joi, 17 iunie 2021

Iunie 2021

 „Încercarea şi când nu reuşeşte e o şcoală.” (George Coşbuc)

 

Drumul spre maturitate prin poveștile copilăriei – spiritualitate arhaică veșnic vie

Inocență, naivitate dulce și curată, bucurie și zâmbet, fervoare și efervescență, natură și aventură, emoții intense și libertate, vis ce devine realitate, spațiu imaginar și ideal. Aceasta este, ar trebui să fie, vârsta fericirii continue, a mirării și a veseliei, a jocului, a prieteniei. Este vârsta din care vrem să ne aducem aminte doar de cele „bune și frumoase”, de parcă am dori să protejăm memoria adultului ce am devenit și să ne încăpățânăm să rămânem într-un timp al curăției și al purității sufletești.

Acum vreo zece ani, am găsit un citat minunat care m-a determinat să îmi ajustez modul de predare. Îl voi împărtăși cu dumneavoastră, stimați cititori, în speranța că veți reflecta adânc asupra lui și că veți căuta mai departe povestea „copilului” căruia îi aparține: Copilăria durează toată viața. Ea se întoarce mereu pentru a însufleți secțiuni mari ale vieții de adult. Poeții ne vor ajuta să găsim copilăria vie din noi, această lume permanentă, durabilă, de neclintit (Gaston Bachelard).

În calitate de cadru didactic, abordez, cu drag, amintiri legate de propria-mi copilărie indiferent de vârsta elevilor pe care îi am în față. Am observat că evocările personale legate de o anumită situație sau persoană, dacă sunt bine plasate în cadrul desfășurării scenariului didactic și adecvate conținutului predat, vizând realizarea obiectivelor propuse, ele creează o atmosferă caldă, stârnesc imaginația, creativitatea, captează atenția, stimulează învățarea și cunoașterea. De asemenea, emoția trăirilor și întâmplărilor expuse sincer și firesc de către profesor creează o altfel de legătură între el și elevi: de la suflet la suflet, de la inimă la inimă, legătură ce se păstrează mult timp, chiar și după terminarea școlii. Ei nu uită cum i-ai făcut să se simtă. Deseori fac apel și la amintirile elevilor legate de copilărie, cu scopul de a redescoperi, împreună, valori și principii după care să se ghideze în viață, virtuți care sălășluiesc în străfundurile sufletului lor, uneori în stare latentă și de care au uitat. Așa reușesc să îmi cunosc mai bine elevii, mediul din care provin, abilitățile și aptitudinile pe care le dețin, eventualele probleme emoționale sau de altă natură. Cu alte cuvinte, încerc să îi determin, pe această cale, să-și dorească să se cunoască mai bine, să-i aprecieze și să le fie recunoscători tuturor celor care au contribuit la ceea ce au devenit, pentru ca apoi, ei înșiși, nu numai să deosebească binele de rău, ci și să aleagă autonom, responsabil și conștient drumul pe care intenționează să îl urmeze.

Ca profesor de Religie, încerc să așez în inima elevilor, principiul empatiei permanente, cum îl numesc eu, oferit de Mântuitorul Iisus Hristos: „Precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi asemenea!” (Luca 6, 31). Altfel spus, să procedăm cu semenii noștri așa cum am vrea să procedeze ei cu noi, să ținem cont că reacția unei persoane, mai ales într-o situație stresantă, poate avea mai multe fațete, iar, uneori, comportamentul ei nu reflectă neapărat și sentimentele pe care le are în acel moment. Așa îi ajutăm pe copiii care nu sunt la fel de avansați ca și colegii lor, prin antrenarea lor în a deveni mai sensibili la sentimentele celorlalți, să se gândească în permanență la motivele din spatele actelor lor sociale, astfel încât să ajungă să dobândească suficientă sensibilitate socială pentru a se înțelege cu ceilalți (Cosmovici A. Iacob L., Psihologie școlară, Iași, Editura Polirom, Iași, 1999, pag.43). Așadar, trăirile, acțiunile, reacțiile noastre ne leagă de ceilalți pe vecie . Așa e firesc: ceea ce dai, aceea și primești. Așa am fost creați: nu există salvare individuală, când unul suferă, suferă toți, când unul iubește, totul se transmite. „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți!” (Matei 22, 37).

„Cunoașterea pedagogică reprezintă o cerință cu valoare de principiu care vizează capacitatea educatorului de a transforma informația, angajată la nivelul diferitelor programe școlare, în sursă de formare-dezvoltare a preșcolarului, elevului, studentului.” (Cristea Sorin, Dicționar de termeni pedagogici, București, Editura Didactică și Pedagogică, București,1998, p. 86) Plecând de la această afirmație și în acord cu cele expuse anterior, sunt deplin conștientă că rolul cel mai greu de realizat pentru un dascăl este tocmai scopul educației: formarea viitorului adult. Știu că întotdeauna este loc de mai bine. În continuare, vă voi expune o metodă didactică ce poate fi integrată și adaptată în predarea conținutului mai multor specialități, poate fi adaptată nivelului de vârstă și înțelegere a elevului, poate recurge la învățarea prin simboluri, schițe, desene, machete, colaje, film, teatru, etc., ceea ce îi conferă o aplicabilitate suplă, respectând și îmbinând stilurile de învățare proprii fiecărui elev (auditiv, vizual, kinestezic). Eu aplic această metodă la clasele a IX-a, a X-a atunci când predau temele Bucurie și responsabilitate, respectiv Virtute și păcat. O mai folosesc și la ora de dirigenție, atunci când abordez tema Bullyingul și Reziliența.


Profesorul alege o poveste foarte cunoscută, pe care o știm cu toții, din copilărie. Pentru că îndrăgesc nespus scriitorii români, basmele și poveștile noastre pline de învățăminte, înțelepciune, proverbe, savoare, umor, simboluri, eu aleg întotdeauna o poveste românească. De exemplu, plecând de la povestea Fata babei și fata moșneagului, atribuită lui Ion Creangă, predau aplicarea practică a virtuților creștine în relație cu sine însuși – cunoaștere de sine, cu natura și necuvântătoarele – ecologie creștină, cu semenii – iubirea semenilor. Elevii primesc pe o fișă Imnul iubirii – I Corinteni 13, 4-8. Sunt invitați să îl parcurgă cu atenție: Dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește, dragostea nu se poartă cu necuviință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Dragostea nu va cădea niciodată. După ce vom lămuri eventualele neclarități în ceea ce privește înțelesul unora dintre cuvintele citite, vom invita elevii să fie copii, să caute în memoria lor o poveste în care personajele și profilul lor moral să corespundă textului citit. Ei vor oferi diverse răspunsuri, dar ghidați cu abilitate de profesor, ne vom opri la cea țintită de către acesta.

„Bine faci, bine găsești!” este proverbul care transpare prin toată povestea amintită și care respectă, de asemenea, principiul empatiei permanente expus mai sus. Această extraordinară poveste reprezintă, de fapt, alegerile pe care le va face omul, de unul singur, de-a lungul întregii lui vieți. Cele două fete pot reprezenta înclinațiile sufletului nostru spre bine sau spre rău, spre adevăr sau spre minciună, spre virtute sau spre păcat. Fiecare alegere pe care o facem ne aduce o plată sau o răsplată, adică, în fond, reversul propriilor acțiuni. Călătoria celor două fete reprezintă șansele pe care ele le primesc în mod egal, dar fiecare le percepe diferit, în funcție de starea sufletească, de caracterul fiecăreia. Simbolurile – încercările prin care trec cele două pot fi aceleași cu cele prin care trece fiecare dintre noi. Toate cer ajutorul pentru ca, mai târziu, toate, să și-l ofere. Apariția cățelușei ar reprezenta dragostea, grija de buni stăpâni ce am fost puși de Dumnezeu peste ființele necuvântătoare. Părul cu perele lui zemoase și răcoroase ar fi relația pe care s-ar cuveni să o aibă omul cu natura creată, fără de hrana căreia, atât de complexă și de diversificată, nu ne-am putea bucura. Fântâna care cere să fie curățată și îngrijită e sufletul omului. Și acesta, precum o fântână, are nevoie să își curețe adâncurile, împlinind virtuțile creștine care nu sunt altceva decât păzirea poruncilor dumnezeiești. În astfel de condiții, apa/ faptele credinței nu numai că ostoiește setea/ dorul după harul lui Dumnezeu, dar rămâne și în memoria locului respectiv, omul sfințește locul. Așa curățat fiind, omul intră în cuptor – în casă, în biserică, în mormânt, în Rai. Și în toate să fie pâine – Hristos, Euharistia, hrana spirituală, Sfânta Scriptură. Povestea ajunge până la întâlnirea cu Dumnezeu, Sfânta Duminică, Sfânta Liturghie, unde împreună cu Stăpânul/a și cu slujitorii lui, dragostea, hărnicia și smerenia sunt răsplătite cu bogății fără sfârșit, iar lenea, mândria și egoismul au drept plată același tratament.

În concluzie, plecarea de acasă, din Tatăl, din Dumnezeu, având aceleași șanse, pentru fata moșneagului devine un drum firesc, plin de compasiune, de ajutor și de iertare, devine o scară a virtuților, un proces de primenire și de întărire a acestora, fapt ce îi oferă puteri deosebite, ajungând să stăpânească lighioanele, adică să transfigureze răul, să împlinească vorba sf. Siluan Atonitul: „Ține mintea în iad și nu deznădăjdui!” sau cum spuneau bătrânii: „Fă Rai din ce ai!” Pentru fata babei, în schimb, drumul devine obositor, chinuitor, în ultimă instanță, sfâșietor, iar răsplata primită constă în ceea ce au oferit, ea și mama ei, de la început: însingurare, lipsa iubirii, adică neputința de a putea iubi cum spunea Dostoievski, care este iadul.

La final, elevii pot identifica ușor atât virtuți, dar și păcate, calități și defecte, neajunsuri ce pot fi transformate în preaplinuri. Își pot autoanaliza comportamentul în anumite situații sau față de anumite persoane. Am constatat că impactul pe care îl are această metodă didactică asupra lor este puternic: se lasă tăcerea – introspecție, lacrimi tremurânde în colțul ochilor – emoții și trăiri intense, dorința de a deveni mai buni – confesiuni sincere neașteptate, descoperirea unor evenimente dureroase petrecute în familiile lor, ceea ce m-a ajutat să-i înțeleg mai bine. Mai mult decât atât, la o întâlnire recentă a foștilor absolvenți, unul dintre aceștia mi-a făcut o mărturisire care m-a înduioșat profund și pentru care îi sunt recunoscătoare: „Doamna profesoară m-ați făcut să mă întreb, deseori, cum sunt? Cum am ajuns? Fata babei sau fata moșneagului?” Se referea, bineînțeles, la evoluția lui morală, spirituală. Se adeverește că: Dacă învățământul tradițional punea accentul pe transmiterea de cunoștințe, formarea de priceperi și deprinderi și cultivarea unor atitudini și capacități intelectuale, astăzi această triadă ierarhică trebuie inversată (Văideanu George, Educația la frontiera dintre milenii, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1988, pag.82-83), pe primul loc plasându-se exigența formării de atitudini și capacități spirituale, după care urmează formarea de priceperi și deprinderi și, la urmă, se plasează transmiterea de cunoștințe. (Cucoș Constantin, Pedagogie, Iași, Editura Polirom, 2002, p. 163)

 

Bibliografie: 

Biblia sau Sfânta Scriptură, Ediție jubilară a Sfântului Sinod, tipărită cu binecuvântarea P.F. Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, versiune diortosită după Septuaginta, redactată și adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului, Editura Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2001;

Șebu S., Opriș M. Opriș D., Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba –Iulia, 2017;

Andrei Cosmovici, Luminița Mihaela Iacob, Psihologie școlara, Editura Polirom, Iași, 1998;

Văideanu George, Educația la frontiera dintre milenii, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1988;

Cucoș Constantin, Pedagogie, Iași, Editura Polirom, 2002. 

prof. Laura Mariana VULTUR,
Liceul Teoretic Sanitar, Bistrița,
prof. Andrea PINTILIESCU,
Colegiul Național „Andrei Mureșanu”, Bistrița

 

Youth has the Midas Touch!


Elevi din Liceul cu Program Sportiv Bistrița, clasele a X-a și a XI-a, s-au alăturat proiectului internațional E-twinning „Youth has the Midas touch”, participând cu entuziasm la activitățile derulate în perioada decembrie 2020 - mai 2021, împreună cu parteneri din școli din Turcia, Italia, Franța și Estonia.

În cadrul acestui proiect s-au derulat activități ce vizează educația pentru cetățenie democratică și drepturile universale ale omului, iar dintre obiectivele propuse amintim:

- Înțelegerea conceptului de cetățean european, cu toate valorile etice, morale, civice, sociale ce i se atribuie.

- Cunoașterea, înțelegerea drepturilor omului, în special a dreptului la educație.

- Cunoașterea și respectarea elementelor tradiționale, de identitate culturală a țărilor participante în proiect.

- Atitudine de respect, toleranță, îngăduință față de semeni, lucru dobândit prin educație.


La baza activităților comune realizate pe parcursul perioadei stabilite, elementul central dezbătut a fost cadrul european universal, principii ale drepturilor omului, valori care pregătesc tinerii pentru a deveni cetățeni europeni. Dintre aceste activități amintim conform graficului prestabilit următoarele:

- decembrie – realizare logo și sloganul proiectului, drepturile omului și democrație, ziua drepturilor omului, realizare cărți poștale cu tematica sărbătorii Crăciunului, tradiții din lumea întreagă.

- ianuarie – seminar E-safety, Europeanness, Happy New Year Meeting.

- februarie – patrimoniul cultural, Technology Literacy, 21st February world native language day, poezii despre iubire.

-martie – valorile universale, drepturile femeii, copiilor și animalelor, Eco Awareness, Ziua Internațională a femeii.

- aprilie – declarația elevilor Midas

- mai – Mulțumesc E-twinning


 

S-a urmărit aplicarea metodei învățării prin proiecte, Project Based Learning (PBL), prin care s-a dorit ca elevii să fie implicați în situații de învățare antrenante, plăcute, să fie încurajați să aplice cunoștințele și să dezvolte competențe, creându-se noi oportunități educaționale.

Elevii au participat la activități abordând problematici interdisciplinare, provocări ale realității în care trăim și care necesită de cele mai multe ori aplicare de soluții concrete, rezolvare de probleme, gândire critică.

Prin implicarea tuturor au fost realizate produse comune folosindu-se aplicații și instrumente web diverse – adobe connect/ zoom, padlet, storyboard that, bitmoji, quizizz, canva, googleforms, twinboard, googlemaps, thinglink, blogspot, genially, speack Pic, bookcreator etc. Midas Students Declaration este produsul final, în care s-au concretizat concluziile, gândurile, propunerile referitoare la tematici precum: accesul la informație, siguranța pe internet, violența domestică, copiii cu dizabilități, incluziune socială, identitate culturală, importanța familiei, discriminare, drepturi și obligații etc.


Prezentările din cadrul întâlnirilor internaționale au provocat elevii, fiind interactive, s-au împărtășit impresii, experiențe, s-a lucrat în echipe mixte, s-a colaborat cu colegi din alte țări astfel încât particularitatea de cooperare și învățare specifice proiectului, să fie la maxim angajată.

Mulțumim E-twinning!!! 

prof. Adriana TODERIC,
Liceul cu Program Sportiv Bistrița

 

Proiect MADR – susținerea financiară a liceelor agricole

Din cele 56 de licee tehnologice cu profil predominant agricol susținute financiar de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale se numără și Liceul Tehnologic Agricol Beclean.

În data de 25.09.2020 s-a semnat contractul de finanțare între Liceul Tehnologic Agricol Beclean și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Obiectul contractului îl reprezintă alocarea sumei de 175.000 de lei de către Finanțator în vederea asigurării finanțării de investiții specifice precum și a cheltuielilor materiale necesare funcționării liceului, în condițiile prevăzute de Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr. 533/2020 pentru aprobarea metodologiei privind susținerea financiară a liceelor cu profil preponderent agricol de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Proiectul se derulează pe o perioadă de 3 ani, având o valoare totală de 5.492.390 lei.

Prin implementarea măsurilor cuprinse în contractele de finanțare, MADR vizează dezvoltarea învățământului liceal agricol românesc, având ca scop realizarea obiectivului de întinerire și profesionalizare a forței de muncă din agricultură.

Susținerea financiară, prevăzută în contractul de finanțare, se realizează în baza unui Program anual de investiții specifice activității de învățământ în domeniul agriculturii.

În vederea relansării învățământului liceal agricol, MADR vizează și îmbunătățirea calității procesului de învățământ printre care: susținerea înființării de noi specializări/calificări profesionale care să fie în concordanță cu noile cerințe ale agriculturii moderne, fundamentarea cifrei anuale de școlarizare, îmbunătățirea structurii organizatorice a liceelor, perfecționarea cadrelor didactice de specialitate, redactarea unor manuale școlare de specialitate, organizarea stagiilor de practică funcție de cerințele și opțiunile elevilor și ale angajatorului.

În prima etapă, liceului nostru i s-a alocat suma de 175.000 de lei, care s-au folosit pentru îmbunătățirea bazei materiale și perfecționarea cadrelor didactice. În anul 2 de proiect, i s-a alocat un buget de 198.000 de lei, pentru achiziționarea de utilaje agricole de capacitate redusă și echipamente specifice cabinetului de agricultură și cabinetului de mecanică. 

director, prof. Gabriela SÂNGEORZAN,
Liceul Tehnologic Agricol Beclean

 

Mobilitatea online, o provocare convertită în succes

Sigur, mobilitățile Erasmus sunt evenimente ce concretizează planurile și colaborările în întâlniri ale partenerilor, în organizarea de ateliere ce au drept scop informarea, aplicarea de strategii comune și găsirea de soluții la problemele sesizate. Interconectarea și interculturalitatea sunt apanaje ale acestor momente și fiecare regăsire a echipei aduce pe lângă plusul de cunoaștere și sentimentul conectării, al împărtășirii emoțiilor. Proiectul Erasmus+ „I AM NOT A TARGET” este o provocare spre empatie, spre toleranță pentru că explorează globalizatul și periculosul fenomen al bullying-ului. În contextul schimbat al anului 2021, mobilitatea planificată de partenerii eleni a fost adaptată și desfășurată online. Dacă, din cauza distanțării geografice de sute de kilometri, inițial, participanții au privit cu scepticism spre programul încărcat al atelierelor planificate, cele 5 zile de conectare în virtual s-au dovedit a fi pline de exerciții antrenante, de experimentări cu și pe diverse platforme educaționale, de vizionări video și parcurgere de prezentări interactive, astfel că în final, pe lângă sporirea repertoriului de documentări adunate de acest proiect de-a lungul timpului, s-a adăugat și un nou obiectiv: sporirea competențelor digitale.


Mobilitatea meticulos organizată de partenerii din Grecia ai proiectului, Școala Primară Nr.12 din Drama, orașul Drama, s-a desfășurat în perioada 15-19 martie 2021.

Încă din prima zi am avut ocazia să descopăr diverse strategii de combatere a bullying-ului aplicate în această țară. Nota introductivă i-a aparținut doamnei Ananies Tozadikis (consilier școlar) care a prezentat un raport general cu date statistice ce oglindesc contextul specific al Greciei, conturând un procent de 10% dintre elevi care sunt implicați direct în agresiuni de acest tip, precum și modul în care sistemul educațional elen gestionează fenomenul în creștere. Biblioterapia, atelierul condus de Elefteria Kalokyri, a sugerat conectarea cu lumea personajelor din diverse povești ca metodă de promovare a încrederii și empatiei, în special în rândul victimelor. Cărțile devin astfel ferestre spre lumi în care copilul se regăsește, în care poate identifica asemănări cu propria experiență și chiar dezvolta curajul necesar confruntării agresorului.


Ziua a doua de întâlniri a adus un seminar susținut de Maria Terzi (Malloc ltd) și Artemis Kontou (Universitatea din Cipru), care și-au propus să faciliteze înțelegerea mediului digital de către copii, îmbunătățirea cunoștințelor referitoare la depistarea riscurilor implicate de utilizarea rețelelor social media și acordarea de sprijin în aplicarea de strategii de protejare a datelor personale. Securitatea cibernetica si cyberbulling-ul au completat suita de informații interesante, în cadrul prezentării susținute de Ioannis Yero, (specialist în securitate în cadrul Centrului de Excelență în Cercetare și Inovație KIOS, al Universității din Cipru). Complexa problemă a atacurilor cibernetice a fost însoțită de exemplificări în cadrul unor aplicații ce expun acest fenomen global în timp real. S-a confirmat în acest context și importanța rolului de protecție pe care îl au părinții, instituțiile școlare, precum și autoritățile pentru diminuarea agresiunilor din mediul online.


Doamna Papadatou Fotini, psiholog implicat în cadrul ONG-ului ”Zâmbetul copilului”, a prezentat activitatea amplă a instituției pe care o reprezintă și diversele proiecte realizate în cei 25 de vechime ai asociației. Viziunea se centrează pe valori ca îngrijirea, egalitatea, demnitatea și dragostea și se concretizează în linii de asistență națională și europeană pentru copii și adolescenți, victime ale violenței domestice sau dispăruți, în case de vară și centre de îngrijire permanente, în campanii de ajutorare a victimelor sărăciei și în acțiuni terapeutice pentru copiii victime ale oricărei forme de violență. Munca asiduă depusă de această asociație timp de 7 zile pe săptămână, 24 de ore pe zi, pentru schimbarea destinelor celor vulnerabili a fost lecția de viață pe care am parcurs-o în cea de a treia zi a mobilității.

Doamna Evanthia Tazoglou împreună cu doamna Martha Tzafou, în calitate de psiholog și respectiv asistent social la Centrul de prevenție „Drasi – Action”, au aprofundat subiectul bullying-ului dirijând prezentarea spre implicațiile practice generate de manifestarea acestuia în școală. Deosebit de interesantă a fost dezbaterea poziției profesorului ca mediator, ca adult responsabil, dar cu atribuții limitate în abordarea fenomenului extins în afara școlii sau pe internet. Cadrele didactice din cele șase țări participante au împărtășit experiențe, au sugerat soluții pentru cazuri concrete și au constatat similitudinile existente, confirmându-se astfel încă o dată că amenințarea agresiunii nu cunoaște granițe.


Ambasadorul eTwinning Ipermahia Christodoulou a încheiat seria de ateliere a săptămânii cu prezentarea „Spunem NU bullying-ului!” într-o atmosferă caldă, constructivă, de conectare și comunicare sinceră despre problema îngrijorătoare a violenței manifestate în rândul celor vulnerabili.

Departe de reținerile inițiale, cu multe informații noi asimilate și programate pentru a fi împărtășite, participanții au finalizat o mobilitate online plină de dinamism și dincolo de mulțumirea întâlnirii și comunicării, s-au îmbogățit cu deprinderi tehnice, de la accesarea conținuturilor pe o varietate de aplicații, utilizarea de noi programe, conectarea la diverse platforme, până la generarea de feedback prompt prin metode interactive. Succesul adaptării proiectului la noul context a demonstrat că activitățile Erasmus sunt variate, complexe, flexibile și mai ales eficient organizate, pentru că cei care le inițiază și construiesc sunt oameni implicați. 

prof. Dalia CHIRA,
prof. Petra BACIU,
Colegiul Național „Liviu Rebreanu” Bistrița

 

Spargerea gheții... on-line

Școala on-line ne-a pus pe toți în fața unei situații deosebit de delicate, mai ales pentru cadrele didactice a căror abilități în ceea ce privește folosirea tehnicii și a internetului constituia o provocare. Dar, volens-nolens, ne-am adaptat, am învățat și demersul didactic s-a adaptat pentru mediul on-line. Specificul activităților on-line, spre deosebire de cel al activităților față în față este acela că, dacă activitatea pe care dorești să o desfășori cu elevii nu este interesantă și atractivă, elevul are posibilitatea să se prefacă că participă la oră, dar în același timp să facă altceva, ceva ce îi place. Și în această situație, singura modalitate de a muta interesul elevului spre oră este ca acesta să fie atractivă și cât mai puțin plictisitoare.

În acest context am adaptat anumite jocuri de spargere a gheții pentru mediul on-line, am preluat unele și de pe internet de pe diferite site-uri străine, le-am adaptat și rebotezat pentru a putea fi folosite la elevii din ciclul primar și cei de gimnaziu. iată, în continuare, câteva dintre ele.

1. „Îndoaie foaia”. Li se cere elevilor să ia o foaie de hârtie A4 și li se oferă două indicații clare, fără alte explicații și comentarii. 1. Îndoiți foaia. 2. Rupeți colțul din dreapta. Repetați operația până când foaia este așa de mică încât nu se mai poate rupe și îndoi. La finalul acestei activități vor fi tot atâtea modele de foi îndoite și rupte câți elevi sunt în clasă, pentru că aceeași instrucțiune oferită mai multor persoane poate fi interpretată diferit. Prin acest exercițiu elevii se destind și își reamintesc cât de important este să comunicăm clar și corect.

2. „Obiecte îmbrăcate”. Profesorul prezintă elevilor o fotografie în care se vede o masă pe care au fost așezate mai multe obiecte, acoperite cu o pânză opacă. Li se cere copiilor să ghicească ce obiecte se află sub bucata de pânză. La final, li se prezintă elevilor o fotografie cu obiectele de pe care a fost luată pânza. Este un exercițiu de stimulare a creativității și care îi va binedispune pe copii, fie la începutul orei, fie pe parcursul activității sau chiar la sfârșitul orei online.

3. „Arată-mi...”. Li se cere elevilor să arate în monitor un lucru menționat de cadrul didactic. Elevii se pot deplasa din fața camerei pentru a aduce obiectul pe care profesorul îl solicită spre a fi arătat, cu condiția ca o parte a corpului lor să rămână vizibilă în cameră. Elevii se vor distra și vor fi stimulați să rămână cu camera deschisă.

4. „Să deschidă camera cine...” profesorul solicită elevii să închidă camerele și apoi le spune: „Să deschidă camera cine...” și oferă diferite variante care se potrivesc grupului: cine are o pisică, cine știe să deseneze, cine are un frate etc. Se vor folosi variante care să stimuleze cât mai mulți elevi să deschidă camera.

5. „Spune ceva frumos lui...” Elevii sunt încurajați să adreseze câteva cuvinte și gânduri frumoase unui coleg de clasă. Cel care primește complimentele preia ștafeta și adresează cuvinte frumoase sau mulțumiri unui alt coleg, până ce toți elevii comunică între ei.

6. „Mare sau munte?” Profesorul își pregătește o serie de cuvinte care denumesc activități, locuri de vacanță, mâncare, dulciuri, hobby-uri etc. Și provoacă elevii să aleagă una dintre două variante care le sunt prezentate. De exemplu, elevul provocat la răspuns va alege după ce i se oferă variantele: mare sau munte, dulceață sau ciocolată, iarnă sau vară, bicicletă sau înot etc.

7. „Ce oferi lui...?” Elevii sunt rugați să caute prin casă un lucru pe care , în mod virtual, să îl ofere cadou unui coleg de clasă, drept mulțumire pentru... Exercițiul se termină când toți copiii prezenți la întâlnire oferă ceva și fiecare primește câte ceva. 

prof. Cătălina SUCILEA,
Școala Gimnazială Nr. 4 Bistrița