miercuri, 20 martie 2024

                  Activităţi de tip outdoor desfăşurate la Şcoala Gimnazială Ilva Mare

 

În perioada 21 februarie 2024-21 martie 2024, cadrele didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Ilva Mare au avut prilejul de a participa la programul de formare complementar „Educație experențială outdoor”, organizat și suținut de Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud. Aceștia au participat la diverse ateliere desfășurate în format fizic, dar și la întâlniri online, organizate de doamnele profesoare, Hangea Cristina și Petri Alina, care au împărtășit cu profesionalism și dedicare idei de activități outdoor și multitudinea de metode prin care educația formală îmbinată cu cea nonformală conduce elevii pe drumul succesului.

Într-o societate în care tehnologia progresează cu o viteză uimitoare și datorită ei, încă de la cele mai fragede vârste, copiii sunt asaltați de informații științifice, iar noi încercăm să-i readucem înapoi în natură .

Natura, cea pe care conștient sau nu, o distrugem încet, dar sigur, ne oferă lecții de supraviețuire de neprețuit. De exemplu : acoperirea cu copaci falnici și animale a unor zone distruse, precum cea de la Cernobîl. Se pune atunci întrebarea, dacă nu cumva viitorul omenirii nu constă de fapt în supraviețuirea speciei umane în condiții din ce în ce mai dificile, iar răspunsul nu e altul decât întoarcerea la cel mai bun profesor de supraviețuire, natura.

Educația nonformală și implicit, educația outdoor nu este lipsită de un efect formativ, ci trebuie înțeleasă ca o realitate educațională mai puțin formalizată. Conceptul de educație nonfromală este asociat conceptului de „ Învățare pe parcursul vieții ”.

Evaluarea în cadrul educației nonformale este realizată de cel care învață, iar abordarea multidisciplinară a procesului de învățare ajută copiii să înțeleagă și sa aprecieze mediul și legătura lor cu acesta. Pregătește copiii pentru un viitor durabil, analizează problemele pe termen lung ale interdependenței om-natură.

Și educația outdoor se pliază foarte bine cu cea nonformală, întrucât ca și aceasta se bazează foarte mult pe participarea activă, maximizează procesul de învățare, oferă o utilitate practică imediată informațiilor învățate, se desfășoară în contexte diferite, având un cadru de învățare și un conținut lejer, folosește metode care stimulează implicarea și participarea, are o structură și o planificare flexibilă.

Excursia, plimbarea, vizita, își aduc din plin contribuția la formarea trăsăturilor morale ale copiilor, acestea ocupând un loc important în procesul de formare a personalității lor. Copiii se obișnuiesc cu unele reguli de comportament in colectiv. Ei devin ascultători, li se educă o atitudine conștientă față de profesor, față de colectiv, li se dezvoltă spiritul de organizare și de ordine față de tot ceea ce-i înconjoară. 

Profesorii participanți la cursul „Educație experențială outdoor”, din cadrul Școlii Gimnaziale Ilva Mare, vor desfășura următoarele activități outdoor :

I.Titlul activităţii : Micii războinci (Un pas în faţă sau rămâi pe loc)

Metode şi procedee: expunerea, explicaţia, învãţarea prin descoperire, argumentarea, conversaţia.  

Mijloace didactice:  markere, cartonaşe, fişe.

Scopul : manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienţei istorice şi a diversităţii socio-culturale.

Obiectivele operaționale:

O1.Relaționarea armonioasă cu ceilalți în contexte școlare și extrașcolare;

O2.Reflectarea asupra motivației și eficacității strategiilor pentru progres în învățare;

O3.Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă sănătos și echilibrat.

Activitate interdisciplinară: istorie, educaţie socială, limba și literatura română, educație fizică și sport, biologie, engleză, matematică.

Descrierea activităţii:

Faza 1: pe şaşe cartonaşe sunt scrise numerele următoarelor state (care s-au confruntat în Primul Război Mondial): Marea Britanie, Austro-Ungaria, Franţa, Germania, Italia, Rusia.

Faza 2: elevii vin şi extrag câte un cartonaş, şi se aşază în una din cele două tabere: Antanta (Rusia, Marea Britanie, Franţa) sau Puterile Centrale (Austro-Ungaria, Germania, Italia).

Faza 3: profesorul citeşte enunţuri  care încep cu -un pas în faţă ţara care „era un imperiu multinaţional”, „avea de luat o revanşă în faţa Germaniei”,  „avea cele mai multe colonii”,  „promova panslavismul”, „rivaliza cu Franţa pentru coloniile din nordul Africii”,  „dorea hegemonie mondială” etc.

Astfel, fiecare elev când  aude un enunţ are două posibilităţi: ori face un pas în faţă, dacă consideră că enunţul se referă la  ţara pe care el a extras-o, ori  râmâne pe loc dacă este vorba despre altă ţară.

II.Titlul activităţii : Parlamentari pentru 30 de minute (Să adoptăm legi)

Metode şi procedee: joc de rol, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, conversaţia.

Mijloace didactice:  markere, foi.

Scopul : participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea spiritului de inițiativă şi întreprinzător, respectiv prin manifestarea unui comportament social, civic şi economic activ

Obiectivele operaționale:

O1. Rezolvarea, în perechi/echipă, a unor sarcini de lucru referitoare la viața într-o societate democratică;

02. Manifestarea interesului pentru formularea de întrebări cu privire la propriile drepturi și responsabilități;

O3.  Manifestarea disponibilității pentru participare civică și pentru exercitarea calității de cetățean.

Activitate interdisciplinară: educaţie socială, istorie, limba și literatura română, educație fizică și sport, biologie, engleză, matematică.

Descrierea activităţii:

Faza 1: elevii, care  îşi imaginează că sunt  parlamentari, se împart în două grupe şi primesc foi.

Faza 2: elevii din prima grupa îşi citesc legile la care s-au gândit şi şi-ar dori să fie introduse în cadrul şcolii.

Faza 3: elevii din a doua grupă votează (prin ridicarea de mână) toate legile propuse de colegii lor. Dacă o lege are  mai multe voturi pentru ea este aprobată, iar daca are  mai multe voturi împotrivă legea nu merge mai departe şi se renunţă la ea.

„Grădina cu flori și copii ” – activitate de înfrumusețare a spațiului din grădina școlii. Copiii au plantat flori de primăvară și puieți ornamentali, în pământ precum și în jardiniere. Elevii urmăresc evoluția acestor plante, le îngrijesc, le protejează, vopsesc copacii existenți cu var, vopsesc în diferite culori cauciucuri nefolosite de la mașini și le amplasează în diferite locuri, cu rol ornamental .

 

Comisia profesorilor de gimnaziu a Școlii Gimnaziale Ilva Mare