era o vreme plăcută.
Am părăsit Scoția cu o impresie foarte plăcută și cu dorința de a o revedea. Acum îmi vine în minte ceva din „Spectacolul lunii” realizat de Ioan Grigorescu în Rhodos, când pleci de pe insulă îți spui: „Trece-mi pragul și vei reveni pentru că nu mă vei putea uita”. Nici eu nu voi putea uita Scoția, dar nu cred să mai am ocazia să o vad sau „Never say never”.

Cornelia HOROBEȚ – „miss Nelly”
economist, pensionar


Our trip to London and Scotland

Gândindu-mă la excursia noastră în Anglia și Scoția îmi voi exprima cu deosebită plăcere mulțumirea pentru modul în care s-a desfășurat…
Totul a fost minunat! Londra mi s-a părut mai primitoare și mai frumoasă ca anul trecut (vara la Londra pare că are farmecul ei...).
O deosebită emoție și bucurie mi-a făcut vizitarea orașului Edinburgh, dar mai ales Castelul Edinburgh și „Royal Military Tattoo Festival”. A fost o seară superbă pe care nu cred că o voi putea uita vreodată...

Porfirie VASILUȚ – Mr Simon II
medic, Spitalul Județean Bistrița-Năsăud


Excursie în Anglia – impresii

Nu demult s-a încheiat prima mea excursie în Anglia. Am avut ocazia să văd cum trăiesc englezii, să le admir monumentele, să le cunosc obiceiurile. Pot spune că a fost o experiență unică și nu cred c-o voi putea uita vreodată.
Voi începe cu ce mi-a plăcut cel mai mult: parcurile. Cred că sunt persoana din grupul nostru care, pur și simplu, s-a îndrăgostit de acele parcuri. Aș fi stat acolo toată ziua, dar din păcate acest lucru era imposibil. Erau atât de bine întreținute...
În această excursie am vizitat multe, dar nu numai în Londra. Am fost și în Scoția, mai exact în Edinburgh. Acolo am asistat la una dintre cele mai mari reprezentații de fanfare (nici nu știu dacă e corect să le numesc așa) din lume, The Royal Military Tattoo....
Din păcate, cum era de așteptat, a venit și ziua în care a trebuit să ne întoarcem acasă. Și așa am plecat din nou spre Luton unde am dormit o noapte înainte să ne îmbarcăm pe avion. A doua zi toți membrii grupului priveau cu nostalgie, în timp ce avionul decola, pe micile geamuri, înspre ceea ce a fost, știind că nu vor uita niciodată unde au fost și ce au văzut.

Teodor PĂIUȘ – Mr Theo
clasa a XI-a, Colegiul Național „Liviu Rebreanu” Bistrița


Impresii din excursie

Era ora 6 a dimineții de 6 august. Eram în avion. Eu, fiind pentru prima oară într-un avion, eram cuprins de emoții. Această emoție nu era numai pentru faptul că urma să zbor pentru prima oară, ci și pentru faptul că peste câteva ore urma să fiu la 1800 de km de tot ceea ce cunosc și pentru faptul că urma să vizitez o țară cu o istorie și cultură atât de diferite... Pentru câteva minute am fost cufundat în aceste gânduri, dar până mi-am revenit la realitate eram gata de decolare. Avionul a accelerat brusc și dintr-o dată ne-am desprins de pământul românesc și ne îndreptam spre pământ britanic.
...Un obiectiv care m-a impresionat foarte tare a fost Tower of London. Pe lângă arhitectura deosebită, m-a impresionat faptul că șanțul care înconjoară castelul era plin de maci roșii care reprezintă sângele vărsat în Primul Război Mondial.
Cel mai mult m-a impresionat Muzeul Madame Tussauds, unde ne-am făcut poze cu diferite celebrități, și National Gallery, unde am admirat capodoperele de artă ale celor mai renumiți pictori ai Europei.
Ajuns acasă, am avut impresia ca totul a fost doar un vis, un vis care pentru mine din fericire a fost realitate. M-am transpus cu drag în locurile vizitate, în bătrâna Scoție cu farmecul ei aparte și cu spectacolul de vis pe care am avut șansa de a-l admira în direct.

Radu OGNEAN – Mr Ray
clasa a IX-a, Colegiul Național „Liviu Rebreanu” Bistrița


Un vis devenit realitate

Clipa pe care am așteptat-o cu nerăbdare atâția ani se apropie în mod vertiginos de mine... Deși orele sunt înaintate, noi nu simțim deloc oboseala din cauza emoțiilor care ne copleșesc, mai ales când în fundal cânta John Lennon, Queen, ABBA și alți artiști de seama... Ajungem la aeroport, unde, după ce am terminat cu toate formalitățile, ne putem în sfârșit îmbarca în avionul care ne va duce în țara unde își bea ceaiul de ora cinci emblematica familie regală a Marii Britanii....
A patra zi, precum în armată, a trebuit să ne trezim la ora 5 dimineața pentru a prinde trenul de Edinburgh, Scoția (un TGV care parcurge 700 de km în aproximativ 5 ore). Pot spune cu certitudine că scoțienii au meșterit o capitală culturală, plină de divertisment și festivități, sofisticată, unde istoria și legendele se contopesc în mod armonios. Edinburgh este plin de farmec mai ales în timpul lunilor de vară, când Festivalul Edinburgh umple orașul de creativitate și vizitatori din lumea întreagă.
Deși puțin istoviți din cauza călătoriei, ne îndreptăm cu pași înceți dar siguri spre Castelul Edinburgh, o veche fortăreață ridicată pe rocă vulcanică, care a servit drept bază militară în războiul contra Angliei. Însă mai întâi trebuie să ne croim drum printre „street performer”-ii care ne înviorează cu minunatele lor cântece, scamatorii și acrobații artistice.
Cu inimile frânte și ochii înlăcrimați trebuie să ne luăm adio de la Marea Britanie, începând cu capodoperele ei arhitectonice, inovațiile tehnologice, centrele comerciale supraaglomerate, străduțele împânzite de turiști sfioși și până la localnicii calzi și politicoși care sunt oricând gata să ne sară în ajutor. Pot spune, fără doar și poate, că această excursie a fost o experiență inedită pentru mine. Mi-a oferit o nouă perspectivă atât asupra vieții cât și asupra mea ca individ. Și tot cu această ocazie am legat noi prietenii. Cu bagaje vizibil mai ușoare și sufletele încărcate de amintiri, ne întoarcem în România.
Pe curând, UK!!!

Alexandra RAIS – miss Alexandra
clasa a IX-a, Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Bistrița