miercuri, 15 aprilie 2015

Aprilie 2015

Când cunoaştem natura tuturor lucrurilor, suntem eliberaţi de superstiţie. (Marcus Tullius Cicero)

Dezvoltarea potențialului creativ al elevilor

Întotdeauna mi-a plăcut să lucrez cu elevii mei „altfel”. Mi-am dorit să-i învăț să caute, să exploreze lucruri noi, neîntâlnite în manualele școlare. Mi-am dorit să poată afirma cu satisfacție „EVRIKA!”.
Această dorință m-a determinat să implic elevii în activități școlare și extrașcolare care să le dea libertatea de a cerceta, de a alege, de a gândi, de a-și manifesta pasiunile. Realizările lor le-am făcut publice pe blogul Chimia în școala mea, în felul acesta s-au simțit importanți, au realizat că munca lor poate fi cunoscută de o lume întreagă, nu numai în sfera închisă ce o oferă sala de clasă. Au învățat că bucuria de a da şi împărtăşi altora este egală sau mai mare decât cu cea de a primi.
Cultivarea creativităţii elevilor se realizează şi prin activităţile extraşcolare, astfel elevilor li se oferă posibilitatea de a participa la acţiunile echipei de dans popular, de teatru, la cercurile cu caracter ecologic, la competiţii sportive, sesiuni de referate și comunicări științifice, cercuri tehnice, etc. În vederea stimulării creativităţii, se impune folosirea unor metode şi tehnici de activare a aptitudinilor de inovare ale persoanelor şi grupurilor, de identificare şi înlăturare a barierelor psihosociale care pot împiedica manifestarea acestor aptitudini. Pentru aplicarea acestor metode este important să se ţină cont de faptul că trebuie acţionat în sensul învingerii rutinei şi a prejudecăţilor unor cadre didactice, că, uneori, unele opinii pot fi considerate prea îndrăzneţe, chiar obraznice.
Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale elevilor reprezintă și o modalitate de evaluare a competenţelor, a capacităţilor şi a abilităţilor elevilor de a realiza forme complementare de învăţare, obiectivele fiind educarea aptitudinilor de comunicare şi dialog, dezvoltarea gândirii selective, cultivarea interesului pentru cercetare în domeniul științelor naturii şi dezvoltarea spiritului de competiţie şi fair-play.
Ca formă de manifestare a creativităţii elevilor, această activitate se concretizează prin realizarea de proiecte de cercetare elaborate pe baza unei teme propuse, a unei informări bibliografice şi a activităţilor experimentale, care pot fi apreciate drept comunicări ştiinţifice. Realizarea atât a proiectului comunicării, a bibliografiei, cât şi a investigaţiei ştiinţifice se face sub îndrumarea profesorului coordonator.
Aprecierea (ierarhizarea) comunicărilor include o serie de indicatori:
- rigoarea ştiinţifică a conţinutului;
- modul de redactare (originalitate în alegerea temei, structurarea logică a conţinuturilor, interpretarea fenomenelor şi bibliografie minimală);
- expunerea şi argumentarea (limbaj de specialitate, capacitate de sinteză, de analiză, argumentare, expresivitatea prezentării şi capacitatea de a susţine o dezbatere etc.);
- consistenţa suportului de susţinere a comunicării;
- metodele de cercetare folosite şi abilităţile formate;
- creativitatea;
- încadrarea în timpul alocat.
Sesiunile de comunicări pe care le-am organizat cu elevii mei au avut ca reper tematicile aniversare legate de științe pentru fiecare an calendaristic:
- IUPAC şi UNESCO au decis să proclame 2011 drept Anul Internaţional al Chimiei sub motto-ul „Chimia, viaţa noastră, viitorul nostru”, având ca scop atragerea tinerilor către această știință și a concentra atenția oamenilor asupra rolului pe care îl joacă chimia în viața noastră, pornind de la gastronomie și ajungând până la medicină și tehnologie.
- Conform Rezoluţiei adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, anul 2013 a fost desemnat Anul Internaţional al cooperării în domeniul apei, fiind marcat cu ocazia evenimentelor dedicate Zilei Mondiale a Apei. Tema specifică acestui an a reprezentat o pledoarie pentru pace, pentru gestionarea durabilă şi echitabilă a resurselor de apă prin intermediul consolidării dialogului şi a cooperării la nivel internaţional (transfrontalier) şi naţional pentru a contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin şanse egale la apă.
- Adunarea Generală a Națiunilor Unite a desemnat anul 2014 drept Anul International al Cristalografiei, iar UNESCO a condus și coordonat planificarea și implementarea activităților educaționale, împreuna cu Uniunea Internațională a Cristalografiei. Unul dintre principalele obiective ale acestui proiect a fost creșterea cunoașterii în rândul publicului general în ceea ce privește știința cristalografiei și cum stă aceasta la baza celor mai mari descoperiri tehnologice care există în societatea modernă.
- La propunerea organizaţiilor ştiinţifice din toată lumea printre care şi SPIE, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a proclamat anul 2015, Anul Internaţional al Luminii și Tehnologiilor bazate pe lumină. IYL 2015 este atât un proiect educaţional interdisciplinar, cât şi un proiect de comunicare a ştiinţei în care s-au implicat peste 100 de parteneri din mai mult de 85 de ţări. IYL 2015 va pune accentul pe importanţa luminii şi aplicaţiile ei în viaţa de zi cu zi a oamenilor, fie că este vorba de domeniul sănătăţii, al comunicaţiilor, economie, mediul înconjurător sau social. Organizatorii şi-au propus o serie de activităţi interdisciplinare din care nu lipsesc cele destinate comunicării cu publicul. Cele patru teme majore sunt ştiinţă, tehnologie, natură şi cultură.

Bibliografie:
- Stoica, Ana, Creativitatea elevilor. Posibilităţi de cunoaştere şi educare, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1983;
- Metodologia de organizare și desfășurare a sesiunii științifice „Chimia-prieten sau dușman”;
- Ordinul Nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare.

Prof. Cecilia PRECUP,
Școala Gimnazială „Avram Iancu” Bistrița

Ziua internațională a francofoniei

Termenul francofonie a apărut spre sfârşitul secolului al XIX-lea pentru a descrie ţările şi persoanele vorbitoare de limbă franceză. Semnificaţia cunoscută astăzi este dobândită mai târziu când francofonii realizează existenţa unui spaţiu lingvistic propice schimburilor culturale. Oamenii de litere au fost la originea acestei mişcări, aceștia dorind să sublinieze semnificaţia limbii franceze pentru patrimoniul lingvistic universal. Dar „Ziua Internaţională a Francofoniei” a fost stabilită la 20 martie 1970, când a fost creat un nucleu interguvernamental al Francofoniei, și de atunci este celebrată în fiecare an la această dată.
De la crearea sa în 1970, prin semnarea Tratatului de la Niamey, Francofonia instituţională (iniţial Agenţia Interguvernamentală a Francofoniei, transformată în 1998 în Organizaţia Internaţională a Francofoniei), a avut un parcurs ascendent semnificativ, de la o agenţie de cooperare culturală legată de procesul post-colonial, spre organizaţia transcontinentală de astăzi, care şi-a diversificat şi orientat tot mai mult agenda spre acţiunea politică vizând democratizarea şi stabilitatea spaţiului francofon.
De atunci până în prezent au avut loc 15 conferințe la nivel înalt a șefilor de stat sau de guvern ai țărilor membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), cunoscută sub numele de Sommet-ul Francofoniei, cea de-a XV-a Conferință desfășurându-și lucrările în perioada 29-30 noiembrie 2014 la Dakar (Senegal). La acest eveniment au fost invitați să participe șefi de stat, de guvern sau reprezentanți ai acestora din cele 77 de state si guverne membre ale acestei organizații internaționale. Tematica aleasă pentru această conferință la nivel înalt a fost: „Femeile și tinerii în Francofonie: vectori ai păcii și actori ai dezvoltării”.
În fiecare an, la 20 martie, România celebrează Ziua Internaţională a Francofoniei, alături de statele membre şi observatoare din cadrul Organizaţiei Internaţionale ale Francofoniei din cinci continente. România marchează acest eveniment, alături de celelalte 76 de state, printr-o serie de manifestări culturale, artistice şi educaţionale, organizate atât în ţară cât şi în străinătate, prin intermediul misiunilor sale diplomatice.
Faptul că limba franceză este vorbită de 27% dintre români reprezintă un factor decisiv în dezvoltarea unui cadru instituțional aferent. Astfel, în România, s-au dezvoltat cu precădere în anii 2000 organisme care promovează francofonia și desfășoară activități culturale spre interesul celor tineri. În mediul universitar, structurile francofone acordă un sprijin substanțial atât în realizarea unor evenimente cu impact cultural însemnat cât și în acordarea unor burse în spații francofone, la nivel internațional.
În sistemul de învățământ preuniversitar „Ziua Francofoniei” este celebrată printr-o serie de activități realizate în special de către profesori de limba franceză, dar nu numai, împreună cu elevii și profesorii dedicați valorilor culturale europene și internaționale.
Astfel, timp de o săptămână, în preajma datei de 20 martie, au fost organizate activități diverse: jocuri, cântece și poezii recitate în limba franceză; audiții, prezentări video, Power Point și vizionări de filme; expoziții de carte, desene, postere și planșe realizate de elevi; concursuri karaoke și de cultură generală, interviuri și articole de ziar realizate de elevi; ateliere de creație, piese de teatru; dezbateri și vizite tematice.
Dintre activitățile realizate în săptămâna 16-20 martie 2015 și trecute în Oferta de programe și activități a Casei Corpului Didactic pentru anul școlar 20134-2015, în 14 unități școlare din județ 38 de coordonatori au realizat 52 de activități diverse împreună cu cei 1932 de elevi, 48 de cadre didactice și 2 bibliotecari, implicați cu toții în aceste activități pe parcursul „Săptămânii francofoniei”.
Dintre toate activitățile desfășurate în județ cu această ocazie am surprins câteva impresii în timpul acțiunii de monitorizare, obișnuită în asemenea ocazii, în calitate de profesor metodist al Casei Corpului Didactic, responsabil al activității.
La Liceul cu Program Sportiv Bistrița s-a desfășurat un program foarte complex, pe parcursul a trei zile consecutiv, coordonat și realizat de doamna Simona Pop, profesor de limba franceză, în colaborare cu doamna Simona Simioanca, profesor de istorie, activități realizate cu sprijinul și participarea unui grup de profesori animați doar de pasiunea pentru profesia lor și educația elevilor. Domnul director, prof. Augustin Pop, doamna director adjunct, prof. Maria Miheștian, doamna profesor Silvia Bumbu, coordonator educativ, prof. Dana Harpa, prof. Lucian Alexa și prof. Guiu Octavian au participat direct la activitățile realizate pe parcursul celor trei zile dedicate Zilei internaționale a Francofoniei de anul acesta.
Printre activitățile realizate, cu implicarea directă a elevilor, în Sala de festivități a liceului au avut loc: o expoziție de carte, desene, postere, planșe, exponate și gastronomie, cu specific francez, o prezentare Power Point a lumii francofone „de dincolo de mări și țări”, un moment poetic, cu poezii recitate de elevi în limba franceză, un moment coregrafic, o vizionare de film și o vizită la Biblioteca Județeană din Casa Memorială „Andrei Mureșanu”. Activitatea de la Biblioteca Județeană – filiala Casa Memorială „Andrei Mureșanu” a avut loc cu ocazia împlinirii a 110 ani de la moartea scriitorului Jules Verne, acolo elevii fiind invitați să pătrundă în universul lucrărilor scriitorului francez vizitând expoziția de carte și vizionând filmul „Ocolul Pământului în 80 de zile”.
În sala festivă a Liceului cu Program Sportiv elevii au putut viziona un alt film, „Intouchables”, filmele și expoziția de gastronomie fiind cele mai „gustate” momente ale programului realizat pe parcursul „Săptămânii Francofoniei”. Întreaga atmosferă creată pe parcursul diverselor activități a fost o călduroasă invitație pentru elevi și profesori în lumea plină de „charme” a culturii franceze.
În întregul județ au fost realizate activități, și nu doar în cele 14 unități de învățământ care au fost monitorizate prin sondaj, diversitatea și complexitatea acestora fiind influențate atât de talentul și inspirația coordonatorilor cât și de sprijinul acordat organizatorilor de către colectivele de cadre didactice și managerii unităților de învățământ, elementul comun fiind pasiunea și dăruirea pentru disciplinele predate.
Sperăm ca aceste activități să se desfășoare și în viitor, având în vedere faptul că „Săptămâna francofoniei” a devenit o tradiție deja, tradiție binevenită în stimularea studiului limbii franceze, în orele de clasă și în activități extracurriculare, prin implicarea elevilor în activități cât mai interesante și atractive.

Profesor metodist Elena Egreta MARC,
Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud

Luna martie, sub semnul Francofoniei la Colegiul Național Andrei Mureșanu

Pentru francofoni și francofili, luna martie reprezintă sărbătoarea și pasiunea pentru limba și cultura franceză, spiritele tinerilor liceeni din Colegiul Național Andrei Mureșanu regăsindu-se în entuziasmul diferitelor activități care, pe lângă îmbunătățirea cunoștințelor de limbă și civilizație franceză le dezvoltă și gustul pentru film, muzică, arte plastice, abilitățile de comunicare, de a își selecta și organiza informația, de muncă în echipă.
Celebrarea Francofoniei a început la Colegiul Andrei Mureșanu încă din luna ianuarie-februarie, cu prezența jurnalistei franceze Marianne Rigaux și proiectul său pedagogic de jurnalism participativ GLOBE REPORTERS. Ca urmare a relațiilor de colaborare între Bistrița și Besançon, ca orașe înfrățite, și a schimburilor educative la nivelul școlilor celor două orașe, Colegiul Național „Andrei Mureșanu” și Collège Diderot, Mariane Rigaux, în calitate de trimis special, a pus întrebările redactate de elevii a 2 clase implicate în proiect din Besançon elevilor și profesorilor din CNAM. Astfel, prin publicarea interviurilor, acest proiect original de tipul webcolaborativ a facilitat cunoașterea și prezentarea într-o manieră obiectivă, autentică a intereselor elevilor și a activităților școlii. La rândul lor, elevii din Besançon au răspuns întrebărilor formulate de elevii CNAM. Întrebările au condus elevii pe teme diverse precum programul școlar, alimentația, gusturile în materie de muzică, film, vestimentație, uniformă școlară, timp liber, dezvoltând legături virtuale în mediul online între tineri aparținând unor culturi diferite, dar având în comun valori comune dar și limba franceză ca mijloc de comunicare. Mai multe informații puteți găsi accesând link-ul http://globereporters.couleurmonde.com/spip.php?article1025.
Apoi, luna martie, a aduc cu ea activități francofone diverse precum prezentare de proiecte pe teme de cultură și civilizație franceze, prezentarea unui monument istoric din orașul luminilor, sau a unei regiuni franceze, proiectare de film francez, atelier de creație poetică sau expoziție de afișe și desene pe tema generoasă a Francofoniei.
Participarea elevilor de gimnaziu sau liceu la aceste activități e o continuitate firească a multora dintre ei, de astă dată nonformală, a efortului tenace depus în concursurile mai riguroase, cum sunt examenul de DELF sau participarea la olimpiada de limba franceză. Însă pentru toți, elevi și profesori, sărbătoarea Francofoniei reprezintă pretextul așteptat pentru călătorii virtuale în universul limbii și culturii franceze.
În parteneriat cu Asociația profesorilor de limba franceză (ARPF filiala BN), Centrul Europe Direct Bistrița și mai multe școli din județ, (Șc. Gimnazială Ștefan cel Mare, Șc. Gimnazială Petriș, Liceul cu program sportiv Bistrița), Colegiul Național „Andrei Mureșanu” a organizat de asemenea, în 31 martie, ultima zi a Francofoniei, un concurs de cultură generală pe această temă, pentru a dezvolta motivația și interesul studierii limbii franceze în rândul elevilor.
Activitatea se înscrie în calendarul activităților din cadrul Proiectului Județean „Un enfant qui lit est un enfant qui pense / Un copil care citește e un copil care gândește” (Antoine de Saint Exupéry) ediția a II-a.
Activitățile au fost găzduite cu profesionalism de Centrul de documentare si informare din CNAM, bibliotecar Nicoleta Butuza.
Profesori francofili responsabili: Cristina Iurișniti, Angela Colțea.

Prof. Cristina IURISNIȚI,
Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Bistrița

„Săptămâna francofoniei” în școlile din Bistrița-Năsăud

Liceul cu Program Sportiv Bistriţa
1. „Personalități din istoria Franţei” (Prezentare PPT, Expoziţie de postere, desene) – prof. Simona Pop, prof. Simona Simioanca
2. „Jules Verne – 110 ani de la moartea scriitorului” (Prezentare de carte, Vizionare de film: „Ocolul Pământului în 80 de zile”) – prof. Simona Pop, prof. Simona Simioanca, bibl. Angela Costin
3. „La fête de la Francophonie” (Prezentare PPT, Dans, Prezentare de cărţi în limba franceză, Expoziţie de postere, planşe, desene, Gastronomie franceză, Poezii recitate, Vizionare de film) – dir. prof. Augustin Pop, dir. adj. prof. Maria Miheştian, prof. Simona Pop, prof. Silvia Bumbu, prof. Dana Harpa, prof. Lucian Alexa, prof. Octavian Guiu
Școala Gimnazială nr. 4 Bistrița
1. Prezentarea si explicarea sensului celor 10 cuvinte ale francofoniei (Prezentare PPT) – prof. Monica Buboly, prof. Lucia Orehov
2. „Ce este Francofonia?” (Prezentare PPT) – prof. Monica Buboly, prof. Lucia Orehov
3. Ilustrarea grafică a celor 10 cuvinte (Activitate plastică) – prof. Monica Buboly, prof. Lucia Orehov
4. Afișarea desenelor – prof. Monica Buboly, prof. Lucia Orehov
5. Realizarea unui panou cu statele francofone (Proiecte individuale) – prof. Lucia Orehov
6. „Savanți francezi care au schimbat lumea” (Proiecte individuale) – prof. Lucia Orehov
7. „Călătorie prin Paris – muzee celebre” (Prezentare PPS) – prof. Lucia Orehov
8. Învățarea de cântece și poezii (repetiții pentru serbare) – prof. Lucia Orehov
9. „Ce este Francofonia?” (Interviu, articol de ziar), prof. Monica Buboly
Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Bistrița
1. „Picnic poetic - Haikunoi 2015” (Atelier de creație) – prof. Cristina Iurisniți
2. Desene și afișe pe tema Francofoniei (Expoziție) – prof. Cristina Iurisniți, prof. Angela Colțea
3. „20 min. de muzică franceză actuală” (Audiție) – prof. Cristina Iurisniți, prof. Angela Colțea
4. „Virelangue” (Atelier de dicție în limba franceză) – prof. Mioara Abrudan
5. „Ziua filmului francez” (Vizionare de film) – prof. Cristina Iurisniți, prof. Angela Colțea
6. „Să descoperim Franța și țările francofone” (Proiecte – prezentare PPT) – prof. Cristina Iurisniți
7. „Qu'est-ce que la Francophonie?” (Concurs) – prof. Cristina Iurisniți, prof. Angela Colțea, bibl. Nicoleta Butuza
Școala Gimnazială „Grigore Silași” Beclean
1. Karaoke în limba franceză: SOS – Indila, Dernier Danse – Indila, Alizée (Karaoke) – prof. Laura-Anca Budișan
2. Teatru în limba franceză: „Le Petit Prince” și „Le Chaperon Rouge”; Concurs „Francofonia în lume” (Prezentare PPT, planșe și cărticele în limba franceză, realizate de către elevi) – prof. Laura-Anca Budișan
3. Expoziție de planșe (Prezentare PPT) – prof. Laura-Anca Budișan
Colegiul Național „George Coșbuc” Năsăud
1. „La Francophonie, c'est quoi?” (Présentations PPT) – prof. Diana Bica, prof. Adriana Roș
2. Chansons et poésies (Récitals de poésies et de chansons, Concours interactif – devinettes, charades) – prof. Diana Bica, prof. Adriana Roș
3. „Courrier des lycéens” (Journal) – prof. Diana Bica, prof. Maria Mircan-Boncea
4. „Le Petit Prince”; „Les pays francophones” (Mise en scène, dramatisation; Document audiovisuel) – prof. Adriana Roș, prof. Diana Bica
5. „La Francophonie en images et en couleurs” (Planches avec des affiches et des dessins sur les symboles de la francophonie et avec les dix mots…) – prof. Diana Bica, prof. Adriana Roș
Liceul Teoretic „Radu Petrescu” Prundu-Bîrgăului
1. „Les plus belles poésies francaises” (Cerc literar) – prof. Alexandra Zaharie, prof. Jenica Gâlca
2. „Francoart – dessiner ses idées et ses rêves” (Expoziție desene) – prof. Alexandra Zaharie, prof. Jenica Gâlca
3. „La chanson francaise” (Sesiunea cântecului francez), – prof. Alexandra Zaharie, prof. Jenica Gâlca
4. „La cuisine francaise” (Dezbateri) – prof. Alexandra Zaharie, prof. Jenica Gâlca
5. „En attendant le printemps” (Teatru francofon) – prof. Alexandra Zaharie, prof. Jenica Gâlca
Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean
1. „La Francophonie dans le monde” (Lecție de cultură si civilizație franceză) – prof. Dora Florean
2. „La Francophonie partout” (Prezentare PPT) – prof. Dora Florean, prof. Mariana Moraru
Școala Gimnazială „Avram Iancu” Bistrița
1. „La chimie, science de la transformation de la matière” (Tests de reconnaissance de quelques ions – analyses chimiques en laboratoire) – prof. Cecilia Precup, prof. Smaranda Avram
2. „La francophonie, une voix de la diversité culturelle” (Diaporamas, Documentaires, Débat) – prof. Smaranda Avram, prof. Cecilia Precup
3. „La francophonie, une voix de la diversité culturelle” (Atelier dessin et peinture) – prof. Smaranda Avram, prof. Cecilia Precup
Școala Gimnazială „Ștefan Cel Mare” Bistrița
1. Desene/postere şi creaţii ale elevilor pe tema prieteniei româno-franceze (Expoziţie) – prof. Aurelia Melania Palalogos, prof. Anca Lazaric
2. „Le petit Nicolas” (Vizionare de film) – prof. Aurelia Melania Palalogos
Colegiul Tehnic „Grigore Moisil” Bistrița
1. „Dix mots de la francophonie” (Atelier de creație, concurs) – prof. Ligia Pop
2. „Travelling Through France” (Prezentare PPT proiecte în limba engleză: Franța – obiective turistice, tradiții) –prof. Liliana Mocodean
Școala Gimnazială Dobric
1. „Ziua francofoniei” (Activitate extrașcolară) – prof. Alexandru Deneș
Școala Gimnazială nr.1 Lunca Ilvei
1.Imagini din Africa (Burkina Faso) (Expoziție) – prof. Laura Domide
2. Colaje și machete realizate de elevi (Expoziție) – prof. Anamaria Cobzalău
Școala Gimnazială „Tiberiu Morariu” Salva
1. „La fete de la Francophonie” (Proiect educațional) – prof. Ani Anca Ramona
Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița
1. Atelier chanson: „Au rythme de la chanson francaise” (Karaoke) – prof. Alina Dan, prof. Olimpia Moldovan
2. Atelier cinema: „Dans la magie du film francais” – prof. Alina Dan, prof. Olimpia Moldovan
3. Atelier photo: „Les couleurs de la Francophonie” – prof. Alina Dan, prof. Olimpia Moldovan
4. Atelier info: „Saviez-vous?” – prof. Alina Dan, prof. Olimpia Moldovan
5. Atelier gastro: „La cuisine francaise” – prof. Alina Dan, prof. Olimpia Moldovan
Școala Gimnazială „Avram Iancu” Bistrița

Școala Gimnazială Dobric

Școala Gimnazială „George Coșbuc” Coșbuc

Școala Gimnazială „Grigore Silași” Beclean

Școala Gimnazială nr.1 Lunca Ilvei

Liceul Creștin LOGOS Bistrița

Școala Gimnazială „Tiberiu Morariu” Salva

Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița

Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Bistrița

Păstrarea obiceiurilor și tradițiilor specific românești
(Scenariu)

La intrarea în sala de grupă, copiii sunt foarte frumos surprinși deoarece vor găsi gătit ca de sărbătoare. Sala de grupă va fi organizată în două compartimente, astfel: scăunelele vor fi aranjate în formă de semicerc astfel încât copiii să poată observa materialele care se folosesc, iar măsuțele vor fi așezate pe două grupe unde copiii vor realiza activitatea practică.
În mijlocul sălii de grupă se află o cutie (ladă) frumos decorată, dar oare cine o fi adus-o aici?
După o scurtă discuție cu copiii referitoare la obiceiurile tradiționale românești își face apariția elementul surpriză „bunica” îmbrăcată frumos de sărbătoare „cu costum popular” care va prezenta minunatul costum popular tradițional, specific zonei. „Bunicuța” ne va descrie și prezenta câteva obiceiuri și tradiții strămoșești explicând copiilor cât este de important să păstrăm ceea ce primim în dar de la bunicii noștri. „Bunica” ne va aduce un coș acoperit în care se află produse tradiționale pe care le vom descoperi și gusta la finalul activității. După plecarea „bunicuței” copiii se adună în cerc pe lângă lada de zestre pentru a descoperi ce comori se ascund înăuntru. Deschizând-o vom descoperi o carte veche, în care se află un plic cu o poveste adecvată pentru această activitate.
Copiii sunt curioși să afle ce poveste poate „sta ascunsă” în lada de zestre a bunicii. Voi povesti copiilor cum s-a întâmplat ca o fetiță să aibă una dintre cele mai frumoase zile petrecute cu bunica sa, descoperind lada de zestre pe care bătrâna a primit-o atunci când s-a „măritat”. Copiii află că în lada de zestre, fata care se mărita primea de la părinții ei tot ceea ce îi putea folosi în noua casă: de la vase pentru mâncare la covoare și îmbrăcăminte. Despre toate obiectele din ladă vom discuta împreună, astfel încât copiii să conștientizeze importanța obiectelor vechi. Voi adresa întrebări despre conținutul poveștii și vom așeza fiecare obiect valoros descoperit în lada de zestre pe o măsuță pentru a le observa mai bine. Se realizează tranziția „Bat din palme”, după care copiii se vor pregăti să decoreze vase din „lut”.
În timp ce copiii se pregătesc să decoreze vasele voi solicita unul sau doi copii să recite o poezie despre bunica. Împreună vom descoperi materialele puse la dispoziție pentru a decora vasele de „lut” și vom realiza câteva exerciții de încălzire a mușchilor mici ai mâinii. Explic copiilor pașii pe care trebuie să îi urmeze în realizarea vaselor de lut și le pun la dispoziție câte un model decorat la fiecare grupă. Grupa care va realiza vase folosind ca materiale acuarelele va putea decora diferite motive pentru a fi cât mai apropiate de realitate. A doua grupă va decora vase folosind forme geometrice diverse pe care le vor lipi.
Ajut copiii care întâmpină greutăți și explic unde nu au înțeles. După finalizarea lucrărilor, acestea vor fi așezate pe o măsuță pentru a fi observate de către toți copiii. Voi aprecia modul de lucru al copiilor și le voi dărui o surpriză „tradițională”, o brățară confecționată manual pe care se află motive tradiționale specifice zonei.
Pentru că sala de grupă s-a transformat pe parcursul activității într-un mic „sat tradițional”, cei mici vor cânta și vor juca un joc distractiv „Drag mi-e jocul românesc”, urmărind traseul propus de educatoare.

prof. înv. preșcolar Nicoleta MORAR,
Școala Gimnazială „Iacob și Ioachim Mureșanu” Rebrișoara, Grădinița Poderei

Voluntariat de Ziua Arborelui la Dumitriţa

Astăzi elevii ciclului gimnazial coordonați de diriginții lor: Galben Călin – clasa a V-a, Mureşan Rodica – clasa a VI-a, Hangea Cristina – clasa a VII-a şi Ilovan Alina – clasa a VIII-a au fost cei mai harnici voluntari şi au plantat 200 de puieţi de salcâm în Cătunul Dumitriţei pe un teren care se surpa. A fost o activitate de amploare la care a participat întreaga comunitate, aş aminti de primarul comunei Dumitriţa – inginer Moga Vasile Ioan, viceprimarul Nica Petronel, șeful Poliţiei Locale – agent principal Nemeş Claudiu, șeful Ocolului Silvic Dealu Negru – inginer Pintea Dan Ilie cu 5 angajaţi care i-au îndrumat pe elevi la plantat şi 3 reprezentanţi de la Tăşuleasa Social.
Ni s-au alăturat şi foşti elevi ai şcolii noastre: Cîrcu Ionuţ, Cîrcu Emanuel, Bulz Iulian cărora le mulţumim pentru ajutor! Nu suntem la primii paşi ai voluntariatului, avem vechime mare chiar, dar este prima dată când am fost răsplătiţi cu o DIPLOMĂ acordată de Asociaţia Tăşuleasa Social care ne-au fost parteneri astăzi, 28 Martie, de Ziua Arborelui!
SALUTĂM TOȚI VOLUNTARII DE ASTĂZI ŞI URMAŢI-LE EXEMPLUL!

Director, prof. Lucica Mariana POPOVICI,
Școala Gimnazială Dumitrița

Conceptul de nursing

Instruirea în unitățile sanitare dă posibilitatea elevei-asistente să capete experiență în stabilirea, planificarea, aplicarea și evaluarea îngrijirilor de nursing, pe baza cunoștințelor, îndemânărilor și atitudinilor dobândite în școală. Obiectivul final al instruirii clinice este ca „eleva să știe să devină conducătorul echipei, organizând îngrijirea completă pentru toate vârstele, în toate tipurile de unități sanitare, să acorde prioritate muncii de educație pentru promovarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor”.
Instruirea este un proces clinic, având în centru eleva care își însușește în școală cunoștințe, își formează primele îndemânări sub îndrumarea asistentei-profesor în timpul modulului teoretic, își consolidează deprinderile, emite judecăți clinice sub îndrumarea asistentei de salon și a asistentei șefe în timpul modulului practic.
Când încep practica în spital, elevii își pun foarte multe întrebări la care cei abilitați, asistenta șefă, asistenta profesor și asistenta de salon trebuie să-i ajute să-și găsească răspunsul:
CE SĂ FACĂ?
Ce îngrijiri necesită bolnavul?
CÂND SĂ FACĂ?
Care este momentul cel mai potrivit pentru efectuarea îngrijirilor ?
Care este frecvența îngrijirilor?
CUM SĂ FACĂ? (Efectuarea îngrijirilor adaptate)
CU CINE POATE FACE?
Singur, cu bolnavul, cu familia, cu membrii echipei de îngrijire?
PENTRU CE TREBUIE SĂ FACĂ? (justificarea acțiunilor)
Care sunt obiectivele urmărite?
CÂT DE BINE A FĂCUT? (evaluarea)
Care sunt rezultatele îngrijirilor exprimate în comportamente din partea bolnavului?
Unde trebuie intervenit pentru atingerea în totalitate a scopului propus?

Pentru fiecare perioadă de stagiu clinic se stabilesc: obiectivele, lista intervențiilor de nursing și planul instruirii.
a) Obiectivele stagiului
Obiectivele globale – urmăresc formarea capacității de a lucra și a acorda îngrijiri de nursing adecvate într-o secție, în comunitate, într-o unitate sanitară.
Obiectivele specifice – sunt adaptate fiecărui serviciu și reprezintă sarcinile pe care elevii trebuie să le îndeplinească în timpul instruirii, la început cu ajutor, apoi la sfârșit, independent.
b) Lista intervențiilor – cuprinde acțiunile concrete pe care elevii le-au învățat în școală și urmează să le aplice practic la spital, la început cu ajutor, sub supraveghere, apoi autonom.
c) Planul instruirii clinice – are la bază obiectivele și cuprinde îndemânările pe care elevii și le formează, cunoștințele care stau la baza lucrului concret, a luării deciziilor și atitudinilor care prezintă modul de gândire de a reacționa și de a se comporta într-o manieră adecvată.
Înainte de începerea stagiului clinic, elevii sunt instruiți și cele trei documente sunt incluse în dosarul de îngrijire care trebuie prezentat la sfârșitul perioadei de instruire clinică. Activitatea desfășurată direct la patul bolnavului este concretizată în planuri de îngrijire, care țin seama de nivelul de pregătire a elevilor.
Dosarul de îngrijire (portofoliul) – a fost conceput ca un instrument didactic, care obligă elevii să culeagă informații complete și complexe, să identifice problemele de nursing, să urmărească rezolvarea acestora prin formularea obiectivelor de îngrijire și stabilirea intervențiilor (autonome sau delegate) adecvate, precum și efectuarea evaluării intervențiilor aplicate. Acest dosar folosit ca un instrument în practica de nursing ajută la asigurarea calității în îngrijirea bolnavului. Fără un mod sistematic de abordare a îngrijirilor bolnavului, omiterea sau dublarea unor acțiuni este iminentă. Planul de îngrijire ajută la reducerea acestor probleme, dacă este folosit ca un ghid pentru organizarea îngrijirilor. Așa cum medicul folosește un plan de tratament pentru bolnavi, ca să asigure o conducere medicală responsabilă și consistentă, asistenta utilizează procesul de îngrijire în vederea alcătuirii planului de îngrijire, scopul fiind asigurarea și conducerea unor îngrijiri de nursing consistente și responsabile.

Profesor Elena MANOILĂ,
Liceul Teoretic Sanitar – Școala Postliceală Sanitară Bistrița