vineri, 11 septembrie 2015

August 2015

Descoperirea finală este descoperirea cunoştinţelor. (Kedar Joshi)

Metode creative în predarea istoriei

Formele organizate de instrucţie îşi aduc în mod diferenţiat aportul în dezvoltarea potenţialului creator al individului în funcţie de conţinutul activităţii, de tipurile de metode utilizate, de pregătirea şi gradul de angajare al cadrelor didactice participante la acţiunile educative.

Din punct de vedere etimologic, termenul de „metodă” derivă din grecescul „methodos”, meta=spre şi odos=cale, drum, ceea ce semnifică drumul, calea, ce conduce la atingerea obiectivelor educaţionale, deci este calea pe care profesorul o parcurge pentru a da posibilitatea elevilor săi să găsească propria cale în învăţare. (Cucoş Constantin)
George Văideanu caracterizează metoda ca fiind activitatea selecţionată de cadrul didactic şi pusă în aplicare la lecţii şi în activităţi extraşcolare. Ea presupune colaborarea dintre profesor şi elevi şi participarea elevilor în descoperirea soluţiilor, a delimitării dintre adevăr şi eroare.
Metoda îl ajută pe profesor să exprime conţinuturile învăţământului. Selectarea şi adecvarea acesteia de către profesor este determinată de: factori obiectivi (dependenţi de natura finalităţii, de logica internă a ştiinţei, de legităţile fenomenului învăţării;) şi factori subiectivi (determinaţi de contextul uman şi social al aplicării ei, de personalitatea profesorului, de psihologia elevului, de psihologia colectivului clasei, etc.)

Metoda Fishbowl (Tehnica acvariului)
Tehnica acvariului (fishbowl) presupune extinderea rolului observatorului în grupurile de interacţiune didactică.
Scaunele din sala de clasă se aşează sub forma a două cercuri concentrice înainte ca elevii să intre. Ei îşi aleg apoi locul preferat. Cei din cercul interior primesc 8-10 minte pentru a discuta o problemă controversată (ce opţiuni avea România în anul 1940 la notele ultimative date de URSS). În prealabil ei au citit lecţia „Anul 1940 în Istoria Românilor” şi au completat în caiete răspunsuri la anumite întrebări legate de temă.
În discuţie se clarifică unele probleme apărute la citirea lecţiei, se consolidează noile informaţii dobândite. Discuţia se desfăşoară pe baza unor reguli: orice idee trebuie susţinută de dovezi, sunt de acord cu antevorbitorul şi aduc dovezi, nu sunt de acord şi argumentez poziţia mea.
Cei din cercul exterior, între timp, ascultă ceea ce se discută, fac observaţii scrise referitoare la strategiile de discuţie, sesizează cum apare conflictul şi ce strategii se aplică etc. În acest sens, conducătorul grupului le oferă anumite fişe/protocoale de observaţie anume constituite.
După terminarea timpului elevii îşi schimbă locurile, cercul din interior trece în exterior şi invers, rolurile de observator/observat se schimbă. Aceştia au ca temă de discuţie „Dictatul de la Viena. Cedarea Cadrilaterului. Prăbuşirea României Mari”. Schimbarea este foarte importantă, pentru că fiecare grup este pe rând în ipostaza de observator, dar şi în ce-a de observat.
Cadrul didactic în această metodă poate avea următoarele roluri: observator, participant, consultant, suporter, arbitru, ghid, reporter, supraveghetor.
Maria Priles menţiona următoarele avantaje ale tehnicii fishbowl: se emit idei substanţiale, argumentate şi puncte de vedere relevante, participarea este activă, contribuţiile fiind bazate pe ascultarea activă şi pe încurajarea celorlalţi de a-şi exprima ideile, folosirea tuturor formelor de limbaj (verbal, mimică, gestual).

Metoda Starbursting (Explozia stelară)
Explozia stelară este o metodă de stimulare a creativităţii, o modalitate de relaxare a copiilor şi se bazează pe formularea de întrebări pentru rezolvarea de probleme şi noi descoperiri. Starbursting (engleză star-stea, burst-a exploda), similară brainstormingului, începe din centrul conceptului şi se împrăştie în afară, cu întrebări, asemenea exploziei stelare.
Etapele acestei metode sunt următoarele: anunţarea temei „Primul război mondial” care este scrisă pe tablă şi se înşiră cât mai multe întrebări care au legătură cu ea. Un bun punct de plecare îl constituie cele de tipul Ce?, Unde?, De ce?, Când? Apoi colectivul se poate organiza în grupuri preferenţiale. Grupurile lucrează pentru a elabora o listă cu cât mai multe întrebări şi cât mai diverse. Urmează comunicarea rezultatelor muncii de grup şi evidenţierea celor mai interesante întrebări şi aprecierea muncii în echipă.
Facultativ, se poate proceda şi la elaborarea de răspunsuri la unele dintre întrebări.

Bibliografie:
- Cucoş Constantin, Pedagogie, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Polirom, Iaşi, 2006
- Cucoş Constantin (coord.), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Ed. Polirom, Iaşi, 2005
- Andrei Cosmovici, Iacob Luminiţa, Psihologie şcolară, Ed. Polirom, Iaşi, 1998

Prof. Călin Cornel GALBEN
Liceul cu Program Sportiv Bistriţa

Ritmul clasei incluzive

Fiecare cadru didactic cunoaște foarte bine că o clasă diferă de cealaltă într-o măsură mai mare sau mai mică, fiecare elev deținând un tip de învățare ce-l caracterizează. Se cunoaște faptul că există multe tipologii ale elevilor așa cum există mai multe tipuri de a învăța, un anumit tip de motivație intrinsecă sau/ și extrinsecă, un anumit parcurs școlar și un anumit rezultat al învățării în timp. Cu toate acestea, mai mult ca oricând, „procesul de învățământ este și o acțiune psihologică deoarece întreaga influențare pedagogică din cadrul său se bazează pe componentele psihologice ale elevilor și are ca finalitate tocmai dezvoltarea acestora” (cit. în Jurcău, p.26, 2001). Procesul de învățământ ca activitate complexă, conștientă, planificată și organizată, dirijată creativ spre realizarea obiectivelor învățământului, are așa după cum am amintit o componentă psihologică complexă surprinsă în modelul de management organizațional-școlar. Presupunând că există o serie de factori ce susțin și activizează interacțiunea în procesul didactic, se cuvine să aprofundăm această idee.
Termen consacrat în cercetările contemporane de didactică, „comportă două planuri: o abordare sistemică – mai exact o raportare a învățământului la sistemul social integrator și analiza componențială și funcțională a învățământului care include în structura sa internă componentele procesului de învățământ și în final principalele demersuri sau activități: predare, învățare, evaluare” (cit. în Chiș, p.53, 2005). Acolo unde un mediu este rigorist, nepersonalizat și de cele mai multe ori bazat pe exacerbarea concurenței școlare, diferențele dintre elevi vor fi din ce în ce mai mari, și tocmai de aceea mizăm pe o reală cunoaștere a acestui fenomen din partea cadrelor didactice. Suprapusă peste evoluția dinamică a societății, amplificarea treptată a mediului concurențial școlar acuză adâncirea rupturii dintre elevi care, de cele mai multe ori, diminuează substanțial optimizarea învățării în ansamblul ei. Consecința acestor eșecuri graduale, a incapacității de a menține ritmul cu ceilalți elevi constituie cauza cea mai frecventă ce conduce la ceea ce numim dificultăți de învățare, dificultăți care mai mult apar ca un disconfort privind raportul dintre cantitatea de informație transmisă de profesor, ritmul acestei transmiteri și capacitatea de analiză a acesteia în scopul asimilării ei (în primul rând ca informație utilă pentru viață). Suprasolicitarea elevului, includerea acestuia într-un cadru complex format pe de o parte din solicitările mediului școlar iar, pe de altă parte, din solicitările și așteptările ce vin din partea familiei, constituie o combinație de factori pe care elevul trebuie să o suporte. Una din cele mai frecvente situații este aceea în care familiei elevului i se propune includerea acestuia în activități educative de sprijin (AES) fapt care pe de o parte surprinde familia dar, pe de altă parte, este benefic elevului. Cum este înțeleasă această situație? Este oarecum o dovada a incapacității școlii de a oferi un învățământ de calitate? Este el oferit dar spre un parcurs suprasolicitant sau supracompetițional? Nicidecum, însă familia se simte uneori incomodată și plasată oarecum într-un con de umbră deoarece are un copil în sprijin. Sunt întrebări normale care instantaneu trec prin mintea oricărui părinte.
Integrarea și incluziunea au în atenție particularitățile elevului cu cerințe educative speciale, fiind sesizate mai multe abordări privind intervenția psihopedagogică în cadrul învățământului special integrat. Educația incluzivă caută să ajusteze individualizarea educațională pentru elevii care dețin o particularitate în procesul de învățare, combinat cu un context bio-psiho-socio-cultural complex, aplicație a principiului educația pentru toți, împreună cu toți, unde resursa urmează copilul. Integrarea conduce la toleranță, iar „educația incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătățire a instituției școlare, având ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor de învățământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunități” (cit. în Toderiță, p. 59, 2015).

Va urma.

Bibliografie:
- Ana, M. Barboș., Emilia, Barboș. Adaptare compenso-recuperare-integrare. Instrumente și tehnici de lucru pentru cadrele didactice de sprijin/ itinerante și partenerele acestora – cadrele didactice din învățământul de masă, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2007.
- Chiș, Vasile., Pedagogie contemporană. Pedagogie pentru competențe, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2005.
- Diana, M, Toderiță. Incluziunea și integrarea copiilor cu dizabilități, în Revista Învățământului Special și Special Integrat „Privind spre integrare”, Nr.10/ 05.06.2015, Prahova.
- Jurcău, Nicolae., Pedagogie, Editura UT Press, Cluj-Napoca, 2001.

Psih. Gabriel MUREȘAN-CHIRA

Proiectul eTwinning „Christmas Wishes”

Proiectul eTwinning „Christmas Wishes – Urări de Crăciun” s-a derulat în decursul perioadei noiembrie 2014 – februarie 2015 în cadrul GPN Salva, Grupa Broscuţelor, şi a reunit şcoli şi grădiniţe din întreg spaţiul european astfel:
- Teacher ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΟΥΚΑ, Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου, Greece
- Teacher ELENI TSIRIMPASI, 20 Νηπιαγωγείο Νέας Τρίγλιας, Greece
- Teacher Vassilis Misailidis, Δημ. Σχολ. Ολύνθου, Greece
- Teacher Georgia Maneta, 5th Primary School of Volos, Greece
- Teacher Irena Sinovcic Trumbic, Centar Znajna, Croatia
- Teacher Justyna i Karolina Maćczak, Marcol, Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Gaszowicach, Poland
- Teacher Justyna Masilunas, Szkoła Podstawowa nr 7, Poland
- Teacher Aldona Strelčiūnienė, UKMERGĖS lopšelis-darželis „Eglutė”, Lithuania
- Teacher Madalina Ioana Grecu, School „Gheorghe Corneliu” Domnesti, Romania
- Teacher Emese Cîmpean, National College „Petru Rareș” Beclean, Romania
- Teacher Vasilica Găzdac, School „Tiberiu Morariu” Salva, Romania.
În proiectul nostru am împărtășit tradițiile noastre de Crăciun cu alte țări din toată Europa. Activitățile au constat în crearea de felicitări de Crăciun, înregistrarea unor urări în limbile native și în limba engleză, înregistrarea de colinde, conceperea unui film, o carte cu colinde și studii despre tradițiile de Crăciun, activități cu coduri QR, puzzle digitale, chestionare etc. (http://issuu.com/vasilicagazdac/ docs/christmas_wishes.docx)
În acest proiect am construit un dialog deschis și tolerant față de preşcolarii străini şi am împărtășit moduri şi tradiţii despre sărbătoarea Crăciunului în țările lor. Copiii îndrumați de profesori au utilizat instrumentele TIC şi au postat activitățile în spațiul virtual eTwinning. Ne dorim ca elevii noștri să învețe mai multe despre tradițiile de Crăciun din alte țări europene, utilizând competenţele și instrumentele Web 2.0 IT.
În acest proiect am folosit grupuri de lucru mici, am utilizat învățarea prin cooperare și metodele interactive. Interesul elevilor a fost sprijinit prin utilizarea de materiale inovatoare, prin prezentarea rezultatelor muncii, expoziții cu lucrări realizate în cadrul proiectului care implică unele elemente de joc ca codurile QR sau puzzle în format digital. Toate activitățile au fost concepute integrat și au folosit elemente specifice combinând conținuturi de arte cu noţiuni științifice și competenţe de a explora valorile din comunitatea locală. (http://www.jigsawplanet.com/?rc= play&pid=338aa0d1a424)
Integrarea în curriculum-ul preșcolar a activităţile proiectului s-a realizat treptat în mai multe etape. Temele activităților s-au pliat pe acțiunile pe care le desfăşurăm în grădinițe în această perioadă de timp iar unele felicitări de Crăciun s-au realizat în ateliere comune cu ajutorul părinților și bunicilor. În cadrul acestui proiect ne-am dezvoltat abilitățile de comunicare în limba națională, în limba engleză, competențele IT prin participarea la o serie de activități în cazul în care am folosit diverse aplicații, competențe civice prin familiarizarea copiilor cu alte tradiţii şi culturi europene. Comunicarea în cadrul proiectului a fost realizată prin intermediul cadrelor didactice prin schimburi de e-mailuri, utilizarea spaţiului de Facebook Messenger şi a altor unelte oferite de spațiul virtual eTwinning, comunicarea a fost zilnică între profesorii implicați în activităţile proiectului.
Activitățile proiectului au fost planificate în lunile (noiembrie 2014-februarie 2015) cele mai multe activități au fost comune. Pe parcursul proiectului, doar o parte din partenerii implicați au realizat toate obiectivele proiectului și pentru a finaliza activitățile. Activitățile de concepere de felicitări de Crăciun și de Anul Nou, expoziția comună de felicitări şi ornamente de Crăciun, activitățile cu codurile QR, descifrarea puzzle-uri digitale, urările de Crăciun, Wordclouds, înregistrarea de colinde tradiționale au fost activități comune interactive în care copiii au participat cu implicare şi creativitate. (http://www.classtools.net/QR/ qr_generator.php?fold=36&)
Tehnologia folosită a fost unul din punctele forte ale proiectului, majoritatea partenerilor erau familiarizați cu unele aplicații digitale care au contribuit foarte mult la formarea de competențe IT pentru preşcolari. Am folosit aplicațiile Google Drive pentru construcția de chestionare și colectarea răspunsurilor, harta digitală – Tripline. Am utilizat diferite aplicații pentru filmarea și postarea filmelor și videoclipurilor cu colinzi pe Youtoube. Am utilizat PowToon și Padlet pentru prezentările şcolilor şi grădiniţelor implicate în proiect, am creat un logo al proiectului cu aplicația LogoGarden, am folosit un sondaj on-line pentru a vota logo-ul proiectului. Am utilizat diferite aplicații pentru conceperea şi utilizarea codurilor QR, am folosit puzzle digitale – jingsawplanet.com. Am construit Wordclouds cu aplicaţia Taxgedo, iar conţinutul cărţii comune este postat pe isuu.com. (http://twinspace.etwinning.net/2935/pages/ page/7940)
Acest proiect a avut un impact major asupra instituţiei noastre prin similaritățile tipurilor de activităţi derulate la vârstele timpurii în diverse grădiniţe europene şi găsirea unei deschideri spre aplicaţii digitale şi competenţe IT. Proiectul a contribuit la creşterea interesul copiilor și părinților şi a altor membrii ai comunităţii locale cu privire la proiectele internaționale de colaborare educaţională, precum și dezvoltarea spiritului european al şcolii. Întreaga colecţie de activităţi şi rezultate a proiectului poate fi accesata public pe pagina de twinspace: http://twinspace. etwinning.net/2935/home.
Proiectul va fi diseminat în media locală şi internaţională pentru a valoriza importanţa şi exemplul de bună practică şi a întreg programului eTwinning asupra formării competenţelor de bază ale preşcolarilor.

Prof. Vasilica GĂZDAC,
Şcoala Gimnazială „Tiberiu Morariu” Salva

O zi deosebită

Momente de sărbătoare la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa care aniversează 50 de ani de la sunetul primului clopoţel. Ziua de 5 iunie 2015 va rămâne în istoria şcolii prin evenimentele de o mare importanţă derulate pe parcursul ei.
„Şcoala Gimnazială nr. 1 Bistriţa este o instituţie cunoscută la nivelul judeţului nostru deoarece calitatea e la ea acasă, iar performanţa nu ne mai părăseşte de ani buni. Se pare că fac casă bună împreună. Seriozitatea, perseverenţa, dăruirea, profesionalismul, implicarea, ambianţa, spiritul de competiţie, capacitatea de empatie sunt doar o parte dintre însuşirile care-i caracterizează pe dascălii şcolii noastre. S-a creat astfel un spaţiu al misiunii asumate şi dovedite, în care se construieşte cu responsabilitate un destin, destinul acestei şcoli, cu cadre didactice deosebite şi cu minunaţi elevi. Cinstind trecutul, trăim prezentul şi sperăm la un viitor care să ne facă şi peste alţi 50 de ani să fim la fel de mândri că am fost slujitori ai Şcolii Gimnaziale nr.1 Bistriţa”, a declarat directorul Mia Şigovan.
La rândul ei, inspectorul şcolar general Camelia Tabără a spus: „Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa a fost întotdeauna un gigant şcolar căutată de elevi, pentru că aici calitatea este la ea acasă, e un deziderat care se transmite din generaţie în generaţie. Pentru cei mai mulţi dintre noi şcoala absolvită lasă o amprentă clară şi rămâne de-a lungul vieţii un punct de reper, un tărâm al tumultului de tinereţe şi entuziasm care răzbate în timp şi peste timpuri, care se cere evocat la ceas de sărbătoare. 50 de ani de succese şi reuşite şcolare înseamnă în fapt o mare datorie pentru viitor, o şcoală care trebuie să rămână un portdrapel al învăţământului bistriţean”. „O zi senină, luminoasă ca sufletele noastre, ne oferă prilejul de a fi mândri că facem parte dintr-un colectiv didactic cu 50 de ani de „calitate și performanță”. Ne-am adunat dascăli, foști și actuali, elevi, foști și actuali, părinți, foști și actuali, în această cetate a cunoașterii și devenirii, care are adânc înfipte rădăcinile în viața comunității bistrițene”. Director-profesor Mia Lidia Șigovan
Cu acest prilej, a fost dezvelită şi o placă aniversară care atestă cei 50 de ani de învăţământ şi au fost plantaţi cinci pomişori, simboluri ale vieţii şi trăiniciei. Una dintre echipele care au desfăşurat această activitate a fost formată din primarul Ovidiu Creţu, Daria Cordoş, elevă în clasa a IV-a A şi Robert Socaci, elev în clasa a VIII-a A. Elevii clasei a patra au fost onoraţi sa-l aibă iarăşi alături pe primarul oraşului cu care de puţin timp au dat mâna în finalizarea proiectului „Cetăţeni de onoare ai oraşului Bistriţa”. S-a realizat astfel o activitate frumoasă, educativă, cu multe implicaţii în viaţa obişnuită a elevilor bistriţeni.

Prof. învăţământ primar Daniela SALANŢĂ,
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa

Strategii eficiente utilizate în activitatea didactică

Actul dorinței de unitate a neamului românesc trebuie să-și găsească permanent loc în preocupările și studiul elevilor. Abordarea textele literare specifice temei într-un cadru formal sau informal, lărgesc orizontul de cunoaștere al acestora, îmbogățesc vocabularul , construiesc o atitudine pozitivă față de valorile culturale ale poporului român.
În acest sens propunerile noastre s-au materializat în lecturarea unor texte literare precum: „Cuza Vodă”, „Cuza și sultanul” – legende istorice în proză, „Fiul și mama” – legendă populară, „Peste 50 de ani” – de Ion Luca Caragiale, „Moș Ion Roată și Unirea” – Ion Creangă.
Utilizarea metodelor și tehnicilor interactive precum: „Învățarea în circuit”, „Cadranele”, „Pălăriile gânditoare”, „Floarea de lotus”, „Jurnalul cu dublă intrare”, „Jocul de rol”, au sistematizat și aprofundat cunoștințele copiilor, făcându-i să intre în miezul evenimentelor istorice, să fie pătrunși de nobile emoții și sentimente de dragoste de patrie și de neam.

Învățarea în circuit – tehnică de învățare
Învățarea în circuit este o formă de activitate independentă, prin care o temă poate fi învățată sau fixată gradual prin mai multe căi. Învățarea în circuit presupune patru faze:
- Motivarea – introducerea în tematică poate fi realizată prin conversație, exerciții de relaxare sau recapitulare a cunoștințelor învățate.
- Rondul –un rond de la o stație la alta oferă posibilitatea unor explicații scurte. Elevilor care nu au mai lucrat în circuit li se dau explicații suplimentare.
- Activitatea se desfășoară la stații:
- Conversația finală – elevii informează despre munca lor, aspectele tematice sunt discutate, se citesc rezultatele (modelele, produsele, desenele vor fi prezentate).
Realizarea mai multor stații:
- Copilul alege stația la care dorește să lucreze;
- Fiecare stație are altă sarcină
Elementele esențiale pentru învățarea în circuit :
- Învățătorul explică sarcinile la fiecare stație;
- Elevii pot parcurge stațiile în ordinea în care doresc;
- Cerințele trebuie să fie realizabile;
- Dacă s-au organizat mai multe stații, nu este de așteptat să le parcurgă pe toate:
- Trebuie să se stabilească din start că o sarcină începută trebuie dusă la bun sfârșit;
- Elevii se ajută reciproc, compară și corectează rezultatele;
- Fiecare elev deține o foaie pe care bifează stația parcursă și sarcina efectuată.
Activitatea de învățare în circuit și-a găsit locul meritat în „învățământul deschis”, ca formă de activitate independentă,diferențiată și eficientă.
Drapelele tricolore confecționate cu multă grijă de către copii, pașii de dans pentru Hora Unirii, pe care i-au învățat cu multă râvnă, cântecul „Să fim români mereu” – învățat și interpretat cu mare drag de către elevi, sceneta în versuri „Moș Ion Roată și Unirea” și nu în ultimul rând elaborarea și redactarea textelor literare cu tema „Caracterizarea lui Alexandru Ioan Cuza” au concretizat multiplele activități desfășurate de către elevii claselor a II-a și a III-a.
Cu reală mândrie putem concluziona că implicarea copiilor în aceste activități complexe, modul cum și-au coordonat eforturile, interesul pe care l-au manifestat și satisfacția emoțională pe care și-au arătat-o, încadrează manifestările în experiențe didactice de bună practică.

Bibliografie:
- Gertrud Gruber, Hildegard Weinholt, Circletraining zum Einmaleins, Grundschule 5/1994
- Bernard Badengruber, (1995), Offeness Lernen in 28 Schritten, Veritas-Verlag, Linz

Prof. înv. primar Alexandra COȘBUC,
Prof. înv. primar Angela LAZĂR
Liceul „Radu Petrescu” Prundu Bîrgăului

Importanţa utilizării prezentărilor PowerPoint în predarea limbii engleze

Învăţământul românesc trece printr-un proces de profundă modernizare datorită proiectului SEI (Sistemul educaţional informatizat) iniţiat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării încă din 2001. Profesorii simt din ce în ce mai acut nevoia de a se descurca să îşi dezvolte propriile materiale didactice, să îşi organizeze cursurile într-o manieră modernă. Modelele actuale de învăţare sunt centrate pe elev, oferindu-i o mai mare autonomie, încurajându-i învăţarea activă, acordându-i un rol important în crearea de materiale, în comunicarea şi participarea la procesul de predare-învăţare.
Calculatorul este un mijloc, un instrument pentru vehicularea unui sistem de produse informatice, alcătuit din mulţimea de echipamente, metode, tehnici, conţinuturi pentru colectarea, înregistrarea, regăsirea, afişarea de informaţii variate, în diferite moduri, combinaţii.
PowerPoint este un program de prezentare creat de compania Microsoft. Programul funcţionează în sistemele de operare Microsoft Windows şi Mac OS X de la Apple.
Deşi există de ani buni, PowerPoint de abia a început să pătrundă în şcoli şi laboratoare. Motivul acestei întârzieri îl constituie costurile relativ ridicate pe care le implică dotarea cu echipamente hardware. Cu toate acestea, tot mai mulţi profesori şi clase sunt dotate cu calculatoare și echipamente care permit folosirea programului PowerPoint. Nu numai că un număr crescând de profesori folosesc prezentări PowerPoint în predare, dar mai mult decat atât, tot mai mulţi dascăli creează propriile lor prezentări şi le postează în reţeaua Internet pentru a putea fi folosite şi de alţii.

Integrarea prezentărilor PowerPoint în cadrul orelor de limba engleză
Prezentările PowerPoint pot fi folosite în numeroase moduri în cadrul orelor de limbi străine. Ele pot fi folosite în partea introductivă a lecției, pentru exersare și practică, pentru jocuri, recapitulări şi în evaluare. Să o luăm pe rând:

a) Introducerea în capitol/lecţie:
Prezentarea PowerPoint poate fi folosită pentru a introduce concepte şi idei noi în universul elevului. Teoretic, acest lucru sună bine, în practică, poate fi destul de complicat. Profesorul trebuie să anticipeze ariile de neînţelegere şi dificultate.
Prezentarea PowerPoint poate fi utilizată pentru captarea atenţiei elevului. Titlul poate fi scris pe un diapozitiv, însoţit, în funcţie de nivelul clasei, de fotografii, desene sau sunet pentru a capta atenţia şi a trezi interesul, cât şi pentru a crea o atmosferă plăcută pentru desfăşurarea lecţiei.
Pasul următor este prezentarea obiectivelor lecţiei. Prezentarea obiectivelor lecţiei este importantă, influenţând percepţia selectivă. Astfel, elevii vor înţelege mai bine ceea ce trebuie să urmărească în desfăşurarea lecţiei.
Adesea, înţelegerea noilor informaţii necesită aplicarea unor cunoştinţe sau deprinderi pe care elevul le posedă deja. De aceea, este important ca profesorul să stimuleze reamintirea cunoştinţelor anterioare ale elevului, înainte de a-i prezenta noile informaţii. Pe parcursul lecţiei, profesorul va căuta să lege noile cunoştinţe de cele vechi, furnizând imagini, reguli etc.

b) Exersarea unor structuri şi exerciţii după model
Pentru acest tip de prezentare este nevoie să avem un tip de material care poate fi repetat de multe ori. O prezentare a verbelor neregulate este un exemplu de acest tip de material. Alte tipuri de material pot fi repetate săptămânal sau o dată la două săptămâni. Prezentări de tipul „folosirea corectă a prepoziţiilor” sau „forma corectă a adjectivelor” sau „deosebirile dintre substantivele numărabile şi nenumărabile”, pot fi exersate şi repetate periodic.
Jocurile sunt o bună modalitate de a exersa şi recapitula structurile limbii engleze. Profesorii pot crea propriile lor jocuri pe care le pot folosi în clasă.

c) Recapitularea
Prezentările PowerPoint sunt excelente pentru recapitularea structurilor predate. După ce elevii au învăţat şi exersat o structură,este bine ca ei să vizioneze o prezentare recapitulativă. Asemenea prezentări constituie o desprindere de rutină şi o altă modalitate de a vedea un material. Elevii găsesc acest lucru interesant,dar aceasta este şi o modalitate de a verifica dacă elevii au înţeles şi au reuşit să stăpânească un concept.
Prezentările PowerPoint sunt utile şi pentru recapitulările dinaintea testelor.

d) Evaluarea
PowerPoint-ul poate fi folosit şi pentru evaluarea cunoştinţelor elevilor, în special a vocabularului. Cum se realizează acest lucru? Simplu: imaginile unor obiecte sunt prezentate în diapozitive, la intervale de timp prestabilite. Elevii notează pe fişe numele fiecărui obiect.

Avantajele folosirii prezentărilor PowerPoint în predare sunt numeroase:
- Prezentările PowerPoint constituie un stimulent vizual şi oferă o perspectivă de ansamblu asupra conţinuturilor ce urmează a fi studiate;
- Pot servi numeroase scopuri:prezentarea obiectivelor lecţiei, prezentarea ideilor esenţiale, imprimarea de materiale, folosind opţiunea „handout”;
- Împiedică elevii de a se concentra exclusiv asupra luării de notiţe de pe tablă. Din contră, elevii vor asculta comentariile profesorului şi vor face adnotări în spaţiile furnizate;
Alte avantaje:
- Pot fi stocate uşor pe un suport electronic (CD, dischetă, stick) sau într-un fişier din calculator;
- Permit modificări, adaptări ulterioare şi pot fi refolosite în anii următori;
- Prezentatorul poate imprima materiale cu două, trei sau şase diapozitive pe o pagină;
- Pot prezenta grafică computerizată complexă şi animaţie;
- Pot conţine link-uri către site-uri web;
- Pot fi inserate elemente interactive;
- Sunt utile pentru exemplificarea conceptelor complexe pe care cuvintele şi diagramele statice nu le pot explica cu uşurinţă;
- Conţin deopotrivă imagine şi text;
- Permit profesorului să păstreze contactul vizual cu elevii;
- Fac ca lecţiile să fie distractive şi interesante.
Pentru profesor, avantajele constau în faptul că o lecţie prezentată cu PowerPoint îl eliberează de obligaţia de sta în faţa clasei, permiţându-i să se mişte liber şi să antreneze elevii din clasă. Un alt atu pentru folosirea prezentărilor PowerPoint în predarea de noi cunoştinţe elevilor îl constituie uşurinţa cu care acestea pot fi realizate. Programul pune la dispoziţie şabloane uşor de dezvoltat şi care pot fi schimbate relativ repede cu fiecare nou obiectiv al lecţiei.
Prezentarea unei lecţii în format PowerPoint are şi avantajul că activează cunoaşterea în prealabil de către elevi a conţinutului capitolului sau lecţiei ce urmează a fi parcursă. Elevii apreciază capacitatea astfel dobândită care le permite mai apoi să facă referire la un diapozitiv pentru a răspunde la o întrebare adresată de profesor. Mai mult decât atât, elevii îşi amintesc materialele vizionate şi fac legături rapide între acestea pe parcursul derulării prezentării, mai mult decât în cazul metodelor frontale tradiţionale.
În concluzie, PowerPoint este un minunat instrument de învăţare, atât pentru elevi cât şi pentru profesor. El poate adăuga o nouă dimensiune învăţării, permiţându-le profesorilor să explice concepte abstracte, îmbinând în acelaşi timp stiluri de învăţare diferite.

Bibliografie:
- Brut Mihaela, Instrumente pentru e-learning, Ed. Polirom Iași, 2006
- Cerghit, Ioan, Sisteme de instruire alternative şi complementare, Editura Aramis, Bucureşti, 2002
- Don L. Fisher, Using PowerPoint for ESL Teaching, The Internet TESL Journal, Vol. IX, No. 4, April 2003
- Ionescu, M., Radu, I., Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001

Prof. Florina-Letiția GALBEN,
Liceul cu Program Sportiv Bistrița

Orizontul local în interdisciplinaritate și în alte domenii de activitate

Pornind de la elementele de geografie a orizontului local, i se propune elevului descoperirea progresivă a aspectelor definitorii ale spaţiului geografic românesc. Se urmăreşte, totodată, trezirea interesului acestuia de a cunoaşte direct, de a investiga şi de a înţelege faptul geografic imediat, precum şi importanţa prezervării unui mediu ambiant favorabil unei vieţi sănătoase şi echilibrate.
Ţinând seama de faptul că elevul are preponderent o gândire intuitiv concretă, am folosit, ori de câte ori a fost posibil, orizontul local ca punct de plecare spre noi cunoştinţe şi generalizări geografice. În vederea înarmării elevilor cu un volum de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi ştiinţifice am avut în vedere legarea acestora de obiecte şi fenomene uşor observabile în orizontul local. Am folosit în acest scop mai multe modalităţi de desfăşurare a lecţiilor, indiferent dacă acestea au avut în vedere însuşirea de noi cunoştinţe, consolidarea lor sau au fost lecţii de recapitulare şi sistematizare.
În cele ce urmează voi prezenta câteva din modalităţile folosite, în predarea temelor „Mediul înconjurător”. La baza predării multor teme, folosesc cunoştinţele acumulate în observaţiile directe pe care elevii le fac în timpul drumeţiilor şi excursiilor în orizontul local. Astfel, pe teren se lămuresc multe noţiuni, ca de exemplu: râu, vegetaţie, dealuri, câmpii etc.
În aceste excursii elevii desfăşoară numeroase activităţi practice; orientarea pe teren, orientarea cu busola, plimbări pe râul Bega. Predarea temei „Mediul înconjurător” cere observaţia directă şi lucrări practice în natură, folosirea mulajelor, a modelajului (lada cu nisip), a desenului schematic, folosirea filmuleţelor, fotografiilor şi tablourilor. Toate acestea oferă posibilitatea formării unor juste imagini vizuale la elevi, obişnuindu-i cu noţiunile noi.
În timpul drumeţiilor din oraş şi din jurul oraşului Timişoara elevii cunosc varietatea formelor de relief, caracterele particulare şi generale ale acestora. Deoarece oraşul nostru este traversat de râul Bega, descoperirea mediului înconjurător s-a realizat întâi prin observarea traseului Begăi. În continuare, am vizitat şi analizat şi râul Timiş, aflat la o mică distanţă de oraş. Zona de luncă a Timişului este împădurită, deci copiii au observat în mod direct vegetaţia de pădure de foioase şi fauna, întrucât din întâmplare am întâlnit veveriţe, iepuraşi, vizuina unei vulpi, căprioare.
Deoarece programa de grădiniţă nu aprofundează noţiuni de geografie, vizitele noastre pentru observarea directă au avut ca motiv principal familiarizarea cu natura şi cu elementele ei. Bineînţeles că am analizat si foloasele ce le aduce un râu unei localităţi, am discutat şi despre izvoarele râurilor, am analizat viaţa animalelor şi plantelor din pădure şi caracteristicile solului de câmpie, fiindcă am observat lanuri de grâu, porumb, floarea-soarelui. Cu alte cuvinte, interdisciplinaritatea activităţii propuse s-a realizat cu succes.

Bibliografie
- Bădescu S., Bădescu C., Mosor Gh., (2003) – Valorificarea elementelor din orizontul local în activitatea de predare-învăţare

Prof. Alina Vasilica DALEA
Şcoala Gimnazială Nr. 24 Timişoara

Niciun comentariu: