luni, 30 octombrie 2023

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

ProgramulOperaţional Capital Uman 2014-2020

Axaprioritară 6:  Educațieșicompetențe

Cod apel: POCU/987/6/26/Operatiunecompozita O.S 6.3,O.S 6.6/Educatienonformalaînsistem outdoor - Regiunimaiputindezvoltate

Contract:  POCU/ 987/6/26/154317

NEWSLETTER 

Octombrie 2023

PROIECT „Educația – sprijin pentru viitor”, cod proiect 154317

Parteneriat:

Asociația Sprijin Social și Profesional Nord-Vest – solicitant

Liceul Teoretic ,,Constantin Romanu Vivu Teaca – partener

Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud – partener

 

Obiectiv specificReducerea părăsirii timpurii a şcolii prin măsuri integrate de prevenire şi de asigurare a oportunităţilor egale pentru 340 elevi din mediul rural/comunităţile dezavantajate socio-economic, aparţinând grupurilor vulnerabile, din care  117 elevi  aparţinând minorităţii rome.

 

În luna octombrie 2023, în cadrul clubului „Învățăm împreună” s-au derulat atelierele „Sunt mândru de originile mele!” și „Pot fi mai bun” la grupele 15, 18, 8.

Obiectivele acestor ateliere au fost:

1.      Să dezvolte spiritul de cooperare între elevii participanți

2.      Să identifice diferite modalități prin care poate fi stimulată stima de sine

3.       Să manifeste apreciere pentru valoarea propriei persoane

4.      Să promoveze diversitatea etnică și culturală

5.      Să consolideze încrederea în sine a elevilor participanți;

6.      Să promoveze intercunoașterea, comunicarea între elevi;

7.      Să contribuie la sudarea colectivului.

 

Activitățile s-au derulat conform planificării, fiind prezenți toți elevii înscriși. Aceștia au apreciat metodele propuse, au fost activi, implicați în jocuri, au colaborat cu colegii lor, totodată dând dovadă de spirit de inițiativă și creativitate.