miercuri, 18 februarie 2015

Februarie 2015

Şcoala pregăteşte tineretul pentru zbor, nu pentru praznic. (Vasile Ghica)

Show-ul prieteniei europene, Lowicz, Polonia

La sfârșitul lunii ianuarie 2015, în Lowicz, Polonia s-a desfășurat întâlnirea de proiect Comenius Multilateral „Combining Europe with a Cultural Rope: let us make a musical” (EU-ROPE). O echipă de 6 elevi şi 2 profesori de la Palatul Copiilor Bistrița (Iulia Istrate, coordonatoarea proiectului și Sever Şuteu, directorul instituției), a participat la cea de-a cincea reuniune de proiect, gazda întâlnirii fiind Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowicz, Polonia. Delegațiile țărilor partenere, Germania, Spania, Portugalia, Polonia şi România, au fost întâmpinate de elevii, părinții și profesorii polonezi, într-un cadru plăcut, interactiv, menit să formeze de la început frumoase legături de prietenie între cei prezenți.
Pe parcursul întâlnirii elevii au participat la work-shopuri, lecții demonstrative de limba engleză, germană, cursuri de dans, concursuri muzicale și activități în aer liber. Programul a cuprins un work-shop inedit la muzeul de etnografie din Lowicz, unde sunt expuse costume naţionale, haine de lână, broderii, pânză manuală şi modele de prelucrare artistică a lemnului şi a hârtiei datate din secolele 19 şi 20. A urmat Catedrala din Lowicz, vizitată și de Papa Ioan Paul al II-lea în anul 1999, piața centrală din Lowicz (unul din cele mai vechi orașe din Polonia), centrul istoric, Palatul Regal și Universitatea din Varșovia.
Reprezentanţi ai delegaţiilor din ţările participante au fost invitaţi la întâlniri de lucru cu oficiali ai educaţiei, viceprimarul şi primarul orașului Łowicz. S-au purtat discuţii privind importanța implicării instituţiilor de învăţământ în proiecte comune europene, impactul acestor schimburi culturale asupra întregii comunităţi(părinţi şi elevi, profesori, departamente ale culturii şi educaţiei).
Momentul culminant al întâlnirii a fost susținerea spectacolului realizat de elevii din toate țările partenere, având ca tematică prietenia europeană. Imnul proiectului a fost interpretat atât în limba engleză (limba de comunicare în cadrul parteneriatului european), cât și în cele șase limbi ale colaboratorilor de proiect. Echipa din România a prezentat un show inedit, în care Muzica (elevele Diana Porca și Raluca Boyte), Dansul (eleva Ștefana Dumbrăvean), Pictura (Loredana Moronka), Teatru (Alexandra Bălan) și Poezia (Ioana Ilinca Moldovan) dezvăluie frumusețea artelor și propune prietenilor europeni să cânte, să danseze, să picteze, să interpreteze roluri și să compună poezii împreună. Colegii europeni din Germania, Polonia, Spania, Turcia și Portugalia s-au implicat cu entuziasm în realizarea momentului artistic propus de elevii bistrițeni, rezultând un spectacol total de muzică, ritm şi culoare.
Astfel, pentru o săptămână, Lowicz a fost orașul prieteniei europene.
Mulțumim tuturor celor care s-au implicat în realizarea activităților proiectului Comenius „Combining Europe with a Cultural Rope: let us make a musical” (EU-ROPE), colaboratorilor noștri și în special domnului profesor Claudiu Copaciu, care a coordonat momentele muzicale susținute în proiect.

NOTĂ
Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Sectorial Comenius al Programului de Învăţare pe tot Parcursul Vieții. Toate informațiile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii.

Prof. coordonator Iulia ISTRATE
Palatul Copiilor Bistriţa


Rolul integrator al activităţilor extracurriculare

Ca activitate extracurriculară, excursia permite o abordare interdisciplinară, făcând apel la mai multe discipline: limba română, geografie, istorie, educaţie ecologică, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie religioasă.
Am pregătit şi organizat mai multe excursii tematice, literare, istorice, culturale.
Exemplificăm aspectele privitoare la proiectarea şi organizarea excursiei pe itinerariul Bistrița – Liviu Rebreanu – Năsăud – Parva – Sângeorz-Băi – Rodna.
Tema activităţii - Valori culturale româneşti
Tipul activităţii – Practic-aplicativ
Metode şi procedee – conversaţia, observarea, explicaţia, problematizarea, învăţarea prin descoperire, gândirea critică.
Materialul didactic – fişe de observaţie corespunzătoare sarcinilor de lucru pe arii curriculare, materiale adunate pe traseu, pliante, ghiduri ale obiectivelor vizitate, cărţi, ilustrate.
Tipul de învăţare – operaţional-creativă
În preziua deplasării le-am reamintit elevilor traseul, obiectivele care vor fi vizitate, normele de conduită ce vor trebui respectate. Le-am dat sfaturi privind îmbrăcămintea , hrana, igiena necesare pentru cele două zile de excursie, am anunţat ora exactă a plecării, punctualitatea fiind absolut obligatorie pentru toţi.
Elevii au fost împărţiţi în grupe de”experţi” pe baza teoriei inteligenţelor multiple, li s-au distribuit fişe de lucru , în care au notat informaţiile culese pe tot parcursul excursiei în funcţie de sarcinile stabilite:
a) Grupa lingviştilor
Această grupă a avut de observat şi reţinut aspecte privind Casa memorială „Liviu Rebreanu”.
Fişa a cuprins sarcinile:
- date despre viaţa şi familia poetului;
- opera lui Liviu Rebreanu;
- descrierea casei memoriale;
- legături de prietenie ale poetului cu alţi scriitori români;
b) Grupa geografilor
Grupa a avut ca sarcină observarea reliefului, a florei şi a faunei locurilor vizitate.
Fişa a cuprins următoarele sarcini:
- forme de relief observate pe traseu;
- nume de câmpii, dealuri, munţi, peşteri întâlnite;
- flora şi fauna locurilor văzute;
- nume de animale domestice sau sălbatice, eventual observate;
- culegerea de plante pentru ierbarul clasei;
c) Grupa ecologiştilor
Fişa de observare a cuprins următoarele sarcini de lucru:
- observarea şi notarea zonelor despădurite;
- sesizarea surselor de fum din localităţile străbătute;
- semnalarea existenţei deşeurilor toxice, menajere şi de altă natură;
- urmărirea comportamentului ecologic adecvat excursioniştilor pe toată durata excursiei.
d) Grupa istoricilor
Elevii din această grupă au avut următoarele sarcini:
- sesizarea şi notarea unor monumente istorice întâlnite pe traseu;
- observarea şi descrierea arhitecturii mănăstirii Parva;
- selectarea datelor despre vechimea construcţiilor din pliantele cumpărate;
- depistarea unor evenimente istorice care s-au desfăşurat pe aceste meleaguri.
e) Grupa pictorilor
Fişa de lucru a cuprins:
- descrierea picturilor religioase din biserici şi mănăstire;
- culegerea datelor despre autorii picturilor;
- sesizarea unor peisaje deosebite din natură şi conştientizarea celorlalţi privind frumosul din jurul lor;
- realizarea unor picturi pentru ora de desen.
f) Grupa muzicienilor
Sarcini:
- asigurarea unei atmosfere plăcute cu muzică de bună calitate (casete, cd-uri);
- antrenarea copiilor în activităţile distractive desfăşurate.
g) Grupa sanitarilor
Sarcini:
- întocmirea şi distribuirea, încă din perioada pregătitoare excursiei, a unei liste cu cele necesare din punct de vedere medical: feliuţe de lămâie, punguţe, şerveţele, batistuţe igienice, o punguţă menajeră etc.
- supravegherea respectării regulilor de igienă în autocar;
- grija sporită faţă de elevii mai sensibili la deplasarea cu maşina;
- coordonarea activităţilor de curăţire a autocarului la final.
h) Grupa fotografilor
Sarcini:
- realizarea fotografierii obiectivelor vizitate;
- realizarea unui album cu fotografii din excursie.
Pe parcursul excursiei i-am îndrumat şi i-am sprijinit pe membrii grupelor în realizarea sarcinilor stabilite.
Realizarea obiectivelor urmărite în activităţile extracurriculare depinde de talentul învăţătorului, de dragostea sa pentru copii,de modul creator de abordare a temelor prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi.

Prof. înv. primar: Maria-Lucreția CORNEA
Școala Gimnazială Nr 7 Bistrița, Structura Sărata


FESTIVALUL NAȚIONAL AL ȘANSELOR TALE - Ediția a XV-a

În perioada 24-30 Noiembrie 2014, s-a desfăşurat săptămâna educaţiei adulților/ educației permanente – Festivalul Naţional al Şanselor Tale – România 2014, ediţia a XV-a, sub genericul „Oportunități de dezvoltare personală prin educație nonformală”.
Această manifestare națională coordonată de MEN și organizată la nivel județean de Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud și Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud s-a derulat având în vedere importanța acordată educației și învățării în contexte nonformale, atât pentru copii, cât și pentru adulți, prin acțiuni concrete desfășurate de instituții educaționale, dar și de organizații neguvernamentale. Pe parcursul festivalului, timp de o săptămână, au fost înregistrate o serie de activități specifice, la care au participat un număr semnificativ de cadre didactice, elevi, personal din afara sistemului de învățământ (părinți, reprezentanți ai diferitelor instituții publice sau ONG-uri).
Organizarea săptămânii educaţiei adulţilor/educaţiei permanente se află sub egida UNESCO – Institutul pentru Educaţie–Hamburg, România numărându-se printre ţările lumii care organizează anual, acest eveniment.
Ediţia din acest an, a XV-a, desfăşurată sub genericul „Oportunități de dezvoltare personală prin educație nonformală”, a oferit unităţilor de învăţământ ocazia ca, în colaborare cu diferite instituţii locale, să desfăşoare activităţi de învățare nonformală ce vin în sprijinul învățării formale.
Festivalul a avut ca obiective:
- Promovarea documentelor europene și naționale referitoare la educația nonformală;
- Cunoașterea diverselor tipuri de educație nonformală ce vin în sprijinul învățării formale;
- Promovarea principalelor acțiuni, activități culturale, sportive, de educație civică, educație pentru valorile democrației, educație pentru protecția mediului, educație religioasă, educație estetică ce susțin activitățile de educație nonformală;
- Creşterea gradului de conştientizare a importanței conceptului de ”noi educații”, în susținerea și consolidarea educației formale;
- Diseminarea și valorizarea exemplelor de bune practici. Transfer de bune practici;
- Aniversarea celor cincisprezece ediţii a „Festivalului Naţional al Şanselor Tale”.
În urma centralizării tuturor activităților din cadrul Festivalului Național al Șanselor Tale, la nivelul județului Bistrița-Năsăud s-au desfășurat 125 de evenimente la care au participat 7424 elevi și cadre didactice.
Monitorizarea activităţilor din judeţ s-a făcut de către Casa Corpului Didactic a Judeţului Bistriţa-Năsăud și Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud prin echipa de proiect: prof. drd. Loredana Anca Zbînca, director CCD Bistrița-Năsăud
prof. Ancuța Maria Toniuc, profesor metodist CCD B-N
prof. Aurelia Dan, inspector școlar pentru educație permanentă, ISJ B-N
Dincolo de porțile școlii există un întreg univers, un spațiu plin de interacțiuni și situații educative cu efect formativ. Noi, dascălii, putem să-l descoperim și să-l valorificăm prin intermediul activităților nonformale – pentru consolidarea educației copiilor noștri, pentru ca ei să devină ”oameni întregi”, împliniți personal, social și profesional. (Profesor logoped, Teodora Popescu, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.1 Bistrița).

prof. metodist Anca TONIUC,
Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud

Tema/Tipul activității: „Vreau şi pot!” / atelier de creație
Responsabil: Botezat Claudia, Beraru Mihaela, Ujică Luminiţa
Perioada/Locul de desfășurare: 26.11.2014/LPS Bistriţa
Tema/Tipul activității: „Laboratorul mass-media – Drepturile omului”/ atelier de lucru, creație
Responsabil: Prof. Cecilia Precup/ Clasa a VIII-a C
Locul de desfășurare: Școala Gimnazială „Avram Iancu” Bistrița
Tema/Tipul activității: ,,Suntem cetățeni europeni!”/ Educație pentru valorile democrației
Responsabil: prof. înv. primar Tăpălagă Adriana și Varvari Ionela
Locul de desfășurare: Școala Gimnazială „Gavril Istrate” Nepos
Tema/Tipul activității: ,,Repetenți la violență”/ Dezbatere – Diseminarea exemplelor de bune practici în rândul elevilor
Responsabil: prof. consilieri școlari Hudrea Daniela, Sidor Luciana, Harap Cristina, Florea Bianca, Pavelea Daniel
Locul de desfășurare: Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Bistrița
Tema/Tipul activității: „Bine te-am găsit, grădiniță!”/ Workshop
Responsabil: prof. consilieri școlari Hudrea Daniela, Sidor Luciana, Harap Cristina, Florea Bianca, Pavelea Daniel
Locul de desfășurare: Grădinița nr. 6, Bistrița
Tema/Tipul activității: ,,Cetăţean român/cetăţean european”/ dezbatere
Responsabil: profesori coordonatori: Dănilă Ligia, Morar Alina, Mihai Ionela, Sin Carmen, Budişan Anca
Locul de desfășurare: Şcoala Gimnazială ,,Grigore Silaşi” Beclean
Tema/Tipul activității: ,,Parada costumelor europene” diseminare Proiect Comenius/ expoziție-concurs
Responsabil: profesori coordonatori: Seserman Veturia, Szasz Carmen, Lazăr Margareta, Vîrtic Ecaterina
Locul de desfășurare: Şcoala Gimnazială „Grigore Silaşi” Beclean
Tema/Tipul activității: „Fii voluntar activ”/ Diseminarea exemplelor de „bune practici” și lansarea programului educațional „Patrula de Reciclare 2014-2015”
Responsabil: Teodora Popescu, Rodica Hâlmu
Locul de desfășurare: CSEI Nr. 1, Bistrița
Tema/Tipul activității: „Cultura alimentației”/ spectacol
Responsabil: prof. înv. primar Rad Aurora
Locul de desfășurare: Colegiul Național „Andrei Mureșanu”, Bistrița


Dezvoltare personală și voluntariat la CSEI nr. 1 Bistrița în cadrul Festivalului Național al Șanselor Tale

„Festivalului Național al Șanselor Tale”, manifestare cultural – educativă ce își propune dezvoltarea cetățeanului european prin educație și învățare nonformală, a trezit un interes sporit în rândul cadrelor didactice de la CSEI Nr. 1 Bistrița. Astfel și în școala noastră au fost organizate activități și programe educative, cultural-sportive care au evidențiat și valorificat valențele multiple ale educației nonformale în formarea personalității elevilor:
- Activități de învățare nonformală în sprijinul învățării formale;
- Acțiuni culturale, de educație civică, educație pentru protecția mediului, educație estetică;
- Prezentări de imagini foto, expoziții;
- Diseminarea exemplelor de bune practici.
„Oportunități de dezvoltare personală cu voluntarii Ascendent”, una dintre activitățile derulate, a avut ca obiective: familiarizarea participanților cu alternative de dezvoltare personală și profesională, creșterea implicării cadrelor didactice, a elevilor și a personalului didactic auxiliar în activități de voluntariat. Participanților le-au fost prezentate caracteristicile „Dezvoltării personale prin coaching cognitiv-comportamental” ca alternativă de dezvoltare personală.
Expoziția ,,Ascendent și nonformal la CSEI Nr. 1 Bistrița și-a propus să valorizeze munca elevilor cu dizabilități într-un concept în care s-au regăsit lucrări realizate atât în cadrul activităților pe ateliere, cât și pe baza valorificării experienței la clasă, rezultând desene, picturi, colaje cu semințe, obiecte eco, afișe etc. Cu ajutorul voluntarilor a fost realizat un admirabil colaj de fotografii cu secvențe surprinse pe parcursul activităților.
Diseminarea rezultatelor proiectului „Ascendent și Nonformal la CSEI Nr.1 Bistrița”, proiect prin intermediul căruia voluntarii asociației și-au propus să fie mai aproape de copiii cu dizabilități și să descopere abilitățile acestora, a constituit un bun prilej de reamintire a principalelor momente ale proiectului, de împărtășire de opinii, impresii și beneficii ale muncii comune.
Buna derulare a activităților s-a datorat dorinței celor implicați de a desfășura activități „mai altfel” în cadrul cărora să aibă beneficii fiecare dintre partenerii implicați: elevii, personalul școlii și voluntarii asociației.

Consilier educativ Simona Viorica ARCHIUDEAN
Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.1 Bistrița


Festivalul Naţional al Şanselor Tale la Infoel Bistriţa

Ediţia a XV-a a Festivalului Naţional al Şanselor Tale, a constituit un bun prilej pentru elevii Colegiului Tehnic Infoel, Bistriţa, de a se familiariza cu educaţia nonformală prin intermediul celor zece activităţi desfăşurate cu această ocazie, respectiv: Voluntar în Europa, Minte sănătoasă în corp sănătos, Călător în Europa, Cercetășia – un mod de viaţă, Cariera mea, Educaţie antiinfracţională, Cetăţean român, cetăţean european – drepturi şi obligaţii, Cunoaşterea patrimoniului cultural al Muzeului Judeţean, Prezentarea Taberei „Yourself” şi Vizitarea expoziţiei de fotografie „Lumi” de Maximilian Tomozei.
Aceste activităţi au antrenat aproape toţi elevii şi profesorii şcolii, alături de invitaţi din cadrul Jandarmeriei Bistriţa (lt. col. Cott Ovidiu), Organizaţiei Naţionale „Cercetaşii României” (prof. Sidor Costinași), Asociaţiei de Voluntariat „Tineri pentru Comunitate” (Pasăre Tobias, voluntar, participant la Forumul Mondial al Democrației), Asociaţiei „Tăşuleasa Social" (Țigorean Silviu, voluntar) şi Societăţii de Concerte Bistriţa (Țărmure Gavril) şi s-au desfăşurat sub forma unor dezbateri, concursuri sportive, vizite de culturalizare, dezbateri pe tema voluntariatului, a cetăţeniei europene, a carierei şi a prevenirii infracţionalităţii în rândul elevilor.

Director educativ, prof. Alina POP,
Colegiul Tehnic Infoel Bistrița


Caragiale omagiat la Mărișelu

Duminica, 01.02.2015, Școala Gimnazială Mărișelu a organizat cea de-a III-a ediție a festivalului-concurs de teatru „La hanul lui Mânjoală”. Această ediție a fost una specială deoarece, începând cu acest an, festivalul are un caracter județean. În ceea ce privește reușita manifestării, încă de la bun început nu au existat emoții de niciun fel, datorită faptului că așa cum s-a întâmplat și în edițiile precedente, concurenții au venit motivați și deosebit de bine pregătiți iar în acest an au reușit să dovedească parcă mai bine ca niciodată măsura talentului lor. În acest sens, trebuie menționat faptul că, deși rigorile unui concurs presupun învingători și învinși, ne vedem obligați să-i felicităm pe toți deopotrivă: Școala Gimnazială Coșbuc, Școala Gimnazială „Grigore Herinean” Galații Bistriței, Școala Gimnazială Șieu-Odorhei, Școala Gimnazială Șieu, Școala Ardan, Școala Gimnazială Șieuț, Școala Sebiș, Școala primară Domnești și Școala Gimnazială Mărișelu.
Un alt aspect care a contribuit la reușita concursului a fost reprezentat de juriul competent și extrem de exigent și care a avut o misiune deosebit de dificilă în procesul de jurizare. Mulțumim pe această cale componenților juriului:
- Zbînca Loredana – director CCD Bistrița-Năsăud
- Dan Aurelia – inspector ISJ Bistrița-Năsăud
- Orban Antonia – Palatal Copiilor Bistrița
- Toma Camelia – Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Bistrița
- Matei Irina – Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Bistrița
- Butuza Nicoleta – Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Bistrița
La reușita spectacolului și-au adus aportul trupa de soft-rock Smog si trupa de teatru Corint, ambele de la Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Bistrița.
În încheiere nu ne rămâne decât să mulțumim tuturor celor care și-au adus contribuția la reușita evenimentului și să ne luăm angajamentul că la edițiile viitoare ne vom strădui să fie din ce în ce mai bine.

Director, prof. George Ovidiu IGNAT
Școala Gimnazială Mărișelu


Basmele terapeutice din Spital

În cadrul Proiectului Terapia prin lectură, iniţiat de Spitalul Judeţean BN, prin managerul său, domnul doctor Mircea Gelu Buta, o mână de eleve de la grupele de teatru creativ şi jurnalism, de la Palatul Copiilor, am încercat să ajutăm un număr de 12 copii internaţi cu diverse afecţiuni, derulând astfel a treia activitate în cadrul proiectului amintit, după: „reţete de prietenie”, „globuri cu mesaj, sub semnul minunii”.
Activitatea a avut loc în Biblioteca din Spital, sala de lectură, care e o filială a Bibliotecii Judeţene George Coşbuc. Împreună cu Oana Hognogi, Beatrice Imbroaie, Andrada Şut şi Simina Bălan, am pus în scenă basmul terapeutic „Patru berze”, prin care s-a încercat să se evidenţieze şi partea bună a lucrurilor, nu doar cea negativă. Patru berze, cu patru tipuri de expresie, împăcate de un cocor cenuşiu înţelept. Atenţie: „Inima voastră poate vedea numai ce văd ochii voştri”.
După reprezentaţie, doamna psiholog Luca Mia, a condus cu pricepere un dialog cu pacienţii/ participanţii, despre puterea de a ne schimba o stare, o atitudine. De acest beneficiu „au profitat” şi profesoara Ionela Nuşfelean şi Simina Bălan, care a fost actor în piesă, dar la atelierul terapeutic a fost pacient, scăpând de teama de întuneric.
Apoi, copiii au fost provocaţi cu un joc distractiv, care i-a determinat să-şi exprime sentimentele, dar şi să încerce „haine” noi. S-au schiţat pe fişe feţişoare vesele, bosumflate, sobre, mirate etc., iar, după schimbul de desene, fiecare trebuie să exprime starea indicată de smile-ul primit. S-a prins în horă şi doamna Maria Cioaca, reprezentantă a Fundaţiei Inocenţii. Cu un zâmbet suplimentar, am mai uitat de boală.
Sperăm că mesajul a fost înţeles şi va fi practicat. Am învăţat din basmul terapeutic şi consilierea psihologică şi că „părerile se schimbă, dacă se schimbă în minte modul în care consideri un lucru” şi „sentimentele bune sau rele pe care le avem despre diverse lucruri au o legătură directă cu felul în care le privim şi le considerăm pozitive sau negative”.

Maria Emanuela BĂLAN, clasa a V-a
Teatru creativ, Palatul Copiilor, Bistriţa


Rolul grădiniței în formarea și educarea unui comportament sănătos în alimentația copiilor

Primul mediu social în care un copil se dezvoltă este familia. În prima perioadă a vieții, lumea unui copil se restrânge la casă și interacțiunea este cea cu membrii familiei. Odată cu vârsta, copilul se deschide social către un nou mediu, cel al grădiniței, care poate începe cu o vârstă foarte mică.
Această perioadă este foarte importantă în viața unui copil,deoarece începe să își formeze anumite comportamente și aptitudini care îl vor ajuta să se dezvolte mult mai corect dobândind un stil de viață și o alimentație sănătoasă care îl vor ajuta pe tot parcursul vieții.
Grădinița este ideală pentru realizarea unor schimbări la nivel de interacțiune de grup. Aceasta îi ajută să comunice mai bine cu cei care îi sunt egali. Mulți copii nu știu să se hrănească singuri atunci când ajung la grădiniță, tocmai de aceea de mic i se formează un comportament corect în legătură cu ce are nevoie să se hrănească pentru a fi sănătos și a se dezvolta corect. Nu știu să comunice decât cu adulții, lângă care obțin multă afecțiune și tendința de a fi mereu recompensați de la vârste foarte fragede cu alimente (dulciuri) care sunt foarte dăunătoare pentru organismul lor fraged. Odată ajuns la grădiniță, copilul învață cum trebuie să mănânce sănătos pentru a se dezvolta armonios, tocmai de aceea prezența opționalelor „Educație pentru sănătate”, au un efect benefic în formarea unui comportament sănătos în alimentația copiilor. Grădinița îi ajută să se deschidă către noi orizonturi de cunoaștere în ceea ce privește alimentația cu care ei au fost obișnuiți în familie. De cele mai multe ori, familia este un loc în care sunt mai mulți adulți, copiii fiind supuși la un mod de viață specific adultului. La grădiniță însă, copiii sunt motivați și orientați către anumite alimente care îi ajută să crească sănătoși.
Într-un astfel de colectiv, copilul învață să coopereze cu ceilalți, să împărtășească idei care îi privesc în mod direct.
Această perioadă îi ajută foarte mult să își formeze niște reguli sănătoase de a fi în stare, să le dobândească și să le aplice pe tot parcursul vieții.
A învăța copilul de la cea mai fragedă vârstă să fie îngrijit, să respecte reguli de igienă și alimentație, să se obișnuiască cu un regim rațional de alimentație, înseamnă a pune baze trainice formării comportamentului sănătos. Deprinderile elementare de igienă și alimentație imprimate de timpuriu pentru a deveni elemente ale modului de viață cotidian. Deprinderile de alimentație dar și de igienă o dată formate, îi dau copilului siguranță în acțiune, încredere în posibilitățile lui, chiar îi formează o oarecare independență. Lipsa deprinderilor de alimentație și igienă creează dificultăți în respectarea regimului din grădiniță, îngreunează activitatea educatoarei.
Modul de abordare a acestor activități pleacă de la ideea că este bine pentru copii să înțeleagă că sănătatea nu înseamnă numai absența bolii, ci și un mod de viață sănătos.
Deprinderile igienice și formare unui comportament sănătos au un rol formativ prin stimularea motivației intrinseci, stând la baza comportamentului civilizat al adultului de mâine. Încă din grădiniță se pune un foarte mare accent pe activitățile care au ca rol formarea și educarea comportamentului sănătos în alimentația copilului care va contribui la asigurarea sănătății acestora atât în timpul anilor de grădiniță cât și după terminarea acestora. Astfel, mai întâi se transmit copiilor informații accesibile despre alcătuirea și componentele corpului uman, despre păstrarea igienei personale și o alimentație corectă pentru evitarea unor accidente și pericole pentru sănătate.
Folosind variate exerciții de observare, de comunicare, jocuri de rol și de stimulare, jocuri didactice, teme de reflexie și de imaginație, precum și sarcini aplicative, se urmărește formarea și consolidarea unor deprinderi și obișnuințe de activitate organizată, de odihnă armonioasă, de alimentație corectă și igienică.
Prin toate activitățile se urmărește formarea și educarea grupului de copii în așa fel încât să poată deveni un factor educativ, atât pentru el cât și pentru grupul din care face parte familie-colegi-prieteni.
Grădinița îi ajută să își facă prieteni care nu sunt parte din familia sa, și să se simtă bine alături de ei. Copiii de aceeași vârstă își împărtășesc aceleași curiozități, descoperă lumea împreună și leagă uneori cele mai trainice prietenii din existența lor, bazate pe încredere și afecțiune, fără interese sociale.
Grădiniţa introduce copilul într-o colectivitate care începe prin a fi un grup neorganizat şi are menirea de a contribui la dezvoltarea și formarea unui comportament adecvat vârstei preșcolare. Deoarece în grădiniţă există tutela educatoarei şi un regim de viaţă sănătos ce se adresează tuturor la fel, deci egal, sistemul de adaptare a copilului la viaţa de grădiniţă trebuie să fie esențial în creșterea și dezvoltarea copilului.

Bibliografie:
1. Glava, A Glava c. (2002) Introducere în pedagogia preșcolară, Editura Dacia, Cluj-Napoca.
2. Educație în anul 2003, Nr.1-2/2003
3. www.didactic.ro, Învățământ preșcolar

Educatoare Nicoleta MORAR,
Grădinița cu Program Normal Rebrișoara, structura Poderei


Conexiuni în activitatea educativă de sprijin

Curriculum şi integrare. Să învăţăm pentru viaţă (2)

Rezistenţa societăţii faţă de învăţarea pentru viaţă rezidă şi din faptul că exacerbarea concurenţială în mediului şcolar accentuează uneori separarea artificială de principiul educaţiei pentru toţi, principiu cât se poate de normal. Ancorarea în concret, practic, context de viaţă, s-a resimţit a fi aplicată inclusiv în domeniul integrării-incluziunii, prin diferenţierea fondului curricular, adaptarea respectiv individualizarea acestuia în cadrul procesului educaţional. Prin abordarea acestei relaţii complexe a statutului psihopedagogic transdisciplinar din punct de vedere integrativ, instruirea şcolară a elevilor cu cerinţe educative speciale se realizează pe conţinuturi diferenţiate/individualizate a experienţei de învăţare pe care o oferă instituţia şcolară, prin diversificarea psihocomportamentală stimulativă, politici educaţionale corespunzătoare, personalizarea intervenţiei potrivit potenţialităţilor elevului devenind obligatorie. Componente ca: flexibilitate în organizarea procesului didactic, crearea unei baze materiale corespunzătoare, a unor spaţii potrivit necesităţilor elevului, operaţionalizarea SMART şi HEART a obiectivelor, ordonarea logică a unor conţinuturi, abordarea non-segregaţionistă a procesului educativ, reprezintă doar câteva perspective care se alătură integrării-incluziunii.
Şcoala pentru toţi, împreună cu toţi unde resursa urmează copilul nu este o formulă ci, o realitate ce trebuie să motiveze permanent dascălul sau orice persoană implicată într-un fel sau altul pe scena instruirii, educării şi formării. În condiţiile în care şcoala de masă devine şcoală integratoare, colectivul clasei de elevi devine mediu incluziv, clasă incluzivă pentru copilul cu cerinţe educative speciale, toţi participanţii la integrare – managerii instituţiei şcolare, părinţii copilului, profesorii tutori, consilierul şcolar, psihologul, logopedul cât şi alţi specialişti care sunt implicaţi, formează o echipă ce trebuie să funcţioneze ca un tot unitar pentru realizarea obiectivelor propuse. Şansele egale oferite inclusiv din punct de vedere al instruirii desemnează adaptabilitatea conţinuturilor precizate în programa şcolară prin prisma potenţialului fiecărui elev, personalizând acest conţinut, proiectându-l pe structuri de bază, minimale sau pe stadii/ etape, nivele (minim, mediu, maxim), de realizare a predării-învăţării-evaluării. Prin curriculum adaptat invităm elevul cu cerinţe educative speciale la o altfel de învăţare, o învăţare cu sprijin din partea unui profesor specializat în acest sens şi care, în urma unei foarte bune cunoaşteri psihopedagogice, psihodiagnostice, sociale, medicale şi a nivelului educaţional, propune adaptări curriculare eliminând, adăugând sau simplificând anumite conţinuturi în baza programei şcolare pe cicluri de învăţământ. Educaţia integrată se dovedeşte ca fiind una deosebit de activă şi doreşte să rămână parte integrantă a principiilor umaniste, integratoare, de normalizare, printr-o reformare atitudinală a abordării educative actuale. Adaptarea reprezintă un pas ce premerge aspectelor de conţinut curricular, proces didactic, mediu şcolar, ritm şi stil de învăţare, profunzime, creativitate, încredere în sine, diversificarea activităţilor didactice şi ancorarea lor în concretul vieţii. Doar după ce adaptarea elevului la mediul integrator se realizează la un nivel corespunzător - minim, intervenţia educaţională particularizată are mari şanse de realizare prin atingerea unor standarde minimale – după caz, standarde ce reies din analiza datelor şi informaţiilor complexe pe care cadrul didactic itinerant şi de sprijin le deţine despre copil. Aceste standarde în special în cazul evaluării şcolare se referă la alte aşteptări şi se deosebesc de cele ale altor elevi din clasa incluzivă tocmai prin faptul că sunt generate de un alt tip de curriculum, unul personalizat, adaptat posibilităţilor şi nevoilor elevului cu cerinţe educative speciale.

Va urma

Psih. Gabriel MUREŞAN-CHIRA